Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Povodí Moravy, s.p. Údaje byly staženy 13. 1. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 70890013. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 70890013 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 1. 2001
Obchodní firma
od 1. 1. 2001

Povodí Moravy, s.p.

Adresa sídla
od 29. 1. 2014 do 24. 6. 2015
Brno, Dřevařská , PSČ 602 00
od 6. 2. 2012 do 29. 1. 2014
Brno, Dřevařská , PSČ 602 00
od 1. 1. 2001 do 6. 2. 2012
Brno, Dřevařská 11, PSČ 601 75
IČO
od 1. 1. 2001

70890013

DIČ

CZ70890013

Identifikátor datové schránky:m49t8gw
Právní forma
od 1. 1. 2001
Státní podnik
Spisová značka13565 A, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 15. 5. 2018
- Hlavní předmět činnosti: Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v územní působnosti státního podniku Povodí Moravy a další činnosti, které vykonávají správci povodí podl e zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků, jejichž správcem byl podnik určen, což z ahrnuje zejména: - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku; - pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku v šířce podle § 49 odst. 2 vodního zákona tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povo dni; - provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu; - připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku; - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku; - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě; - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků; - předkládat vodoprávnímu úřadu, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních děl vzájemně se ovlivňujících, a navrhovat vodoprávním úřadům změny po volení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena; - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v povodí Moravy a povodí Dyje; - požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována; - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace; - zajišťovat a hodnotit stav povrchových a podzemních vod, zpracovávat, ukládat a předávat údaje do informačních systémů veřejné správy v rozsahu pověření zakladatelem; - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance v povodí Moravy a povodí Dyje; - pořizovat plány dílčích povodí v územní působnosti státního podniku Povodí Moravy; - spolupracovat na pořizování národních plánů povodí s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí; - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii; - plnit úkoly při ochraně před povodněmi a před suchem; - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů; - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami; - zpracovávat stanoviska a vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných schválenými plány povodí Moravy a povodí Dyje a jejich závaznými částmi a z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem; - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě; - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodních toků v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí; - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační řád, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem sou stavy vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - provozovat vodohospodářský dispečink; - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají; - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest včetně rozrušování ledových celin ve veřejných přístavech stanovených vyhláškou a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - osazovat plavební znaky na vodní cestě; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu; - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu státní ho podniku; - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností; - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet; - spolupracovat při tvorbě právních předpisů, technických norem, směrnic, doporučení a pokynů souvisejících s vodním hospodářstvím; - plánovat, připravovat a realizovat opatření a akce v rámci programového financování zakladatele a příslušných krajinotvorných programů; - spolupracovat s příslušnými pozemkovými úřady a Státním pozemkovým úřadem při návrzích komplexních pozemkových úprav.
od 15. 5. 2018
- Další podnikatelské činnosti související s hlavním předmětem činnosti: - projektová činnost ve výstavbě; - výkon zeměměřičských činností; - opravy silničních vozidel; - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost; - činnost odborného lesního hospodáře; - vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov; - nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin; - chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby); - úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna; - výroba potravinářských a škrobárenských výrobků; - zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků; - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce; - výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů; - výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv; - výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků; - výroba hnojiv; - výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků; - výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků; - povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů; - výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení; - výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí; - výroba neelektrických zařízení pro domácnost; - výroba strojů a zařízení; - výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií; - stavba a výroba plavidel; - výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření; - výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů; - výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu; - provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody; - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti; - zprostředkování obchodu a služeb; - velkoobchod a maloobchod; - zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím; - údržba motorových vozidel a jejich příslušenství; - potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy); - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; - provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb; - ubytovací služby; - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; - činnost informačních a zpravodajských kanceláří; - realitní činnost, správa a údržba nemovitostí; - pronájem a půjčování věcí movitých; - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; - projektování pozemkových úprav; - příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce; - projektování elektrických zařízení; - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd; - testování, měření, analýzy a kontroly; - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; - návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling; - fotografické služby; - překladatelská a tlumočnická činnost; - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; - provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí; - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti; -poskytování technických služeb; - opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel; - provozování silniční nákladní dopravy, provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí; - výroba elektřiny.
od 23. 3. 2017 do 15. 5. 2018
- Hlavní předmět podnikání: Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, čínnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod vúzemní působnosti státního podniku Povodí Moravy adalší činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., ovodách aozměně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., opovodích , asouvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků, jejichž správcem byl podnik určen, což zahrnuj e zejména: - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku; - pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících skorytem vodního toku všířce podle § 49 odst. 2 vodního zákona tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodn i; - provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu; - připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku; - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku; - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě; - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků; - předkládat vodoprávnímu úřadu, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních děl vzájemně se ovlivňujících, anávrhovat vodoprávním úřadům změny pov olení knakládání svodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena; - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků vpovodí Moravy apovodí Dyje; - požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována; - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace; - zajišťovat ahodnotit stav povrchových apodzemních vod, zpracovávat, ukládat apředávat údaje do informačních systémů veřejné správy vrozsahu pověření zakladatelem; - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance vpovodí Moravy apovodí Dyje; - pořizovat plány dílších povodí vúzemní působnosti státního podniku Povodí Moravy; - spolupracovat na pořizování národních plánů povodí sMinisterstvem zemědělství aMinisterstvem životního prostředí; - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii; - plnit úkoly při ochraně před povodněmi; - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů; - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami; - zpracovávat stanovisk avyjádření vodoprávním úřadům zhlediska zájmů sledovaných schválenými plány povodí Moravy a povodí Dyje a jejich závaznými částmi, a z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem; - zpracovávat apředkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě; - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí; - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační řád, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem sou stavy vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - provozovat vodohospodářský dispečink; - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají; - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně; - udržovat splavnost využívaných dopravně výzmaných vodních cest včetně rozrušování ledových celin ve veřejných přístavech stanovených vyhláškou aoznačovat avytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - osazovat plavební znaky na vodní cestě; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu; - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podnik u; - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností; - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet; - spolupracovat při tvorbě právních předpisů, technických norem, směrnic, doporučení apokynů souvisejících s vodním hospodářstvím - plánovat, připravovat a realizovat opatření a akce v rámci programovaného financování základatele a příslušných krajinotvorných programů; - spolupracovat spříslušnými pozemkovými úřady aPozemkovým fondem České republiky při návrzích komplexních pozemkových úprav.
od 23. 3. 2017 do 15. 5. 2018
