Taforge a.s., IČO: 65138627 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Taforge a.s. Údaje byly staženy 26. 5. 2016 z datové služby justice.cz dle IČO 65138627. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 65138627 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu3. 4. 1996
Datum zániku2. 5. 2016
StavVymazáno
Obchodní firma
od 23. 10. 2002 do 2. 5. 2016

Taforge a.s.

od 3. 4. 1996 do 23. 10. 2002

Kovárna TATRA, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 23. 2. 2007 do 5. 11. 2013
Kopřivnice, 1447/4, PSČ 742 21
od 3. 4. 1996 do 23. 2. 2007
Kopřivnice, Štefánikova 1163
IČO
od 3. 4. 1996 do 2. 5. 2016

65138627

DIČ

CZ65138627

Identifikátor datové schránky:xpxgjqm
Právní forma
od 3. 4. 1996 do 2. 5. 2016
Akciová společnost
Spisová značka1236 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 16. 1. 2015 do 2. 5. 2016
- kovářství, podkovářství
od 16. 1. 2015 do 2. 5. 2016
- zámečnictví, nástrojářství
od 1. 4. 2009 do 2. 5. 2016
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 3. 4. 1996 do 1. 4. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 3. 4. 1996 do 1. 4. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb
od 3. 4. 1996 do 1. 4. 2009
- poradenství a konzultace
od 3. 4. 1996 do 1. 4. 2009
- konstrukční a projektová činnost ve strojírenství
od 3. 4. 1996 do 1. 4. 2009
- tepelné zpracování kovů
od 3. 4. 1996 do 16. 1. 2015
- kovářství
od 3. 4. 1996 do 16. 1. 2015
- zámečnictví
od 3. 4. 1996 do 16. 1. 2015
- výroba nástrojů
Ostatní skutečnosti
od 3. 5. 2013 do 5. 11. 2013
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti přijal dne 10. dubna 2013 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti: 1. Základní kapitál Společnosti v dosavadní výši 151.000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát jedna milionů korun českých) se zvyšuje o částku 73.300.000,- Kč (slovy: sedmdesát tři miliony tři sta tisíc korun českých) na novou výši 224.300.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet čtyři miliony tři sta tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen výhradně peněžitým vkladem Jediného akcionáře, a to ve výši 73.300.000,- Kč (slovy: sedmdesát tři milionů tři sta tisíc korun českých). 3.Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 733 ( slovy: sedm set třicet tři ) kusy kmenových akcií v listinné podobě znějící na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč ( slovy: jedno sto tisíc korun českých ) (dále jen „Akci e“). Akcie nebudou určeny k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 4. Jediný akcionář nemá přednostní právo na úpis Akcie, neboť se svého práva na přednostní úpis Akcie před přijetím tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře vzdal. 5. S ohledem na to, že se Jediný akcionář vzdal svého přednostního práva, tak nedisponuje tímto přednostním právem na úpis Akcií, a všechny Akcie budou upsány Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem. 6. Emisní kurs jedné Akcie o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kč ( slovy: jedno sto tisíc korun českých ) činí 100.000,- Kč ( slovy: jedno sto tisíc korun českých ) a celkový emisní kurs všech upisovaných Akcií tak činí 73.300.000,- Kč (slovy: sedmdesá t tři miliony tři sta tisíc korun českých). 7. Jediný akcionář upíše Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že upsání Akcií může být vázáno na rozvazovací podmínk u, jíž je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen „Smlouva o upsání akcie“). Společnost je povinna dor učit Jedinému akcionáři návrh Smlouvy o upsání akcií do 14 (slovy: čtrnácti) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. 