S V A S , a.s.
IČO: 15503496 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 4. 1992
Datum zániku2. 10. 2007
StavVymazáno
Obchodní firma
od 29. 4. 1992 do 2. 10. 2007

S V A S , a.s.

Sídlo
od 22. 10. 2002 do 22. 10. 2002
Brno, Moravské náměstí 13, PSČ 658 61
od 22. 10. 2002 do 2. 10. 2007
Brno, Moravské náměstí 13, PSČ 658 17
od 4. 1. 2001 do 22. 10. 2002
Rožnov pod Radhoštěm, Meziříčská 1652, PSČ 756 61
od 17. 10. 1997 do 4. 1. 2001
Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 2608 Česká republika
od 29. 4. 1992 do 17. 10. 1997
Rožnov pod Radhoštěm, ČSFR,
IČO
od 29. 4. 1992 do 2. 10. 2007

15503496

DIČ

CZ15503496

Právní forma
od 29. 4. 1992 do 2. 10. 2007
Akciová společnost
Spisová značka3844 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 5. 3. 2005 do 2. 10. 2007
- specializované stavební činnosti
od 5. 3. 2005 do 2. 10. 2007
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 5. 3. 2005 do 2. 10. 2007
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 5. 3. 2005 do 2. 10. 2007
- výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 6. 2. 2002 do 21. 4. 2006
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 6. 2. 2002 do 2. 10. 2007
- realitní činnost
od 15. 7. 1998 do 2. 10. 2007
- pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, včetně poskytování jiných než základních služeb
od 14. 10. 1993 do 17. 10. 1997
- montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky
od 14. 10. 1993 do 17. 10. 1997
- sítotisk a gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofset
od 14. 10. 1993 do 17. 10. 1997
- reprografické práce
od 14. 10. 1993 do 17. 10. 1997
- vázání knih
od 14. 10. 1993 do 17. 10. 1997
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 14. 10. 1993 do 17. 10. 1997
- pořádání kurzů
od 14. 10. 1993 do 17. 10. 1997
- lektorská činnost
od 14. 10. 1993 do 17. 10. 1997
- školení
od 14. 10. 1993 do 4. 1. 2001
- automatizované zpracování dat
od 14. 10. 1993 do 6. 2. 2002
- poradenská činnost
od 14. 10. 1993 do 6. 2. 2002
- poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní)
od 14. 10. 1993 do 26. 11. 2003
- hostinská činnost
od 14. 10. 1993 do 26. 11. 2003
- činnost účetních poradců
od 14. 10. 1993 do 2. 10. 2007
- ubytovací služby
od 14. 10. 1993 do 2. 10. 2007
- obchodní činnost
od 29. 4. 1992 do 14. 10. 1993
- veřejné služby v oblasti stravování, maloobchodní prodej
od 29. 4. 1992 do 14. 10. 1993
- doprava a stěhování - osobní a nákladní doprava - opravy a půjčování vozidel - stěhování nákladů - zajišťování provozu železniční vlečky
od 29. 4. 1992 do 14. 10. 1993
- obchodní činnost
od 29. 4. 1992 do 14. 10. 1993
- servisní činnost v oblasti výpočetní techniky - zpracování dat - udržování databází pro uživatele - příprava a prodej software
od 29. 4. 1992 do 14. 10. 1993
- tisk, reprografie a knihařské práce
od 29. 4. 1992 do 14. 10. 1993
- ochrana a střežení areálu - protipožární ochrana - strážníslužba
od 29. 4. 1992 do 14. 10. 1993
- údržba areálu - komunikací a chodníků - osvětlení - ozeleněných ploch
Ostatní skutečnosti
od 2. 10. 2007 do 2. 10. 2007
- Společnost S V A S, a.s., se sídlem Brno, Moravské náměstí 13, PSČ 658 17, IČ 155 03 496, zanikla převodem jmění na hlavního akcionáře - společnost IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o., se sídlem Praha 5, Hlubočepská 17, PSČ 152 00, IČ 607 47 641.
od 26. 3. 2007 do 24. 5. 2007
