Agropol, a.s., IČO: 00541788 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Agropol, a.s. Údaje byly staženy 9. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 00541788. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00541788 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu26. 6. 1990
Datum zániku30. 9. 2007
StavVymazáno
Obchodní firma
od 3. 9. 1999 do 30. 9. 2007

Agropol, a.s.

od 26. 6. 1990 do 3. 9. 1999

Agropol, akciová společnost

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 10. 12. 2001 do 30. 9. 2007
Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76
od 10. 6. 1998 do 10. 12. 2001
Praha 1, Opletalova 4, PSČ 113 76
od 22. 9. 1997 do 10. 6. 1998
Praha 1, Opletalova 4
od 26. 6. 1990 do 22. 9. 1997
Praha 1, Opletalova 4, PSČ 110 00
IČO
od 26. 6. 1990 do 30. 9. 2007

00541788

DIČ

CZ00541788

Právní forma
od 26. 6. 1990 do 30. 9. 2007
Akciová společnost
Spisová značka109 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 16. 1. 2006 do 30. 9. 2007
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 16. 1. 2006 do 30. 9. 2007
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 10. 12. 2001 do 30. 9. 2007
- pronájem bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz bytů a nebytových prostor
od 13. 5. 1996 do 2. 10. 2000
- prodej jedů, žíravin a pesticidů
od 3. 8. 1995 do 2. 1. 2006
- zpracování návrhů technických norem a návrhů na změny nebo zrušení technických norem
od 3. 8. 1995 do 2. 1. 2006
- poradenství v oboru technické normalizace
od 16. 2. 1994 do 13. 5. 1996
- odbyt jedů a žíravin, s výjimkou jedů zvláště nebezpečných
od 16. 2. 1994 do 10. 6. 1998
- knihařské práce
od 16. 2. 1994 do 2. 10. 2000
- reprografické práce
od 16. 2. 1994 do 10. 12. 2001
- obstaravatelská činnost ve správě objektů nebytového fondu
od 16. 2. 1994 do 10. 12. 2001
- výroba krmiv a krmných komponentů
od 16. 2. 1994 do 2. 1. 2006
- činnost účetních poradců
od 16. 2. 1994 do 2. 1. 2006
- poradenství při koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje
od 16. 2. 1994 do 30. 9. 2007
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 16. 2. 1994 do 30. 9. 2007
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 16. 2. 1994 do 30. 9. 2007
- organizační zajištění seminářů
od 16. 2. 1994 do 30. 9. 2007
- zprostředkování koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje
od 16. 2. 1994 do 30. 9. 2007
- zprostředkování skladování zboží
od 12. 12. 1990 do 16. 2. 1994
- zprostředkovatelská činnost vykonávaná pro čs. osoby ve vztahu k zahraničním osobám v oblasti vývozu a dovozu věcí a přijímaní a poskytování služeb na základě smluv o obstará- vání záležitostí jménem organizace na účet čs. osob
od 12. 12. 1990 do 16. 2. 1994
- vývoz a dovoz věcí s výjimkou věcí uvedených v nařízení vlády ČSFR 256/90 Sb., kterým se stanoví vývozy a dovozy vě- cía další činnosti, k jejichž provádění se vyžaduje povolení k zahraničně obchodní činnosti uskutečňovaný pro č. osoby na základě smluv uvedených v předchozím bodě rozsahu povolení
od 12. 12. 1990 do 16. 2. 1994
- poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR a v za- hraničí formou průzkumu trhu, poradenské činnosti a propaga- ce, kapacitami organizace
od 12. 12. 1990 do 16. 2. 1994
- dovoz věcí pro vlastní potřebu organizace a pro zabezpečení její hospodářské činnosti s výjimkou věcí uvedených v na- řízení vlády 256/90
od 12. 12. 1990 do 16. 2. 1994
- Zahraničně obchodní činnost v rozsahu povolení FMZO ČSFR ze dne 19. 11. 1990, č. j. 13/13359/133/90
