Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

VÚSU a.s. - v likvidaci
IČO: 14864622 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1991
Datum zániku19. 2. 2014
StavZaniklý subject, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 10. 7. 2008 do 19. 2. 2014

VÚSU a.s. - v likvidaci

od 1. 1. 1991 do 10. 7. 2008

VÚSU a.s.                                        VÚSU Ltd.                                        VÚSU A.G.                                        VÚSU s.a.                                        VÚSU a.o.

Sídlo
od 22. 10. 2008 do 29. 4. 2013
Dubí 3, Novosedlická 125, PSČ 417 03
od 11. 1. 1993 do 22. 10. 2008
Teplice, Pražská ulice 125, PSČ 415 01
od 1. 1. 1991 do 11. 1. 1993
Teplice, Tolstého ul.
IČO
od 1. 1. 1991 do 19. 2. 2014

14864622

DIČ

CZ14864622

Právní forma
od 1. 1. 1991 do 19. 2. 2014
Akciová společnost
Spisová značka60 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 1. 2. 1997 do 22. 10. 2008
- stavba strojů s mechanickým pohonem
od 1. 2. 1997 do 22. 10. 2008
- obchodní činnost v rozsahu předmětu podnikání
od 1. 2. 1997 do 22. 10. 2008
- technologické a poradenské služby v oblasti sklářských technologií
od 12. 1. 1993 do 1. 2. 1997
- zkušebnictví v oblasti obalového, plochého, lisovaného skla a anorganických látek
od 12. 1. 1993 do 1. 2. 1997
- technické a poradenské služby v oblasti sklářských technologií
od 12. 1. 1993 do 1. 2. 1997
- výroba prototypů a stavba strojů s mechanickým pohonem
od 12. 1. 1993 do 1. 2. 1997
- zahraničně-obchodní činnost v rozsahu předmětu podnikání
od 12. 1. 1993 do 22. 10. 2008
- výzkum a vývoj sklářských technologií
od 12. 1. 1993 do 22. 10. 2008
- konstrukce sklářských strojů a zařízení
od 12. 1. 1993 do 22. 10. 2008
- výroba a prodej výrobků z vlastního výzkumu a vývoje
od 12. 1. 1993 do 22. 10. 2008
- automatizace technologických procesů
od 12. 1. 1993 do 22. 10. 2008
- výroba a prodej ekologických zařízení
od 12. 1. 1993 do 22. 10. 2008
- měření a vyhodnocování fyzikálních a chemických veličin a procesů
od 12. 1. 1993 do 22. 10. 2008
- poskytování vědeckotechnických informací
od 12. 1. 1993 do 22. 10. 2008
- pronájem garáží a nebytových prostor
od 12. 1. 1993 do 22. 10. 2008
- zprostředkovatelské služby v obchodní činnosti
od 12. 1. 1993 do 22. 10. 2008
- provozování středisek kalibrační služby
od 1. 1. 1991 do 12. 1. 1993
- Základním předmětem podnikání je:
od 1. 1. 1991 do 12. 1. 1993
- výroba a prodej optických vláken, malokapacitní výroba speciálních výrobků z vlastního výzkumu a výroba prototypů
od 1. 1. 1991 do 12. 1. 1993
- výzkum a vývoj sklářských technologií
od 1. 1. 1991 do 12. 1. 1993
- technické a poradenské služby v oblastech: a) sklářských technologií b) měření a vyhodnocování fyzikálních a chemických veličin a procesů, metrologie c) automatizace technologických procesů d) normalizace e) vědeckotechnických informací a cizojazyčních překladů f) vynáležů a zlepšovacích návrhů
od 1. 1. 1991 do 12. 1. 1993
- zahraničně obchodní činnost v rozsahu uděleného povolení a registrace
Ostatní skutečnosti
od 19. 2. 2014 do 19. 2. 2014
- Vymazává se společnost VÚSU a.s. - v likvidaci se sídlem Novosedlická 248, Pozorka, 417 03 Dubí, IČ 148 64 622, ke dni právní moci tohoto usnesení, včetně všech zapsaných skutečností.
od 19. 2. 2014 do 19. 2. 2014
- Právní důvod výmazu: ukončení likvidace
od 10. 7. 2008 do 19. 2. 2014
- Právní důvod zrušení společnosti: Dne 29.6.2005 rozhodl jediný akcionář o zrušení společnosti s likvidací a současně jmenoval likvidátora Ing. Petra Škváru.
od 27. 1. 2004 do 19. 2. 2014