- Další podnikatelské činnosti související shlavním předmětem podnikání: 1. projektová činnost ve výstavbě 2. výkon zeměměřičských činností 3. opravy silničních vozidel 4. poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkařství, lesnictví amyslivost 5. činnost odborného lesního hospodáře 6. vyhotovování lesních hospodářských plánů aosnov 7. nakládání sreprodukčním materiálem lesních dřevin 8. chov zvířat ajejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) 9. úprava nerostů, dobývání rašeliny abahna 10. výroba potravinářských aškrobárenských výrobků 11. zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných aslaměných výrobků 12. vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské akopírovací práce 13. výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových azvukově-obrazových záznamů avýroba nenahraných nosičů údajů azáznamů 14. výroba koksu, surového dehtu ajiných pevných paliv 15. výroba chemických látek, vláken apřípravků akosmetických prostředků 16. výroba hnojiv 17. výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických asádrových výrobků 18. výroba kovových konstrukcí akovodělných výrobků 19. povrchové úpravy asvařování kovů adalších materiálů 20. výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických afotografických přístrojů azařízení 21. výroba elektronických součástek, elektrických zařízení avýroba aopravy elektrických strojů, přístrojů aelektronických zařízení pracujících na malém napětí 22. výroba neelektrických zařízení pro domácnost 23. výroba strojů azařízení 24. výroba motorových apřípojných vozidel akaroserií 25. stavba avýroba plavidel 26. výroba aopravy zdrojů ionizujícího záření 27. výroba školních akancelářských potřeb, kromě výrobků zpapíru, výroba bižuterie, kartáčnického akonfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů 28. výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu 29. provozování vodovodů akanalizací aúprava arozvod vody 30. nakládání sodpady (vyjma nebezpečných) 31. přípravné adokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 32. zprostředkování obchodu aslužeb 33. velkoobchod amaloobchod 34. zastavárenská činnost amaloobchod spoužitým zbožím 35. údržba motorových vozidel ajejich příslušenství 36. potrubní apozemní doprava (vyjma železniční asilniční motorové dopravy) 37. skladování, balení zboží, manipulace snákladem atechnické činnosti vdopravě 38. provozování poštovních azahraničních poštovních služeb 39. ubytovací služby 40. poskytování software, poradenství voblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové asouvisející činnosti awebové portály 41. činnost informačních azpravodajských kanceláří 42. realitní činnost, správa aúdržba nemovitostí 43. pronájem apůjčování věcí movitých 44. poradenská akonzultační činnost, zpracování odborných studií aposudků 45. projektování pozemkových úprav 46. příprava avypracování technických návrhů, grafické akresličské práce 47. projektování elektrických zařízení 48. výzkum avývoj voblasti přírodních atechnických věd nebo společenských věd 49. testování, měření, analýzy akontroly 50. reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 51. návrhářská, designérská, aranžerská činnost amodeling 52. fotografické služby 53. překladatelská atlumočnická činnost 54. služby voblasti administrativní správy aslužby organizačně hospodářské povahy 55. mimoškolní výchova avzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 56. provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích azábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních aobdobných akcí 57. provozování tělovýchovných asportovních zařízení aorganizování sportovní činnosti 58. poskytování technických služeb 59. opravy aúdržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů aměřidel. 60. provozování silniční nákladní dopravy - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. 61. výroba elektřiny.
od 26. 7. 2014 do 23. 3. 2017
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 7. 1. 2012 do 23. 3. 2017
- Další podnikatelské činnosti související s hlavním předmětem podnikání: 1. projektová činnost ve výstavbě 2. výkon zeměměřičských činností 3. opravy silničních vozidel 4. poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkařství, lesnictví a myslivost 5. činnost odborného lesního hospodáře 6. vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov 7. nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 8. chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) 9. úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna 10. výroba potravinářských a škrobárenských výrobků 11. zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků 12. vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 13. výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů 14. výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv 15. výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků 16. výroba hnojiv 17. výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků 18. výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 19. povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů 20. výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení 21. výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí 22. výroba neelektrických zařízení pro domácnost 23. výroba strojů a zařízení 24. výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií 25. stavba a výroba plavidel 26. výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření 27. výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů 28. výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu 29. provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody 30. nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 31. přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 32. zprostředkování obchodu a služeb 33. velkoobchod a maloobchod 34. zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím 35. údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 36. potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy) 37. skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 38. provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb 39. ubytovací služby 40. poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály 41. činnost informačních a zpravodajských kanceláří 42. realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 43. pronájem a půjčování věcí movitých 44. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 45. projektování pozemkových úprav 46. příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce 47. projektování elektrických zařízení 48. výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 49. testování, měření, analýzy a kontroly 50. reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 51. návrhářská, designérská, aranžerská činnost a modeling 52. fotografické služby 53. překladatelská a tlumočnická činnost 54. služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 55. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 56. provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 57. provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 58. poskytování technických služeb 59. opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel.
od 25. 3. 2011 do 23. 3. 2017
- Hlavní předmět podnikání: Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, čínnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v územní působnosti státního podniku Povodí Moravy a další činnosti, které vykonávají správci povodí podl e zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích , a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků, jejichž správcem byl podnik určen, což zahrnuje zejména: - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku; - pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku v šířce podle § 49 odst. 2 vodního zákona tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povo dni; - provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu; - připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku; - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku; - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě; - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků; - předkládat vodoprávnímu úřadu, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních děl vzájemně se ovlivňujících, a návrhovat vodoprávním úřadům změny po volení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena; - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v povodí Moravy a povodí Dyje; - požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována; - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace; - zajišťovat a hodnotit stav povrchových a podzemních vod, zpracovávat, ukládat a předávat údaje do informačních systémů veřejné správy v rozsahu pověření zakladatelem; - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance v povodí Moravy a povodí Dyje; - pořizovat plány dílších povodí v územní působnosti státního podniku Povodí Moravy; - spolupracovat na pořizování národních plánů povodí s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí; - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii; - plnit úkoly při ochraně před povodněmi; - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů; - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami; - zpracovávat stanovisk a vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných schválenými plány povodí Moravy a povodí Dyje a jejich závaznými částmi, a z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem; - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě; - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí; - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační řád, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem sou stavy vodních děl vzájemně se ovlivňujících; - provozovat vodohospodářský dispečink; - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají; - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně; - udržovat splavnost využívaných dopravně výzmaných vodních cest včetně rozrušování ledových celin ve veřejných přístavech stanovených vyhláškou a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - osazovat plavební znaky na vodní cestě; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu; - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podnik u; - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností; - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet; - spolupracovat při tvorbě právních předpisů, technických norem, směrnic, doporučení a pokynů souvisejících s vodním hospodářstvím - plánovat, připravovat a realizovat opatření a akce v rámci programovaného financování základatele a příslušných krajinotvorných programů; - spolupracovat s příslušnými pozemkovými úřady a Pozemkovým fondem České republiky při návrzích komplexních pozemkových úrav.
od 29. 11. 2010 do 25. 3. 2011
- Hlavní předmět podnikání: Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, čínnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblastech spravovaných s.p. Povodí Moravy a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákon a č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků v oblasti povodí Moravy a oblasti povodí Dyje, jeji chž správcem byl podnik určen, což zahrnuje zejména: - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku; - pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmínkám, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, pokud takové povinnosti nemají vlastníci pozemků s koryty vodních toků sousedící; - provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu; - připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku; - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku; - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě; - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních nádrží; - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků; - předkládat Ministerstvu zemědělství, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních nádrží, a navrhovat vodoprávním úřadům změny povolení k nakládán í s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena; - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v celé oblasti povodí Moravy a oblasti povodí Dyje; - požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována; - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace; - vytvářet a vést příslušné evidence pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod; - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance oblasti povodí Moravy a povodí Dyje; - pořizovat plán oblasti povodí Moravy a plán oblasti povodí Dyje; - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii; - plnit úkoly při ochraně před povodněmi; - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů; - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami; - zpracovávat vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných Plánem oblasti povodí Moravy a Plánem oblasti povodí Dyje a dalších zájmů sledovaných správcem povodí; - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě; - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí; - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem soustav y vodních nádrží; - provozovat vodohospodářský dispečink; - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají; - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně; - osazovat plavební znaky na vodní cestě; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu; - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podnik u; - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností; - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet.
od 5. 11. 2010 do 29. 11. 2010
