Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

SKLO UNION, akciová společnost Teplice
IČO: 00012726 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu28. 9. 1990
Datum zániku14. 5. 1997
StavVymazáno
Obchodní firma
od 28. 9. 1990 do 14. 5. 1997

SKLO UNION, akciová společnost Teplice

Sídlo
od 28. 9. 1990 do 14. 5. 1997
Teplice, Sklářská 450
IČO
od 28. 9. 1990 do 14. 5. 1997

00012726

Právní forma
od 28. 9. 1990 do 14. 5. 1997
Akciová společnost
Spisová značka24 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 10. 7. 1996 do 14. 5. 1997
- Poskytování služeb spojených s pronájmem bytových a nebytových prostor
od 10. 7. 1996 do 14. 5. 1997
- Poskytování leasingu na věci movité
od 10. 7. 1996 do 14. 5. 1997
- Automatizované zpracování dat
od 10. 7. 1996 do 14. 5. 1997
- Zprostředkovatelská činnost komerčních, propagačních a poradenských služeb zejm. pro dceřinné společnosti
od 28. 5. 1993 do 10. 7. 1996
- - poskytování leasingu na věci movité
od 24. 4. 1992 do 10. 7. 1996
- - Udržování portfolia cenných papírů. - Obchodování s cennými papíry. - Podnikání na kapitálovém trhu. - Provádění finančních, devizových, bankovních, úvěrových, komerčních, zprostředkovatelských, propagačních a poradenských služeb pro dceřinné společnosti a.s. SKLO UNION. - Provádění automatizovaného platebního styku, zejména pro vybranné dceřiné společnosti a.s. SKLO UNION. - Provádění zahraničně obchodní činnosti. - Poskytování služeb spojených s pronájmem bytových a nebytových prostor.
od 28. 9. 1990 do 24. 4. 1992
- - výroba a prodej plochého a stavebního, technického, obalového, osvětlovacího a užitkového skla a jeho zušlechtění - výroba a prodej vláken skleněných, minerálních a optických - výroba a prodej žáruvzdorných materiálů, sklářských forem, strojů a zařízení - provoz tiskárny - výkony výpočetní techniky a automatizace technologických procesů - oborový výzkum a vývoj - projektová a inženýrská činnost v rozsahu udělených oprávnění - výkon funkce zřizovatele SOU
od 28. 9. 1990 do 24. 4. 1992
- - zahraničně obchodní činnost v rozsahu uděleného povolní a registrace - obchodní činnost a poskytování služeb
Ostatní skutečnosti
od 14. 5. 1997 do 14. 5. 1997
- Vymazává se z obchodního rejstříku obchodní společnost SKLO UNION, akciová společnost Teplice se sídlem v Teplicích, Sklářská 450, identifikační číslo 00012726, která byla sloučena se společností Harvardský průmyslový holding, a.s. se sídlem v Praze 4, Ohradní 65 IČ 44269595 na základě rozhodnutí mimořádných valných hromad ze dne 20.6.19996. Souhlas s ukončením činnosti společnosti SKLO UNION, akciová společnost Teplice a s jejím výmazem z obchodního rejstříku udělil Finanční úřad v Teplicích svým rozhodnutím ze dne 9.9.1996 č.j. FÚ/220/487/96/Ke, které nabylo právní moci dne 16.9.1996.
od 30. 7. 1993 do 30. 7. 1993
- liónů Kč, stačí podpis předsedy představenstva, nebo místopředsedy představenstva, nebo generálního ředitele,
od 30. 7. 1993 do 30. 7. 1993
- pokud jednotlivý obchodní případ přesáhne částku 30 mi- liónů Kč, je zapotřebí z těchto tří jmenovaných - předseda představenstva, místopředseda předatavenstva, nebo gene- rální ředitel - vždy dvou podpisů,
od 30. 7. 1993 do 30. 7. 1993
