Asseco Solutions, a.s.
IČO: 64949541

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu5. 3. 1996
Obchodní firma
od 1. 7. 2009

Asseco Solutions, a.s.

od 21. 1. 2002 do 1. 7. 2009

LCS International, a.s.

od 5. 3. 1996 do 21. 1. 2002

LCS International a.s.

Sídlo
od 21. 1. 2002 do 11. 9. 2002
Praha 3, Slezská 844/96, PSČ 130 00
od 5. 3. 1996 do 21. 1. 2002
Praha 3, Slezská 96
IČO
od 5. 3. 1996

64949541

DIČ

CZ64949541

Identifikátor datové schránky:fb4ewyy
Právní forma
od 5. 3. 1996
Akciová společnost
Spisová značka3771 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 22. 6. 2010
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 22. 6. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 18. 6. 2009
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 18. 6. 2009 do 22. 6. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 18. 6. 2009 do 22. 6. 2010
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 21. 1. 2002 do 18. 6. 2009
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 21. 1. 2002 do 22. 6. 2010
- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
od 12. 7. 2000 do 18. 6. 2009
- zprostředkovatelská činnost v oblati obchodu a služeb
od 12. 7. 2000 do 22. 6. 2010
- poskytování software
od 12. 7. 2000 do 22. 6. 2010
- organizační činnost v oblasti vzdělávacích kursů
od 12. 7. 2000 do 22. 6. 2010
- administrativní práce
od 5. 3. 1996 do 2. 9. 1997
- obchodování s cennými papíry /vlastním jménem na vlastní účet, vlastním jménem na cizí účet a cizím jménem na cizí účet/ a podle § 46 odst. 2 zák. č. 591/92 Sb. a/ obstarávat pro emitenta vydávání cenných papírů a poskytovat s tím související služby, b/ vykonávat činnosti na základě smluv podle § 34 a § 37 zák. č. 591/92 Sb. o cenných papírech c/ obstarávat pro emitenta splácení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich d/ provádět poradenskou činnost ve věcech týkajících se cenných papírů Dále vykonávat činnost na základě Smlouvy o správě cenných papírů dle § 36 zák. č. 591/92 Sb., o cenných papírech
od 5. 3. 1996 do 21. 1. 2002
- nákup, výroba a prodej výpočetní a kancelářské techniky a servisní a poradenská činnost v této oblasti
od 5. 3. 1996 do 21. 1. 2002
- činnost účetních poradců
od 5. 3. 1996 do 18. 6. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj. zboží, vyloučeného z.č.455/91 Sb. a jeho příl.
od 5. 3. 1996 do 22. 6. 2010
- činnost organizačních a ekonomických poradců
Ostatní skutečnosti
od 30. 12. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 9. 5. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 9. 5. 2014 do 30. 12. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 2
od 1. 6. 2010
- Na společnost Asseco Solutions, a.s. se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 140 02, identifikační číslo 649 49 541, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3771 přešlo jako na společnost nástupnickou jmění zani kající společnosti DATALOCK spol. s r.o. se sídlem Opava, Sadová 199/46, PSČ 746 01, identifikační číslo 619 46 974, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12939, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů , a to na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením s rozhodným dnem fúze 01.01.2010.
od 10. 9. 2009 do 5. 5. 2010
