Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Povodí Labe, státní podnik
IČO: 70890005

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu23. 1. 2001
Obchodní firma
od 23. 1. 2001

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo
od 23. 1. 2001 do 17. 3. 2017
Hradec Králové, Víta Nejedlého , PSČ 500 03
IČO
od 23. 1. 2001

70890005

DIČ

CZ70890005

Identifikátor datové schránky:dbyt8g2
Právní forma
od 23. 1. 2001
Státní podnik
Spisová značka9473 A, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 22. 6. 2018
- Další podnikatelské činnosti související s hlavním předmětem činnosti:
od 22. 6. 2018
- vnitrozemská vodní doprava
od 22. 6. 2018
- výroba elektřiny
od 22. 6. 2018
- opravy silničních vozidel
od 22. 6. 2018
- výkon zeměměřičských činností
od 22. 6. 2018
- hostinská činnost
od 22. 6. 2018
- projektová činnost ve výstavbě
od 7. 6. 2013
- zámečnictví, nástrojářství
od 7. 6. 2013
- truhlářství, podlahářství
od 7. 6. 2013
- obráběčství
od 7. 6. 2013
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 7. 6. 2013
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 7. 6. 2013
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 7. 6. 2013
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řid iče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
od 8. 7. 2004 do 7. 6. 2013
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 28. 5. 2004 do 22. 6. 2018
- Hostinská činnost
od 6. 12. 2001 do 22. 6. 2018
- Výkon zeměměřičských činností
od 24. 8. 2001 do 7. 6. 2013
- Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 24. 8. 2001 do 7. 6. 2013
- Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
od 24. 8. 2001 do 7. 6. 2013
- Přípravné práce pro stavby
od 24. 8. 2001 do 7. 6. 2013
- Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 24. 8. 2001 do 7. 6. 2013
- Specializovaný maloobchod
od 24. 8. 2001 do 7. 6. 2013
- Ubytovací služby
od 24. 8. 2001 do 7. 6. 2013
- Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 24. 8. 2001 do 7. 6. 2013
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 24. 8. 2001 do 7. 6. 2013
- Testování, měření a analýzy
od 24. 8. 2001 do 7. 6. 2013
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 24. 8. 2001 do 22. 6. 2018
- Opravy silničních vozidel
od 23. 1. 2001 do 24. 8. 2001
- Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 23. 1. 2001 do 24. 8. 2001
- Poskytování software
od 23. 1. 2001 do 24. 8. 2001
- Chemické, mikrobiologické, hydrobiologické, radiochemické analýzy vzorků vody a pevných materiálů, měření radonu v ovzduší
od 23. 1. 2001 do 24. 8. 2001
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 23. 1. 2001 do 24. 8. 2001
- Ubytovací činnost v podnikových ubytovnách
od 23. 1. 2001 do 24. 8. 2001
- Těžba, zpracování a prodej dřevní hmoty a řeziva
od 23. 1. 2001 do 24. 8. 2001
- Pěstování a prodej sadebního dřevního materiálu
od 23. 1. 2001 do 24. 8. 2001
- Prodej ryb z vodárenských nádrží a vlastních rybníků
od 23. 1. 2001 do 24. 8. 2001
- Inženýrská činnost a investorování ve stavebnictví
od 23. 1. 2001 do 24. 8. 2001
- Opravy motorových vozidel
od 23. 1. 2001 do 24. 8. 2001
- Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
od 23. 1. 2001 do 7. 6. 2013
- Správa a údržba nemovitostí
od 23. 1. 2001 do 7. 6. 2013
- Pronájem a půjčování věcí movitých
od 23. 1. 2001 do 7. 6. 2013
- Kopírovací práce
od 23. 1. 2001 do 7. 6. 2013
- Zámečnictví
od 23. 1. 2001 do 7. 6. 2013
- Kovoobráběčství
od 23. 1. 2001 do 7. 6. 2013
- Truhlářství
od 23. 1. 2001 do 7. 6. 2013
- Výroba instalace a opravy elektronických zařízení
od 23. 1. 2001 do 7. 6. 2013
- Silniční motorová doprava osobní
od 23. 1. 2001 do 7. 6. 2013
- Silniční motorová doprava nákladní
od 23. 1. 2001 do 22. 6. 2018
- Projektová činnost ve výstavbě
od 23. 1. 2001 do 22. 6. 2018
- Vnitrozemská vodní doprava
od 23. 1. 2001 do 22. 6. 2018
- Výroba elektřiny
Předmět činnosti
od 22. 6. 2018
- Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v územní působnosti státního podniku Povodí Labe a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků, jejichž správcem byl podnik určen, což zah rnuje zejména: - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku; - pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku v šířce podle § 49 odst. 2 vodního zákona tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povo dni; -provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu; - připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku; - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku; - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě; - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků; - předkládat vodoprávnímu úřadu, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních děl vzájemně se ovlivňujících, a navrhovat vodoprávním úřadům změny po volení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena; - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v dílčích povodích; - požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována; - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace; - zajišťovat a hodnotit stav povrchových a podzemních