Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik
IČO: 00003514 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu30. 6. 1989
Datum zániku31. 12. 1992
StavVymazáno
Obchodní firma
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992

Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik

Sídlo
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
Olšanská 5, Praha 3
IČO
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992

00003514

Právní forma
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
Státní podnik
Spisová značka251 ALX, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 21. 7. 1992 do 31. 12. 1992
- 17. Uzavírání dohod o propojení, za podmínky technické reali zovatelnosti s jinými držiteli pověření nebo povolení na provoz telekomunikačních zařízení a poskytování teleko- munikačních služeb v ČSR /včetně služeb mezinárodních/, kteří o to požádají. Dohody musí zajistit vzájemné propojení JTS se systémy jiných provozovatelů tak, aby byl zajištěn oboustranně efektivní přenos informací mezi systémem žadatele a JTS. Uzavírání dohod s jinými držiteli pověření nebo povolení na provoz telekomunikačních zařízení a poskytování tele-
od 21. 7. 1992 do 31. 12. 1992
- komunikačních slsužeb v ČSFR /včetně služeb mezinárod- ních/, kteří o to požádají, o spoldčném řešení zajištění tísňových a informačních služeb, včetně vydávání telefn- ních seznamů Poskytování volných přenosových kapacit v JTS bez jakéko liv diskriminace, po dohodě a na požádání jiných držite- lů pověření nebo povolení na provoz stelekomunikačních zařízení a poskytování telekomunikačních služeb v ČSFR /včetně služeb mezinárodních/. Zřizování přenosových cest přes československé pozemské
od 21. 7. 1992 do 31. 12. 1992
- stanice Intelsat a Eutelsat.
od 12. 6. 1992 do 31. 12. 1992
- 5. Výkon státní správy na úseku pošty
od 12. 6. 1992 do 31. 12. 1992
- 7.a/ výstavba, provoz a rozvoj jednotné sítě pošty a PNS na území ČR v souladu s koncepčními záměry s rozvojovými programy včetně součinnosti na jejich tvorbě, projekční inženýrské a výzkumně vývojové činnosti.
od 12. 6. 1992 do 31. 12. 1992
- b/ Výstavba, provoz a rozvoj JTS na území ČR, digitalizace JTS v souladu s koncepčními záměry a rozvojovými progra my zakladatele, včetně součinnosti na jejich tvorbě, projekční, inženýrské a výzkumně vývojové činnosti.
od 12. 6. 1992 do 31. 12. 1992
- 5. Provoz účelové telekomunikační sítě na úrovni ČR
od 12. 6. 1992 do 31. 12. 1992
- 6. Centralizovaná organizace dálkové části JTS tak, aby byla zajištěna návaznost na síť mezinárodní podle podmínek sjednaných zakladatelem a byly zabezpečeny potřeby obrany a bezpečnosti státu, mezinárodní nekomutované tranzity a byla dosažena průchodnost a odolnost.
od 30. 6. 1989 do 26. 9. 1991
- 13. Funkce zřizovatele středních odborných učilišť.
od 30. 6. 1989 do 12. 6. 1992
- 5. Výkon státní správy na úseku pošty, telekomunikací a na úseku neveřejných telekomunikačních zařízení a poškozování podzem- ních telekomunikačních vedení a zařízení.
od 30. 6. 1989 do 12. 6. 1992
- 6. Výkon státní inspekce telekomunikací, odborného technického do zoru spojů a činností specializovaného stavebního úřadu a stá- tního stavebního dohledu.
od 30. 6. 1989 do 12. 6. 1992
- 7. Výstavby, provoz a rozvoj jednoté sítě pošty, PNS a JTS na území ČSR, digitalizace JTS, v souladu s koncepčními záměry a rozvojovými programy, včetně součinnosti na jejich tvorbě, projekční, inženýrské a výkumně-vývojové činnosti.
od 30. 6. 1989 do 12. 6. 1992
- 5. Provoz zvláštní telekomunikační sítě na území ČSR
od 30. 6. 1989 do 12. 6. 1992
- 6. Centralizovaná organizace dálkové části JTS tak, aby byla zajištěna návaznost na primární síť VAKSS RVHP a zabezpečeny potřeby obrany a bezpečnosti státu, mezinárodní nekomutované tranzity a byla dosažena stanovená průchodnost a odolnost.
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
- Základní předmět činnosti státního podniku:
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
- 1.Výkon poštovního provozu a poštovní novinové služby pro potřeby národního hospodářství, obrany a bezpečnosti státu a pro potře- by obyvatelstva v okruhu těchto činností - doprava všech druhů poštovních zásilek - peněžní služby pošty, včetně obstaravatelských činností - rozšiřování tuzemského i zahraničního tisku a zasílání čs. riodického tisku do zahraničí - prodej doplňkového zboží V jednotné síti pošty a PNS na území ČSR v souladu s akty SPU a doporučeními a dokumenty NÚ SPU, OSS a RVHP a stanovenými
