Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
IČO: 70883858

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu3. 6. 2002
Obchodní firma
od 10. 7. 2017

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

od 6. 6. 2017 do 10. 7. 2017

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, p.o.

od 12. 12. 2013 do 6. 6. 2017

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

od 16. 4. 2009 do 12. 12. 2013

Útvar rozvoje hl.m. Prahy, příspěvková organizace

od 3. 6. 2002 do 16. 4. 2009

Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

Sídlo
od 28. 1. 2008 do 6. 6. 2017
Praha 2, Vyšehradská 57/2077, PSČ 128 00
od 3. 6. 2002 do 28. 1. 2008
Praha 1, Hradčanské nám. 67/8, PSČ 118 54
IČO
od 3. 6. 2002

70883858

Identifikátor datové schránky:c2zmahu
Právní forma
od 3. 6. 2002
Příspěvková organizace
Spisová značka63 Pr, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 3. 6. 2002 do 24. 3. 2009
- pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
od 3. 6. 2002 do 24. 3. 2009
- specializovaný maloobchod
od 3. 6. 2002 do 24. 3. 2009
- kopírovací práce
od 3. 6. 2002 do 24. 3. 2009
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 3. 6. 2002 do 24. 3. 2009
- maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově - obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů
od 3. 6. 2002 do 24. 3. 2009
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 3. 6. 2002 do 10. 7. 2012
- projektová činnost ve výstavbě
Předmět činnosti
od 26. 2. 2019
- v oblasti infrastruktury města: - zajišťování, zpracování, monitoring, koordinace a posuzování celoměstských programů, dokumentací, podkladů a odvětvových koncepcí a souvisejících činností všeho druhu týkajících se zejména dopravní, technické, krajinné a ekonomické infrastruktury; -zajišťování a zpracování podkladů souvisejících s vyhodnocením vlivu koncepcí a územně plánovacích podkladů a dokumentací nebo jejich změn na životní prostředí a udržitelný rozvoj; -zajišťování podkladů ke stavebním uzávěrám a zpracování podkladů pro rozhodování o výjimkách ze stavebních uzávěr z hlediska souladu s koncepčními dokumenty; -zajišťování správy a rozvoje multimodálního modelu města; -zpracování dopravně inženýrské dokumentace a podkladů pro rozvoj a organizaci dopravy a dopravního systému, pro přípravnou a projektovou dokumentaci, pro opatření ke zlepšení bezpečnosti dopravy a k optimalizaci městského provozu; -provádění dopravních průzkumů, statistických šetření a rozborů, vyhodnocování dopravních poměrů, vedení databáze dopravně inženýrských dat a rozvíjení a aplikace metod dopravně inženýrské činnosti;
od 26. 2. 2019
- v oblasti infrastruktury prostorových informací: - koncepce a zajišťování infrastruktury prostorových dat hlavního města Prahy, včetně informačních technologií a datového obsahu, koncepce a správa Centrálního datového skladu GIS dat hlavního města Prahy; zajišťování, vývoj a integrace systémů pro využív ání a prezentaci prostorových dat hlavního města Prahy; - vytváření a údržba základního mapového díla hlavního města Prahy a tematických geodat a informací o území hlavního města Prahy a okolním území Středočeského kraje, a jejich poskytování; -zajištění služeb vyplývajících ze směrnice INSPIRE pro prostorová data hlavního města Prahy;
od 26. 2. 2019
- zajišťování účasti hlavního města Prahy v regionálních, národních a mezinárodních institucích, prezentace a propagace výsledků činností v oblasti strategického plánování a rozvoje, územního plánování a rozvoje, infrastruktury města, veřejného prostoru a i nfrastruktury prostorových informací, vydavatelská a nakladatelská činnost, prodej publikací a propagačních materiálů, včetně provozování Centra architektury a městského plánování;
od 26. 2. 2019
- poskytování podpory orgánům samosprávy hlavního města Prahy v oblasti strategického plánování a rozvoje, územního plánování a rozvoje, infrastruktury a dopravního systému města, veřejného prostoru a infrastruktury prostorových informací, poskytování odbo rné součinnosti orgánům územního plánování a dalším orgánům státní správy na území hlavního města Prahy;
od 26. 2. 2019
- zajišťování a zpracování obecně závazných předpisů, metodik a standardů v oblasti strategického plánování a rozvoje, územního plánování a rozvoje, infrastruktury města, veřejného prostoru a infrastruktury prostorových informací.
od 11. 9. 2018
- zpracování a zajišťování podkladů a podmínek pro urbanistické, architektonické, designerské a umělecké soutěže na veřejných prostranstvích hlavního města Prahy, zajišťování, vyhlašování a organizace těchto soutěží.
od 12. 12. 2013