- Základní kapitál společnosti S V A S, a.s. se z původní výše 2,460.280,-- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta šedesát tisíc dvě stě osmdesát korun českých) zvyšuje o částku ve výši 7,039.720,-- Kč (slovy: sedm milionů třicet devět tisíc sedm set dvacet koru n českých) na nový základní kapitál ve výši 9,500.000,-- Kč (slovy: devět milionů pět set tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 351986 ks (slovy: tři sta padesát jedna tisíc devět set osmdesát šest kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 20,-- Kč (slovy: dvacet korun českých). Dosavadní akcionáři mají přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti. Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společnosti: Brno, Morav ské náměstí 13, PSČ 658 17. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí 30 (slovy: třicet) dnů po zápisu usnesení o navýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, kdy tato lhůta počne běžet až dnem následujícím po dni zveřejnění oznámení informac e o přednostním právu podle § 204a obchodního zákoníku. Počátek běhu této lhůty bude dosavadním akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. Dosavadní akcionáři jsou oprávněni upsat všech 351986 ks (slovy: tři sta padesát jedna tisíc devět set osmdesát šest kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 20,-- Kč (slovy: dvacet korun českých), a to pen ěžitým vkladem, kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. K jedné nové akcii společnosti připadá podíl xxxx86 (slovy: jedno sto dvacet tři tisíc čtrnáct ku tři sta padesát jedna tisíc devět set osmdesát šest) na jedné dosavadní akcii spole čnosti o jmenovité hodnotě 20,-- Kč (slovy: dvacet korun českých) s tím, že lze upsat pouze celé akcie. Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určenému zájemci, a to společnosti IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Meziříčská 1652, okres Vsetín, PSČ 756 61, IČ 60747641, a to až 351986 ks (slovy: tři sta padesát jedna tisíc devět set osmdesát šest kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 20,-- Kč (slovy: dvacet korun českých), který je upíše peněžitým vkladem. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Brno, Moravské náměstí 13, PSČ 658 17. Lhůta pro jejich úpis činí 30 (slovy: třicet) dnů a počne běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty pro přednostní právo akcionářů k úpisu těc hto akcií. Počátek běhu této lhůty bude tomuto upisovateli oznámen doporučeným dopisem s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Vklady upisovatelů musí být splaceny v penězích, a to ve výši třicet procent (30%) z celkového emisního kurzu upsaných akcií, a to do šedesáti (60) dnů ode dne úpisu akcií, nejpozději však do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obch odního rejstříku, a to na zvláštní k tomu zřízený účet společnosti číslo 382xxxx vedený u ČSOB a.s. a ve zbylé výši pak nejpozději do jednoho (1) roku od jejich úpisu.
od 9. 2. 2007 do 12. 3. 2007
- Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z částky 24.602.800,-Kč (slovy: dvacet čtyři milionů šest set dva tisíc osm set korun českých) o částku ve výši 22.142.520,- Kč (slovy: dvacet dva milionů jedno sto čtyřicet dva tisíc pět s et dvacet korun českých ) z důvodu úhrady ztráty společnosti na výslednou výši základního kapitálu na 2.460.280,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta šedesát tisíc dvě stě osmdesát korun českých) a částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 22.1 42.520,-- Kč (slovy: dvacet dva milionů jedno sto čtyřicet dva tisíc pět set dvacet korun českých) se použije výhradně k úhradě ztráty společnosti. Snížení základního kapitálu se provede tak, že bude vydáno 123014 ks (slovy: jedno sto dvacet tři tisíc čtr náct kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých). Lhůta k předložení listinných akcií společnosti činí šest (6) měsíců ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchod ního rejstříku.
od 7. 8. 2006 do 7. 9. 2006
- Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z částky 123,014.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet tři milionů čtrnáct tisíc korun českých) o částku ve výši 98,411.200,- Kč (slovy: devadesát osm milionů čtyři sta jedenáct tisíc dvě stě k orun českých) z důvodu úhrady ztráty společnosti z minulých let na výslednou výši základního kapitálu na 24,602.800,- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů šest set dva tisíc osm set korun českých) a částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 98,41 1.200,- Kč (slovy: devadesát osm milionů čtyři sta jedenáct tisíc dvě stě korun českých) se použije výhradně k úhradě ztráty společnosti z minulých let. Snížení základního kapitálu se provede tak, že bude vydáno 123014 ks (slovy: jedno sto dvacet tři tisí c čtrnáct kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých). Lhůta k předložení listinných akcií společnosti činí dvanáct (12) měsíců ode dne zápisu snížení základního kapitál u do obchodního rejstříku.
od 29. 4. 1992 do 14. 10. 1993
- Základní jmění: Základní jmění společnosti činí 301 049 000 Kč a je jednou akcií o jmenovité hodnotě 301 049 000,- Kč znějící na majitele bez omezení obchodovatelnosti.
od 29. 4. 1992 do 2. 10. 2007
- Způsob založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem je Ministerstvo průmyslu České republiky se sídlem v Praze 1, Na Františku 32.
od 29. 4. 1992 do 2. 10. 2007
- Obchodní názvy: Anglicky : SVAS, Joint Stock co Německy : SVAS, AG Francouzsky : SVAS, SA
od 29. 4. 1992 do 2. 10. 2007
- Den vzniku: 1.5.1992
Kapitál
od 24. 5. 2007 do 2. 10. 2007
Základní kapitál 9 500 000 Kč, splaceno 4 572 196 Kč.
od 12. 3. 2007 do 24. 5. 2007
Základní kapitál 2 460 280 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 9. 2006 do 12. 3. 2007
Základní kapitál 24 602 800 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 10. 1993 do 7. 9. 2006
Základní kapitál 123 014 000 Kč
od 24. 5. 2007 do 2. 10. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 475 000.
od 12. 3. 2007 do 24. 5. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 123 014.
od 7. 9. 2006 do 12. 3. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 123 014.
od 3. 4. 2002 do 7. 9. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 123 014.
od 3. 4. 2002 do 7. 9. 2006
v listinné podobě Převod akcií je podmíněn souhlasem představenstva společnosti.
od 14. 10. 1993 do 3. 4. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 123 014.
Statutární orgán
od 9. 2. 2007 do 2. 10. 2007
Ing. Ivan Hemerka - předseda představenstva
Brno, Absolonova 20, PSČ 624 00
den vzniku členství: 24. 5. 2006
den vzniku funkce: 24. 5. 2006
od 9. 8. 2005 do 2. 10. 2007
Ing. Zdeněk Jelínek - člen představenstva
Brno, Jana Uhra 13
den vzniku členství: 8. 7. 2002
od 6. 2. 2002 do 9. 8. 2005
Drahomíra Mikušková - člen představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1521
den vzniku členství: 15. 5. 2001 - 8. 7. 2002
od 6. 2. 2002 do 8. 2. 2006
Ing. Rudolf Holiš - předseda představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1342
den vzniku členství: 15. 5. 2001 - 5. 12. 2005
den vzniku funkce: 15. 5. 2001 - 5. 12. 2005
od 6. 2. 2002 do 6. 2. 2007
Ing. Ivan Hemerka - místopředseda představenstva
Brno, Absolonova 20
den vzniku členství: 15. 5. 2001 - 22. 5. 2006
den vzniku funkce: 15. 5. 2001 - 22. 5. 2006
od 23. 4. 1999 do 6. 2. 2002
Ing. Ivan Hemerka - místopředseda představenstva
Brno, Absolonova 20
od 23. 4. 1999 do 6. 2. 2002
Ing. Rudolf Holiš - předseda představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1342
od 18. 2. 1999 do 23. 4. 1999
Ing. Ivan Hemerka - místopředseda představenstva
Brno, Absolonova 20
od 18. 2. 1999 do 23. 4. 1999
Ing. Rudolf Holiš - předseda představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1342
od 18. 2. 1999 do 23. 4. 1999
Drahomíra Mikušková - člen představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1521
od 15. 7. 1998 do 18. 2. 1999
Ing. Ivan Hemerka - člen představenstva
Brno, Absolonova 20
od 15. 7. 1998 do 18. 2. 1999
Ing. Rudolf Holiš - člen představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1342
od 15. 7. 1998 do 6. 2. 2002
Drahomíra Mikušková - člen představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1521
od 17. 10. 1997 do 15. 7. 1998
MVDr. Vlastimil Žďárský - předseda představenstva
Brno, Langrova 17
od 17. 10. 1997 do 15. 7. 1998
Jan Ondráček - místopředseda představenstva
Brno, Stamicova 3
