Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

POUBA a.s.
IČO: 65138074

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu14. 2. 1996
Obchodní firma
od 14. 2. 1996

POUBA a.s.

Sídlo
od 6. 12. 2006 do 27. 8. 2015
Opava, nám. Republiky 450/17, PSČ 746 01
od 13. 10. 2004 do 6. 12. 2006
Opava, Na rybníčku 521/56, PSČ 746 01
od 14. 2. 1996 do 13. 10. 2004
Opava, Na rybníčku 56, PSČ 746 01
IČO
od 14. 2. 1996

65138074

DIČ

CZ65138074

Identifikátor datové schránky:w3sfrdk
Právní forma
od 14. 2. 1996
Akciová společnost
Spisová značka1268 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 26. 8. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 11. 8. 2005 do 26. 8. 2015
- výroba oděvů a oděvních doplňků
od 11. 8. 2005 do 26. 8. 2015
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 11. 8. 2005 do 26. 8. 2015
- realitní činnost
od 11. 8. 2005 do 26. 8. 2015
- správa a údržba nemovitostí
od 14. 2. 1996 do 26. 8. 2015
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 14. 2. 1996 do 26. 8. 2015
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 14. 2. 1996 do 26. 8. 2015
- půjčování movitých věcí /pronájem a leasing/.
Ostatní skutečnosti
od 13. 7. 2018 do 20. 12. 2018
- Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti POUBA a.s., se sídlem náměstí Republiky 450/17, Město, 746 01 Opava, IČO 651 38 074, spisová značka B 1268 vedená u Krajského soudu v Ostravě, (dále jen "Společnost"), takto: 1. Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je, že Společnost má přebytek volných zdrojů a nebyly potvrzeny žádné investiční příležitosti. Účelem snížení základního kapitálu je vyplacení těchto zdrojů akcionářům Společnosti. Snížením základního kapitálu se nezhor ší dobytnost pohledávek věřitelů. 2. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se sníží o pevnou částku 9.000.000,-- Kč (devět milionů korun českých), a to v souladu s ustanovením § 532 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších pře dpisů, (dále též jen ZOK), vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Po provedeném snížení základního kapitálu bude základní kapitál Společnosti činit 39.000.000,-- Kč (třicet devět milionů korun českých). Na základě veřejného návrhu smlouvy bude nabídnuto vzetí z oběhu 9 (devíti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých), přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno. 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu úplaty za akcie vzaté z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy. 4. Výše úplaty při vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy: Akcie Společnosti budou brány z oběhu úplatně, přičemž výše úplaty za jeden (1) kus kmenové akcie Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) bude činit 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých), (dále též jen Kupní cena). Kupní cena je splatná nejpozději do 3 (tří) měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu, přičemž lhůta splatnosti Kupní ceny počíná běžet dnem účinnosti snížení základního kapitálu. 5. Veřejný návrh smlouvy a lhůta pro předložení akcií Veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu bude uveřejněn způsobem stanoveným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu usnesení o snížení základního kapitálu Společnosti do obchodn ího rejstříku. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy bude nejméně 30 (třicet) dnů ode dne jeho uveřejnění. Akcionář je povinen akcie, ohledně nichž akceptoval veřejný návrh smlouvy, předložit Společnosti ve lhůtě 2 (dvou) měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem účinnosti snížení základního kapitálu. Akcionář nevyko nává od účinnosti snížení základního kapitálu s těmito akciemi akcionářská práva a v případě, že akcie nepředloží Společnosti, představenstvo Společnosti uplatní postup podle § 537 až § 541 ZOK.
od 26. 10. 2015
- Na společnost POUBA a.s., se sídlem náměstí Republiky 450/17, Město, 746 01, Opava, identifikační číslo 651 38 074, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 1268, přešlo jako na společnost nástupnickou jmění zan ikající společnosti POUBA TRAVEL s.r.o., se sídlem Opava, nám. Republiky 450/17, PSČ: 746 01,identifikační číslo 646 18 846, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C vložce 14306, a to v důsledku fúze sloučením podle Pro jektu fúze ze dne 28.8.2015