vod, zpracovávat, ukládat a předávat údaje do informačních systémů veřejné správy v rozsahu pověření zakladatelem; - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance povodí Labe (dílčích povodí); - pořizovat plány dílčích povodí v územní působnosti státního podniku Povodí Labe; - spolupracovat na pořizování národních plánů povodí s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí; - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii; - plnit úkoly při ochraně před povodněmi a před suchem; - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů; - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami; - zpracovávat stanoviska a vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných schválenými plány povodí Horního a středního Labe, a dále na vlastním toku Labe pod soutokem s Vltavou po státní hranici a jejich závaznými částmi, a z hlediska dalších z ájmů sledovaných vodním zákonem; - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě; - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodních toků v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí; - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační řád, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem sou stavy vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - provozovat vodohospodářský dispečink; - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají; - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest včetně rozrušování ledových celin ve veřejných přístavech stanovených vyhláškou a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - osazovat plavební znaky na vodní cestě; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu; - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu státní ho podniku; - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností; - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet; - spolupracovat při tvorbě právních předpisů, technických norem, směrnic, doporučení a pokynů souvisejících s vodním hospodářstvím; - plánovat, připravovat a realizovat opatření a akce v rámci programového financování zakladatele a příslušných krajinotvorných programů; - spolupracovat s příslušnými pozemkovými úřady a Státním pozemkovým úřadem při návrzích komplexních pozemkových úprav.
od 15. 3. 2011 do 22. 6. 2018
- Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v územní působnosti státního podniku Povodí Labe a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků, jejichž správcem byl podnik určen, což zah rnuje zejména: - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku; - pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku v šířce podle § 49 odst. 2 vodního zákona tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povo dni; -provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu; - připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku; - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku; - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě; - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků; - předkládat vodoprávnímu úřadu, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních děl vzájemně se ovlivňujících, a navrhovat vodoprávním úřadům změny po volení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena; - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v dílčích povodí; - požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována; - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace; - zajišťovat a hodnotit stav povrchových a podzemních vod, zpracovávat, ukládat a předávat údaje do informačních systémů veřejné správy v rozsahu pověření zakladatelem; - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance povodí Labe (dílčích povodí); - pořizovat plány dílčích povodí v územní působnosti státního podniku Povodí Labe; - spolupracovat na pořizování národních plánů povodí s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí; - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii; - plnit úkoly při ochraně před povodněmi; - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů; - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami; - zpracovávat stanoviska a vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných schválenými plány povodí Horního a středního Labe, a dále na vlastním toku Labe pod soutokem s Vltavou po státní hranici a jejich závaznými částmi, a z hlediska dalších z ájmů sledovaných vodním zákonem; - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě; - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodních toků v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí; - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační řád, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem sou stavy vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - provozovat vodohospodářský dispečink; - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají; - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest včetně rozrušování ledových celin ve veřejných přístavech stanovených vyhláškou a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - osazovat plavební znaky na vodní cestě; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu; - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podnik u; - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností; - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet; - spolupracovat při tvorbě právních předpisů, technických norem, směrnic, doporučení a pokynů souvisejících s vodním hospodářstvím; - plánovat, připravovat a realizovat opatření a akce v rámci programového financování zakladatele a příslušných krajinotvorných programů; - spolupracovat s příslušnými pozemkovými úřady a Pozemkovým fondem České republiky při návrzích komplexních pozemkových úprav.
