Millenia partners a.s.
IČO: 65138201

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu4. 3. 1996
Obchodní firma
od 2. 4. 2005

Millenia partners a.s.

od 4. 3. 1996 do 2. 4. 2005

Hanákbrokers, a.s.

Sídlo
od 21. 4. 1997 do 5. 12. 2001
Olomouc, Hrnčířská 3
od 4. 3. 1996 do 21. 4. 1997
Olomouc, Hrnčířská 4
IČO
od 4. 3. 1996

65138201

DIČ

CZ65138201

Identifikátor datové schránky:drve7w8
Právní forma
od 4. 3. 1996
Akciová společnost
Spisová značka3710 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 17. 9. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 17. 9. 2015
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 26. 6. 2007 do 17. 9. 2015
- pečovatelská služba
od 5. 12. 2001 do 17. 9. 2015
- zprostředkování služeb
od 5. 12. 2001 do 17. 9. 2015
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 4. 3. 1996 do 5. 12. 2001
- obchodování s cennými papíry (vlastním jménem na vlastní účet, vlastním jménem na cizí účet a cizím jménem na cizí účet) a výkon dalších činností povolených zákonem o cenných papírech.
Ostatní skutečnosti
od 26. 6. 2007 do 21. 1. 2008
- Valná hromada společnosti konaná dne 7.6.2007 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti o částku 6,300.000,- Kč (slovy šestmilionůtřistatisíc korun českých), tj. z částky 10,000.000,- Kč (slovy desetmilionů korun českých) na částku 3,700.000,- Kč (slovy třimilionysedmsettisíc korun českých). Snížení základního kapitálu se navrhuje z důvodů zpřehlednění rozvahy společnosti a vypořádání nesplaceného základního kapitálu. Stávající výše základního kapitálu byla stanovena tak, aby odpovídala požadavků m zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech. Protože však společnost upustila od dalšího podnikání v tomto odvětví, je zbytečné udržovat základní kapitál v takové výši, zvláště pak s ohledem na skutečnost, že dosud nebyl akcionáři v celém rozsahu splacen . Účelem snížení základního kapitálu tak je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií, jež byly upsány na základě rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu, konané dne 14.3.2000. Společnost má pouze dva akcionáře a nemá žádn é závazky, tedy snížením základního kapitálu nedojde k poškození žádného subjektu. Společnost emitovala po svém vzniku 100 (slovy jednosto) kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých) za jednu akcii, které jsou splaceny v c elém rozsahu, a na základě upsání akcií při zvýšení základního kapitálu emitovala zatímní listy nahrazující 900 (slovy devětset) kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za akcii. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech 900 (slovy devětset) kusů nesplacených akcií, na které byly vydány zatímní listy, upsaných při zvýšení základního kapitálu, a to ze jmenovité hodnoty 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu 3.000,- Kč (slovy třitisíce korun českých). Snížení základního kapitálu se, v souladu s ust. § 213a odst. 1 obchodního zákoníku, nebude vztahovat na zcela splacené akcie, upsané v souvislosti se založením společnosti. Snížení jmenovité hodnoty nesplacených akcií, na které byly vydány zatímní listy, se provede výměnou zatímních listů za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteř í mají listinné zatímní listy, aby je předložili ve lhůtě 6 (slovy šest) měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku za účelem výměny. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě zatímní listy nepředloží, není oprávněn až do jejich předlože ní vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku.
od 30. 5. 2000 do 2. 4. 2005
- Zvýšení základního jmění z 1,000.000,-Kč o částku 9,000.000,-Kč na částku 10,000.000,-Kč upsáním nových akcií s tím, že zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 900 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč za jednu akcii a emisním kursu 10.000,-Kč na jednu akcii. Akcie budou vydány v listinné podobě. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Akcie budou převoditelné za podmínek určených stanovami společnosti. Akcie budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva na upisování akcií v plném rozsahu. Na jednu dosavadní akcii společnosti lze upsat deset nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Místem pro vykonání přednostního práva úpisu akcií je sídlo společnosti Hanákbrokers, a.s., v Olomouci, Hrnčířská 3. Lhůta pro vykonání přednostního práva úpisu počne běžet prvního dne následujícího po zapsání usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím čtrnáctého dne od započetí úpisu. Představenstvo společnosti zajistí informovanost akcionářů o přednostním právu dle ust. § 204a) obch. zák.. Emisní kurs upisovaných akcií činí 10.000,-Kč za jednu akcii. Upisovatel je povinen splatit nejméně 30% emisního kursu jím upsaných akcií ve lhůtě do tří dnů od provedení úpisu na účet společnosti Hanákbrokers, a.s., číslo účtu 107xxxx, vedený u Investiční a poštovní banky, a.s., pobočka Olomouc. O splacení emisního kursu vydá společnost akcionáři potvrzení. Pokud upisovatel nedodrží podmínky splacení, je upsání jeho akcií neúčinné. Zbývajících 70 % emisního kursu je upisovatel povinen splatit do jednoho roku.
Kapitál
od 21. 1. 2008
Základní kapitál 3 700 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 8. 2000 do 21. 1. 2008
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 37 %.