od 13. 10. 2004 do 27. 11. 2004
- Společnost POUBA a.s. rozhodla dne 22.7.2004 o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek:
od 13. 10. 2004 do 27. 11. 2004
- a) základní kapitál bude zvýšen o částku 22.480.000,-Kč (slovy: dvacetdvamilionůčtyřistaosmdesáttisíc korun českých), tedy ze současných 25.520.000,-Kč na 48.000.000,-Kč upsáním nových akcií, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepř ipouští.
od 13. 10. 2004 do 27. 11. 2004
- b) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií - upsáno bude 22 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč v listinné podobě, neregistrovaných, emisní kurz akcií - 1.000.000,-Kč na jednu akcii a 1 kus k menové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 480.000,-Kč v listinné podobě, neregistrované, emisní kurs akcie - 480.000,-Kč.
od 13. 10. 2004 do 27. 11. 2004
- c) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, přičemž jediný akcionář se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií a upisování nových akcií bude provedeno předem určeným zájemcem, kterým je Ing. Miloslav Pouba, r.č. xxxx, bytem Opava, Šípkova 7.
od 13. 10. 2004 do 27. 11. 2004
- d) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku se určuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti v Opavě, Na Rybníčku 56, PSČ 746 01, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - Ing. Miloslavu Poubovi. Tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost předá upisovateli tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrz ení o převzetí návrhu, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne , kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 22.480.000,-Kč, sl ovy: dvacetdvamilionůčtyřistaosmdesáttisíc korun českých. Počátek lhůty pro upisování akcií bude Ing. Miloslavu Poubovi oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání zásilky, přičemž součástí zásilky obsahující návrh o upsání akcií bude n avíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dne následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií
od 13. 10. 2004 do 27. 11. 2004
- e) připouští se započtení peněžité pohledávky Ing. Miloslava Pouby, gen. shora vůči společnosti ve výši 22.480.000,-Kč, slovy: dvacetdvamilionůčtyřistaosmdesáttisíc korun českých, bez úroků proti pohledávce společnosti vůči Ing. Miloslavu Poubovi ve výši 22.480.000,-Kč, slovy: dvacetdvamilionůčtyřistaosmdesáttisíc korun českých na splacení celého emisního kurzu akcií, která vznikne, pokud Ing. Miloslav Pouba na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upíše akcie výše uvedenou smlouvou o  upsání akcií, přičemž shora uvedená pohledávka Ing. Miloslava Pouby vůči společnosti vznikla na základě poskytnutí finančních prostředků podle smlouvy o půjčce ze dne 10.6.2004
od 13. 10. 2004 do 27. 11. 2004
- f) dohoda o započtení mezi společnosti a Ing. Miloslavem Poubou , gen. shora musí být uzavřena do 1 týdne ode dne úpisu všech akcií Ing. Miloslavem Poubou, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření dohody o započtení je povinno vypracovat představenstvo společnosti. Tento návrh je pak představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu po upsání akcií Ing. Miloslavem Poubou povinno předat Ing. Miloslavu Poubovi tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o převzetí návrhu s uvedením lhůty pro její přijetí
od 13. 10. 2004 do 27. 11. 2004
- g) emisní kurz všech akcií tak bude splacen výhradně započtením
od 13. 10. 2004 do 27. 11. 2004
- h) splácení nepeněžitými vklady se nepřipouští
od 13. 10. 2004 do 27. 11. 2004
- Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finančního hospodaření společnosti a její ekonomická stabilita.
od 31. 8. 1999 do 27. 11. 2004
- I. Základní jmění společnosti POUBA a.s. se zvyšuje o 22.000.000,-Kč, slovy: dvacetdvamilionů korun českých, tedy na celkovou částku 25.520.000,-Kč, slovy: dvacetpětmilionůpětsetdvacettisíc korun českých s určením, že upisování akcií nad částku 22.000.000,-Kč, slovy: dvacetdvamilionů korun českých se nepřipouští.