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Horního a středního Labe a dále na vlastním toku Labe pod soutokem s Vltavou po státní h ranici a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy dro bných vodních toků v dané oblasti povodí, jejichž správcem byl podnik určen, což zahrnuje zejména:
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmínkám, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt v odních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, pokud takové povinnosti nemají vlastníci pozemků s koryty vodních toků sousedící;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem, při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- oznamovat příslušnému vodopránímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních nádrží;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- předkládat Ministerstvu zemědělství, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních nádrží, a navrhovat vodoprávním úřadům změny povolení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v oblasti povodí Horního a středního Labe a dále na vlastním toku Labe pod soutokem s Vltavou po státní hranici;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- dávat pokyny pro namipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- vytvářet a vést příslušné evidence pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance oblasti povodí Horního a středního Labe a dále na vlastním toku Labe pod soutokem s Vltavou po státní hranici;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- pořizovat plán oblasti povodí Horního a středního Labe a dále spolupracovat na plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- informovat příslušné úřady o nahlášené havárii;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- plnit úkoly při ochraně před povodněmi;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- zpracovávat vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných plánem oblasti povodí Horního a středního Labe a dále na vlastním toku Labe pod soutokem s Vltavou po státní hranici po jejich schválení nebo zájmů sledovaných směrným vodohospodářským plánem v platném znění a dalších zájmů sledovaných správcem povodí;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- stavovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem soustavy vodních nádrží;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- provozovat vodohospodářský dispečink;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- osazovat plavební znaky na vodní cestě;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podniku;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností;
od 12. 2. 2004 do 15. 3. 2011
- vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádávání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet.
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Horního a středního Labe a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků v dané oblasti povodí, jejichž správcem byl podnik určen, což zahrnuje zejména:
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmínkám, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt v odních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, pokud takové povinnosti nemají vlastníci pozemků s koryty vodních toků;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních nádrží;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- předkládat Ministerstvu zemědělství, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních nádrží, a navrhovat vodoprávním úřadům změny povolení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v celé oblasti povodí Horního a středního Labe;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- vytvářet a vést příslušné evidence pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance oblasti povodí Horního a středního Labe;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- pořizovat plán oblasti povodí Horního a středního Labe;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- informovat příslušné úřady o nahlášené havárii;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- plnit úkoly při ochraně před povodněmi;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- zpracovávat vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných plánem oblasti povodí Horního a středního Labe po jejich schválení nebo zájmů sledovaných směrným vodohospodářským plánem v platném znění a dalších zájmů sledovaných správcem povodí;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem soustavy vodních nádrží;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- provozovat vodohospodářský dispečink;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- osazovat plavební znaky na vodní cestě;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podniku;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností;