- Jediný akcionář společnosti přijal dne 18.7.2003 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií bez využití přednostního práva za následujících podmínek: a) schvaluje se zvýšení základního kapitálu o částku 12.450.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů čtyři sta padesát tisíc korun českých) na 24.010.500,- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů deset tisíc pět set korun českých) za následujících podmínek: - upisování akcií nad navrženou částku se nepřipouští, - celkový počet upisovaných akcií činí: 8.300 (slovy: osm tisíc tři sta) kusů kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých), - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím valné hromady, - všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost INTESUNION, a.s., se sídlem Teplice, Tolstého (čp.) 451, PSČ 416 82, IČ 14864631, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddílu B, vložce 55, - místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti VÚSU a.s., se sídlem Teplice, Pražská ulice 125, PSČ 415 01, IČ 14864622, na základě písemné výzvy představenstva, a to ve lhůtě patn ácti (15) dnů ode dne, kdy bude předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání nových akcií obsahující náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Písemnou výzvu je představenstvo povinno zaslat předem určenému zájemci ve lhůtě patn ácti (15) dnů počínaje dnem podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. Upisování akcií předem určeným zájemcem bez přednostního práva je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je p rávní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku. V případě pravomocného rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného ak cionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku se stane upisování akcií neúčinné. - emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, b) schvaluje se započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce společnosti INTESUNION, a.s. vůči společnosti, proti pohledávce na splacení emisního kurzu části upsaných akcií tak, jak vyplývá ze smlouvy o postoupení pohledávky a započtení vzájemný ch pohledávek ze dne 25.02.2003, uzavřené mezi společnostmi INTESUNION, a.s., se sídlem Teplice, Tolstého 451, PSČ 416 82, IČ 14864631 a AUDIA INVESTMENTS Limited, se sídlem Pasea Estate, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, P.O.Box 958. Toto p ostoupení pohledávky bylo společnosti společností AUDIA INVESTMENTS Limited řádně oznámeno Oznámením o postoupení pohledávky ze dne 26.6.2003. Pohledávka společnosti INTESUNION, a.s. vůči společnosti činí podle předloženého potvrzení auditora Ing. Dagmar Švecové ze dne 16.7.2003 k dnešnímu dni 12.050.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů padesát tisíc korun českých) a bude započtena v plné výši, tj. ve výši 12.050.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů padesát tisíc korun českých). c) zbylou část peněžitého vkladu, tj. 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) je předem určený zájemce povinen splatit nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akconáře při výkonu působnosti valné hro mady do obchodního rejstříku, na zvláštní účet společnosti č. 78-7321xxxx, vedený u Komerční banky. d) schvalují se pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení pohledávky musí být uzavřena v sídle společnosti VÚSU a.s., se sídlem Teplice, Pražská ulice 125, PSČ 415 01, IČ 14864622, nejdéle do třiceti (30) dnů od úpisu akcií, t j. od uzavření smlouvy o upsání nových akcií. Návrh smlouvy o započtení pohledávky bude akcionáři předložen současně se smlouvou o upsání nových akcií.
