LOANA, a.s.
IČO: 15504026

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu19. 3. 1991
Obchodní firma
od 25. 10. 1995

LOANA, a.s.

od 19. 3. 1991 do 25. 10. 1995

LOANA, Rožnov pod Radhoštěm a.s.

Sídlo
od 5. 7. 2005 do 22. 10. 2015
Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 211, PSČ 756 61
od 19. 3. 1991 do 5. 7. 2005
Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 211
IČO
od 19. 3. 1991

15504026

DIČ

CZ15504026

Identifikátor datové schránky:ybfbja2
Právní forma
od 19. 3. 1991
Akciová společnost
Spisová značka139 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 5. 7. 2005
- Zprostředkovatelská činnost v oblasti penzijního připojištění
od 16. 9. 1999
- Výroba konfekčního textilního zboží v rozsahu: - výroba vrchního kojeneckého ošacení, punčochových kalhot a punčochového zboží, výrobků pro sportovní a zdravotní účely
od 16. 9. 1999
- Obchodní činnost v rozsahu: koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej - vyjma činnosti uvedených v příloze 1, 2 a 3 zákona č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů
od 3. 5. 1991 do 25. 10. 1995
- projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění
od 19. 3. 1991 do 16. 9. 1999
- výroba vrchního kojeneckého ošacení, punčochových kalhot a punčochového zboží, výrobkl pro sportovní a zdravotní účely
od 19. 3. 1991 do 16. 9. 1999
- obchodní činnost a maloobchodní činnost
Ostatní skutečnosti
od 23. 11. 2005 do 19. 12. 2005
- Základní kapitál společnosti ve výši 70.000.000,-Kč (tj. slovy: sedmdesát milionů korun českých), představovaný plně splaceným peněžitým vkladem jediného akcionáře společnosti , se zvyšuje celkem o 45.000.000,-Kč (tj. slovy: čtyřicet pět milionů korun čes kých) na 115.000.000,-Kč (tj. slovy: jedno sto patnáct milionů korun českých), a to upsáním 9.000.000 ks (tj. slovy: devět milionů kusů) nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 5,-Kč (tj. slovy: pět korun českých), které budou vyd ány v listinné podobě. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 23. 11. 2005 do 19. 12. 2005
- Akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti na základě přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku. Přednostní právo na upsání nových akcií musí být vykonáno v sídle společnosti ve lhůtě dvou týdnů počínaje dnem doručení oznámení představens tva společnosti jedinému akcionáři, o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Oznámení dle přechozí věty bude představenstvem učiněno neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů po doručení výpisu z obcho dního rejstříku obsahujícího zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to faxem a následným doporučeným dopisem, přičemž za okamžik doručení oznámení bude považováno doručení příslušné faxové zprávy jedi nému akcionáři.
od 23. 11. 2005 do 19. 12. 2005
- Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 5,-Kč lze upsat 9.000.000/14.000.000 jedné nové akcie s tím, že upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurs nových akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního p ráva jediného akcionáře společnosti, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. Právo na upisování akcií bez využití přednostního práva je třeba uplatnit v sídle společnosti ve lhůtě dvou týdnů. Počátek běhu této lhůty bude oznámen upisovatelům oznámením v Obchodním věstníku. Emisní kurs bude v takovém případě určen představenstvem společnosti, a to ve výši rovnající se nejméně jmenovité hodnotě akcií.
od 23. 11. 2005 do 19. 12. 2005
