IBC-Středisko mezinárodního obchodu, akciová společnost (IBC,a.s.), IČO: 14892146 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti IBC-Středisko mezinárodního obchodu, akciová společnost (IBC,a.s.) Údaje byly staženy 17. 3. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 14892146. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 14892146 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu20. 2. 1991
Datum zániku13. 6. 2018
StavVymazáno
Obchodní firma
od 20. 2. 1991 do 13. 6. 2018

IBC-Středisko mezinárodního obchodu, akciová společnost (IBC,a.s.)

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 5. 11. 2001 do 13. 6. 2018
Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00
od 8. 12. 1994 do 5. 11. 2001
Praha 8, Pobřežní 3
od 20. 2. 1991 do 8. 12. 1994
Praha 8, Sokolovská 16/45
IČO
od 20. 2. 1991 do 13. 6. 2018

14892146

Identifikátor datové schránky:f6jeg6u
Právní forma
od 20. 2. 1991 do 13. 6. 2018
Akciová společnost
Spisová značka540 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 18. 5. 2009 do 13. 6. 2018
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 24. 5. 1995 do 18. 5. 2009
- pronájem bytových a nebytových prostor s poskytováním i ji- ných než základních služeb spojených s pronájmem
od 24. 5. 1995 do 18. 5. 2009
- realitní kancelář
od 10. 8. 1993 do 18. 5. 2009
- inženýrská činnost ve stavebnictví
od 10. 8. 1993 do 18. 5. 2009
- marketing - průzkum a vyhodnocování trhu
od 10. 8. 1993 do 18. 5. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 20. 2. 1991 do 10. 8. 1993
- 3) Obchodní, finanční, movitostní či nemovitostní operace mající přímý vztah k předmětu společnosti či všem jiným obdobným či s ním spojeným, a to veškerými prostředky, zejména dodáním účastí, upsáním, nákupem akcií, obligací či jakýchkoliv jiných cenných papírů.
od 20. 2. 1991 do 10. 8. 1993
- 4) S cílem realizovat tento předmět může společnost použít všech míst a úkonů či operací jakékoliv povahy a rozsahu, včetně veškerých půjček, pokud přispějí nebo mohou přispět, či usnadní nebo mohou usnadnit realizaci výše definovaných činností, nebo pomohou ochránit, přímo či nepřímo, obchodní, hospodářské nebo finanční zájmy IBC, a.s. nebo podniků, se kterými má tato obchodní vztahy.
od 20. 2. 1991 do 10. 8. 1993
- 1) Zpracování studie, výstavba a provozování Střediska mezinárodního obchodu na pozemku vymezeném ulicemi Pobřežní, Stará pobřežní, viaduktem Negrelliho a hotelem Atrium (dříve Těšnov).
od 20. 2. 1991 do 10. 8. 1993
- 2) Provozování tohoto objektu po jeho dokončení, spočívající v krátkodobém i dlouhodobém pronájmu prostor, poskytování hotelových a občerstvovacích služeb v tomto objektu, včetně poskytování dalších služeb uživatelům objektu.
Ostatní skutečnosti
od 19. 8. 2015 do 29. 1. 2016
- Jediný akcionář společnosti rozhodnutím přijatým dne 06.08.2015 ve formě notářského zápisu rozhodl o následujícím snížení základního kapitálu: (i) Základní kapitál se snižuje z jeho dosavadní výše 604.000.000,- Kč o částku 383.540.000,- Kč, na novou výši 220.460.000,- Kč, (ii) základní kapitál se snižuje z důvodu a za účelem převodu části vlastního kapitálu do ostatních kapitálových fondů, tj. za účelem její větší disponibility tak, aby mohla sloužit dle potřeb společnosti ať již k financování její činnos ti, ke krytí jejích případných budoucích ztrát, anebo vyplacení plnění akcionářům, (iii) snížení základního kapitálu bude provedeno bezplatným vzetím z oběhu 127 ks akcií na jméno emitovaných společností, každá o jmenovité hodnotě 3.020.000,- Kč, všechny ve vlastnictví jediného akcionáře, na základě veřejného návrhu smlouvy s tím, že základní kapitál bude snížen o pevnou částku, (iv) s částkou 383.540.000,- Kč odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka bude převedena na úč et ostatních kapitálových fondů společnosti, tj. snížením základního kapitálu nedojde ke snížení vlastního kapitálu společnosti, (v) jediný akcionář předloží společnosti 127 ks akcií vzatých z oběhu v rámci snížení základního kapitálu ve lhůtě do 30 dnů o d zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 3. 1. 2003 do 14. 11. 2014