od 18. 5. 1998 do 8. 2. 1999
- Jediný akcionář dne 11.6.1997 schválil nové znění stanov.
od 18. 5. 1998 do 8. 2. 1999
- Jediný akcionář dne 25.2.1998 rozhodl o snížení základního jmění společnosti VÚSU a.s. z částky 77 070 000,- Kč o částku 65 509 500,- Kč za účelem úhrady ztráty z minulých let.
od 17. 7. 1992 do 8. 2. 1999
- Představenstvo akciové společnosti SKLO UNION se sídlem v Teplicích, Sklářská 450, ve funkci valné hromady společnosti VÚSU a.s. se sídlem v Teplicích, Tolstého ulice, rozhodlo dne 8.7.1992 o snížení základního jmění této dceřiné společnosti na částku 77 070 000,- Kčs, rozvržených na 7 707 kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kčs jedné akcie.
od 24. 4. 1992 do 17. 7. 1992
- Zapisuje se rozhodnutí představenstva SKLO UNION, akciová společnost ve funkci valné hromady dceřiné společnosti VÚSU a.s. ze dne 12.2.1992 o snížení základního jmění této společnosti na částku 84 370 000,- Kčs. Notářský zápis ve smyslu ust.§ 187 odst.2 obchodního zákoníku o tomto rozhodnutí byl sepsán Státním notářstvím v Teplicích pod spis.zn. NZ 152/92, N 247/92.
od 6. 12. 1991 do 8. 2. 1999
- Stanovy akciové společnosti se mění a doplňují v čl.6 odst.2, čl.11 odst.2 písm.g), čl.11 odst.3, čl.13 odst.1, čl.14 odst.1, čl.15 odst.2 dle rozhodnutí valné hromady ze dne 9.10.1991.
od 10. 5. 1991 do 24. 4. 1992
- Zapisuje se rozhodnutí zakladatele (valné hromady) o snížení základního kapitálu na částku 95 850 000,- Kčs, která je rozdělena na 9 585 akcií na jméno, z nichž každá má hodnotu 10 000,- Kčs.
od 1. 1. 1991 do 10. 5. 1991
- Základní kapitál akciové společnosti činí 96 310 000,- Kčs a je stanoven bilanční metodou. Do základního kapitálu není započtena cena pozemků. Bude vydáno 9 631 akcií. Jmenovitá hodnota jedné akcie bude 10 000,- Kčs. Akcie budou znít na jméno.
od 1. 1. 1991 do 12. 1. 1993
- Revizorem účtů společnosti je Ing. Miloš Rážek, bytem Ústí nad Labem, Vinařská 738/12.
od 1. 1. 1991 do 18. 5. 1998
- Údaje o založení akciové společnosti: Akciová společnost VÚSU je dceřinou akciovou společnosti SKLO UNION akciová společnost Teplice, která je zapsána v podnikovém rejstříku zdejšího soudu v oddílu Sa vložce číslo 24.
od 1. 1. 1991 do 19. 2. 2014
- Akciová společnost VÚSU byla založena jednorázově dle zakladatelského plánu SKLO UNION, akciová společnost Teplice ze dne 20.12.1990 v souladu s bodem XIII, zakladatelského plánu této mateřské akciové společnosti ze dne 1.10.1990, a stanovami, které jsou založeny ve spise podnikového rejstříku.
Kapitál
od 31. 7. 2009 do 19. 2. 2014
Základní kapitál 24 010 500 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 2. 1999 do 31. 7. 2009
Základní kapitál 11 560 500 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 7. 2009 do 19. 2. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 16 007.
od 12. 12. 2001 do 31. 7. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 7 707.
od 12. 12. 2001 do 31. 7. 2009
podoba akcií: listinná
od 8. 2. 1999 do 12. 12. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 7 707.
Statutární orgán
od 7. 9. 2012 do 19. 2. 2014
Ing. Drahomír Ziegler - Člen představenstva
Praha 9 - Satalice, Kemrova, PSČ 190 00
den vzniku funkce: 1. 7. 2012
od 11. 8. 2008 do 7. 9. 2012
Ing. Drahomír Ziegler - Člen představenstva
Praha 9-Satalice, Kemrova 514/4, PSČ 190 15
den vzniku členství: 31. 5. 2006 - 31. 8. 2010
od 18. 12. 2002 do 11. 8. 2008