- Hlavní předmět podnikání: Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, čínnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblastech spravovaných s.p. Povodí Moravy a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákon a č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků v oblasti povodí Moravy a oblasti povodí Dyje, jeji chž správcem byl podnik určen, což zahrnuje zejména: - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku; - pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmínkám, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, pokud takové povinnosti nemají vlastníci pozemků s koryty vodních toků sousedící; - provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu; - připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku; - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku; - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě; - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních nádrží; - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků; - předkládat Ministerstvu zemědělství, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních nádrží, a navrhovat vodoprávním úřadům změny povolení k nakládán í s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena; - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v celé oblasti povodí Moravy a oblasti povodí Dyje; - požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována; - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace; - vytvářet a vést příslušné evidence pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod; - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance oblasti povodí Moravy; - pořizovat plán oblasti povodí Moravy; - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii; - plnit úkoly při ochraně před povodněmi; - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů; - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami; - zpracovávat vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných Plánem oblasti povodí Moravy a Plánem oblasti povodí Dyje a dalších zájmů sledovaných správcem povodí; - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě; - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí; - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem soustav y vodních nádrží; - provozovat vodohospodářský dispečink; - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají; - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně; - osazovat plavební znaky na vodní cestě; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu; - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podnik u; - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností; - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet.
od 7. 6. 2010 do 7. 1. 2012
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 7. 6. 2010 do 7. 1. 2012
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 25. 7. 2005 do 5. 11. 2010
- Hlavní předmět podnikání: Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, čínnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti spravované Povodí Moravy, s.p. a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č .254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků v dané oblasti povodí, jejichž správcem byl podnik urč en, což zahrnuje zejména: - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku; - pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmínkám, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, pokud takové povinnosti nemají vlastníci pozemků s koryty vodních toků sousedící; - provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu; - připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku; - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku; - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě; - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních nádrží; - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků; - předkládat Ministerstvu zemědělství, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních nádrží, a navrhovat vodoprávním úřadům změny povolení k nakládán í s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena; - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v celé oblasti povodí Moravy; -požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována; - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace; - vytvářet a vést příslušné evidence pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod; - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance oblasti povodí Moravy; - pořizovat plán oblasti povodí Moravy; - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii; - plnit úkoly při ochraně před povodněmi; - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů; - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami; - zpracovávat vyjádření vodoprávním úřadům u hlediska zájmů sledovaných plánem oblasti povodí Moravy po jejich schválení nebo zájmů sledovaných směrným vodohospodářským plánem v platném znění a dalších zájmů sledovaných správcem povodí; - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě; - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí; - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem soustav y vodních nádrží; - provozovat vodohospodářský dispečink; - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají; - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně; - osazovat plavební znaky na vodní cestě; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu; - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podnik u; - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností; - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet.
od 30. 12. 2003 do 25. 7. 2005
- Hlavní předmět podnikání: Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, čínnosti spojené se zajišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti spravované Povodí Moravy, s.p. a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků v dané oblasti povodí, jejichž správcem byl podnik ur čen, což zahrnuje zejména: - sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku; - pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmínkám, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, pokud takové povinnosti nemají vlastníci pozemků s koryty vodních toků sousedící; - provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu; - připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku; - vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku; - oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě; - spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody; - udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách; - řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních nádrží; - podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků; - předkládat Ministerstvu zemědělství, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních nádrží, a navrhovat vodoprávním úřadům změny povolení k nakládán í s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena; - spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v celé oblasti povodí Moravy; -požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována; - dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace; - vytvářet a vést příslušné evidence pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod; - zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance oblasti povodí Moravy; - pořizovat plán oblasti povodí Moravy; - informovat příslušné úřady o nahlášené havárii; - plnit úkoly při ochraně před povodněmi; - spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů; - přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami; - zpracovávat vyjádření vodoprávním úřadům u hlediska zájmů sledovaných plánem oblasti povodí Moravy po jejich schválení nebo zájmů sledovaných směrným vodohospodářským plánem v platném znění a dalších zájmů sledovaných správcem povodí; - zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě; - stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí; - dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem soustav y vodních nádrží; - provozovat vodohospodářský dispečink; - provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají; - provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně; - osazovat plavební znaky na vodní cestě; - zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu; - vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podnik u; - poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností; - vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet.
od 5. 6. 2002 do 7. 6. 2010
- Činnost technických poradců
od 5. 6. 2002 do 7. 6. 2010
- Testování, měření a analýzy
od 5. 6. 2002 do 7. 6. 2010
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 5. 6. 2002 do 7. 6. 2010
- Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
od 5. 6. 2002 do 7. 6. 2010
- Kopírovací práce
od 5. 6. 2002 do 7. 6. 2010
- Přípravné práce pro stavby
od 5. 6. 2002 do 7. 6. 2010
- Ubytovací služby
od 5. 6. 2002 do 7. 6. 2010
- Pronájem a půjčování věcí movitých
od 5. 6. 2002 do 7. 6. 2010
- Realitní činnost
od 5. 6. 2002 do 7. 6. 2010
- Velkoobchod
od 5. 6. 2002 do 7. 6. 2010
- Specializovaný maloobchod
od 5. 6. 2002 do 7. 6. 2010
- Silniční motorová doprava nákladní
od 5. 6. 2002 do 7. 1. 2012
- Výkon zeměměřických činností
od 5. 6. 2002 do 7. 1. 2012
- Činnost úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
od 5. 6. 2002 do 7. 1. 2012
- Opravy silničních vozidel
od 5. 6. 2002 do 7. 1. 2012
- Projektová činnost ve výstavbě
od 5. 6. 2002 do 7. 1. 2012
- Výroba elektřiny
od 5. 6. 2002 do 7. 1. 2012
- Zemědělská výroba
Předmět činnosti
od 5. 6. 2002 do 5. 6. 2002
- veškerá hospodářská a podnikatelská činnost podniku je zaměřena na ochranu a péči o množství a jakost povrchových a podzemních vod, péči o prostředí výskytu vod, zabezpečení odběrů vody pro různé účely, udržbu a provoz vodních a hydroenergetických zařízení a vodních cest, racionální nakládání s vodami, obecnou ochranu proti škodlivým účinkům vod, vytváření podmínek pro obecné nakládání s vodami a efektivní využívání ostatního hmotného a nehmotného majetku;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- Výkon správy povodí, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Moravy a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů, včetně správy drobných vodních toků v dané oblasti povodí, jejichž správcem byl podnik určen, což zahrnuje zejména:
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmínkám, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, pokud takové povinnosti nemají vlastníci pozemků s koryty vodních toků;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakádání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních nádrží;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- předkládat Ministerstvu zemědělství, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních nádrží, a navrhovat vodoprávním úřadům změny povolení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v celé oblasti povodí Moravy;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- vytvářet a vést příslušné evidence pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance oblasti povodí Moravy;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- pořizovat plán oblasti povodí Moravy;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- informovat příslušné úřady o nahlášené havárii;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- plnit úkoly při ochraně před povodněmi;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- zpracovávat vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných plánem oblasti povodí Moravy po jejich schválení nebo zájmů sledovaných směrným vodohospodářským plánem v platném znění a dalších zájmů sledovaných správcem povodí;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem soustavy vodních nádrží;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- provozovat vodohospodářský dispečink;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- osazovat plavební znaky na vodní cestě;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným mejetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podniku;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřeností;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádávání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet;
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- veškerá hospodářská a podnikatelská činnost podniku je zaměřena na ochranu a péči o množství a jakost povrchových a podzemních vod, péči o prostředí výskytu vod, zabezpečení odběrů vody pro různé účely, údržbu a provoz vodních a hydroenergetických zařízení a vodních cest, racionální nakládání s vodami, obecnou ochranu proti škodlivým účinkům vod, vytváření podmínek pro obecné nakládání s vodami a efektivní využívání ostatního hmotného a nehmotného majetku;
od 1. 8. 2001 do 5. 6. 2002
- Další podnikatelské činnosti související s hlavním předmětem podnikání:
od 1. 8. 2001 do 5. 6. 2002
- činnost technických poradců,
od 1. 8. 2001 do 5. 6. 2002
- testování, měření a analýzy,
od 1. 8. 2001 do 5. 6. 2002
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců,
od 1. 8. 2001 do 5. 6. 2002
- maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny,
od 1. 8. 2001 do 5. 6. 2002
- kopírovací práce,
od 1. 8. 2001 do 5. 6. 2002
- přípravné práce pro stavby,
od 1. 8. 2001 do 5. 6. 2002
- ubytovací služby,
od 1. 8. 2001 do 5. 6. 2002