- 2. Omezení převoditelnosti akcií na jméno v souladu s ustanovením stanov: a) Akcionáři mají předkupní právo k akciím na jméno, pokud jejich držitelé takovéto akcie ke koupi nabízejí, a to poměrem, jakým se k datu oznámení záměru prodeje (viz b) podílejí navzájem na základním kapitálu společnosti. Pokud některý z těchto akcionářů své právo neuplatní, přechází toto právo na ostatní akcionáře - držitele akcií na jméno. Pokud předkupní právo ani tito akcionáři neuplatní nebo uplatní v omezené míře, nabývá toto právo společnost (při splnění zákonných podmínek). b) V případě, že držitelé akcií na jméno chtějí své akcie prodat, jsou povinni dodržet a představenstvo povinno zajistit následující postup:
od 3. 1. 2003 do 14. 11. 2014
- d) Omezení převodu akcií podle článku 4.2 stanov se nevztahují na jakýkoli prodej zastavených akcií ve spojení s uspokojením ze zástavy.
od 5. 2. 1999 do 10. 4. 2000
- 1. Rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního jmění společnosti učiněné do notářského zápisu dne 17.12.1998:
od 5. 2. 1999 do 10. 4. 2000
- Rozhodnutí o snížení základního jmění: -Základní jmění Společnosti se snižuje z částky 604 000 000 Kč o částku 270 000 000 Kč na částku 334 000 000 Kč. -Snížení základního jmění Společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé z 200 akcií na jméno ze jmenovité hodnoty jedné akcie 3 020 000 Kč na jmenovitou hodnotu jedné akcie 1 670 000 Kč. Majitel listinných akcií předloží tyto listinné akcie společnosti k výměně za hromadnou akcii reprezentující 200 kusů akcií v celkové jmenovité hodnotě 334 000 000,- ve lhůtě do 14 dnů od oznámení Společnosti majiteli akcií, že nabylo právní moci usnesení Krajského obchodního soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. -Důvodem snížení základního jmění je skutečnost, že podnikatelská činnost Společnosti nevyžaduje základní jmění ve výši 604 000 000 Kč.
od 5. 2. 1999 do 3. 1. 2003
- 2. Omezení převoditelnosti akcií na jméno v souladu s ustanovením stanov: a) Akcionáři mají předkupní právo k akciím na jméno, pokud jejich držitelé takovéto akcie ke koupi nabízejí, a to poměrem, jakým se k datu oznámení záměru prodeje (viz b) podílejí navzájem na základním jmění společnosti. Pokud některý z těchto akcionářů své právo neuplatní, přechází toto právo na ostatní akcionáře - držitele akcií na jméno. Pokud předkupní právo ani tito akcionáři neuplatní nebo uplatní v omezené míře, nabývá toto právo společnost (při splnění zákonných podmínek). b) V případě, že držitelé akcií na jméno chtějí své akcie prodat, jsou povinni dodržet a představenstvo povinno zajistit následující postup:
od 5. 2. 1999 do 14. 11. 2014
- - Záměr kolik akcií na jméno, za jakou cenu a komu zamýšlí akcionář prodat, oznámí představenstvu písemně doporučeným dopisem. -Představenstvo o tomto záměru neprodleně prokazatelně informuje dotčené držitele akcií na jméno a do 15 (slovy patnácti) dní od data předání informace (osobně nebo písemně) svolá předstvenstvo, na které tyto akcionáře pozve. Projeví-li (osobně nebo písemně) některý z pozvaných akcionářů před zasedáním představenstva zájem o koupi akcií nebo jejich části za daných podmínek, akcionář, který akcie nabízí k odprodeji, je povinen tomuto akcionáři akcie odprodat za cenu, oznámenou představenstvu. Tento prodej nepodléhá souhlasu valné hromady a představenstvo je povinno sledovat, zda se prodej uskutečnil podle ustanovení těchto stanov. - Neprojeví-li žádný z akcionářů - držitelů akcií na jméno do konání takto svolané schůze představenstva (osobně nebo písemně) zájem o koupi takto nabídnutých akcií (nebo projeví-li zájem o koupi pouze části nabídnutých akcií), je představenstvo povinno svolat neprodleně valnou hromadu a předložit jí záležitost k projednání se svým stanoviskem. - Valná hromada rozhodne o odkoupení akcií společnosti nebo o odprodeji akcií zájemci uvedenému držitelem akcie (akcií) na jméno.
