Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace
IČO: 75055473

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 1. 2006
Obchodní firma
od 9. 7. 2009

Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace

od 1. 1. 2006 do 9. 7. 2009

Rehabilitační stacionář Třinec, příspěvková organizace

Sídlo
od 1. 1. 2006 do 21. 4. 2015
Třinec, Máchova 1134, PSČ 739 61
IČO
od 1. 1. 2006

75055473

Identifikátor datové schránky:73gkg53
Právní forma
od 1. 1. 2006
Příspěvková organizace
Spisová značka997 Pr, Krajský soud v Ostravě
Předmět činnosti
od 5. 9. 2018
- Zdravotnická činnost: ambulatní léčebně rehabilitační, raná péče, preventivní a poradenská činnost je poskytována osobám s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením ve věku od narození do 45 let věku. Poskytuje se ve středisku Léčebná rehabilitace, Máchova 1134, Třinec a Čapkova 708, Třinec: - uživatelům Denního stacionáře PAPRSEK - uživatelům Denního stacionáře RADOST - ambulatním klientům od 0-19 let.
od 5. 9. 2018
- Denní stacionář (§ 46 ZSS), ambulatní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním či mentálním onemocněním, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické oso by. Poskytuje se osobám ve věku od 1 do 45 let: ve středisku Denní stacionář PAPRSEK, Máchova 1134, Třinec (věk od 1 do 18 let) a ve středisku Denní stacionář RADOST, Čapkova 708, Třinec (věk od 18 do 45 let).
od 5. 9. 2018
- Osobní asistence (§ 39 ZSS), terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje osobám ve věku od 3 d o 35 let bez bez časového omezení v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.
od 5. 9. 2018
- Dům na půl cesty, ( §58 ZSS) pobytová služba zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a pro osoby, k teré jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby a poskytuje se výše uvedeným osobám ve středisku Dům na půl cesty, Čapkova 708, Třinec; včetně stanic (tréninkový byt) na adrese Lidická 542, Třinec a Chopinova 445, Třinec.
od 20. 4. 2015
- Azylový dům, (§ 57 ZSS) pobytová služba poskytovaná na přechodnou dobu (max. 1 rok) osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba se poskytuje osamělým dospělým osobám s dětmi ve středisku Azylový dům pro matky, Čapkova 708, Třin ec; včetně jeho stanic (tréninkových bytů) č. 1 na adrese Tyršova 633, Třinec a č. 2 na adrese Chopinova 445, Třinec.
od 20. 4. 2015
- Poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
od 20. 4. 2015
- Související provozní, finanční a hospodářská činnost organizace.
od 20. 4. 2015 do 5. 9. 2018
- Zdravotnická činnost: ambulatní léčebně rehabilitační, raná péče, preventivní a poradenská činnost je poskytována osobám s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením ve věku od narození do 50 let věku. Poskytuje se ve středisku Léčebná rehabilitace, Máchova 1134, Třinec a Čapkova 708, Třinec: - uživatelům Denního stacionáře PAPRSEK - uživatelům Denního stacionáře RADOST - ambulatním klientům od 0-19 let.
od 20. 4. 2015 do 5. 9. 2018
- Denní stacionář (§ 46 ZSS), ambulatní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním či mentálním onemocněním, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické oso by. Poskytuje se osobám ve věku od 1 do 50 let: ve středisku Denní stacionář PAPRSEK, Máchova 1134, Třinec (věk od 1 do 18 let) a ve středisku Denní stacionář RADOST, Čapkova 708, Třinec (věk od 18 do 50 let).
od 20. 4. 2015 do 5. 9. 2018
- Osobní asistence (§ 39 ZSS), terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje osobám ve věku od 1 d o 50 let bez bez časového omezení v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.
od 20. 4. 2015 do 5. 9. 2018
- Dům na půl cesty, ( §58 ZSS) pobytová služba zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a pro osoby, k teré jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby a poskytuje se výše uvedeným osobám ve středisku Dům na půl cesty, Čapkova 708, Třinec; včetně jeho stanice (tréninkový byt) na adrese Lidická 542, Třinec.
od 20. 4. 2015 do 22. 5. 2019
- Poskytování odborného poradenství pro péči o děti dle zákona č. 359/1999 Sb. § 40 odstavce (1), kdy zařízení odborného poradenství poskytuje zejména doporučení zaměřená na řešení vzájemných vztahů rodičů a jejich dětí a na péči rodičů o děti zdravotně pos tižené. V rámci odobrného poradenství se poskytují nebo zprostředkovávají rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dětí rady ve věcech výchovy a výživy dětí a v dalších otázkách týkajících se jejich rodinných, sociálních a mezigeneračních problémů vyplývajících z péče o děti.
od 9. 7. 2009
- Sociální oblast: Sociální péče je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSS), a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
od 9. 7. 2009
- Základní sociální poradenství, (§ 37 odst.2 ZSS), poskytované osobám, které potřebují informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
od 9. 7. 2009
- Stravování vlastním zaměstancům v souladu s vyhláškou MF č. 84/2005 Sb.
od 9. 7. 2009
- Praní a žehlení prádla použitého při provozu
od 9. 7. 2009 do 20. 4. 2015
- Zdravotní oblast: Zdravotní péče je poskytována především v souladu se zákonem č. 20/1966 Sb., o péči zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů . Je zde poskytována ambulantní léčebně rehabilitační a raná péče od narození do 40 let věku osobám s poruchami hybnosti a opožděným psychomotorickým vývojem a preventivní, psychologická, logopedická a poradenská činnost.
od 9. 7. 2009 do 20. 4. 2015
- Denní stacionář (§ 46 ZSS), ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služby obsahují tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy, d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně terapeutické činnosti, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
od 9. 7. 2009 do 20. 4. 2015
- Osobní asistence (§ 39 ZSS), terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně, c) pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajštění chodu domácnosti e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
od 9. 7. 2009 do 20. 4. 2015
- Služby sociální prevence Azylový dům, (§ 57 ZSS) pobytová služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, b) poskytnutí ubytování, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
od 9. 7. 2009 do 20. 4. 2015
- Dům na půl cesty, ( §58 ZSS) pobytová služba zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování, b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, c) sociálně terapeutické činnosti, d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
od 1. 1. 2006 do 9. 7. 2009
- denní péče o děti od 1 do 10 let vývojového věku v rámci denního stacionáře
od 1. 1. 2006 do 9. 7. 2009
- ambulantní léčebně rehabilitační a raná péče pro děti od narození do 15 let věku s poruchami hybnosti a opožděným psychomotorickým vývojem
od 1. 1. 2006 do 9. 7. 2009
- preventivní, psychologická, logopedická, speciálně - pedagogická a sociální péče
od 1. 1. 2006 do 9. 7. 2009
- poradenská činnost
od 1. 1. 2006 do 9. 7. 2009
- příprava a výdej jídel pro děti docházející na denní pobyt a pro zaměstnance organizace
od 1. 1. 2006 do 9. 7. 2009
- praní a žehlení prádla použitého při provozu
Statutární orgán
od 5. 9. 2018
Mgr. KAMIL RASZKA - ředitel
Český Těšín - Mistřovice, Nová cesta, PSČ 735 62
den vzniku funkce: 1. 8. 2018
od 21. 4. 2015 do 5. 9. 2018
ALENA KOSTKOVÁ - ředitel
Bystřice, , PSČ 739 95
den vzniku funkce: 1. 1. 2006 - 1. 8. 2018
od 1. 1. 2006 do 21. 4. 2015
Alena Kostková - ředitel
Bystřice, 595, PSČ 739 95
den vzniku funkce: 1. 1. 2006
od 1. 1. 2006
Způsob jednání: Ředitel za organizaci jedná ve všech věcech samostatně a podepisuje v souhlasu s podpisovým vzorem.
Nadační fond
od 1. 9. 2018
Statutární město Třinec, IČO: 00297313
Třinec - Staré Město, Jablunkovská, PSČ 739 61
od 1. 1. 2006 do 1. 9. 2018
Město Třinec, IČO: 00297313
Třinec, Jablunkovská 160, PSČ 739 61
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