- pronájem a půjčování věcí movitých,
od 1. 8. 2001 do 5. 6. 2002
- realitní činnost,
od 1. 8. 2001 do 5. 6. 2002
- velkoobchod,
od 1. 8. 2001 do 5. 6. 2002
- specializovaný maloobchod,
od 1. 8. 2001 do 5. 6. 2002
- výkon zeměměřických činností
od 1. 8. 2001 do 5. 6. 2002
- činnost úředně oprávněných zeměměřických inženýrů,
od 1. 8. 2001 do 5. 6. 2002
- opravy silničních vozidel,
od 1. 8. 2001 do 5. 6. 2002
- silniční motorová doprava nákladní,
od 1. 8. 2001 do 5. 6. 2002
- projektová činnost ve výstavbě,
od 1. 8. 2001 do 5. 6. 2002
- výroba elektřiny a rozvod elektřiny,
od 1. 8. 2001 do 5. 6. 2002
- zemědělská výroba
od 1. 1. 2001 do 1. 8. 2001
- činnosti podle živnostenských oprávnění a rozhodnutí o udělení státní autorizace, které v návaznosti na ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 305/2000 Sb., přecházejí na státní podnik:
od 1. 1. 2001 do 1. 8. 2001
- činnost organizačních a ekonomických poradců - obor fyzikální chemie
od 1. 1. 2001 do 1. 8. 2001
- zkoušení vlastností výrobků a ověřování jejich kvality
od 1. 1. 2001 do 1. 8. 2001
- činnost organizačních a ekonomických poradců - obor stavebnictví
od 1. 1. 2001 do 1. 8. 2001
- prodej nezpracovaných rostlinných výrobků
od 1. 1. 2001 do 1. 8. 2001
- xerografické práce
od 1. 1. 2001 do 1. 8. 2001
- provádění zemních prací za pomoci mechanizmů
od 1. 1. 2001 do 1. 8. 2001
- ubytovací služby
od 1. 1. 2001 do 1. 8. 2001
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 1. 1. 2001 do 1. 8. 2001
- výkon zeměměřičských činností
od 1. 1. 2001 do 1. 8. 2001
- činnost úředně oprávněných zeměměřičských inženýrů
od 1. 1. 2001 do 1. 8. 2001
- opravy motorových vozidel
od 1. 1. 2001 do 1. 8. 2001
- silniční motorová doprava nákladní
od 1. 1. 2001 do 1. 8. 2001
- projektová činnost ve výstavbě
od 1. 1. 2001 do 1. 8. 2001
- výroba elektřiny a rozvod elektřiny
od 1. 1. 2001 do 1. 8. 2001
- pronájem movitých věcí
od 1. 1. 2001 do 1. 8. 2001
- pronájem nebytových prostor
od 1. 1. 2001 do 5. 6. 2002
- správa vodohospodářsky významných vodních toků, vodních toků tvořících státní hranici, jakož i provoz a údržba vodohospodářských děl ve vlastnictví státu, podle § 4 odst. 1 zákona č. 305/2000 Sb.
od 1. 1. 2001 do 5. 6. 2002
- výkon dalších činností s hlavním předmětem činností související a činnosti svěřené jim zákonem č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů a dalšími zvláštními právními předpisy, v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 305/2000 Sb.
Ostatní skutečnosti
od 15. 5. 2018
- Rezervní fond: Výše rezervního fondu ke dni vzniku státního podniku, která je jeho minimální výší, činí 21 088 272,50 Kč.
od 15. 5. 2018
- Rozsah a podmínky hospodaření a podnikání: - veškerá hospodářská a podnikatelská činnost podniku je zaměřena na ochranu a péči o množství a jakost povrchových a podzemních vod, péči o prostředí výskytu vod, zabezpečení odběrů vody pro různé účely, údržbu a provoz vodohospodářských a hydroenergetic kých zařízení a vodních cest, racionální nakládání s vodami, obecnou ochranu proti škodlivým účinkům vod, vytváření podmínek pro obecné nakládání s vodami a efektivní využívání ostatního hmotného i nehmotného majetku; - veškerá činnost podniku směřuje k trvalému vytváření souladu mezi potřebou a tvorbou finančních prostředků a k hospodárnému využívání všech zdrojů; - v rámci své činnosti a v souladu s platnými právními předpisy uzavírá podnik svým jménem a na vlastní odpovědnost smlouvy a činí jiné právní jednání při nakládání s majetkem státu, se kterým má právo hospodařit. Při této činnosti může být omezen jen pla tnými zákony a dalšími právními předpisy; - s majetkem státu, který byl vymezen jako určený majetek, může podnik nakládat se souhlasem zakladatele, včetně případného zřízení zástavního práva. Postupy vymezuje statut státního podniku; - podnik je oprávněn provádět veškerou hlavní a další podnikatelskou činnost, která je uvedena v předmětu činnosti a která je zapsána v obchodním rejstříku. Tuto činnost může provádět i prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů; - o svých činnostech je podnik povinen vést všechny předepsané evidence.
od 15. 5. 2018
- Povodí Moravy, s.p., vznikl dnem účinnosti zákona č. 305/2000 Sb. ke dni 1.1.2001 a je právním nástupcem společnosti Povodí Moravy a.s., oddíl B vložka 1240, vymazané dne 1.1.2001 z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně.
od 19. 6. 2015 do 19. 6. 2015
- Den zániku oprávnění pro pana JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D. narozen 2.6.1976, je 1.5.2015.
od 20. 6. 2012 do 20. 6. 2012
- Dozorčí rada: Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na devět. - členové dozorčí rady volení zaměstananci: Ing. Jiří Zedníček r.č. xxxx bytem Vrbátky 67, 798 13 Vrbátky, den vzniku funkce: 1.1.2012 Ing. Jan Moronga, r.č. xxxx Hvozdecká 1309/9, Brno, PSČ 635 00 den vzniku funkce: 15.2. 2010 u vymazávaného člena dozorčí rady Ing. Ivo Vaňka den zániku funkce 30.4.2011 Ing. Martin Zábrana, r.č. xxxx bytem Štěpnická 1086, 686 06 Uherské Hradiště den vzniku funkce: 28.11.2011 Pavlína Vymazalová, r.č. xxxx bytem Bezručova 1559/5, 678 01 Blansko den vzniku funkce: 9.2.2012 - členové dozorčí rady jmenovaní zakladatelem u vymazávaného člena dozorčí rady Ing. Miroslava Krále, CSc. den zániku funkce: 9.2.2012 Pavel Svoboda, r.č. xxxx bytem Plačkov 563, Holešov, PSČ 769 01 den vzniku funkce: 14.9.2010 PhDr. Robert Knobloch, r.č. xxxx bytem Blatské sídliště 589, Veselí nad Lužnicí, PSČ 391 81 adresa pro doručování: Palackého 3, Přerov, PSČ 750 01 den vzniku funkce: 1.9.2010 Jiří Hos, r.č. xxxx bytem Durďákova 382/12, Brno, PSČ 613 00 den vzniku funkce: 1.9.2010 u vymazávaného člena dozorčí rady Ing. Pravce: den zániku funkce: 12.7.2011 u vymazávaného člena dozorčí rady Ing. Líkaře: den zániku funkce: 26.9.2011 Ing. Hana Randová, r.č. xxxx bytem Bezručova 1950/9, Tábor, PSČ 390 03 den vzniku funkce: 12.7.2011 Ing.. Marian Čiernik, r.č. xxxx bytem Hranická 1118/18, Lipník nad Bečvou, PSČ 751 31 den vzniku funkce: 27.9.2011
od 20. 6. 2012 do 15. 3. 2016
- Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na devět.
od 24. 2. 2012 do 24. 2. 2012
- Dozorčí rada: Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na devět. - členové dozorčí rady volení zaměstananci: u vymazaného člena Ing. Pavel Bíza, r.č. xxxx den zániku funkce 31.12.2011 Ing. Jiří Zedníček r.č. xxxx bytem Vrbátky 67, 798 13 Vrbátky, den vzniku funkce: 1.1.2012 Ing. Jan Moronga, r.č. xxxx Hvozdecká 1309/9, Brno, PSČ 635 00 den vzniku funkce: 15.2. 2010 u vymazávaného člena dozorčí rady Ing. Ivo Vaňka den zániku funkce 30.4.2011 Ing. Martin Zábrana, r.č. xxxx bytem Štěpnická 1086, 686 06 Uherské Hradiště den vzniku funkce: 28.11.2011 - členové dozorčí rady jmenovaní zakladatelem Ing. Miroslav Král, CSc., r.č. xxxx bytem Praha 10 - Hostivař, Bělinského 964/7, PSČ 100 00 den vzniku funkce 1.12.2009 Pavel Svoboda, r.č. xxxx bytem Plačkov 563, Holešov, PSČ 769 01 den vzniku funkce: 14.9.2010 PhDr. Robert Knobloch, r.č. xxxx bytem Blatské sídliště 589, Veselí nad Lužnicí, PSČ 391 81 adresa pro doručování: Palackého 3, Přerov, PSČ 750 01 den vzniku funkce: 1.9.2010 Jiří Hos, r.č. xxxx bytem Durďákova 382/12, Brno, PSČ 613 00 den vzniku funkce: 1.9.2010 u vymazávaného člena dozorčí rady Ing. Pravce: den zániku funkce: 12.7.2011 u vymazávaného člena dozorčí rady Ing. Líkaře: den zániku funkce: 26.9.2011 Ing. Hana Randová, r.č. xxxx bytem Bezručova 1950/9, Tábor, PSČ 390 03 den vzniku funkce: 12.7.2011 Ing.. Marian Čiernik, r.č. xxxx bytem Hranická 1118/18, Lipník nad Bečvou, PSČ 751 31 den vzniku funkce: 27.9.2011
od 24. 2. 2012 do 20. 6. 2012
- Dozorčí rada: Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na devět. - členové dozorčí rady volení zaměstananci: Ing. Jiří Zedníček r.č. xxxx bytem Vrbátky 67, 798 13 Vrbátky, den vzniku funkce: 1.1.2012 Ing. Jan Moronga, r.č. xxxx Hvozdecká 1309/9, Brno, PSČ 635 00 den vzniku funkce: 15.2. 2010 u vymazávaného člena dozorčí rady Ing. Ivo Vaňka den zániku funkce 30.4.2011 Ing. Martin Zábrana, r.č. xxxx bytem Štěpnická 1086, 686 06 Uherské Hradiště den vzniku funkce: 28.11.2011 - členové dozorčí rady jmenovaní zakladatelem Ing. Miroslav Král, CSc., r.č. xxxx bytem Praha 10 - Hostivař, Bělinského 964/7, PSČ 100 00 den vzniku funkce 1.12.2009 Pavel Svoboda, r.č. xxxx bytem Plačkov 563, Holešov, PSČ 769 01 den vzniku funkce: 14.9.2010 PhDr. Robert Knobloch, r.č. xxxx bytem Blatské sídliště 589, Veselí nad Lužnicí, PSČ 391 81 adresa pro doručování: Palackého 3, Přerov, PSČ 750 01 den vzniku funkce: 1.9.2010 Jiří Hos, r.č. xxxx bytem Durďákova 382/12, Brno, PSČ 613 00 den vzniku funkce: 1.9.2010 u vymazávaného člena dozorčí rady Ing. Pravce: den zániku funkce: 12.7.2011 u vymazávaného člena dozorčí rady Ing. Líkaře: den zániku funkce: 26.9.2011 Ing. Hana Randová, r.č. xxxx bytem Bezručova 1950/9, Tábor, PSČ 390 03 den vzniku funkce: 12.7.2011 Ing.. Marian Čiernik, r.č. xxxx bytem Hranická 1118/18, Lipník nad Bečvou, PSČ 751 31 den vzniku funkce: 27.9.2011
od 7. 1. 2012 do 24. 2. 2012
- Dozorčí rada: Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na devět. - členové dozorčí rady volení zaměstananci: Ing. Pavel Bíza, r.č. xxxx bytem Brno, Vlčnovská 16, PSČ 629 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 Ing. Jan Moronga, r.č. xxxx Hvozdecká 1309/9, Brno, PSČ 635 00 den vzniku funkce: 15.2. 2010 u vymazávaného člena dozorčí rady Ing. Ivo Vaňka den zániku funkce 30.4.2011 Ing. Martin Zábrana, r.č. xxxx bytem Štěpnická 1086, 686 06 Uherské Hradiště den vzniku funkce: 28.11.2011 - členové dozorčí rady jmenovaní zakladatelem Ing. Miroslav Král, CSc., r.č. xxxx bytem Praha 10 - Hostivař, Bělinského 964/7, PSČ 100 00 den vzniku funkce 1.12.2009 Pavel Svoboda, r.č. xxxx bytem Plačkov 563, Holešov, PSČ 769 01 den vzniku funkce: 14.9.2010 PhDr. Robert Knobloch, r.č. xxxx bytem Blatské sídliště 589, Veselí nad Lužnicí, PSČ 391 81 adresa pro doručování: Palackého 3, Přerov, PSČ 750 01 den vzniku funkce: 1.9.2010 Jiří Hos, r.č. xxxx bytem Durďákova 382/12, Brno, PSČ 613 00 den vzniku funkce: 1.9.2010 u vymazávaného člena dozorčí rady Ing. Pravce: den zániku funkce: 12.7.2011 u vymazávaného člena dozorčí rady Ing. Líkaře: den zániku funkce: 26.9.2011 Ing. Hana Randová, r.č. xxxx bytem Bezručova 1950/9, Tábor, PSČ 390 03 den vzniku funkce: 12.7.2011 Ing.. Marian Čiernik, r.č. xxxx bytem Hranická 1118/18, Lipník nad Bečvou, PSČ 751 31 den vzniku funkce: 27.9.2011
od 25. 3. 2011 do 15. 3. 2016
- Určený majetek: Určeným majetkem jsou pozemky a stavby včetně vodohospodářských děl, k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodařit. Účetní hodnota určeného majetku ke dni vzniku státního podniku činí: 3 881 312 278,- Kč. Podmínky pro nakládání s určeným majetkem stanovuje státut podniku.
od 5. 11. 2010 do 7. 1. 2012
- Dozorčí rada: Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na devět. - členové dozorčí rady volení zaměstananci: Ing. Ivo Vaněk, r.č. xxxx Březina 11E, 666 01 Tišnov Ing. Pavel Bíza, r.č. xxxx bytem Brno, Vlčnovská 16, PSČ 629 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 Ing. Jan Moronga, r.č. xxxx Hvozdecká 1309/9, Brno, PSČ 635 00 den vzniku funkce: 15.2. 2010 - členové dozorčí rady jmenovaní zakladatelem Ing. Michal Pravec, r.č. xxxx Stará Osada 424/33, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 05 Ing. Miroslav Král, CSc., r.č. xxxx bytem Praha 10 - Hostivař, Bělinského 964/7, PSČ 100 00 den vzniku funkce 1.12.2009 Ing. Vladimír Líkař, r.č. xxxx bytem Praha 10, Kubánské náměstí 1327/15, PSČ 100 00 den vzniku členství 1.5. 2010 Pavel Svoboda, r.č. xxxx bytem Plačkov 563, Holešov, PSČ 769 01 den vzniku funkce: 14.9.2010 PhDr. Robert Knobloch, r.č. xxxx bytem Blatské sídliště 589, Veselí nad Lužnicí, PSČ 391 81 adresa pro doručování: Palackého 3, Přerov, PSČ 750 01 den vzniku funkce: 1.9.2010 Jiří Hos, r.č. xxxx bytem Durďákova 382/12, Brno, PSČ 613 00 den vzniku funkce: 1.9.2010
od 24. 6. 2010 do 24. 6. 2010
- Dozorčí rada: Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na devět. - členové dozorčí rady volení zaměstananci: Ing. Ivo Vaněk r.č. xxxx Březina 11E, 666 01 Tišnov Ing. Pavel Bíza rodné číslo: xxxx bytem Brno, Vlčnovská 16, PSČ 629 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 Ing. Jan Moronga r.č. xxxx bytem Brno, Vondrákova 643/24, PSČ 635 00 den vzniku funkce: 15.2. 2010 - členové dozorčí rady jmenovaní zakladatelem Ing. Michal Pravec r.č. xxxx Stará Osada 424/33, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 05 Ing. Karel Korytář rodné číslo: xxxx bytem Uničov, Nemocniční 1183, PSČ 783 91 den vzniku funkce: 15.6.2007 Ing. Martin Tesařík rodné číslo xxxx bytem Olomouc - Neředín, Helsinská 186/9, PSČ 779 00 den vzniku funkce: 1.12.2009 Ing. Miroslav Král, CSc. rodné číslo xxxx bytem Praha 10 - Hostivař, Bělinského 964/7, PSČ 100 00 den vzniku funkce 1.12.2009 Mgr. Ivo Polák rodné číslo xxxx bytem Blansko, Havlíčkova 60, PSČ 678 01 den vzniku funkce 1.12.2009 Ing. Vladimír Líkař rodné číslo xxxx bytem Praha 10, Kubánské náměstí 1327/15, PSČ 100 00 den vzniku členství 1.5. 2010 U vymazávaného člena dozorční rady PhDr. Richarda Svobody, MBA se zapisuje den zániku funkce v dozorčí radě 29.3. 2010