od 5. 2. 1999 do 14. 11. 2014
- c) Představenstvo je povinno zajišťovat uplatnění předkupního práva akcionářů podle písmene a) a b) tak, aby akcionář, který akcie nabízí k odprodeji, byl o výsledku popřípadě o rozhodnutí valné hromady prokazatelně informován nejpozději 60. (slovy šedesátý) den po dni, kdy informaci o záměru prodat akcie oznámil představenstvu. Pokud tuto informaci ve stanoveném termínu neobdrží, má právo prodat dotčené akcie za podmínek, které představenstvu oznámil a to pouze osobě, kterou představenstvu označil jako kupujícího.
od 10. 8. 1993 do 13. 6. 2018
- Dne 13.1.1993 schválila valná hromada nové stanovy.
od 5. 8. 1992 do 10. 8. 1993
- generální ředitel: Philippe Richard, nar. 31.8.1960, bytem Praha 1, Navrátilova 2
od 20. 2. 1991 do 13. 6. 2018
- Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založena jednorázově dle ustanovení § 25 zák.č.104/90 Sb., když zakladatelská smlouva byla uzavřena dne 10.12.1990, bylo dohodnuto složení představenstva, dozorčí rady, schváleny stanovy společnosti, ze 100 % upsaných akcií bylo splaceno více, než-li 30 %.
od 20. 2. 1991 do 13. 6. 2018
- Společnost má povahu podniku se zahraniční majetkovou účastí dle rozhodnutí FMF ze dne 10.12.1990, č.j. XI/2-25 842/90, poř. č. 01161.
Kapitál
od 29. 1. 2016 do 13. 6. 2018
Základní kapitál 220 460 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 12. 1993 do 29. 1. 2016
Základní kapitál 604 000 000 Kč
od 20. 2. 1991 do 7. 12. 1993
Základní kapitál 3 000 000 Kč
od 12. 6. 2017 do 13. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno 3 020 000, počet akcií: 73.
od 12. 6. 2017 do 13. 6. 2018
Převoditelnost akcií na jméno je omezena předkupním právem akcionářů dle ust. článku 4.2 stanov společnosti. Omezení převodu akcií podle článku 4.2 stanov se nevztahují na jakýkoli prodej zastavených akcií ve spojení s uspokojením ze zástavy. Zaknihované akcie.
od 29. 1. 2016 do 12. 6. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 73.
od 29. 1. 2016 do 12. 6. 2017
Převoditelnost akcií na jméno je omezena předkupním právem akcionářů dle ust.článku 4.2 stanov společnosti. Omezení převodu akcií podle článku 4.2 stanov se nevztahují na jakýkoli prodej zastavených akcií ve spojení s uspokojením ze zástavy. Akcie v listinné podobě
od 3. 1. 2003 do 29. 1. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 3. 1. 2003 do 29. 1. 2016
Převoditelnost akcií na jméno je omezena předkupním právem akcionářů dle ust.článku 4.2 stanov společnosti. Omezení převodu akcií podle článku 4.2 stanov se nevztahují na jakýkoli prodej zastavených akcií ve spojení s uspokojením ze zástavy. Akcie v listinné podobě
od 19. 6. 2002 do 19. 6. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 19. 6. 2002 do 19. 6. 2002
Převoditelnost akcií na jméno je omezena předkupním právem akcionářů dle ust.článku 4.2 stanov společnosti.
od 19. 6. 2002 do 3. 1. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 19. 6. 2002 do 3. 1. 2003
Převoditelnost akcií na jméno je omezena předkupním právem akcionářů dle ust.článku 4.2 stanov společnosti. Akcie v listinné podobě
od 7. 12. 1993 do 19. 6. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 20. 2. 1991 do 7. 12. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 200.
Statutární orgán
od 23. 11. 2017 do 13. 6. 2018
RADIM BAJGAR - předseda představenstva
Praha - Dejvice, Wuchterlova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 28. 6. 2017
