Kulig a.s.
IČO: 27830420

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu2. 1. 2008
Obchodní firma
od 2. 1. 2008

Kulig a.s.

Sídlo
od 2. 1. 2008 do 18. 11. 2014
Frýdek - Místek, U Staré pošty 53, PSČ 738 01
IČO
od 2. 1. 2008

27830420

DIČ

CZ27830420

Identifikátor datové schránky:pm4evbg
Právní forma
od 2. 1. 2008
Akciová společnost
Spisová značka3954 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 18. 11. 2014
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 25. 11. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 21. 2. 2008
- hostinská činnost
od 21. 2. 2008 do 25. 11. 2009
- pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
od 21. 2. 2008 do 18. 11. 2014
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 2. 1. 2008 do 25. 11. 2009
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním pouze základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 22. 4. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 22. 4. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 22. 4. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.
od 20. 11. 2012
- Na nástupnickou společnost Kulig a.s. se sídlem Frýdek - Místek, U Staré pošty 53, PSČ 738 01, identifikační číslo: 278 30 420 přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti CASINO CITY s.r.o. se sídlem Frýdek-Místek, U staré p ošty 53, PSČ 738 01, identifikační číslo: 268 24 167, kdy rozhodným dnem pro fúzi byl 1.1.2012.
od 17. 12. 2009 do 14. 1. 2010
- - Rozhodnutím jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ze dne 18.11.2009, jediný akcionář Josef Kulig při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o: - zvýšení základního kapitálu společnosti Kulig a.s. upsáním nových akcií ze stávajících 42 696 000,- Kč (slovy: čtyřicetdvamilionyšestsetdevadesátšesttísíckorunčeských) na 100 000 000 (slovy: jednostomilionůkorunčeských) o 57 304 000,- Kč (slovy: padesátsedmmilionůtřistačtyřitisícekorunčeských). Nepřipouští se možnost upisování akcií na částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bez omezení. Důvodem zvýšení základního kapitálu této společnosti je zvýšení stability a bonity společnosti a zajištění jejího dalšího rozvoje. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: -na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 11 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1 akcie 5 000,- Kč (slovy:pětmilionů korunčeských), 1 kus kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000 000,- Kč (slovy:dvamilionykorunčeských) a 1 kus kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 304 000,- Kč (slovy:třistačtyřitisíce korunčeských). Celková jmenovitá hodnota nových akcií činí 57 304 000,- Kč(slovy:padesátsedmmilionůtřistačtyřitisíce korunčeských) Upisovatel jediný akcionář Josef Kulig využívá přednostní právo k úpisu akcií a upíše 11 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1 akcie 5 000 000,- Kč (slovy:pětmilionů korunčeských), 1 kus kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000 000,- Kč (slovy:dvamilionykorunčeských) a 1 kus kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 304 000,- Kč (slovy:třistačtyřitisícekorunčeských).Upisovatel jediný akcionář Josef Kulig využívá přednostní právo k úpisu akcií a upíše 11 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1 akcie 5 000 000 ,- Kč (slovy:pětmilionů korunčeských), 1 kus kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000 000,- Kč (slovy:dvamilionykorunčeských) a 1 kus kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 304 000,- Kč (slovy:třistačtyřitisíce korunčeských). Upisovatel Josef Kulig upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Kulig a.s. Tato musí mít písemnou formu s ověřenými podpisy smluvních stran a musí obsahovat minimálně náležitostí § 205 odst. 3 obch. zák. Místo a lhůta pro upsání akcií: lhůta pro upsání akcií činí 20 dnů ode dne kdy upisovateli bude doručena výzva společnosti k upsání akcií spolu s návrhem Smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti výzvu k upsání akcií, která bude obsahovat i oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií a návrh smlouvy o upsání akcií, předá upisovateli osobně nebo mu je odešle doručenou poštou na jeho adresu, a to ve lhůtě do 2 týdnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Frýdek-Místek, U Staré pošty 53, PSČ 738 01 - emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě, tj. 5 000 000,- Kč za akcii o jmenovité hodnotě 5 000 000,- Kč, 2 000 000,- Kč za akcii o jmenovité hodnotě 2 000 000,- Kč a 304 000,- Kč za akcii o jmenovité hodnotě 304 000,- Kč - emisní kurs nových akcií bude splácen peněžitým vkladem tak, že upisovatel Josef Kulig splatí emisní kurs nových jím upsaných akcií započtením části níže uvedené pohledávky ve výši 57 304 000,- Kč, ve lhůtě 20 dnů od upsání akcií-ke dni učinění tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu existuje následující pohledávka věřitele Josefa Kuliga, r.