- Mimořádná valná hromada společnosti Asseco Solutions, a.s., se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 140 02, IČ 64949541, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3771 (dále jen ?Společnost?), konaná dne 14.srpna 2 009 rozhodla o přechodu všech ostatních akcií Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti tak, že přijala toto usnesení: 1. Na této mimořádné valné hromadě Společnosti předložila společnost Asseco Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 9, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 00, IČ 27074358, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525, Společ nosti akcie a hromadné listiny prokazující, že je majitelem 203.629 kusů nekótovaných kmenových akcií na majitele v listinné podobě, emitovaných Společností, o jmenovité hodnotě 50,- Kč, a to akcie série A, č. 000019 ? 000036, 000058 ? 000090, 000119 ? 0 00148, 000179 ? 000184, 000252 ? 000270, 000285 ? 000289, 000295 ? 000303, 000309 ? 000318, 000336 ? 000345, 000371 ? 000378, 000384 ? 000399, 000431 ? 000435, hromadné listiny série B, č. 000001, 000003 ? 000598, 000644 ? 000651, 000661 ? 000665, 00068 7 ? 000717, 000734, 000736 ? 000760, 000779 ? 000780, 000865 ? 000870, 000872, 000888 ? 000906, 000924, hromadné listiny série C, č. 000001 ? 000990 a hromadné listiny série D, č. 000001 ? 000147, čímž doložila, že vlastní akcie Společnosti, jejichž souh rnná jmenovitá hodnota představuje cca 95,78% základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen cca 95,78% podíl na hlasovacích právech Společnosti. Tím bylo osvědčeno, že společnost Asseco Czech Republic, a.s. (dále jen ?Hlavní akcionář?) splňuje i ke dni konání této mimořádné valné hromady požadavky § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, a je tedy hlavním akcionářem ve smyslu tohoto ustanovení. 2. Mimořádná valná hromada Společnosti schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností vlastněným akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře (dále jen ?Minoritní akcionáři?) n a Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím Společnosti v majetku Minoritních akcionářů přechází podle § 183i odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dá le jen ?Den přechodu?) na Hlavního akcionáře. Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne Minoritním akcionářům nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavním věřitelům (dále jen ?oprávněné osoby?) za akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 1.057,- Kč za každou jednu akcii Společnosti, tedy za kmenovou akcii vydanou v listinné podobě znějící na majitele o jmenovité hodnotě 50,- Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 2251/2009 ze dne 30.5.2009 zpracovaným znalcem Prof. Ing. Vladimírem Smejkalem, CSc., v němž zna lec dospěl k následujícímu závěru : ?Vzhledem k tomu, že v minulosti byly provedeny transakce s akciemi s cenou stanovenou ve výši 1 057 Kč/akcii, považuje znalec za hodnotu přiměřeného protiplnění za převáděné akcie společnosti LCS International, a.s. (p ozn. nyní Asseco Solutions, a.s.) tuto částku 1 057 Kč/akcie, která je o 0,66 % vyšší, nežli hodnota zjištěná na základě výše popsaného aktuálního ocenění Společnosti.? 4. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám uvedené peněžní protiplnění bez zbytečného odkladu poté, co do 30 dnů ode Dne přechodu nebo nejdéle v dodatečné lhůtě určené Společností podle § 183l odst. 6 a § 214 odst. 1 obchodního zákoníku předají listinn é akcie Společnosti. Uvedené protiplnění bude za podmínek uvedených v § 183m odst. 2 obchodního zákoníku úročeno úrokovou sazbou stanovenou ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku. Podrobnosti postupu při převzetí akcií Společnosti a posky tnutí protiplnění, uveřejní společně Hlavní akcionář a Společnost nejpozději 1 týden přede Dnem přechodu způsobem stanoveným pro svolání valné hromady Společnosti. Akcie, které nebudou předloženy ve výše uvedených lhůtách, prohlásí představenstvo Společno sti za neplatné postupem podle § 214 odst. 2 a 3 obchodního zákoníku.
od 1. 10. 2005