- při prodeji nebo koupi nemovitostí, obchodních podílů, akcií, poskytování dlouhodobých úvěrů a krátkodobých úvěrů nad 100 000 000,-- Kč, je zapotřebí podpisu pěti členů představenstva
od 30. 7. 1993 do 30. 7. 1993
- představenstvo může k podpisu písemně pověřit i jinou osobu, pokud zákon nevyžaduje podpis statutárního zástupce. K tomu- to písemnému pověření je zapotřebí podpisu nejméně dvou čle- nů představenstva.
od 30. 7. 1993 do 30. 7. 1993
- Prokurista společnosti je zmocněn ke všem úkonům, k nimž do- chází při provozu podnikové činnosti společnosti. Prokurista není oprávněn zcizovat nebo zatěžovat nemovitosti a cenné papíry v držení společnosti. Při podpisu musí prokurista k názvu společnosti připojit k názvu společnosti pod svůj pod- pis dodatek označující prokuru.
od 30. 7. 1993 do 7. 12. 1994
- Předseda dozorčí rady: Ing. Petr C o n k bytem Praha 2-Vinohrady, Slezská 2315/62
od 30. 7. 1993 do 7. 12. 1994
- Člen dozorčí rady: Ing. Roman L é d r bytem Teplice, Rovná 254/10
od 30. 7. 1993 do 14. 5. 1997
- Valná hromada akcionářů dne 15.7.1993 schválila nové stano- vy akciové společnosti, které nahrazují dosavadní stanovy, včetně jejich doplňků, dodatků a změn.
od 28. 5. 1993 do 30. 7. 1993
- Mimořádná valná hromada akciové společnosti, konaná dne 21.5.1993 rozhodla o změnách stanov společnosti v čl.5, čl.7 odst. 1, čl.12 odst. 1 a 8.
od 9. 10. 1992 do 28. 5. 1993
- Základní jmění společnosti : 4 453 090 tis. Kčs. Počet, druh a jmenovitá hodnota akicí : 4 453 090 akcií na jméno po 1 000,-- Kčs jmenovité hodnoty.
od 9. 10. 1992 do 30. 7. 1993
- Jednání jménem společnosti : Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo smostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost se podepisují členové představenstva, každý samostatně, není-li právním předpisem nebo stanovami společnosti stanoveno jinak. Podepisují se tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis. Pokud jednotlivý obchodní případ přesáhne částku 30 mil. Kčs, je zapotřebí podpisu dvou členů představenstva. Pokud jednotlivý obchodní případ nepřesáhne částku
od 9. 10. 1992 do 30. 7. 1993
- 15 mil. Kčs, stačí podpis generálního ředitele. Prokurista je zmocněn ke všem úkonům, k nimž dochází při provozu podnikové činnosti společnosti. Není oprávněn zcizovat nebo zatěžovat nemovitosti. Podepisouje se za společnost tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis pod dodatek označující prokuru. Generální ředitel společnosti řídí výkon běžných činností společnosti. Zastupuje společnost ve všech řízeních přede všemi orgány v ČSFR a jejím jménem činí právní úkony. Vystupuje jako statutární orgán společnosti v zaměstnaneckých vztazích, a to v rozsahu pověření představenstvem.
od 9. 10. 1992 do 30. 7. 1993
- Valná hromada akciové společnosti dne 28.9.1992 schválila nové znění stanov společnosti.
od 24. 3. 1992 do 30. 7. 1993
- Ministerstvo průmyslu České republiky ve funkci valné hromady SKLO UNION, akciová společnost se sídlem v Teplicích, Sklářská 450, rozhodlo dne 16.10.1991 usnesením č. 1/1991 doplnit a změnit stanovy této akciové společnosti v čl. V., čl. VIII. části A odst. 3, čl. VIII. části B odst. 1, čl. VIII. části C, čl. VIII. části D, čl. VIII. části E, čl. X a.
od 10. 5. 1991 do 9. 10. 1992
