Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

KOVO CHEB, akciová společnost "v likvidaci"
IČO: 00007005 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 12. 1990
Datum zániku29. 6. 2015
StavZaniklý subject, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 15. 4. 2004 do 29. 6. 2015

KOVO CHEB, akciová společnost "v likvidaci"

od 3. 3. 1995 do 15. 4. 2004

KOVO CHEB, akciová společnost

od 29. 12. 1990 do 3. 3. 1995

KOVO CHEB, a. s.

Sídlo
od 1. 4. 1998 do 29. 6. 2015
Cheb, Truhlářská 20, PSČ 350 50
od 19. 11. 1992 do 1. 4. 1998
Cheb, 26. dubna 10
od 29. 12. 1990 do 19. 11. 1992
Cheb, 9. května 10
IČO
od 29. 12. 1990 do 29. 6. 2015

00007005

DIČ

CZ00007005

Právní forma
od 29. 12. 1990 do 29. 6. 2015
Akciová společnost
Spisová značka42 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 13. 8. 2002 do 29. 6. 2015
- specializovný maloobchod
od 13. 8. 2002 do 29. 6. 2015
- velkoobchod
od 13. 8. 2002 do 29. 6. 2015
- výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
od 13. 8. 2002 do 29. 6. 2015
- výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
od 3. 3. 1995 do 13. 8. 2002
- stavba strojů s mechanickým pohonem
od 3. 3. 1995 do 13. 8. 2002
- výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce vyhrazených zdvihacích zařízení
od 3. 3. 1995 do 13. 8. 2002
- výroba nosných kovových konstrukcí pro stavby a technologická zařízení
od 3. 3. 1995 do 13. 8. 2002
- výroba kovových přepravních prostředků pro paletizaci a kontejnerizaci
od 3. 3. 1995 do 13. 8. 2002
- výroba zařízení pro sklady kusového zboží
od 3. 3. 1995 do 13. 8. 2002
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 3. 3. 1995 do 13. 8. 2002
- silniční motorová doprava
od 3. 3. 1995 do 29. 6. 2015
- zámečnictví
od 3. 3. 1995 do 29. 6. 2015
- kovoobrábění
od 29. 12. 1990 do 3. 3. 1995
- vývoj, výroba a prodej v oboru: 116 - tepelná energie 424 - nosné kovové konstrukce pro stavby a technologická zařízení 471 - montážní vysokozdvižné plošiny 475 - dopravní vozíky 476 - transportní zařízení pro přepravu kusových materiálů, včetně dopravních systémů manipulace v prádelnách 477 - kovové přepravní prostředky pro paletizaci a kontejnerizaci 478 - zařízení pro sklady kusového zboží 508 - stroje a zařízení pro zpracování papíru - lisy na papír 539 - žehlicí zařízení, skladače a vkladače prádla
od 29. 12. 1990 do 3. 3. 1995
- výroba a prodej náhradních dílů k vyráběným strojům a zařízením
od 29. 12. 1990 do 3. 3. 1995
- montáže v oboru 547 - technologická zařízení, nákup a prodej materiálu určeného pro údržbu a opravy výrobků vlastní produkce
od 29. 12. 1990 do 3. 3. 1995
- nákup materiálu v sortimentech spotřebovávaných společností a jeho prodej drobným odběratelům
od 29. 12. 1990 do 3. 3. 1995
- zahraničně obchodní činnost na úseku prodeje výrobků z vlastní produkce a nákupu materiálu, náhradních dílů, nářadí a dalších potřeb užívaných k podnikatelské činnosti společnosti (s výjimkou věcí uvedených v Příloze k vl. nař. 256/90 Sb.)
od 29. 12. 1990 do 3. 3. 1995
- další činnosti související s využitím zařízení společnosti a znalostí a dovedností jejích zaměstnanců
Ostatní skutečnosti
od 11. 12. 2013 do 29. 6. 2015
- Mimořádná valná hromada obchodní společnosti KOVO CHEB, akciová společnost "v likvidaci" konaná dne 26. 11. 2013 přijala toto usnesení o přechodu všech ostatních akcií společnosti na osobu hlavního akcionáře: (1) Společnost Belet a.s., se sídlem Vejprty, Dělnická 1253/37, PSČ 431 91, IČ: 477 80 321, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 374 (dále jen „Hlavní akcionář“), která je v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 písm. a) a písm. b) obchodn ího zákoníku hlavním akcionářem společnosti KOVO CHEB, akciová společnost „v likvidaci“, se sídlem Cheb, Truhlářská 20, PSČ 350 50, IČ: 000 07 005, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 42 (dále jen &#8 