- zajišťování koordinace a garantování souladu s koncepcemi a politikami hlavního města Prahy v oblasti strategického plánování a rozvoje, územního plánování a rozvoje, infrastruktury města, veřejného prostoru a infrastruktury prostorových informací, a to v průběhu přípravy i realizace záměrů a koncepcí;
od 12. 12. 2013
- v oblasti strategického plánování a rozvoje: - zajišťování, zpracování, monitoring, koordinace a posuzování celoměstských strategických, koncepčních a analytických dokumentů a programů hlavního města Prahy;
od 12. 12. 2013
- v oblasti územního plánování a rozvoje: - zajišťování, zpracování, monitoring, koordinace a posuzování celoměstských dokumentací, podkladů a odvětvových koncepcí a souvisejících činností všeho druhu, a to v souladu se stavebním zákonem a Statutem hlavního města Prahy, zejména zajišťování územně plánovacích dokumentací a územně analytických podkladů; - tvorba koncepcí a dokumentů s ohledem na ochranu kulturního dědictví jako součásti rozvoje města;
od 12. 12. 2013
- v oblasti veřejného prostoru: - zajišťování, zpracování, monitoring, koordinace a posuzování celoměstských koncepčních a analytických dokumentů a programů hlavního města Prahy;
od 12. 12. 2013
- zastupování hlavního města Prahy jako účastníka všech řízení ve věcech územního plánování a zastupování hlavního města Prahy jako sousední obce ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona;
od 12. 12. 2013
- zastupování hlavního města Prahy jako účastníka řízení ve smyslu příslušných ustanovení vodního zákona;
od 12. 12. 2013
- zastupování hlavního města Prahy jako účastníka řízení ve smyslu příslušných ustanovení zákona o integrované prevenci;
od 12. 12. 2013
- zajišťování portálu územního plánování a geoportálu hlavního města Prahy;
od 12. 12. 2013
- modelování pro účely plánování a rozvoje města včetně dopravního modelu hlavního města Prahy;
od 12. 12. 2013
- výzkumná a vzdělávací činnost v oblastech: strategické plánování a rozvoj územních celků, měst a obcí, ekonomika a management sídel a regionů, architektura, urbanismus, územní plánování, prostorové plánování, veřejný prostor, ochrana kulturního dědictví, dopravní inženýrství a městské inženýrství, životní prostředí a krajina, modelování pro účely plánování a rozvoje, geografie, kartografie, geografická data a geografické informační systémy, informační systémy, sociální a společenské obory, historie Prahy;
od 12. 12. 2013
- využívání dat, informací a znalostí v rámci aplikovaného výzkumu, získávání, zpracovávání a rozšiřování vědeckých informací, odborných publikací, metodických postupů a standardů, odborná spolupráce s vysokými školami a vědecko-výzkumnými institucemi a pra covišti, neziskovými organizacemi.
od 12. 12. 2013 do 26. 2. 2019
- v oblasti infrastruktury města: - zajišťování, zpracování, monitoring, koordinace a posuzování celoměstských programů, dokumentací, podkladů a odvětvových koncepcí a souvisejících činností všeho druhu týkajících se zejména dopravní, technické, krajinné a ekonomické infrastruktury;
od 12. 12. 2013 do 26. 2. 2019
- v oblasti infrastruktury prostorových informací: - koncepce a zajišťování infrastruktury prostorových dat hlavního města Prahy, včetně informačních technologií a datového obsahu, koncepce a správa Centrálního datového skladu GIS dat hlavního města Prahy; zajišťování, vývoj a integrace systémů pro využív ání a prezentaci prostorových dat hlavního města Prahy; - vytváření a údržba základního mapového díla hlavního města Prahy a tematických geodat a informací o území hlavního města Prahy a okolním území Středočeského kraje, a jejich poskytování;
od 12. 12. 2013 do 26. 2. 2019
- zajišťování účasti hlavního města Prahy v regionálních, národních a mezinárodních institucích, prezentace a propagace výsledků činností v oblasti strategického plánování a rozvoje, územního plánování a rozvoje, infrastruktury města, veřejného prostoru a i nfrastruktury prostorových informací, včetně provozování informačního centra plánování hlavního města Prahy;
od 10. 7. 2012 do 12. 12. 2013
- zpracování, zajišťování, posuzování a monitoring koncepčních a analytických dokumentů hlavního města Prahy a další činnosti související se strategickým plánováním
od 10. 7. 2012 do 12. 12. 2013
- zpracování, zajišťování, posuzování a koordinace dokumentací a činností související s regionálním rozvojem České republiky a podporou z fondů Evropské unie.
od 10. 7. 2012 do 12. 12. 2013
- zpracování, zajišťování, posuzování, monitoring dokumentací, podkladů, odvětových koncepcí a dalších činností všeho druhu, souvisejících s územním plánováním v souladu se stavebním zákonem a Statutem hlavního města Prahy včetně zastupování hlavního města Prahy jako účastníka územního řízení a jako sousední obce ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona
od 10. 7. 2012 do 12. 12. 2013