Ing. Miroslav Dopita, CSc. - Člen představenstva
Praha 6, Slavníkova 2357/9, PSČ 169 00
den vzniku členství: 25. 6. 2001 - 1. 4. 2005
od 12. 12. 2001 do 18. 12. 2002
Ing. Miroslav Dopita, CSc. - Člen představenstva
Praha 4, U družstva Práce 1552, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 25. 6. 2001
od 7. 4. 2001 do 12. 12. 2001
Ing. Drahomír Ziegler - Člen představenstva
Praha 9 - Horní Počernice, Prachovská 1452/16, PSČ 193 00
den vzniku funkce: 17. 6. 1999 - 25. 6. 2001
od 7. 4. 2001 do 11. 8. 2008
Ing. Jiří Beránek - Předseda představenstva
Praha 8, Lešenská 547
den vzniku funkce: 3. 7. 2000 - 13. 4. 2004
od 7. 4. 2001 do 11. 8. 2008
- předsedou představenstva od 8.2.2001
od 9. 8. 2000 do 7. 4. 2001
Ing. Jiří Beránek - Člen představenstva
Praha 8, Lešenská 547
od 9. 8. 2000 do 11. 8. 2008
Ing. Karel Hříbal, CSc. - Člen představenstva
Praha 4, Točitá 1718
den vzniku členství: 3. 7. 2000 - 13. 4. 2004
od 8. 10. 1999 do 9. 8. 2000
JUDr. Eva Pužejová - Člen představenstva
Zbuzany, U Menhiru II/229, PSČ 252 25
od 8. 10. 1999 do 7. 4. 2001
Ing. Drahomír Ziegler - Předseda představenstva
Praha 9 - Horní Počernice, Prachovská 1452/16, PSČ 193 00
den vzniku funkce: 25. 6. 1999 - 8. 2. 2001
od 9. 7. 1999 do 8. 10. 1999
Ing. Drahomír Ziegler - Člen představenstva
Praha 9, Cíglerova 1082
od 9. 7. 1999 do 8. 10. 1999
JUDr. Eva Pužejová - Člen představenstva
Praha 5, Seydlerova 2146/13
od 9. 7. 1999 do 9. 8. 2000
Ing. Alena Kalinová - Člen představenstva
Praha 10, Konopišťská 8
od 18. 5. 1998 do 9. 7. 1999
Ing. Alena Kalinová - Člen představenstva
Praha 10, Konopišťská 8
od 7. 2. 1996 do 18. 5. 1998
Ing. Petr Motloch - Člen představenstva
Praha 3, Kubelíkova 7
od 7. 2. 1996 do 9. 7. 1999
Ing. Drahomír Ziegler - Předseda představenstva
Praha 9, Cíglerova 1082
od 7. 2. 1996 do 9. 7. 1999
JUDr. Eva Pužejová - Člen představenstva
Praha 5, Seydlerova 2146/13
od 29. 5. 1995 do 7. 2. 1996
Jindřich Libánský - Předseda představenstva
Teplice, Trnovanská 1272
od 6. 12. 1991 do 7. 2. 1996
Ing. František Sýkora - Člen
Teplice, Trnovanská 1296
od 10. 5. 1991 do 29. 5. 1995
Ing. Jiří Branda - Předseda představenstva
Teplice, Sukova 2591
od 1. 1. 1991 do 10. 5. 1991
Ing. Jiří Branda - Člen
Teplice, Sukova 2591
od 1. 1. 1991 do 6. 12. 1991
Ing. Jindřich Bálek - Člen
Teplice, Proboštovská 1116
od 1. 1. 1991 do 7. 2. 1996
Ing. Milan Knap - Člen
Teplice, Fučíkova stezka 2839
od 22. 10. 2008 do 19. 2. 2014
Za představenstvo jedná jménem společnosti navenek samostatně člen představenstva. Písemné právní úkony, které člen představenstva činí jménem společnosti, podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 18. 5. 1998 do 22. 10. 2008
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Všichni tak činí tím způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu.
od 1. 1. 1991 do 18. 5. 1998
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému, nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předepsaný počet členů představenstva nebo prokurista s dodatkem označujícím prokuru. Všichni členové představenstva podepisují návrh na zápis společnosti do podnikového rejstříku. Dva členové představenstva podepisují text akcie a dále v případech uvedených ve stanovách společnosti. V ostatních případech se podepisují členové představenstva každý samostatně, prokurista se podepisuje vždy s dodatkem označujícím prokuru.
Likvidace
od 10. 7. 2008 do 19. 2. 2014
Ing. Drahomír Ziegler
Praha 9 - Satalice, Kemrova 514/4, PSČ 190 15
Dozorčí rada
od 7. 9. 2012 do 19. 2. 2014
; Jana Sainerová - Člen dozorčí rady