- Na společnost LCS International, a.s. přešlo v důsledku převodu jmění zanikající společnosti LCS Softprofes, a.s., IČ 250 78 640, se sídlem 500 03 Hradec Králové, Bratří Štefanů 60.
od 1. 10. 2004
- Na společnost LCS International, a.s., přešlo v důsledku rozdělení sloučením část jmění zanikající společnosti LCS Holding, a.s., se sídlem Praha 3, Slezská 844/96, PSČ 130 00, identifikační číslo 442 68 980, uvedená ve Smlouvě o rozdělení a převzetí obch odního jmění ze dne 28.6. 2004. Druhou nástupnickou společností je NYCOM, a.s., se sídlem Praha 10, Radiová 1122/1, PSČ 102 27, identifikační číslo 452 71 607.
od 11. 9. 2002 do 7. 11. 2002
- Jediný akcionář rozhodl zvýšit základní kapitál společnosti upisováním nových akcií peněžitým vkladem jediného akcionáře. Celková částka o níž má být zvýšen základní kapitál společnosti, který nyní činí 6.000.000,- Kč, představuje částku ve výši 2.250.000,- Kč. Po zvýšení v rozsahu uvedeném v předchozí větě by měl základní kapitál společnosti činit 8.250.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. Připouští se výhradně započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií ve výši 4.500.000,- Kč. Emisní kurs každé upisované akcie se stanovuje ve výši 2.000,- Kč. Rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou každé akcie tvoří emisní ážio ve výši 1.000,- Kč. Rozhoduje se, že upisované akcie budou vydány jako akcie kmenové na majitele v počtu 2.250 ks, a to v zaknihované podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a tyto budou vydány za peněžitý vklad. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta stanovená pro upisování akcií je do 60 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku s tím, že představenstvo společnosti LCS International, a.s. oznámí počátek běhu takto stanovené lhůty jedinému akcionáři písemně na adresu jeho sídla, a to nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí právní moci předmětného soudního rozhodnutí. Jediný akcionář - LCS Holding, a.s. upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo společnosti LCS International, a.s. spolu s písemným oznámením o počátku běhu lhůty stanovené pro upisování akcií. Rozhoduje se, že na osm dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, a to každé z nich, lze upsat tři nové akcie o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, a to každé z nich. Stanovuje se, že rozhodným dnem ve smyslu § 204a odst. 2 písm. d) je den nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti LCS International, a.s. je povinno bez zbytečného odkladu podat návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Před podáním tohoto návrhu musí být uzavřena písemná dohoda o započtení. Započtena bude peněžitá pohledávka jediného akcionáře - LCS Holding, a.s. vůči společnosti - LCS International, a.s. proti pohledávce na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Peněžitá pohledávka plyne z písemného uznání závazku ze dne 19.6.2002 mezi společností LCS International, a.s., jako dlužníkem, a společností LCS Holding, a.s., jako věřitelem v celkové výši 4.500.000,- Kč, přičemž započtena bude částka v plné výši. Návrh dohody o započtení doručí představenstvo společnosti LCS International, a.s. jedinému akcionáři spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií s tím, že tato dohoda bude uzavřena nejpozději do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Nedílnou součástí dohody o započtení bude výše uvedené písemné uznání závazku.
od 21. 9. 1998 do 19. 4. 1999