- Základní kapitál společnosti a jeho rozdělení na akcie: Základní kapitál společnosti činí 4 453 O9O tisíc Kčs a je rozdělen na 445 3O9 kusů akcií, z nichž každá má jmenovitou hodnotu lO OOO,-Kčs, a znějí na jméno.
od 28. 9. 1990 do 10. 5. 1991
- Výše základního kapitálu akciové společnosti činí 2 672 700 000,- Kčs a je stanovena bilanční metodou bez započtení cen pozemků. Z toho nepeněžní vklad činí 2 479 367 000,- Kčs. Bude vydáno 267 270 akcií. Jmenovitá hodnota jedné akcie bude 10 tisíc Kčs. Společnost bude mít pouze jeden druh akcií, a to na jméno.
od 28. 9. 1990 do 9. 10. 1992
- Dozorčí rada má tři členy, revizor účtů společnosti je jeden. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který předsedu zastupuje. Ředitel společnosti je členem představenstva. Rada ředitelů je kolektivní poradní orgán společnosti, který je oprávněn vyjadřovat se k zásadním vnitřním otázkám společnosti.
od 28. 9. 1990 do 9. 10. 1992
- Podepisování: K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.
od 28. 9. 1990 do 14. 5. 1997
- Údaje o založení: Akciová společnost byla založena rozhodnutím ministra průmyslu ČR č. 320/1990 z 25. 9. 1990 ke dni 1. 10. 1990 zrušením státního podniku SKLO UNION Teplice bez likvidace, takže veškerý jeho majetek byl vložen do této akciové společnosti.
od 28. 9. 1990 do 14. 5. 1997
- Podle zakladatelského plánu akciové společnosti SKLO UNION ze dne 1. 10. 1990 je společnost právním nástupcem práv a povinností vyplývajících z hospodářskoprávních vztahů, pracovněprávních vztahů a občanskoprávních vztahů, včetně práv k ochranným známkám, obchodnímu názvu, průmyslovým vzorům, know how s. p. Sklo Union Teplice.
Kapitál
od 28. 5. 1993 do 14. 5. 1997
Základní kapitál 4 453 090 000 Kč
od 14. 3. 1996 do 14. 5. 1997
Akcie na majitele err, počet akcií: 4 453 090.
od 28. 5. 1993 do 14. 3. 1996
Akcie na majitele err, počet akcií: 4 430 825.
od 28. 5. 1993 do 14. 3. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 22 265.
Statutární orgán
od 7. 2. 1996 do 7. 2. 1996
Ing. Lubomír Pužej - Člen představenstva
Praha 6, Ciolkovského 6/857
od 7. 2. 1996 do 7. 2. 1996
Ing. Boris Vostrý, CSc. - Člen představenstva
Praha 6, Sartoriova 28/13
od 7. 2. 1996 do 14. 5. 1997
Ing. Boris Vostrý - Předseda představenstva
Praha 6, Sartoriova 28
od 7. 2. 1996 do 14. 5. 1997
JUDr. Radko Resch - Místopředseda představenstva
Praha 4, Podolská 496/124
od 7. 2. 1996 do 14. 5. 1997
JUDr. Eva Pužejová - Člen představenstva
Praha 5, Seydlerova 2146/13
od 7. 2. 1996 do 14. 5. 1997
Ing. Jan Kalina - Člen představenstva
Praha 8, Hovorčovická 15
od 7. 2. 1996 do 14. 5. 1997
Ing. Pavel Gromus - Člen představenstva
Přítočno 222, okr. Kladno
od 7. 2. 1996 do 14. 5. 1997
Ing. Lubomír Pužej - Člen představenstva
Praha 6, Ciolkovského 6/857
od 7. 2. 1996 do 14. 5. 1997
Ing. Milan Bubeníček - Člen představenstva
Praha 10, Ke Strašnické 14/51
od 30. 11. 1995 do 7. 2. 1996
Ing. Ludmila Petráňová - Předseda představenstva
Praha 4-Libuš, K děrám 684
od 30. 11. 1995 do 7. 2. 1996
doc.ing. Miroslav Dopita, CSc. - Místopředseda představenstva
Praha 4-Bráník, U družstva práce 1552
od 30. 11. 1995 do 7. 2. 1996
JUDr. Ladislav Petrásek - Člen představenstva
Praha 9, Homolova 496
od 30. 11. 1995 do 7. 2. 1996
Ing. Petr Kellner - Člen představenstva
Praha 3, Seifertova 93
od 30. 11. 1995 do 7. 2. 1996
Ing. Petr Kulhánek - Člen představenstva
Praha 8, Taussigova 1