den vzniku funkce: 28. 6. 2017
od 8. 9. 2017 do 13. 6. 2018
SÉBASTIEN MARIE OLIVIER DEJANOVSKI - člen představenstva
Praha - Střešovice, Cukrovarnická, PSČ 162 00
den vzniku členství: 28. 6. 2017
od 10. 7. 2017 do 8. 9. 2017
SEBASTIEN DEJANOVSKI - člen představenstva
Praha - Střešovice, Cukrovarnická, PSČ 162 00
den vzniku členství: 28. 6. 2017
od 10. 7. 2017 do 23. 11. 2017
RADIM BAJGAR - předseda představenstva
Praha - Bubeneč, Čechova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 28. 6. 2017
den vzniku funkce: 28. 6. 2017
od 10. 7. 2017 do 13. 6. 2018
VOJTĚCH KRAUS - člen představenstva
Brno - Královo Pole, Palackého třída, PSČ 612 00
den vzniku členství: 28. 6. 2017
od 2. 6. 2015 do 10. 7. 2017
EWA PARYS - Předseda představenstva
Varšava, ul. Okrętowa 97, Polská republika
den vzniku členství: 29. 4. 2015 - 28. 6. 2017
den vzniku funkce: 30. 4. 2015 - 28. 6. 2017
od 15. 1. 2015 do 10. 7. 2017
SEBASTIEN CAPPIGNY - člen představenstva
Paříž, rue Cavallotti 7, PSČ 750 18, Francouzská republika
den vzniku členství: 30. 11. 2014 - 28. 6. 2017
od 4. 8. 2014 do 10. 7. 2017
RAPHAËL PHILIPPE PIERRE BRAULT - člen představenstva
Paříž, rue des Trois Fr res 38, Francouzská republika
den vzniku členství: 26. 6. 2014 - 28. 6. 2017
od 14. 11. 2013 do 2. 6. 2015
TIM BERNHARD HARTMUT HENNES - předseda představenstva
Framkfurt nad Mohanem, Grillparzerstraße 96, PSČ 603 20, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 16. 9. 2013 - 28. 4. 2015
den vzniku funkce: 16. 9. 2013 - 28. 4. 2015
od 17. 2. 2011 do 14. 11. 2013
Isabelle Clerc - předseda představenstva
Paříž, rue du Temple 15, PSČ 75004, Francouzská republika
den vzniku členství: 30. 11. 2010 - 16. 9. 2013
den vzniku funkce: 30. 11. 2010 - 16. 9. 2013
od 17. 2. 2011 do 15. 1. 2014
Sebastien Cappigny - člen představenstva
Paříž, rue Cavallotti 7, PSČ 75018, Francouzská republika
den vzniku členství: 30. 11. 2010 - 30. 11. 2014
od 1. 9. 2009 do 17. 2. 2011
Christophe Descos - předseda představenstva
Paříž, rue Truffaut 33, PSČ 750 17, Francouzská republika
den vzniku členství: 29. 6. 2009 - 30. 11. 2010
den vzniku funkce: 1. 7. 2009 - 30. 11. 2010
od 1. 9. 2009 do 17. 2. 2011
Artur Mokrzycki - člen
Unhošť, Křivoklátská 202
den vzniku členství: 29. 6. 2009 - 30. 11. 2010
od 1. 9. 2009 do 17. 2. 2011
- trvale bytem: 4, villa de Lourcine, 75014, Paříž, Francie
od 1. 9. 2009 do 4. 8. 2014
Jean Lavieille - člen
Paříž, rue Jean-Jacques Rousseau 14, PSČ 750 01, Francouzská republika
den vzniku členství: 29. 6. 2009 - 26. 6. 2014
od 1. 9. 2009 do 4. 8. 2014
- dlouhodobý pobyt v České republice povolen na adrese Praha 4, Na Záhonech 73/1386
od 12. 10. 2005 do 1. 9. 2009
Stéphane Sebban - předseda
Paříž, rue de Crimée 76, PSČ 750 19, Francouzská republika
den vzniku členství: 20. 4. 2005 - 29. 6. 2009
den vzniku funkce: 20. 4. 2005 - 29. 6. 2009
od 7. 10. 2003 do 12. 10. 2005
Stéphane Aubin - předseda
8 square de l´Hippodrome, 92210 Saint Cloud, Francouzská republika
den vzniku členství: 11. 6. 2001 - 20. 4. 2005
den vzniku funkce: 21. 7. 2003 - 20. 4. 2005
od 7. 10. 2003 do 12. 10. 2005
- pobyt v ČR: Zelenečská 126/28, Praha 14
od 7. 10. 2003 do 1. 9. 2009
Jean Lavieille - člen
75012 Paris, 64, Rue du Rendez-vous, Francouzská republika
den vzniku členství: 2. 12. 1998
den vzniku funkce: 2. 12. 1998 - 21. 7. 2003
od 7. 10. 2003 do 1. 9. 2009
- dlouhodobý pobyt v České republice povolen na adrese Praha 4, Na záhonech 73/1386
od 20. 8. 2003 do 1. 9. 2009
Artur Mokrzycki - člen
Unhošť, Křivoklátská 202
den vzniku členství: 30. 6. 2003
od 20. 8. 2003 do 1. 9. 2009
- trvale bytem: 4, villa de Lourcine, 75014, Paříž, Francie
od 19. 6. 2002 do 20. 8. 2003
Didier Brethes - člen představenstva
7 bis, place du Commerce, Paříž, Francouzská republika