od 26. 6. 1990 do 16. 2. 1994
- obchodní činnost na území ČSFR s vlastními výrobky, výrobky akci- onářů i jiných osob, jakož i s věcmi pro potřeby zemědělsko po- travinářského komplexu, včetně servisních a technických služeb
od 26. 6. 1990 do 16. 2. 1994
- obchodně výrobní činnost a služby na úseku veřejného stravování
od 26. 6. 1990 do 16. 2. 1994
- výroba výrobků a věcí pro potřeby organizací zemědělsko potravi- nářského komplexu a dalších osob
od 26. 6. 1990 do 16. 2. 1994
- koordinační činnost při zajišťování zásob federálních hmotných rezerv
od 26. 6. 1990 do 16. 2. 1994
- vlastní investiční činnost, spoluúčast na investiční činnosti akcionářů
od 26. 6. 1990 do 16. 2. 1994
- poradenské služby v oblasti řízení, ekonomiky, financování, hos- podářské činnosti a odborného vzdělávání pro akcionáře
od 26. 6. 1990 do 16. 2. 1994
- zprostředkovatelské služby v rozsahu pověření jednotlivých akcionářů
od 26. 6. 1990 do 16. 2. 1994
- Obchodní, zprostředkovatelské, poradenské, investiční, koordinač- ní výrobní a další činnosti a služby v oblasti zemědělsko potra- vinářského komplexu:
Ostatní skutečnosti
od 30. 9. 2007 do 30. 9. 2007
- Vymazává se společnost Agropol, a.s., Praha 1, Opletalova 1353/4, IČ 00541788 z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: splečnost zanikla sloučením do nástupnické obchodní společnosti Agropol Group, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 4501.
od 15. 5. 2006 do 30. 9. 2007
- Jediný akcionář přijal dne 21. dubna 2006 toto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady: Základní kapitál společnosti se snižuje o pevnou částku 101.450.000,- Kč (jednostojednamilionůčtyřistapadesáttisíc Kč), tj.na novou výši základního kapitálu 20.000.000,- Kč (dvacetmilionů Kč). Toto snížení bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé z  dvaceti listinných akcií vydaných společností ve jmenovité hodnotě 6.072.500,- Kč (šestmilionůsedmdesátdvatisícepětset Kč) na jmenovitou hodnotu 1.000.000,- Kč (jedenmilion Kč) a vyznačením této nižší jmenovité hodnoty na těchto dasavadních listinných ak ciích. Snížení základního kapitálu společnosti se provádí dobrovolně z důvodu přebytku vlastních zdrojů z hlediska rozsahu podnikání společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu se celá použije k vyplacení jedinému akcionáři, přičemž možnost zapo čtení proti pohledávkám společnosti za akcionářem není vyloučena. Podle § 213a odst. 2 obchodního zákoníku se pro předložení listinných akcií k vyznačení nižší jmenovité hodnoty určuje lhůta jeden měsíc od výzvy, kterou učiní představenstvo vůči jedinému akcionáři způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné h romady poté, co bude snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku.
od 30. 11. 2005 do 30. 9. 2007
- V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost jmění zanikající obchodní společnosti Agropol Servis, s.r.o., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 629 07 522, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3 4549.
od 2. 8. 2005 do 16. 1. 2006
- Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 27.7.2005: Všechny akcie vydané společností Agropol, a.s., které jsou ve vlastnictví menšinových akcionářů společnosti, to znamená všech akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře, jímž je obchodní společnost Agropol Grou p, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ 251 00 025. Skutečnost, že tento akcionář je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, je osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů společnosti ke dni přijetí to hoto usnesení, z něhož vyplývá, že akcionář Agropol Group, a.s. vlastní ve společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 121 330 000,- Kč, což je 99,9 % základního kapitálu společnosti. Z ustanovení článku 4. odst. 3 stanov společnosti, podle kterého s každými 10 000,- Kč jmenovité hodnoty každé akcie je spojen jeden hlas, dále vyplývá, že s těmito akciemi vlastněnými hlavním akcionářem je spojen 99,9 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti. Schvaluje se výše protiplnění za každou jednu akcii vydanou společností Agropol, a.s., o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, která přechází na základě tohoto usnesení, v částce 19 383,- Kč, určené hlavním akcionářem podle § 183j odst. 6 obchodního zákoníku a doložené podle § 183m odst. 1 písm. b) obchodn ího zákoníku znaleckým posudkem Ing. Luboše Marka č. 32-282-2005 z 22.6.2005. Schvaluje se lhůta pro poskytnutí protiplnění jeden měsíc od vzniku práva na poskytnutí protiplnění podle § 183m obchodního zákoníku.
od 21. 9. 2004 do 30. 9. 2007
- Na společnost přešlo obchodní jmění zaniklé obchodní společnosti BAGS, s.r.o., se sídllem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ: 113 76, IČ: 606 97 032.
od 3. 8. 1995 do 22. 9. 2003
- Doplnění stanov ze dne 3.5.1995.
od 16. 2. 1994 do 22. 9. 2003
- Změna stanov ze dne 27.10.1993.
od 26. 6. 1990 do 12. 12. 1990
- základní kapitál je rozdělen 1 200 akcií po 100 000,- Kčs
od 26. 6. 1990 do 22. 9. 2003
- zakladatel: ZZN Koncern Praha
od 26. 6. 1990 do 22. 9. 2003
- ke dni zápisu je splaceno 38 964 477,- Kčs v peněžitém plnění
Kapitál
od 14. 8. 2006 do 30. 9. 2007
Základní kapitál 20 000 000 Kč
od 22. 9. 1997 do 14. 8. 2006
Základní kapitál 121 450 000 Kč
od 9. 11. 1992 do 22. 9. 1997
Základní kapitál 121 450 000 Kč
od 12. 12. 1990 do 9. 11. 1992
Základní kapitál 120 000 000 Kč
od 26. 6. 1990 do 12. 12. 1990
Základní kapitál 120 000 000 Kč
od 14. 8. 2006 do 30. 9. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 14. 8. 2006 do 30. 9. 2007
Převod akcií je omezen souhlasem představenstva společnosti.
od 15. 5. 2006 do 14. 8. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 15. 5. 2006 do 14. 8. 2006
Převod akcií je omezen souhlasem představenstva společnosti.
od 10. 12. 2001 do 15. 5. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 120.
od 10. 12. 2001 do 15. 5. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 145.
od 10. 12. 2001 do 15. 5. 2006
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Převod akcií je podmíněn souhlasem představenstva společnosti.
od 22. 9. 1997 do 10. 12. 2001
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 12 145.
od 22. 9. 1997 do 10. 12. 2001
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Převod akcií lze realizovat jedině se souhlasem představenstva.
od 9. 11. 1992 do 22. 9. 1997
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 145.
od 12. 12. 1990 do 22. 9. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 12 000.
Statutární orgán
od 16. 1. 2006 do 30. 9. 2007
Ing. Michal Pátek - místopředseda představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Mánesova 1633/74, PSČ 120 00
den vzniku členství: 25. 6. 2003
den vzniku funkce: 25. 6. 2003
od 19. 10. 2004 do 30. 9. 2007
Ing. Jiří Malúš - předseda
Praha 6, Na Čihadle 841/8
den vzniku členství: 25. 6. 2003
den vzniku funkce: 25. 6. 2003
