Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Lidové bytové družstvo v Jičíně v likvidaci
IČO: 00056014 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu31. 3. 1908
Datum zániku22. 1. 2014
StavVymazáno
Obchodní firma
od 22. 3. 2007 do 22. 1. 2014

Lidové bytové družstvo v Jičíně v likvidaci

od 17. 12. 1955 do 22. 3. 2007

Lidové bytové družstvo v Jičíně

od 24. 12. 1949 do 17. 12. 1955

OBD Jičín, obecně prospěšné okresní bytové družstvo v Jičíně, zapsané společenstvo s ručením obmezeným

od 31. 3. 1908 do 24. 12. 1949

Stavební družstvo dělnických a rodinných domků pro Jičín a okolí, zapsané společenstvo s ručením obmezeným

Sídlo
od 25. 3. 1993 do 22. 1. 2014
Jičín, Tylova 516, PSČ 506 01
od 31. 3. 1908 do 25. 3. 1993
Jičín,
IČO
od 31. 3. 1908 do 22. 1. 2014

00056014

Právní forma
od 31. 3. 1908 do
Družstvo
Spisová značka2 DrXXVI, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 25. 3. 1993 do 22. 1. 2014
- Družstvo přiděluje byty, nebytové prostory do nájmu svým členům, popř. jiným fyzickým a právnickým osobám.
od 25. 3. 1993 do 22. 1. 2014
- Družstvo zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizace bytových domů ve svém majetku.
od 25. 3. 1993 do 22. 1. 2014
- Družstvo zabezpečuje a zprostředkovává svým členům plnění, spojená s bydlením, ostatním osobám, jak fyzickým, tak právnickým může tato plnění zprostředkovávat za úplatu.
Předmět činnosti
od 12. 11. 1970 do 25. 3. 1993
- Družstvo zajišťuje správu vlastního fondu i nebytových prostor, jejich údržbu, výstavbu garáží pro členy a poskytování služeb s užíváním bytu spojených.
od 24. 12. 1949 do 12. 11. 1970
- Účelem družstva jest opatřovati členům zdravé a levné byty, odstraňovati bytovou tíseň, zlepšovati bytové poměry a zvyšovati kulturu bydlení - vše způsoby v § 2 stanov blíže vypsanými.
od 5. 4. 1913 do 24. 12. 1949
- Účelem družstva jest podporovati hospodářský prospěch svých členů, pokud náleží k vrstvám obyvatelstva méně zámožným výlučně neb aspoň převahou: a) opatřováním levných a zdravých bytů (a malých provozoven) tím, že bude po rozumu zákona ze dne 22. prosince 1910 č. 242 ř.z. i stanov k němu vydaných stavěti nebo nabývati obytné domy s malými byty (a malými provozovnami) a pronajímati neb přenechávati je, nebo jednotlivé byty (a malé provozovny) svým členům k užívání (opatřování domů družstevních, rodinnými byty a malými provozovnami); b) umožňováním nabývání vlastních domů (rodinných) tím, že bude stavěti neb nabývati obytné domy (s malými provozovnami neb bez nich) po rozumu zákona ze dne 22. prosince 1910 č. 242 ř.z. i stanov k němu vydaných postupovati je do užívání nebo vlastnictví členům, jakož i přijímati sporné vklady na běžný účet od členů, kteří hodlají takových domů nabývati (opatřování vlastních čili rodinných domů).
od 31. 3. 1908 do 5. 4. 1913
- Společenstvo má za účel podporovati hospodářský prospěch svých členů tím, že opatří jim zdravé a levné byty, zejména dělnické domky rodinné s veškerým se stanoviska zdravotního nutným příslušenstvím. Za tímto účelem vystaví nebo koupí družstvo v Jičíně ne b okolí potřebné rodinné domky a postará se o zřízení hřišť a jiných sociálně humanitních zřízení.
Ostatní skutečnosti
od 22. 1. 2014 do 22. 1. 2014
- Lidové bytové družstvo v Jičíně v likvidaci, zapsané pod IČ 000 56 014, se obnovení likvidace vymazává ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.
od 19. 2. 2008 do 30. 7. 2013
- Lidové bytové družstvo v Jičíně v likvidaci se sídlem Jičín, Tylova 516, PSČ 506 01, identifikační číslo 000 56 014, se vymazává z obchodního rejstříku, a to ke dni právní moci tohoto rozhodnutí. Důvodem výmazu je zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu p ro nedostatek majetku usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. listopadu 2007, č.j. 42 K 41/2007-18, které nabylo právní moci dne 29. prosince 2007.
