Okresní stavební podnik České Budějovice, IČO: 00070050 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Okresní stavební podnik České Budějovice Údaje byly staženy 4. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 00070050. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00070050 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu30. 12. 1988
Datum zániku4. 9. 1997
StavVymazáno
Obchodní firma
od 30. 12. 1988 do 4. 9. 1997

Okresní stavební podnik České Budějovice

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
IČO
od 30. 12. 1988 do 4. 9. 1997

00070050

Právní forma
od 30. 12. 1988 do 4. 9. 1997
Státní podnik
Spisová značka30 AVIII, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 17. 8. 1992 do 4. 9. 1997
- - správa a převod majetku určeného pro bezúplatný převod a majetku neřešené ho privatizačním projektem - vypořádání hospodářské činnosti státního podniku
od 5. 3. 1991 do 17. 8. 1992
- 3./ servisní a technickoporadenská činnost pro tuzemské a zahraniční do davatele výrobního zařízení, prostředků a zařízení trvale sloužících ve stavbách, které jsou předmětem činnosti, nákup náhradních dílů a finálních výrobků, zejména ze zahraničí, jejich prodej na tuzemském trhu. 4./ Prodej vlastních a nakupovaných výrobků a materiálů jiným právním subjektům a občanům.
od 30. 12. 1988 do 17. 8. 1992
- Základním předmětem podnikání státního pondniku je účelně a hospodárně uspokojovat potřeby společnosti stavebními pracemi, výkony a dodávkami stavebních částí a objektů a stavbami v oborech pozemního a průmyslového stavitelství a oprav budov, v souladu s tímto základním předmětem podnikání zabezpečovat svůj hospodářský rozvoj a vývoj a sociální rozvoj svého podniku.
od 30. 12. 1988 do 17. 8. 1992
- 3.1. Hlavní činnost: a/ opravy bytového fondu zejména: - modernizace a rekonstrukce bytových objektů - opravy domů postavených progresivními technologiemi/panelové domy, železo betonové skelety/ včetně sekundárních rozvodů, - komplexní rekonstrukce instalací v bytových objektech /elektro, zdravotní instalace, plyn, ústřední vytápění včetně malých kotelen, hromosvodů včetně revizí elektroinstalací/- nástavby bytových objektů, půdní vestavby a přestavby - opravy bytového fondu, včetně postupné likvidace jeho zanedbanosti
od 30. 12. 1988 do 17. 8. 1992
- - komplexní opravy vnějších plášťů budov /fasády, klempířské prvky, krytiny střešní konstrukce, komíny, opravy nebo výměny otvorových prvků/ b/ ostatní opravy mimo bytový fond - opravy, modernizace, rekonstrukce domovního fondu to znamená škol, zdravotnictví, lázeňských sociálních a kulturních zařízení, památkových objek tů, obchodní sítě, provozoven služeb, restaurací a hotelů, zařízení pro organizace nevýrobní a výrobní - opravy inženýrských sítí a komunikací
od 30. 12. 1988 do 17. 8. 1992
- c/ práce a služby pro obyvatelstvo - výstavby rodinných domků, chat, rekreačních staveb tradičními i progresivními technologiemi, včetně souvisejících inženýrských sítí - opravy a modernizaci a rekonstrukci bytového fondu v osobním vlastnictví - zabezpečování řemeslných prací stavebníkům objektů v osobním vlastnictví a doplňkových staveb k rodiným domkům - ostatní práce a služby obyvatelstvu podle místních podmínek a vybavenosti podniku /dodávky betonu, malt, půjčování mechanismů, výroba truhlářských a zámečnických výrobků a pod./.
od 30. 12. 1988 do 17. 8. 1992
- d/ investiční výstavby - přístavby a nástavby objektů - drobnou investiční výstavbu pro národní výbory a jejich zařízení, školská zdravotnická, sociální zařízení, rozptýlenou bytovou výstavbu včetně inženýrských sítí a další stavby národních výborů - drobné investiční akce pro organizace výrobní a nevýrobní sféry rezortů - inženýrské sítě, včetně drobných vodohospodářských staveb
od 30. 12. 1988 do 17. 8. 1992
- e/ ostatní práce - demoliční práce - řemeslné práce na stavbách budovaných v akci Z národními výbory v okrese České Budějovice - jednotlivé práce prováděné dopravou a mechanizací pro socialistické organizace a občany
od 30. 12. 1988 do 17. 8. 1992
- f/ předprojektovou přípravu a projektové práce - pro vlastní potřebu - pro ostatní investory - pro občany - zpracování expertiz, posudků Projektová činnost může být prováděna v rámci oprávnění
od 30. 12. 1988 do 17. 8. 1992
