Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

G - centrum Tábor
IČO: 67189393

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu17. 11. 2001
Obchodní firma
od 10. 3. 2007

G - centrum Tábor

od 12. 3. 2002 do 10. 3. 2007

G - centrum Tábor, sociální služby a domov důchodců

od 17. 11. 2001 do 12. 3. 2002

G - centrum Tábor, ústav sociální péče pro dospělé (domov důchodců)

Sídlo
od 17. 11. 2001 do 24. 10. 2016
Tábor, kpt. Jaroše 2958, PSČ 390 03
IČO
od 17. 11. 2001

67189393

Identifikátor datové schránky:8bxkkcj
Právní forma
od 17. 11. 2001
Příspěvková organizace
Spisová značka120 Pr, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 17. 11. 2001
- Hostinská činnost.
Předmět činnosti
od 10. 3. 2007
- 1. Zajištění sociálních služeb zejména pro občany města Tábora. Sociální služby jsou rozděleny v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. do středisek : Domov pro seniory, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Noclehárna pro muže, Pečovatelská služba, Středisko sociálních služeb, Denní stacionář, Odlehčovací služby.
od 10. 3. 2007
- A) Posláním G-centra Tábor, střediska Domov pro seniory je poskytovat pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby: Služby v Domově pro seniory obsahují tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí i) komplexní ošetřovatelskou péči j) rehabilitační péči k) sociální poradenství l) fakultativní služby související s podkytováním služeb v odstavci a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k, jako např. doprava, správa cenností a depozit, administrativní úkony spojené s nástupem klienta, náležitosti dědického řízení apod.
od 10. 3. 2007
- B) Posláním střediska Azylový dům pro ženy a matky s dětmi je poskytování pobytové služby na přechodnou dobu ženám a matkám s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba podle odstavce obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy b) poskytnutí ubytování c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí d) sociální poradenství e) poskytování fakultativních služeb souvisejících s odstavci a,b,c,d.
od 10. 3. 2007
- C) Posláním střediska Noclehárna pro muže je poskytování ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu b) poskytnutí přenocování c) sociální poradenství d) fakultativní služby související s odstavci a,b,c.
od 10. 3. 2007
- D) Posláním střediska Pečovatelská služba je poskytování terénních nebo ambulantních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné f yzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony: Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy d) pomoc při zajištění chodu domácnosti e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociální poradenství g) fakultativní služby související s odstavci a,b,c,d,e,f jako dohled, doprovod, doprava, aj.
od 10. 3. 2007
- E) Posláním střediska Středisko sociálních služeb je zajišťovat kulturní a společenský servis, sociální depistáž a sociálně právní poradenství zejména pro seniorskou generaci a handicapované občany. Siciální poradenství zahrnuje a) základní sociální poradenství b) odborné sociální poradenství c) programy a projekty vedoucí k podpoře a pomoci jednotlivcům a skupinám sociálně vyloučeným nebo znevýhodněným a umožňují jim zapojení do aktivního, ekonomického, sociálního a kulturního života d) programy a projekty vedoucí k integraci a emancipaci národnostních a jiných menšin Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob jako senioři, osoby se zdravotním postižením, oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob živo ta může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného úporadenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. Odborné sociální poradenství obsahuje tyto základní činnosti: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím b) sociálně terapeutické činnosti c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
od 10. 3. 2007
- F) Poslání střediska Denní stacionář je poskytování ambulantních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu c) poskytnutí stravy d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí h) sociální poradenství i) fakultativní služby související se službami v odstavcích a,b,c,d,e,f,g,h, jako např. doprava
od 10. 3. 2007
- G) Posláním střediska Odlehčovací služby je poskytování terénní, ambulantní nebo pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociá lním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně nebo poskynutí podmínek pro osobní hygienu c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti i) sociální poradenství j) komplexní ošetřovatelskou péči j) fakultativní služby souvisejicí s odstavci a,b,c,d,e,f,g,h,i.
od 25. 3. 2004 do 10. 3. 2007
- Zajištění sociální péče zejména pro občany města Tábora. Sociální služby zajišťuje v domově důchodců, v domově pro matky s dětmi, v ubytovně pro muže a v domech s pečovatelskou službou. a) Posláním G-centra Tábor, domova důchodců je poskytovat komplexní péči pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu takovou péči potřebují a ta jim nemůže být zajištěna ze strany členů rodiny, ani pečovatelskou službou či jinými službami sociální péče. Tyto služby organizace poskytuje i těm starým občanům, kteří je nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů. Komplexní péčí se rozumí poskytování ubytování, nezbytných služeb (praní, úklid atd.), stravy, rehabilitačních úkonů. b) Posláním Domova pro matky s dětmi je poskytovat ubytování pro matky s dětmi, kteří jsou ve svízelné životní situaci c) Posláním Ubytovny pro muže je poskytovat krátkodobé ubytování mužům, kteří se přechodně ocitli v obtížné životní situaci d) Posláním Domů s pečovatelskou službou je poskytování péče pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu takovou péči potřebují a ta jim nemůže být zajištěna ze strany členů rodin