den vzniku členství: 26. 4. 1995 - 30. 6. 2003
od 19. 6. 2002 do 7. 10. 2003
Jean Lavieille - předseda představenstva
75012 Paris, 64, Rue du Rendez-vous, Francouzská republika
den vzniku funkce: 2. 12. 1998
od 19. 6. 2002 do 7. 10. 2003
- dlouhodobý pobyt v České republice povolen na adrese Praha 4, Na záhonech 73/1386
od 5. 11. 2001 do 5. 11. 2001
Stéphane Aubin - člen představenstva
8 square de l´Hippodrome, 92210 Saing Cloud, Francouzská republika
den vzniku členství: 11. 6. 2001
od 5. 11. 2001 do 7. 10. 2003
Stéphane Aubin - člen představenstva
8 square de l´Hippodrome, 92210 Saint Cloud, Francouzská republika
den vzniku členství: 11. 6. 2001
od 11. 12. 2000 do 5. 11. 2001
Annick Lapôtre dat.nar. 18. března 1961 - člen představenstva
20 rue des Quatre Fils, 75003 Paris, Francouzská republika
od 11. 12. 2000 do 5. 11. 2001
- pobyt v České republice povolen na adrese: Praha 8, Mirovická 1080
od 26. 4. 1999 do 11. 12. 2000
Xavier Touret - člen představenstva
Praha 8, Mirovická 1080
od 26. 4. 1999 do 19. 6. 2002
Jean Lavieille - předseda představenstva
75012 Paris, 64, Rue du Rendez-vous, Francouzská republika
den vzniku funkce: 2. 12. 1998
od 26. 4. 1999 do 19. 6. 2002
- dlouhodobý pobyt v České republice povolen na adrese Praha 8, Na úbočí 8
od 24. 5. 1995 do 26. 4. 1999
Patrick Beghin - předseda představenstva
Praha 5, Mošnova 31
od 24. 5. 1995 do 19. 6. 2002
Didier Brethes - člen představenstva
Paříž,Francie, 51 rue Marcadet
od 7. 12. 1993 do 8. 12. 1994
Vladimír Novák - člen představenstva
Praha 8, Akátová 1
od 7. 12. 1993 do 8. 12. 1994
- nar. 25.3.1947
od 7. 12. 1993 do 8. 12. 1994
Vítězslav Jaroš - člen představenstva
Praha 8, Kotlaska 6
od 7. 12. 1993 do 8. 12. 1994
- nar. 25.11.1942
od 7. 12. 1993 do 24. 5. 1995
Patrick Beghin - člen představenstva
93100 Montreuil, Francie, 146, rue de Vincennes
od 7. 12. 1993 do 24. 5. 1995
- nar. 13.1.1948
od 10. 8. 1993 do 7. 12. 1993
Jacqueline Faisant - člen představenstva
922270 Bois-Colombes, Francie, 105 bis, rue Jean Jaures
od 10. 8. 1993 do 7. 12. 1993
- nar. 28.8.1955
od 10. 8. 1993 do 8. 12. 1994
Ing. Martin Hejl - člen představenstva
Praha 10, Na padesátém 1/857
od 10. 8. 1993 do 8. 12. 1994
- nar. 21.8.1957
od 10. 8. 1993 do 8. 12. 1994
Jean Bressolle - člen představenstva
750 19 Paris, Francie, 18, rue de Mouzaia
od 10. 8. 1993 do 8. 12. 1994
- nar. 27.4.1947
od 10. 8. 1993 do 8. 12. 1994
Olivier de la Roussiere - člen představenstva
75002 Paris, Francie, 23, Rue du Temple
od 10. 8. 1993 do 8. 12. 1994
- nar. 26.9.1956
od 10. 8. 1993 do 26. 4. 1999
Jean Lavieille - člen představenstva
75012 Paris, Francie, 64, Rue du Rendez-vous
od 10. 8. 1993 do 26. 4. 1999
- nar. 17.5.1951
od 5. 8. 1992 do 10. 8. 1993
MUDr. Michael Hvížďala - člen představenstva
Praha 7, Tusarova 37
od 5. 8. 1992 do 10. 8. 1993
- r.č. xxxx
od 5. 8. 1992 do 10. 8. 1993
Ing. Antonín Horák - člen představenstva
Praha 6, Pod Drinopolem 4
od 5. 8. 1992 do 10. 8. 1993
- r.č. xxxx
od 5. 8. 1992 do 7. 12. 1993
Antonín Šavrda - člen představenstva
Praha 8, Petra Slezáka 17
od 5. 8. 1992 do 7. 12. 1993
- r.č. xxxx
od 5. 8. 1992 do 7. 12. 1993
akad.arch.Ing. Otakar Rákosník - člen představenstva
Praha 8, Křižíkova 64
od 5. 8. 1992 do 7. 12. 1993
- r.č. xxxx
od 20. 2. 1991 do 5. 8. 1992
ing. Vítězslav Bernas - člen představenstva
Praha 8, Křižíkova 512/68
od 20. 2. 1991 do 5. 8. 1992
RNDr. Jiří Klíma - člen představenstva
Praha 4, Jasná I 1514/8
od 20. 2. 1991 do 5. 8. 1992
Ludmila Michalová - člen představenstva
Praha 5, Janáčkovo nábřeží 140/55
od 20. 2. 1991 do 5. 8. 1992
JUDr. Nataša Brožová - člen představenstva
Praha 8, Notečská 566
od 20. 2. 1991 do 10. 8. 1993
Bernard Simon Pomel - člen představenstva
Giv sur Yvetta, Francie, 4 allé des longs Réages
od 20. 2. 1991 do 10. 8. 1993
Rolland Yves Guerin - člen představenstva