- Upisovatel splatí minimálně 30 % emisního kurzu akcií na zvláštní účet společnosti vedený u ČSOB, a.s., č. účtu: 17xxxx nejpozději do dvou týdnů ode dne upsání akcií. Upisovatel je povinen splatit zbývající část emisního kursu akcií na zmíněný účet ve lhůtě jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 24. 10. 2002 do 9. 12. 2002
- Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 24.4.2002 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu takto:
od 24. 10. 2002 do 9. 12. 2002
- Základní kapitál se zvyšuje o Kč 67.820.970,-Kč na 70.000.000,-Kč (tj. slovy: sedmdesát milionů korun českých), a to upsáním 13.564.194 ks (tj. slovy: třináct milionů pět set šedesát čtyři tisíc sto devadesát čtyři kusů) nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 5,-Kč (tj. slovy: pět korun českých), které budou vydány v listinné podobě. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 16. 9. 1999 do 24. 10. 2002
- Usnesením valné hromady akcionářů ze dne 20. července 1999 bylo rozhodnuto o snížení základního jmění takto:
od 16. 9. 1999 do 24. 10. 2002
- Z důvodu úhrady neuhrazených ztrát z minulého období se snižuje základní jmění společnosti o 431.447.940,-Kč.
od 16. 9. 1999 do 24. 10. 2002
- Ve smyslu ustanovení § 213 a) obchodního zákoníku bude snížení základního jmění společnosti ve výše uvedeném rozsahu provedeno tak, že se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti u všech akcií společnosti z 1.000,-Kč na 10,-Kč.
od 16. 9. 1999 do 24. 10. 2002
- Akcionáři společnosti předloží své akcie k vyznačení snížené hodnoty představenstvu společnosti na základě zápisu snížení základního jmění společnosti v obchodním rejstříku, a to po doručení výzvy představenstva.
od 16. 9. 1999 do 24. 10. 2002
- Lhůta pro předložení akcií jednotlivými akcionáři činí 14 dnů a počíná běžet po uplynutí 30 ti dnů od odeslání výzvy představenstva akcionářům k předložení akcií.
od 17. 12. 1991 do 27. 11. 1996
- Vnitřní organizační jednotka: Název: LOANA, Rožnov pod Radhoštěm, a.s. se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, Střední odborné učiliště textilní - Horní Paseky Sídlo: Rožnov pod Radhoštěm Vedoucí: Mgr. Marta Pavelcová, bytem Frenštát p. R., Jiřího Felixe 1685
od 3. 5. 1991 do 20. 5. 1993
- Základní kapitál: Základní kapitál společnosti činí 270 697 000,-Kč. Je na něj vydána 1 akcie / zatimní list / o nominální hodnotě 100 000,-Kč a 1 akcie / zatimní list / o nominální hodnotě 270 597 000,-Kč. V základním kapitálu není zahrnuta hodnota pozemků, které má společnost ve vlastnictví.
od 29. 3. 1991 do 3. 5. 1991
- Základní kapitál: Základní kapitál společnosti činí 282 418 000,-Kč. Je na něj vydána 1 akcie ( zatimní list ) o nominální hodnotě 100 000,-Kč a 1 akcie ( zatimní list ) o nominální hodnotě 282 318,-Kč. V základním kapitálu není zahrnuta hodnota pozemků, které má společnost ve vlastnictví.
od 29. 3. 1991 do 3. 5. 1991
- Akcie ( zatimní listy ) společnosti zní na jméno.
od 19. 3. 1991
- Z p ů s o b z a l o ž e n í : Akciová společnost byla založena jednorázově dle §§ 25 a 62 zák.č. 104/90 Sb. na základě zakladatelské smlouvy - plánu ze dne 11.2.1991 a přijatých stanov.
od 19. 3. 1991 do 29. 3. 1991
- Základní kapitál: Základní kapitál společnosti činí 100 000,-Kč, je vydána jedna hromadná akcie na jméno.
Kapitál
od 20. 11. 2006
Základní kapitál 115 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 12. 2005 do 20. 11. 2006
Základní kapitál 115 000 000 Kč
od 20. 3. 2003 do 19. 12. 2005
Základní kapitál 70 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 12. 2002 do 20. 3. 2003
Základní kapitál 70 000 000 Kč
od 27. 11. 2002 do 9. 12. 2002
Základní kapitál 2 179 030 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 10. 2002 do 27. 11. 2002