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
- normativy kvality.
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
- 2. Výkon realizační činnosti v oblasti poštovních cenin.
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
- 3. Přenos všech druhů signálů, zpráv a informací po jednotlivé telekomunikační síti /dále jen JTSú, s vyjimkou sítě rozhlaso- vých a televizních vysílačů.
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
- 4. Přenos zpráv potřebných pro zajištění provozu JTS a poskytová- ní telekomunikačních služeb pro potřeby řízení státu a národní- ho hospodářství, pro potřeby obrany a bezpečnosti čs. území a pro potřeby obyvatelstva na území ČSR v souladu s dokumenty MTU CCITT, OSS a RVHP a stanovenými normativy kvality.
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
- 8. Připojování neveřejných a telekomunikačních zařízení do JTS na /zemí ČSR.
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
- 9. Vývoj, výroba, montáž, prodej, dovoz a vývoz technických a pro vozních prostředků pošty a PNS, vývoj, výroba , montáž ,prodej dovoz a vývoz telekomunikačních zařízení, pracovních a montáž- ních pomůcek.
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
- 10. Činnost vyplývající z provozu, údržby, modernizace, rozvoje a výstavby zařízení a objektů v majetku podniku, včetně servis- ní činnosti a objektů v majetku podniku, včetně servisní čin- nosti pro tuzemské a zahraniční zařízení podmiňující nebo související s provozem sítě pošty, PNS a JTS.
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
- 11. Kalkulace sazeb za zásilky a spojové služby.
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
- 12. Tvorba a údržba informační databáze pro potřeby informačního systému odvětví spojů
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
- 14. Tuzemská a zahraniční obchodní činnost s poštovními ceninami a filatelistickým zbožím, stanovení maloobchodních cen pošto- vních známek pro sběratelské účely, vydávaných a dovážených filatelistických publikací a potřeb.
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
- 15. Vydavatelství odborné literatury, provozních předpisů, pomů- cek a tiskopisů, propagačních a informačních materiálů v ob- lastech své činnosti.
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
- 16. Tisk jiných cenin nebo tiskovin pro potřebu resortu i mimore- sortních objednatelů, včetně zahraničních vydavatelů cenin
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
- Povinný předmět činnosti státního podniku: 1. Zajištění návaznosti čs. poštovní sítě a JTS na mezinárodní Světovou poštovní a telekomunikační síť,
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
- 2. Zabezpečení mezinárodních poštovních a telekomunikačních slu- žeb při dodržení tarifů, směrování, a způsobu provozu sjedna- ných zakladatelem se zahraničními správami spojů, resp. uzna- nými soukromými provozovatelstvím.
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
- 3. Centrálizovaná organizace mezinárodní poštovní úřepravy pro celé území ČSR k zabezpečení ochrany a bezpečnosti státu aplikaci celního, devizového a tiskového zákona a jednotného provozního vztahu k zahraničním poštovním správám.
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
- 4. Jednotný systém operativního řízení poštovního provozu, PSN a telekomunikačního provozu podle zásad a norem zakladatele v souladu s potřebami jednotné sítě pošty, PNS a JTS včetně zabezpečení návaznosti na systémy operativního řízení teleko- munikační sítě na území ČSR.
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
- 7. Výkon obstaravatelských činností a centrálního paušálu poštov- ného na základě dohod s partnerskými organizacemi, zajišťujích jednotné podmínky pro poskytování těchto služeb na celém území ČSSR.
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
- 8. Příprava funkce jednotné sítě pošty, PNS a JTS pro období BPS, vytváření Státní Spojové služby a realizace akcí zvláštní čás- ti plánu.