- Dne 15.5.1998 se uskutečnilo jednání jediného akcionáře společnosti LCS Holding, a.s. IČ0 44 26 89 80, která je 100% akcionářem společnosti LCS International, a.s.. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění dle § 205 odst. 2) obchodního zákoníku neveřejným úpisem akcií o 4.800.000,- Kč to jest na částku 6.000.000,- Kč. Nepřipouští se upisovábní akcií nad tuto částku. Rozhodl, že upsáno bude 4.800 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, zaknihovaných, veřejně neobchodovatelných. Rozhodl, že akcie budou upsány jediným akcionářem, to jest společnosti LCS Holding, a.s. IČO 44 26 89 80 se sídlem Praha 3, Slezská 96 ve smyslu § 205 odst. 2) obchodního zákoníku. Emisní kurs akcií činí 1.000,- Kč. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs na bankovní účet společnosti LCS International, a.s. IČO 64 94 95 41 se sídlem Praha 3, Slezská č. 96 vedený u IPB a.s. pobočka PRAHA-AXA, číslo účtu 111xxxx. Platba bude provedena převodem z účtu upisovatele. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upisovaných akcií nejpozději v den úpisu. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitým vkladem. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upsání akcií se stanovuje nejpozději do 14 dnů poté, co bude rozhodnutí jediného akcionáře zapsáno do obchodního rejstříku ( počátek lhůty ).
Kapitál
od 30. 7. 2003
Základní kapitál 10 629 750 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 11. 2002 do 30. 7. 2003
Základní kapitál 8 250 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 4. 1999 do 7. 11. 2002
Základní kapitál 6 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 3. 1996 do 19. 4. 1999
Základní kapitál 1 200 000 Kč
od 24. 10. 2016
Akcie na jméno 50, počet akcií: 212 595.
od 14. 1. 2011 do 24. 10. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 212 595.
od 14. 1. 2011 do 24. 10. 2016
v listinné podobě
od 30. 7. 2003 do 14. 1. 2011
Akcie na majitele err, počet akcií: 212 595.
od 30. 7. 2003 do 14. 1. 2011
v listinné podobě
od 7. 11. 2002 do 30. 7. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 8 250.
od 7. 11. 2002 do 30. 7. 2003
v zaknihované podobě
od 19. 4. 1999 do 7. 11. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 6 000.
od 19. 4. 1999 do 7. 11. 2002
v zaknihované podobě
od 5. 3. 1996 do 19. 4. 1999
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 200.
Statutární orgán
od 20. 7. 2016
MARKUS HALLER - předseda představenstva
Enns, Basilikastrasse 6, PSČ 447 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 1. 7. 2016
den vzniku funkce: 1. 7. 2016
od 30. 12. 2015
THOMAS STIEGLER - Člen představenstva
Berlín, In den Floragärten 3, PSČ 131 87, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 25. 11. 2015
den vzniku funkce: 25. 11. 2015
od 7. 4. 2015
Ing. JIŘÍ HUB - místopředseda představenstva
Praha - Nové Město, Karlovo náměstí, PSČ 120 00
den vzniku členství: 26. 3. 2015
den vzniku funkce: 26. 3. 2015
od 26. 9. 2013 do 20. 7. 2016
MARKUS HALLER - předseda představenstva
Kronstorf, Hauptstraße 46, PSČ 448 4, Rakouská republika
den vzniku členství: 1. 7. 2013 - 1. 7. 2016
den vzniku funkce: 1. 7. 2013 - 1. 7. 2016
od 19. 3. 2013 do 7. 4. 2015
JIŘÍ HUB - místopředseda představenstva
Praha 2 - Nové Město, Karlovo náměstí, PSČ 120 00
den vzniku členství: 26. 3. 2012 - 25. 3. 2015
den vzniku funkce: 1. 3. 2013
od 24. 7. 2012 do 19. 3. 2013
Ing. Stanislav Sýkora - místopředseda představenstva
Dobřichovice, V Luhu 532, PSČ 252 29
den vzniku členství: 26. 3. 2012 - 1. 3. 2013
den vzniku funkce: 26. 3. 2012 - 1. 3. 2013
od 24. 7. 2012 do 19. 3. 2013
Ing. Jiří Hub - člen představenstva
Praha 2 - Nové Město, Karlovo náměstí, PSČ 120 00
den vzniku členství: 26. 3. 2012
od 22. 2. 2011 do 24. 7. 2012
Ing. Stanislav Sýkora - místopředseda představenstva
Dobřichovice, V Luhu 532, PSČ 252 29
den vzniku členství: 23. 5. 2009 - 26. 3. 2012
den vzniku funkce: 17. 1. 2011 - 26. 3. 2012
od 22. 2. 2011 do 26. 9. 2013
Ing. Peter Lang - předseda představenstva