- pořizování a zabezpečování zpracování územních a stavebních standardů pro hlavní město Prahu (legislativní a technická příprava)
od 10. 7. 2012 do 12. 12. 2013
- zpracování, zajišťování, posuzování a monitoring dokumentací, podkladů,koncepcía dalších činností všeho druhu, souvisejících s vyhodnocením vlivu koncepcí a územních plánů nebo jejich změn na životní prostředí, zpracování návrhů vyjádření hlavního města P rahy jako dotčeného územně samosprávného celku ve smyslu znění příslušných ustanovení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a zpracování podkladů pro vyjádření hlavního města Prahy jako účastníka řízení ve smyslu znění příslušných ustanovení spec iálních zákonů
od 10. 7. 2012 do 12. 12. 2013
- zpracování, realizace a koordinace informatiky hlavního města Prahy v oblasti geografických informačních systémů
od 10. 7. 2012 do 12. 12. 2013
- vytváření a údržba SDMP obsahujícího podrobné polohopisné (digitální technická mapa), výškopisné a tematické mapové podklady (geografická data o území)
od 10. 7. 2012 do 12. 12. 2013
- vytváření a údržba informačního systému dat o území hlavního města Prahy, správa CDS, zajištění technologických podmínek pro jeho využitelnost primárně v rámci subjektů veřejné správy na území hlavního města Prahy a složek záchranného a bezpečnostního sys tému hlavního města Prahy a zajištění datových vstupů a výstupů včetně výdeje dat, zajištění návaznosti na informační systémy veřejné správy České republiky a Evropské unie (INSPIRE)
od 10. 7. 2012 do 12. 12. 2013
- zpracování a zajišťování digitální správy územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací hlavního města Prahy jako součásti GIS
od 10. 7. 2012 do 12. 12. 2013
- vytváření a aktualizace dopravního modelu hlavního města Prahy, poskytování modelových hodnot zatížení dopravních sítí včetně jejich analýzy pro plánování a vyhodnocování rozvoje hlavního města Prahy a přípravu investičních záměrů
od 10. 7. 2012 do 12. 12. 2013
- zpracování a zajišťování podkladů a podmínek pro urbanistické a architektonické soutěže a jejich zajišťování, vyhlašování a organizace
od 10. 7. 2012 do 12. 12. 2013
- pořádání výstav, veletrhů,odborných seminářů a konferencí včetně vydavatelské a nakladatelské činnosti a související prodej publikací a propagačních materiálů,zajištění informací pro subjekty veřejné správy na území hlavního města Prahy a inomační média v oblasti hlavního předmětu činnosti a činností souvisejících
od 10. 7. 2012 do 12. 12. 2013
- poskytování odborných konzultací, prezentace a propagace výsledků uvedených činností v městském, národním i mezinárodním měřítku, podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru, koordinace koncepčních záměrů v regionu a jeho propagační a marketingové s trategie
od 10. 7. 2012 do 12. 12. 2013
- ukládání územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací a dalších dokumentů k rozvoji hlavního města Prahy
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- zpracování zásady územního rozvoje hlavního města Prahy jako kraje, monitorování a vyhodnocování jejich naplánování a podílení se na zpracování návrhu periodické zprávy o jejich uplatňování v uplynulém období ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zá kona a v případě potřeby navrhování jejich aktualizace
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- zpracování územního plánu hlavního města Prahy jako obce, monitorování a vyhodnocování jeho případných změn, podílení se na zpracování návrhu periodické zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zák ona
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- zpracování změn závazné části a úpravy směrné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- zpracování a zajišťování zpracování urbanistické koncepce rozvoje hlavního města Prahy a jeho funkčních systémů
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- zpracovávání a periodické aktualizování územně analytických podkladů hlavního města Prahy, pro jejichž zpracování je pověření Radou hlavního města Prahy k přebírání údajů o území od "poskytovatelů údajů" ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- zpracovávání a zajišťování zpracování koncepce územního rozvoje celoměstských systémů technické infrastruktury, zpracování a zajišťování zpracování koncepce územního rozvoje celoměstských systémů dopravní infrastruktury, jejich vyhodnocení a modelování úd ajů o zatížení komunikační sítě včetě sítí hromadné přepravy osob