od 7. 12. 1994 do 30. 11. 1995
Ing. Lubomír Rathouský - Předseda představenstva
Praha 10, Bělocerkevská 8
od 7. 12. 1994 do 30. 11. 1995
Svatopluk Herc - Místopředseda představenstva
Praha 5, Na Březince 21
od 7. 12. 1994 do 30. 11. 1995
Ing. Ludmila Petráňová - Člen představenstva
Praha 4-Libuš, K děrám 684
od 7. 12. 1994 do 30. 11. 1995
doc.ing. Miroslav Dopita, CSc. - Člen představenstva
Praha 4-Bráník, U družstva práce 1552
od 7. 12. 1994 do 7. 2. 1996
Ing. Ivan Remšík - Člen představenstva
Praha 3, Orebecká 11
od 30. 7. 1993 do 7. 12. 1994
Ing. Vladimír Bukač - Předseda představenstva
Praha 7-Holešovice, Letohradská 367/5
od 30. 7. 1993 do 7. 12. 1994
Ing. Lubomír Rathouský - Místopředseda představenstva
Praha lO, Bělocerkevská 8
od 30. 7. 1993 do 7. 12. 1994
Svatopluk Herc - Člen představenstv a
Praha 5, Na Březince 21
od 30. 7. 1993 do 7. 12. 1994
Ing. Petr Kolek - Člen představenstva
Praha 6-Řepy, Vondroušová 1213
od 30. 7. 1993 do 7. 12. 1994
Martin Josef H e c k e - Člen představenstva
Praha 5, Ke Klimentce 13/15
od 30. 7. 1993 do 30. 11. 1995
Ing. Martin Vinkler - Člen představenstva
Teplice, J. Lady 2965
od 30. 7. 1993 do 7. 2. 1996
Ing. František Sýkora - Člen představenstva
Teplice, Trnovanská 1296
od 30. 7. 1993 do 7. 2. 1996
František Sýkora - Generální ředitel a.s.
Teplice, Trnovanská 1296
od 24. 3. 1992 do 15. 1. 1993
JUDr. František Hanus - Místopředseda představenstva
Praha 5, Drtinova 372/24
od 24. 3. 1992 do 30. 7. 1993
Ing. Jaroslav Přerost - Předseda představenstva
Teplice, Trnovanská 1323
od 24. 3. 1992 do 30. 7. 1993
Ing. Jaroslav Přerost - Generální ředitel
Teplice, Trnovanská 1323
od 24. 3. 1992 do 7. 2. 1996
Mgr. Milan Zuna - Prokurista společnosti
Teplice, Ruská 5
od 30. 1. 1992 do 24. 3. 1992
JUDr. Rudolf Hanus - Člen představenstva
Praha 5, Drtinova 372/24
od 30. 1. 1992 do 24. 3. 1992
Ing. Jaroslav Přerost - Člen představenstva
Teplice, Trnovanská 1323
od 5. 10. 1990 do 30. 1. 1992
Prof.Dr.Ing. Jaroslav Staněk, Dr.Sc. - Předseda
Praha 4, Pelhřimovská 8
od 5. 10. 1990 do 24. 3. 1992
Ing. Jaroslav Přerost - Prokurista - ekonom.ředitel
Teplice II, 25. února 1323
od 5. 10. 1990 do 15. 1. 1993
Ing. Martin Balázš, CSc. - Místopředseda
Teplice, Těšínská cesta 2766
od 28. 9. 1990 do 5. 10. 1990
Prof.Dr.Ing. Jaroslav Staněk, Dr.Sc. - Člen představenstva
Praha 4, Pelhřimovská 8
od 28. 9. 1990 do 5. 10. 1990
Ing. Martin Balázš, CSc. - Člen představenstva
Teplice, Těšínská cesta 2766
od 28. 9. 1990 do 30. 1. 1992
Ing. Štěpán Popovič - Člen představenstva
Teplice, Těšínská cesta 2765
od 28. 9. 1990 do 9. 10. 1992
Ing. Libuše Moučková - Člen představenstva
Teplice, Duchcovská 2195
od 28. 9. 1990 do 30. 7. 1993
Doc.Ing. Vladimír Klebza, CSc. - Člen představenstva
Liberec 14, Ostravská 645
od 28. 9. 1990 do 30. 7. 1993
Ing. Jan Lorenc, CSc. - Člen představenstva
Praha 10 - Strašnice, Pod altánem 46
od 28. 9. 1990 do 30. 7. 1993
Ing. Karel Zavadil - Člen představenstva
Praha 10 - Hostivař, Blagojevova 1190
od 7. 2. 1996 do 7. 2. 1996
