ČS do domu, a.s., v likvidaci
IČO: 28909011

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu2. 6. 2009
Obchodní firma
od 3. 5. 2017

ČS do domu, a.s., v likvidaci

od 23. 1. 2013 do 3. 5. 2017

ČS do domu, a.s.

od 2. 6. 2009 do 23. 1. 2013

Partner České spořitelny,a.s.

Sídlo
IČO
od 2. 6. 2009

28909011

Identifikátor datové schránky:d5nfkpn
Právní forma
od 2. 6. 2009
Akciová společnost
Spisová značka15320 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 7. 3. 2012 do 10. 6. 2016
- poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
od 3. 7. 2009
- Investiční zprostředkovatel
od 1. 7. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 26. 6. 2009
- činnost pojišťovacího agenta
od 2. 6. 2009 do 26. 6. 2009
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 3. 5. 2017
- Rozhodnutím valné hromady společnosti sepsaného formou notářského zápisu NZ 31/2017, ze dne 28.3.2017, byla společnost ke dni 16.4.2017 zrušena s likvidací a téhož dne vstoupila do likvidace.
od 4. 7. 2011 do 26. 7. 2011
- Jediný akcionář společnosti, společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, přijal v působnosti valné hromady následující usnesení, kterým rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 4.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: - 10 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) v listinné podobě, 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno v b odu "Za prvé" tohoto notářského zápisu, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchod ního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 10 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,-Kč (slovy: dvě stě set tisíc korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájem ci takto: 10 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) v listinné podobě společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, zapsané v obcho dním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti Česká spořitelna, a.s., na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti ) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na a dresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří ku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku 3.000.000,-Kč (slovy: t ři miliony korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií, 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č. xxx, vedený u České spořitelny, a.s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu.
Kapitál
od 26. 7. 2011
Základní kapitál 4 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 6. 2009 do 26. 7. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 7. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 2. 6. 2009 do 26. 7. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 14. 7. 2016
LUCIE PALÁNOVÁ - člen představenstva
Kopřivnice, Francouzská, PSČ 742 21
den vzniku členství: 1. 6. 2016
den vzniku funkce: 1. 6. 2016
od 5. 12. 2015 do 14. 7. 2016
Ing. ALEŠ SEDLÁK - předseda představenstva
Praha - Kunratice, Muškova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 5. 8. 2015 - 31. 3. 2016
den vzniku funkce: 5. 8. 2015 - 31. 3. 2016
od 1. 4. 2014 do 14. 7. 2016
MIROSLAV DOMALÍP - místopředseda představenstva
Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II, Husova, PSČ 293 01
den vzniku členství: 1. 1. 2014 - 31. 5. 2016
den vzniku funkce: 7. 1. 2014 - 31. 5. 2016
od 23. 1. 2013 do 14. 7. 2016
DAVID HEGNER - Člen představenstva
Praha - Stodůlky, Harmonická, PSČ 158 00
den vzniku členství: 1. 10. 2012 - 31. 5. 2016
od 7. 3. 2012 do 23. 1. 2013
Mgr. Daniel Vlk, MBA - člen představenstva
Ústí nad Labem, Javorová 312, PSČ 403 40
den vzniku členství: 2. 6. 2009 - 30. 4. 2012
od 7. 3. 2012 do 1. 4. 2014
Ing. Radan Šantora - místopředseda představenstva
Praha 5 - Lipence, Na Lhotkách, PSČ 155 31
den vzniku členství: 1. 1. 2012 - 31. 10. 2013
den vzniku funkce: 3. 1. 2012 - 31. 10. 2013
od 7. 3. 2012 do 5. 12. 2015
Ing. Michal Seifert, MBA - předseda představenstva
Praha 6 - Bubeneč, Raisova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 1. 2012 - 4. 8. 2015
den vzniku funkce: 3. 1. 2012 - 4. 8. 2015
od 2. 6. 2009 do 8. 3. 2011
Ing. Aleš Dočkal - člen představenstva
Ostrava, Strelkovova 1522/1, PSČ 700 30
den vzniku členství: 2. 6. 2009 - 31. 12. 2010
od 2. 6. 2009 do 7. 3. 2012
Mgr. Daniel Vlk, MBA - předseda představenstva