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
- 9. Realizace a propagace emisní činnosti poštovních známek a ji- ných poštovních cenin podle zásad a emisních záměrů vydavatele včetně provádění mezinárodní výměny poštovních cenin.
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
- 10. Výroba, distribuce, prodej , skartace a archivace poštovních cenin a tisků s tím souvisejících, včetně příležitostných poštovních razítek a výkon bezpečnostního dozoru v této ob- lasti podle zásad a norem vydavatele státních poštovních ce- nin.
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
- 11. Zabezpečení potřebného množství a druhů poštovních cenin pro účely poštovního provozu na území ČSR i pro SPT Bratislava, státní podnik.
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
- 12. Agenda poštovních razítek, zřizování příležitostných poštov- ních přepážek, včetně strojové propagace,
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
- 13. Jednota výrobních, distribučních a obchodních zájmů a potřeb poštovního provozu se státními zájmy.
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
- 14. Činnost Poštovního muzea podle zásad a norem vydavatele stát- ních pdoštovních cenin.
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
- 15. Nakládání s pdoštovními známkami a jinými poštovními ceninami propadlými ve prospěch státu na území ČSR.
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
- 16. Spojová doprava prováděná vlastní automobilovou dopravou a provoz speciálních mechanizačních prostředků a opraven.
Ostatní skutečnosti
od 31. 12. 1992 do 31. 12. 1992
- Tento podnik se vymazuje pro zrušení bez likvidace ke dni 31.12.1992 rozhodnutím ministra hospodářství ČR č. 378/1992 ze dne 16.12.1992. Podle rozhodnutí ministra hospodářství ČR č. 379/92 a č. 377/92 státní podnik byl rozdělen na podnik: - Česká pošta, státní podnik zapsaný k 1.1.1993 v obchodním rejstříku OS pro Prahu 1 pod Rg.A 7565, IČO: 471 14 983 - SPT Telecom, státní podnik zapsaný k 1.1.1993 v obchodním rejstříku OS pro Prahu 1 pod Rg.A 7566, IČO: 471 14 991.
od 2. 12. 1992 do 31. 12. 1992
- Sídlo: Ostrava 2, Mlýnská 12 IČO: 000 03 719
od 2. 12. 1992 do 31. 12. 1992
- Sídlo: Ostrava, Poštovní 20 IČO: 411 87 911
od 2. 12. 1992 do 31. 12. 1992
- Vedoucí: Ing. Jan Kocourek Ostrava 4, Otakara Jeremiáše 6009
od 2. 12. 1992 do 31. 12. 1992
- Zástupce vedoucího: Ing. Václav Čížek Praha 5, Amforová 1898
od 9. 11. 1992 do 31. 12. 1992
- Zástupce vedoucího: Jaroslav Jelínek Plzeň, Sokolovská 37
od 31. 10. 1992 do 31. 12. 1992
- Státní podnik s účinností od 31.10.1992 ministerstvu hospo- dářství ČR
od 4. 8. 1992 do 31. 12. 1992
- Vedoucí: Ing. karel Strašil Praha 9, Lovosická 693
od 13. 7. 1992 do 31. 12. 1992
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Ředitelství mezinárodní poštovní přepravy Praha zkratka ŘMPP Praha
od 13. 7. 1992 do 31. 12. 1992
- Sídlo: Praha 1, nám. Maxima Gorkého 13 IČO: 000 03 743
od 13. 7. 1992 do 31. 12. 1992
- Vedoucí: Ing. Petr Dřímalka Rakovník, Tyršova 157
od 13. 7. 1992 do 31. 12. 1992
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Správa dálkových kabelů Praha
od 13. 7. 1992 do 31. 12. 1992
- Vedoucí: ing. Jan Rak Praha 6, Bořislavka 2075
od 13. 7. 1992 do 31. 12. 1992
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Výpočetní a kontrolní ústředna spojů Praha zkratka Vakus Praha
od 13. 7. 1992 do 31. 12. 1992
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Informatika a automatizace telekomunikací zkratka: SPT IAT Praha
od 13. 7. 1992 do 31. 12. 1992
- Sídlo: Praha 5, Holečkova 10 IČO: 457 93 387
od 13. 7. 1992 do 31. 12. 1992
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Výpočetní a kontrolní ústředna spojů Praha
od 13. 7. 1992 do 31. 12. 1992
- Zkratka: SPT VAKUS Praha Sídlo: Praha 5, Holečkova 10 IČO: 457 93 395
od 13. 7. 1992 do 31. 12. 1992
- Vedoucí: ing. Květoslav Němec Praha 3, Sudoměřická 46
od 13. 7. 1992 do 31. 12. 1992
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Výpočetní a kontrolní ústředna spojů Vítkov zkratka: SPT VAKUS Vítkov
od 13. 7. 1992 do 31. 12. 1992
- Sídlo: Vítkov, Wolkerova 480 IČO: 463 50 276
od 13. 7. 1992 do 31. 12. 1992
- Vedoucí: ing. Josef Moša Vítkov, Opavská 688
od 12. 6. 1992 do 4. 8. 1992