Základní kapitál 2 179 030 Kč
od 15. 2. 1996 do 24. 10. 2002
Základní kapitál 435 806 000 Kč
od 20. 5. 1993 do 15. 2. 1996
Základní kapitál 285 806 000 Kč
od 19. 12. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 23 000 000.
od 19. 12. 2005
v listinné podobě
od 9. 12. 2002 do 19. 12. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 14 000 000.
od 9. 12. 2002 do 19. 12. 2005
v listinné podobě
od 15. 2. 1996 do 9. 12. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 435 806.
od 15. 2. 1996 do 9. 12. 2002
listinné akcie
od 20. 5. 1993 do 15. 2. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 285 806.
Statutární orgán
od 10. 6. 2008
Klaus Müller - člen představenstva
Tutzing, Beiselstrasse 19, PSČ 823 27, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 19. 3. 2008
od 15. 4. 2008 do 10. 6. 2008
Klaus Müller - předseda představenstva
Tutzing, Beiselstrasse 19, PSČ 823 27, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 19. 3. 2008
den vzniku funkce: 19. 3. 2008 - 27. 5. 2008
od 15. 4. 2008 do 10. 6. 2008
MVDr. Ladislav Urban - člen představenstva
Plasy, Topolová 350, PSČ 331 01
den vzniku členství: 26. 11. 2007 - 27. 5. 2008
od 29. 1. 2008 do 15. 4. 2008
Johann Hörndl - člen představenstva
Nondorf 125, 3945 Hoheneich, Rakousko
den vzniku členství: 21. 12. 2007 - 19. 3. 2008
od 3. 12. 2007 do 15. 4. 2008
MVDr. Ladislav Urban - předseda představenstva
Plasy, Topolová 350, PSČ 331 01
den vzniku členství: 26. 11. 2007
den vzniku funkce: 26. 11. 2007 - 19. 3. 2008
od 1. 2. 2007 do 3. 12. 2007
Ing. Antonín Pavelka - předseda představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, Za Hážovkou 1966, PSČ 756 61
den vzniku členství: 24. 1. 2007 - 26. 11. 2007
den vzniku funkce: 24. 1. 2007 - 26. 11. 2007
od 24. 2. 2005 do 1. 2. 2007
Ing. Antonín Pavelka - předseda představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, Za Hážovkou 1966
den vzniku členství: 23. 1. 2004 - 23. 1. 2007
den vzniku funkce: 23. 1. 2004 - 23. 1. 2007
od 24. 2. 2005 do 29. 1. 2008
Johann Hörndl - člen představenstva
Nondorf 125, 3945 Hoheneich, Rakousko
den vzniku členství: 21. 12. 2004 - 21. 12. 2007
od 14. 4. 2004 do 24. 2. 2005
Ing. Antonín Pavelka - předseda představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice 1966
den vzniku členství: 23. 1. 2004
den vzniku funkce: 23. 1. 2004
od 14. 4. 2004 do 24. 2. 2005
Ing. Vladimír Macfelda - člen představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, Kulturní 1736
den vzniku členství: 23. 1. 2004 - 20. 12. 2004
od 26. 2. 2003 do 14. 4. 2004
Ing. Antonín Pavelka - předseda představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice 1966
den vzniku členství: 22. 1. 2001 - 22. 1. 2004
od 5. 2. 2002 do 26. 2. 2003
Mag. Herbert Hütter - předseda představenstva
8047 Graz, Waldteufelweg 18, Rakouská republika
den vzniku funkce: 27. 6. 2001
od 5. 2. 2002 do 26. 2. 2003
- v ČR bytem Hotel Eroplán, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
od 20. 4. 1998 do 5. 2. 2002
Ing.Mag. Günter Rausch - člen představenstva
Th. Koszhatgasse 14, 9170 Ferlach, Rakouská republika
od 20. 4. 1998 do 5. 2. 2002
- v ČR bytem Rožnov pod Radhoštěm, Horní Paseky 306, datum narození: 27.8.1960
od 20. 4. 1998 do 15. 4. 2003
Ing. Antonín Pavelka - člen představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice 1966
den vzniku členství: 22. 1. 2001
od 14. 10. 1997 do 5. 2. 2002
Ing. Stefan Ungerboeck - člen představenstva
Bahngasse 47, A-2821 Lanzenkirchen Rakouská republika
od 10. 3. 1997 do 14. 10. 1997
Mag. Sabine Verena Humer - člen představenstva
6060 Hall in Tirol, Alte Landstrasse 6, Rakouská republika