- 3.2. Povinný předmět podnikání Povinným předmětem podnikání, který musí být v rámci základního předmětu podnikání přednostně zajišťován jsou: a/ činnosti uvedené v bodě 3.1. pro zakladatele, jeho zařízení a obyvatelstvo b/ plnění jmenovitých úkolů státního plánu rozepsaných zakladatelem ve věcném, časovém a objemovém rozsahu a lokalizaci včetně poddodávek pro jmenovité úkoly státního plánu, a to i přesunem stavebních kapacit
od 30. 12. 1988 do 17. 8. 1992
- c/ neodkladné zabezpečovací práce ve smyslu paragrafu 94 odst. 2 zák.č. 50/76 Sb. a práce spojené s výkonem rozhodnutí příslušného stavebního úřadu
od 30. 12. 1988 do 17. 8. 1992
- 3.3. Činnost rozsahu podnikání pro vlastní potřeby organizace - opravárenská činnost vlastních základních prostředků - závodová doprava a provoz mechanizačních prostředků - výroba stavebních materiálů a výrobků - činnost kontrolní a revizní /zdvihadla, tlakové nádoby, elektrická zaříze ní/ - investiční výstavba
od 30. 12. 1988 do 17. 8. 1992
- 3.4. Sociální činnost státního podniku - provoz závodní kuchyně včetně zajišťování stravování na stavbách - provoz rekreačních zařízení a pionýrského tábora - vzdělávání a výchova vlastních pracovníků/ rozšiřování odborných znalostí - služby pro zaměstnance podniku při řešení vlastních bytových problémů
od 30. 12. 1988 do 17. 8. 1992
- 3.5. Ostatní činnosti podniku - příprava mládeže na dělnická povolání pro vlastní podnik a cizí organizace /SOU Trhové Sviny/ - výuka svářečů teoretická a praktická - servisní činnosti pro tuzemské a zahraniční dodavatele výrobního zařízení trvale sloužících na stabách, které jsou předmětem činnosti - prodej vlastních výrobků a materiálů, které jsou organizacioznačeny jako nepotřebné a to socialistickým organizacím a občanům - krajské gesce pro projednání dodavatelsko-odběratelských vztahů při odběratelském zabezpečení dodávek surovin, materiálu a výrobků,
od 30. 12. 1988 do 17. 8. 1992
- určených pro hospodářství národních výborů Jihočeského kraje v oblasti stavebního materiálu - úkoly související s obranyschopností státu - vydávání podnikového časopisu Veškerá činnost státního podniku bude prováděna v rámci dodržování všech legislativních opatření k ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů.
Ostatní skutečnosti
od 4. 9. 1997 do 4. 9. 1997
- Vymazává se ke dni 4.9.1992 z obchodního rejstříku,
od 17. 8. 1992 do 4. 9. 1997
- Na základě rozhodnutí přednosty Okresního úřadu v Českých Budějovicích ze dne 23.7.1992 č.j. 1077/92-51-v/10 o převodu části majetku státního podniku Okresní stavební podnik České Budějovice na Fond národního majetku ČR podle privatizačního projektu schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 16.4.1992 č.j. /SŘK/95/92 se zapisuje: A/ Ke dni 1.8.1992 se převádí část privatizovaného majetku státního podniku Okresní stavební podnik České Budějovice ve výši 6 301 tis. Kčs na Fond národního majetku České republiky dle schváleného privatizačního proj. č. 990, zpracovaného vedením státního podniku.
od 17. 8. 1992 do 4. 9. 1997
- B/ Kmenové jmění státního podniku činí 32 000 Kčs, slovy třicetdvatisíce korun čsl.
od 29. 4. 1992 do 17. 8. 1992
- Na základě rozhodnutí přednosty Okresního úřadu České Budějovice ze dne 27.4.1992 o převedení části majetku státního podniku OSP České Budějovice na Fond národního majetku ČR, podle privatizačního projektu schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 16.4.1992 pod č.j. SŘK/95/92, se zapisuje: Kmenové jmění státního podniku: Kmenové jmění státního podniku činí 6,404.000,- Kčs, slovy šestmiliónůčtyřistačtyřitisíce korun čsl.
od 6. 4. 1989 do 29. 4. 1992
- Jmění podniku ku dni 1.1.1989 činí 63 811 tis. Kčs.
od 30. 12. 1988 do 4. 9. 1997
- Údaje o zřízení podniku: Podnik byl zřízen usnesením X. plenárního zasedání ONV v Č. Budějovicích ze dne 8.12.1988 s účinností od 1.1.1989 jako státní podnik. Podpisování: Za podnik se podepisuje tak, že k vytištěnému nebo kýmkoliv napsanému názvu podniku připojí svůj vlastnoruční podpis ředitel podniku.
Statutární orgán
od 8. 6. 1992 do 4. 9. 1997
Vladislav Bednář - pověřen řízením stát. podniku
České Budějovice, Matice školské 28
od 13. 9. 1991 do 8. 6. 1992
Ing. Jan Honner - ředitel
České Budějovice, J. Bendy 5
od 13. 9. 1991 do 4. 9. 1997
Ing. Petr Kozák - stat.zást.řed. ek. a obch.nám.
České Budějovice, Papírenská 2
od 4. 6. 1991 do 13. 9. 1991
Ing. Petr Kozák - St.zást.ŘP pověř.vedením pod.
České Budějovice, Papírenská 2
od 19. 6. 1990 do 4. 6. 1991
ing. Petr Kozák - ek.a obch.nám.st.zást. řed.
České Budějovice, Papírenská 2
od 6. 4. 1989 do 4. 6. 1991
ing. Josef Klíma - ředitel
České Budějovice, Jaselská 7
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Mikuláš Minář