8. Lhůta pro upsání Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany Jediného akcionáře, se stanoví na 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcie Jedinému akcionáři ze strany Společnosti; Jedinému akcionáři bude písemn ě oznámen počátek běhu této lhůty současně s doručením návrhu Smlouvy o upsání akcie ze strany Společnosti. Místem pro upsání Akcií, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, se stanoví sídlo Společnosti na adrese Kopřivnice - Areál Tatry 1447/4, PS Č 742 21, a to v kanceláři generálního ředitele. 9.1. Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurs upsaných Akcií do 30 (slovy: třiceti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií. Místem pro splacení Akcií, tj. místem pro uzavření Dohody o započtení ( viz dále v bodě 9.2. ) se stanoví sídlo Společnosti na adrese Kopřivnice - Areál Tatry 1447/4, PSČ 742 21, a to v kanceláři generálního ředitele. 9.2. Jako způsob splacení emisního kursu všech upisovaných Akcií se připouští započtení peněžité pohledávky Společnosti na splacení emisního kursu Akcií v celkové výši 73.300.000,- Kč (slovy: sedmdesát tři miliony tři sta tisíc korun českých) proti pohled ávkám Jediného akcionáře za Společností z titulu: A. Kupní smlouvy č. GŘ 3 05 2001 3114 uzavřené dne 6.8.2001 mezi obchodní společností TATRA, a.s. se sídlem Kopřivnice, Areál Tatry 1450/1, PSČ 742 21, identifikační číslo: 451 93 444, jako prodávajícím, a Společností jako kupujícím, B. Smlouvy číslo 13/2006 EL VN uzavřené dne 31.5.2006 mezi obchodní společností Energetika Kopřivnice, a.s. a Společností, C. Smlouvy číslo EL-VN 0008/09 uzavřené dne 23.12.2008 mezi obchodní společností KOMTERM, a.s. se sídlem Praha 4, Bělehradská 55/15, PSČ 140 00, identifikační číslo: 267 60 738 (dále také jen jako „společnost KOMTERM, a.s.“) a Společností, D. Smlouvy číslo TE 0157/09 uzavřené dne 16.1.2009 mezi společností KOMTERM, a.s. a Společností, E. Smlouvy číslo PL 0004/2009 uzavřené dne 16.1.2009 mezi společností KOMTERM, a.s. a Společností, F. Smlouvy číslo EL-VN 0020/09 uzavřené dne 30.4.2009 mezi společností KOMTERM, a.s. a Společností, přičemž pohledávky za Společností vyplývající ze smluv uvedených v odrážkách B. až F. tohoto bodu 9.2. nabyl Jediný akcionář na základě smluv o postoupení pohledávek uzavřenými mezi společností KOMTERM, a.s. (která je zároveň právním nástupcem obchodní sp olečnosti Energetika Kopřivnice, a.s.) jako postupitelem a Jediným akcionářem jako postupníkem, a to: - Smlouvy o postoupení pohledávek č. 1/2009 ze dne 12.1.2009, - Smlouvy o postoupení pohledávek č. 38/2009 ze dne 4.5.2009, - Smlouvy o postoupení pohledávek č. 46/2009 ze dne 26.5.2009, - Smlouvy o postoupení pohledávek č. 47/2009 ze dne 26.5.2009, - Smlouvy o postoupení pohledávek č. 57/2009 ze dne 1.7.2009, - Smlouvy o postoupení pohledávek č. 58/2009 ze dne 1.7.2009, - Smlouvy o postoupení pohledávek č. 65/2009 ze dne 14.7.2009, - Smlouvy o postoupení pohledávek č. 72/2009 ze dne 10.8.2009, - Smlouvy o postoupení pohledávek č. 80/2009 ze dne 10.9.2009, - Smlouvy o postoupení pohledávek č. 86/2009 ze dne 16.10.2009, Ke splacení peněžitého vkladu dojde uzavřením dohody o započtení uvedených pohledávek Jediného akcionáře proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu Akcií (dále jen „Dohoda o započtení“), jejíž návrh předloží Společnost Jedinému ak cionáři při uzavření Smlouvy o upsání akcií. Dále se stanoví pravidla postupu pro uzavření Dohody o započtení takto : • Dohoda o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a ust. § 358 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném zn ění, • v Dohodě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti; • peněžité pohledávky Jediného akcionáře za Společností budou započteny ve výši 73.300.000,- Kč (slovy: sedmdesát tři miliony tři sta tisíc korun českých) na splacení emisního kursu Akcií upsaných Jediným akcionářem na toto zvýšení základního kapitá lu; • uzavřením Dohody o započtení bude splněna povinnost upisovatele - Jediného akcionáře splatit emisní kurs Akcií na toto zvýšení základního kapitálu.
od 20. 11. 2000 do 30. 7. 2003
- 1. Valná hromada společnosti konaná dne 30.8.2000 schválila snížení základního jmění společnosti z částky 250 000 000,-Kč (slovy: dvěstěpadesátmiliónůkorunčeských) o 249 000 000,-Kč (slovy: dvěstěčtyřicetdevětmiliónůkorunčeských) na základní jmění ve výši 1 000 000,-Kč (slovy: jedenmiliónkorunčeských) z důvodu krytí ztrát z minulých období, a to snížením jmenovité hodnoty každé jedné akcie z původní hodnoty ve výši 500 000,- Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských) na novou jmenovitou hodnotu každé jedné akcie ve výši 2 000,-Kč (slovy: dvatisícekorun- českých)
od 20. 11. 2000 do 30. 7. 2003
- Akcionáři jsou povinni předložit společnosti listinné akcie společnosti za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty ve lhůtě 30 dnů, přičemž tato lhůta začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po dni, v němž nabude právní moci rozhodnutí příslušného soudu o tom, že snížení základního jmění se zapisuje do obchodního rejstříku. Společnost je povinna bez zbytečného odkladu nejpozději však do pěti dnů, kdy se o tom dozví, písemně informovat akcionáře společnosti podle stavu ke dni konání valné hromady o dni, kdy rozhodnutí příslušného soudu o zápisu snížení základního jmění nabylo právní moci. Ve stejné lhůtě je společnost povinna tuto informaci uveřejnit na úřední desce společnosti v sídle společnosti.
od 20. 11. 2000 do 30. 7. 2003
- 2. Valná hromada společnosti konaná dne 30.8.2000 schválila současně s rozhodnutím o snížení základního jmění z důvodu úhrady ztrát zvýšení základního jmění společnosti o 150 000 000,-Kč (slovy: jednostopadesátmiliónůkorunčeských), tedy z původního základního jmění ve výši 1 000 000,-Kč (slovy: jedenmiliónkorunčeských) na základní jmění ve výši 151 000 000,- Kč (slovy: jednostopadesátjedenmiliónkorunčeských)
od 20. 11. 2000 do 30. 7. 2003
- Upisování nad schválenou částku zvýšení základního jmění se nepřipouští.
od 20. 11. 2000 do 30. 7. 2003
- Upisováno bude 10 ks (slovy: desetkusů) kmenových listinných akcií na majitele, které nebudou veřejně obchodovatelné. Jmenovitá hodnota každé jedné nové akcie činí 15 000 000,-Kč (slovy: patnáctmiliónůkorunčeských)
od 20. 11. 2000 do 30. 7. 2003
- Zvýšení základního jmění bude provedeno upisováním nových akcií se splácením emisního kursu nepeněžitým vkladem ve formě kapitalizace pohledávky. S ohledem na zvýšení základního jmění nepeněžitým vkladem je přednostní právo akcionářů na upisování akcií vyloučeno ze zákona (§ 204a odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků)
od 20. 11. 2000 do 30. 7. 2003
