Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík Domov u fontány
IČO: 71176225

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu4. 3. 2004
Obchodní firma
od 13. 2. 2007

Domov u fontány

od 4. 3. 2004 do 13. 2. 2007

Domov důchodců Přelouč

Adresa sídla
IČO
od 4. 3. 2004

71176225

Identifikátor datové schránky:bgau556
Právní forma
od 4. 3. 2004
Příspěvková organizace
Spisová značka771 Pr, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět činnosti
od 9. 2. 2016
- Domov u fontány poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro seniory - služba je poskytována klientům od 50 let, jejichž soběstačnost je snížena zejména z důvodu věku a vyžadují celodenně pomoc jiné osoby. Domov u fontány poskytuje pobytovou sociální službu domovy se zvláštním režimem- služba je poskytována klientům od 45 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu Alzheimerové demence, stařecké demence, případně jiných typů demencí. Domov u fontány poskytuje pobytovou sociální službu odlehčovací služby - služba je poskytována klientům od 45 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění Alzheimerovou chorobou, nebo jinými typy demencí a jejichž situace vyžaduje pra videlnou pomoc jiné fyzické osoby. Sociální služby domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a odlehčovací služby zahrnují základní činnosti stanovené pro tyto služby zákonem o sociálních službách. Na základě zákona o sociálních službách Domov u fontány dále zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči (§ 36). Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanove ní zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov u fontány dále zajišťuje -výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovac ích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti, -umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením, -plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
od 26. 8. 2014 do 9. 2. 2016
- Domov U fontány poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro seniory - služba je poskytována klientům od 50 let, jejichž soběstačnost je snížena zejména z důvodu věku a vyžadují celodenně pomoc jiné osoby, Domov U fontány poskytuje pobytovou sociální službu domovy se zvláštním režimem - služba je poskytována klientům od 45 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu Alzheimerové demence, stařecké demence, případně jiných typů demencí, Domov U fontán y poskytuje ambulantní sociální službu odborné sociální poradenství - služba je poskytována osobám stiženým Alzheimerovou demencí nebo dalšími typy demencí, osobám, které o ně pečují a jejich rodinným příslušníkům. Sociální služby domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a odborné sociální poradenství zahrnují základní činnosti stanovené pro tyto služby zákonem o sociálních službách. Na základě zákona o sociálních službách Domov u fontány dále zabezpečuje oše třovatelskou a rehabilitační péči (§ 36). Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov u fontány dále zajišťuje - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti, - umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením, - plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
od 8. 9. 2012 do 26. 8. 2014
- Domov U fontány poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro seniory - služba je poskytována klientům od 50 let, jejichž soběstačnost je snížena zejména z důvodu věku a vyžadují celodenně pomoc jiné osoby, Domov U fontány poskytuje pobytovou sociální službu domovy se zvláštním režimem - služba je poskytována klientům od 45 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu Alzheimerové demence, stařecké demence, případně jiných typů demencí, Domov U fontán y poskytuje ambulantní sociální službu odborné sociální poradenství - služba je poskytována osobám stiženým Alzheimerovou demencí nebo dalšími typy demencí, osobám, které o ně pečují a jejich rodinným příslušníkům. Sociální služba domovy pro seniory zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: -poskytnutí ubytování -poskytnutí stravy -pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu -pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu-aktivizační činnosti -sociálně terapeutické činnosti -zprostředkování kontaktu se společenským prostředím -pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Na základě zákona o sociálních službách dále -zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči Sociální služba domovy se zvláštním režimem zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: -poskytnutí ubytování -poskytnutí stravy -pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu -pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu -aktivizační činnosti -sociálně terapeutické činnosti -zprostředkování kontaktu se společenským prostředím -pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Na základě zákona o sociálních službách dále -zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči Domov U fontány dále na základě zájmu klientů zajišťuje u obou služeb tyto fakultativní činnosti:-služby, jako např. kadeřníka, holiče nebo pedikúru -úschovu cenných věcí a finančních prostředků klientů, pokud o tuto službu požádají Pobytové služby nejsou určeny: -osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení, -osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v domově, -osobám, které pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe a okolí, -osobám, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo absence sociálních návyků, -osobám s poruchami autistického spektra, -osobám v akutním stavu závislosti na návykových látkách, -osobám s onkologickým onemocněním v terminálním stádiu -osobám smyslově a tělesně postiženým, které vyžadují speciální péči Sociální služba odborné sociální poradenství zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: -zprostředkování kontaktu se společenským prostředím -sociálně terapeutické činnosti -pomoc při uplatňování osobních záležitostí Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov U fontány dále zajišťuje -výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb p ro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti, -umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením, -plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
od 13. 2. 2007 do 8. 9. 2012