od 19. 10. 2004 do 30. 9. 2007
Ing. Marek Hofta - člen
Praha 2, Čermákova 1236/6
den vzniku členství: 26. 6. 2003
od 22. 9. 2003 do 19. 10. 2004
Ing. Jiří Malúš - předseda
Praha 6, U Hadovky 26
den vzniku členství: 25. 6. 2003
den vzniku funkce: 25. 6. 2003
od 22. 9. 2003 do 19. 10. 2004
Ing. Marek Hofta - člen
Česká Lípa, Brněnská 2560
den vzniku členství: 26. 6. 2003
od 22. 9. 2003 do 16. 1. 2006
Ing. Michal Pátek - místopředseda
Praha 1, Havelská 16
den vzniku členství: 25. 6. 2003
den vzniku funkce: 25. 6. 2003
od 29. 11. 2002 do 22. 9. 2003
ing. Marek Hofta - člen představenstva
Česká Lípa, Brněnská 2560
den vzniku funkce: 28. 4. 1998 - 25. 6. 2003
od 2. 10. 2000 do 22. 9. 2003
Ing. Michal Pátek - místopředseda představenstva
Praha 1, Havelská 16
den vzniku funkce: 28. 4. 1998 - 25. 6. 2003
od 3. 9. 1999 do 2. 10. 2000
Ing. Richard Paulů - člen představenstva
Prostějov, Olympijská 7
od 10. 6. 1998 do 3. 9. 1999
Richard Paulů - člen představenstva
Prostějov, Mozartova 4
od 10. 6. 1998 do 2. 10. 2000
Ing. Alois Začal - člen představenstva
Určice, 168
od 10. 6. 1998 do 2. 10. 2000
Ing. Michal Pátek - místopředseda představenstva
Praha 3, Koněvova 113
od 10. 6. 1998 do 29. 11. 2002
Marek Hofta - člen představenstva
Česká Lípa, Brněnská 2560
den vzniku funkce: 28. 4. 1998
od 10. 6. 1998 do 22. 9. 2003
Ing. Jiří Malúš - předseda představenstva
Praha 6, U Hadovky 26
den vzniku funkce: 28. 4. 1998 - 25. 6. 2003
od 22. 9. 1997 do 10. 6. 1998
Ing. Radovan Liška - člen předst.
Strakonice I, I. máje 1148
od 22. 9. 1997 do 10. 6. 1998
Ing. Jiří Mrkos - člen předst.:
Dubňany, Lipová 1365
od 22. 9. 1997 do 10. 6. 1998
Ing. Miroslav Řehounek - člen předst.:
Dolní Ředice, Choteč 69
od 22. 9. 1997 do 10. 6. 1998
Ing. Miroslav Jandečka - člen předst.
Zahořany, Oprechtice 45
od 13. 5. 1996 do 10. 6. 1998
Ing. Stanislav Labounek - předseda představenstva
Praha 4, V Hodkovičkách 27
od 4. 12. 1995 do 10. 6. 1998
Ing. Josef Martin - člen
Kolín IV, Vávrova 811
od 3. 8. 1995 do 10. 6. 1998
Ing. Lubomír Jurášek - člen předst.
Holešov, Kráčiny 304, PSČ 769 01
od 10. 5. 1995 do 13. 5. 1996
Ing. Svatopluk Sýkora - člen předst.
Praha 6, Družicová 4
od 29. 6. 1994 do 3. 8. 1995
Ing. Petr Tuček, CSc. - člen předst.
Praha 5, Voskovcova 935
od 29. 6. 1994 do 10. 6. 1998
Ing. Lenka Hubálková - člen předst.
Teplice, Svatoplukova 6/1708
od 16. 2. 1994 do 10. 5. 1995
Ing. Jaroslav Gregor - člen předst.
České Budějovice, E.E.Kische 19
od 16. 2. 1994 do 22. 9. 1997
ing. Bohumil Kolář - člen předst.
Karlovy Vary, Lipová 19
od 16. 2. 1994 do 22. 9. 1997
Ing. Pavel Uher - člen předst.
Znojmo, Tyršova 1
od 16. 2. 1994 do 10. 6. 1998
Ing. František Toužimský, CSc. - člen předst.
Příbram IV, Lipová 344
od 16. 2. 1994 do 10. 6. 1998
Ing. Jaroslav Junek - člen předst.
Hradec Králové, Pod strání 533
od 16. 2. 1994 do 10. 6. 1998
Ing. Josef Suchánek - člen předst.
Přerov, Havlíčkova 15
od 9. 11. 1992 do 16. 2. 1994
Zdeněk Pražák - člen představenstva
Praha 7, U akademie 13, PSČ 170 00
od 9. 11. 1992 do 16. 2. 1994
ing. Jaroslav Herbst - člen představenstva
Krásné Březno, Čechova 2
od 9. 11. 1992 do 16. 2. 1994
ing. Franišek Pavelka - člen představenstva
Velké Pavlovice, Dlouhá 17, PSČ 691 06
od 5. 12. 1990 do 9. 11. 1992
Ing. Jaroslav Johanovský - člen
Jilové Martiněves, Pionýrů 154
od 5. 12. 1990 do 9. 11. 1992
Alois Mikoška - člen
okr. Zlín, Pohořelice 198
od 5. 12. 1990 do 16. 2. 1994
Ing. Milan Daněk - člen
Zábřeh, U horního rybníka 7
od 5. 12. 1990 do 16. 2. 1994