od 22. 3. 2007 do 22. 1. 2014
- Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12.2.2007, č.j. 47 Cm 292/2006-12, které nabylo právní moci dne 7.3.2007, se Lidové bytové družstvo v Jičíně zrušuje s likvidací a určuje se likvidátor.
od 25. 3. 1993 do 22. 1. 2014
- Právní poměry se řídí stanovami schválenými 1. 12. 1992.
od 11. 1. 1978 do 25. 3. 1993
- Podle usnesení členské schůze ze dne 25.10.1977 a souhlasu předsednictva Vč KV Českého svazu bytových družstev v Hradci Králové ze dne 21.11.1977, číslo usnesení 13 zapisuje se doplněk vzorových stanov takto: 1. V článcích 3, 17, 28, 29, 37, 38, 43, 46, 47, 50, 51 a 52 se slova "Ústřední rada družstev" nahrazují slovy "Český svaz bytových družstev". 2. V článcích 5, 28, 37 a 40 se slova "kulturně výchovná" nahrazuje slovem " politicko výchovná". 3. V článku 35 a 39 se slova "na dobu 2 let" nahrazují slovy na dobu čtyř let".
od 31. 10. 1964 do 25. 3. 1993
- Podle usnesení mimořádné valné hromady byly dne 22. října 1964 přijaty nové stanovy družstva. Představenstvo má 3-15 členů.
od 31. 10. 1964 do 25. 3. 1993
- Ručení: Členové ručí částkou rovnající se nejvýše dvojnásobku členského podílu.
od 2. 7. 1957 do 31. 10. 1964
- Zapisují se nové stanovy schválené usnesením valné hromady ze dne 6. června 1957.
od 17. 12. 1955 do 31. 10. 1964
- Podle usnesení valné hromady ze dne 4.12.1955 schválila tato nové stanovy ze dne 4.12.1955. Představenstvo družstva má 5 až 15 členů.
od 25. 8. 1953 do 17. 12. 1955
- Podle usnesení valné hromady ze dne 29.3.1953 a schvalovacího výměru URD v Praze ze dne 16.3.1953.
od 10. 5. 1950 do 25. 3. 1993
- Výnosem ministerstva práce a sociální péče ze dne 24. 3. 1950 č.j. IIId 1638-54 bylo dle vládního nařízení č. 259/1939 Sb. ve znění vládních nařízení č. 74/1941 a 8/1944 Sb. provedeno splynutí Úřednického stavebního družstva v Jičíně, zapsaného společenst va s ručením obmezeným s OBD Jičín, obecně prospěšným okresním bytovým družstvem v Jičíně, zapsaným společenstvem s ručením obmezeným, na které zápisem splynutí do společenstevního rejstříku přecházejí všechna práva a závazky zrušovaného družstva.
od 28. 4. 1950 do 25. 3. 1993
- Výnosem ministerstva práce a sociální péče z 15. 3. 1950 zn.j. III-d 1859-49 bylo podle § 21, § 22, § 25 vl. nař. z 21. 9. 1939 č. 259 Sb. ve znění vl. nař. z 21. 11. 1940 č. 74/1941 Sb. a vl. nař. z 10. 1. 1944 č. 8 Sb. provedeno splynutí "Živnostenského družstva pro stavbu rodinných a dělnických domků pro Libáň a okolí, zapsaného společenstva s ručením obmezeným v Libáni (Dr VII 338) a "Živnostenského obecně prospěšného stavebního a bytového družstva, zapsaného společenstva s ručením obmezeným" v Jičíně (Dr VII 247) jako družstev zrušovaných, s "OBD Jičín, obecně prospěšným okresním bytovým družstvem v Jičíně, zapsaným společenstvem s ručením obmezeným", jako družstvem přejímajícím. Zápisem splynutí do společenstevního rejstříku přecházejí všechna práva a závazky družstev zrušovaných na družstvo přejímající.
od 24. 12. 1949 do 17. 12. 1955
- Usnesením valné hromady z 20. listopadu 1949 přijalo družstvo nové stanovy. Představenstvo se skládá z 15 členů. Vyhlášky společenstva uveřejňují se vyvěšením na oznamovacích tabulích i v místních obvodech družstva, v domech družstva, družstevním a místním tisku a zasíláním členům družstva (§ 35 stanov). Ostatní změny stanov týkají se vnitřních poměrů společenstva.
od 30. 8. 1945 do 24. 12. 1949
- Podle § 12, 15 lit. c., dekretu presidenta republiky č. 5/45 Sb.a rozhodnutí místního národního výboru v Jičíně ze dne 17. 8. 1945 č. 140/St-5034/45.
od 1. 10. 1941 do 30. 8. 1945