- Vedoucí: Ing. Jiří Raboch Mnichovice, Pod Mohylou 606
od 28. 11. 1991 do 9. 11. 1992
- Vedoucí: ing. Vladislav Nerad Praha 4, Cuřínova 587
od 28. 11. 1991 do 31. 12. 1992
- Sídlo: Praha 4, bystřická 9 IČO: 000 07 727
od 26. 9. 1991 do 31. 12. 1992
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Oblastní správa telekomunikací České Budějovice zkratka: SPT ObST České Budějovice
od 26. 9. 1991 do 31. 12. 1992
- Vedoucí: ing. Václav Sabáček Adamov 22, p. Rudolfov
od 26. 9. 1991 do 31. 12. 1992
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Oblastní správa telekomunikací Plzeň zkratka: SPT ObST Plzeň
od 26. 9. 1991 do 31. 12. 1992
- Správa pošt a tlekomunikací Praha, státní podnik Oblastní správa pošt České Budějovice zkratka: SPT ObSP České Budějovice
od 26. 9. 1991 do 31. 12. 1992
- Sídlo: České Budějovice, nám. 1. máje IČO: 411 87 865
od 26. 9. 1991 do 31. 12. 1992
- Vedoucí: Ing. František Vondruška České Budějovice, sídliště Máj, Julie Prokopové 12
od 26. 9. 1991 do 31. 12. 1992
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Oblastní správa pošt Plzeň zkratka: SPT ObSP Plzeň
od 26. 9. 1991 do 31. 12. 1992
- Sídlo: Plzeň, Rychtaříkova č. 1 IČO: 411 87 873
od 26. 9. 1991 do 31. 12. 1992
- Vedoucí: Ing. Jan Přibáň Plzeň, Plzenecká 84
od 18. 6. 1991 do 12. 6. 1992
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Telekomunikační montáže zkratka SPT TMP
od 18. 6. 1991 do 2. 12. 1992
- Zástupce vedoucího: Ing. Václav Čížek Praha 5, Favorského 1898
od 7. 5. 1991 do 13. 7. 1992
- Vedoucí: ing. Petr Tomšů Praha 9, Litvínovská 589
od 7. 5. 1991 do 2. 12. 1992
- Vedoucí: Ing. Otakar Filipec V občanském domově 2, Praha 2
od 7. 5. 1991 do 31. 12. 1992
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Telecom Praha zkratka: SPT Telecom Praha
od 19. 2. 1991 do 12. 6. 1992
- Vedoucí: ing. Jiří Skála Říčany u Prahy
od 19. 2. 1991 do 13. 7. 1992
- Vedoucí: ing. Jan Rak Praha 6, Bořislavka 2075
od 19. 2. 1991 do 2. 12. 1992
- Sídlo: Ostrava 2, Mlýnská 12 IČO: 000 03 710
od 19. 2. 1991 do 2. 12. 1992
- Sídlo: Ostrava 2, Mlýnská 12 IČO: 411 87 911
od 19. 2. 1991 do 2. 12. 1992
- Vedoucí: Ing. Jan Kocourek Ostrava 8, Otakara jeremiáše 6009
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Oblastní správa telekomunikací Ústí nad Labem zkratka: SPT ObST Ústí n. Labem
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Sídlo: Ústí nad Labem, Masarykova 273/20 IČO: 000 03 689
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Vedoucí: ing. Václav Němec Teplice, Duchcovská 49
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Oblastní správa pošt Ústí nad labem zkratka: SPT ObSP Ústí n. Labem
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Sídlo: Ústí nad labem, Berní 1 IČO: 411 87 881
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Vedoucí: ing. Rostislav Horáček Ústí nad labem, Hollarova 2168
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Oblastní správa telekomunikací Pardubice zkratka: SPT ObST Pardubice
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Sídlo: Pardubice, Na hrádku 105 IČO: 000 03 697
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Vedoucí: ing. Václav Štěnička Hradec Králové, Budovatelská 829
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Oblastní správa pošt Pardubice zkratka: SPT ObSP Pardubice
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Sídlo: Pardubice, Na hrádku 105 IČO: 411 89 890
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Vedoucí: ing. Jan Jakubík Pardubice, Brožíkova 429
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Oblastní správa telekomunikací Brno zkratka: SPT ObST Brno
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Sídlo: Brno, Šilingrovo nám. 34 IČO: 000 03 701
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Vedoucí: ing. Jiří Němec Brno, Komarovova 5
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Zástupce vedoucího: ing. Antonín Sapák Brno, Staminova 8
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Oblastní správa pošt Brno zkratka: SPT ObSP Brno
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Sídlo: Brno, Šilingrovo nám. 3/4 IČO: 411 87903
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Vedoucí: Ing. Marián Pavelka Brno, Olšanského 19