č. xxxx, bytem Lučina 365, PSČ 739 39, vůči společnosti Kulig a.s. se sídlem Frýdek-Místek, U Staré pošty 53, PSČ 738 01, IČ 278 30 420, v celkové výši 268 468 000,- Kč. Tato pohledávka vznikla jako nesplacená část kupní ceny za obchodní podíl jediného společníka Josefa Kuliga ve společnosti MULTICASINO s.r.o., na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 4.11.2008, ve znění Dodatku číslo 1 ze dne 4.11.2008, uzavřené mezi Josefem Kuligem jako převodcem a společností Kulig a.s. jako nabyvatelem. Tato pohledávka je způsobilá k započtení - jediný akcionář, pan Josef Kulig vyslovuje títmo souhlas se započtením části pohledávky Josefa Kuliga ve výši 57 304 000,- Kč, proti pohledávce upisovatele Josefa Kuliga na splacení emisního kursu shora uvedených akcií, respektive jmenovité hodnoty upisovaných akcií - pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení a) Smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů b) ve Smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady c) peněžitá pohledávka upisovatele Josefa Kuliga bude započtena ve výši 57 304 000,- Kč (slovy: padesátsedmmilionůtřistačtyřitisícekorunčeských) proti pohledávce společnosti Kulig a.s.. na splacení emisního kursu akcií upsaných tímto upisovatelem na zvýšení základního kapitálu d) dnem účinnosti Smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rohodnutí. Účinností Smlouvy o započtení část této pohledávky zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit odpovídající část emisního kursu akcií na zvýšení základního kapitálu) dnem účinnosti Smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí. Účinností Smlouvy o započtení část této pohledávky zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit odpovídající část emisního kursu akcií na zvýšení základního kapitálu
Kapitál
od 7. 1. 2010
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 1. 2008 do 7. 1. 2010
Základní kapitál 42 696 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 42.
od 18. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 18. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 6.
od 18. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 18. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 11.
od 18. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 18. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 7. 1. 2010 do 18. 11. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 11.
od 7. 1. 2010 do 18. 11. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 7. 1. 2010 do 18. 11. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 2. 1. 2008 do 18. 11. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 42.
od 2. 1. 2008 do 18. 11. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 2. 1. 2008 do 18. 11. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 6.
od 2. 1. 2008 do 18. 11. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
Statutární orgán
od 22. 4. 2014
JOSEF KULIG - předseda představenstva
Lučina, , PSČ 739 39
den vzniku členství: 27. 12. 2013
den vzniku funkce: 27. 12. 2013
od 16. 11. 2011 do 22. 4. 2014
Josef Kulig - předseda představenstva
Lučina, 419, PSČ 739 39
den vzniku členství: 2. 1. 2008 - 2. 4. 2013
den vzniku funkce: 2. 1. 2008 - 2. 4. 2013
od 16. 11. 2011 do 22. 4. 2014
Michaela Pekárková - člen představenstva
Havířov - Město, Radniční, PSČ 736 01
den vzniku členství: 14. 2. 2011 - 27. 12. 2013
od 2. 1. 2008 do 16. 11. 2011
Josef Kulig - předseda představenstva
Lučina, 365, PSČ 739 39
den vzniku členství: 2. 1. 2008
den vzniku funkce: 2. 1. 2008
od 2. 1. 2008 do 16. 11. 2011
Milan Danko - člen představenstva
Těrlicko - Horní Těrlicko, 483, PSČ 735 42
den vzniku členství: 2. 1. 2008 - 14. 2. 2011
od 2. 1. 2008 do 22. 4. 2014
Ing. Libor Valušek - člen představenstva
Frýdek-Místek, K Hájku 133, PSČ 738 01
den vzniku členství: 2. 1. 2008 - 2. 4. 2013
od 22. 4. 2014
Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně.
od 2. 1. 2008 do 22. 4. 2014
Způsob jednání: Za představenstvo jedná jménem společnosti a společnost zavazuje buď předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 3. 3. 2015
JOSEF KULIG - člen dozorčí rady
Lučina, , PSČ 739 39
den vzniku členství: 27. 12. 2013
od 22. 4. 2014 do 3. 3. 2015
JOSEF KULIG - člen dozorčí rady
Lučina, , PSČ 739 39
den vzniku členství: 27. 12. 2013
od 4. 1. 2012 do 22. 4. 2014
Miroslav Kulig - předseda dozorčí rady
Lučina, , PSČ 739 39
den vzniku členství: 28. 12. 2011 - 27. 12. 2013
den vzniku funkce: 28. 12. 2011 - 27. 12. 2013
od 2. 1. 2008 do 4. 1. 2012
Kateřina Danková - předseda dozorčí rady
Těrlicko - Horní Těrlicko, 483, PSČ 735 42
den vzniku členství: 2. 1. 2008 - 28. 12. 2011
den vzniku funkce: 2. 1. 2008 - 28. 12. 2011
od 2. 1. 2008 do 22. 4. 2014
Radek Rudzki - člen dozorčí rady
Havířov - Šumbark, U Tesly 1175/7, PSČ 736 01
den vzniku členství: 2. 1. 2008 - 2. 4. 2013
od 2. 1. 2008 do 22. 4. 2014
Tomáš Hrabec - člen dozorčí rady
Horní Těrlicko, 311, PSČ 735 42
den vzniku členství: 2. 1. 2008 - 2. 4. 2013
Hodnocení firmy
+6
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.


Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

+36
+
-
2.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

+29
+
-
3.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

+15
+
-
4.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-276
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-455
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  7 787 919 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 560,00 Kč
Broadway Change 2 565,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 570,00 Kč
MONETA Money Bank 2 612,00 Kč
Sberbank CZ 2 612,00 Kč
Expobank CZ 2 615,20 Kč
Oberbank 2 629,00 Kč
Česká spořitelna 2 654,00 Kč
ČSOB 2 649,00 Kč
Komerční banka 2 664,49 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 693,60 Kč
Raiffeisenbank 2 696,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: narok na odstoupeni od smlouvy
Poradna > Spotřebitelská poradna > narok na odstoupeni od smlouvy

Otázka: Dobry den, objednala jsem si v kuchynske studiu novou linku. K jeji montazi doslo pred tydnem, bohuzel to dopadlo tak, ze linka dorazila vyrobena tak, ze nesla smontovat. Doslo k posunu skrinek, takze...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.