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- zpracování a zajišťování zpracování koncepce územního rozvoje v oblasti životního prostředí na území hlavního města Prahy, zpracování ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí prognózy, koncepce a strategie ochrany přírody ve své územní působnosti , nejde-li o národní park nebo chráněnou krajinnou oblast, národní přírodní rezervaci, národní přírodní památku nebo jejich ochranné pásmo; zpracování a zajišťování zpracování vyhodnocení vlivu koncepcí a územních plánů nebo jejich změn na životní prostře dí
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- zpracování a zajišťování zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, ověřovacích studií, jiných podkladů k podrobnějšímu ověření možnosti zástavby rozvojových ploch do úrovně hmotového řešení, včetně prověření kapaci tních možností území
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- připravování a zpracování podkladů, poskytování odborné konzultace a informace k funkčnímu uspořádání a využití území hlavního města Prahy a zajišťování součinnosti s orgány územního plánování
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- zpracování a zajišťování přípravy strategického plánu hlavního města Prahy a analytických a koncepčních podkladů pro aktualizaci strategické koncepce hlavního města Prahy
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- posuzování návrhů a rozvojových projektů strategického významu a zajišťování přípravy příslušných stanovisek, monitorování a vyhodnocování procesu realizace strategické koncepce města a příprava monitorovací a hodnotící zprávy
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- spolupráce s příslušnými garanty na vybraných realizačních programech a aktivitách strategického plánu hlavního města Prahy
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími ústředními orgány při koordinaci strategické koncepce, programů rozvoje a dalších dokumentů strategické povahy mezi hlavním městem Prahou, národním rozvojovým plánem, sektorovými koncepcemi a rozvojov ými progrramy ostatních českých regionů
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- zajišťování uplatnění principů rozvoje a regionálních rozvojových trendů Evropské unie ve strategické koncepci hlavního města Prahy a příprava pro region soudržnosti hlavního města Prahy regionální programové dokumenty potřebné k přiznání podpory z fondů Evropské unie a hodnocení jejich účinnosti
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- spolupráce na přípravě strategických plánů (plánů rozvoje) městských částí hlavního města Prahy a koordinace strategické koncepce, programy rozvoje a další dokumenty strategické povahy mezi hlavním městem Prahou a Středočeským krajem, případně zpracování nebo spolupráce na zpracování strategické koncepce a dokumentů pro mimopražské subjekty
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- spolupráce na přípravě odborových strategií a koncepcí hlavního města Prahy (školství, zdravotnictví, bydlení, informatika apod.), spolupráce se sekretariátem regionální rady při posuzování souladu předkládaných projektů s koncepcí pražských regionálních programových dokumentů na příslušné období, zajišťování odborné účasti hlavního města Prahy na projektech a aktivitách struktur Evropské unie a na odborné prezentaci strategické koncepce hlavního města Prahy na mezinárodních, celostátních a regionálních k onferencích a seminářích
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- provádění a zajišťování digitalizace územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací hlavního města Prahy, shromažďování údajů, dat, informací, vést a udržovat informační systém dat o území hlavního města Prahy, dopravě a jednotné technické i nfrastruktuře hlavního města Prahy, zajišťování specializovaných výstupů z těchto dat včetně prezentace na internetových stránkách hlavního města Prahy, zajišťování a obstarávání digitální formy podkladů mapového charakteru, využívané pro tvorbu dokumentů technologie elektronických programů
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- zajišťování technologické základny pro modelování a vyhodnování rozvoje území hlavního města Prahy včetně vlivů na dopravu a životní prostředí
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- obstarávání územně vázaných dat z fondu odborů Magistrátu hlavního města Prahy a organizací hlavního města Prahy, pracovišť Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a Českého statistického úřadu, dalších subjektů veřejné správy působících na území hla vního města Prahy a zajišťování tvorby podkladů s využitím uvedených souborů dat pro potřebu územního plánování a vyhodnocování vlivů rozvoje území na životní prostředí a dopravu při zajištění návazností a spolupráce s obdobnými systémy na úrovni krajů a státu
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- zajišťování spolupráce na řešení národních a mezinárodních projektů strategie rozvoje měst, dopravy a vlivu na životní prostředí (např. projekty Evropské unie)