24. 2. 2020 | | Petr Kučera

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

Jak si snížit daň z příjmů fyzických osob? Poradíme, co všechno si můžete odečíst. Tady je přehled daňových slev.

Petr Stuchlík o cestě od financí k Babišovi a zase zpátky

22. 2. 2020 | | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Petr Stuchlík o cestě od financí k Babišovi a zase zpátky

O podnikatelském vyhoření, krátké štaci v politice, filantropických aktivitách, investičních návycích Čechů a přivolávání krize.

Tak jednoduchý, že se nestačíte divit. S EET pomůže nový formulář

21. 2. 2020 | | Jiří Hovorka | 3 komentáře

Tak jednoduchý, že se nestačíte divit. S EET pomůže nový formulář

Finanční správa výrazně zjednodušila formulář pro zvláštní režim evidence tržeb.

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

18. 2. 2020 | | Veronika Hejná | 4 komentáře

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

Zákon o realitním zprostředkování včera vyšel ve Sbírce zákonů a začne tak být účinný 3. března. Co přináší vůbec první samostatná úprava tohoto byznysu?

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

17. 2. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

Na daních můžete zaplatit mnohem méně než patnáct procent z příjmů. Při vyplňování přiznání za rok 2019 lze využít odečitatelné položky a daňové slevy.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 520,00 Kč
Czech Exchange 2 525,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 530,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 575,00 Kč
Komerční banka 2 579,94 Kč
Expobank CZ 2 580,20 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 631,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 737 249 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+12
+
-
2.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-91
+
-
3.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-119
+
-
4.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-148
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-165
+
-

Články na Heroine.cz

Máte dítě s vývojovou poruchou? Na stát ani pojišťovny nespoléhejte

Máte dítě s vývojovou poruchou? Na stát ani pojišťovny nespoléhejte

Mohlo by se zdát, že žijeme v zemi s relativně fungujícím zdravotnictvím, kde se o nás...více

Generace Z: Na porno koukají už od jedenácti, o sexu vědí ale pořád málo

Generace Z: Na porno koukají už od jedenácti, o sexu vědí ale pořád málo

Měla jsem možnost mluvit o sexu se spoustou teenagerů. Mnohokrát jsem proto slyšela, jak...více

Suchý únor, šťavnatý život. Kéž by to bylo tak snadné

Suchý únor, šťavnatý život. Kéž by to bylo tak snadné

Po prosinci plném oslav, podnikových večírků, vaječňáků u babičky a svařáku z trhu jsem...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod vozidla
Poradna > Právní poradna > Občanské právo > Převod vozidla

Otázka: Dobrý den, mám dotaz ohledně převodu vozidla, zda je povinen kupující přepsat vozidlo na svou osobu v zákonné lhůtě 10-ti dnů po jeho koupi v Registru vozidel i přesto, že jej hodlá reklamovat, nebo činí...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services