Bratislava - Devínská Nová Ves, Jasencová, PSČ 841 07, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 1. 2011 - 30. 6. 2013
den vzniku funkce: 17. 1. 2011 - 30. 6. 2013
od 22. 2. 2011 do 26. 9. 2013
Ing. Radoslav Balvan - člen představenstva
Bratislava, Kazanská, PSČ 821 07, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 1. 2011 - 30. 6. 2013
od 22. 2. 2011 do 26. 9. 2013
Ing. Martina Mošková - člen představenstva
Bratislava, Humenské nám., PSČ 851 07, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 1. 2011 - 30. 6. 2013
od 18. 6. 2009 do 22. 2. 2011
Ing. Stanislav Sýkora - předseda představenstva
Dobřichovice, V Luhu 532, PSČ 252 29
den vzniku členství: 23. 5. 2009
den vzniku funkce: 23. 5. 2009 - 17. 1. 2011
od 18. 6. 2009 do 22. 2. 2011
Ing. Dušan Lapčík - člen představenstva
Bělá pod Pradědem - Domašov, 434, PSČ 790 01
den vzniku členství: 23. 5. 2009 - 31. 12. 2010
od 18. 6. 2009 do 24. 7. 2012
Ing. Jiří Hub - člen představenstva
Praha 2 - Nové Město, Karlovo náměstí 315/6, PSČ 120 00
den vzniku členství: 23. 5. 2009 - 26. 3. 2012
od 13. 5. 2008 do 18. 6. 2009
Ing. Jiří Hub - člen představenstva
Praha 2 - Nové Město, Karlovo náměstí 315/6, PSČ 120 00
den vzniku členství: 27. 7. 2007 - 22. 5. 2009
od 13. 5. 2008 do 18. 6. 2009
Petr Hampl - člen představenstva
Přerov, Velká Dlážka 2802/28, PSČ 750 02
den vzniku členství: 27. 3. 2008 - 22. 5. 2009
od 16. 11. 2007 do 18. 6. 2009
Ing. Pavel Pospíšil - člen představenstva
Praha 4, Postupická 2956/1, PSČ 141 00
den vzniku členství: 11. 10. 2007 - 22. 5. 2009
od 12. 9. 2007 do 13. 5. 2008
Ing. Jiří Hub - člen představenstva
Praha 4, Kukučínova 1148/4, PSČ 142 00
den vzniku členství: 27. 7. 2007
od 12. 9. 2007 do 13. 5. 2008
Ing. Libor Friedel - člen představenstva
Kopřivnice, Pod Morávií 1314/3, PSČ 742 21
den vzniku členství: 27. 7. 2007 - 26. 3. 2008
od 12. 9. 2007 do 18. 6. 2009
Ing. Stanislav Sýkora - předseda představenstva
Dobřichovice, V Luhu 532, PSČ 252 29
den vzniku členství: 27. 7. 2007 - 22. 5. 2009
den vzniku funkce: 27. 7. 2007 - 22. 5. 2009
od 12. 9. 2007 do 18. 6. 2009
Ing. Petr Maňas - člen představenstva
Praha 10, Bohdalecká 414/15, PSČ 101 00
den vzniku členství: 27. 7. 2007 - 22. 5. 2009
od 2. 5. 2006 do 12. 9. 2007
Jan Přerovský - předseda představenstva
Dobřejovice, Horní 196, PSČ 251 01
den vzniku členství: 1. 3. 2006 - 25. 7. 2007
den vzniku funkce: 2. 3. 2006 - 25. 7. 2007
od 2. 5. 2006 do 12. 9. 2007
Ing. Stanislav Sýkora - člen představentva
Dobřichovice, V Luhu 532, PSČ 252 29
den vzniku členství: 1. 3. 2006 - 26. 7. 2007
od 2. 5. 2006 do 12. 9. 2007
Ing. Petr Maňas - člen představenstva
Praha 10, Bohdalecká 15, PSČ 101 00
den vzniku členství: 1. 3. 2006 - 26. 7. 2007
od 9. 7. 2003 do 12. 9. 2007
Ing. Jiří Hub - člen
Praha 4, Kukučínova 1148, PSČ 142 00
den vzniku členství: 1. 5. 2003 - 26. 7. 2007
od 7. 11. 2002 do 9. 7. 2003
Ing. Pavel Pospíšil - člen
Praha 4, Postupická 2956/1
den vzniku členství: 24. 9. 2002 - 30. 4. 2003
od 11. 9. 2002 do 2. 5. 2006
Jan Přerovský - předseda
Dobřejovice, Horní čp. 196
den vzniku členství: 22. 12. 2000 - 18. 2. 2006
den vzniku funkce: 16. 5. 2001 - 18. 2. 2006
od 11. 9. 2002 do 2. 5. 2006
Ing. Stanislav Sýkora - člen
Dobřichovice, 532
den vzniku členství: 22. 12. 2000 - 28. 2. 2006
od 5. 3. 1996 do 11. 9. 2002
Jan Přerovský - předseda
Praha 1, Spálená 23
od 5. 3. 1996 do 11. 9. 2002
ing. Stanislav Sýkora - místopředseda
Dobřichovice, 532
od 5. 3. 1996 do 2. 5. 2006
ing. Petr Maňas - člen
Praha 10, Bohdalecká 15
den vzniku členství: 22. 12. 2000 - 28. 2. 2006
od 26. 9. 2013
Jménem společnosti jedná a za společnost podepisuje každý člen představenstva samostatně.
od 11. 9. 2002 do 26. 9. 2013