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- shromažďování údajů a informací o území hlavního města Prahy a jeho rozvoji včetně zpracování a přípravy koncepčních a rozvojových materiálů v rámci programů městských, regionálních, celostátních a mezinárodních, zvláště Evropské unie a poskytování odborn ých konzultací
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- podílení se na zpracování a realizaci informační strategie hlavního města Prahy a jeho cílů v oblasti informačních systémů o území, zajišťování rozvoje specializovaných elektronických systémů a programů
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- zajišťování tvorby, aktualizace a správy Informačního systému o území města se zaměřením jeho využití pro rozvojovou, urbanistickou a stavební činnost, a to především v oblastech pozemního plánování a urbanistické koncepce, strategického rozvoje, celoměst ských dopravních systémů, městské technické infrastruktury a životního prostředí
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- vytváření koncepce Souboru digitálních map hlavního města Prahy v návaznosti na informační systémy veřejné správy, informační systém hlavního města Prahy, informační systémy spolupracujících organizací a potřeby uživatelů
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- zajišťování tvorby, aktualizace a správy Souboru digitálních map hlavního města Prahy, obsahujících hranice územních jednotek, prvky technického vybavení, objekty definované v území, výškopis, ortofotomapy a další prvky, sloužící pro účely správy města a jeho funkčních systémů
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- zajišťování zpřístupnění a poskytování informací a dat ISU a SDMP (za podmínek schválených Radou hlavního města Prahy)
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- podílení se na zpracování územně plánovacích informací o podmínkách využívání území hlavního města Prahy a změn jeho využití zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- poskytování informací a spolupráce (za podmínek schválených Radou hlavního města Prahy) orgánům města a jeho městských částí, orgánům veřejné správy, organizacím zřízeným hlavním městem Prahou a jeho městskými částmi, správcům technického vybavení města, podnikatelským subjektům v regionu, vysokým školám a veřejnosti; podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru koordinací koncepčních záměrů, podpora propagační a marketingové strategie města
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- zajišťování vydávání účelových mapových děl a publikací v oborech hlavního předmětu činnosti
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- vyjadřování se jako neopominutelný subjekt a garant koncepce strategického a územního rozvoje hlavního města Prahy při projednávání změn a úprav územního plánu hlavního města Prahy, podrobnějších územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podklad ů
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- zpracování a zajišťování zpracování podkladů a podmínek pro urbanistické a architektonické soutěže a zajišťování přípravy, vyhlašování a organizace urbanistických a architektonických soutěží
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- zajišťování přípravy, organizace a pořádání výstav, odborných seminářů a konferencí, příprava a zpracování propagačních materiálů včetně informací pro informační média v oblasti hlavního předmětu činnosti a činností souvisejících; zajišťování odborné prez entace územního rozvoje hlavního města Prahy v regionálních, celostátních a mezinárodních odborných akcí, rozvojových projektech na konferencích a veletrzích
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- zajišťování poradenské činnosti v oblasti urbanismu, územního rozvoje, strategického a urbanistického plánování, digitálních map a informačních systémů o území, organizování a zajišťování přednášek, setkání a seminářů s tématikou spojenou s činnostmi Útva ru rozvoje hlavního města Prahy, zajišťování účasti hlavního města Prahy na odborných akcích v České republice a zahraničí
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- podílení se na koordinaci rozvoje informatiky města v oblasti informačních systémů o území ve vazbě na mezinárodní projekty a spolupráce na jejich řešení (např. projekty Evropské unie)
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- zajišťování spolupráce s odbornými institucemi doma i v zahraničí v oblasti urbanismu, územního plánování, strategického rozvoje, informačních systémů o území, a tvorby digitálních map