- Akcie budou nabídnuty společnosti TATRA, a.s. se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163, IČO: 45 19 34 44, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, v oddílu B, vložka 309.
od 20. 11. 2000 do 30. 7. 2003
- Akcie budou upisovány v kanceláři ředitele společnosti v sídle společnosti v pracovní dny od 10.00 hodin do 14.00 hodin, a to ve lhůtě 30 dnů, která začíná běžet pátým dnem po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Ostravě o zápisu snížení základního jmění společnosti podle rozhodnutí valné hromady ze dne 30.8.2000 do obchodního rejstříku.
od 20. 11. 2000 do 30. 7. 2003
- Nepeněžitý vklad bude splacen v plné výši uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky mezi upisovatelem jako postupitelem a společností jako postupníkem, a to v kanceláři ředitele společnosti v sídle společnosti ve lhůtě 10 dnů od upsání akcií. Vklad a tedy i upsané akcie budou splaceny ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky. K témuž dni zanikne pohledávka a jí odpovídající dluh.
od 20. 11. 2000 do 30. 7. 2003
- Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou akcie, t.j. 15 000 000,-Kč.
od 20. 11. 2000 do 30. 7. 2003
- S novými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi původními, s každou novou akcií je spojeno 7 500 hlasů, což odpovídá jednomu hlasu na každých 2 000,-Kč jmenovité hodnoty.
od 20. 11. 2000 do 30. 7. 2003
- Předmětem nepeněžitého vkladu je pohledávka ve výši 150 000 000,-Kč, která je částí pohledávky TATRA, a.s., za společností Kovárna TATRA, a.s., která vznikla na základě kupní smlouvy uzavřené ústně dne 1.12.1995 mezi TATRA, a.s. a společností Kovárna TATRA, spol. s r.o., jejímž právním nástupcem je Kovárna TATRA, a.s. o prodeji hmotného majetku, jehož seznam tvoří přílohu dále uvedené faktury, přičemž kupní cena ve výši 160 095 862,-Kč byla vyfakturována fakturou č. 34111695 ze dne 22.12.1995. Pohledávka, která je předmětem nepeněžitého vkladu se vkládá podle ustanovení § 59 odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků v nominální hodnotě. Pohledávka je ve vlastnictví společnosti TATRA, a.s., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163,IČO: 45 19 34 44.
od 20. 11. 2000 do 30. 7. 2003
- Výše ocenění předmětu nepeněžitého vkladu, to jest výše uvedené pohledávky její nominální hodnotou byla určena posudky dvou znalců, a to znaleckým posudkem č. 1331-171/00 ze dne 23. srpna 2000 zpracovaným znaleckým ústavem AUDIT & CONSULTING EXPERTS, s.r.o. se sídlem v Brně, Ptašínského 4, přičemž znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 1331-171/00 znaleckého deníku a znaleckým posudkem č. 98-42/00 ze dne 23. srpna 2000 zpracovaným Doc. Ing. et Ing. Miroslavem Nováčkem, Brno, Pšeník 1, přičemž znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 98-42/00 znaleckého deníku.
od 20. 11. 2000 do 30. 7. 2003
- V případě, že snížení základního jmění nebude zapsáno do obchodního rejstříku, pozbývá toto usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění kapitalizací pohledávky platnosti.
Kapitál
od 19. 7. 2013 do 2. 5. 2016
Základní kapitál 224 300 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 11. 2001 do 19. 7. 2013
Základní kapitál 151 000 000 Kč
od 15. 5. 2001 do 20. 11. 2001
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 3. 4. 1996 do 15. 5. 2001
Základní kapitál 250 000 000 Kč
od 16. 1. 2015 do 2. 5. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 500.