Francie,
od 20. 2. 1991 do 10. 8. 1993
- úplná adresa: bytem 48 Avenue dé Pa Porte dé Vlliers 92 300, Leva Uois-Perret-Francie
od 20. 2. 1991 do 10. 8. 1993
Jean Domingue Mallet - člen představenstva
Suresnes, Francie, Hants de Siene 92
od 20. 2. 1991 do 24. 5. 1995
Pierre Jean Michel Meisel - člen představenstva
Le Perreux S/Marne, Francie, 24 Quai de Champagne
od 20. 2. 1991 do 11. 4. 2000
Aleksandar Mikic - člen představenstva
9048 Welersdorf 30, Rakousko,
od 7. 12. 2011 do 13. 6. 2018
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.
od 8. 12. 1994 do 7. 12. 2011
Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva.
od 10. 8. 1993 do 8. 12. 1994
Podepisování za společnost: Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo jinak uvedenému názvu společnosti připojí své podpisy předseda a místopředseda představenstva současně.
od 20. 2. 1991 do 10. 8. 1993
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: 1) všichni členové představenstva zároveň, nebo 2) jeden, nebo několik členů představenstva, na základě zmocnění ostatních členů představenstva, nebo 3) generální ředitel
Dozorčí rada
od 31. 3. 2018 do 13. 6. 2018
VOJTĚCH DURÁK - člen dozorčí rady
Znojmo - Oblekovice, U Řeky, PSČ 671 81
den vzniku členství: 28. 6. 2017
od 2. 9. 2017 do 13. 6. 2018
MARTIN VANDAS - předseda dozorčí rady
Praha - Libeň, Novákových, PSČ 180 00
den vzniku členství: 28. 6. 2017
den vzniku funkce: 28. 6. 2017
od 10. 7. 2017 do 2. 9. 2017
MARTIN VANDAS - předseda dozorčí rady
Praha - Smíchov, Ostrovského, PSČ 150 00
den vzniku členství: 28. 6. 2017
den vzniku funkce: 28. 6. 2017
od 10. 7. 2017 do 31. 3. 2018
VOJTĚCH DURÁK - člen dozorčí rady
Znojmo - Oblekovice, , PSČ 671 81
den vzniku členství: 28. 6. 2017
od 10. 7. 2017 do 13. 6. 2018
OLGA PEŠKOVÁ - člen dozorčí rady
Chrudim - Chrudim II, Dr. Jana Malíka, PSČ 537 01
den vzniku členství: 28. 6. 2017
od 2. 6. 2015 do 10. 7. 2017
JEAN-PAUL HERMETZ - člen dozorčí rady
Varšava, ul. Mieroslawskiego 2 D, Polská republika
den vzniku členství: 29. 4. 2015 - 28. 6. 2017
od 18. 2. 2015 do 2. 6. 2015
EWA PARYS - člen dozorčí rady
Varšava, ul. Okrętowa 97, Polská republika
den vzniku členství: 26. 1. 2015 - 28. 4. 2015
od 4. 8. 2014 do 10. 7. 2017
GEOFFREY GEORGES SÉBASTIEN RIBAUVILLE - člen dozorčí rady
Nobressart, rue de la Schock 17, Belgické království
den vzniku členství: 26. 6. 2014 - 28. 6. 2017
od 2. 9. 2013 do 4. 8. 2014
BRITTA SLATER - člen dozorčí rady
Morscheid, Im Kirtel 25, PSČ 543 17, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 24. 4. 2013 - 26. 6. 2014
od 2. 9. 2013 do 10. 7. 2017
STEPHAN BÖNNING - předseda dozorčí rady
Düsseldorf, Euskirchenerstraße 19, PSČ 405 47, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 24. 4. 2013 - 28. 6. 2017
den vzniku funkce: 24. 4. 2013 - 28. 6. 2017
od 22. 11. 2011 do 18. 2. 2015
Pierre Stepanov - člen dozorčí rady
Paříž, avenue Ledru Rollin 78, F-750 12, Francouzská republika
den vzniku členství: 5. 10. 2011 - 26. 1. 2015
od 17. 2. 2011 do 22. 11. 2011
Artur Mokrzycki - člen dozorčí rady
Paříž, Villa de Lourcine 4, PSČ 75014, Francouzská republika
den vzniku členství: 30. 11. 2010 - 5. 10. 2011
od 17. 2. 2011 do 22. 11. 2011
- Adresa v ČR: Unhošť, Křivoklátská 202, okres Kladno
od 11. 10. 2010 do 17. 2. 2011
Isabelle Clerc - člen dozorčí rady
Paříž, rue du Temple 15, 75 004, Francouzská republika
den vzniku členství: 20. 9. 2010 - 30. 11. 2010
od 11. 10. 2010 do 2. 9. 2013
Marie-Hélene Helleux - člen dozorčí rady
La Varenne Saint Hilaire, rue Alexandre Dumas 21, 94 210, Francouzská republika
den vzniku členství: 20. 9. 2010 - 24. 4. 2013
od 1. 9. 2009 do 11. 10. 2010
Magali Volet - člen dozorčí rady
Neuilly sur Seine, ter rue Boutard 6, PSČ 922 00, Francouzská republika
den vzniku členství: 29. 6. 2009 - 20. 9. 2010
od 18. 5. 2009 do 11. 10. 2010