Ústí nad Labem, Javorová 312, PSČ 403 40
den vzniku členství: 2. 6. 2009
den vzniku funkce: 2. 6. 2009 - 2. 1. 2012
od 2. 6. 2009 do 7. 3. 2012
Mgr. Josef Svoboda - místopředseda představenstva
Praha 5, Tomkova 4/3167, PSČ 150 00
den vzniku členství: 2. 6. 2009 - 31. 12. 2011
den vzniku funkce: 2. 6. 2009 - 31. 12. 2011
od 14. 7. 2016
Za společnost jedná a podepisuje člen představenstva samostatně.
od 2. 6. 2009 do 14. 7. 2016
Za společnost jednají a podepisují dva členové představenstva společně.
Likvidace
od 3. 5. 2017
TH TAX s.r.o., IČO: 29135541
Praha - Nové Město, 28. října, PSČ 110 00
Dozorčí rada
od 6. 5. 2017
FILIP BELANT - předseda dozorčí rady
Struhařov, Větrná, PSČ 251 64
den vzniku členství: 1. 6. 2016
den vzniku funkce: 19. 10. 2016
od 6. 5. 2017
JAN DAVID - místopředseda dozorčí rady
Praha - Radotín, Solná, PSČ 153 00
den vzniku členství: 3. 6. 2016
den vzniku funkce: 19. 10. 2016
od 14. 7. 2016
DUŠAN SÝKORA - člen dozorčí rady
Praha - Ďáblice, K lomu, PSČ 182 00
den vzniku členství: 3. 6. 2016
den vzniku funkce: 3. 6. 2016
od 14. 7. 2016 do 6. 5. 2017
FILIP BELANT - člen dozorčí rady
Struhařov, Větrná, PSČ 251 64
den vzniku členství: 1. 6. 2016
den vzniku funkce: 1. 6. 2016
od 14. 7. 2016 do 6. 5. 2017
JAN DAVID - člen dozorčí rady
Praha - Radotín, Solná, PSČ 153 00
den vzniku členství: 3. 6. 2016
den vzniku funkce: 3. 6. 2016
od 12. 6. 2015 do 14. 7. 2016
Ing. DANIELA PEŠKOVÁ - předsedkyně dozorčí rady
Praha - Veleslavín, Pod novým lesem, PSČ 162 00
den vzniku členství: 2. 2. 2015 - 31. 5. 2016
den vzniku funkce: 27. 2. 2015 - 31. 5. 2016
od 30. 4. 2015 do 12. 6. 2015
Ing. DANIELA PEŠKOVÁ - předsedkyně dozorčí rady
Praha 6 - Veleslavín, Pod novým lesem, PSČ 162 00
den vzniku členství: 2. 2. 2015
den vzniku funkce: 27. 2. 2015
od 21. 11. 2013 do 14. 7. 2016
JOSEF HAVELKA - člen dozorčí rady
Černošice, Libušina, PSČ 252 28
den vzniku členství: 1. 7. 2013 - 31. 5. 2016
od 7. 11. 2013 do 21. 11. 2013
JOSEF HAVELKA - člen dozorčí rady
Černošice, Libušina, PSČ 252 28
den vzniku členství: 1. 7. 2013
od 7. 11. 2013 do 30. 4. 2015
MARTIN TECHMAN - předseda dozorčí rady
Jesenice - Zdiměřice, Čížková, PSČ 252 42
den vzniku členství: 2. 6. 2013 - 31. 1. 2015
den vzniku funkce: 12. 7. 2013 - 31. 1. 2015
od 7. 11. 2013 do 14. 7. 2016
MICHAELA MICHALOVIČOVÁ - místopředseda dozorčí rady
Praha - Michle, Tigridova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 2. 2012 - 31. 1. 2016
den vzniku funkce: 12. 7. 2013 - 31. 1. 2016
od 7. 3. 2012 do 7. 11. 2013
Michaela Michalovičová - člen dozorčí rady
Praha 9, Podnádražní, PSČ 190 00
den vzniku členství: 1. 2. 2012
od 2. 6. 2009 do 7. 3. 2012
Ing. Michal Seifert, MBA - člen dozorčí rady
Praha 6, Raisova 2, PSČ 160 00
den vzniku členství: 2. 6. 2009 - 31. 12. 2011
od 2. 6. 2009 do 7. 11. 2013
Aleš Sloupenský, MBA - předseda dozorčí rady
Říčany, Slunečná 2038, PSČ 251 01
den vzniku členství: 2. 6. 2009 - 2. 6. 2013
den vzniku funkce: 2. 6. 2009 - 2. 6. 2013
od 2. 6. 2009 do 7. 11. 2013
Roman Lux - místopředseda dozorčí rady
Jablonné nad Orlicí, nám. 5.května 3, PSČ 561 64
den vzniku členství: 2. 6. 2009 - 2. 6. 2013
den vzniku funkce: 2. 6. 2009 - 2. 6. 2013
Akcionáři
od 2. 6. 2009
Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+91
+
-
2.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

+34
+
-
3.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-273
+
-
4.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-304
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-365
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  7 931 531 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 545,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 613,00 Kč
Sberbank CZ 2 611,00 Kč
Expobank CZ 2 611,10 Kč
Oberbank 2 630,00 Kč
Česká spořitelna 2 655,00 Kč
ČSOB 2 649,00 Kč
Komerční banka 2 662,40 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 693,50 Kč
Raiffeisenbank 2 693,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Dluhopisy českých firem
Poradna > Investiční poradna > Dluhopisy > Dluhopisy českých firem

Otázka: Dobrý den, našla jsem firmu Centrum dluhopisů, s.r.o., která nabízí zprostředkování prodeje dluhopisů pro různé české firmy. Většinou se jedná o krátkodobou investici na 1-3 roky s poměrně vysokým a pravidelně...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.