- Schůze představenstva ze dne 24. září 1941 usnesla se na novém znění § 1 stanov. Firma družstva v jazyku německém zní takto: Baugenossenschaft der Arbeiter und Familienhäuser für Jitschin und Umgebung, eingetragene Genossenschaft mit beschränketer Haftung
od 23. 12. 1940 do 30. 8. 1945
- Valná hromada ze dne 20. dubna 1940 usnesla změnu stanov: § 11 odst.11, § 20 odst. 3, 4 a 5, § 23 odst. 2, § 22 odst. 4, 5, a 6, § 25 odst. 1 a § 29 odst. 1.
od 12. 7. 1932 do 30. 8. 1945
- Družstvo zakládá se nyní též na stanovách co do článku 1 - 23 mimořádnou valnou hromadou dne 18. června 1932 změněných. Podle §3 nových stanov skládá se představenstvo z ředitele, náměstka, náměstka ředitele, pokladníka, účetního a členů. Podle § 6 nových stanov je třeba k pravoplatnému zastoupení družstva součinnosti aspoň dvou členů představenstva, z nichž jedním je ředitel nebo jeho náměstek, kteří však v nutném případě mohou k zastupování zplnomocniti i jiného člena představenstva. Podle § 28 nových s tanov vyhlášky a veřejná oznámení podepsaná podle § 5 a 6 stanov se uveřejní vyvěšením v kancelářských místnostech družstva a v činžovních domech na místech přístupných.Další změny týkají se vnitřních poměrů družstva.
od 21. 7. 1930 do 30. 8. 1945
- Družstvo zakládá se nyní též na stanovách valnou hromadou dne 18. června 1930 konanou co do znění § 34 stanov. Změna ta týká se vnitřních poměrů družstva.
od 29. 9. 1927 do 30. 8. 1945
- Na valné hromadě dne 25. srpna 1927 usneseno doplnění čl. 23 stanov.
od 5. 4. 1913 do 30. 8. 1945
- Veřejná oznámení uveřejňují se vyvěšením v kancelářských místnostech družstva.
od 5. 4. 1913 do 30. 8. 1945
- Ve valné hromadě dne 9.3.1913 usnesena byla změna stanov. Společenstvo zakládá se nyní na stanovách daných v Jičíně dne 9.března 1913.
od 31. 3. 1908 do 5. 4. 1913
- Veřejné oznámení vyvěšují se v úředních místnostech. Kromě toho vyrozumí se členové prostým dopisem pod adresou svojív seznamu členů v té době zaznamenanou.
od 31. 3. 1908 do 24. 12. 1949
- Členové společenstva ručí obmezeně a to svými závodními podíly a kromě toho ještě další částkou, rovnající se výši závodních podílů.
od 31. 3. 1908 do 25. 3. 1993
- Údaje o zřízení: Podnik zakládá se na smlouvě společenské, stanovách daných v Jičíně, dne 15. března 1908. Doba trvání společenstva určena není.
Kapitál
od 22. 1. 2014 do 22. 1. 2014
Zapisovaný základní kapitál 50 000 Kč.
Statutární orgán
od 8. 11. 2000 do 22. 1. 2014
Ing. Jiří Matyáš - předseda
Jičín, Jungmannova, PSČ 506 01
od 8. 11. 2000 do 22. 1. 2014
RNDr. Lenka Císařová - člen představenstva
Jičín, Tyršova, PSČ 506 01
od 8. 11. 2000 do 22. 1. 2014
Blažena Bohuňovská - člen představenstva
Jičín, Tyršova, PSČ 506 01
od 8. 11. 2000 do 22. 1. 2014
Eva Klečalová - člen představenstva
Jičín, Denisova, PSČ 506 01
od 8. 11. 2000 do 22. 1. 2014
Dalibor Kaštovský - člen představenstva
Jičín, Denisova, PSČ 506 01
od 8. 11. 2000 do 22. 1. 2014
Renata Vlačihová - člen představenstva
Jičín, Tylova, PSČ 506 01
od 8. 11. 2000 do 22. 1. 2014
František Zindr - člen představenstva
Jičín, Husova, PSČ 506 01
od 8. 11. 2000 do 22. 1. 2014
Vladislava Štampochová - člen představenstva
Jičín, Jungmannova, PSČ 506 01
od 8. 11. 2000 do 22. 1. 2014
Vladimír Fejfar - člen představenstva
Jičín, Tylova, PSČ 506 01
od 8. 11. 2000 do 22. 1. 2014
Luboš Holý - člen představenstva
Jičín, Denisova, PSČ 506 01
od 8. 11. 2000 do 22. 1. 2014
Ing. Roman Koudelka - člen představenstva
Jičín, Tylova, PSČ 506 01
od 10. 11. 1995 do 8. 11. 2000
Lenka Císařová - předseda
Jičín, Tyršova, PSČ 506 01
od 10. 11. 1995 do 8. 11. 2000
Eva Jandurová - člen představenstva
Jičín, Tyršova, PSČ 506 01
od 10. 11. 1995 do 8. 11. 2000
Jiří Maryška - člen představenstva
Jičín, Denisova, PSČ 506 01
od 10. 11. 1995 do 8. 11. 2000
