Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Sociální služby města Pardubic
IČO: 75090970

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu2. 3. 2007
Obchodní firma
od 2. 3. 2007

Sociální služby města Pardubic

Sídlo
od 2. 3. 2007 do 30. 11. 2016
Pardubice, Kpt. Jaroše 726, PSČ 531 81
IČO
od 2. 3. 2007

75090970

DIČ

CZ75090970

Identifikátor datové schránky:9hzk7z6
Právní forma
od 2. 3. 2007
Příspěvková organizace
Spisová značka1003 Pr, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět činnosti
od 8. 7. 2011
- Sociální služby města Pardubic je organizace zřízená k poskytování sociálních služeb, která v zařízeních podle § 34 odst. 1, písm. b), e), f) zákona č. 108/2006 Sb. zajišťuje v hlavním předmětu činnosti služby sociální péče podle § 40, 44, 46, 49, 50 záko na č. 108/2006 Sb. podrobně vymezené takto: 1. Sociální služby pobytové poskytované domovy pro seniory jsou určeny a to: - v Domově pro seniory u Kostelíčka Pardubice: -- pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost, dosáhli věku 60 let a jejichž zdravotní či sociální situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o osoby, které nejsou schopny se o sebe postarat ve svém přirozeném prostředí, a to ani z a využití podpory rodinných příslušníků a pečovatelské služby. Služba je poskytována zájemcům přednostně s trvalým pobytem v okrese Pardubice, - v Domově pro seniory Dubina Pardubice: -- pro seniory od 65ti let se sníženou pohyblivostí, sníženou schopností sebeobsluhy či zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, která jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, pečovatelskou službou ani jinými službami sociál ní péče. Služba je poskytována přednostně uživatelům s trvalým pobytem v okrese Pardubice. 2. Sociální služby pobytové poskytované domovy se zvláštním režimem jsou určeny: - v Domově pro seniory U Kostelíčka Pardubice: -- pro osoby s chronickým duševním onemocněním od 40 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, zejména schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy, poruchy nálad a organické duševní poruchy (různé typy demen cí), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována přednostně uživatelům s trvalým pobytem v Pardubickém kraji. 3. Sociální služby pobytové - odlehčovací služby jsou určeny: - v Domově pro seniory U Kostelíčka Pardubice: -- pro osoby s chronicky duševním onemocněním s organickou duševní poruchou (různé typy demencí), kteří dosáhli věku 60 let a jejichž zdravotní či situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, -- pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost, dosáhli věku 60 let a jejichž zdravotní či sociální situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. U obou cílových skupin se jedná o osoby, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí. Cílem služby je poskytnout pečující osobě nezbytný odpočinek. 4. Sociální služby ambulantní poskytované pečovatelskou službou a denním stacionářem jsou určeny: - v Pečovatelské službě Pardubice: -- pro seniory, bez omezení věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, nebo trpí stařeckou, Alzheimerovou nemocí nebo ostatní demencí, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby podle vy jmenovaných úkonů poskytované pečovatelskou službou. - v Denním stacionáři Slunečnice Pardubice: -- pro osoby s kombinovaným postižením, mentálním postižením a zdravotním postižením z Pardubického kraje od 9 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu kombinovaného postižení, mentální retardace a zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pr avidelnou pomoc jiné fyzické osoby poskytované v denním stacionáři. 5. Sociální služby terénní poskytované Pečovatelskou službou Pardubice jsou určeny: -- pro osoby se zdravotním postižením, bez omezení věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zhoršeného zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech uživatelů podle vyjmen ovaných úkonů, -- pro rodiny s dítětem/dětmi, které se ocitly v nepříznivé situaci z důvodu zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, -- pro seniory, bez omezení věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocněn nebo zdravotního postižení, nebo trpí stařeckou, Alzheimerovou nemocí nebo ostatní demencí, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, služba s e poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech uživatelů podle vyjmenovaných úkonů. Tyto cílové skupiny jsou ohroženy sociálním vyloučením a k tomu, aby zůstaly součástí společenství a mohly se podílet na společenském životě, potřebují podporu pečovatelské služby. Poskytování sociálních služeb zahrnuje tyto činnosti: - v pobytových sociálních službách -- poskytnutí ubytování -- poskytnutí stravy -- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu -- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu -- zprostředkování kontaktů se společenským prostředím -- sociálně terapeutické činnosti -- aktivizační činnosti -- základní sociální poradenství -- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí -- zajištění zdravotní péče -- poskytnutí ošetřovatelské a rehabilitační péče -- zajištění úschovy cenných věcí a finančních prostředků klientů, kteří o jejich převzetí požádají při nástupu nebo během pobytu -- fakultativní činnosti pro uživatele - v ambulantních službách denního stacionáře -- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu -- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu -- poskytnutí stravy -- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti -- zprostředkování kontaktů se společenským prostředím -- sociálně terapeutické činosti -- základního sociálního poradenství -- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí -- fakultativní činnosti pro uživatele - v terénních a ambulantních službách pečovatelské služby -- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu -- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu -- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy -- pomoc při zajištění chodu domácnosti -- zprostředkování kontaktů se společenským prostředím -- základní sociální poradenství -- fakultativní činnosti pro uživatele 6. Dále je zajišťováno: -- výkon ekonomické, provozní a administrativní činnosti včetně správy movitého i nemovitého majetku ve vlastnictví Statutárního města Pardubice a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou, stravovací služby pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebn ém pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Sociálních služeb města Pardubice, -- podmínky pro výkon praktické výuky středním a vysokým školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením a praktické výuky pracovníků v sociálních službách, -- plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
od 2. 3. 2007 do 8. 7. 2011
- Sociální služby města Pardubic je organizace zřízená k poskytování sociálních služeb, která v zařízeních podle § 34 odst. 1, písm. b), e), f) zákona č. 108/2006 Sb. zajišťuje v hlavním předmětu činnosti služby sociální péče podle § 40,44,46,49,50 zákona č . 108/2006 Sb. podrobně vymezené takto: sociální služby pobytové poskytované domovy pro seniory: - pro osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, pobírající starobní či invalidní důchod a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, - pro osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, - pro osoby s chronickým duševním onemocněním od 40 let jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, - pro výše uvedené kategorie osob, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí s cílem umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek - sociální služby ambulantní poskytované pečovatelskou službu a denním stacionářem: - pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, pro osoby se stařeckou Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, - pro osoby s mentálním postižením od 9 let do 55 let a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby -sociální služby terénní poskytované pečovatelskou službou: - pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby ve vymezeném čase v domácnosti osob.
od 2. 3. 2007 do 8. 7. 2011
- rozsah poskytování pobytové, ambulantní a terénní sociální služby. - pobytové sociální služby: - občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, pobírajícím starobní či invalidní důchod a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, - osobám s chronickým duševním onemocněním od 40 let, osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí: jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, - pro výše uvedené kategorie osob, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí s cílem umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek - ambulantní sociální služby: - osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, pro osoby se stařeckou Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, - osobám s mentálním postižením od 9ti let do 55ti let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, - terénní sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby ve vymezeném čase v domácnostech občanů.
od 2. 3. 2007 do 8. 7. 2011
- Poskytování služeb zahrnuje tyto činnosti: v pobytových sociálních službách: - poskytnutí ubytování - poskytnutí stravy - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - zprostředkování kontaktů se společenským prostředím - poskytnutí sociální terapeutické činnosti - poskytnutí aktivizační činnosti - poskytnutí základního sociálního poradenství - poskytnutí pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů - zajištění zdravotní péče - poskytnutí ošetřovatelské a rehabilitační péče - zajištění úschovy cenných věcí a finančních prostředků klientů, kteří o jejich převzetí požádají při nástupu nebo během pobytu
od 2. 3. 2007 do 8. 7. 2011
- v ambulantních sociálních službách: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti dle věku klientů - zprostředkování kontaktů se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - poskytnutí základního soicálního poradenství
od 2. 3. 2007 do 8. 7. 2011
- v terénních sociálních službách: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - pomoc při zajištění chodu domácnosti - zprostředkování kontaktů se společenským prostředím - poskytnutí základního sociálního poradenství.
od 2. 3. 2007 do 8. 7. 2011
- zajišťuje: - výkon ekonomické, provozní a administrativní činnosti včetně správy movitého majetku ve vlastnictví Statutárního města Pardubice a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a stravovací služby pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro n aplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Sociálních služeb města Pardubic, - podmínky pro výkon praktické výuky středním a vysokým školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením a praktické výuky pracovníků sociální péče, - plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
Statutární orgán
od 30. 11. 2016
Ing. PETR KREJČÍ - ředitel
Pardubice - Bílé Předměstí, Gebauerova, PSČ 530 03
den vzniku funkce: 1. 7. 2010
od 14. 9. 2010 do 30. 11. 2016
Ing. Petr Krejčí - ředitel
Pardubice, Gebauerova, PSČ 530 03
den vzniku funkce: 1. 7. 2010
od 2. 3. 2007 do 14. 9. 2010
Hana Vičíková - ředitelka příspěvkové organizace
Pardubice - Polabiny, Brožíkova 424, PSČ 530 09
den vzniku funkce: 1. 1. 2007 - 30. 4. 2010
od 8. 7. 2011
Způsob jednání: Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel.
od 2. 3. 2007 do 8. 7. 2011
Způsob jednání: Jménem příspěvkové organizace jedná ředitelka.
Nadační fond
od 2. 3. 2007
Statutární město Pardubice, IČO: 00274046
Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Karty má přijímat víc podnikatelů. Dostanou terminál na rok zdarma