od 31. 8. 1999 do 27. 11. 2004
- II. Základní jmění se zvyšuje upsáním 22 (slovy: dvacetdva) kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých v listinné podobě.
od 31. 8. 1999 do 27. 11. 2004
- III. Určuje se, že akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva a všechny budou upsány na základě dohody akcionářů podle paragrafu 205 obchodního zákoníku tak, že na zvýšení základního jmění se bude podílet Ing. Miloslav Pouba a Zdeňka Poubová svými peněžitými a nepeněžitými vklady.
od 31. 8. 1999 do 27. 11. 2004
- IV. Určuje se, že akcie budou upisovány v místě sídla společnosti. Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den poté co rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady nabude právní moci. Doba upisování akcií se stanoví na patnáct dnů a počne běžet dnem zahájení upisování akcií.
od 31. 8. 1999 do 27. 11. 2004
- V. Určuje, že emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 1.000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých a bude splacen: a) nepeněžitým vkladem, který tvoří nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 3630 pro obec Opava, katastrální území Opava-předměstí, t.j. provozní budova čp. 521 postavená na pozemku parcelní číslo 2487 zastavěná plocha, pozemky parcelní číslo 2487 zastavěná plocha, parcelní číslo 2486 ostatní plocha - zeleň v zástavbě, se součástmi a příslušenstvím, t.j. zejména pak s budovou prodejny, budovou - provozním objektem II, budovou skladu, vodovodní přípojkou, oplocením, podezdívkou oplocení, vraty oplocení, venkovní kanalizací, přípojkou elektro, plynovodní přípojkou, zpevněnými plochami, opěrnou zdí, rampami se zastřešením podle znaleckého posudku soudního znalce Ing. Karla Klamerta ze dne 14.4.1999 zapsaného ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 6-06/99 v ceně 10.800.000,-Kč, slovy: desetmilionů korun českých a podle znaleckého posudku soudního znalce Ing. Miroslava Hrbáče ze dne 15.4.1999 zapsaného ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 47-1044/99 v ceně 10.500.000,-Kč, slovy: desetmilionůpětsettisíc korun českých, přičemž na vklad se započítává částka 10.500.000,-Kč, slovy:desetmilionůpětsettisíc korun českých, přičemž tento vklad bude splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a to tak, že vkladatelé nepeněžitého vkladu předají společnosti písemné prohlášení podle paragrafu 60 odst. 1 obchodního zákoníku a současně pak společnosti předají nemovitost na základě protokolu o předání b) peněžitým vkladem ve výši 11.500.000,-Kč, slovy:jedenáctmilionůpětsettisíc korun, přičemž 30% peněžitého vkladu splatí upisovatelé na účet u České spořitelny, a.s., okresní pobočky v Opavě - číslo 177 156-828/0800 nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, 70 % peněžitého vkladu splatí upisovatelé nejpozději do 1 roku od zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na účet u České spořitelny, a.s, okresní pobočky v Opavě - číslo 177 156-828/0800.
Kapitál
od 20. 12. 2018
Základní kapitál 39 000 000 Kč, splaceno 39 000 000 Kč.
od 27. 11. 2004 do 20. 12. 2018
Základní kapitál 48 000 000 Kč, splaceno 48 000 000 Kč.
od 5. 4. 2000 do 27. 11. 2004
Základní kapitál 25 520 000 Kč
od 14. 2. 1996 do 5. 4. 2000
Základní kapitál 3 520 000 Kč
od 20. 12. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 39.
od 26. 8. 2015 do 26. 8. 2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 48.
od 26. 8. 2015 do 20. 12. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 48.
od 15. 2. 2005 do 26. 8. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 48.
od 15. 2. 2005 do 26. 8. 2015
v listinné podobě
od 27. 11. 2004 do 15. 2. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 352.
od 27. 11. 2004 do 15. 2. 2005
v listinné podobě
od 27. 11. 2004 do 15. 2. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 27. 11. 2004 do 15. 2. 2005
v listinné podobě
od 27. 11. 2004 do 15. 2. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 44.
od 27. 11. 2004 do 15. 2. 2005
v listinné podobě
od 5. 4. 2000 do 27. 11. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 22.