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- zpracování návrhů vyjádření hlavního města Prahy podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- příprava návrhů vyjádření hlavního města Prahy jako dotčeného územně samosprávného celku ve smyslu znění příslušných ustanovení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- zajišťování zpracování odborných podkladů pro vyjádření hlavního města Prahy jako účastníka řízení ve smyslu znění příslušných ustanovení zákona o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve smyslu znění příslušných ustanovení zákona o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, a ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně využití nerostného bohatství (horní zákon)
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- podílení se na přípravě opatření obecné povahy podle správního řádu v oblasti územního plánování a vyjádření se k návrhům právních předpisů dotýkajících se oblasti činnosti Útvaru rozvoje hl.m. Prahy
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- jednání jménem hlavního města Prahy jako účastníka územního řízení a jako sousední obce ve smyslu znění příslušných ustanovení stavebního zákona s tím, že negativní vyjádření předkládá Radě hlavního města Prahy ke schválení
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- zajišťování kontinuity ukládání územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací a dalších dokumentů k rozvoji hlavního města Prahy
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- zpracovávání pro odbor správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy a odbor obchodních aktivit Magistrátu hlavního města Prahy vyjádření k žádostem o pronájem resp. úplatný převod pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 24. 3. 2009 do 10. 7. 2012
- zajišťování pronájmu nemovitostí a nebytových prostor v souladu s čl. V. - VI. zřizovací listiny
od 3. 6. 2002 do 24. 3. 2009
- zpracovávání a zajišťování programu rozvoje města, zejména strategických koncepcí rozvoje města a souvisejících analytických podkladů
od 3. 6. 2002 do 24. 3. 2009
- shromažďování údajů, dat a informací včetně zpracovávání koncepcí a dílčích podkladů o programu rozvoje města v rámci programů celostátních a mezinárodních, zvláště Evropské unie
od 3. 6. 2002 do 24. 3. 2009
- příprava a zpracování podkladů, poskytování odborných konzultací, informací a součinnosti orgánům územního plánování v procesu pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace
od 3. 6. 2002 do 24. 3. 2009
- zpracovávání a zjišťování zpracování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace dle požadavků orgánů územního plánování
od 3. 6. 2002 do 24. 3. 2009
- provádění a zjišťování digitalizace územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace dle požadavků orgánů územního plánování
od 3. 6. 2002 do 24. 3. 2009
- vedení a údržba informačních systémů dat o území hl.m. Prahy se zaměřením jejich využití pro urbanistickou a stavební činnost
od 3. 6. 2002 do 24. 3. 2009
- zpracování a zajišťování koncepce rozvoje celoměstských dopravních systémů, jejich vyhodnocování a modelování kapacitních údajů a zatížení komunikační sítě včetně hromadné dopravy osob
od 3. 6. 2002 do 24. 3. 2009
- vedení a údržba městského centrálního informačního systému modelování dopadů dopravy na životní prostředí
od 3. 6. 2002 do 24. 3. 2009
- příprava, vyhlašování a organizace urbanistických a architektonických soutěží
od 3. 6. 2002 do 24. 3. 2009
- příprava, organizace a pořádání výstav, příprava a zpracování propagačních materiálů včetně informací pro informační média v oblasti hlavního účelu činnosti a činností souvisejících
od 3. 6. 2002 do 24. 3. 2009
- konzultační a poradenská činnost zejména v oblasti územního rozvoje a plánování
Ostatní skutečnosti
od 3. 6. 2002
- den vzniku příspěvkové organizace 1.1.2001
Statutární orgán
od 8. 3. 2017
Mgr. ONDŘEJ BOHÁČ - ředitel
Praha - Vinohrady, Slezská, PSČ 120 00
den vzniku funkce: 13. 12. 2016
od 28. 4. 2015 do 8. 3. 2017
Ing. arch. PETR HLAVÁČEK - ředitel
Praha - Staré Město, U obecního dvora, PSČ 110 00
den vzniku funkce: 1. 3. 2015 - 20. 9. 2016
od 29. 6. 2011 do 12. 12. 2013
Mgr. Jana Vaněčková - ředitel
Praha 8 - Bohnice, Dolákova, PSČ 181 00
den vzniku funkce: 17. 5. 2011 - 27. 9. 2013
od 28. 1. 2008 do 29. 4. 2011
Ing. Bořek Votava - ředitel
Praha 4, Měchenická 2563/18, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 15. 3. 2007 - 31. 1. 2011
od 3. 6. 2002 do 28. 1. 2008
Ing. Světlana Kubíková - ředitel
Praha 2, Londýnská 62, PSČ 120 00
den vzniku funkce: 3. 6. 2002 - 28. 2. 2007
od 3. 6. 2002
Ředitel jedná jménem organizace samostatně, přičemž za organizaci podepisuje tak, že k napsanému nebo otištěnému názvu organizace připojí svůj podpis.
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