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva. Za společnost podepisují dva členové představenstva a to tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě připojí svůj podpis.
od 5. 3. 1996 do 11. 9. 2002
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, nebo vypsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně vždy dva členové představenstva.
Prokura
od 13. 7. 2017
PETR HAMPL
Přerov - Přerov I-Město, Velká Dlážka, PSČ 750 02
od 19. 5. 2014 do 1. 11. 2017
THORSTEN REUPER
Berlín, Ritterstrasse 5, PSČ 122 07, Spolková republika Německo
od 19. 5. 2014 do 1. 11. 2017
-
od 23. 7. 2013
DUŠAN DRECHSLER
Rožmitál pod Třemšínem, Spojovací, PSČ 262 42
od 23. 7. 2013 do 18. 3. 2015
PETER SADÁK
Bratislava, Sekurisova 2737/14, PSČ 841 02, Slovenská republika
od 23. 7. 2013 do 1. 11. 2017
JAN NOVOTNÝ
Praha - Kobylisy, Famfulíkova, PSČ 182 00
od 23. 7. 2013
Prokuristé jsou oprávněni jednat, tj. zastupovat a podepisovat, za společnost vždy dva společně.
Dozorčí rada
od 13. 7. 2017
JOZEF KLEIN - předseda dozorčí rady
Bratislava, Trstínska 51, PSČ 841 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 9. 12. 2016
den vzniku funkce: 25. 3. 2017
od 2. 3. 2017 do 13. 7. 2017
JOZEF KLEIN - člen dozorčí rady
84106 Bratislava, Trstínska 51, Slovenská republika
den vzniku členství: 9. 12. 2016
od 6. 12. 2016
ALEKSANDER PAWEŁ DUCH - člen dozorčí rady
Varšava, Krakowskie Przedmiescie 19/1, Polská republika
den vzniku členství: 5. 7. 2016
od 6. 12. 2016
BRANISLAV TKÁČIK - člen dozorčí rady
Bratislava, Košická 49, PSČ 821 08, Slovenská republika
den vzniku členství: 5. 7. 2016
od 9. 5. 2014 do 2. 3. 2017
RNDr. JOZEF KLEIN - předseda dozorčí rady
Bratislava, Trstínska 51, PSČ 841 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 9. 12. 2013 - 9. 12. 2016
den vzniku funkce: 19. 3. 2014 - 9. 12. 2016
od 26. 9. 2013 do 9. 5. 2014
PETER LANG - místopředseda dozorčí rady
Bratislava - Devínská Nová Ves, Jasencová 6675/14, PSČ 841 07, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 7. 2013 - 12. 3. 2014
den vzniku funkce: 1. 7. 2013 - 12. 3. 2014
od 26. 9. 2013 do 6. 12. 2016
ALEKSANDER PAWEŁ DUCH - člen dozorčí rady
Varšava, Ul. Krakowskie Przedmiescie 19/1, Polská republika
den vzniku členství: 5. 7. 2013 - 5. 7. 2016
od 26. 9. 2013 do 6. 12. 2016
BRANISLAV TKÁČIK - člen dozorčí rady
Dunajská Lužná, Nová 4, PSČ 900 42, Slovenská republika
den vzniku členství: 5. 7. 2013 - 5. 7. 2016
od 18. 9. 2013 do 26. 9. 2013
ALEKSANDER DUCH - člen dozorčí rady
Varšava, Ul. Krakowskie Przedmiescie 19/1, Polská republika
den vzniku členství: 5. 7. 2013
od 19. 3. 2013 do 9. 5. 2014
JIŘÍ BRABEC - člen dozorčí rady
Praha 10 - Vršovice, Moskevská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 17. 12. 2010 - 12. 3. 2014
od 22. 2. 2011 do 19. 3. 2013
Jiří Brabec - člen dozorčí rady
Praha 10, Průběžná, PSČ 100 00
den vzniku členství: 17. 12. 2010 - 12. 3. 2014
od 22. 2. 2011 do 26. 9. 2013
Ing. Branislav Tkáčik - místopředseda dozorčí rady
Dunajská Lužná, Nová, PSČ 900 42, Slovenská republika
den vzniku členství: 9. 12. 2010 - 30. 6. 2013
den vzniku funkce: 9. 12. 2010 - 30. 6. 2013
od 22. 2. 2011 do 9. 5. 2014
RNDr. Jozef Klein - předseda dozorčí rady
Bratislava, Trstínska, PSČ 841 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 9. 12. 2010 - 8. 12. 2013
den vzniku funkce: 9. 12. 2010 - 8. 12. 2013
od 29. 12. 2010 do 22. 2. 2011
Hana Bečková - člen dozorčí rady
Beroun, K Dubu, PSČ 266 01
den vzniku členství: 1. 10. 2010 - 8. 12. 2010
od 22. 6. 2010 do 29. 12. 2010
Ing. Ivan Országh - člen dozorčí rady
Bratislava, Hornádska, PSČ 821 07, Slovenská republika
den vzniku členství: 20. 2. 2010 - 30. 9. 2010
od 22. 6. 2010 do 22. 2. 2011
Ing. Peter Lang - předseda dozorčí rady