222;Společnost“), osvědčila, že je vlastníkem 142.969 (slovy: jedno sto čtyřicet dva tisíc devět set šedesát devět) kusů kmenových akcií znějících na majitele, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, které jsou emitovány v listinné podobě Společ nosti, tzn., že je vlastníkem akcií vydaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,516% základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen 95,516% podíl na hlasovacích právech Společnosti. Dané skutečnosti osvědčil Hlavní akcionář, a to jak ke dni doručení žádosti Společnosti o svolání valné hromady, tak též při konání této mimořádné valné hromady Společnosti. (2) Valná hromada schvaluje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností vlastněných akcionáři Společnosti, odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím vydaným Společností přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále též jen „Den přechodu“). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlas tnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. (3) Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti za jimi vlastněné akcie vydané Společnosti protiplnění ve výši 207,00 Kč (slovy: dvě stě sedm korun českých) za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Přiměřenost navržené výše p rotiplnění je ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1731-59/2013 ze dne 22. 10. 2013, vypracovaným společností INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o., se sídlem Praha 6, Sbíhavá 455/2, PSČ 162 00, IČ: 442 66 154, podle něhož znalec považuje jako hodnotu přiměřeného protiplnění za jednu akcii vydanou Společností o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč částku ve výši 207,00 Kč (slovy: dvě stě sedm korun českých). (4) Dosavadní menšinoví akcionáři, jako vlastníci akcií vydaných Společností (dále jen „Akcie“), resp. zástavní věřitelé (dále jen „Oprávněné osoby“), předloží v souladu s ustanovením § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku Akcie do 30 (třiceti) dnů ode Dne přechodu společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 453 17 054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, (dále jen „Banka“), která byla Společností pověřena, aby výhradně na pracovišti Banky na adrese Karlovy Vary, Moskevská 2147/19, v pracovní dny takto: pondělí až čtvrtek od 9,00 do 16,00 hod, v pátek od 9,00 do 14,00 hod. za Společnost a jejím jménem přebírala Akcie. Akcie, které nebudou předloženy do jednoho měsíce ode Dne přechodu, případně v dodatečné lhůtě určené Společností podle § 183l odst. 6 obchodního zákoníku, prohlásí představenstvo Společnosti za neplatné postupem podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Př i převzetí akcií Banka vydá každému akcionáři písemné potvrzení o převzetí akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení účastnických cenných papírů. (5) Hlavní akcionář poskytne Oprávněným osobám protiplnění, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů ode dne předání akcií Bance. Výplatou protiplnění Hlavní akcionář pověřil Banku, u níž přede dnem konání složi l ve smyslu ustanovení § 183i odst. 5 obchodního zákoníku peněžní prostředky ve výši potřebné pro výplatu protiplnění. (6) Notářský zápis o rozhodnutí mimořádné valné hromady, jehož přílohou je znalecký posudek o výši protiplnění, bude uložen v sídle Společnosti k nahlédnutí dle § 183l odst. 2 obchodního zákoníku, a to každý pracovní den v době od 8:00 hodin do 14:00 hodi n.
od 15. 4. 2004 do 29. 6. 2015
- Společnost byla zrušena a vstoupila do likvidace ke dni 1.12.2003 na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 7.11.2003.
od 29. 12. 1990 do 19. 11. 1992
- Jmění: základní kmenové jmění a. s. činí 132 000 000,- Kčs, je rozvrženo na 1 320 akcií znějících na jméno, jmenovitá hodnota jedné akcie činí 100 000,- Kčs.
Kapitál
od 11. 12. 2013 do 29. 6. 2015
Základní kapitál 149 681 000 Kč