25. 2. 2020 | | Petr Kučera | 4 komentáře

Karty má přijímat víc podnikatelů. Dostanou terminál na rok zdarma

O deset tisíc terminálů bez poplatků mohou živnostníci žádat od 1. března.

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

24. 2. 2020 | | Petr Kučera

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

Jak si snížit daň z příjmů fyzických osob? Poradíme, co všechno si můžete odečíst. Tady je přehled daňových slev.

Petr Stuchlík o cestě od financí k Babišovi a zase zpátky

22. 2. 2020 | | Ondřej Tůma | 5 komentářů

Petr Stuchlík o cestě od financí k Babišovi a zase zpátky

O podnikatelském vyhoření, krátké štaci v politice, filantropických aktivitách, investičních návycích Čechů a přivolávání krize.

Tak jednoduchý, že se nestačíte divit. S EET pomůže nový formulář

21. 2. 2020 | | Jiří Hovorka | 4 komentáře

Tak jednoduchý, že se nestačíte divit. S EET pomůže nový formulář

Finanční správa výrazně zjednodušila formulář pro zvláštní režim evidence tržeb.

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

18. 2. 2020 | | Veronika Hejná | 8 komentářů

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

Zákon o realitním zprostředkování včera vyšel ve Sbírce zákonů a začne tak být účinný 3. března. Co přináší vůbec první samostatná úprava tohoto byznysu?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
Česká spořitelna 2 601,00 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
Komerční banka 2 607,97 Kč
Expobank CZ 2 617,20 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 659,80 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 737 249 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-33
+
-
2.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-61
+
-
3.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-111
+
-
4.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-160
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-219
+
-

Články na Heroine.cz

Většinu dětských obětí nezneužijí pedofilové, boří mýty expertka

Většinu dětských obětí nezneužijí pedofilové, boří mýty expertka

Nový dokumentární film V síti režiséra Viktora Klusáka v Česku rozpoutal debatu o fenoménu...více

Smutek jako diagnóza. Proč ztráta někdy bolí tak dlouho

Smutek jako diagnóza. Proč ztráta někdy bolí tak dlouho

Je smutným faktem, že většina z nás v životě zažije ztrátu milovaného člověka. Každý rok...více

Žena s klíči mezi prsty není hysterka. Má jen jinou zkušenost než muži

Žena s klíči mezi prsty není hysterka. Má jen jinou zkušenost než muži

Na sociálních sítích se nedávno rozvinula bouřlivá debata kolem tweetu muže, který nechtěně...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Nemoc z povolání
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Nemoc z povolání

Otázka: Dobrý den, byla mi uznána nemoc z povolání a potřebuji zjistit na co mám nárok. Konkrétně pracuji jako obsluha CNC (strojírenství). Dle výsledků epikutánních testů mi byla zjištěna alergie na tzv.kathon...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services