Ing. Miroslav Řehounek - člen
Dolní Ředice, Choteč 69
od 5. 12. 1990 do 16. 2. 1994
Josef Kratochvíl - člen
Plzeň, Na dlouhých 65
od 5. 12. 1990 do 4. 12. 1995
Ing. Josef Martin - člen
Kolín I, Kutnohorská 42
od 26. 6. 1990 do 5. 12. 1990
ing. René Kroczek - člen představenstva
Praha 9, V okálech 476, PSČ 190 00
od 26. 6. 1990 do 5. 12. 1990
František Bureš - člen představenstva
Kostelec na Hané, Husova 645, PSČ 798 41
od 26. 6. 1990 do 5. 12. 1990
ing. Milan Tichý - člen představenstva
Šumperk, Temenická 41, PSČ 787 00
od 26. 6. 1990 do 5. 12. 1990
ing. František Pavelka - člen představenstva
Velké Pavlovice, Dlouhá 17, PSČ 691 06
od 26. 6. 1990 do 5. 12. 1990
ing. Josef Januš - člen představenstva
Benešov, Fučíkova 1716, PSČ 256 01
od 26. 6. 1990 do 5. 12. 1990
Jiří Suk - člen představenstva
Praha 7, Dimitrovovo nám. 23, PSČ 170 00
od 26. 6. 1990 do 9. 11. 1992
Zdeněk Pražák - člen představenstva
Jindřichův Hradec, Sládkova 438, PSČ 377 00
od 26. 6. 1990 do 16. 2. 1994
ing. Vladimír Kváček - člen představenstva
Praha 10, Kosatcová 24, PSČ 106 00
od 26. 6. 1990 do 16. 2. 1994
ing. Jan Sýč - člen představenstva
Praha 4, Pod višňovkou 11, PSČ 140 00
od 10. 12. 2001 do 30. 9. 2007
Za představenstvo navenek jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně. Podepisování při tomto jednání se uskutečňuje tak, že k natištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně.
od 10. 6. 1998 do 10. 12. 2001
Za představenstvo navenek jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně. Podepisování při tomto jednání se uskutečňuje tak, že k natištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně.
od 22. 9. 1997 do 10. 6. 1998
Za představenstvo navenek jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně, jiní členové představenstva jen na základě písemného pověření představenstva, a to vždy nejméně dva společně. Podepisování při tomto jednání se uskutečňuje tak, že k natištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo nejméně dva jiní písemně pověření členové představenstva.
od 13. 5. 1996 do 22. 9. 1997
Jednat jménem společnosti je oprávněn samostatně předseda představenstva. Ostatní členové představenstva jednají vždy na základě písemného pověření představenstva, a to vždy nejméně dva společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k natištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samo- statně nebo nejméně dva jiní písemně pověření členové před- stavenstva.
od 9. 11. 1992 do 13. 5. 1996
jednat jménem společnosti jsou oprávněni kteříkoli členové představenstva, a to vždy nejméně dva společně, přičemž po- depisují tak, že své podpisy připojí k natištěnému nebo nap- sanému názvu společnosti
od 12. 12. 1990 do 9. 11. 1992
společnost zastupují a za ni se podepisují tak, že k vytiš- těnému názvu společnosti připojí svůj podpis nejméně dva členové představenstva nebo prokuristé s označením prokury
od 26. 6. 1990 do 12. 12. 1990
K názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové předsta- venstva, nebo dva členové představenstva, nebo prokuristé a další zplnomocnění pracovníci v rozsahu udělené plné moci.
Prokura
od 22. 6. 1995 do 10. 5. 1996
Ing. Svatopluk Sýkora
Praha 6, Družicová 4
od 22. 6. 1995 do 10. 5. 1996
- Prokurista za společnost se podepisuje tak, že k natištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek ppa a svůj podpis.
Dozorčí rada
od 16. 1. 2006 do 30. 9. 2007
Ing. Jan Sýč - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Krč, Pod Višňovkou 1371/11, PSČ 140 00