od 10. 3. 1997 do 14. 10. 1997
- v ČR bytem Rožnov pod Radhoštěm, Hotel Eroplán datum narození: 2.4.1962
od 10. 3. 1997 do 20. 4. 1998
Mag. Wolfgang Wolfer - člen představenstva
Wiener Neustadt, Rakousko, Eziling 45, Rakouská republika
od 10. 3. 1997 do 20. 4. 1998
- v ČR bytem Rožnov pod Radhoštěm, Hotel Eroplán datum narození: 20.3.1955
od 10. 3. 1997 do 14. 4. 2004
ing. Vladimír Macfelda - člen představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, Kulturní 1736
den vzniku členství: 24. 10. 2000 - 22. 1. 2004
od 10. 7. 1996 do 10. 3. 1997
Mag. Sabine Verena Humer - člen představenstva
6060 Hall in Tirol, Alte Landstrasse 6, Rakouská republika
od 10. 7. 1996 do 10. 3. 1997
- v ČR bytem Rožnov pod Radhoštěm, Hotel Eroplán
od 10. 7. 1996 do 10. 3. 1997
ing. Vladimír Macfelda - člne představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, Kulturní 1736
od 25. 10. 1995 do 10. 7. 1996
Dipl. ing. Klaus Rudolph Walther - místopředseda představenstva
A-3943 Schrems, Gmünder Strasse 43
od 25. 10. 1995 do 10. 7. 1996
- v ČR bytem Rožnov pod Radhoštěm, Hotel Eroplán
od 25. 10. 1995 do 10. 3. 1997
Mag. Wolfgang Wolfer - člen představenstva
Wiener Neustadt, Rakousko, Eziling 45, Rakouská republika
od 25. 10. 1995 do 10. 3. 1997
- v ČR bytem Rožnov pod Radhoštěm, Hotel Eroplán
od 26. 1. 1993 do 10. 7. 1996
ing. Vladimír Stančík - předseda představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1017
od 19. 3. 1991 do 26. 1. 1993
ing. Vladimír Stančík - předseda představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, Oděská 1572
od 19. 3. 1991 do 25. 10. 1995
ing. Zdeněk Cahlík - místopředseda představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, Partyzánská 1099
od 19. 3. 1991 do 25. 10. 1995
ing. Zbyněk Přikryl - člen představenstva
Raškovice 127,
od 19. 3. 1991 do 25. 10. 1995
ing. Jurgen Kalff - člen představenstva
B 4731 RaerenEynatten Berlott 31
od 19. 3. 1991 do 25. 10. 1995
ing. Jiří Sedlář - člen představenstva
Praha 4, Mikulova 1571
od 10. 6. 2008
Způsob jednání: Za společnost jedná jeden člen představenstva.
od 20. 4. 1998 do 10. 6. 2008
J e d n á n í : Za společnost jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva společně.
od 25. 10. 1995 do 20. 4. 1998
J e d n á n í : Za společnost je oprávněn jednat každý člen představenstva samostaně.
od 19. 3. 1991 do 25. 10. 1995
P o d e p i s o v á n í : Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a vždy nejméně jeden člen představenstva.
Prokura
od 29. 7. 1992 do 25. 10. 1995
ing. Zdeněk Cahlík
Rožnov pod Radhoštěm, Partyzánská 1099
Dozorčí rada
od 22. 10. 2015
Ing. ANNA ČÍPOVÁ - člen dozorčí rady
Rožnov pod Radhoštěm, Revoluční, PSČ 756 61
den vzniku členství: 9. 11. 2007
od 29. 1. 2008
Alfréd Kilbertus - člen dozorčí rady
Wankstrasse 7b, D-86972, Altenstadt, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 10. 12. 2007
od 26. 11. 2007 do 22. 10. 2015
Ing. Anna Čípová - člen dozorčí rady
Rožnov pod Radhoštěm, Revoluční 1702, PSČ 756 61
den vzniku členství: 9. 11. 2007
od 5. 7. 2005
Gottfried Göthel - předseda
Amselstrasse 15, 86956 Schongau, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 14. 3. 2005
den vzniku funkce: 7. 4. 2005
od 5. 7. 2005 do 26. 11. 2007
Ing. Jiří Janeček - člen
Rožnov pod Radhoštěm, Polanského 2521, PSČ 756 61
den vzniku členství: 25. 9. 2004 - 9. 11. 2007
od 24. 2. 2005 do 29. 1. 2008
Alfréd Kilbertus - člen
Wankstrasse 7b, D-86972, Altenstadt, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 10. 12. 2004 - 10. 12. 2007
od 29. 12. 2004 do 5. 7. 2005
Ing. Jiří Janeček - člen
Rožnov pod Radhoštěm - Dolní Paseky, 2521, PSČ 756 61