od 24. 6. 2010 do 5. 11. 2010
- Dozorčí rada: Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na devět. - členové dozorčí rady volení zaměstananci: Ing. Ivo Vaněk r.č. xxxx Březina 11E, 666 01 Tišnov Ing. Pavel Bíza rodné číslo: xxxx bytem Brno, Vlčnovská 16, PSČ 629 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 Ing. Jan Moronga r.č. xxxx bytem Brno, Vondrákova 643/24, PSČ 635 00 den vzniku funkce: 15.2. 2010 - členové dozorčí rady jmenovaní zakladatelem Ing. Michal Pravec r.č. xxxx Stará Osada 424/33, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 05 Ing. Karel Korytář rodné číslo: xxxx bytem Uničov, Nemocniční 1183, PSČ 783 91 den vzniku funkce: 15.6.2007 Ing. Martin Tesařík rodné číslo xxxx bytem Olomouc - Neředín, Helsinská 186/9, PSČ 779 00 den vzniku funkce: 1.12.2009 Ing. Miroslav Král, CSc. rodné číslo xxxx bytem Praha 10 - Hostivař, Bělinského 964/7, PSČ 100 00 den vzniku funkce 1.12.2009 Mgr. Ivo Polák rodné číslo xxxx bytem Blansko, Havlíčkova 60, PSČ 678 01 den vzniku funkce 1.12.2009 Ing. Vladimír Líkař rodné číslo xxxx bytem Praha 10, Kubánské náměstí 1327/15, PSČ 100 00 den vzniku členství 1.5. 2010
od 25. 3. 2010 do 24. 6. 2010
- Dozorčí rada: Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na devět. - členové dozorčí rady volení zaměstananci: Ing. Ivo Vaněk r.č. xxxx Březina 11E, 666 01 Tišnov Ing. Pavel Bíza rodné číslo: xxxx bytem Brno, Vlčnovská 16, PSČ 629 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 Ing. Jan Moronga r.č. xxxx bytem Brno, Vondrákova 643/24, PSČ 635 00 den vzniku funkce: 15.2. 2010 - členové dozorčí rady jmenovaní zakladatelem Ing. Michal Pravec r.č. xxxx Stará Osada 424/33, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 05 PhDr. Richard Svoboda, MBA rodné číslo: xxxx bytem Brno - Královo Pole, Jungmanova 22, PSČ 612 00 den vzniku funkce: 21.5.2007 Ing. Karel Korytář rodné číslo: xxxx bytem Uničov, Nemocniční 1183, PSČ 783 91 den vzniku funkce: 15.6.2007 Ing. Martin Tesařík rodné číslo xxxx bytem Olomouc - Neředín, Helsinská 186/9, PSČ 779 00 den vzniku funkce: 1.12.2009 Ing. Miroslav Král, CSc. rodné číslo xxxx bytem Praha 10 - Hostivař, Bělinského 964/7, PSČ 100 00 den vzniku funkce 1.12.2009 Mgr. Ivo Polák rodné číslo xxxx bytem Blansko, Havlíčkova 60, PSČ 678 01 den vzniku funkce 1.12.2009
od 27. 2. 2010 do 25. 3. 2010
- Dozorčí rada: Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na devět. - členové dozorčí rady volení zaměstananci: Ing. Ivo Vaněk r.č. xxxx Březina 11E, 666 01 Tišnov Ing. Pavel Bíza rodné číslo: xxxx bytem Brno, Vlčnovská 16, PSČ 629 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 - členové dozorčí rady jmenovaní zakladatelem Ing. Michal Pravec r.č. xxxx Stará Osada 424/33, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 05 PhDr. Richard Svoboda, MBA rodné číslo: xxxx bytem Brno - Královo Pole, Jungmanova 22, PSČ 612 00 den vzniku funkce: 21.5.2007 Ing. Karel Korytář rodné číslo: xxxx bytem Uničov, Nemocniční 1183, PSČ 783 91 den vzniku funkce: 15.6.2007 Ing. Martin Tesařík rodné číslo xxxx bytem Olomouc - Neředín, Helsinská 186/9, PSČ 779 00 den vzniku funkce: 1.12.2009 Ing. Miroslav Král, CSc. rodné číslo xxxx bytem Praha 10 - Hostivař, Bělinského 964/7, PSČ 100 00 den vzniku funkce 1.12.2009 Mgr. Ivo Polák rodné číslo xxxx bytem Blansko, Havlíčkova 60, PSČ 678 01 den vzniku funkce 1.12.2009
od 3. 2. 2010 do 27. 2. 2010
- Dozorčí rada: Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na devět. - členové dozorčí rady volení zaměstananci: Ing. Ivo Vaněk r.č. xxxx Březina 11E, 666 01 Tišnov Ing. Pavel Bíza rodné číslo: xxxx bytem Brno, Vlčnovská 16, PSČ 629 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 - členové dozorčí rady jmenovaní zakladatelem Ing. Michal Pravec r.č. xxxx Stará Osada 424/33, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 05 PhDr. Richard Svoboda, MBA rodné číslo: xxxx bytem Brno - Královo Pole, Jungmanova 22, PSČ 612 00 den vzniku funkce: 21.5.2007 Ing. Karel Korytář rodné číslo: xxxx bytem Uničov, Nemocniční 1183, PSČ 783 91 den vzniku funkce: 15.6.2007 Ing. Václav Horák rodné číslo xxxx bytem Šlapanice u Brna, Masarykovo náměstí 8, PSČ 664 51 den vzniku funkce: 10.10.2006 Ing. Martin Tesařík rodné číslo xxxx bytem Olomouc - Neředín, Helsinská 186/9, PSČ 779 00 den vzniku funkce: 1.12.2009 Ing. Miroslav Král, CSc. rodné číslo xxxx bytem Praha 10 - Hostivař, Bělinského 964/7, PSČ 100 00 den vzniku funkce 1.12.2009 Mgr. Ivo Polák rodné číslo xxxx bytem Blansko, Havlíčkova 60, PSČ 678 01 den vzniku funkce 1.12.2009
od 25. 9. 2009 do 25. 9. 2009
- u Ing. Jakuba Zavorala, ř.č. xxxx se zapisuje den zániku funkce 8. června 2009
od 25. 9. 2009 do 3. 2. 2010
- Dozorčí rada: Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na devět. - členové dozorčí rady volení zaměstananci: Ing. Mojmír Pehal r.č. xxxx Pod nemocnicí 19, 625 00 Brno Ing. Ivo Vaněk r.č. xxxx Březina 11E, 666 01 Tišnov Ing. Pavel Bíza rodné číslo: xxxx bytem Brno, Vlčnovská 16, PSČ 629 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 - členové dozorčí rady jmenovaní zakladatelem Ing. Radka Bučilová r.č. xxxx U Santošky 5, Praha 5, PSČ 150 00 Ing. Michal Pravec r.č. xxxx Stará Osada 424/33, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 05 PhDr. Richard Svoboda, MBA rodné číslo: xxxx bytem Brno - Královo Pole, Jungmanova 22, PSČ 612 00 den vzniku funkce: 21.5.2007 Ing. Karel Korytář rodné číslo: xxxx bytem Uničov, Nemocniční 1183, PSČ 783 91 den vzniku funkce: 15.6.2007 Ing. Václav Horák rodné číslo xxxx bytem Šlapanice u Brna, Masarykovo náměstí 8, PSČ 664 51 den vzniku funkce: 10.10.2006
od 4. 2. 2009 do 25. 9. 2009
- Dozorčí rada: Počet členů dozorčí rady stanovuje zakladatel na devět. - členové dozorčí rady volení zaměstananci: Ing. Mojmír Pehal r.č. xxxx Pod nemocnicí 19, 625 00 Brno Ing. Ivo Vaněk r.č. xxxx Březina 11E, 666 01 Tišnov Ing. Pavel Bíza rodné číslo: xxxx bytem Brno, Vlčnovská 16, PSČ 629 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 - členové dozorčí rady jmenovaní zakladatelem Ing. Radka Bučilová r.č. xxxx U Santošky 5, Praha 5, PSČ 150 00 Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. r.č. xxxx Zlatá stezka 34, Ústí nad Labem, PSČ 403 21 Ing. Michal Pravec r.č. xxxx Stará Osada 424/33, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 05 PhDr. Richard Svoboda, MBA rodné číslo: xxxx bytem Brno - Královo Pole, Jungmanova 22, PSČ 612 00 den vzniku funkce: 21.5.2007 Ing. Karel Korytář rodné číslo: xxxx bytem Uničov, Nemocniční 1183, PSČ 783 91 den vzniku funkce: 15.6.2007 Ing. Václav Horák rodné číslo xxxx bytem Šlapanice u Brna, Masarykovo náměstí 8, PSČ 664 51 den vzniku funkce: 10.10.2006
od 30. 8. 2007 do 4. 2. 2009
- Zapisují se členové dozorčí rady: Ing. Stanislav Vojtek rodné číslo: xxxx bytem Brno, Zemědělská 6, PSČ 613 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 Ing. Pavel Bíza rodné číslo: xxxx bytem Brno, Vlčnovská 16, PSČ 629 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 RNDr. Pavel Punčochář, CSc. rodné číslo xxxx bytem Praha 5, Zítkova 225/3, PSČ 153 00 den vzniku funkce: 21.07.2003 PhDr. Richard Svoboda, MBA rodné číslo: xxxx bytem Brno - Královo Pole, Jungmanova 22, PSČ 612 00 den vzniku funkce: 21.5.2007 Ing. Karel Korytář rodné číslo: xxxx bytem Uničov, Nemocniční 1183, PSČ 783 91 den vzniku funkce: 15.6.2007 Ing. Václav Horák rodné číslo xxxx bytem Šlapanice u Brna, Masarykovo náměstí 8, PSČ 664 51 den vzniku funkce: 10.10.2006
od 30. 8. 2007 do 4. 2. 2009
- u vymazávané osoby PhDr. Petr Dolejský, r.č. xxxx se zapisuje den zániku funkce: 21.5.2007
od 30. 8. 2007 do 4. 2. 2009
- u vymazávané osoby Mgr. Michala Haška, r.č. xxxx se zapisuje den zániku funkce: 15.6.2007
od 30. 8. 2007 do 4. 2. 2009
- Zakládací listina Povodí Moravy, s.p. ze dne 15.6.2007 pod č.j. 18082/2007-10000.
od 15. 1. 2007 do 30. 8. 2007
- Zapisují se členové dozorčí rady: Ing. Stanislav Vojtek rodné číslo: xxxx bytem Brno, Zemědělská 6, PSČ 613 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 Ing. Pavel Bíza rodné číslo: xxxx bytem Brno, Vlčnovská 16, PSČ 629 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 RNDr. Pavel Punčochář, CSc. rodné číslo xxxx bytem Praha 5, Zítkova 225/3, PSČ 153 00 den vzniku funkce: 21.07.2003 PhDr. Petr Dolejský rodné číslo xxxx bytem Vracov, Lesní 1334, PSČ 696 42 den vzniku funkce: 21.07.2003 Mgr. Michal Hašek rodné číslo xxxx bytem Drásov 301, PSČ 664 24 den vzniku funkce: 16.11.2004 Ing. Václav Horák rodné číslo xxxx bytem Šlapanice u Brna, Masarykovo náměstí 8, PSČ 664 51 den vzniku funkce: 10.10.2006
od 15. 1. 2007 do 30. 8. 2007
- Zakládací listina Povodí Moravy, s.p. ze dne 16. listopadu 2006 pod č.j.: 34501/2006 -11000
od 15. 1. 2007 do 4. 2. 2009
- u vymazávané osoby Petra Štědronského den zániku funkce: 18.10.2006
od 16. 6. 2006 do 15. 1. 2007
- Zapisují se členové dozorčí rady: Ing. Stanislav Vojtek rodné číslo: xxxx bytem Brno, Zemědělská 6, PSČ 613 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 Ing. Pavel Bíza rodné číslo: xxxx bytem Brno, Vlčnovská 16, PSČ 629 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 RNDr. Pavel Punčochář, CSc. rodné číslo xxxx bytem Praha 5, Zítkova 225/3, PSČ 153 00 den vzniku funkce: 21.07.2003 PhDr. Petr Dolejský rodné číslo xxxx bytem Vracov, Lesní 1334, PSČ 696 42 den vzniku funkce: 21.07.2003 Petr Štědronský rodné číslo xxxx bytem Brno, Kotlanova 2, PSČ 628 00 den vzniku funkce: 20.1.2005 Mgr. Michal Hašek rodné číslo xxxx bytem Drásov 301, PSČ 664 24 den vzniku funkce: 16.11.2004
od 16. 6. 2006 do 15. 1. 2007
- Zakládací listina Povodí Moravy, s.p. ze dne 26. dubna 2006 pod č.j.: 14009/2006-16300-
od 2. 3. 2006 do 16. 6. 2006
- Zapisují se členové dozorčí rady: Ing. Stanislav Vojtek rodné číslo: xxxx bytem Brno, Zemědělská 6, PSČ 613 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 Ing. Pavel Bíza rodné číslo: xxxx bytem Brno, Vlčnovská 16, PSČ 629 00 den vzniku funkce: 1.1.2006 RNDr. Pavel Punčochář, CSc. rodné číslo xxxx bytem Praha 5, Zídkova 225/3, PSČ 153 00 den vzniku funkce: 21.07.2003 PhDr. Petr Dolejský rodné číslo xxxx bytem Vracov, Lesní 1334, PSČ 696 42 den vzniku funkce: 21.07.2003 Petr Štědroňský rodné číslo xxxx bytem Velká nad Veličkou, Nová Lhota 76, PSČ 696 74 den vzniku funkce: 20.1.2005 Mgr. Michal Hašek rodné číslo xxxx bytem Drásov 301, PSČ 664 24 den vzniku funkce: 16.11.2004
od 2. 3. 2006 do 15. 5. 2018
- Rezervní fond: Výše rezervního fondu ke dni vzniku státního podniku, která je jeho minimální výší, činí 447.000,00 Kč.
od 25. 7. 2005 do 2. 3. 2006
- Zapisují se členové dozorčí rady: Ing. Miroslav Konečný rodné číslo: xxxx bytem Brno, Oblá 33, PSČ 634 00 den vzniku funkce: 14. února 2001 Ing. Pavel Bíza rodné číslo: xxxx bytem Brno, Vlčnovská 16, PSČ 629 00 den vzniku funkce: 21. února 2002 RNDr. Pavel Punčochář, CSc. rodné číslo xxxx bytem Praha 5, Zídkova 225/3, PSČ 153 00 den vzniku funkce: 21.07.2003 PhDr. Petr Dolejský rodné číslo xxxx bytem Vracov, Lesní 1334, PSČ 696 42 den vzniku funkce: 21.07.2003 Petr Štědroňský rodné číslo xxxx bytem Velká nad Veličkou, Nová Lhota 76, PSČ 696 74 den vzniku funkce: 20.1.2005 Mgr. Michal Hašek rodné číslo xxxx bytem Drásov 301, PSČ 664 24 den vzniku funkce: 16.11.2004
od 25. 7. 2005 do 16. 6. 2006
- Zakládací listina Povodí Moravy, s.p. ze dne 21.4.2005 pod. č.j. 13693/05-11000
od 28. 6. 2004 do 4. 2. 2009
- Statut Povodí Moravy, s.p. ze dne 25.5.2004 pod č.j. 6355/2004-11000
od 30. 12. 2003 do 28. 6. 2004
- Statut Povodí Moravy, s.p. ze dne 21. října 2003 pod č.j. 37863/2003-1000.
od 30. 12. 2003 do 25. 7. 2005
- Zapisují se členové dozorčí rady: Ing. Vratislav Indra rodné číslo: xxxx bytem Praha 10, Jabloňová 2136/11, PSČ 110 00 den vzniku funkce: 1. února 2001 Ing. Ladislav Skopal rodné číslo: xxxx bytem Dobšice, Horní 387, PSČ 671 82 den vzniku funkce: 1. února 2001 Ing. Miroslav Konečný rodné číslo: xxxx bytem Brno, Oblá 33, PSČ 634 00 den vzniku funkce: 14. února 2001 Ing. Pavel Bíza rodné číslo: xxxx bytem Brno, Vlčnovská 16, PSČ 629 00 den vzniku funkce: 21. února 2002 RNDr. Pavel Punčochář, CSc. rodné číslo xxxx bytem Praha 5, Zídkova 225/3, PSČ 153 00 den vzniku funkce: 21.07.2003 PhDr. Petr Dolejský rodné číslo xxxx bytem Vracov, Lesní 1334, PSČ 696 42 den vzniku funkce: 21.07.2003