od 2. 5. 2002 do 12. 2. 2004
- vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádávání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet.
od 23. 1. 2001 do 2. 5. 2002
- Správa vodohospodářsky významných vodních toků, vodních toků tvořící státní hranici, jakož i provoz a údržba vodohospodářských děl ve vlastnictví státu, podle § 4 odst. 1 zákona č. 305/2000 Sb.;
od 23. 1. 2001 do 2. 5. 2002
- Výkon další činnosti s hlavním předmětem činností související a činnosti svěřené jim zákonem č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů a dalšími z vláštními právními předpisy, v souladu s § 4 odst.. 2 zákona č. 305/2000 Sb.;
Ostatní skutečnosti
od 22. 6. 2018
- Povodí Labe, státní podnik, vznikl dnem účinnosti zákona č. 305/2000 Sb. ke dni 1.1.2001 a je právním nástupcem společnosti Povodí Labe a.s., oddíl B vložky 1041, vymazané dne 23.1.2001 z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.
od 22. 6. 2018
- Rozsah a podmínky hospodaření a podnikání: - veškerá hospodářská a podnikatelská činnost podniku je zaměřena na ochranu a péči o množství a jakost povrchových a podzemních vod, péči o prostředí výskytu vod, zabezpečení odběrů vody pro různé účely, údržbu a provoz vodohospodářských a hydroenergetic kých zařízení a vodních cest, racionální nakládání s vodami, obecnou ochranu proti škodlivým účinkům vod, vytváření podmínek pro obecné nakládání s vodami a efektivní využívání ostatního hmotného a nehmotného majetku; - veškerá činnost podniku směřuje k trvalému vytváření souladu mezi potřebou a tvorbou finančních prostředků a k hospodárnému využívání všech zdrojů; - v rámci své činnosti a v souladu s platnými právními předpisy uzavírá podnik svým jménem a na vlastní odpovědnost smlouvy a činí jiné právní jednání při nakládání s majetkem státu, se kterým má právo hospodařit. Při této činnosti může být omezen jen pla tnými zákony a dalšími právními předpisy; - s majetkem státu, který byl vymezen jako určený majetek, může podnik nakládat se souhlasem zakladatele, včetně případného zřízení zástavního práva. Postupy vymezuje statut státního podniku; - podnik je oprávněn provádět veškerou hlavní a další podnikatelskou činnost, která je uvedena v předmětu činnosti a která je zapsána v obchodním rejstříku. Tuto činnost může provádět i prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů; - o svých činnostech je podnik povinen vést všechny předepsané evidence.
od 20. 11. 2013 do 5. 6. 2014
- člen dozorčí rady: Ing. Vít Mandík, dat. nar. 01. 11. 1968, Družstevní 409/25, Ústí nad Labem, PSČ 400 07, den vzniku členství v dozorčí radě: 09. 10. 2013 den zániku členství v dozorčí radě: 24.03.2014
od 20. 9. 2013 do 30. 4. 2014
- Člen dozorčí rady: Mgr. Jaroslav Janáček, dat. nar. 24. 02. 1978 Trojská 593/140, Praha 7, PSČ 171 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 20. 08. 2013 den zániku členství v dozorčí radě: 07.03.2014
od 7. 6. 2013 do 20. 9. 2013
- Člen dozorčí rady: Bc. Robert Vondrovic, dat. nar. 01. 10. 1986 Lidická 110, Vyžlovka, PSČ 281 63 den vzniku členství v dozorčí radě: 21. 02. 2013 den zániku členství v dozorčí radě: 23. 08. 2013
od 23. 4. 2012 do 7. 6. 2013
- Člen dozorčí rady: Mgr. Jan Hrdina, datum narození 12. 9. 1980 Jirečkova 1014/13, Praha 7, PSČ 170 00 den vzniku členství v dozorčí radě: 9. 2. 2012 den zániku členství v dozorčí radě: 21. 2. 2013
od 3. 1. 2012 do 7. 6. 2013
- Člen dozorčí rady: Václav Jirásek, dat. nar. 12. 12. 1967 Malé náměstí 138/4, Praha 1, PSČ 110 00 den vzniku členství v dozorčí radě: 24. 10. 2011 den zániku členství v dozorčí radě: 19.12.2012
od 3. 1. 2012 do 20. 9. 2013
- Člen dozorčí rady: Ing. Pavel Řehák, dat. nar. 2. 6. 1972 Jarní 835, Vysoké Mýto, PSČ 566 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 1. 12. 2011 den zániku členství v dozorčí radě: 22. 7. 2013
od 3. 6. 2011 do 20. 9. 2013
- Člen dozorčí rady: Ing. Jan Ludvík, dat. nar. 11. 6. 1973 Kamenice nad Lipou, Za Kulturním domem 636, PSČ 394 70 den vzniku členství v dozorčí radě: 17. 1. 2011 den zániku členství v dozorčí radě: 20. 8. 2013
od 15. 3. 2011 do 22. 6. 2018
- Určený majetek: Určeným majetkem jsou pozemky a stavby, včetně vodních děl, k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodařit. Účetní hodnota určeného majetku ke dni vzniku státního podniku činí: 3 036 042 916,50 Kč.
od 21. 12. 2010 do 3. 1. 2012
- Člen dozorčí rady: Martin Sýkora, r.č. xxxx Praha 9, Nýdecká 445, PSČ 199 00 den vzniku členství v dozorčí radě: 11. 10. 2010 den zániku členství v dozorčí radě: 24. 10. 2011
od 13. 7. 2010 do 23. 4. 2012
- Člen dozorčí rady: Ing. Aleš Kendík, r.č. xxxx V zákopech 527/20, Praha 4, PSČ 142 00 den vzniku členství: 4. 6. 2010 den zániku členství v dozorčí radě: 9. 2. 2012
od 14. 1. 2010 do 18. 10. 2012