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Oblastní správa telekomunikací Ostrava zkratka: SPT ObST Ostrava
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Vedoucí: ing. Jan Hon Ostrava - Poruba, Jedlová 1894
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Oblastní správa pošt Ostrava zkratka: SPT ObSP ostrava
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Vedoucí: Ing. Petr Angelis Praha 9, Cíglerova 1088
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Oblastní správa pošt střední Čechy zkratka: SPT ObSP střední Čechy
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Sídlo: Praha 1, Opletalova 40 IČO: 411 87 920
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Mezinárodní a meziměstská telefonní a telegrafní ústředna Praha zkratka: SPT MTTÚ Praha
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Sídlo: Praha 3, Olšanská 6 IČO: 000 03 549
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Vedoucí: Ing. Antonín Kalda Praha 4, Pod vrstevnicí 1527
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Spráava pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Hospodářská ústředna pošt Praha zkratka: SPT HÚP Praha
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Sídlo: Praha 7, Ortenovo nám. 16 IČO: 448 49 788
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Vedoucí: Karel Pavlík Praha 4, Nad lesním divadlem 1113
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Správa pošt a atelekomunikací Praha, státní podnik Hospodářská ústředna telekomunikací Prahaq zkratka: SPT HÚT Praha
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Sídlo: Praha 7, Ortenovo nám. 16 IČO: 000 03 603
od 19. 2. 1991 do 31. 12. 1992
- Vedoucí: PhDr. Jan Podhola Praha 5, Favorského 1901
od 30. 10. 1990 do 19. 2. 1991
- Vedoucí: Ing. Václav Štěnička Hradec Králové, Budovatelská 829
od 30. 10. 1990 do 19. 2. 1991
- Vedoucí: Ing. Jaroslav Tápal Brno, Loosova 10
od 30. 10. 1990 do 19. 2. 1991
- Vedoucí: Ing. Jiří Kocman Praha 7, Plynární 29
od 30. 10. 1990 do 19. 2. 1991
- Vedoucí: Ing. František Schneider Praha 4, Ke Krči 21
od 30. 10. 1990 do 18. 6. 1991
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Telekomunikační montáže Praha zkratka: SPT Telemont Praha
od 30. 10. 1990 do 13. 7. 1992
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Výpočetní a kontrolní ústředna spojů Praha zkratka Vakus Praha
od 30. 10. 1990 do 13. 7. 1992
- Sídlo: Praha 5, Holečkova 10 IČO: 000 03 565
od 30. 10. 1990 do 31. 12. 1992
- Vedoucí: Ing. Zbyšek Dyk Plzeň, Ke svatému Jiří 30
od 30. 10. 1990 do 31. 12. 1992
- Vedoucí: Ing. Miloš Zavoral CSc Praha 4, Starobylá 6
od 30. 10. 1990 do 31. 12. 1992
- Vedoucí: RNDr. ing. Jan Nesvorný CSc Praha4, Branická 118
od 15. 8. 1990 do 30. 10. 1990
- Vedoucí: Ing. Vlastimil Blahák Praha 9, Venclíků 10
od 15. 8. 1990 do 31. 12. 1992
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Institut vzdělávání Zruč nad Sázavou zkratka: SPT IV Zruč nad Sázavou
od 15. 8. 1990 do 31. 12. 1992
- Sídlo: Zruč nad Sázavou IČO: 005 7274
od 24. 1. 1990 do 28. 11. 1991
- Vedoucí: Ing. Miroslav Podlaha Wintrova 376/5, Praha 6
od 24. 1. 1990 do 12. 6. 1992
- Vedoucí: Ing. Pavel Veselý Bořanovice 61
od 24. 1. 1990 do 13. 7. 1992
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Správa dálkových kabelů Praha
od 7. 12. 1989 do 19. 2. 1991
- Vedoucí: Ing. Václav Král Kladno, Brjanská 3023
od 6. 7. 1989 do 7. 12. 1989
- Vedoucí: Ing. Jiří Hacaperka, Mnichovice, Pod mohylou 601
od 6. 7. 1989 do 24. 1. 1990
- Vedoucí: Zdeněk Kabele Praha 6, Kladenská 38/9k
od 6. 7. 1989 do 30. 10. 1990
- Vedoucí: Ing. Karel Kohout Plzeň, Vojanova 45
od 6. 7. 1989 do 30. 10. 1990
- Vedoucí: Ing. Josef Lnenička Jeremenkova 2312, Pardubice - Dukla
od 6. 7. 1989 do 30. 10. 1990
- Vedoucí: Josef Konečný dipl. technik Brno, Kohoutovice, Voříškova 4
od 6. 7. 1989 do 30. 10. 1990
- Vedoucí: Ing. Tomáš Neumann CSc Praha 4, Soudní 12
od 6. 7. 1989 do 30. 10. 1990
- Vedoucí: Ing. Stanislav Zákoucký Praha 3, Koněvova 65
od 6. 7. 1989 do 30. 10. 1990
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Montážní podnik spojů Praha zkratka SPT MPS Praha
od 6. 7. 1989 do 19. 2. 1991
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Středočeské ředitelství spojů Praha zkratka SPT Stč ŘS Praha