od 30. 12. 2003 do 25. 7. 2005
- Zakládací listina Povodí Moravy, s.p. ze dne 27.08.2003 pod č.j. 27966/2003-1000
od 30. 12. 2003 do 4. 2. 2009
- U vymazávané osoby Ing. Karel Tureček, r.č.xxxx, se zapisuje: den zániku funkce člena dozorčí rady: 08.07.2003, den zániku funkce osoby oprávněné jednat jménem zakladatele: 23.06.2003. U vymazávané osoby Ing. Lubomír Petružela, CSc., r.č.xxxx, se zapisuje: den zániku funkce člena dozorčí rady: 18.07.2003.
od 11. 9. 2002 do 30. 12. 2003
- Statut Povodí Moravy, s.p. ze dne 23.května 2002 pod č. j. 14541/2002-1000
od 8. 7. 2002 do 2. 3. 2006
- Rezervní fond: Výše rezervního fondu, která je jeho minimální výši, činí: Kč 21.088.272,50.
od 5. 6. 2002 do 5. 6. 2002
- zakládací listina povodí Moravy, s.p. č.j. 9134/2002-1000 ze dne 29.03.2002.
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- zapisují se členové dozorčí rady: Ing. Karel Tureček rodné číslo: xxxx bytem Chýnov, Na Skalici 477, PSČ 391 55 den vzniku funkce: 1. února 2001 Ing. Lubomír Petružela, CSc. rodné číslo: xxxx bytem Praha 10, Hornoměcholupská 632/39, PSČ 102 00 den vzniku funkce: 1. února 2001 Ing. Vratislav Indra rodné číslo: xxxx bytem Praha 10, Jabloňová 2136/11, PSČ 110 00 den vzniku funkce: 1. února 2001 Ing. Ladislav Skopal rodné číslo: xxxx bytem Dobšice, Horní 387, PSČ 671 82 den vzniku funkce: 1. února 2001 Ing. Miroslav Konečný rodné číslo: xxxx bytem Brno, Oblá 33, PSČ 634 00 den vzniku funkce: 14. února 2001 Ing. Pavel Bíza rodné číslo: xxxx bytem Brno, Vlčnovská 16, PSČ 629 00 den vzniku funkce: 21. února 2002
od 5. 6. 2002 do 30. 12. 2003
- zakládací listina Povodí Moravy, s.p. č.j. 9134/2002-1000 ze dne 29.03.2002.
od 5. 6. 2002 do 4. 2. 2009
- u vymazávané osoby Ing. Josef Macek r.č.xxxx se zapisuje den zániku funkce člena dozorčí rady: 31.prosince 2001
od 1. 8. 2001 do 11. 9. 2002
- statut Povodí Moravy, s.p. ze dne 19.června 2001 pod č.j. 24499/2001-1000
od 1. 8. 2001 do 30. 12. 2003
- zakládací listina Povodí Moravy, s.p. ze dne 23.dubna 2001 pod č.j. 16888/2001-1000
od 1. 8. 2001 do 25. 3. 2011
- Určený majetek: Podle § 3 odst. 3 zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, jsou určeným majetkem pozemky a stavby, včetně vodohospodářských děl, k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodaření podle § 2 výše citovaného zákona.
od 1. 8. 2001 do 15. 3. 2016
- účetní hodnota určeného majetku je 3 881 312 278,00 Kč
od 1. 8. 2001 do 15. 3. 2016
- Výše kmenového jmění činí : 4 123 681 000,00 Kč. Minimální výše kmenového jmění, kterou je podnik povinen zachovávat, je stanovena na 3 500 000 000,00 Kč.
od 20. 6. 2001 do 5. 6. 2002
- zapisují se členové dozorčí rady: Ing. Karel Tureček rodné číslo: xxxx bytem Chýnov, Na Skalici 477, PSČ 391 55 den vzniku funkce: 1. února 2001 Ing. Lubomír Petružela, CSc. rodné číslo: xxxx bytem Praha 10, Hornoměcholupská 632/39, PSČ 102 00 den vzniku funkce: 1. února 2001 Ing. Vratislav Indra rodné číslo: xxxx bytem Praha 10, Jabloňová 2136/11, PSČ 110 00 den vzniku funkce: 1. února 2001 Ing. Ladislav Skopal rodné číslo: xxxx bytem Dobšice, Horní 387, PSČ 671 82 den vzniku funkce: 1. února 2001 Ing. Miroslav Konečný rodné číslo: xxxx bytem Brno, Oblá 33, PSČ 634 00 den vzniku funkce: 14. února 2001 Ing. Josef Macek rodné číslo: xxxx bytem Brno, Kamenná 6, PSČ 639 00 den vzniku funkce: 14. února 2001
od 1. 1. 2001 do 1. 8. 2001
- Určený majetek: Podle § 3 odst. 3 zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, jsou určeným majetkem pozemky a stavby, včetně vodohospodářských děl, k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodaření podle § 2 výše citovaného zákona. Účetní hodnota určeného majetku je 3 812 172 368,00 Kč.
od 1. 1. 2001 do 8. 7. 2002
- Rezervní fond: Výše rezervního fondu činí 447 000,00 Kč.
Kapitál
od 10. 11. 2018
Kmenové jmění 4 126 225 237 Kč.
od 15. 5. 2018
Kmenové jmění 3 500 000 000 Kč.
od 15. 3. 2016 do 15. 5. 2018
Kmenové jmění 3 500 000 000 Kč.
od 15. 3. 2016 do 10. 11. 2018
Kmenové jmění 4 123 681 000 Kč.
od 1. 8. 2001 do 15. 3. 2016
Kmenové jmění err Kč.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 8. 7. 2020
Ing. LUKÁŠ KREJČÍŘ - 3. zástupce
Velešovice, , PSČ 683 01
den vzniku funkce: 1. 3. 2020
od 14. 3. 2019
Ing. TOMÁŠ BĚLAŠKA - 2. zástupce
Tichov, , PSČ 766 01
den vzniku funkce: 1. 2. 2019
od 15. 5. 2018
MVDr. VÁCLAV GARGULÁK - generální ředitel
Neubuz, , PSČ 763 15
den vzniku funkce: 28. 3. 2017
od 15. 5. 2018
Dr. Ing. ANTONÍN TŮMA - 1. zástupce
Rozdrojovice, Za Humny, PSČ 664 34
den vzniku funkce: 28. 3. 2017
od 15. 5. 2018 do 14. 3. 2019
Ing. MILAN ZAORAL - 2. zástupce
Vyškov - Lhota, , PSČ 682 01
den vzniku funkce: 16. 1. 2017 - 31. 1. 2019
od 9. 11. 2017 do 15. 5. 2018
Dr. Ing. ANTONÍN TŮMA - 1. zástupce generálního ředitele
Rozdrojovice, Za Humny, PSČ 664 34
den vzniku funkce: 28. 3. 2017
od 29. 8. 2017 do 9. 11. 2017
Dr. Ing. ANTONÍN TŮMA - 1. zástupce generálního ředitele
Rozdrojovice, Za Humny, PSČ 664 34
den vzniku funkce: 10. 1. 2017
od 29. 8. 2017 do 15. 5. 2018
MVDr. VÁCLAV GARGULÁK - generální ředitel
Neubuz, , PSČ 763 15
den vzniku funkce: 28. 3. 2017
od 29. 8. 2017 do 15. 5. 2018
Ing. MILAN ZAORAL - 2. zástupce generálního ředitele
Vyškov - Lhota, , PSČ 682 01
den vzniku funkce: 16. 1. 2017
od 16. 6. 2017 do 29. 8. 2017
VÁCLAV GARGULÁK - generální ředitel
Neubuz, , PSČ 763 15
den vzniku funkce: 28. 3. 2017
od 23. 3. 2017 do 23. 3. 2017
Dr. Ing. ANTONÍN TŮMA - Generální ředitel - pověřen řízením podniku
Rozdrojovice, Za Humny, PSČ 664 34
den vzniku funkce: 10. 1. 2017
od 23. 3. 2017 do 23. 3. 2017
Ing. MILAN ZAORAL - 2.zástupce generálního ředitele
Vyškov - Lhota, , PSČ 682 01
den vzniku funkce: 16. 1. 2017
od 23. 3. 2017 do 16. 6. 2017
Dr. Ing. ANTONÍN TŮMA - Generální ředitel - pověřen řízením podniku
Rozdrojovice, Za Humny, PSČ 664 34
den vzniku funkce: 10. 1. 2017 - 27. 3. 2017
od 23. 3. 2017 do 16. 6. 2017
- Dr.Ing. Antonín Tůma, nar. 11.12.1963, bytem Za Humny 267, 664 34 Rozdrojovice, zůstává současně 1. zástupce generálního ředitele s datem vzniku funkce 20.5.2009.
od 23. 3. 2017 do 29. 8. 2017
Ing. MILAN ZAORAL - 2. zástupce generálního ředitele
Vyškov - Lhota, , PSČ 682 01
den vzniku funkce: 16. 1. 2017
od 15. 3. 2016 do 8. 2. 2017
RNDr. JAN HODOVSKÝ - generální ředitel
Babice nad Svitavou, , PSČ 664 01
den vzniku funkce: 20. 12. 2013 - 7. 12. 2016
od 15. 3. 2016 do 23. 3. 2017
Dr. Ing. ANTONÍN TŮMA - 1. zástupce generálního ředitele
Rozdrojovice, Za Humny, PSČ 664 34
den vzniku funkce: 20. 5. 2009
od 26. 7. 2014 do 9. 9. 2014
LIBOR DOSTÁL - 2. zástupce statutárního orgánu
Olomouc - Nové Sady, Húskova, PSČ 779 00
den vzniku funkce: 24. 2. 2014 - 2. 8. 2014
od 24. 2. 2014 do 15. 3. 2016
RNDr. JAN HODOVSKÝ - generální ředitel
Babice nad Svitavou, , PSČ 664 01
den vzniku funkce: 20. 12. 2013
od 29. 1. 2014 do 29. 1. 2014
RNDr. JAN HODOVSKÝ - generální ředitel
Babice nad Svitavou, , PSČ 664 01
den vzniku funkce: 4. 11. 2013 - 19. 12. 2013
od 29. 1. 2014 do 24. 2. 2014
RNDr. JAN HODOVSKÝ - Pověřený funkcí generálního ředitele
Babice nad Svitavou, , PSČ 664 01
den vzniku funkce: 4. 11. 2013 - 19. 12. 2013
od 29. 1. 2014 do 24. 2. 2014
MOJMÍR PEHAL - 2. zástupce generálního ředitele
Brno - Bohunice, Pod nemocnicí, PSČ 625 00
den vzniku funkce: 1. 5. 2012 - 19. 12. 2013
od 29. 1. 2014 do 15. 3. 2016
Dr. Ing. ANTONÍN TŮMA - 1. zástupce generálního ředitele
Rozdrojovice, Za Humny, PSČ 664 34
den vzniku funkce: 20. 5. 2009
od 14. 7. 2012 do 29. 1. 2014
Dr. Ing. Antonín Tůma - 1. zástupce generálního ředitele
Brno, Klatovská 195/2, PSČ 602 00
den vzniku funkce: 20. 5. 2009
od 14. 7. 2012 do 29. 1. 2014
Ing. Mojmír Pehal - 2. zástupce generálního ředitele
Brno, Pod nemocnicí, PSČ 625 00
den vzniku funkce: 1. 5. 2012 - 19. 12. 2013
od 5. 11. 2010 do 29. 1. 2014
Ing. Radim Světlík - generální ředitel
Hvozdec, , PSČ 664 71
den vzniku funkce: 14. 9. 2010 - 1. 11. 2013
od 25. 9. 2009 do 5. 11. 2010
Ing. Libor Dostál - generální ředitel
Olomouc, Húskova 17, PSČ 779 00
den vzniku funkce: 1. 8. 2009 - 14. 9. 2010
od 2. 7. 2009 do 14. 7. 2012
Dr. Ing. Antonín Tůma - zástupce generálního ředitele
Brno, Klatovská 195/2, PSČ 602 00
den vzniku funkce: 20. 5. 2009
od 4. 8. 2008 do 2. 7. 2009
Ing. Ladislav Juříček - 1. zástupce generálního ředitele
Brno, Obřanská 101b, PSČ 614 00
den vzniku funkce: 9. 7. 2008 - 20. 5. 2009
od 4. 8. 2008 do 2. 7. 2009
Dr. Ing. Antonín Tůma - 2. zástupce generálního ředitele
Brno, Klatovská 195/2, PSČ 602 00
den vzniku funkce: 9. 7. 2008 - 20. 5. 2009
od 31. 10. 2007 do 31. 10. 2007
Ing. Mgr. Ivo Vrzal - náměstek ministra
Praha 5 - Slivenec, Mramorová 697, PSČ 150 00
od 31. 10. 2007 do 31. 10. 2007
RNDr. Pavel Punčochář, CSc. - vrchní ředitel úseku vodního hosp.
Praha 5, Zítkova 225/3, PSČ 153 00
od 31. 10. 2007 do 31. 10. 2007
RNDr. Pavel Punčochář, CSc. - člen
Praha 5, Zítkova 225/3, PSČ 153 00
od 30. 8. 2007 do 25. 9. 2009
Ing. Miroslav Duda - generální ředitel
Kunovice, Ve Strhanci 163, PSČ 686 04
den vzniku funkce: 1. 5. 2007 - 31. 7. 2009
od 16. 6. 2006 do 30. 8. 2007
Ing. Pavel Mylbachr - generální ředitel
Brno, Tišnovská 133, PSČ 614 00
den vzniku funkce: 1. 4. 2006 - 30. 4. 2007
od 16. 6. 2006 do 4. 8. 2008
Dr. Ing. Antonín Tůma - zástupce generálního ředitele
Brno, Klatovská 195/2, PSČ 602 00
den vzniku funkce: 3. 4. 2006
od 2. 3. 2006 do 16. 6. 2006
Ing. Miroslav Konečný - generální ředitel
Brno, Oblá 33, PSČ 634 00
den vzniku funkce: 23. 12. 2005 - 31. 3. 2006
od 5. 6. 2002 do 16. 6. 2006
Ing. Pavel Mylbachr - první zástupce generálního ředitele
Brno, Tišnovská 133
den vzniku funkce: 1. 1. 2002
od 20. 6. 2001 do 5. 6. 2002
Ing. Václav Košacký - první zástupce generálního ředitele
Lelekovice, 383, PSČ 664 31
den vzniku funkce: 1. 2. 2001 - 1. 1. 2002
od 1. 1. 2001 do 2. 3. 2006
Ing. Ivan Pospíšil - generální ředitel
Prostějov, Cyrila Boudy 17, PSČ 796 04
den vzniku funkce: 16. 1. 2001
od 15. 5. 2018
Zastupování a podepisování: Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce v určené posloupnosti v případě nepřítomnosti předchozího.
od 14. 7. 2012 do 15. 5. 2018
Zastupování a podepisování: Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti pak zástupce generálního ředitele v určené posloupnosti v případě nepřítomnosti předchozího.
od 2. 7. 2009 do 14. 7. 2012
Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti pak zástupce generálního ředitele.
od 4. 2. 2009 do 2. 7. 2009
Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti pak zástupci generálního ředitele v určené posloupnosti v případě nepřítomnosti předchozích.
od 4. 8. 2008 do 4. 2. 2009
Zastupování a podepisování: Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti 1. zástupce generálního ředitele a v jejich nepřítomnosti pak 2. zástupce generálního ředitele.
od 30. 12. 2003 do 4. 8. 2008
Zastupování a podepisování: Státní podnik zastupuje a za státní podnik podepisuje generální ředitel, v jeho nepřítomnosti zástupce generálního ředitele.
od 1. 1. 2001 do 30. 12. 2003
Státní podnik zastupuje a za státní podnik jedná generální ředitel, v jeho nepřítomnosti pak jím zmocněný zástupce.
Dozorčí rada
od 14. 10. 2020
Ing. MARIAN ČIERNIK - člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem
Vysoký Újezd, Na Výsluní, PSČ 267 16
den vzniku funkce: 30. 11. 2016
od 8. 7. 2020
Ing. PAVEL CENEK - člen dozorčí rady volený zaměstnanci
Blatnice pod Svatým Antonínkem, , PSČ 696 71
den vzniku členství: 18. 2. 2020
den vzniku funkce: 18. 2. 2020
od 10. 10. 2019 do 8. 1. 2021
LADISLAV OKLEŠTĚK - člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelen
Prostějov, Werichova, PSČ 796 01
den vzniku funkce: 31. 3. 2015 - 16. 8. 2020
od 14. 3. 2019
Bc. PAVEL ŠOLTYS, DiS. - člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem
Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město, Na Zelince, PSČ 751 31
den vzniku členství: 31. 1. 2019
den vzniku funkce: 31. 1. 2019
od 21. 2. 2019
JAN GROIS, MBA - člen dozorčí rady
Znojmo, U Lesíka, PSČ 669 02
den vzniku členství: 13. 11. 2018
od 15. 5. 2018
Ing. ANTONÍN BRTNÍK - člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem
Vyškov - Brňany, Hanácká, PSČ 682 01
den vzniku funkce: 30. 6. 2016
od 15. 5. 2018
Ing. DAVID FÍNA - člen dozorčí rady volený z řad zaměstnanců
Sokolnice, Volejníkova, PSČ 664 52
den vzniku funkce: 29. 11. 2016
od 15. 5. 2018
Ing. MARIE KUTÍLKOVÁ - členka dozorčí rady volená z řad zaměstnanců
Dalešice, , PSČ 675 54
den vzniku funkce: 18. 5. 2017
od 15. 5. 2018 do 21. 2. 2019
Bc. ROMAN CELÝ, DiS. - člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem
Vyškov - Nosálovice, Purkyňova, PSČ 682 01
den vzniku funkce: 19. 2. 2015 - 13. 11. 2018
od 15. 5. 2018 do 14. 3. 2019
Bc. PAVEL ŠOLTYS, DiS. - člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem
Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město, Na Zelince, PSČ 751 31
den vzniku funkce: 27. 9. 2013 - 26. 9. 2018
od 15. 5. 2018 do 8. 6. 2019
Ing. VLADIMÍR MANA - člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem
Podolí, , PSČ 686 04
den vzniku funkce: 13. 3. 2014 - 12. 3. 2019
od 15. 5. 2018 do 10. 10. 2019
LADISLAV OKLEŠTĚK - člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelen
Výšovice, , PSČ 798 09
den vzniku funkce: 31. 3. 2015
od 15. 5. 2018 do 3. 1. 2020
Ing. VLADISLAV GIMUN - člen dozorčí rady volený z řad zaměstnanců
Brno - Nový Lískovec, Koniklecová, PSČ 634 00
den vzniku funkce: 2. 1. 2017 - 5. 12. 2019
od 15. 5. 2018 do 14. 10. 2020
Ing. MARIAN ČIERNIK - člen dozorčí rady jmenovaný zakladatelem
Praha - Hlubočepy, Högerova, PSČ 152 00
den vzniku funkce: 30. 11. 2016
od 18. 2. 2018 do 15. 5. 2018
Ing. MARIAN ČIERNIK - člen jmenovaný zakladatelem
Praha - Hlubočepy, Högerova, PSČ 152 00
den vzniku funkce: 30. 11. 2016
od 29. 8. 2017 do 15. 5. 2018
Ing. MARIE KUTÍLKOVÁ - člen volený zaměstnanci
Dalešice, , PSČ 675 54
den vzniku funkce: 18. 5. 2017
od 23. 3. 2017 do 18. 2. 2018
Ing. MARIAN ČIERNIK - člen jmenovaný zakladatelem
Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město, Hranická, PSČ 751 31
den vzniku funkce: 30. 11. 2016
od 23. 3. 2017 do 15. 5. 2018
Ing. DAVID FÍNA - člen volený zaměstnanci
Sokolnice, Volejníkova, PSČ 664 52
den vzniku funkce: 29. 11. 2016
od 23. 3. 2017 do 15. 5. 2018
Ing. VLADISLAV GIMUN - člen volený zaměstnanci
Brno - Nový Lískovec, Koniklecová, PSČ 634 00
den vzniku funkce: 2. 1. 2017
od 5. 10. 2016 do 15. 5. 2018
Ing. ANTONÍN BRTNÍK - člen jmenovaný zakladatelem
Vyškov - Brňany, Hanácká, PSČ 682 01
den vzniku členství: 30. 6. 2016
od 15. 3. 2016 do 5. 10. 2016
MICHAL JEDLIČKA
Opava - Kateřinky, Zeyerova, PSČ 747 05
den vzniku členství: 22. 12. 2014 - 29. 6. 2016
od 15. 3. 2016 do 23. 3. 2017
Ing. JIŘÍ ZEDNÍČEK - člen volený zaměstnanci
Vrbátky, , PSČ 798 13
den vzniku funkce: 1. 1. 2012 - 1. 1. 2017
od 15. 3. 2016 do 23. 3. 2017
Ing. MARTIN ZÁBRANA - člen volený zaměstnanci
Uherské Hradiště, Štěpnická, PSČ 686 06
den vzniku funkce: 28. 11. 2011 - 28. 11. 2016
od 15. 3. 2016 do 23. 3. 2017
Ing. MARIAN ČIERNIK - člen jmenovaný zakladatelem
Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město, Hranická, PSČ 751 31
den vzniku funkce: 27. 9. 2011 - 26. 9. 2016
od 15. 3. 2016 do 29. 8. 2017
Ing. JAN MORONGA - člen
Brno - Bystrc, Hvozdecká, PSČ 635 00
den vzniku funkce: 25. 3. 2015 - 17. 5. 2017
od 15. 3. 2016 do 15. 5. 2018
Bc. PAVEL ŠOLTYS - člen jmenovaný zakladatelem
Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město, Na Zelince, PSČ 751 31
den vzniku funkce: 27. 9. 2013
od 15. 3. 2016 do 15. 5. 2018
VLADIMÍR MANA - člen jmenovaný zakladatelem
Podolí, , PSČ 686 04
den vzniku funkce: 13. 3. 2014
od 15. 3. 2016 do 15. 5. 2018
ROMAN CELÝ
Vyškov - Nosálovice, Purkyňova, PSČ 682 01
den vzniku funkce: 19. 2. 2015
od 15. 3. 2016 do 15. 5. 2018
LADISLAV OKLEŠTĚK - člen
Výšovice, , PSČ 798 09
den vzniku funkce: 31. 3. 2015
od 24. 6. 2015 do 15. 3. 2016
Ing. JAN MORONGA - člen
Brno - Bystrc, Hvozdecká, PSČ 635 00
den vzniku funkce: 25. 3. 2015
od 24. 6. 2015 do 15. 3. 2016
LADISLAV OKLEŠTĚK - člen
Výšovice, , PSČ 798 09
den vzniku funkce: 31. 3. 2015
od 18. 4. 2015 do 15. 3. 2016
ROMAN CELÝ
Vyškov - Nosálovice, Purkyňova, PSČ 682 01
den vzniku funkce: 19. 2. 2015
od 11. 4. 2015 do 24. 6. 2015
Ing. JAN MORONGA - člen volený zaměstnanci
Brno - Bystrc, Hvozdecká, PSČ 635 00
den vzniku funkce: 15. 2. 2010 - 14. 2. 2015
od 26. 2. 2015 do 15. 3. 2016
MICHAL JEDLIČKA
Opava - Kateřinky, Zeyerova, PSČ 747 05
den vzniku členství: 22. 12. 2014
od 26. 7. 2014 do 15. 3. 2016
VLADIMÍR MANA - člen jmenovaný zakladatelem
Podolí, , PSČ 686 04
den vzniku funkce: 13. 3. 2014
od 23. 7. 2014 do 26. 7. 2014
Ing. RADKA BUČILOVÁ - člen jmenovaný zakladatelem
Praha 5 - Jinonice, Chmelařská, PSČ 158 00
den vzniku funkce: 7. 11. 2013 - 13. 3. 2014
od 29. 1. 2014 do 23. 7. 2014
Ing. RADKA BUČILOVÁ - člen jmenovaný zakladatelem
České Budějovice - České Budějovice 2, K. Šafáře, PSČ 370 05
den vzniku funkce: 7. 11. 2013 - 13. 3. 2014
od 29. 1. 2014 do 26. 2. 2015
Mgr. JOSEF NOVÁK - člen jmenovaný zakladatelem
Kroměříž, Třasoňova, PSČ 767 01
den vzniku funkce: 27. 9. 2013 - 22. 12. 2014
od 29. 1. 2014 do 18. 4. 2015
JAROSLAV PAROLEK - člen jmenovaný zakladatelem
Břeclav, Ostrov, PSČ 690 03
den vzniku funkce: 3. 10. 2013 - 19. 2. 2015
od 29. 1. 2014 do 24. 6. 2015
Ing. JAN KOCIÁN - člen jmenovaný zakladatelem
Poděbrady - Poděbrady II, Chládkova, PSČ 290 01
den vzniku funkce: 27. 9. 2013 - 31. 3. 2015
od 29. 1. 2014 do 15. 3. 2016
Bc. PAVEL ŠOLTYS - člen jmenovaný zakladatelem
Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město, Na Zelince, PSČ 751 31
den vzniku funkce: 27. 9. 2013
od 18. 6. 2013 do 29. 1. 2014
MARTIN FRÉLICH - člen jmenovaný zakladatelem
Praha 5 - Košíře, Nad zámečkem, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 1. 2. 2013 - 16. 10. 2013
od 18. 6. 2013 do 29. 1. 2014
ALEŠ MUSIL - člen jmenovaný zakladatelem
Brno - Staré Brno, Husova, PSČ 602 00
den vzniku funkce: 5. 4. 2013 - 7. 9. 2013
od 20. 6. 2012 do 18. 6. 2013
PAVLÍNA VYMAZALOVÁ - člen volený zaměstnanci
Blansko, Bezručova, PSČ 678 01
den vzniku funkce: 9. 2. 2012 - 5. 4. 2013
od 20. 6. 2012 do 18. 6. 2013
Ing. HANA RANDOVÁ - člen jmenovaný zakladatelem
Tábor, Bezručova, PSČ 390 03
den vzniku funkce: 12. 7. 2011 - 1. 2. 2013
od 20. 6. 2012 do 29. 1. 2014
PAVEL SVOBODA - člen jmenovaný zakladatelem
Holešov, Plačkov, PSČ 769 01
den vzniku funkce: 14. 9. 2010 - 27. 9. 2013
od 20. 6. 2012 do 29. 1. 2014
PhDr. ROBERT KNOBLOCH - člen jmenovaný zakladatelem
Veselí nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídliště, PSČ 391 81
den vzniku funkce: 1. 9. 2010 - 27. 9. 2013
od 20. 6. 2012 do 29. 1. 2014
- adresa pro doručování: Palackého 3, 750 01 Přerov
od 20. 6. 2012 do 29. 1. 2014
JIŘÍ HOS - člen jmenovaný zakladatelem
Brno - Černá Pole, Durďákova, PSČ 613 00
den vzniku funkce: 1. 9. 2010 - 7. 9. 2013
od 20. 6. 2012 do 11. 4. 2015
Ing. JAN MORONGA - člen volený zaměstnanci
Brno - Bystrc, Hvozdecká, PSČ 635 00
den vzniku funkce: 15. 2. 2010
od 20. 6. 2012 do 15. 3. 2016
Ing. JIŘÍ ZEDNÍČEK - člen volený zaměstnanci
Vrbátky, , PSČ 798 13
den vzniku funkce: 1. 1. 2012
od 20. 6. 2012 do 15. 3. 2016
Ing. MARTIN ZÁBRANA - člen volený zaměstnanci
Uherské Hradiště, Štěpnická, PSČ 686 06
den vzniku funkce: 28. 11. 2011
od 20. 6. 2012 do 15. 3. 2016
Ing. MARIAN ČIERNIK - člen jmenovaný zakladatelem
Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město, Hranická, PSČ 751 31
den vzniku funkce: 27. 9. 2011
Nadační fond
od 15. 5. 2018
Ministerstvo zemědělství, IČO: 00020478
Praha - Nové Město, Těšnov, PSČ 110 00
od 15. 5. 2018
- Osoba pověřená jednat jménem zakladatele: Ing. Aleš Kendík náměstek pro řízení Sekce vodního hospodářství r. č. xxxx bytem V zákopech 527/20, Písnice, 142 00 Praha 4 den vzniku oprávnění: 18. ledna 2018
od 6. 5. 2016 do 6. 5. 2016
Ministerstvo zemědělství, IČO: 00020478
Praha - Nové Město, Těšnov, PSČ 110 00
od 6. 5. 2016 do 6. 5. 2016
- osoba pověřená jednat jménem zakladatele: Ing. Jiřina Vorlová ředitelka odboru resortních podniků, organizací a institucí: narozena 3.2.1963 bytem: Brdlíkova 1922/11, 150 00 Praha 5 - Motol den vzniku oprávnění: 22.6.2015 den zániku oprávnění: 1.1.2016
od 6. 5. 2016 do 15. 5. 2018
Ministerstvo zemědělství, IČO: 00020478
Praha - Nové Město, Těšnov, PSČ 110 00
od 6. 5. 2016 do 15. 5. 2018
- osoba pověřená jednat jménem zakladatele: Ing. Jiřina Vorlová ředitelka odboru resortních organizací: narozena 3.2.1963 bytem: Brdlíkova 1922/11, 150 00 Praha 5 - Motol den vzniku oprávnění: 1.1.2016
od 11. 3. 2016 do 11. 3. 2016
Ministerstvo zemědělství, IČO: 00020478
Praha - Nové Město, Těšnov, PSČ 110 00
od 11. 3. 2016 do 11. 3. 2016
- Ing. Jiřina Vorlová, ředitelka odboru zakladatelské činnosti, narozena 3.2.1963, bytem: Brdlíkova 192/11, PSČ: 150 00 Praha 5 - Motol, den vzniku oprávnění: 1.5.2015 den zániku oprávnění: 21.6.2015
od 11. 3. 2016 do 6. 5. 2016
Ministerstvo zemědělství, IČO: 00020478
Praha - Nové Město, Těšnov, PSČ 110 00
od 11. 3. 2016 do 6. 5. 2016
- osoba pověřená jednat jménem zakladatele: Ing. Jiřina Vorlová ředitelka odboru resortních podniků, organizací a institucí: narozena 3.2.1963 bytem: Brdlíkova 1922/11, 150 00 Praha 5 - Motol den vzniku oprávnění: 22.6.2015
od 19. 6. 2015 do 11. 3. 2016
Ministerstvo zemědělství, IČO: 00020478
Praha - Nové Město, Těšnov, PSČ 110 00
od 19. 6. 2015 do 11. 3. 2016
- Ing. Jiřina Vorlová, ředitelka odboru zakladatelské činnosti, narozena 3.2.1963, bytem: Brdlíkova 192/11, PSČ: 150 00 Praha 5 - Motol, den vzniku oprávnění: 1.5.2015
od 26. 7. 2014 do 26. 7. 2014
Ministerstvo zemědělství, IČO: 00020478
Praha 1 - Nové Město, Těšnov, PSČ 110 00
od 26. 7. 2014 do 26. 7. 2014
- Mgr. Jaroslav Janáček, dat. narození 24.2.1978 vrchní ředitel sekce správní Ministerstva zemědělství bydliště: Trojská 593/140, 171 00 Praha 7 den vzniku oprávnění 12.8.2013 den zániku oprávnění 21.3.2014
od 26. 7. 2014 do 19. 6. 2015
Ministerstvo zemědělství, IČO: 00020478
Praha - Nové Město, Těšnov, PSČ 110 00
od 26. 7. 2014 do 19. 6. 2015
- JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., narozen 2.6.1976 vrchní ředitel sekce správní Ministerstva zemědělství bydliště: Hradešínská 35, 101 00 Praha 10, Vinohrady den vzniku oprávnění 21.3.2014
od 30. 10. 2013 do 30. 10. 2013
Ministerstvo zemědělství, IČO: 00020478
Praha 1 - Nové Město, Těšnov, PSČ 110 00
od 30. 10. 2013 do 30. 10. 2013
- u vymázavané osoby oprávněné jednat jménem zakladatele Mgr. Jana Šlajse, LL.M. den zániku oprávnění: 16.10.2011 Ing. Jan Ludvík, r.č. xxxx vrchní ředitel sekce správní Mze, bydliště: Za kulturním domem 636, Kamenice nad Lipou, PSČ 394 70 den vzniku oprávnění: 17.10.2011 den zániku oprávnění: 12.8.2013
od 30. 10. 2013 do 26. 7. 2014
Ministerstvo zemědělství, IČO: 00020478
Praha 1 - Nové Město, Těšnov, PSČ 110 00
od 30. 10. 2013 do 26. 7. 2014
- Mgr. Jaroslav Janáček, dat. narození 24.2.1978 vrchní ředitel sekce správní Ministerstva zemědělství bydliště: Trojská 593/140, 171 00 Praha 7 den vzniku oprávnění 12.8.2013
od 31. 7. 2013 do 30. 10. 2013
Ministerstvo zemědělství, IČO: 00020478
Praha 1 - Nové Město, Těšnov, PSČ 110 00
od 31. 7. 2013 do 30. 10. 2013
- u vymázavané osoby oprávněné jednat jménem zakladatele Mgr. Jana Šlajse, LL.M. den zániku oprávnění: 16.10.2011 Ing. Jan Ludvík, r.č. xxxx vrchní ředitel sekce správní Mze, bydliště: Za kulturním domem 636, Kamenice nad Lipou, PSČ 394 70 den vzniku oprávnění: 17.10.2011
od 28. 6. 2013 do 31. 7. 2013
Ministerstvo zemědělství, IČO: 00020478
Těšnov 65/17, Nové Město - Praha 1, 11705 Praha
od 28. 6. 2013 do 31. 7. 2013
- u vymázavané osoby oprávněné jednat jménem zakladatele Mgr. Jana Šlajse, LL.M. den zániku oprávnění: 16.10.2011 Ing. Jan Ludvík, r.č. xxxx vrchní ředitel sekce správní Mze, bydliště: Za kulturním domem 636, Kamenice nad Lipou, PSČ 394 70 den vzniku oprávnění: 17.10.2011
od 18. 6. 2013 do 28. 6. 2013
Ministerstvo zemědělství ČR, IČO: 00020478
Praha 1, Těšnov 17
od 18. 6. 2013 do 28. 6. 2013
- u vymázavané osoby oprávněné jednat jménem zakladatele Mgr. Jana Šlajse, LL.M. den zániku oprávnění: 16.10.2011 Ing. Jan Ludvík, r.č. xxxx vrchní ředitel sekce správní Mze, bydliště: Za kulturním domem 636, Kamenice nad Lipou, PSČ 394 70 den vzniku oprávnění: 17.10.2011
od 7. 1. 2012 do 18. 6. 2013
Ministerstvo zemědělství ČR, IČO: 00020478
Praha 1, Těšnov 17
od 7. 1. 2012 do 18. 6. 2013
- u vymázavané osoby oprávněné jednat jménem zakladatele Mgr. Jana Šlajse, LL.M. den zániku oprávnění: 16.10.2011 Ing. Jan Ludvík, r.č. xxxx ředitel odboru zakladatelské činnosti Mze, bydliště: Za kulturním domem 636, Kamenice nad Lipou, PSČ 394 70 den vzniku oprávnění: 17.10.2011
od 24. 9. 2010 do 7. 1. 2012
Ministerstvo zemědělství ČR, IČO: 00020478
Praha 1, Těšnov 17
od 24. 9. 2010 do 7. 1. 2012
- u vymázavané osoby oprávněné jednat jménem zakladatele Ing. Jiřího Havlíčka datum zániku oprávnění: 13.8.2010 Mgr. Jan Šlajs, LL.M. r.č. xxxx vrchní ředitel sekce správní Ministerstva zemědělství bydliště: Slavatova 1206, 198 00 Praha 9 den vzniku oprávnění: 13.8.2010
od 24. 6. 2010 do 24. 9. 2010
Ministerstvo zemědělství ČR, IČO: 00020478
Praha 1, Těšnov 17
od 24. 6. 2010 do 24. 9. 2010
- Osoba oprávněná jednat jménem zakladatele: Ing. Jiří Havlíček, r.č. xxxx vrchní ředitel sekce ekonomické Ministerstva zemědělství, bydliště: Šamotka 255, Rakovník, PSČ 269 01 den vzniku oprávnění: 13.5. 2010
od 1. 1. 2001 do 24. 6. 2010
Ministerstvo zemědělství ČR, IČO: 00020478
Praha 1, Těšnov 17
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nemocenská 2021. Spočítejte si, kolik teď dostanete