Karim Lacheheb - člen dozorčí rady
Meaux, avenue Clemenceau 15, PSČ 771 00, Francouzská republika
den vzniku členství: 10. 9. 2008 - 20. 9. 2010
od 18. 5. 2009 do 2. 9. 2013
Eric Donnet - předseda dozorčí rady
Croissy sur Seine, Boulevard Fernand Hostachy 4, 78 290, Francouzská republika
den vzniku členství: 31. 3. 2009 - 24. 4. 2013
den vzniku funkce: 14. 4. 2009 - 24. 4. 2013
od 12. 10. 2005 do 18. 5. 2009
Francois de la Villéon - člen
Paříž, rue Copreaux 15, 750 15, Francouzská republika
den vzniku členství: 20. 4. 2005 - 10. 9. 2008
od 20. 8. 2003 do 12. 10. 2005
Isabelle Sylvie Jeanne Alexandre - člen
94100 Saint-Maur des Fossés, 3, avenue des Arts, Francouzská republika
den vzniku členství: 30. 6. 2003 - 5. 3. 2004
od 20. 8. 2003 do 1. 9. 2009
Sébastien Cappigny - člen
75018 Paříž, 49 rue d'Orsel, Francouzská republika
den vzniku členství: 30. 6. 2003 - 29. 6. 2009
od 1. 8. 2001 do 20. 8. 2003
René Cessieux - člen
31 bis rue Bucourt 92000 Saint Cloud, Francouzská republika
den vzniku funkce: 28. 11. 2000
od 1. 8. 2001 do 20. 8. 2003
Jean-Marie Paintendre - člen
10 rue Madame 75006 Paříž, Francouzská republika
den vzniku funkce: 28. 11. 2000
od 1. 8. 2001 do 18. 5. 2009
Francois Pochard - člen
12 rue Georges Thill, 78240 Chambourcy, Francouzská republika
den vzniku funkce: 28. 11. 2000 - 31. 3. 2009
od 11. 10. 1995 do 1. 8. 2001
Dominique Berly - člen
75009 Paříž, Francie, 31, rue de Magador
od 24. 5. 1995 do 11. 10. 1995
Annick Lapotre - člen
Paříž,Francie, 32 rue des Belles Feuilles
od 24. 5. 1995 do 1. 8. 2001
Evelyne Jouan - člen
Eragny sur Oise,Francie, 86 rue du Grillon
od 8. 12. 1994 do 24. 5. 1995
Patricia Lozach - člen
Choisy le Roi,Francie, avenue Gambetta 8
od 8. 12. 1994 do 1. 8. 2001
Arthur Mokrzycki - člen
Paris,Francie, rue de Choisy 19
od 7. 12. 1993 do 8. 12. 1994
Jaroslav Pačes - člen dozorčí rady
Praha 4, Hrdličkova 1
od 7. 12. 1993 do 8. 12. 1994
- nar. 31.3.1934
od 10. 8. 1993 do 8. 12. 1994
Isabelle Veyrier - člen dozorčí rady
Francie,
od 10. 8. 1993 do 8. 12. 1994
- nar. 3.12.1953 úplná adresa: 19 rue Gustave Rey, 92 250 La Garenne colombe, Francie
od 10. 8. 1993 do 24. 5. 1995
Alain Filou - člen dozorčí rady
Paris,
od 10. 8. 1993 do 24. 5. 1995
- nar. 23.6.1946 úplná adresa: 24, Place du Général Catroux, 75 017 Paris
od 5. 8. 1992 do 7. 12. 1993
Martin Skřepek - člen dozorčí rady
Praha 10,
od 5. 8. 1992 do 7. 12. 1993
- r.č. xxxx úplná adresa: nám. Protifašistických bojovníků 143
od 5. 8. 1992 do 24. 5. 1995
Ing. Josef Beran - člen dozorčí rady
Praha 8, Korycanská 6
od 5. 8. 1992 do 24. 5. 1995
- r.č. xxxx
od 5. 8. 1992 do 24. 5. 1995
Frenck Frayer - člen dozorčí rady
Orsay 914 00, Francie, 18 allée de Chiraz
od 5. 8. 1992 do 24. 5. 1995
- nar. 7.2.1966
Akcionáři
od 10. 7. 2017 do 13. 6. 2018
International Business Center Prague s.r.o., IČO: 06015841
Praha - Nové Město, Václavské náměstí, PSČ 110 00
od 14. 10. 2016 do 10. 7. 2017
PBW Real Estate Fund N.V.
Amsterdam, Jachthavenweg 109 H, Nizozemské království
od 14. 11. 2014 do 14. 10. 2016
PBW Real Estate Fund N.V.
Amsterdam, Herikerbergweg 238, Luna ArenA, Nizozemské království
od 14. 11. 2013 do 14. 11. 2014
PBW Real Estate Fund N.V.
Amsterdam Zuidoost, Herikerbergweg 238, Luna ArenA, Nizozemské království
od 4. 9. 2002 do 14. 11. 2013
PBW Real Estate Fund N.V.
1076 AZ Amsterdam, Locatellikade 1, Nizozemské království
od 5. 2. 1999 do 4. 9. 2002
Centre International Karlin B.V.
Locatellikade 1, Parnassustrn, 1076 AZ Amsterdam, Nizozemské království
od 26. 8. 1998 do 5. 2. 1999
Centre International Karlin B.V.
1102 BR Amsterodam Zuidoost, Hoekenrode 6, Nizozemské království
od 25. 8. 1998 do 26. 8. 1998
CIK B.V.,
20 Nachtwachtlaan, 1058 EA AMSTERDAM, PAYS -BAS, Nizozemské království
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