od 16. 1. 2015 do 2. 5. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 16. 1. 2015 do 2. 5. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 733.
od 19. 7. 2013 do 16. 1. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 733.
od 20. 11. 2001 do 16. 1. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 500.
od 20. 11. 2001 do 16. 1. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 15. 5. 2001 do 20. 11. 2001
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 500.
od 30. 12. 1997 do 15. 5. 2001
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 500.
od 3. 4. 1996 do 30. 12. 1997
Akcie na majitele err, počet akcií: 250 000.
Statutární orgán
od 5. 11. 2013 do 2. 5. 2016
PAVEL SVOREŇ - předseda představenstva
Petrovice u Karviné, , PSČ 735 72
den vzniku členství: 19. 9. 2011
den vzniku funkce: 19. 9. 2011
od 5. 11. 2013 do 2. 5. 2016
VLADIMÍR DANĚČEK - člen představenstva
Štramberk, Zauličí, PSČ 742 66
den vzniku členství: 2. 6. 2011
od 5. 11. 2013 do 2. 5. 2016
MARTINA TILEČKOVÁ - člen představenstva
Šenov, K Hájence, PSČ 739 34
den vzniku členství: 31. 10. 2013
od 10. 11. 2011 do 5. 11. 2013
Ing. Vladimír Daněček - člen představenstva
Štramberk, Zauličí, PSČ 742 66
den vzniku členství: 2. 6. 2011
od 10. 11. 2011 do 5. 11. 2013
Ing. Vladimír Šmíd - člen představenstva
Bohumín - Skřečoň, Blatná, PSČ 735 31
den vzniku členství: 21. 10. 2011 - 31. 10. 2013
od 3. 10. 2011 do 10. 11. 2011
Ing. Václav Petráš - člen představenstva
Kopřivnice, Francouzská, PSČ 742 21
den vzniku členství: 17. 6. 2009 - 21. 10. 2011
od 3. 10. 2011 do 5. 11. 2013
Pavel Svoreň - předseda představenstva
Petrovice u Karviné, , PSČ 735 72
den vzniku členství: 19. 9. 2011
den vzniku funkce: 19. 9. 2011
od 26. 11. 2010 do 10. 6. 2011
Kristijan Fiket, MBA - člen představenstva
Čepin, Bjelolasička, PSČ 314 31, Chorvatská republika
den vzniku členství: 18. 11. 2010 - 11. 5. 2011
od 2. 12. 2009 do 3. 10. 2011
Ing. Václav Petráš - předseda představenstva
Kopřivnice, Francouzská 1203, PSČ 742 21
den vzniku členství: 17. 6. 2009
den vzniku funkce: 25. 8. 2009 - 19. 9. 2011
od 3. 6. 2009 do 26. 11. 2010
Ronald Alan Adams - člen představenstva
Hukvaldy, 82, PSČ 739 46
den vzniku členství: 29. 4. 2009 - 18. 11. 2010
od 25. 6. 2008 do 1. 4. 2009
Ing. Miroslav Machala - člen představenstva
Štramberk, Kozina 628, PSČ 742 66
den vzniku členství: 27. 3. 2008 - 30. 1. 2009
od 25. 6. 2008 do 10. 11. 2011
Ing. Vladimír Daněček - člen představenstva
Štramberk, Zauličí 1032, PSČ 742 66
den vzniku členství: 1. 6. 2007 - 1. 6. 2011
od 6. 9. 2007 do 22. 1. 2008
Ing. Igor Vlček - člen představenstva
Šenov u Nového Jičína, Malostranská 602, PSČ 742 42
den vzniku členství: 1. 6. 2007 - 29. 11. 2007
od 6. 9. 2007 do 25. 6. 2008
Ing. Vladimír Daněček - člen představenstva
Lichnov, 416, PSČ 742 75
den vzniku členství: 1. 6. 2007
od 17. 11. 2004 do 2. 12. 2009
Ing. Václav Petráš - předseda představenstva
Kopřivnice, Francouzská 1203, PSČ 742 21
den vzniku členství: 1. 6. 2004 - 17. 6. 2009
den vzniku funkce: 1. 6. 2004 - 17. 6. 2009
od 14. 5. 2004 do 17. 11. 2004
Ing. Igor Vlček - předseda představenstva
Šenov u Nového Jičína, Malostranská 602, PSČ 742 42
den vzniku členství: 3. 4. 2003 - 1. 6. 2004
den vzniku funkce: 27. 2. 2004 - 1. 6. 2004
od 30. 7. 2003 do 14. 5. 2004
Karel Krhut - předseda představenstva
Kopřivnice, Francouzská 1318, PSČ 742 21
den vzniku členství: 3. 4. 2003 - 27. 2. 2004
den vzniku funkce: 3. 4. 2003 - 27. 2. 2004
od 30. 7. 2003 do 14. 5. 2004