Bratislava - Devínská Nová Ves, Jasencová, PSČ 841 07, Slovenská republika
den vzniku členství: 22. 5. 2009 - 8. 12. 2010
den vzniku funkce: 22. 5. 2009 - 8. 12. 2010
od 18. 6. 2009 do 22. 6. 2010
Ing. Peter Lang - předseda dozorčí rady
Bratislava, Andreja Plávku 7117/3, PSČ 811 06, Slovenská republika
den vzniku členství: 22. 5. 2009
den vzniku funkce: 22. 5. 2009
od 18. 6. 2009 do 22. 6. 2010
Ing. Tomáš Vaník - místopředseda dozorčí rady
Starý Plzenec, Karolíny Světlé 373, PSČ 332 02
den vzniku členství: 22. 5. 2009 - 19. 2. 2010
den vzniku funkce: 22. 5. 2009 - 19. 2. 2010
od 13. 5. 2008 do 18. 6. 2009
Ing. Miloš Houska - člen dozorčí rady
Prachatice, Skalka 905, PSČ 383 01
den vzniku členství: 26. 3. 2008 - 22. 5. 2009
od 16. 11. 2007 do 18. 6. 2009
Ing. Jiří Šach - člen
Praha 10, Na Hroudě 1955/51
den vzniku členství: 2. 10. 2007 - 21. 5. 2009
od 16. 11. 2007 do 22. 2. 2011
Jiří Brabec - člen dozorčí rady
Praha 10, Průběžná 760/54, PSČ 100 00
den vzniku členství: 2. 10. 2007 - 17. 12. 2010
od 12. 9. 2007 do 13. 5. 2008
Ing. Petr Morávek - člen dozorčí rady
Bratislava, Záhradnícka 81, PSČ 821 08, Slovenská republika
den vzniku členství: 26. 7. 2007 - 26. 3. 2008
od 12. 9. 2007 do 18. 6. 2009
Jan Přerovský - předseda dozorčí rady
Dobřejovice, Horní 196, PSČ 251 01
den vzniku členství: 26. 7. 2007 - 22. 5. 2009
den vzniku funkce: 26. 7. 2007 - 22. 5. 2009
od 12. 9. 2007 do 18. 6. 2009
Ing. Tomáš Vaník - místopředseda dozorčí rady
Starý Plzenec, Karolíny Světlé 373, PSČ 332 02
den vzniku členství: 26. 7. 2007 - 22. 5. 2009
den vzniku funkce: 26. 7. 2007 - 22. 5. 2009
od 22. 11. 2006 do 18. 6. 2009
Ing. Ctirad Richter - člen dozorčí rady
Praha 3, Slezská 96, PSČ 130 00
den vzniku členství: 20. 10. 2006 - 22. 5. 2009
od 24. 11. 2004 do 12. 9. 2007
Ing. Ján Bobovský - předseda
Praha 3 - Vinohrady, Slezská 844/96, PSČ 130 00
den vzniku členství: 19. 8. 2004 - 26. 7. 2007
den vzniku funkce: 19. 8. 2004 - 26. 7. 2007
od 4. 10. 2004 do 24. 11. 2004
Ing. Ján Bobovský - předseda
Praha 3, Slezská 844/96
den vzniku funkce: 19. 8. 2004
od 7. 11. 2002 do 4. 10. 2004
Ing. Ján Bobovský - předseda
Praha 3, Slezská 96, PSČ 130 00
den vzniku členství: 18. 8. 1999 - 18. 8. 2004
den vzniku funkce: 23. 9. 2002 - 18. 8. 2004
od 7. 11. 2002 do 16. 11. 2007
Ing. Jiří Šach - člen
Praha 10, Na Hroudě 1955/51
den vzniku členství: 20. 9. 2002 - 20. 9. 2007
od 21. 1. 2002 do 22. 11. 2006
Ing. Ctirad Richter - člen
Praha 3, Slezská 96
den vzniku členství: 15. 5. 2001 - 15. 5. 2006
od 27. 3. 2000 do 7. 11. 2002
Ing. Ján Bobovský - člen
Praha 3, Slezská 96, PSČ 130 00
den vzniku členství: 18. 8. 1999
od 2. 9. 1997 do 27. 3. 2000
Michal Lieb - člen
Praha 3, Slezská 96
od 5. 3. 1996 do 2. 9. 1997
ing. Jaroslav Lieb - člen
Stránčice, A. Nováka 340, PSČ 251 63
od 5. 3. 1996 do 21. 1. 2002
ing. Zdeněk Schweiner, CSc. - člen
Praha 10, Murmanská 15
od 5. 3. 1996 do 7. 11. 2002
ing. Pavel Pospíšil - předseda
Praha 4, Postupická 1
den vzniku členství: 29. 12. 2000 - 1. 9. 2002
den vzniku funkce: 29. 12. 2000 - 1. 9. 2002
Akcionáři
od 22. 1. 2018
Asseco Enterprise Solutions, a.s.
Bratislava, Trenčianska 56/A, PSČ 821 09, Slovenská republika
od 2. 3. 2017 do 22. 1. 2018
Asseco Central Europe, a. s.
Bratislava, Trenčianska 56/A, PSČ 821 09, Slovenská republika
od 19. 3. 2013 do 2. 3. 2017
Asseco Central Europe, a.s., IČO: 27074358
Praha - Michle, Budějovická, PSČ 140 00
od 29. 12. 2010 do 19. 3. 2013
Asseco Central Europe, a.s., IČO: 27074358
Praha 9, Podvinný mlýn, PSČ 190 00
od 5. 5. 2010 do 29. 12. 2010
Asseco Czech Republic, a.s., IČO: 27074358
Praha 9, Podvinný mlýn, PSČ 190 00
od 12. 7. 2000 do 24. 11. 2004
LCS Holding, a.s., IČO: 44268980
Praha 3, Slezská 96
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