+66

+
-
Jakub Štáfek

Jakub Štáfek

- herec

+11

+
-
Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

-7

+
-
Marcel  Gecov

Marcel Gecov

- bývalý fotbalista, podnikatel

-9

+
-
Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

-67

+
-
Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

-70

+
-

A tohle už jste četli?

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Údaje ze statických policejních kamer podél silnic se uchovávají až pět let. A neslouží zdaleka jen k pátrání po ukradených autech. Nejvyšší správní soud rozhodl, že je v pořádku, když si je finanční správa vyžádá a využije pro daňovou kontrolu.

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Lidé, kteří mají roční příjmy do 25 tisíc korun, by od příštího roku nemuseli podávat daňové přiznání. Limit se má zvýšit z dosavadních 15 tisíc – jde o hrubý příjem před odečtením výdajů. Počítá s tím vládní návrh, který projednají poslanci.

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Nová regulace Airbnb. Jde ubytovacím službám po krku, nebo na ruku?

Česko i hlavní město se už několik let snaží krátkodobé pronajímání zregulovat. Neúspěšně. Ministerstvo pro místní rozvoj teď přichází s novým návrhem. Podle kritiků ale problémy nevyřeší. Možná naopak.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 368 736 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Proč jsme doteď ksakru spali? Tahle malá součástka mění celý svět

Ta částka je až absurdní: 289 miliard dolarů, bezmála sedm bilionů Kč, na čipy. Spojené státy reagují...

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Najít koš na prádlo není superschopnost vyhrazená matkám. Ženy, které se obětují pro rodinu, ubližují svým dětem

Všichni je známe. Buď byla taková naše vlastní matka, tchyně nebo máme podobnou kamarádku. Mučednice....

Partners Financial Services