od 25. 3. 2004 do 10. 3. 2007
- e) Posláním střediska sociálních služeb je poskytování sociálně-právního, společenského a kulturního servisu zejména pro seniorskou generaci Města Tábora a pro organizace zdravotně postižených.
od 25. 3. 2004 do 10. 3. 2007
- Zabezpečení stravy a jejího rozvozu zejména starším občanům Města Tábora na základě vydaného Rozhodnutí o poskytování služeb.
od 12. 3. 2002 do 25. 3. 2004
- Zajištění sociální péče zejména pro občany města Tábora. Sociální služby zajišťuje v domově důchodců, v domově pro matky s dětmi, v ubytovně pro muže a v domech s pečovatelskou službou. a) Posláním G-centra Tábor, domova důchodců je poskytovat komplexní péči pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu takovou péči potřebují a ta jim nemůže být zajištěna ze strany členů rodiny, ani pečovatelskou službou či jinými službami sociální péče. Tyto služby organizace poskytuje i těm starým občanům, kteří je nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů. Komplexní péčí se rozumí poskytování ubytování, nezbytných služeb (praní, úklid atd.), stravy, rehabilitačních úkonů. b) Posláním Domova pro matky s dětmi je poskytovat ubytování pro matky s dětmi, kteří jsou ve svízelné životní situaci c) Posláním Ubytovny pro muže je poskytovat krátkodobé ubytování mužům, kteří se přechodně ocitli v obtížné životní situaci d) Posláním Domů s pečovatelskou službou je poskytování péče pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu takovou péči potřebují a ta jim nemůže být zajištěna ze strany členů rodin e) Posláním klubu důchodců je zajišťovat kulturní a společenský servis zejména pro seniorskou generaci.
od 12. 3. 2002 do 25. 3. 2004
- Výroba a rozvoz stravy občanům města Tábora na základě rozhodnutí
od 12. 3. 2002 do 10. 3. 2007
- Terénní sociální služby
od 12. 3. 2002 do 10. 3. 2007
- Přeprava zejména pečovaných osob
od 17. 11. 2001 do 12. 3. 2002
- Komplexní péče pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu takovou péči potřebují a ta jim nemůže být zajištěna ze strany členů rodiny, ani pečovatelskou službou či jinými službami sociální péče. Tyto služby organizace poskytuje i těm starým občanům, kteří je nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů. Komplexní péčí se rozumí poskytování ubytování, poskytování nezbytných služeb-praní, úklid, atd., poskytování stravy, poskytování rehabilitačních úkonů.
od 17. 11. 2001 do 10. 3. 2007
- Provoz stacionárního zařízení - Domovinky.
od 17. 11. 2001 do 10. 3. 2007
- Provoz služby "Přechodný pobyt".
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 10. 9. 2016
PhDr. JAROSLAVA KOTALÍKOVÁ - ředitelka
Božetice, , PSČ 399 01
den vzniku funkce: 1. 1. 2009
od 2. 7. 2009 do 10. 9. 2016
PhDr. Jaroslava Kotalíková - ředitelka
Božetice, 36, PSČ 398 51
den vzniku funkce: 1. 1. 2009
od 25. 3. 2004 do 2. 7. 2009
Jiří Horecký - ředitel
Tábor, Klokotská 100, PSČ 390 01
den vzniku funkce: 1. 1. 2004 - 30. 9. 2008
od 17. 11. 2001 do 25. 3. 2004
Ing. Miloš Rak - ředitel
Tábor, Hanojská 2833, PSČ 390 05
den vzniku funkce: 17. 11. 2001
od 17. 11. 2001
Ředitel jedná samostatně jménem příspěvkové organizace a podepisuje tak, že ke svému podpisu připojí razítko organizace.
Nadační fond
od 24. 10. 2016
Město Tábor, IČO: 00253014
Tábor, Žižkovo nám., PSČ 390 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 730,00 Kč
Czech Exchange 2 735,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 740,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 785,60 Kč
ČSOB 2 785,60 Kč
Komerční banka 2 795,25 Kč
Expobank CZ 2 801,60 Kč
Česká spořitelna 2 813,00 Kč
Raiffeisenbank 2 836,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 853,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 814 339 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

- zakladatel Seznam.cz

+84
+
-
2.Dara Rolins

Dara Rolins

- zpěvačka

+78
+
-
3.Dan  Vávra

Dan Vávra

- tvůrce videoher

+26
+
-
4.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-40
+
-
5.Mikuláš Minář

Mikuláš Minář

- aktivista

-214
+
-

Články na Heroine.cz

Nejdřív máma, pak astronautka? Away je rozkročené mezi sci-fi a vztahovým dramatem

Nejdřív máma, pak astronautka? Away je rozkročené mezi sci-fi a vztahovým dramatem

Seriál Away (Daleko) z produkce Netflixu je v krátkém čase už druhým audiovizuálním dílem,...více

Václav Klaus ml. radí matkám, jak by měly žít

Václav Klaus ml. radí matkám, jak by měly žít

Předseda Trikolóry radí často a rád a stejně tak rád se stylizuje do podoby moudrého muže,...více

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Už dávno neplatí, že autorská móda přímo od návrháře musí být drahá, a zároveň pro ženy...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services