Oskar Soukal - člen představenstva
Jičín, Denisova, PSČ 506 01
od 10. 11. 1995 do 8. 11. 2000
Roman Vlačiha - člen představenstva
Jičín, Tylova, PSČ 506 01
od 10. 11. 1995 do 8. 11. 2000
Jiří Kopánek - člen představenstva
Jičín, Denisova, PSČ 506 01
od 10. 11. 1995 do 8. 11. 2000
Olga Pavlicová - člen představenstva
Jičín, Denisova, PSČ 506 01
od 10. 11. 1995 do 8. 11. 2000
Jaroslav Smejkal - člen představenstva
Jičín, Jungmannova, PSČ 506 01
od 10. 11. 1995 do 8. 11. 2000
František Sedláček - člen představenstva
Jičín, Tyršova, PSČ 506 01
od 10. 11. 1995 do 22. 1. 2014
Libuše Cimbálová - člen představenstva
Jičín, Denisova, PSČ 506 01
od 10. 11. 1995 do 22. 1. 2014
František Šulc - člen představenstva
Jičín, Tylova, PSČ 506 01
od 10. 11. 1995 do 22. 1. 2014
Michal Gabriel - člen představenstva
Jičín, Jungmannova, PSČ 506 01
od 23. 2. 1995 do 10. 11. 1995
Josef Polanský - předseda
Jičín, Jungmannova, PSČ 506 01
od 23. 2. 1995 do 10. 11. 1995
Lenka Císařová - místopředseda
Jičín, Tyršova, PSČ 506 01
od 23. 2. 1995 do 8. 11. 2000
Zdeňka Vecková - člen představenstva
Jičín, Denisova, PSČ 506 01
od 10. 6. 1991 do 23. 2. 1995
Jan Samek - předseda představenstva
Jičín, Tyršova
od 10. 6. 1991 do 23. 2. 1995
Ing. Jiří Matyáš - místopředseda představenstva
Jičín, Tylova
od 10. 6. 1991 do 10. 11. 1995
Jiřina Holmanová - člen představenstva
Jičín, Tylova
od 10. 6. 1991 do 10. 11. 1995
Miroslava Frýbová - člen představenstva
Čejkovice,
od 10. 6. 1991 do 10. 11. 1995
František Šulc - člen představenstva
Jičín, Tylova
od 24. 6. 1988 do 10. 6. 1991
Michal Gabriel - člen představenstva
Jičín, Denisova
od 24. 6. 1988 do 10. 11. 1995
Stanislav Hylmar - člen představenstva
Jičín, Tylova
od 2. 7. 1986 do 23. 2. 1995
Jaroslav Smolík - člen představenstva
Jičín, Husova
od 2. 1. 1985 do 24. 6. 1988
Petr Synek - člen představenstva
Jičín, Husova
od 2. 1. 1985 do 10. 6. 1991
Jan Samek - místopředseda představenstva
Jičín, Tyršova
od 27. 8. 1984 do 10. 6. 1991
Dr. Pavel Jandura - člen představenstva
Jičín, Tyršova
od 26. 5. 1981 do 10. 11. 1995
Josef Novotný - člen představenstva
Jičín, Tylova
od 17. 12. 1980 do 27. 8. 1984
Dr. Věra Kopalová - člen představenstva
Jičín, Tylova
od 6. 5. 1980 do 26. 5. 1981
Josef Řehák - člen představenstva
Jičín, Tylova
od 6. 5. 1980 do 27. 8. 1984
Bohumír Nypl - člen představenstva
Jičín, Jungmannova
od 24. 8. 1979 do 2. 7. 1986
Josef Černý - člen představenstva
Jičín, Husova
od 24. 8. 1979 do 10. 6. 1991
Oldřich Lupač - předseda představenstva
Jičín, Jungmannova
od 14. 11. 1978 do 10. 6. 1991
Ing. Jiří Matyáš - člen představenstva
Jičín, Tylova
od 5. 4. 1976 do 24. 8. 1979
Oldřich Lupač - člen představenstva
Jičín, Jungmannova
od 5. 4. 1976 do 6. 5. 1980
Jiří Jakubec - člen představenstva
Jičín, Husova
od 5. 4. 1976 do 27. 8. 1984
Květuš Kmínek - člen představenstva
Jičín, Jungmannova
od 5. 4. 1976 do 27. 8. 1984
Olga Pavlicová - člen představenstva
Jičín, Tylova
od 14. 8. 1974 do 5. 4. 1976
Jiřina Exnarová - člen představenstva
Jičín, Husova
od 14. 8. 1974 do 24. 8. 1979
Josef Černý - předseda představenstva
Jičín, Husova
od 14. 8. 1974 do 27. 8. 1984
Miroslav Mach - člen představenstva
Jičín, Denisova
od 14. 8. 1974 do 2. 1. 1985
Josef Polanský - místopředseda představenstva
Jičín, Tyršova
od 14. 8. 1974 do 24. 6. 1988
Jiří Vencl - člen představenstva
Jičín, Tylova
od 24. 4. 1972 do 2. 1. 1985
Jan Samek - člen představenstva
Jičín, Tyršova
od 2. 7. 1970 do 24. 4. 1972
Jaroslav Klečal - člen představenstva
Jičín, Denisova
od 2. 7. 1970 do 14. 8. 1974
Jiří Vencl - místopředseda představenstva
Jičín, Tylova
od 2. 7. 1970 do 14. 8. 1974
Josef Persan - člen představenstva
Jičín, Tylova
od 2. 7. 1970 do 14. 8. 1974
Ivan Suchara - člen představenstva
Jičín, Jungmannova