den vzniku členství: 27. 7. 2005
den vzniku funkce: 27. 7. 2005
od 19. 10. 2004 do 30. 9. 2007
Ing. Václav Vojík - člen dozorčí rady
Písek, Jablonského 386
den vzniku členství: 9. 7. 2004
od 29. 11. 2002 do 30. 9. 2007
ing. Josef Štverák - člen
Suchdol, 3, PSČ 261 01
den vzniku funkce: 27. 6. 2002
od 22. 1. 2001 do 29. 11. 2002
Michaela Filipová - člen
Libice nad Doubravou, Nehodovka 8
den vzniku funkce: 30. 11. 2000 - 27. 6. 2002
od 2. 10. 2000 do 22. 1. 2001
Mgr. Ivo Kohoutek - člen
Kroměříž, Zborovská 4180/13
od 2. 10. 2000 do 16. 1. 2006
Ing. Jan Sýč - člen dozorčí rady
Praha 4, Pod Višňovkou 11
den vzniku funkce: 27. 4. 2000 - 27. 7. 2005
od 3. 9. 1999 do 19. 10. 2004
Ing. Václav Vojík - člen dozorčí rady :
Písek, Jablonského 386, PSČ 397 01
den vzniku funkce: 11. 5. 1999 - 9. 7. 2004
od 10. 6. 1998 do 3. 9. 1999
Ing. František Toužimský, CSc. - člen dozorčí rady
Příbram IV, Lipová 344
od 10. 6. 1998 do 3. 9. 1999
Ing. Miroslav Jandečka - člen dozorčí rady
Zahořany, Oprechtice 45
od 10. 6. 1998 do 3. 9. 1999
Ing. Jindřich Syrový - člen dozorčí rady
Uhlířské Janovice, Boženy Němcové 526
od 10. 6. 1998 do 3. 9. 1999
Ing. Milan Tichý - člen dozorčí rady
Zábřeh, U Bořin 7
od 10. 6. 1998 do 2. 10. 2000
Ing. Miroslav Pešta - člen dozorčí rady
Praha 10, K Samotě 69
od 22. 9. 1997 do 10. 6. 1998
Ing. Luděk Bastl - člen
Louny, Sokolovská 2423
od 22. 9. 1997 do 2. 10. 2000
Ing. František Pavelka - člen
Velké Pavlovice, Dlouhá 17
od 13. 5. 1996 do 22. 9. 1997
Ing. Luděk Bastl - člen
Louny, Sokolovská 2423
od 13. 5. 1996 do 22. 9. 1997
RNDr. David Tumpach - člen
Praha 4, Nuselská 67
od 13. 5. 1996 do 10. 6. 1998
Doc.Ing. Věra Bečvářová, CSc. - člen
Praha 3, Seifertova 27
od 13. 5. 1996 do 10. 6. 1998
Ing. Jiří Malúš - člen
Praha 6, U Hadovky 26
od 13. 5. 1996 do 3. 9. 1999
Ing. František Vávra - člen
Písek, Kollárova 1614
od 16. 2. 1994 do 13. 5. 1996
Ing. František Tůma
Chotěboř, U Prefy 270
od 16. 2. 1994 do 13. 5. 1996
Ing. Miroslav Drhovský
Tábor 1, Horky 50
od 16. 2. 1994 do 13. 5. 1996
Jaroslava Köhlerová
Litovel, Havlíčkova 7O2
od 9. 11. 1992 do 16. 2. 1994
ing. František Vávra
Písek, Kollárova 1614, PSČ 397 00
od 9. 11. 1992 do 16. 2. 1994
Bohumír Freitag
Bruntál, Uhlířská 14, PSČ 792 00
od 9. 11. 1992 do 16. 2. 1994
Ing. Josef Cejnar - člen
Jaroměř - Cihelny, Slovenská 117
od 9. 11. 1992 do 13. 5. 1996
ing. Jan Šáral
Praha 4, Mařatkova 1916, PSČ 142 00
od 9. 11. 1992 do 13. 5. 1996
Jiří Koucký
Praha 4, Jarníkova 1895, PSČ 149 00
Akcionáři
od 16. 1. 2006 do 30. 9. 2007
Agropol Group, a.s., IČO: 25100025
Praha 1 - Nové Město, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76
Hodnocení firmy
-4
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-3

+
-
Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-5

+
-
Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-7

+
-
Tomáš Sedláček
+
-
Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-9

+
-
Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-11

+
-

A tohle už jste četli?

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Nabídka podnikatelských účtů na trhu roste. Nově s ním v květnu přišla Air Bank. Čím chce zaujmout a jaké jsou další možnosti?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Investice s výnosem až 11 %

@SubmitCaption

Roční výnos, který je čtvrtletně nebo měsíčně vyplácen na účet. Zajímavé české projekty. Zpravidla zajištěné dluhopisy.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services