od 6. 7. 1989 do 19. 2. 1991
- Sídlo: Praha 1, Opletalova 40 IČO: 000 03 654
od 6. 7. 1989 do 19. 2. 1991
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Severočeské ředitelství spojů Ústí nad Labem zkratka SPT Svč ŘS Ústí nad Labem
od 6. 7. 1989 do 19. 2. 1991
- Sídlo: Ústí nad Labem, Berní 1 IČO: 000 03 689
od 6. 7. 1989 do 19. 2. 1991
- Vedoucí: Ing. jan Brhlík Ústí nad Labem, Zeníškova 2174
od 6. 7. 1989 do 19. 2. 1991
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Východočeské ředitelství spojů Pardubice zkratka SPT Vč ŘS Pardubice
od 6. 7. 1989 do 19. 2. 1991
- Sídlo: Pardubice, Na Hrádku 109 IČO: 000 03 697
od 6. 7. 1989 do 19. 2. 1991
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Jihomoravské ředitelství spojů Brno zkratka SPT Jm ŘS Brno
od 6. 7. 1989 do 19. 2. 1991
- Sídlo: Brno, Siligrovo nám. 3/4 IČO: 000 03 701
od 6. 7. 1989 do 19. 2. 1991
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Severomoravské ředitelství spojů Ostrava zkratka SPT Sm Ostrava
od 6. 7. 1989 do 19. 2. 1991
- Sídlo: Ostrava, Mlýnská 12 IČO: 000 03 719
od 6. 7. 1989 do 19. 2. 1991
- Vedoucí: Ing. František Zanáška Ostrava- Hrabůvka, Na fojtství 5
od 6. 7. 1989 do 19. 2. 1991
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Mezinárodní a meziměstská telefonní a telgrafní ústředna Praha zkratka SPT MTTÚ Praha
od 6. 7. 1989 do 19. 2. 1991
- Sídlo: Praha 3, Olšanská 6 IČO: 000 03 549
od 6. 7. 1989 do 19. 2. 1991
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Technická ústředna spojů Praha zkratka SPT TUS Praha
od 6. 7. 1989 do 19. 2. 1991
- Sídlo: Praha 7, Dimitrovovo nám. 16 IČO: 000 03 603
od 6. 7. 1989 do 7. 5. 1991
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Ředitelství telekomunikací Praha zkratka SPT ŘT Praha
od 6. 7. 1989 do 7. 5. 1991
- Sídlo: Praha 3, Olšanská 3 IČO: 000 03 531
od 6. 7. 1989 do 7. 5. 1991
- Vedoucí: Ing. René Pekárek CSc Praha 6, Na čihadle 4/839
od 6. 7. 1989 do 7. 5. 1991
- Vedoucí: Ing. Vladimír Michal Praha 4, Černockého 1487
od 6. 7. 1989 do 18. 6. 1991
- Vedoucí: Ing. Antonín Andrle Praha 8 - Kobylisy, Košťálkova 1104
od 6. 7. 1989 do 26. 9. 1991
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Jihočeské ředitelství spojů České Budějovice, zkratka SPT Jč ŘS České Budějovice
od 6. 7. 1989 do 26. 9. 1991
- Vedoucí: Ing. Jan Dvořák,České Budějovice - Staré Vrbné, Pod lékárnou 1
od 6. 7. 1989 do 26. 9. 1991
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Západočeské ředitelství spojů Plzeň zkratka SPT Zč ŘS Plzeň
od 6. 7. 1989 do 26. 9. 1991
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Poštovní novinová služba - městská správa Praha zkratka SPT PNS MS Praha
od 6. 7. 1989 do 28. 11. 1991
- Sídlo: Praha 1, Politických vězňů 6 IČO: 000 03 727
od 6. 7. 1989 do 28. 11. 1991
- Vedoucí: Ing. Jiří zahradník Praha 4, Bítovská 1211
od 6. 7. 1989 do 12. 6. 1992
- Sídlo: Praha 2, Moravská 9 IČO: 000 03 646
od 6. 7. 1989 do 13. 7. 1992
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Výpočetní a kontrolní ústředna spojů Praha zkratka SPT VAKUS Praha
od 6. 7. 1989 do 13. 7. 1992
- Sídlo: Praha 1, politických vězňů 16 IČO: 000 03 590
od 6. 7. 1989 do 13. 7. 1992
- Vedoucí: František Čajka Praha 4, Černockého 1486
od 6. 7. 1989 do 13. 7. 1992
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Ředitelství mezinárodní poštovní přepravy Praha zkratka ŘMPP Praha
od 6. 7. 1989 do 13. 7. 1992
- Sídlo: Praha 1, nám. Maxima Gorkého 13 IČO: 000 03 743
od 6. 7. 1989 do 13. 7. 1992
- Vedoucí: Ing. Petr Dřímalka Rakovník, Tyršova 157
od 6. 7. 1989 do 9. 11. 1992
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Ředitelství výstavby spojů Praha zkratka SPT ŘVS Praha
od 6. 7. 1989 do 9. 11. 1992
- Sídlo: Praha 5, Plzeňská 139 IČO: 000 03 638
od 6. 7. 1989 do 31. 12. 1992
- Odštěpné závody:
od 6. 7. 1989 do 31. 12. 1992
- Sídlo: České Budějovice, ul.Dr. Stejskala 6 IČO: 000 03 662
od 6. 7. 1989 do 31. 12. 1992
- Sídlo: Plzeň, Rychtaříkova 1 IČO: 000 03 671
od 6. 7. 1989 do 31. 12. 1992
- Správa pošt a talekomunikací Praha, státní podnik Ředitelství pošt Praha zkratka SPT ŘS Praha
od 6. 7. 1989 do 31. 12. 1992
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik Ředitelství poštovní přepravy Praha zkratka SPT ŘPP Praha