Praha 7 - Holešovice, Kostelní, PSČ 170 00
den vzniku členství: 1. 7. 2012
od 7. 9. 2012 do 19. 2. 2014
JUDr. František Maňák - Člen dozorčí rady
Praha - Kobylisy, Přemyšlenská, PSČ 182 00
den vzniku členství: 1. 7. 2012
od 7. 9. 2012 do 19. 2. 2014
Zdeňka Šnajdrová - Člen dozorčí rady
Teplice - Trnovany, kpt. Jaroše 1623/16, PSČ 415 01
den vzniku členství: 1. 7. 2012
od 22. 12. 2008 do 7. 9. 2012
Ing. Jaroslav Kudrna - Člen dozorčí rady
Praha 6, Farní 19, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 4. 2007 - 1. 7. 2010
od 22. 12. 2008 do 7. 9. 2012
JUDr. František Maňák - Člen dozorčí rady
Praha 8, Přemyšlenská 36, PSČ 180 00
den vzniku členství: 1. 4. 2007 - 1. 7. 2010
od 22. 12. 2008 do 7. 9. 2012
Zdeňka Šnajdrová - Člen dozorčí rady
Teplice, kpt. Jaroše 1623/16, PSČ 415 01
den vzniku členství: 1. 4. 2007 - 1. 7. 2010
od 21. 11. 2008 do 22. 12. 2008
Ing. Jaroslav Kudrna - Člen dozorčí rady
Praha - Praha 6, Farní 19, PSČ 160 00
den vzniku členství: 13. 4. 2004 - 1. 4. 2007
od 11. 8. 2008 do 22. 12. 2008
JUDr. František Maňák - Člen dozorčí rady
Praha 8, Přemyšlenská 36, PSČ 180 00
den vzniku členství: 15. 6. 2004 - 1. 4. 2007
od 11. 8. 2008 do 22. 12. 2008
Zdeňka Šnajdrová - Člen dozorčí rady
Teplice, kpt. Jaroše 1623/16, PSČ 415 01
den vzniku členství: 1. 4. 2005 - 1. 4. 2007
od 18. 12. 2002 do 11. 8. 2008
JUDr. Jana Sainerová - Člen dozorčí rady
Praha 7, Kostelní 26, PSČ 170 00
den vzniku členství: 24. 6. 2002 - 13. 4. 2004
od 12. 12. 2001 do 10. 7. 2008
Ing. Drahomír Ziegler - Člen dozorčí rady
Praha 9 - Horní Počernice, Prachovská 1452/16, PSČ 193 00
den vzniku funkce: 25. 6. 2001 - 13. 4. 2004
od 9. 8. 2000 do 12. 12. 2001
Jana Nováková - Člen dozorčí rady
Praha 4, U družstva Repo 1061/7
od 9. 7. 1999 do 9. 8. 2000
Ing. Jiří Bednář - Člen dozorčí rady
Praha 4, Květnového vítězství 1866
od 9. 7. 1999 do 18. 12. 2002
Ing. Jiří Jimramovský - Člen dozorčí rady
Teplice, Janáčkova 1590/2
od 9. 7. 1999 do 11. 8. 2008
JUDr. Jiří Podzimek - Člen dozorčí rady
Praha 4, Psohlavců 1498
den vzniku členství: 18. 6. 2002 - 13. 4. 2004
od 18. 5. 1998 do 9. 7. 1999
Ing. Jiří Bednář - Předseda dozorčí rady
Praha 4, Květnového vítězství 1866
od 1. 2. 1997 do 18. 5. 1998
Ing. Jiří Bednář - Člen dozorčí rady
Praha 4, Květnového vítězství 1866
od 31. 5. 1996 do 31. 5. 1996
Ing. Jiří Jimravský - Člen
Teplice, Janáčkova 1590/2
od 31. 5. 1996 do 9. 7. 1999
Ing. Jiří Jimramovský - Člen
Teplice, Janáčkova 1590/2
od 7. 2. 1996 do 1. 2. 1997
Kateřina Štěrbová - Člen
Praha 7, pplk. Sochora 19
od 7. 2. 1996 do 9. 7. 1999
JUDr. Jiří Podzimek - Člen
Praha 4, Psohlavců 1498
od 3. 11. 1992 do 7. 2. 1996
Ing. Oldřich Lišťanský - Člen
Dubí I, Mánesova 322/3
od 1. 1. 1991 do 3. 11. 1992
Jiří Krčmář - Člen
Teplice, Sochorova 1314
od 1. 1. 1991 do 7. 2. 1996
Milan Zuna - Člen
Teplice, Ruská 5
od 1. 1. 1991 do 31. 5. 1996
Ing. Jiří Markuci - Člen
Teplice, Rooseweltovo nám. 2522
Akcionáři
od 7. 9. 2012 do 19. 2. 2014
TASS INVEST, a.s., IČO: 35948744
Bratislava, Trnavská cesta, PSČ 831 04
od 16. 6. 2008 do 7. 9. 2012
TASS INVEST a.s.
Bratislava, Záhradnícka 64, PSČ 821 08, Slovenská republika
od 4. 9. 2003 do 16. 6. 2008
Daventree Resources Limited
62, Gabourel Lane, Belize City, Belize
od 25. 6. 2003 do 4. 9. 2003
Daventree Resources Limited
36 Vyronos Avenue, Nicosia, Kyperská republika
od 18. 5. 1998 do 25. 6. 2003
DAVENTREE LIMITED
se sídlem 36 Byron Avenue, 8. patro, Nicosia,, Kyperská republika
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Očima expertů: Co bude dál s brexitem?