od 14. 2. 1996 do 27. 11. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 352.
Statutární orgán
od 26. 8. 2015
Ing. ZDENĚK POUBA - statutární ředitel
Opava - Jaktař, Šípková, PSČ 746 01
den vzniku členství: 20. 8. 2015
den vzniku funkce: 20. 8. 2015
od 25. 3. 2010 do 26. 8. 2015
Ing. Miloslav Pouba - předseda představenstva
Opava - Jaktař, Šípková 507/7, PSČ 746 01
den vzniku členství: 18. 2. 2010 - 20. 8. 2015
den vzniku funkce: 18. 2. 2010 - 20. 8. 2015
od 25. 3. 2010 do 26. 8. 2015
Zdeňka Poubová - člen představenstva
Opava - Jaktař, Šípková 507/7, PSČ 746 01
den vzniku členství: 18. 2. 2010 - 20. 8. 2015
od 25. 3. 2010 do 26. 8. 2015
Ing. Zdeněk Pouba - člen představenstva
Opava - Jaktař, Šípková 507/7, PSČ 746 01
den vzniku členství: 18. 2. 2010 - 20. 8. 2015
od 13. 10. 2004 do 25. 3. 2010
Ing. Miloslav Pouba - předseda představenstva
Opava - Jaktař, Šípková 507/7, PSČ 747 07
den vzniku funkce: 22. 7. 2004 - 18. 2. 2010
od 13. 10. 2004 do 25. 3. 2010
Zdeňka Poubová - člen představenstva
Opava - Jaktař, Šípková 507/7, PSČ 747 07
den vzniku funkce: 22. 7. 2004
od 13. 10. 2004 do 25. 3. 2010
Ing. Zdeněk Pouba - člen představenstva
Opava - Jaktař, Šípková 507/7, PSČ 747 07
den vzniku funkce: 22. 7. 2004
od 14. 2. 1996 do 13. 10. 2004
Ing. Miloslav Pouba - předseda představenstva
Opava, Šípková ul. 7
od 14. 2. 1996 do 13. 10. 2004
Zdeňka Poubová - člen představenstva
Opava, Šípková 7
od 14. 2. 1996 do 13. 10. 2004
Zdeněk Pouba - člen představenstva
Opava, Šípková 7
od 26. 8. 2015
J e d n á n í : Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně
od 19. 1. 1999 do 26. 8. 2015
J e d n á n í : Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva.
od 14. 2. 1996 do 19. 1. 1999
Jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
Správní rada
od 23. 9. 2018
Bc. VERONIKA NĚMCOVÁ SAAVEDRA - člen správní rady
Zeleneč, Pod Kapličkou, PSČ 250 91
den vzniku členství: 20. 8. 2015
den vzniku funkce: 20. 8. 2015
od 26. 8. 2015
Ing. ZDENĚK POUBA - předseda správní rady
Opava - Jaktař, Šípková, PSČ 746 01
den vzniku členství: 20. 8. 2015
den vzniku funkce: 22. 8. 2015
od 26. 8. 2015
MILOSLAV POUBA, Ing. - člen správní rady
Opava - Jaktař, Šípková, PSČ 746 01
den vzniku členství: 20. 8. 2015
den vzniku funkce: 20. 8. 2015
od 26. 8. 2015 do 23. 9. 2018
Bc. VERONIKA SAAVEDRA - člen správní rady
Zeleneč, Pod Kapličkou, PSČ 250 91
den vzniku členství: 20. 8. 2015
den vzniku funkce: 20. 8. 2015
Dozorčí rada
od 25. 3. 2010 do 26. 8. 2015
Veronika Saavedra - předseda dozorčí rady
Zeleneč, Pod Kapličkou 852, PSČ 250 91
den vzniku členství: 18. 2. 2010 - 20. 8. 2015
den vzniku funkce: 18. 2. 2010 - 20. 8. 2015
od 25. 3. 2010 do 26. 8. 2015
Miloslav Pouba - člen dozorčí rady
Opava - Jaktař, Šípková 507/7, PSČ 746 01
den vzniku členství: 18. 2. 2010 - 20. 8. 2015
od 25. 3. 2010 do 26. 8. 2015
Ricardo Saavedra - člen dozorčí rady
Zeleneč, Pod Kapličkou, PSČ 250 91
den vzniku členství: 18. 2. 2010 - 20. 8. 2015
od 6. 12. 2006 do 25. 3. 2010
Miloslav Pouba - člen dozorčí rady
Opava - Jaktař, Šípková 507/7, PSČ 747 07
den vzniku členství: 16. 11. 2006 - 18. 2. 2010
od 11. 8. 2005 do 25. 3. 2010
Veronika Saavedra - člen
Praha 10 - Vršovice, Přípotoční 1528/2, PSČ 101 00
den vzniku členství: 1. 8. 2005 - 18. 2. 2010
od 13. 10. 2004 do 11. 8. 2005
František Šuranský - člen
Opava, Gagarinova 2582/2, PSČ 746 01
den vzniku funkce: 22. 7. 2004 - 1. 8. 2005
od 13. 10. 2004 do 6. 12. 2006
Ing. Robert Kučera - člen
Opava - Kylešovice, Bílovecká 933/64, PSČ 747 06
den vzniku funkce: 22. 7. 2004
od 13. 10. 2004 do 25. 3. 2010
Alžběta Kavanová - člen
Opava - Malé Hoštice, Školní 308/12, PSČ 747 05
den vzniku funkce: 22. 7. 2004
od 5. 4. 2000 do 13. 10. 2004
Ing. Robert Kučera - člen
Opava 6, Bílovecká 64
od 14. 2. 1996 do 5. 4. 2000
Ing. Josef Tlach - předseda
Opava, Gudrichova 91
od 14. 2. 1996 do 13. 10. 2004
František Šuranský - člen
Opava, Gagarinova 2
od 14. 2. 1996 do 13. 10. 2004
Alžběta Kavanová - člen
Opava-Malé Hoštice, Školní 12
Akcionáři
od 26. 8. 2015 do 7. 12. 2016
Ing. MILOSLAV POUBA
Opava - Jaktař, Šípková, PSČ 746 01
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