od 4. 3. 1996 do 9. 8. 2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 21. 1. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 21. 1. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 900.
od 2. 4. 2005 do 21. 1. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 9. 8. 2000 do 2. 4. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 4. 3. 1996 do 9. 8. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 17. 9. 2015
Ing. JOSEF PŘIKRYL - statutární ředitel
Skřípov, , PSČ 798 52
den vzniku funkce: 17. 9. 2015
od 26. 6. 2007 do 17. 9. 2015
Ing. Josef Přikryl - předseda představenstva
Skřípov, 179, PSČ 798 52
den vzniku členství: 7. 6. 2007 - 7. 6. 2012
den vzniku funkce: 7. 6. 2007 - 17. 6. 2012
od 26. 6. 2007 do 17. 9. 2015
Helena Přikrylová - člen představenstva
Skřípov, 179, PSČ 798 52
den vzniku členství: 7. 6. 2007 - 7. 6. 2012
od 2. 4. 2005 do 17. 9. 2015
Ing. Jan Stráský - člen představenstva
Prostějov, Aloise Krále 3953/14
den vzniku funkce: 22. 2. 2005
od 5. 12. 2001 do 2. 4. 2005
Lenka Grézlová - místopředseda představenstva
Brodek u Konice, 208, PSČ 798 46
den vzniku členství: 3. 8. 2001 - 22. 2. 2005
den vzniku funkce: 3. 8. 2001
od 5. 12. 2001 do 26. 6. 2007
Helena Přikrylová - člen představenstva
Skřípov, 179, PSČ 798 52
den vzniku členství: 3. 8. 2001 - 7. 6. 2007
od 4. 3. 1996 do 5. 12. 2001
Ludmila Hrušková - místopředseda představenstva
Olomouc, tř. Svornosti 46
od 4. 3. 1996 do 5. 12. 2001
Marek Hájek - člen představenstva
Bystrovany, Na čtvrtkách 13
od 4. 3. 1996 do 26. 6. 2007
Ing. Josef Přikryl - předseda představenstva
Brodek u Konice, část Skřípov 356
den vzniku členství: 4. 3. 1996 - 7. 6. 2007
den vzniku funkce: 4. 3. 1996 - 7. 6. 2007
od 17. 9. 2015
Navenek zastupuje společnost statutární ředitel.
od 2. 4. 2005 do 17. 9. 2015
Jednání: Za společnost jedná předseda představenstva samostatně.
od 5. 12. 2001 do 2. 4. 2005
Jednání: Společnost zastupuje v plném rozsahu předseda nebo místopředseda představenstva, příp. jiný předsedou nebo místopředsedou představenstva písemně pověřený člen představenstva.
od 4. 3. 1996 do 5. 12. 2001
Jednání: Společnost zastupuje předseda nebo místopředseda, případně jiný písemně pověřený člen představenstva.
Správní rada
od 17. 9. 2015
Ing. JOSEF PŘIKRYL - předseda správní rady
Skřípov, , PSČ 798 52
den vzniku funkce: 17. 9. 2015
Dozorčí rada
od 26. 6. 2007 do 17. 9. 2015
Kateřina Přikrylová - člen dozorčí rady
Skřípov, 179, PSČ 798 52
den vzniku členství: 7. 6. 2007 - 7. 6. 2012
od 2. 4. 2005 do 17. 9. 2015
Ing. Zdeněk Petrů - předseda dozorčí rady
Těrlicko - Horní Těrlicko, 639
den vzniku členství: 22. 2. 2005 - 22. 2. 2010
den vzniku funkce: 22. 2. 2005 - 22. 2. 2010
od 2. 4. 2005 do 17. 9. 2015
František Mazal - člen dozorčí rady
Konice, Za Nádražím 650
den vzniku členství: 22. 2. 2005 - 22. 2. 2010
od 5. 12. 2001 do 2. 4. 2005
Ing. Pavel Skopal - předseda
Uherské Hradiště, J. Staňka 860
den vzniku funkce: 3. 8. 2001 - 22. 2. 2005
od 5. 12. 2001 do 26. 6. 2007
Věra Skopalová - člen
Uherské Hradiště, J. Staňka 860
den vzniku členství: 3. 8. 2001 - 7. 6. 2007
od 2. 3. 2000 do 2. 4. 2005
Ing. Vladimír Lalinský - člen
Olomouc, Stiborova 21
od 16. 6. 1998 do 2. 3. 2000
Ing. Jiří Běhal - člen
Prostějov, B. Šmerala 15
od 16. 6. 1998 do 5. 12. 2001
Ing. Pavel Skopal - člen
Uherské Hradiště, J. Staňka 860
od 4. 3. 1996 do 16. 6. 1998
Zita Johnová - místopředseda
Olomouc, Trnkova 27
od 4. 3. 1996 do 16. 6. 1998
Mgr. Marta Vláčilová - člen
Olomouc, Nábřeží 2
od 4. 3. 1996 do 5. 12. 2001
Ing. Marie Hanousková - předseda
Olomouc, Fr. Stupky 6
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

24. 4. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

Když nájemník neplatí, nehrozí mu jen výpověď z bytu, naskakuje taky úrok z prodlení. Spočítá vám ho naše kalkulačka. Přečtěte si podrobnosti. I o tom, co už si pronajímatel účtovat nesmí.

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

23. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková | 1 komentářů

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

Poslanci TOP 09 navrhují zrušení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Pokud novinka projde, polepší si zhruba třicet procent rodičů s vyššími příjmy. Co konkrétně se změní a o kolik jim mateřská stoupne?

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-63
+
-
2.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-78
+
-
3.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-134
+
-
4.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-137
+
-
5.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-269
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 547,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 616,00 Kč
Sberbank CZ 2 614,00 Kč
Expobank CZ 2 618,30 Kč
Česká spořitelna 2 660,00 Kč
ČSOB 2 657,00 Kč
Komerční banka 2 672,21 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 698,20 Kč
Raiffeisenbank 2 702,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Výpověď a nástup na mateřskou
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Výpověď a nástup na mateřskou

Otázka: Dobrý den, můj dotaz se týká ukončení pracovní smlouvy z důvodu zrušení mé pracovní pozice a následný nástup na mateřskou. Na konci dubna mám piodepsat výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Tedy můj...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.