od 6. 7. 1989 do 31. 12. 1992
- Sídlo: Praha 1, Opletalova 40 IČO: 000 03 735
od 6. 7. 1989 do 31. 12. 1992
- Vedoucí: Ing. Jiří Štráberger Praha 1, Na Kampě 1
od 6. 7. 1989 do 31. 12. 1992
- Sídlo: Praha 5, Holečkova 10 IČO: 000 03 565
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
- Údaje o vzniku: Státní podnik byl založen zakládací listinou federálního mini- sterstva dopravy a spojů vydanou rozhodnutím ministra dopravy a spojů ČSSR čj. 12288/1989- 350 ze dne 27.6.1989.
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
- Den vzniku je : 1. červenec 1989.
Kapitál
od 5. 10. 1989 do 1. 8. 1992
Kmenové jmění 2 179 366 800 Kč.
Statutární orgán
od 2. 12. 1992 do 31. 12. 1992
Ing. Ladislav Matějka, CSc. - 1. Zástupce ředitele
Jiskrova 1204, Praha 4
od 2. 12. 1992 do 31. 12. 1992
- náměstek pro ekonomiku
od 9. 11. 1992 do 31. 12. 1992
ing. Jiří Šmahel - 4. Zástupce ředitele
Praha 5, Pokrovského 1789
od 9. 11. 1992 do 31. 12. 1992
- obchodní náměstek pověřený řízením
od 9. 11. 1992 do 31. 12. 1992
Jiří Fučíkovský - 5. zástupce ředitele
Praha 3, Přemyslovská 4
od 9. 11. 1992 do 31. 12. 1992
- náměstek pro personální a podnikové záležitosti
od 28. 11. 1991 do 31. 12. 1992
ing. Jan Přibyl - zástupce ředitele
Praha 5-Lužiny, Pokrovského 1789
od 28. 11. 1991 do 31. 12. 1992
- s.p. pro odbor pošty
od 18. 6. 1991 do 13. 3. 1992
Ing. Miroslav Špaček - 4. Zástupce ředitele
Černošice,
od 18. 6. 1991 do 13. 3. 1992
- náměstek pro poštu a PNS
od 18. 6. 1991 do 2. 12. 1992
Ing. Ladislav Matějka, CSc. - 1. zástupce ředitele
Praha 3, Jiskrova 3
od 18. 6. 1991 do 2. 12. 1992
- náměstek pro ekonomiku
od 18. 6. 1991 do 31. 12. 1992
Ing. jan Vašátko - 2. Zástupce ředitele
Přelouč, ČSA 134
od 18. 6. 1991 do 31. 12. 1992
- náměstek pro rozvoj telekomunikací
od 18. 6. 1991 do 31. 12. 1992
Ing. Boris Vik - 3. Zástupce ředitele
Praha 3, Kubelíkova 54
od 18. 6. 1991 do 31. 12. 1992
- náměstek pro provoz telekomunikací
od 7. 5. 1991 do 18. 6. 1991
Ing. Miroslav Říha - 1. zástupce ředitele
Praha 9, Šluknovská 319
od 7. 5. 1991 do 18. 6. 1991
- náměstek pro výstavbu
od 7. 5. 1991 do 18. 6. 1991
Ing. ladislav Matějka - 2.zástupce ředitele
Praha 3, Jiskrova 3
od 7. 5. 1991 do 18. 6. 1991
- náměstek pro ekonomiku
od 7. 5. 1991 do 18. 6. 1991
Ing. Miroslav Špaček - 3.zástupce ředitele
Černošice,
od 7. 5. 1991 do 18. 6. 1991
- náměstek pro poštu a PNS
od 7. 5. 1991 do 31. 12. 1992
Ing. Jiří Makovec - Ředitel
Praha 3, Lucemburská 35
od 1. 12. 1990 do 7. 5. 1991
ing. Jiří Makovec - Pověřený řízením
Praha 3, Lucemburská 35
od 30. 10. 1990 do 7. 5. 1991
Ing. Stanislav Zákoucký - 2. zástupce ředitele
Praha 3, Koněvova 65
od 30. 10. 1990 do 7. 5. 1991
- náměstek pro výstavbu
od 7. 12. 1989 do 30. 10. 1990
Vilém Fanta - 2. zástupce ředitele
Praha 4, Schulhoffova 792
od 7. 12. 1989 do 30. 10. 1990
- náměstek pro výstavbu
od 7. 12. 1989 do 7. 5. 1991
Ing. Ladislav Matějka, CSc. - 3. Zástupce ředitele
Praha 3, Jiskrova 3
od 7. 12. 1989 do 7. 5. 1991
- náměstek pro ekonomiku
od 7. 12. 1989 do 7. 5. 1991
Ing. miroslav Špaček - 4. Zástupce ředitele
, Černošice
od 7. 12. 1989 do 7. 5. 1991
- náměstek pro poštu a PNS
od 7. 12. 1989 do 7. 5. 1991
Ing. Jiří Nečas Csc - 1. Zástupce ředitele
Praha 3, Kunešova 10
od 7. 12. 1989 do 7. 5. 1991
- náměstek pro telekomunikace
od 23. 11. 1989 do 1. 12. 1990
Ing. Jiří Hacaperka - Ředitel
Mnichovice, Pod Mohylou 601
od 6. 7. 1989 do 7. 12. 1989
Ing. Vilém Fanta - 1. zástupce ředitele
Praha 4, Schulhoffova 792
od 6. 7. 1989 do 7. 12. 1989
Ing. Ladislav Matějka, CSc. - 2. Zástupce ředitele
Praha 3, Jiskrova 3
od 6. 7. 1989 do 7. 12. 1989
Ing. Miroslav Špaček - 3.Zástupce ředitele
Černošice,
od 6. 7. 1989 do 7. 12. 1989
- náměstek pro poštu a PNS
od 6. 7. 1989 do 7. 12. 1989
Ing. Jiří Malý - 4.zástupce ředitele
Praha 4, Vokrojova 8
od 6. 7. 1989 do 7. 12. 1989
- náměstek pro telekomunikace
od 30. 6. 1989 do 23. 11. 1989
Ing. Jiří Nečas, CSc. - Ředitel
Praha 3, Kunešova 10
od 30. 6. 1989 do 31. 12. 1992
Za p odnik jedná ředitel nebo jeho zástupce. K názvu podniku připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupce.
Hodnocení firmy
-2
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Petr Stuchlík o cestě od financí k Babišovi a zase zpátky