19. 1. 2021 | | Petr Kučera, Monika Veselíková | 4 komentáře

Nemocenská 2021. Spočítejte si, kolik teď dostanete

Kolik dělá náhrada mzdy a nemocenské dávky? Máme kalkulačku i aktuální přehled pravidel. Pro zaměstnance i podnikatele.

Podpora za zavřené provozovny: Příjem žádostí startuje

15. 1. 2021 | | Jiří Hovorka | 6 komentářů

Podpora za zavřené provozovny: Příjem žádostí startuje

Podnikatelé se zavřenými provozovnami budou moci od pondělí žádat o peníze z nového dotačního programu nazvaného Covid Gastro - Uzavřené provozovny.

Kompenzační bonus dostanou i podnikatelé v insolvenci

15. 1. 2021 | | Jiří Hovorka | 5 komentářů

Kompenzační bonus dostanou i podnikatelé v insolvenci

Kompenzační bonus pro drobné podnikatele ve výši 500 korun denně má být nově dostupný i pro lidi v oddlužení. Změnu zákona, kterou po tlaku opozice předložilo ministerstvo financí, dnes schválili i poslanci. 

Pomoc podnikatelům očima expertů. Rychlá a jednoduchá, to nemůžeme říct

15. 1. 2021 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 7 komentářů

Pomoc podnikatelům očima expertů. Rychlá a jednoduchá, to nemůžeme říct

Nepovedla se, je pomalá a neprůhledná. Tak hodnotí experti v široké shodě podporu, kterou pro podnikatele kvůli dopadům koronaviru připravila vláda.

Problém pro tisíce akciovek. Kdo je tady ředitel?

14. 1. 2021 | | Veronika Hejná

Problém pro tisíce akciovek. Kdo je tady ředitel?

Z obchodního rejstříku zmizela funkce statutárního ředitele. Důsledek novoroční novely zaskočil mnoho firem.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 625,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 630,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 640,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 678,90 Kč
ČSOB 2 678,90 Kč
Expobank CZ 2 689,30 Kč
Komerční banka 2 691,18 Kč
Česká spořitelna 2 702,00 Kč
Raiffeisenbank 2 731,10 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 740,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 460 593 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

+24
+
-
2.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

-404
+
-
3.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-420
+
-
4.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-439
+
-
5.Jan  Hrušínský

Jan Hrušínský

- herec

-440
+
-
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: VÝPOČET MATEŘSKÉ PŘECHOD Z OSVČ DO PRÁCE
Poradna > Sociální poradna > Mateřská dovolená > VÝPOČET MATEŘSKÉ PŘECHOD Z OSVČ DO PRÁCE

Otázka: Dobrý den, chci se zeptat z čeho a jak se bude vypočítávat výše mateřské? Když jsem do konce roku 2020 byla osvč a účastnila jsem se na dobrovolném nemocenském pojištění a od 1.1.2021 jsem zaměstnána na...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services