Ing. Igor Vlček - člen představenstva
Šenov u Nového Jičína, Malostranská 602, PSČ 742 42
den vzniku členství: 3. 4. 2003
od 30. 7. 2003 do 17. 11. 2004
Ing. Václav Petráš - člen představenstva
Kopřivnice, Francouzská 1203, PSČ 742 21
den vzniku členství: 3. 4. 2003 - 1. 6. 2004
od 29. 1. 2003 do 30. 7. 2003
Ing. Igor Vlček - člen představenstva
Šenov u Nového Jičína, Malostranská 602, PSČ 742 42
den vzniku členství: 20. 6. 2002 - 3. 4. 2003
od 23. 10. 2002 do 30. 7. 2003
John Prikryl - předseda představenstva
Frenštát pod Radhoštěm, Školská 1393, PSČ 744 01
den vzniku členství: 9. 5. 2002 - 3. 4. 2003
den vzniku funkce: 9. 5. 2002 - 3. 4. 2003
od 23. 10. 2002 do 30. 7. 2003
JUDr. Libor Vojtek - člen představenstva
Kopřivnice, Česká 903, PSČ 742 21
den vzniku členství: 9. 5. 2002 - 3. 4. 2003
od 20. 10. 2001 do 23. 10. 2002
Ing. Jiří Jestříbek - člen představenstva
Kopřivnice, Družební 1001
den vzniku členství: 31. 8. 1999 - 9. 5. 2002
od 20. 10. 2001 do 23. 10. 2002
Ing. Mojmír Neuschl - místopředseda představenstva
Kopřivnice, Obránců míru 991
den vzniku členství: 31. 8. 1999 - 9. 5. 2002
den vzniku funkce: 6. 9. 1999 - 9. 5. 2002
od 20. 10. 2001 do 23. 10. 2002
Ing. Vladimír Daněček - člen představenstva
Lichnov, 416
den vzniku členství: 30. 8. 2000 - 9. 5. 2002
od 20. 10. 2001 do 23. 10. 2002
Karel Krhut - člen představenstva
Kopřivnice, Francouzská 1318
den vzniku členství: 30. 8. 2000 - 9. 5. 2002
od 19. 8. 1999 do 20. 10. 2001
Ing. Jiří Jestříbek - místopředseda představenstva
Kopřivnice, Družební 1001
od 19. 8. 1999 do 23. 10. 2002
Ing. Oldřich Silber - předseda představenstva
Kopřivnice, Alšova 1142
od 10. 12. 1998 do 20. 10. 2001
Ing. Ivan Luža - člen představenstva
Brno, Sobotkova 20
od 17. 4. 1997 do 10. 12. 1998
Ing. Pavel Kahánek - člen představenstva
Kopřivnice, Družební 1001
od 17. 4. 1997 do 19. 8. 1999
Ing. Jan Ludva - předseda představenstva
Kopřivnice, Dukelská 690
od 17. 4. 1997 do 19. 8. 1999
Ing. Oldřich Silber - místopředseda představenstva
Kopřivnice, Alšova 1142
od 15. 1. 1997 do 17. 4. 1997
Ing. Zdeněk Ševčík - Předseda představenstva
Rožnov, Svazarmovská 1695
od 15. 1. 1997 do 17. 4. 1997
Ing. Petr Tobolík - Místopředseda představenstva
Kunčice pod Ondřejníkem č. 198,
od 15. 1. 1997 do 17. 4. 1997
Ing. Libor Dresler - Člen představenstva
Kopřivnice, Štefánikova 1171
od 3. 4. 1996 do 15. 1. 1997
Ing. Luděk Dytrych - člen představenstva
Praha 10, Strašnice, Starostrašnická 2402/15
od 3. 4. 1996 do 15. 1. 1997
Ing. Jiří Jestříbek - člen představenstva
Kopřivnice, Družební 1001
od 3. 4. 1996 do 15. 1. 1997
JUDr. Libor Vojtek - člen představenstva
Kopřivnice, Osvoboditelů 1209/2
od 16. 1. 2015 do 2. 5. 2016
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo ostatní členové představenstva vždy oba společně.
od 6. 9. 2007 do 16. 1. 2015
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo jako statutárníorgán. Předseda představenstva je oprávněn jednat jménem společnosti vždy samostatně, každý z ostatních členů představenstva je oprávněn jednat jménem společnosti vždy jen společně s dalším členem pře dstavenstva.
od 17. 11. 2004 do 6. 9. 2007
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo jako statutární orgán. Jednat jménem společnosti je oprávněn každý člen představenstva samostatně.
od 23. 10. 2002 do 17. 11. 2004
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo jako statutární orgán. Jednat jménem společnosti jsou oprávněni vždy dva členové představenstva současně.