den vzniku členství: 25. 9. 2004
od 26. 2. 2003 do 24. 2. 2005
Johann Hörndl - místopředseda
Nondorf 125, 3945 Hoheneich, Rakousko
den vzniku členství: 13. 3. 2002 - 10. 12. 2004
od 26. 2. 2003 do 5. 7. 2005
Gottfried Göthel - předseda
Amselstrasse 15, 86956 Schongau, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 13. 3. 2002 - 13. 3. 2005
od 13. 8. 2002 do 26. 2. 2003
Dkfm. Lothar M.Hawel - člen
Asternweg 3a, D-61350 Bad Homburg a.d.H., Spolková republika Německo
den vzniku členství: 22. 1. 2001 - 13. 3. 2002
od 15. 6. 2002 do 27. 11. 2002
Marta Poláchová - člen
Horní Bečva 282, , PSČ 756 57
den vzniku členství: 24. 9. 2001 - 17. 6. 2002
od 15. 6. 2002 do 29. 12. 2004
Ing. Jiří Janeček - člen
Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Paseky 2521, PSČ 756 61
den vzniku členství: 24. 9. 2001 - 24. 9. 2004
od 5. 2. 2002 do 26. 2. 2003
Dipl. Ing. Klaus Eberhardt - člen
Burgangelweg 29, Oberstaufen, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 26. 6. 2001 - 13. 3. 2002
od 5. 11. 1998 do 15. 6. 2002
Marta Poláchová - člen
Horní Bečva 282, , PSČ 756 57
od 5. 11. 1998 do 15. 6. 2002
Otakar Válek - člen
Velké Karlovice 922, , PSČ 755 06
od 20. 4. 1998 do 5. 2. 2002
Mag. Herbert Hütter - člen
8047 Graz, Waldteufelweg 18, Rakouská republika
od 20. 4. 1998 do 5. 2. 2002
- datum narození: 9.1.1948
od 20. 4. 1998 do 26. 2. 2003
Mag. Johann Karl Moser - předseda
1220 Wien, Grosse, Bucht-Strasse, SV Einigkeit H 8, Rakouská republika
den vzniku funkce: 22. 1. 2001
od 20. 4. 1998 do 26. 2. 2003
- datum narození: 3.2.1954
od 20. 4. 1998 do 26. 2. 2003
Dipl. Ing. Mag. Dr. Werner Jammernegg - člen
8010 Graz, Obere Teichstrasse 25/12, Rakouská republika
den vzniku členství: 22. 1. 2001 - 13. 3. 2002
od 20. 4. 1998 do 26. 2. 2003
- datum narození: 9.5.1953
od 27. 1. 1998 do 20. 4. 1998
Ing.Mag.DDr. Peter Gerhalter - předseda
Bäckweg 22, 8141 Unterpremstätten, Rakouská republika
od 27. 1. 1998 do 20. 4. 1998
- dat.nar.: 11.8.1955
od 27. 1. 1998 do 13. 8. 2002
Ing.Mag. Johann Aigner - místopředseda
Weidenweg 1, 4210 Engerwitzdorf, Rakouská republika
od 27. 1. 1998 do 13. 8. 2002
- dat.nar.: 31.10.1953
od 10. 3. 1997 do 27. 1. 1998
Dkfm. Walter Schützl - člen
A-2500 Baden, Pfarrplatz 8, Rakouská republika
od 10. 3. 1997 do 27. 1. 1998
- datum narození: 8.9.1940
od 10. 3. 1997 do 27. 1. 1998
Dr. Wolfgang Przyborski - předseda
A-1030 Wien, Jacquingasse 33
od 10. 3. 1997 do 27. 1. 1998
- datum narození: 2.6.1936
od 10. 3. 1997 do 20. 4. 1998
Pavel Kovařík - člen
Trojanovice 771,
od 10. 3. 1997 do 20. 4. 1998
ing. Božena Červinková - člen
Ostrava-Poruba, K.Pokorného 1300
od 10. 3. 1997 do 5. 11. 1998
ing. Vladimír Číp - člen
Rožnov pod Radhoštěm, Revoluční 1702
od 10. 3. 1997 do 5. 11. 1998
Antonie Přibylová - člen
Dolní Lutyně, K Záblatí 214
od 27. 11. 1996 do 10. 3. 1997
ing. Božena Červinková - člen
Ostrava-Poruba, K.Pokorného 1300
od 25. 10. 1995 do 27. 11. 1996
ing. Zbyněk Přikryl - člen
Raškovice 363,
od 25. 10. 1995 do 10. 3. 1997
Dr. Wolfgang Przyborski - předseda
A-1030 Wien, Jacquingasse 33
od 25. 10. 1995 do 10. 3. 1997
ing. Vladimír Číp - člen
Rožnov pod Radhoštěm, Revoluční 1702
od 25. 10. 1995 do 10. 3. 1997
Antonie Přibylová - člen
Rožnov pod Radhoštěm, 5.května 1349
od 25. 10. 1995 do 10. 3. 1997
Pavel Kovařík - člen
Trojanovice 771,
Akcionáři
od 22. 10. 2004
ERGEE Holding GmbH
Gmünder Str. 43, 3943 Schrems, Rakouská republika
od 18. 5. 2002 do 22. 10. 2004
ERGEE Textilgruppe GmbH se sídlem Schrems, Rakousko
obchodní adresa Gmünderstr. 43, 3943 Schrems, Rakousko
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