od 2. 7. 1970 do 5. 4. 1976
Jiří Vojtíšek - člen představenstva
Jičín, Jungmannova
od 2. 7. 1970 do 14. 11. 1978
Miluška Matyášová - člen představenstva
Jičín, Tylova
od 17. 6. 1968 do 2. 7. 1970
František Novák - místopředseda představenstva
Jičín, Hviezdoslavova
od 17. 6. 1968 do 2. 7. 1970
Jiří Vencl - člen představenstva
Jičín, Tylova
od 17. 6. 1968 do 2. 7. 1970
Ing. Rudolf Šatný - člen představenstva
Jičín, Jungmannova
od 17. 6. 1968 do 14. 8. 1974
Josef Polanský - předseda představenstva
Jičín, Tyršova
od 17. 6. 1968 do 27. 8. 1984
Jan Kodeš - člen představenstva
Jičín, Tylova
od 17. 6. 1968 do 10. 11. 1995
Marie Skořepová - člen představenstva
Jičín, Tylova
od 1. 6. 1966 do 17. 6. 1968
František Novák - člen představenstva
Jičín, Hviezdoslavova
od 1. 6. 1966 do 17. 12. 1980
JUDr. Václav Roubíček - člen představenstva
Jičín, Jarošovská ul.
od 21. 6. 1965 do 14. 8. 1974
Josef Rychna - člen představenstva
Jičín, Tylova
od 13. 5. 1963 do 1. 6. 1966
Vladimír Ciler - člen představenstva
Jičín, Tylova
od 13. 5. 1963 do 17. 6. 1968
Josef Skrbek - člen představenstva
Jičín, Jungmannova
od 13. 5. 1963 do 2. 7. 1970
Jan Samek - člen představenstva
Jičín, Husova
od 13. 5. 1963 do 2. 7. 1970
Oldřich Vyčítal - člen představenstva
Jičín, Tylova
od 13. 5. 1963 do 5. 4. 1976
Václav Jor - člen představenstva
Jičín, Jungmannova
od 19. 11. 1960 do 17. 6. 1968
Josef Jansa - předseda družstva
Jičín, Husova
od 19. 11. 1960 do 17. 6. 1968
Josef Polanský - zástupce předsedy družstva
Jičín, Tyršova
od 19. 11. 1960 do 17. 6. 1968
František Loskot - člen představenstva
Jičín, Tylova
od 19. 11. 1960 do 17. 6. 1968
Jiří Jakubec - člen představenstva
Jičín, Husova
od 9. 6. 1958 do 19. 11. 1960
František Loskot - předseda družstva
Jičín, Tylova
od 9. 6. 1958 do 19. 11. 1960
Josef Jansa - člen představenstva
Jičín, Husova
od 9. 6. 1958 do 19. 11. 1960
Václav Rieger - člen představenstva
Jičín, Husova
od 9. 6. 1958 do 13. 5. 1963
JUDr. Felix Janata - člen představenstva
Jičín, Husova
od 2. 7. 1957 do 13. 5. 1963
Josef Kořínek - člen představenstva
Jičín, Tylova
od 19. 12. 1955 do 19. 11. 1960
Josef Pytlík - zástupce předsedy družstva
Jičín, Tyršova
od 17. 12. 1955 do 9. 6. 1958
Vladimíra Frýbová - předseda družstva
Jičín, Denisova
od 17. 12. 1955 do 9. 6. 1958
Karel Joudal - člen představenstva
Jičín, Jungmannova
od 17. 12. 1955 do 13. 5. 1963
Oskar Soukal - člen představenstva
Jičín, Jungmannova
od 17. 12. 1955 do 13. 5. 1963
Josef Řehák - člen představenstva
Jičín, Tylova
od 17. 12. 1955 do 21. 6. 1965
Karel Hejduk - člen představenstva
Jičín, Tylova
od 17. 12. 1955 do 1. 6. 1966
Prokop Neuman - člen představenstva
Jičín,
od 3. 8. 1954 do 9. 6. 1958
Dobroslav Kučera - člen představenstva
Jičín, Denisova
od 25. 8. 1953 do 19. 12. 1955
Josef Pytlík - člen představenstva
Jičín, Tyršova
od 25. 8. 1953 do 27. 8. 1984
Adolf Halberštát - člen představenstva
Jičín, Husova
od 29. 1. 1952 do 25. 8. 1953
Josef Černý - člen představenstva
Jičín,
od 29. 1. 1952 do 17. 12. 1955
Karel Hesoun - člen představenstva
Jičín,
od 29. 1. 1952 do 13. 5. 1963
Josef Haspra - člen představenstva
Jičín,
od 29. 1. 1952 do 2. 7. 1970
František Kocour - člen představenstva
Jičín,
od 29. 1. 1952 do 5. 4. 1976
Alois Mencl - člen představenstva
Jičín,
od 24. 12. 1949 do 29. 1. 1952
Josef Jiřička - člen představenstva
Jičín,
od 24. 12. 1949 do 29. 1. 1952
Oskar Soukal - člen představenstva
Jičín,
od 24. 12. 1949 do 29. 1. 1952
Josef Havlík - člen představenstva
Libáň,
od 24. 12. 1949 do 3. 8. 1954
Josef Zof - člen představenstva
Jičín,
od 24. 12. 1949 do 17. 12. 1955
Jaroslav Homolka - člen představenstva
Jičín,
od 24. 12. 1949 do 17. 12. 1955
Vladimíra Frýbová - člen představenstva
Jičín,
od 24. 12. 1949 do 2. 7. 1957