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Představenstvo může písemně pověřit k zastupování společnosti i jiné osoby. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis členové představenstva, kteří k tomu budou představenstvem písemně pověřeni. Představenstvo může k podpisu písemně pověřit i jinou osobu. Představenstvo společnosti na svém zasedání dne 27. října 1995 rozhodlo: - podepisování jakýchkoliv listin za představenstvo bude uskutečněno tak, že každý takový podpis bude projednán v představenstvu a písemné pověření představenstva bude podepisováno nejméně dvěma členy představenstva, a to Ing. Františkem Sýkorou v kombinaci s podpisem buď Ing. Lubomíra Pužeje nebo Ing. Borise Vostrého, CSc., - podepisování příkazů bankám k jakýmkoliv dispozicím s peněžními prostředky na účtech společnosti, přesahujícími l milión Kč, bude prováděno nejméně dvěma členy představenstva, a to Ing. Františkem Sýkorou v kombinaci s podpisem buď Ing. Lubomíra Pužeje nebo Ing. Borise Vostrého, CSc..
od 7. 2. 1996 do 14. 5. 1997
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Představenstvo může písemně pověřit k zastupování společnosti i jiné osoby. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis členové představenstva, kteří k tomu budou představenstvem písemně pověřeni. Představenstvo může k podpisu písemně pověřit i jinou osobu. Představenstvo společnosti dne 25. 1.1996 pověřilo podepisováním ve všech věcech jménem společnosti vždy předsedu představenstva (Ing. Borise Vostrého) či místopředsedu představenstva (JUDr. Radko Resche) v kombinaci s jedním členem představenstva.
od 30. 7. 1993 do 7. 2. 1996
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat členové předsta- venstva, generální ředitel a.s. a prokurista. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své pod- pisy za představenstvo - pokud jednotlivý obchodní případ nepřesáhne částku 30 mi- liónů Kč, stačí podpis předsedy představenstva, nebo místo- předsedy představenstva, nebo generálního ředitele, - pokud jednotlivý obchodní případ přesáhne částku 30 milió- nů Kč, je zapotřebí z těchto tří jmenovaných - předseda před- stavenstva, místopředseda představenstva, generální ředitel - vždy dvou podpisů, - při prodeji nebo koupi nemovitostí, obchodních podílů, akcií, poskytování dlouhodobých úvěrů a krátkodobých úvěrů nad 100 000,-- Kč je zapotřebí podpisu pěti členů představenstva, - představenstvo může k podpisu písemně pověřit i jinou osobu, pokud zákon nevyžaduje podpis statutárního zástupce. K tomuto písemnému pověření je zapotřebí podpisu nejméně - dvou členů představenstva. Prokurista společnosti je zmocněn ke všem úkonům, k nimž dochází při provozu podnikové činnosti společnosti. Prokurista není oprávněn zcizovat nebo zatěžovat nemovitosti a cenné papíry v držení společnosti. Při podpisu musí prokurista k názvu spo- lečnosti připojit k názvu společnosti pod svůj podpis dodatek označující prokuru.
Dozorčí rada
od 10. 7. 1996 do 14. 5. 1997
Ing. Drahomír Ziegler - Člen dozorčí rady
Praha 9, Cíglerova 1082/16
od 7. 2. 1996 do 14. 5. 1997
JUDr. František Maňák - Člen dozorčí rady
Praha 8, Přemyšlenská 36
od 7. 12. 1994 do 10. 7. 1996
Milan Follauf - Člen dozorčí rady
Teplice, Stará Duchcovská 402
od 7. 12. 1994 do 14. 5. 1997
Ing. Ivan Prokop - Předseda dozorčí rady
Praha 4, Ledvinova 1715
od 30. 7. 1993 do 7. 2. 1996
Ing. Miloš Surovič - Člen dozorčí rady
Banská Bystrica, Mládežnická 3752/32, Slovenská republika
Hodnocení firmy
+11
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