- Člen dozorčí rady: Jana Vaňhová, dat. nar. 1. 1. 1955 Kamenný Vrch 5567, Chomutov, PSČ 430 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 1. 12. 2009 den zániku členství v dozorčí radě: 21. 6. 2012
od 10. 12. 2008 do 19. 6. 2010
- Osoba oprávněná jednat jménem zakladatele: Ing. Jan Ludvík, ředitel odboru zakladatelské činnosti, r.č. xxxx, Kamenice nad Lipou, Za kulturním domem 636, PSČ 394 70 den zániku oprávnění jednat jménem zakladatele: 13. 5. 2010
od 10. 12. 2008 do 13. 7. 2010
- Člen dozorčí rady: Ing. Jan Ludvík, ředitel odboru zakladatelské činnosti, r.č. xxxx, Kamenice nad Lipou, Za kulturním domem 636, PSČ 394 70 den vzniku členství: 15. září 2008
od 19. 12. 2007 do 3. 6. 2011
- Člen dozorčí rady: Bc. Petr Benda, r.č. xxxx Teplice, Kořenského stezka 1951/10, PSČ 415 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 1. 10. 2007
od 4. 12. 2007 do 10. 12. 2008
- Osoba oprávněná jednat jménem zakladatele: Ing. Mgr. Ivo Vrzal, náměstek ministra, r.č. xxxx, Praha 5 - Slivenec, Mramorová 697, PSČ 150 00
od 17. 1. 2007 do 14. 1. 2010
- Člen dozorčí rady: Ing. Pavel Bradík, r.č. xxxx Hradec Králové, Labská kotlina 1023, PSČ 500 02 Den vzniku členství v dozorčí radě: 10. 10. 2006 Den zániku členství v dozorčí radě: 30. 11. 2009
od 17. 1. 2007 do 14. 1. 2010
- Člen dozorčí rady: Ing. Jiří Šulc, r.č. xxxx Most, Hutnická 2842/2, PSČ 434 01 Den vzniku členství v dozorčí radě: 16. 10. 2006 Den zániku členství v dozorčí radě: 30. 11. 2009
od 17. 1. 2007 do 21. 12. 2010
- Člen dozorčí rady: RNDr. František Pelc, r.č. xxxx Turnov, Perlová 1021, PSČ 511 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 1. 10. 2006 den zániku členství v dozorčí radě: 11. 10. 2010
od 17. 1. 2007 do 3. 1. 2012
- Člen dozorčí rady: Ing. Pavel Řehák, r.č. xxxx Vysoké Mýto, Jarní 835, PSČ 566 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 1. 12. 2006 den zániku členství v dozorčí radě: 1. 12. 2011
od 18. 7. 2006
- Rezervní fond: Výše rezervního fondu ke dni vzniku státního podniku, která je jeho minimální výší, činí 20 659 597,16 Kč.
od 18. 7. 2006 do 10. 12. 2008
- Člen dozorčí rady: RNDr. Pavel Punčochář, CSc., r.č. xxxx Praha 5, Zítkova 225/3, PSČ 153 00 Den vzniku členství: 1.3.2006
od 18. 7. 2006 do 21. 12. 2010
- Člen dozorčí rady: Ing. Pavel Stoulil, r.č. xxxx Praha 4, Plovdivská 3425/3, PSČ 143 00 den vzniku členství: 1.2.2006 den zániku členství v dozorčí radě: 11. 10. 2010
od 18. 7. 2006 do 15. 3. 2011
- Určený majetek: Podle § 3 odst. 3 zákona č. 305/2000 Sb. o povodích jsou určeným majetkem pozemky a stavby, včetně vodohospodářských děl, k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodaření podle § 2 citovaného zákona. Účetní hodnota určeného majetku ke dni vzniku státního podniku činí 3 036 042 916,50 Kč.
od 25. 7. 2005 do 17. 1. 2007
- Ing. Martin Dušek, r.č. xxxx, Praha 2, Čerchovská 7, PSČ 120 00 Den vzniku členství v dozorčí radě: 1.května 2005
od 25. 7. 2005 do 4. 12. 2007
- Osoba oprávněná jednat jménem zakladatele: RNDr. Pavel Punčochář, CSc., r.č. xxxx, Praha 5, Zítkova 225/3, PSČ 153 00, vrchní ředitel úseku vodního hospodářství
od 12. 2. 2004 do 25. 7. 2005
- Osoba oprávněná jednat jménem zakladatele: RNDr. Pavel Punčochář, CSc., vrchní ředitel sekce vodního hospodářství, r.č. xxxx, Praha 5, Zídkova 225/3, PSČ 153 00
od 12. 2. 2004 do 25. 7. 2005
- RNDr. Ladislav Miko, Ph.D., r.č. xxxx, Sulice, Hlubočinka 978, PSČ 251 68 Den vzniku členství v dozorčí radě: 21.7.2003
od 12. 2. 2004 do 18. 7. 2006
- Ing. Karel Mach, r.č. xxxx, Chotýčany 77, PSČ 373 62 Den vzniku členství v dozorčí radě: 21.7.2003
od 12. 2. 2004 do 19. 12. 2007
- Ing. Aleš Kendík, r.č. xxxx, Praha 4, Na Okruhu 269, PSČ 140 00 Den vzniku členství v dozorčí radě: 21.7.2003
od 12. 2. 2004 do 18. 10. 2012
- Dozorčí rada:
od 20. 10. 2001 do 12. 2. 2004
- D o z o r č í r a d a :
od 20. 10. 2001 do 12. 2. 2004
- Ing. Karel Tureček, r.č. xxxx Na Skalici 477, 391 55 Chýnov
od 20. 10. 2001 do 12. 2. 2004
- Ing. Jan Plechatý, r.č. xxxx Valtínovská 10, 140 00 Praha 4
od 20. 10. 2001 do 12. 2. 2004
- Ing. Lubomír Petružela, CSc., r.č. xxxx Hornoměcholupská 39, 102 00 Praha 10
od 20. 10. 2001 do 18. 7. 2006
- Určený majetek: Podle § 3 odst. 3 zák. č. 305/2000 Sb. o povodích jsou určeným majetkem pozemky a stavby, včetně vodohospodářských děl k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodaření podle § 2 citovaného zákona. Celková účetní hodnota určeného majetku je 3 039 148 480,50 Kč.
od 20. 10. 2001 do 18. 7. 2006
- Člen dozorčí rady: Ing. Pavel Stoulil, r.č. xxxx V Podluží 642/5, 140 00 Praha 4
od 20. 10. 2001 do 3. 6. 2011
- Člen dozorčí rady: Ing. Jindřich Zídek, r.č. xxxx Nad Skalami 1834, 413 01 Roudnice nad Labem
od 20. 10. 2001 do 3. 6. 2011
- Člen dozorčí rady: Ing. Ladislav Merta, r.č. xxxx Šemberova 741, 500 09 Hradec Králové
od 23. 1. 2001 do 20. 10. 2001
- Určený majetek: Podle § 3 odst. 3 zák. č. 305/2000 Sb. o povodích jsou určeným majetkem pozemky a stavby, včetně vodohospodářských děl k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodaření podle § 2 citovaného zákona. Celková účetní hodnota určeného majetku je 3 036 042 916, 50 Kč.