od 19. 11. 1992 do 11. 12. 2013
Základní kapitál 149 681 000 Kč
od 29. 12. 1990 do 19. 11. 1992
Základní kapitál 132 000 000 Kč
od 11. 12. 2013 do 29. 6. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 149 681.
od 13. 8. 2002 do 11. 12. 2013
Akcie na majitele err, počet akcií: 149 681.
od 13. 8. 2002 do 11. 12. 2013
akcie firmy jsou emitovány v listinné podobě
od 30. 5. 2001 do 13. 8. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 149 681.
od 30. 5. 2001 do 13. 8. 2002
akcie firmy jsou emitovány v zaknihované podobě a jsou registrovaným účastnickým cenným papírem
od 3. 3. 1995 do 30. 5. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 149 681.
od 19. 11. 1992 do 3. 3. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 4 490.
od 19. 11. 1992 do 3. 3. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 145 191.
od 29. 12. 1990 do 19. 11. 1992
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 320.
Statutární orgán
od 11. 12. 2013 do 29. 6. 2015
EVŽEN NUSLAUER - předseda představenstva
Vejprty, Horská, PSČ 431 91
den vzniku členství: 26. 11. 2013
den vzniku funkce: 26. 11. 2013
od 11. 12. 2013 do 29. 6. 2015
PETR MOCK - člen představenstva
Vejprty, Horská, PSČ 431 91
den vzniku členství: 26. 11. 2013
od 11. 12. 2013 do 29. 6. 2015
LIBOR ŠLECHTA - člen představenstva
Vejprty, Pohraniční stráže, PSČ 431 91
den vzniku členství: 26. 11. 2013
od 13. 11. 2013 do 11. 12. 2013
ing. EVŽEN NUSLAUER - předseda představenstva
Vejprty, Horská, PSČ 431 91
od 29. 3. 2003 do 4. 11. 2003
Karel Hejda - člen představenstva
Vejprty, Myslbekova 1221/1
den vzniku členství: 10. 1. 2003 - 13. 6. 2003
od 13. 8. 2002 do 13. 11. 2013
ing. Evžen Nuslauer - předseda představenstva
Chomutov, Čelakovského 3369/2
od 30. 5. 2001 do 11. 12. 2013
Ing. Gabriel Baláž - člen
Kovářská, Polská 620
den vzniku funkce: 10. 3. 2001
od 4. 5. 2000 do 30. 5. 2001
ing. Petr Nuslauer - člen představenstva
Vejprty, Dělnická 846/15
od 4. 5. 2000 do 13. 8. 2002
ing. Evžen Nuslauer - předseda představenstva
Praha 6-Nebušice, U Házů 823
od 4. 5. 2000 do 29. 3. 2003
ing. Pavel Nuslauer - člen představenstva
Chomutov, Šafaříkova 2254/77
od 3. 11. 1999 do 4. 5. 2000
Ing. Olga Písecká - člen představenstva
Františkovy Lázně, Žižkova 4
od 3. 11. 1999 do 4. 5. 2000
Václav Báneček - člen představenstva
Cheb, Bezručova 14
od 1. 4. 1998 do 3. 11. 1999
Ing. Vladimír Mačička - člen představenstva
Cheb, V zahradách 27
od 1. 4. 1998 do 3. 11. 1999
Alena Jurčíková - člen představenstva
Cheb, Dělnická 54
od 1. 4. 1998 do 4. 5. 2000
Pavel Kubr - člen představenstva
Františkovy Lázně, Husitská 5
od 14. 8. 1997 do 1. 4. 1998
Ing. Ján Bátovský - první místopředseda představenstva
Mariánské Lázně, Tepelská 544
od 14. 8. 1997 do 1. 4. 1998
RNDr. Jiří Hynek - člen představenstva
Ostrov, Družební 1327
od 14. 8. 1997 do 1. 4. 1998
Ing. Manfred Líbal - člen představenstva
Karlovy Vary, Italská 6
od 14. 8. 1997 do 4. 5. 2000
Ing. Miroslav Makovička - předseda představenstva
Sokolov, Slavíčkova 1677
od 14. 8. 1997 do 4. 5. 2000
Bedřich Janetschek - druhý místopředseda představenstva
Cheb, Komenského 18
od 1. 2. 1996 do 14. 8. 1997
ing. Manfréd Líbal - místopředseda představenstva
Karlovy Vary, Italská 6
od 1. 2. 1996 do 14. 8. 1997
ing. Karel Klabeček - člen představenstva
Cheb, Přátelství 23
od 3. 3. 1995 do 1. 2. 1996
ing. Miroslav Pěkník - místopředseda představenstva
Praha 5, Amforová 1891
od 3. 3. 1995 do 1. 2. 1996
ing. Manfréd Líbal - člen představenstva
Karlovy Vary, Italská 6
od 3. 3. 1995 do 14. 8. 1997
ing. Oldřich Kučera - předseda představenstva
Cheb, Javorová 21
od 3. 3. 1995 do 14. 8. 1997
ing. Bohuslav Kohout, CSc. - člen představenstva
Plzeň, Motýlí 14
od 3. 3. 1995 do 14. 8. 1997
ing. Ján Bátovský - člen představenstva
Mariánské Lázně, Tepelská 544
od 29. 12. 1990 do 3. 3. 1995
ing. Oldřich Kučera - předseda představ. a ředitel a.s.