18. 2. 2020 | | Veronika Hejná | 4 komentáře

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

Zákon o realitním zprostředkování včera vyšel ve Sbírce zákonů a začne tak být účinný 3. března. Co přináší vůbec první samostatná úprava tohoto byznysu?

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

17. 2. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

Na daních můžete zaplatit mnohem méně než patnáct procent z příjmů. Při vyplňování přiznání za rok 2019 lze využít odečitatelné položky a daňové slevy.

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

17. 2. 2020 | | Petr Kučera

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

Jak si snížit daň z příjmů fyzických osob? Poradíme, co všechno si můžete odečíst. Tady je přehled daňových slev.

Majetek zavazuje. Mecenáš Václav Dejčmar o českých miliardářích

16. 2. 2020 | | Michal Kašpárek | 11 komentářů

Majetek zavazuje. Mecenáš Václav Dejčmar o českých miliardářích

Michal Kašpárek mluví s Václavem Dejčmarem o pastech, které si na sebe líčí bohatí, o potkávání se a míjení s levičáky a o tom, co by dělal, kdyby přišla revoluce.

Hledá se nejlepší inovace. Co vám usnadňuje život?

16. 2. 2020 | | Petr Kučera

Hledá se nejlepší inovace. Co vám usnadňuje život?

Druhý ročník soutěže Zonky Innovation Awards odstartoval. Celkem 81 projektů se uchází o ceny v několika kategoriích. Hlasování veřejnosti na webu www.zia.cz probíhá do 15. března.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 520,00 Kč
Czech Exchange 2 525,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 530,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 571,00 Kč
Komerční banka 2 576,63 Kč
Expobank CZ 2 580,20 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 628,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 701 346 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-18
+
-
2.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-32
+
-
3.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-47
+
-
4.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-74
+
-
5.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-76
+
-

Články na Heroine.cz

Generace Z: Na porno koukají už od jedenácti, o sexu vědí ale pořád málo

Generace Z: Na porno koukají už od jedenácti, o sexu vědí ale pořád málo

Měla jsem možnost mluvit o sexu se spoustou teenagerů. Mnohokrát jsem proto slyšela, jak...více

Suchý únor, šťavnatý život. Kéž by to bylo tak snadné

Suchý únor, šťavnatý život. Kéž by to bylo tak snadné

Po prosinci plném oslav, podnikových večírků, vaječňáků u babičky a svařáku z trhu jsem...více

Upravování pohádek není cenzura, ale oživení. Věděla to už Němcová

Upravování pohádek není cenzura, ale oživení. Věděla to už Němcová

Pohádky jsou věc, na kterou se v Česku nesahá. Rodiče je vyprávějí méně a méně a na to,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod vozidla
Poradna > Právní poradna > Občanské právo > Převod vozidla

Otázka: Dobrý den, mám dotaz ohledně převodu vozidla, zda je povinen kupující přepsat vozidlo na svou osobu v zákonné lhůtě 10-ti dnů po jeho koupi v Registru vozidel i přesto, že jej hodlá reklamovat, nebo činí...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services