od 23. 1. 2001 do 12. 2. 2004
- Osoba oprávněná jednat jménem zakladatele: Ing. Karel Tureček, náměstek ministra zemědělství pro vodní hospodářství, rodné číslo xxxx, trvalý pobyt: Gabrielovo nám. 9, 391 55 Chýnov
od 23. 1. 2001 do 18. 7. 2006
- Rezervní fond: Výše rezervního fondu činí 20 659 597,16 Kč.
od 23. 1. 2001 do 22. 6. 2018
- Povodí Labe, státní podnik vznikl dne 1.1.2001 na základě zákona č. 305/2000 Sb. o povodích.
od 23. 1. 2001 do 22. 6. 2018
- Užívání majetku, k němuž vzniklo státnímu podniku právo hospodaření, je směrováno k trvalému vytváření souladu mezi potřebou a tvorbou finančních prostředků a k hospodárnému využívánívšech zdrojů. Podrobné podmínky stanoví zakladatel ve statutu státního p odniku v souladu s § 4 odst. 3 zák. č. 305/2000 Sb.
Kapitál
od 5. 12. 2018
Kmenové jmění 3 637 034 512 Kč.
od 22. 6. 2018
Kmenové jmění 3 000 000 000 Kč.
od 22. 6. 2018 do 5. 12. 2018
Kmenové jmění 3 459 752 346 Kč.
od 20. 10. 2001 do 22. 6. 2018
Kmenové jmění err Kč.
Statutární orgán
od 14. 1. 2014
Ing. MARIÁN ŠEBESTA - generální ředitel
Hradec Králové, Labská kotlina, PSČ 500 02
den vzniku funkce: 3. 12. 2013
od 14. 1. 2014
Ing. PETR MARTÍNEK - 1. zástupce - investiční ředitel
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Hrdého, PSČ 500 09
den vzniku funkce: 5. 12. 2013
od 14. 1. 2014
Ing. PAVEL ŘEHÁK - 2. zástupce - technický ředitel
Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, Jarní, PSČ 566 01
den vzniku funkce: 5. 12. 2013
od 14. 1. 2014
Ing. MARIE DUŠKOVÁ - 3. zástupce - finanční ředitel
Smidary, Náměstí Prof. Babáka, PSČ 503 53
den vzniku funkce: 5. 12. 2013
od 20. 11. 2013 do 14. 1. 2014
Ing. MARIÁN ŠEBESTA - pověřen řízením státního podniku
Hradec Králové, Labská kotlina, PSČ 500 02
od 20. 11. 2013 do 14. 1. 2014
- den vzniku pověření: 17. října 2013 den zániku pověření: 2. prosince 2013
od 20. 9. 2013 do 14. 1. 2014
Ing. PAVEL ŘEHÁK - 1. zástupce - technický ředitel
Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, Jarní, PSČ 566 01
den vzniku funkce: 22. 7. 2013 - 5. 12. 2013
od 7. 6. 2013 do 20. 11. 2013
Ing. VÁCLAV BERÁNEK - Generální ředitel
Teplice, Nová cesta, PSČ 415 01
den vzniku funkce: 2. 5. 2013 - 16. 10. 2013
od 23. 4. 2012 do 7. 6. 2013
Ing. Marián Šebesta - pověřen řízením státního podniku
Hradec Králové, Labská kotlina, PSČ 500 02
den vzniku funkce: 26. 3. 2012 - 1. 5. 2013
od 23. 4. 2012 do 7. 6. 2013
Ing. Václav Jirásek - 4. zástupce - ředitel pro správu povodí
České Meziříčí, Záhumenská, PSČ 517 71
den vzniku funkce: 1. 4. 2012 - 15. 2. 2013
od 23. 4. 2012 do 14. 1. 2014
Ing. Marie Dušková - 2. zástupce - finanční ředitel
Smidary, Náměstí Prof. Babáka, PSČ 503 53
den vzniku funkce: 1. 4. 2012 - 5. 12. 2013
od 23. 4. 2012 do 14. 1. 2014
Ing. Marián Šebesta - 3. zástupce - investiční ředitel
Hradec Králové, Labská kotlina, PSČ 500 02
den vzniku funkce: 1. 4. 2012 - 3. 12. 2013
od 17. 1. 2007 do 23. 4. 2012
Ing. Václav Jirásek - 3. zástupce - ředitel pro správu povodí
České Meziříčí, Záhumenská 420, PSČ 517 71
den vzniku funkce: 1. 1. 2007 - 31. 3. 2012
od 18. 7. 2006 do 23. 4. 2012
Ing. Tomáš Vaněk - Generální ředitel
Hradec Králové, Točná 235, PSČ 500 09
od 20. 10. 2001 do 23. 4. 2012
Ing. Jan Vačlena - 2. zástupce - finanční ředitel
Hradec Králové, Slezská 869, PSČ 500 03
od 20. 10. 2001 do 7. 6. 2013
Ing. Jiří Kremsa - 1. zástupce - technický ředitel
Hradec Králové, Urxova 295, PSČ 500 06
od 23. 1. 2001 do 18. 7. 2006
Ing. Tomáš Vaněk - Generální ředitel
Hradec Králové - Svinary, Točná 235, PSČ 503 47
od 22. 6. 2018
Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce v určené posloupnosti v případě nepřítomnosti předchozích.
od 17. 1. 2007 do 22. 6. 2018
Zastupování a podepisování: Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel a v jeho nepřítomnosti pak zástupce v určené posloupnosti v případě nepřítomnosti předchozích.
od 20. 10. 2001 do 17. 1. 2007
Zastupování a podepisování: Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti 1. zástupce, v jeho nepřítomnosti pak 2. zástupce.
od 23. 1. 2001 do 20. 10. 2001
Zastupování a podepisování: Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti pak jím zmocněný zástupce.
Dozorčí rada
od 27. 11. 2019
Ing. MARTIN ŠEBESTYÁN, MBA - člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem
Pardubice - Bílé Předměstí, Spojilská, PSČ 530 03
den vzniku členství: 8. 10. 2019
od 22. 2. 2019
Mgr. JAN SIXTA - člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem
Praha - Břevnov, Šlikova, PSČ 169 00
den vzniku členství: 13. 11. 2018
od 7. 12. 2018
Ing. ALEŠ KRŠKA - člen dozorčí rady volený zaměstnanci
Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, Žerotínova, PSČ 566 01
den vzniku členství: 20. 9. 2018
od 22. 6. 2018
Ing. JAN LANDA - člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem
Lovosice, 28. října, PSČ 410 02
den vzniku funkce: 30. 11. 2016
od 22. 6. 2018
Ing. ALENA BINHACKOVÁ - členka dozorčí rady jmenovaná zakladatelem
Kladno, Poděbradova, PSČ 272 01
den vzniku funkce: 10. 1. 2017
od 22. 6. 2018
Ing. PETR MICHALOVICH - člen dozorčí rady volený z řad zaměstanců