od 20. 10. 2001 do 23. 10. 2002
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Jednat jménem společnosti jsou oprávněni vždy dva členové představenstva současně.
od 3. 4. 1996 do 20. 10. 2001
Jednání: Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 8. 8. 2014 do 2. 5. 2016
RADEK STROUHAL - předseda dozorčí rady
Ostrava - Výškovice, Jičínská, PSČ 700 30
den vzniku členství: 31. 10. 2013
den vzniku funkce: 3. 12. 2013
od 5. 11. 2013 do 8. 8. 2014
RADEK STROUHAL - člen dozorčí rady
Ostrava - Výškovice, Jičínská, PSČ 700 30
den vzniku členství: 31. 10. 2013
od 5. 11. 2013 do 2. 5. 2016
JAROSLAV NOVÁČIK - člen dozorčí rady
Opava - Kateřinky, Holasická, PSČ 747 05
den vzniku členství: 23. 6. 2011
od 7. 5. 2013 do 5. 11. 2013
JAROSLAV STRNAD - člen dozorčí rady
Slatiňany, Tyršova, PSČ 538 21
den vzniku členství: 19. 4. 2013 - 31. 10. 2013
od 7. 5. 2013 do 2. 5. 2016
RENÉ MATERA - člen dozorčí rady
Stará Ves nad Ondřejnicí - Stará Ves, Nad Školou, PSČ 739 23
den vzniku členství: 19. 4. 2013
od 10. 11. 2011 do 7. 5. 2013
Ronald Alan Adams - předseda dozorčí rady
Hukvaldy, , PSČ 739 46
den vzniku členství: 18. 11. 2010 - 19. 4. 2013
den vzniku funkce: 14. 10. 2011 - 19. 4. 2013
od 10. 11. 2011 do 5. 11. 2013
Jaroslav Nováčik - člen dozorčí rady
Opava - Kateřinky, Holasická, PSČ 747 05
den vzniku členství: 23. 6. 2011
od 26. 11. 2010 do 10. 11. 2011
Ronald Alan Adams - člen dozorčí rady
Hukvaldy, , PSČ 739 46
den vzniku členství: 18. 11. 2010
od 9. 9. 2010 do 26. 11. 2010
Kristijan Fiket - předseda dozorčí rady
Čepin, Bjelolasička, PSČ 314 31, Chorvatská republika
den vzniku členství: 30. 4. 2010 - 18. 11. 2010
den vzniku funkce: 1. 6. 2010 - 18. 11. 2010
od 9. 9. 2010 do 7. 5. 2013
JUDr. Libor Vojtek - člen dozorčí rady
Kopřivnice, Česká, PSČ 742 21
den vzniku členství: 30. 4. 2010 - 19. 4. 2013
od 26. 10. 2009 do 2. 12. 2009
Ing. Ladislav Musil - předseda dozorčí rady
Zdiby, Platanová 198, PSČ 250 66
den vzniku členství: 29. 4. 2009 - 24. 9. 2009
den vzniku funkce: 16. 6. 2009 - 24. 9. 2009
od 3. 6. 2009 do 26. 10. 2009
Ing. Ladislav Musil - člen dozorčí rady
Zdiby, Platanová 198, PSČ 250 66
den vzniku členství: 29. 4. 2009
od 3. 6. 2009 do 2. 12. 2009
RNDr. Jiří Polman, CSc. - člen dozorčí rady
Staříč, 166, PSČ 739 43
den vzniku členství: 29. 4. 2009 - 24. 9. 2009
od 22. 1. 2008 do 1. 4. 2009
Ing. Igor Vlček - člen dozorčí rady
Šenov u Nového Jičína, Malostranská 602, PSČ 742 42
den vzniku členství: 29. 11. 2007 - 1. 10. 2008
od 6. 9. 2007 do 22. 1. 2008
Ing. Karel Beneda - člen dozorčí rady
Praha 5 - Hlubočepy, Gabinova 831, PSČ 152 00
den vzniku členství: 18. 4. 2007 - 28. 11. 2007
od 6. 9. 2007 do 3. 6. 2009
Ronald Alan Adams - předseda dozorčí rady
Hukvaldy, 82, PSČ 739 46
den vzniku členství: 18. 4. 2007 - 29. 4. 2009
den vzniku funkce: 19. 4. 2007 - 29. 4. 2009
od 6. 9. 2007 do 10. 11. 2011
Jaroslav Nováčik - člen dozorčí rady
Opava - Kateřinky, Holasická 1165/14, PSČ 747 05
den vzniku členství: 7. 6. 2007 - 7. 6. 2011
od 19. 4. 2005 do 6. 9. 2007
Ing. Martin Adamec - předseda
Bordovice, č.p. 136
den vzniku členství: 14. 9. 2004 - 18. 4. 2007
den vzniku funkce: 1. 10. 2004 - 18. 4. 2007
od 17. 11. 2004 do 6. 9. 2007
Ing. Igor Vlček - člen
Šenov u Nového Jičína, Malostranská 602, PSČ 742 42
den vzniku členství: 1. 6. 2004 - 18. 4. 2007
od 14. 5. 2004 do 17. 11. 2004
JUDr. Libor Vojtek - člen
Kopřivnice, Česká 903, PSČ 742 21
den vzniku členství: 3. 4. 2003 - 1. 6. 2004