od 17. 10. 1997 do 15. 7. 1998
Tomáš Grégr - člen představenstva
Brno, Podsedky 8
od 6. 3. 1996 do 17. 10. 1997
Ludmila Kopecká - člen představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, Fučíkova 930, PSČ 756 61
od 8. 11. 1994 do 17. 10. 1997
Miroslava Vašendová - člen představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1525
od 14. 10. 1993 do 8. 11. 1994
Ing. Stanislav Zábranský - člen představenstva
Praha 9, Krausova 604/31
od 14. 10. 1993 do 6. 3. 1996
Mgr. Jaroslav Prokůpek - člen představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, Svazarmovská 1574
od 15. 2. 1993 do 14. 10. 1993
Vladimír Urban - člen představenstva
Vidče 247,
od 29. 4. 1992 do 15. 2. 1993
Jaroslav Kramoliš - člen představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, Horská 1734
od 29. 4. 1992 do 14. 10. 1993
Ing. Václav Pelikán - člen představenstva
Praha 5, V břízkách 3
od 29. 4. 1992 do 17. 10. 1997
Jiří Jaluvka, p.m. - člen představenstva
Malá Bystřice 88,
od 4. 1. 2001 do 2. 10. 2007
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně, nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
od 18. 2. 1999 do 4. 1. 2001
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď předseda a místopředseda představenstva samostatně, nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
od 17. 10. 1997 do 18. 2. 1999
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď předseda a místopředseda představenstva samostatně, nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď předseda a místopředseda představenstva samostatně, nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti při otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 14. 10. 1993 do 17. 10. 1997
Jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně.
od 15. 2. 1993 do 14. 10. 1993
Jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
od 29. 4. 1992 do 15. 2. 1993
Jednání: Představenstvo je statutární orgán, za společnost jednají členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 7. 9. 2006 do 2. 10. 2007
Ing. Miloslava Orsavová - člen
Brno, Mutěnická 4, PSČ 628 00
den vzniku členství: 28. 7. 2006
od 9. 8. 2005 do 2. 10. 2007
Ivan Stránský - člen dozorčí rady
Brno, Mandloňová 12
den vzniku členství: 8. 7. 2002
od 23. 4. 2003 do 13. 10. 2005
Ing. Karel Volánek - předseda
Brno, Raisova 32
den vzniku členství: 15. 5. 2001 - 26. 8. 2005
den vzniku funkce: 15. 5. 2001 - 26. 8. 2005
od 6. 2. 2002 do 23. 4. 2003
Ing. Karel Volánek - předseda
Brno, Raisova 32
den vzniku členství: 15. 5. 2000
den vzniku funkce: 15. 5. 2001
od 6. 2. 2002 do 30. 10. 2004
MVDr. Vlastimil Žďárský - člen
Brno, Langrova 17
den vzniku členství: 15. 5. 2001 - 8. 7. 2002
od 6. 2. 2002 do 7. 9. 2006
Ing. Miloslava Orsavová - člen
Brno, Mutěnická 4
den vzniku členství: 15. 5. 2001 - 28. 7. 2006
od 14. 9. 1999 do 6. 2. 2002
Milan Pupík - člen
Zubří 793,
od 15. 7. 1998 do 6. 2. 2002
MVDr. Vlastimil Žďárský - člen
Brno, Langrova 17
od 7. 1. 1998 do 15. 7. 1998
Jiří Poláček - člen
Brno, Křížkovského 45
od 17. 10. 1997 do 14. 9. 1999
Alena Langerová - člen
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1352
od 17. 10. 1997 do 6. 2. 2002
Ing. Karel Volánek - předseda
Brno, Raisova 32
od 14. 10. 1993 do 17. 10. 1997
Alena Cermanová - člen
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1343
od 14. 10. 1993 do 17. 10. 1997
Jaroslava Křenková - člen
Rožnov pod Radhoštěm, Beskydská 1297
od 14. 10. 1993 do 17. 10. 1997
Ing. Bohumil Zahradník - člen
Rožnov pod Radhoštěm, Svazarmovská 1692
od 15. 2. 1993 do 14. 10. 1993
Ing. Ludvík Pavlica - člen
Rožnov pod Radhoštěm, Kulturní 1736
od 29. 4. 1992 do 15. 2. 1993
Ing. Antonín Kovář - člen
Rožnov pod Radhoštěm, Valašská 1685
od 29. 4. 1992 do 14. 10. 1993
Vlasta Pospěchová - člen
Hutisko-Solanec, Zákopčí 250
od 29. 4. 1992 do 14. 10. 1993
Jiří Souček - člen
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1521
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

20. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

Druhé dítě se narodí v době, kdy ještě berete rodičovský příspěvek na prvního potomka nebo krátce po dočerpání dávky. Dostanete na druhé dítě mateřskou? Jak se liší pravidla u zaměstnankyň a podnikatelek?

Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

20. 3. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

Pro cestovatele, kteří často vyjíždějí za hranice, mají pojišťovny celoroční cestovní pojištění. Kolik celoroční cestovní pojistka stojí, co kryje a komu se vyplatí? Poradí náš přehled.

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

19. 3. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

Klienti chtějí zpátky peníze, které naposílali na špatně nastavené investiční pojistky. Po rozhodnutí finančního arbitra zatím pojistné v jednotlivých případech vracely Česká pojišťovna a Axa. Hraje se ale možná o statitisíce pojistek a miliardy korun. Rozhodovat budou soudy.

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

19. 3. 2018 | Jak na to | Jana Poncarová | 1 komentářů

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

Na faktuře za elektřinu nebo zemní plyn můžete objevit podivné poplatky. Například za to, že jste zavolali na zákaznickou linku. Nebo za to, že vám dodavatel poslal opis ztracené smlouvy. Zjistili jsme, co všechno vám dodavatelé naúčtují k ceně energií.

Dieselgate. Než se to promlčí

18. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Dieselgate. Než se to promlčí

Aféra dieselgate: koncern Volkswagen přiznal, že naftové motory vybavoval softwarem zkreslujícím výsledky emisních testů. Letos v září to budou tři roky. A je možné, že kdo si přijde stěžovat později, na toho Volkswagen udělá dlouhý nos: Je to promlčené!

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+159
+
-
2.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

+21
+
-
3.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-28
+
-
4.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-112
+
-
5.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-203
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Czech Exchange 2 557,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 618,00 Kč
Sberbank CZ 2 619,00 Kč
Expobank CZ 2 619,30 Kč
Oberbank 2 637,00 Kč
Česká spořitelna 2 661,00 Kč
ČSOB 2 657,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 699,20 Kč
Raiffeisenbank 2 703,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Koupě v bazaru - špatná dobírka
Poradna > Spotřebitelská poradna > Koupě v bazaru - špatná dobírka

Otázka: Dobrý den, přes online bazar jsem zakoupil elektroniku, dohodli jsme se na ceně a prodávající si na balík napsal chybnou sumu na dobírku. Dá se toto soudně vymáhat, když je to chyba prodávajícího? Jedná...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.