Josef Niederle - člen představenstva
Jičín,
od 24. 12. 1949 do 9. 6. 1958
Josef Pospíšil - člen představenstva
Jičín,
od 25. 5. 1949 do 29. 1. 1952
Miroslav Kratochvíl - člen představenstva
Jičín,
od 25. 5. 1949 do 17. 12. 1955
Jaroslav Bendák - člen představenstva
Jičín,
od 19. 9. 1947 do 29. 1. 1952
Jan Kracík - náměstek řiditele
Jičín,
od 19. 9. 1947 do 25. 8. 1953
Josef Kopánek - člen představenstva
Jičín,
od 3. 4. 1946 do 24. 12. 1949
Adolf Halbrštát - pokladník
Jičín,
od 23. 10. 1945 do 3. 4. 1946
Jindřich Brádle - pokladník
Jičín,
od 23. 10. 1945 do 19. 9. 1947
Oldřich Hutla - náměstek ředitele
Jičín,
od 23. 10. 1945 do 19. 9. 1947
Jaroslav Janata - člen představenstva
Jičín,
od 23. 10. 1945 do 14. 4. 1948
Jaroslav Bendák - účetní
Jičín,
od 23. 10. 1945 do 14. 4. 1948
František Roček - člen představenstva
Jičín,
od 23. 10. 1945 do 24. 12. 1949
Ladislav Stryal - člen představenstva
Jičín,
od 23. 10. 1945 do 17. 12. 1955
František Škaloud - ředitel
Jičín,
od 23. 10. 1945 do 17. 12. 1955
Prokop Najman - člen představenstva
Jičín,
od 23. 10. 1945 do 6. 5. 1980
František Sedláček - člen představenstva
Jičín,
od 30. 8. 1945 do 23. 10. 1945
Jaroslav Bendák - národní správce
Jičín,
od 30. 8. 1945 do 23. 10. 1945
Prokop Najman - národní správce
Jičín, Tylova ul.
od 30. 8. 1945 do 23. 10. 1945
František Škaloud - národní správce
Jičín,
od 30. 8. 1945 do 23. 10. 1945
Jaroslav Janata - národní správce
Jičín, Husova
od 30. 8. 1945 do 23. 10. 1945
František Sedláček - národní správce
Jičín,
od 27. 5. 1941 do 30. 8. 1945
František Škaloud - ředitel
Jičín,
od 27. 5. 1941 do 30. 8. 1945
Ladislav Stryal - náměstek ředitele
Jičín,
od 27. 5. 1941 do 30. 8. 1945
František Roček - člen představenstva
Jičín,
od 27. 5. 1941 do 30. 8. 1945
Jindřich Brádle - člen představenstva
Jičín,
od 17. 8. 1938 do 30. 8. 1945
Jaroslav Janata - člen představenstva
Jičín,
od 27. 8. 1936 do 17. 8. 1938
Karel Kašpar - člen představenstva
Jičín,
od 12. 7. 1932 do 27. 5. 1941
Josef Pokorný - ředitel
Jičín,
od 12. 7. 1932 do 27. 5. 1941
František Roček - náměstek ředitele
Jičín,
od 12. 7. 1932 do 30. 8. 1945
František Pošva - člen představenstva
Jičín,
od 23. 6. 1931 do 12. 7. 1932
František Roček - předseda
Jičín,
od 23. 6. 1931 do 12. 7. 1932
František Pošva - místopředseda
Jičín,
od 23. 6. 1931 do 30. 8. 1945
Miroslav Kratochvíl - člen představenstva
Jičín,
od 21. 7. 1930 do 23. 6. 1931
František Roček - místopředseda
Jičín,
od 21. 7. 1930 do 23. 6. 1931
František Pošva - člen představenstva
Jičín,
od 21. 7. 1930 do 27. 8. 1936
Jan Dlouhý - člen představenstva
Jičín,
od 10. 8. 1928 do 12. 7. 1932
Josef Pokorný - člen představenstva
Jičín,
od 29. 9. 1927 do 27. 5. 1941
František Škaloud - člen představenstva
Jičín,
od 19. 8. 1926 do 27. 5. 1941
Ladislav Stryal - člen představenstva
Jičín,
od 9. 10. 1925 do 30. 8. 1945
Josef Kořínek - člen představenstva
Jičín,
od 9. 8. 1924 do 19. 8. 1926
Josef Malátek - místopřededa
Jičín,
od 9. 8. 1924 do 23. 6. 1931
Bohumil Čeněk - předseda
Jičín,
od 3. 8. 1923 do 9. 8. 1924
Josef Malátek - předseda družstva
Jičín,
od 3. 8. 1923 do 9. 8. 1924
Bohumil Čeněk - místopředseda
Jičín,
od 27. 7. 1922 do 29. 9. 1927
Karel Straka - člen představenstva
Jičín,
od 5. 10. 1921 do 21. 7. 1930
Josef Cimr - člen představenstva
Jičín,
od 12. 9. 1920 do 27. 7. 1922
Jindřich Ludvík - člen představenstva
Jičín,
od 12. 9. 1920 do 21. 7. 1930
František Pošva - místopředseda představenstva
Jičín,
od 12. 9. 1920 do 30. 8. 1945
Jaroslav Bendák - člen představenstva
Jičín,
od 7. 8. 1919 do 12. 9. 1920
Václav Pospíšil - místopředseda představenstva
Jičín,
od 7. 8. 1919 do 27. 7. 1922
Karel Šimek - člen představenstva
Jičín,
od 7. 8. 1919 do 3. 8. 1923
Antonín Hajný - předseda představenstva
Jičín,