19. 4. 2019 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 1 komentářů

Očima expertů: Co bude dál s brexitem?

Brexit odložen, telenovela pokračuje. Bude Velká Británie za půl roku ve stejné patové situaci jako na konci března, podaří se jí dosáhnout důstojného rozvodu, nebo si snad brexit ještě nakonec rozmyslí?

Jak správně určit nájem

19. 4. 2019 | Komentář | Jan Hájek | 1 komentářů

Jak správně určit nájem

Nájemní bydlení je po letech zase v kurzu. Majitelé nemovitostí by měli mít jasno v tom, jak optimalizovat zisky a jak se vyhnout nepříjemnostem.

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

18. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 11 komentářů

Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co všechno chystá Equa?

Pořádnou porcí novinek chce Equa bank dohnat a nejlíp i předehnat konkurenty. Její účet přitom už teď patří k tomu nejlepšímu, co může běžný klient v Česku dostat – když zůstaneme ve skupině bez zbytečných poplatků a složitých podmínek.

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

18. 4. 2019 | Kvíz | Gabriel Pleska | 6 komentářů

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

Už dvakrát se opozice pokusila sestřelit zákon, který zakazuje větším obchodům prodávat v některé svátky. Debatuje se o něm co půl roku. Ale pořád platí. A pořád jsme zmatení, kdy si vlastně můžeme, a kdy nemůžeme nakoupit. Nebo ne? Vyzkoušejte si to v našem kvízu.

Kde mají nejlepší účet zdarma? Projděte si velké srovnání

17. 4. 2019 | Analýza | Jiří Hovorka | 12 komentářů

Kde mají nejlepší účet zdarma? Projděte si velké srovnání

Prošli jsme aktuální nabídku bank a porovnali účty bez poplatků. Na některé si dejte pozor, protože se tak jenom tváří. Zajímali jsme se také, které bezplatné účty už dokážou i mobilní platby a další novinky.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Broadway Change 2 580,00 Kč
Czech Exchange 2 587,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Expobank CZ 2 644,00 Kč
Česká spořitelna 2 685,00 Kč
ČSOB 2 684,10 Kč
Sberbank CZ 2 709,00 Kč
Komerční banka 2 710,87 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 749,10 Kč
Raiffeisenbank 2 763,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 121 614 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+3
+
-
2.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-20
+
-
3.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-21
+
-
4.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-38
+
-
5.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-57
+
-

Články na Heroine.cz

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně vypraného prádla. Maminčiny ruce namazané krémem. Oblíbený parfém. Naše životy nenápadně...více

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

„Poddanství žen“. Vynalezl feminismus muž?

Před sto padesáti lety nic jako feminismus neexistovalo, ale přesto vyšel spisek, který...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: těhotenství v nezaměstnanosti
Poradna > Sociální poradna > Mateřská dovolená > těhotenství v nezaměstnanosti

Otázka: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak to je s mateřskou dovolenou,když jsem ve zkušební době zjistila, že jsem těhotná a byla jsem nucena jít na nemocenskou, kdy se mnou byl rozvázán pracovní poměr. Mám...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services