Mikuláš Minář

- aktivista

+121

+
-
Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

-6

+
-
Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-27

+
-
Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-29

+
-
Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-47

+
-
Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-101

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v práci na dohodu. Zpřísnění vyžene lidi do švarcsystému, varují kritici

Změny v práci na dohodu. Zpřísnění vyžene lidi do švarcsystému, varují kritici

Novela zákoníku práce má zlepšit ochranu dohodářů a přiblížit je zaměstnancům s pracovní smlouvou. Podle firem to ale hlavně zvýší papírování a náklady. Lidé by pak častěji pracovali načerno, tedy s menší ochranou než mají podle dosavadních dohod.

Zdravotní pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Zdravotní pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Novou výši minimální zálohy musí podnikatelé zaslat na účet zdravotní pojišťovny nejpozději do osmého února.

Recese zatím není, tvrdí ekonom. Firem, co vám nezaplatí, ale bude přibývat

Recese zatím není, tvrdí ekonom. Firem, co vám nezaplatí, ale bude přibývat

Inflace je i v novém roce dvouciferná, ale na hlubokou recesi to podle Adama Bursíka, risk manažera Platební instituce Roger, nevypadá. Přesto by se prý firmy měly připravit na to, že jim přibude obchodních partnerů, kteří nezaplatí. Nebudou mít a ti větší ještě spíš nebudou chtít. Bude pro ně lacinější dlužit jiné firmě než bance.

Doporučujeme

OnlyFans mění pravidla pornoprůmyslu. Miliardový byznys zlákal i Čechy

OnlyFans mění pravidla pornoprůmyslu. Miliardový byznys zlákal i Čechy

Internetová firma Fenix International Limited vznikla teprve v roce 2016. Za dva roky pandemie dokázala...

Myslet na sebe není sobeckost. Je to nutnost, pokud nechceme vyhořet, varuje psycholožka

Myslet na sebe není sobeckost. Je to nutnost, pokud nechceme vyhořet, varuje psycholožka

Možná to znáte: na prvním místě je práce a děti a na sebe už člověku nezbývá čas. Může to dojít tak daleko,...

Partners Financial Services