od 14. 5. 2004 do 19. 4. 2005
Ing. Zbyněk Keisler, MBA - předseda
Frenštát pod Radhoštěm, Rožnovská 342
den vzniku členství: 1. 1. 2004 - 14. 9. 2004
den vzniku funkce: 10. 2. 2004 - 14. 9. 2004
od 30. 7. 2003 do 14. 5. 2004
JUDr. Libor Vojtek - předseda
Kopřivnice, Česká 903, PSČ 742 21
den vzniku členství: 3. 4. 2003
den vzniku funkce: 3. 4. 2003 - 10. 2. 2004
od 30. 7. 2003 do 6. 9. 2007
Jaroslav Nováčik - člen
Opava - Kateřinky, Holasická 1165/14
den vzniku členství: 10. 7. 2002 - 10. 10. 2006
od 29. 1. 2003 do 30. 7. 2003
Jaroslav Nováčik - člen
Kopřivnice, Obránců míru 873/19, PSČ 742 21
den vzniku členství: 10. 7. 2002
od 23. 10. 2002 do 30. 7. 2003
Ing. Antonín Krobot - člen
Bohumín, Okrajní 64, PSČ 735 81
den vzniku členství: 9. 5. 2002 - 3. 4. 2003
od 20. 10. 2001 do 23. 10. 2002
Ing. Petr Brus - člen
Kopřivnice, Komenského 416
den vzniku členství: 30. 8. 2000 - 9. 5. 2002
od 20. 10. 2001 do 30. 7. 2003
Ing. Jindřich Arabasz - předseda
Kopřivnice, Štramberská 1128
den vzniku členství: 31. 8. 1999 - 3. 4. 2003
den vzniku funkce: 22. 9. 1999 - 3. 4. 2003
od 20. 10. 2001 do 30. 7. 2003
Anna Hůlová - člen
Kopřivnice, Pod zahradami 1300
den vzniku členství: 9. 11. 1999 - 3. 4. 2003
od 20. 10. 2001 do 30. 7. 2003
Ing. Radim Volný - člen
Kopřivnice, Pod Bílou horou 1369/30
den vzniku členství: 30. 8. 2000 - 3. 4. 2003
od 20. 10. 2001 do 14. 5. 2004
Ing. Ivan Luža - místopředseda
Brno, Sobotkova 20
den vzniku členství: 31. 8. 1999 - 31. 12. 2003
den vzniku funkce: 22. 9. 1999 - 31. 12. 2003
od 1. 10. 1997 do 20. 10. 2001
Ing. Eliška Bršťáková - předseda
Bernartice nad Odrou č.228,
od 1. 10. 1997 do 20. 10. 2001
Ing. Radomír Eliáš - místopředseda
Kopřivnice, Pod Morávií 1315
od 17. 4. 1997 do 1. 10. 1997
Ing. Eliška Bršťáková - člen
Bernartice nad Odrou č.228,
od 17. 4. 1997 do 1. 10. 1997
Ing. Radomír Eliáš - člen
Kopřivnice, Pod Morávií 1315
od 17. 4. 1997 do 23. 10. 2002
Jaroslav Nováčik - člen
Kopřivnice, Obránců Míru 873
od 15. 1. 1997 do 17. 4. 1997
Ing. Václav Balcar - člen
Kunčice pod Ondřejníkem č. 158,
od 3. 4. 1996 do 15. 1. 1997
prof. ing. Jaroslav Jirásek - člen
Praha 4, Vavřenova 1143
od 3. 4. 1996 do 15. 1. 1997
Ing. Jan Ludva - člen
Kopřivnice, Dukelská 690
od 3. 4. 1996 do 15. 1. 1997
Ing. Jan Vala - člen
Kopřivnice, Alšova 1145/13
Akcionáři
od 19. 7. 2013 do 2. 5. 2016
TATRA TRUCKS a.s., IČO: 01482840
Kopřivnice, Areál Tatry, PSČ 742 21
od 3. 6. 2009 do 19. 7. 2013
TATRA, a.s., IČO: 45193444
Kopřivnice, Areál Tatry 1450/1, PSČ 742 21
od 17. 11. 2004 do 3. 6. 2009
TATRA, a.s., IČO: 45193444
Kopřivnice, Štefánikova 1163, PSČ 742 21
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

+117

+
-
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

-5

+
-
Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

-36

+
-
Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-62

+
-
Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-73

+
-
Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-80

+
-

A tohle už jste četli?

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Nabídka podnikatelských účtů na trhu roste. Nově s ním v květnu přišla Air Bank. Čím chce zaujmout a jaké jsou další možnosti?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Investice s výnosem až 11 %

@SubmitCaption

Roční výnos, který je čtvrtletně nebo měsíčně vyplácen na účet. Zajímavé české projekty. Zpravidla zajištěné dluhopisy.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services