- Hlavní účel a předmět činnosti organizace Hlavní účel Domov u fontány je zařízením sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písm. e) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. domov pro seniory a podle § 34 odst. 1 písm. f) téhož zákona domov se zvláštním režimem, které zaji šťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezené pobytové služby sociální péče. Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kr aje. Níže uvedený rozpis hlavního předmětu činnosti nepředstavuje jednotlivé druhy hlavních činností, nýbrž upřesnění rozsahu poskytování pobytových služeb sociální péče. Hlavní předmět činnosti Domov u fontány poskytuje pobytové služby sociální péče: - osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodů věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby - osobám, se stařeckou, Alzeimerovou demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, pokud výrazně nenarušují soužití ostatních uživatelů sociální služby. Domov u fontány neposkytuje pobytové sociální služby osobám, - jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení - které z důvodů infekční nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb - které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost - jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo chybění sociálních návyků. Služba domov pro seniory a služba domov se zvláštním režimem zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách; těmito činnostmi jsou: - poskytnutí ubytování - poskytnutí stravy - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - aktivizační činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány ve shodě se standardy kvality sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu. Domov u fontány dále zajišťuje - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Domova u fontány - plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb
od 8. 2. 2006 do 13. 2. 2007
- Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Domov důchodců Přelouč je ústavem sociální péče, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezenou komplexní a nedělitelnou celoroční ústavní sociální péči především starým občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchod u a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna jinak, a dále pro staré občany, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů. V případě volné kapacity lze poskytovat pobyt i na přechodn ou dobu.
od 8. 2. 2006 do 13. 2. 2007
- Hlavní předmět činnosti: Poskytování komplexní a nedělitelné celoroční sociální péče, především starým občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna jinak, a dále pro staré občany, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů, v níž je jako její nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto: - zajištění ubytování, stravování a základní péče pro umístěné klienty, - zajištění zdravotní péče pro klienty s akutním nebo chornickým onemocněním, - zajištění podmínek pro využití volného času a zabezpečení pracovní činnosti, vedoucí k aktivizaci duševního stavu každého klienta, - úschova cenných věcí a finančních prostředků klientů, kteří o jejich převzetí požádají při nástupu nebo během pobytu, - poskytování osobního vybavení, drobných předmětů osobních potřeb a některých služeb klientům, kteří nemají dostatečné finanční prostředky na jejich nákup, - zajištění kulturně-zájmové činnosti klientů v zájmu rozvoje jejich schopností, estetického cítění a zapojení do společenského života, - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Domova důchodců Přelouč, - plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociální péče.
od 4. 3. 2004 do 8. 2. 2006
- Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: Domov důchodců Přelouč je ústavem sociální péče, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezenou komlexní a nedělitelnou celoroční ústavní sociální péči především starým občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna jinak, a dále pro staré občany, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů. V případě volné kapacity lze poskytovat pobyt i na přechodno u dobu. Zajišťuje rovněž pečovatelskou službu především těžce zdravotně postiženým občanům a starým občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou nebo další osobní péči, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytnout rodinní příslušníci.
od 4. 3. 2004 do 8. 2. 2006
- Hlavní předmět činnosti: Poskytování komplexní a nedělitelné celoroční ústavní péče především starým občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna jinak, dál e pro staré občany, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů, kde je jako nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto rovněž: - zajištění ubytování, stravování a základní péče pro umístěné klienty, - zajištění zdravotní péče pro klienty s akutním nebo chronickým onemocněním, - zajištění podmínek pro využití volného času a zabezpečení pracovní činnosti vedoucí k aktivizaci duševních a fyzických schopností klientů s přihlédnutím k individuálnímu zdravotnímu stavu každého klienta, - úschova cenných věcí a finančních prostředků klientů, kteří o jejich převzetí požádají při nástupu nebo během pobytu, - poskytování osobního vybavení, drobných předmětů osobní potřeby a některých služeb klientům, kteří nemají dostatečné finanční prostředky na jejich nákup, - zajištění kulturně-zájmové činnosti klientů v zájmu rozvoje jejich schopností, estetického cítění a zapojení do společenského života, - zajištění pečovatelské služby v domácnostech a v zařízeních pečovatelské služby především pro těžce zdravotně postižené občany a staré občany, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další živnotní potřeby nebo kteří pro nepříz nivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou nebo další osobní péči, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytnout rodinní příslušníci, - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Domova důchodců Přelouč, - plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociální péče
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 9. 2. 2016
PhDr. DANUŠE FOMICZEWOVÁ, MBA - Ředitelka
Pardubice - Zelené Předměstí, Jilemnického, PSČ 530 02
den vzniku funkce: 1. 7. 2010
od 1. 1. 2014 do 9. 2. 2016
Mgr. DANUŠE FOMICZEWOVÁ - Ředitelka
Pardubice - Zelené Předměstí, Jilemnického, PSČ 530 02
den vzniku funkce: 1. 7. 2010
od 21. 8. 2010 do 1. 1. 2014
Mgr. Danuše Fomiczewová - Ředitelka
Pardubice, Jilemnického, PSČ 530 02
den vzniku funkce: 1. 7. 2010
od 11. 6. 2004 do 21. 8. 2010
Ing. Zdeněk Slováček - Ředitel
Rybitví, Čapkova 110
den vzniku funkce: 1. 1. 2004 - 30. 6. 2010
od 11. 6. 2004 do 21. 8. 2010
- Ředitele jmenuje a odvolává Rada Pardubického kraje.
od 4. 3. 2004 do 11. 6. 2004
Ing. Jiří Vorel - Ředitel
Varšavská 213, 530 09 Pardubice
den vzniku funkce: 1. 7. 2003 - 31. 12. 2003
od 4. 3. 2004 do 11. 6. 2004
- Ředitele jmenuje a odvolává Rada Pardubického kraje.
od 4. 3. 2004
Způsob jednání: Jménem organizace jedná ředitel, podepisování za organizaci vykonává tak, že ředitel připojí k napsanému nebo natištěnému názvu organizace svůj podpis.
Nadační fond
od 8. 2. 2006
Pardubický kraj, IČO: 70892822
Pardubice - Pardubice-Staré Město, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 9 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Čínu jde porazit jedině kvalitou

15. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 5 komentářů

Čínu jde porazit jedině kvalitou

Navzdory koronakrizi pokračujeme v expanzi na nové zahraniční trhy. Druhá vlna zatím odběratele zasáhla méně než ta jarní, říká v rozhovoru Jiří Fejt, manažer pro export ve společnosti Huddy Diamonds.

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

10. 11. 2020 | | Petr Kučera | 21 komentářů

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

Oproti jarnímu programu Pětadvacítka dosáhne na přímou podporu mnohem méně podnikatelů. A i ti, kteří mají nárok, musí počítat s omezeními.

Ošetřovné pro OSVČ startuje. Má horší podmínky než na jaře

6. 11. 2020 | | Petr Kučera | 5 komentářů

Ošetřovné pro OSVČ startuje. Má horší podmínky než na jaře

Ministerstvo průmyslu oživilo speciální dotaci pro podnikající rodiče, kteří přišli o výdělek kvůli zavřené škole. Tady jsou podrobnosti.

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

30. 10. 2020 | | Ondřej Tůma | 9 komentářů

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

Vrátí se po skončení koronakrize byznys krátkodobých pronájmů do zajetých kolejí? A měla by přijít důsledná regulace už teď, nebo je lepší počkat, až se ekonomika stabilizuje?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 635,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 645,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 684,70 Kč
ČSOB 2 684,70 Kč
Expobank CZ 2 692,40 Kč
Komerční banka 2 694,39 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Česká spořitelna 2 709,00 Kč
Raiffeisenbank 2 745,75 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 746,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 137 466 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+50
+
-
2.Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

+12
+
-
3.Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

-59
+
-
4.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-62
+
-
5.Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-153
+
-

Články na Heroine.cz

Malířka a její zloděj. Neuvěřitelný příběh o umění (a) odpuštění

Malířka a její zloděj. Neuvěřitelný příběh o umění (a) odpuštění

Mezinárodně úspěšný dokument Benjamina Reea o případu krádeže obrazů z norské galerie,...více

Co vám zvedá náladu v době pandemie? Čtyři inspirativní ženy prozrazují, jak o sebe pečují

Co vám zvedá náladu v době pandemie? Čtyři inspirativní ženy prozrazují, jak o sebe pečují

I v době pandemie se snažíme dělat si alespoň malé radosti. Jak to vypadá u vás? Relaxujete?...více

Žádný právník by neměl dostudovat, aniž by věděl, co je restorativní justice

Žádný právník by neměl dostudovat, aniž by věděl, co je restorativní justice

Restorativní justice je pojem, který veřejnost - a ani naše trestní právo - zatím příliš...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru
Poradna > Poradna při finanční tísni > Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru

Otázka: Dobrý den, můj syn si vzal u jedný nebankovní společnosti půjčku celkově mu půjčili 30 073,00 Kč můžete mi říct jak mu muzou pujcit když měl do nedávna jen brigádu žádnou smlouvu nic.. Je to měsíc zpátky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services