od 25. 10. 1917 do 27. 7. 1922
Jan Dlouhý - člen představenstva
Jičín,
od 12. 8. 1915 do 12. 9. 1920
Alois Hejzlar - člen představenstva
Jičín,
od 11. 6. 1913 do 12. 8. 1915
František Václavík - člen představenstva
Jičín,
od 11. 6. 1913 do 25. 10. 1917
Josef Červinka - člen představenstva
Jičín,
od 11. 6. 1913 do 7. 8. 1919
Václav Pospíšil - předseda představenstva
Jičín,
od 11. 6. 1913 do 7. 8. 1919
Karel Šimek - místopředseda představenstva
Jičín,
od 11. 6. 1913 do 7. 8. 1919
Antonín Hajný - člen představenstva
Jičín,
od 1. 5. 1912 do 11. 6. 1913
Alois Vondráček - člen představenstva
Jičín,
od 9. 3. 1911 do 11. 6. 1913
Václav Pospíšil - člen představenstva
Jičín,
od 9. 3. 1911 do 11. 6. 1913
Bohuslav Mareček - člen představenstva
Jičín,
od 7. 3. 1910 do 1. 5. 1912
Václav Zilvar - člen představenstva
Jičín,
od 4. 5. 1909 do 27. 7. 1922
Josef Čermák - člen představenstva
Jičín,
od 31. 3. 1908 do 4. 5. 1909
František Borčický - člen výboru
Jičín,
od 31. 3. 1908 do 7. 3. 1910
Karel Mareš - člen výboru
Jičín,
od 31. 3. 1908 do 9. 3. 1911
Josef Štejnar - člen výboru
Jičín,
od 31. 3. 1908 do 9. 3. 1911
František Václavík - člen výboru
Jičín,
od 31. 3. 1908 do 11. 6. 1913
Antonín Hajný - předseda družstva
Jičín,
od 31. 3. 1908 do 11. 6. 1913
Ivan Dlouhý - místopředseda družstva
Jičín,
od 31. 3. 1908 do 11. 6. 1913
Karel Šimek - jednatel
Jičín,
od 31. 3. 1908 do 7. 8. 1919
Karel Straka - pokladník
Jičín,
od 31. 3. 1908 do 7. 8. 1919
Jaroslav Bendák - účetní
Jičín,
od 31. 3. 1908 do 7. 8. 1919
Václav Spudich - člen výboru
Jičín,
od 10. 11. 1995 do 22. 1. 2014
Zastupování a podepisování: Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění jiný člen představenstva. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda a další člen představenstva nebo dva členové představenstva.
od 25. 3. 1993 do 10. 11. 1995
Zastupování a podepisování: Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda nebo pověřený člen představenstva. Je-li pro právní úkon předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva.
od 31. 10. 1964 do 25. 3. 1993
Zastupování a podepisování: Družstvo zastupuje vždy předseda nebo místopředseda a jeden další člen představenstva. K názvu družstva připojí svůj podpis vždy předseda nebo místopředseda a jeden další člen představenstva.
od 17. 12. 1955 do 31. 10. 1964
Zastupování a podepisování: K zastupování jsou oprávněni předseda představenstva neb jeho zástupce a další člen představenstva. Podepisování - k názvu družstva připojí své podpisy předseda představenstva nebo jeho zástupce a další člen představenstva.
od 24. 12. 1949 do 17. 12. 1955
Firma společenstva znamená se tak, že k jejímu znění připojí své podpisy dva členové představenstva (§ 15 stanov).
od 23. 10. 1945 do 24. 12. 1949
Znamenání a zastupování firmy družstva - děje se tím způsobem, že pod znění firmy družstva připojí dva členové představenstva své vlastnoruční podpisy, z nichž jedním musí býti řiditel neb jeho náměstek.
od 30. 8. 1945 do 23. 10. 1945
Dočasní národní správci, vždy dva z nich společně družstvo zastupují a jeho firmu znamenají, a to tak, že se pod znění jich firmy podepíšou s dodatkem "národní správce".
od 5. 4. 1913 do 30. 8. 1945
Znamenání firmy se děje tím způsobem, že podepisující připojí své podpisy k firmě družstva, podpis zavazuje družstvo vůči třetím osobám jen tehdy, podepsali-li se alespoň dva členové představenstva.
od 31. 3. 1908 do 5. 4. 1913
Znamenání firmy děje se tak, že pod znění její tištěné neb kýmkoli napsané připojí podpisy své předseda neb jednatel a jako druhý podepíše se některý jiný člen správního výboru.
Likvidace
od 22. 3. 2007 do 22. 1. 2014
JUDr. Leoš Materna
Jičín, Na Jihu, PSČ 506 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