22. 2. 2020 | | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Petr Stuchlík o cestě od financí k Babišovi a zase zpátky

O podnikatelském vyhoření, krátké štaci v politice, filantropických aktivitách, investičních návycích Čechů a přivolávání krize.

Tak jednoduchý, že se nestačíte divit. S EET pomůže nový formulář

21. 2. 2020 | | Jiří Hovorka | 3 komentáře

Tak jednoduchý, že se nestačíte divit. S EET pomůže nový formulář

Finanční správa výrazně zjednodušila formulář pro zvláštní režim evidence tržeb.

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

18. 2. 2020 | | Veronika Hejná | 4 komentáře

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

Zákon o realitním zprostředkování včera vyšel ve Sbírce zákonů a začne tak být účinný 3. března. Co přináší vůbec první samostatná úprava tohoto byznysu?

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

17. 2. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

Na daních můžete zaplatit mnohem méně než patnáct procent z příjmů. Při vyplňování přiznání za rok 2019 lze využít odečitatelné položky a daňové slevy.

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

17. 2. 2020 | | Petr Kučera

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

Jak si snížit daň z příjmů fyzických osob? Poradíme, co všechno si můžete odečíst. Tady je přehled daňových slev.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 520,00 Kč
Czech Exchange 2 525,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 530,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 571,00 Kč
Komerční banka 2 579,94 Kč
Expobank CZ 2 580,20 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 628,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 737 249 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+129
+
-
2.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

+1
+
-
3.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-27
+
-
4.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-35
+
-
5.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-76
+
-

Články na Heroine.cz

Generace Z: Na porno koukají už od jedenácti, o sexu vědí ale pořád málo

Generace Z: Na porno koukají už od jedenácti, o sexu vědí ale pořád málo

Měla jsem možnost mluvit o sexu se spoustou teenagerů. Mnohokrát jsem proto slyšela, jak...více

Suchý únor, šťavnatý život. Kéž by to bylo tak snadné

Suchý únor, šťavnatý život. Kéž by to bylo tak snadné

Po prosinci plném oslav, podnikových večírků, vaječňáků u babičky a svařáku z trhu jsem...více

Upravování pohádek není cenzura, ale oživení. Věděla to už Němcová

Upravování pohádek není cenzura, ale oživení. Věděla to už Němcová

Pohádky jsou věc, na kterou se v Česku nesahá. Rodiče je vyprávějí méně a méně a na to,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod vozidla
Poradna > Právní poradna > Občanské právo > Převod vozidla

Otázka: Dobrý den, mám dotaz ohledně převodu vozidla, zda je povinen kupující přepsat vozidlo na svou osobu v zákonné lhůtě 10-ti dnů po jeho koupi v Registru vozidel i přesto, že jej hodlá reklamovat, nebo činí...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services