20. 6. 2018 | Co se děje | Jan Traxler | 7 komentářů

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

Finanční nezávislost. Kdo by nechtěl být rentiérem! Často volíme řešení, které je na pohled sexy, jenže nemusí být výhodné. Jak efektivně čerpat rentu, abyste nemuseli zbytečně platit daně?

Podpora v nezaměstnanosti, kterou není z čeho počítat: brutálně nízká

20. 6. 2018 | Jak na to | Terezie Nývltová Vojáčková

Podpora v nezaměstnanosti, kterou není z čeho počítat: brutálně nízká

V některých případech se podpora v nezaměstnanosti neurčuje z výdělku v posledním zaměstnání, ale z průměrné mzdy. Taková podpora je ovšem velmi nízká.

Na co dát pozor při placení v cizině? Pár dobrých rad

19. 6. 2018 | Jak na to | Monika Veselíková

Na co dát pozor při placení v cizině? Pár dobrých rad

Spolehnout radši na kartu, nebo směnit hotovost? Kdo dá lepší kurz a stojí výběry z bankomatu pořád tolik? Peníze.cz přinášejí několik užitečných rad pro každého, kdo letos vymění české rybníky za šplouchání moře.

Desetiprocentní výnosy jsou reálné

19. 6. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 2 komentáře

Desetiprocentní výnosy jsou reálné

I v předražené Praze dává smysl investovat do nemovitostí. Přesněji: do kanceláří. Ještě přesněji: do komplexů za 400 milionů až miliardu a půl.

Babiš vlevo vybočený

18. 6. 2018 | Komentář | Pavel Jégl | 11 komentářů

Babiš vlevo vybočený

Páteř chystané vlády Andreje Babiše bude vychýlená doleva. Postarají se o to jak sociální demokraté, tak komunisté.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Za vším hledej ženu. I za multimiliardovou Alibabou

Za vším hledej ženu. I za multimiliardovou Alibabou

Zakladatel Amazonu Jeff Bezos je podle březnového vydání časopisu Forbes nejbohatším člověkem na světě. Na paty mu však stále více začíná šlapat Jack Ma. Jeho společnost Alibaba...více

Jak se zbavit strachu z mluvení na veřejnosti

Jak se zbavit strachu z mluvení na veřejnosti

Strach z mluvení na veřejnosti trápí podle statistik každého čtvrtého člověka. Schopnost zdatné rétoriky přitom představuje dovednost, která může pomoci s pokrokem v kariéře,...více

Konopné výrobky nahrazují CD či mp3. Fungují jako nosiče hudby

Konopné výrobky nahrazují CD či mp3. Fungují jako nosiče hudby

Legalizace konopí postupuje západním světem a k prodeji patří samozřejmě i prezentace. Různé konopné produkty čím dál častěji prezentují také umělci. A nejen prezentují. Zakládají...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+130
+
-
2.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

+13
+
-
3.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-161
+
-
4.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-197
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-285
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 577 785 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 589,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 595,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
MONETA Money Bank 2 656,00 Kč
Expobank CZ 2 657,40 Kč
Sberbank CZ 2 661,00 Kč
Česká spořitelna 2 700,00 Kč
ČSOB 2 702,00 Kč
Komerční banka 2 712,90 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 739,20 Kč
Raiffeisenbank 2 749,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Za vším hledej ženu. I za multimiliardovou Alibabou

Za vším hledej ženu. I za multimiliardovou Alibabou

Zakladatel Amazonu Jeff Bezos je podle březnového vydání časopisu Forbes nejbohatším člověkem...více

Jak se zbavit strachu z mluvení na veřejnosti

Jak se zbavit strachu z mluvení na veřejnosti

Strach z mluvení na veřejnosti trápí podle statistik každého čtvrtého člověka. Schopnost...více

Konopné výrobky nahrazují CD či mp3. Fungují jako nosiče hudby

Konopné výrobky nahrazují CD či mp3. Fungují jako nosiče hudby

Legalizace konopí postupuje západním světem a k prodeji patří samozřejmě i prezentace....více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod bytu s podnájemníky z DV do OV
Poradna > Realitní poradna > Převod bytu s podnájemníky z DV do OV

Otázka: Dobrý den, koupila jsem byt v DV (a také jsem se stala členkou družstva a nájemcem bytu). Byt jsem pak na základě podnájemní smlouvy na rok pronajala. V průběhu toho roku byl byt převeden z OV do DV....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.