18. 2. 2020 | | Veronika Hejná | 2 komentáře

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

Zákon o realitním zprostředkování včera vyšel ve Sbírce zákonů a začne tak být účinný 3. března. Co přináší vůbec první samostatná úprava tohoto byznysu?

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

17. 2. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

Na daních můžete zaplatit mnohem méně než patnáct procent z příjmů. Při vyplňování přiznání za rok 2019 lze využít odečitatelné položky a daňové slevy.

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

17. 2. 2020 | | Petr Kučera

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

Jak si snížit daň z příjmů fyzických osob? Poradíme, co všechno si můžete odečíst. Tady je přehled daňových slev.

Majetek zavazuje. Mecenáš Václav Dejčmar o českých miliardářích

16. 2. 2020 | | Michal Kašpárek | 11 komentářů

Majetek zavazuje. Mecenáš Václav Dejčmar o českých miliardářích

Michal Kašpárek mluví s Václavem Dejčmarem o pastech, které si na sebe líčí bohatí, o potkávání se a míjení s levičáky a o tom, co by dělal, kdyby přišla revoluce.

Hledá se nejlepší inovace. Co vám usnadňuje život?

16. 2. 2020 | | Petr Kučera

Hledá se nejlepší inovace. Co vám usnadňuje život?

Druhý ročník soutěže Zonky Innovation Awards odstartoval. Celkem 81 projektů se uchází o ceny v několika kategoriích. Hlasování veřejnosti na webu www.zia.cz probíhá do 15. března.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 510,00 Kč
Czech Exchange 2 515,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 520,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 563,00 Kč
Expobank CZ 2 567,80 Kč
Komerční banka 2 569,54 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 618,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 701 346 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+18
+
-
2.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+6
+
-
3.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-70
+
-
4.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-107
+
-
5.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-171
+
-

Články na Heroine.cz

Suchý únor, šťavnatý život. Kéž by to bylo tak snadné

Suchý únor, šťavnatý život. Kéž by to bylo tak snadné

Po prosinci plném oslav, podnikových večírků, vaječňáků u babičky a svařáku z trhu jsem...více

Upravování pohádek není cenzura, ale oživení. Věděla to už Němcová

Upravování pohádek není cenzura, ale oživení. Věděla to už Němcová

Pohádky jsou věc, na kterou se v Česku nesahá. Rodiče je vyprávějí méně a méně a na to,...více

Festival La Película zaostří na Latinskou Ameriku a historii Kuby

Festival La Película zaostří na Latinskou Ameriku a historii Kuby

Od 18. února si díky festivalu La Película mohou filmoví příznivci v Praze, Brně, Ostravě...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod vozidla
Poradna > Právní poradna > Občanské právo > Převod vozidla

Otázka: Dobrý den, mám dotaz ohledně převodu vozidla, zda je povinen kupující přepsat vozidlo na svou osobu v zákonné lhůtě 10-ti dnů po jeho koupi v Registru vozidel i přesto, že jej hodlá reklamovat, nebo činí...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services