Pardubice - Rosice, Rybitevská, PSČ 533 51
den vzniku funkce: 26. 1. 2016
od 22. 6. 2018
Ing. JAN ZAJÍC - člen dozorčí rady volený z řad zaměstnanců
Pardubice - Cihelna, Kunětická, PSČ 530 09
den vzniku funkce: 26. 1. 2016
od 22. 6. 2018 do 7. 12. 2018
Ing. BOHUMIL PLESKAČ - člen dozorčí rady volený z řad zaměstnanců
Jičín - Holínské Předměstí, Jarošovská, PSČ 506 01
den vzniku funkce: 17. 9. 2013
od 22. 6. 2018 do 22. 2. 2019
Mgr. Ing. HANA EYEMOVÁ - členka dozorčí rady jmenovaná zakladatelem
Praha - Libeň, Na Rokytce, PSČ 180 00
den vzniku funkce: 7. 7. 2016
od 22. 6. 2018 do 27. 11. 2019
Ing. MIROSLAV ŠEFARA - člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem
Děčín - Děčín IV-Podmokly, Arbesova, PSČ 405 02
den vzniku funkce: 9. 9. 2014
od 22. 6. 2018 do 27. 11. 2019
Ing. PETR ŠILAR - člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem
Horní Čermná - Nepomuky, , PSČ 563 01
den vzniku funkce: 10. 7. 2014
od 19. 5. 2017 do 22. 6. 2018
Mgr. Ing. HANA EYEMOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Libeň, Na Rokytce, PSČ 180 00
den vzniku členství: 7. 7. 2016
od 27. 4. 2017 do 19. 5. 2017
Mgr. Ing. HANA EYEMOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Letňany, Krnovská, PSČ 199 00
den vzniku členství: 7. 7. 2016
od 17. 3. 2017 do 22. 6. 2018
Ing. JAN LANDA - člen dozorčí rady
Lovosice, 28. října, PSČ 410 02
den vzniku členství: 30. 11. 2016
od 17. 3. 2017 do 22. 6. 2018
Ing. ALENA BINHACKOVÁ - člen dozorčí rady
Kladno, Poděbradova, PSČ 272 01
den vzniku členství: 10. 1. 2017
od 12. 9. 2016 do 27. 4. 2017
Mgr. Ing. HANA JELÍNKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Letňany, Krnovská, PSČ 199 00
den vzniku členství: 7. 7. 2016
od 6. 5. 2016 do 22. 6. 2018
Ing. PETR MICHALOVICH - člen dozorčí rady
Pardubice - Rosice, Rybitevská, PSČ 533 51
den vzniku členství: 26. 1. 2016
od 6. 5. 2016 do 22. 6. 2018
JAN ZAJÍC - člen dozorčí rady
Pardubice - Cihelna, Kunětická, PSČ 530 09
den vzniku členství: 26. 1. 2016
od 5. 11. 2015 do 6. 5. 2016
Ing. TOMÁŠ TESAŘ - člen dozorčí rady
Děčín - Děčín XVIII-Maxičky, , PSČ 405 02
den vzniku členství: 11. 10. 2010 - 10. 10. 2015
od 5. 11. 2015 do 6. 5. 2016
Ing. LADISLAV MERTA - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Šemberova, PSČ 500 09
den vzniku členství: 17. 1. 2011 - 16. 1. 2016
od 5. 11. 2015 do 6. 5. 2016
Ing. JIŘÍ FEYGL - člen dozorčí rady
Chrudim - Chrudim I, Břetislavova, PSČ 537 01
den vzniku členství: 17. 1. 2011 - 16. 1. 2016
od 5. 11. 2015 do 29. 8. 2017
Ing. JIŘÍ VANÍČEK - člen dozorčí rady
Praha - Ruzyně, Ciolkovského, PSČ 161 00
den vzniku členství: 11. 7. 2012 - 16. 6. 2017
od 5. 11. 2015 do 22. 6. 2018
Ing. BOHUMIL PLESKAČ - člen dozorčí rady
Jičín - Holínské Předměstí, Jarošovská, PSČ 506 01
den vzniku členství: 17. 9. 2013
od 17. 12. 2014 do 17. 3. 2017
Ing. JAN BUKOVSKÝ, Ph.D. - člen dozorčí rady
Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II, Jaselská, PSČ 293 01
den vzniku členství: 24. 10. 2014 - 9. 1. 2017
od 3. 11. 2014 do 22. 6. 2018
Ing. MIROSLAV ŠEFARA - člen dozorčí rady
Děčín - Děčín IV-Podmokly, Arbesova, PSČ 405 02
den vzniku členství: 9. 9. 2014
od 4. 9. 2014 do 22. 6. 2018
Ing. PETR ŠILAR - člen dozorčí rady
Horní Čermná - Nepomuky, , PSČ 563 01
den vzniku členství: 10. 7. 2014
od 20. 11. 2013 do 22. 7. 2014
Bc. Libor Žák - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Labská kotlina, PSČ 500 02
den vzniku členství: 9. 10. 2013 - 3. 6. 2014
od 20. 11. 2013 do 5. 11. 2015
Ing. Bohumil Pleskač - člen dozorčí rady
Jičín - Holínské Předměstí, Jarošovská, PSČ 506 01
den vzniku členství: 17. 9. 2013
od 18. 10. 2012 do 5. 11. 2015
Ing. Jiří Vaníček - člen dozorčí rady
Praha - Ruzyně, Ciolkovského, PSČ 161 00
den vzniku členství: 11. 7. 2012
od 3. 6. 2011 do 5. 11. 2015
Ing. Ladislav Merta - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Šemberova, PSČ 500 09
den vzniku členství: 17. 1. 2011
od 3. 6. 2011 do 5. 11. 2015
Ing. Jiří Feygl - člen dozorčí rady
Chrudim - Chrudim I, Břetislavova, PSČ 537 01
den vzniku členství: 17. 1. 2011
od 21. 12. 2010 do 5. 11. 2015
Ing. Tomáš Tesař - člen dozorčí rady
Děčín - Maxičky, , PSČ 405 02
den vzniku členství: 11. 10. 2010
od 14. 1. 2010 do 3. 7. 2015
Bc. Lubomír Franc - člen dozorčí rady
Broumov - Nové Město, Sídliště Křinické, PSČ 550 01
den vzniku členství: 1. 12. 2009 - 30. 11. 2014
Nadační fond
od 22. 6. 2018
Ministerstvo zemědělství, IČO: 00020478
Praha - Nové Město, Těšnov, PSČ 110 00
od 22. 6. 2018
- Osoba pověřená jednat jménem zakladatele: Ing. Aleš Kendík náměstek pro řízení Sekce vodního hospodářství nar. 1.9.1973 bytem V zákopech 527/20, Písnice, 142 00 Praha 4 den vzniku oprávnění 18.1.2018
od 31. 7. 2013 do 22. 6. 2018
Ministerstvo zemědělství, IČO: 00020478
Praha - Nové Město, Těšnov, PSČ 110 00
od 28. 6. 2013 do 31. 7. 2013
Ministerstvo zemědělství, IČO: 00020478
Těšnov 65/17, Nové Město - Praha 1, 11705 Praha
od 23. 1. 2001 do 28. 6. 2013
Ministerstvo zemědělství ČR, IČO: 00020478
Praha 1, Těšnov 17
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Karty má přijímat víc podnikatelů. Dostanou terminál na rok zdarma