26. 7. 2019 | | Petra Jaroměřská

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

Podnikáte? Jsou vaši spolupracovníci dostatečně efektivní? Nebude váš byznys potřebovat během půl roku financování? I to umí zhodnotit nová aplikace s názvem Board z dílny české fintechové společnosti BudgetBakers. „Na trh ji uvedeme ještě během léta,“ říká její výkonný ředitel Michal Kratochvíl.

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 34 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 43 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 10 komentářů

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
Česká spořitelna 2 642,00 Kč
Komerční banka 2 649,19 Kč
Expobank CZ 2 660,50 Kč
Sberbank CZ 2 664,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 713,60 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 767 868 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

-30
+
-
2.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-39
+
-
3.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-40
+
-
4.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-46
+
-
5.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-157
+
-

Články na Heroine.cz

Jeho dokonalé tělo. Dočkáme se i mužského hnutí tělesné pozitivity?

Jeho dokonalé tělo. Dočkáme se i mužského hnutí tělesné pozitivity?

Člověk stojí před zrcadlem a užírá se, že je moc tlustý, hubený, neforemný, má málo svalů...více

Socioložka Kateřina Nedbálková. „Žena a zločin nejde dohromady.“

Socioložka Kateřina Nedbálková. „Žena a zločin nejde dohromady.“

Kateřina Nedbálková umí psát vědecké texty, které uhranou i neakademiky. V ženských věznicích...více

Euphoria. Stoprocentní emoce ve světě plném úzkostí

Euphoria. Stoprocentní emoce ve světě plném úzkostí

„Seš jako trip,“ říká drogový dealer Fez sedmnáctileté Rue, své nejoblíbenější klientce,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Porodné, rodičovský příspěvek
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Porodné, rodičovský příspěvek

Otázka: Dobrý den, předem se omlouvám,ale můj případ nezapadá do ostatních dotazů a tuším,že to s námi bude trochu komplikovanější. Jsem vdaná v zahraničí a do Čech dojíždím již 10 let.Máme dvě děti 5 let a 1...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services