18. 4. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 8 komentářů

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

Předplacené poplatky jsou u podílových fondů logicky nižší než ty placené průběžně. Na třicetiletém a delším investičním horizontu s sebou ale přinášejí rizika.

Nájemník neplatí, odejít nechce. Jak ho vystěhovat

18. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá | 8 komentářů

Nájemník neplatí, odejít nechce. Jak ho vystěhovat

Zbavit se nájemníka, který neplatí, nemusí být jednoduché. Spor se může táhnout roky. Zvlášť když neplatič odejít nechce, využije všech obranných prostředků, které mu zákon dává, a vy chcete postupovat legálně.

Tma. Může Česko zhasnout?

17. 4. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová | 6 komentářů

Tma. Může Česko zhasnout?

Spíš než celorepublikový výpadek elektrické sítě, způsobený třeba masivními přetoky elektřiny z větrných elektráren, hrozí výpadky lokální. Stačí silný vítr, povodně nebo rozsáhlé námrazy. Kdy Česko může zahalit tma? A co by se stalo, kdyby opravdu přišel blackout?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+7
+
-
2.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-12
+
-
3.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-85
+
-
4.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-108
+
-
5.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-176
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 254 658 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 604,00 Kč
Sberbank CZ 2 606,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Česká spořitelna 2 648,00 Kč
ČSOB 2 644,00 Kč
Komerční banka 2 658,68 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 685,70 Kč
Raiffeisenbank 2 690,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení peněz za neodpovídající zboží
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení peněz za neodpovídající zboží

Otázka: Dobrý den, paní mi poslala zboží, které mělo být nové, ale evidentně tomu tak není. Poslala jsem jí zboží zpět i s vysvětlením, proč ho nechci. Paní mi odmítá poslat peníze zpět, chtěla mi zboží zaslat...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.