28. 5. 2020 | | Petr Kučera | 5 komentářů

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

Novelu daňového řádu, která umožní vznik online finančního úřadu a projektu Moje daně, schválili poslanci. Už bez trojského koně, kterého do něj vláda původně umístila.

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

27. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 45 komentářů

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

Na kompenzační bonus dosáhnou majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Prošel i návrh Pirátů na další rozšíření.

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců vláda odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválila na dnešním jednání.

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

Daň z přidané hodnoty z ubytování a ze vstupného na kulturu a sport by měla klesnout z 15 na 10 procent. A letošní ztrátu si budou moci firmy a podnikatelé odečíst od výsledku hospodaření v minulých dvou letech. To jsou hlavní návrhy z nového protikrizového balíčku ministerstva financí, který dnes podpořila vláda.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 775,60 Kč
ČSOB 2 775,60 Kč
Expobank CZ 2 787,20 Kč
Komerční banka 2 800,54 Kč
Česká spořitelna 2 811,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 846,60 Kč
Raiffeisenbank 2 848,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Dan  Vávra

Dan Vávra

- tvůrce videoher

+61
+
-
2.Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

-5
+
-
3.Milan Hnilička

Milan Hnilička

- hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

-79
+
-
4.Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-156
+
-
5.Jaroslav  Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

- místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

-320
+
-

Články na Heroine.cz

Minisérie Mrs. America ukazuje, že bez vzájemné solidarity ženy svá práva nevybojují

 Minisérie Mrs. America ukazuje, že bez vzájemné solidarity ženy svá práva nevybojují

Když rozčarovaná Gloria Steinem v sedmé epizodě Mrs. America říká „Je mi zle z utahování...více

Vít Samek Na vlastní otvor 2: Spermiogram

Vít Samek Na vlastní otvor 2: Spermiogram

Je jen málo vyšetření v sérii na vlastní otvor, které by mě stály méně přemáhání. Na stud...více

Řídit rodinu jako stát. Pro Babiše jsou ženy dělohy na výrobu dětí

Řídit rodinu jako stát. Pro Babiše jsou ženy dělohy na výrobu dětí

Současná medicína je na tak vysoké úrovni, že i muži v pokročilém věku mohou zastávat...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services