Cheb, Javorová č. 2134/21
od 29. 12. 1990 do 3. 3. 1995
Milan Vafek - člen představenstva
Cheb, 1. máje 530/37
od 29. 12. 1990 do 3. 3. 1995
ing. Jan Bátovský - člen představenstva
Mariánské Lázně, Obránců míru 544/6
od 29. 12. 1990 do 3. 3. 1995
ing. Zdeněk Krištof - člen představenstva
Cheb, 1. máje 560/46
od 29. 12. 1990 do 3. 3. 1995
ing. Jiří Smetana - člen představenstva
Praha 4, Točitá 1723/20
od 29. 3. 2003 do 29. 6. 2015
Způsob jednání: Zastupování: Společnost ve všech věcech zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná a společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo společně ostatní dva členové představenstva. Podepisování: Za společnost se podepisování provádí tak, že k napsané či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo společně ostatní dva členové představenstva.
od 30. 5. 2001 do 29. 3. 2003
Způsob jednání: a) zastupování: firmu ve všech věcech zastupuje představenstvo. Za představenstvo jednají a firmu zastupují ve všech věcech alespoň dva členové představenstva společně b) podepisování: za firmu se podepisování provádí tak, že k napsané či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva
od 4. 5. 2000 do 30. 5. 2001
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná a společnost zastupuje ve všech věcech každý člen představenstva samostatně b) podepisování - za společnost podepisuje každý člen představenstva společnosti samostatně. Každý tak činí způsobem, že k napsanému názvu společnosti, či otisku razítka společnosti, připojí svůj podpis.
od 3. 3. 1995 do 4. 5. 2000
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen s uvedením jména a funkce.
od 29. 12. 1990 do 3. 3. 1995
Zastupování: společnost navenek zastupuje ing. Oldřich Kučera, předseda představenstva a zároveň ředitel společnosti. Podepisování: k názvu společnosti připoj svůj podpis předseda představenstva a kterýkoliv člen představenstva. V případě nepřítomnosti předsedy představenstva připojí svůj podpis kteříkoliv dva členové představenstva.
Likvidace
od 15. 4. 2004 do 29. 6. 2015
Ing. Gabriel Baláž
Kovářská, Polská 620
Dozorčí rada
od 11. 12. 2013 do 29. 6. 2015
RENATA BÉROVÁ - předseda dozorčí rady
Vejprty, Horská, PSČ 431 91
den vzniku členství: 26. 11. 2013
den vzniku funkce: 26. 11. 2013
od 11. 12. 2013 do 29. 6. 2015
KAREL MÜLLER - člen dozorčí rady
Vejprty, Krátká, PSČ 431 91
den vzniku členství: 26. 11. 2013
od 11. 12. 2013 do 29. 6. 2015
ALENA NUSLAUEROVÁ - člen dozorčí rady
Vejprty, Horská, PSČ 431 91
den vzniku členství: 26. 11. 2013
od 13. 8. 2002 do 15. 4. 2004
Jaroslav Ciller - člen
Františkovy Lázně, Májová 11
den vzniku funkce: 26. 4. 2002 - 7. 11. 2003
od 4. 5. 2000 do 13. 8. 2002
Václav Ryšánek - člen
Šenov, Nad Olšinou 1400
od 4. 5. 2000 do 11. 12. 2013
Miroslav Babka - člen
Cheb, 17. listopadu 1255/61
od 4. 5. 2000 do 11. 12. 2013
Petr Bečvář - předseda
Vejprty, S. K. Neumanna 1097/1
od 3. 11. 1999 do 4. 5. 2000
Ing. Ladislav Půr - člen
Praha, Běchorská 2007
od 3. 11. 1999 do 4. 5. 2000
Pavel Večeřa - člen
Praha, Za Zelenou liškou 8
od 1. 4. 1998 do 4. 5. 2000
RNDr. Jiří Hynek - člen
Ostrov, Družební 1327
od 14. 8. 1997 do 1. 4. 1998
Ing. Blahoslav Ciniburk - člen
Praha 9, Hloubětínská 16
od 14. 8. 1997 do 3. 11. 1999
Ing. Vladimír Štych - předseda
Čelákovice, 1193
od 14. 8. 1997 do 3. 11. 1999
Radek Záhejský - člen
Ostrov, Severní 1172
od 14. 8. 1997 do 4. 5. 2000
Ing. Josef Kaňka - místopředseda
Praha 10, Jahodová 2709
od 14. 8. 1997 do 4. 5. 2000
Ing. Karel Petřík - člen
Cheb, Dolnická 16
od 14. 8. 1997 do 4. 5. 2000
Miroslav Babka - člen
Cheb, 17. listopadu 61
od 3. 3. 1995 do 14. 8. 1997
ing. Miloš Barnet - předseda
Praha 9, Nežárská 429
od 3. 3. 1995 do 14. 8. 1997
Bedřich Janetschek - místopředseda
Cheb, Komenského 18
od 3. 3. 1995 do 14. 8. 1997
Zuzana Šlajerová - člen
Plzeň, Hálkova 42
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

29. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

Vládní koalice prosadila možnost zpětného odepisování ztráty i přes varování expertů. Součástí daňového balíčku je i snížení DPH nebo úlevy v silniční dani.

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

28. 5. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

Novelu daňového řádu, která umožní vznik online finančního úřadu a projektu Moje daně, schválili poslanci. Už bez trojského koně, kterého do něj vláda původně umístila.

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

27. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 46 komentářů

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

Na kompenzační bonus dosáhnou majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Prošel i návrh Pirátů na další rozšíření.

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění. Když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Stát odpustí menším firmám pojištění. Když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců stát odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválili poslanci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Komerční banka 2 773,19 Kč
ČSOB 2 774,40 Kč
Poštovní spořitelna 2 774,40 Kč
Expobank CZ 2 782,00 Kč
Česká spořitelna 2 787,00 Kč
Raiffeisenbank 2 813,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 830,80 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Mikuláš Minář

Mikuláš Minář

- aktivista

+195
+
-
2.Jakub Štáfek

Jakub Štáfek

- herec

+186
+
-
3.Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-112
+
-
4.Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-114
+
-
5.Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-394
+
-

Články na Heroine.cz

Špičky za lodičky. Monika Souza zvládla kariéru baletky i úspěšné finanční poradkyně

Špičky za lodičky. Monika Souza zvládla kariéru baletky i úspěšné finanční poradkyně

Balet je náročná disciplína. Monika Souza se mu naplno věnovala šestnáct let. Pak se rozhodla...více

Babička je víc než Marie Kondo. Každý v sobě máme kus nostalgického hoardera

Babička je víc než Marie Kondo. Každý v sobě máme kus nostalgického hoardera

Už léta se na mě odevšad hrnou dobré rady o tom, jak mám mít v bytě minimalistický pořádek,...více

Minisérie Mrs. America ukazuje, že bez vzájemné solidarity ženy svá práva nevybojují

 Minisérie Mrs. America ukazuje, že bez vzájemné solidarity ženy svá práva nevybojují

Když rozčarovaná Gloria Steinem v sedmé epizodě Mrs. America říká „Je mi zle z utahování...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services