25. 2. 2020 | | Petr Kučera | 4 komentáře

Karty má přijímat víc podnikatelů. Dostanou terminál na rok zdarma

O deset tisíc terminálů bez poplatků mohou živnostníci žádat od 1. března.

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

24. 2. 2020 | | Petr Kučera

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

Jak si snížit daň z příjmů fyzických osob? Poradíme, co všechno si můžete odečíst. Tady je přehled daňových slev.

Petr Stuchlík o cestě od financí k Babišovi a zase zpátky

22. 2. 2020 | | Ondřej Tůma | 5 komentářů

Petr Stuchlík o cestě od financí k Babišovi a zase zpátky

O podnikatelském vyhoření, krátké štaci v politice, filantropických aktivitách, investičních návycích Čechů a přivolávání krize.

Tak jednoduchý, že se nestačíte divit. S EET pomůže nový formulář

21. 2. 2020 | | Jiří Hovorka | 4 komentáře

Tak jednoduchý, že se nestačíte divit. S EET pomůže nový formulář

Finanční správa výrazně zjednodušila formulář pro zvláštní režim evidence tržeb.

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

18. 2. 2020 | | Veronika Hejná | 8 komentářů

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

Zákon o realitním zprostředkování včera vyšel ve Sbírce zákonů a začne tak být účinný 3. března. Co přináší vůbec první samostatná úprava tohoto byznysu?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
Česká spořitelna 2 601,00 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
Expobank CZ 2 617,20 Kč
Komerční banka 2 621,02 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 659,80 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 737 249 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

+10
+
-
2.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

+8
+
-
3.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-22
+
-
4.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-52
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-179
+
-

Články na Heroine.cz

Většinu dětských obětí nezneužijí pedofilové, boří mýty expertka

Většinu dětských obětí nezneužijí pedofilové, boří mýty expertka

Nový dokumentární film V síti režiséra Viktora Klusáka v Česku rozpoutal debatu o fenoménu...více

Smutek jako diagnóza. Proč ztráta někdy bolí tak dlouho

Smutek jako diagnóza. Proč ztráta někdy bolí tak dlouho

Je smutným faktem, že většina z nás v životě zažije ztrátu milovaného člověka. Každý rok...více

Žena s klíči mezi prsty není hysterka. Má jen jinou zkušenost než muži

Žena s klíči mezi prsty není hysterka. Má jen jinou zkušenost než muži

Na sociálních sítích se nedávno rozvinula bouřlivá debata kolem tweetu muže, který nechtěně...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Nemoc z povolání
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Nemoc z povolání

Otázka: Dobrý den, byla mi uznána nemoc z povolání a potřebuji zjistit na co mám nárok. Konkrétně pracuji jako obsluha CNC (strojírenství). Dle výsledků epikutánních testů mi byla zjištěna alergie na tzv.kathon...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services