OSPAP a.s.
IČO: 16193202 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu27. 3. 1991
Datum zániku1. 7. 2016
StavVymazáno
Obchodní firma
od 1. 7. 2009 do 1. 7. 2016

OSPAP a.s.

od 19. 5. 1993 do 1. 7. 2009

OSPAP VELKOOBCHOD PAPÍREM, a.s.

od 27. 3. 1991 do 19. 5. 1993

OSPAP a.s.

Sídlo
od 22. 11. 1994 do 1. 7. 2016
Praha 10, K Hrušovu 292/4, PSČ 102 23
od 27. 3. 1991 do 22. 11. 1994
Praha 1, Ve Smečkách 20
IČO
od 27. 3. 1991 do 1. 7. 2016

16193202

DIČ

CZ16193202

Identifikátor datové schránky:8eyfip2
Právní forma
od 27. 3. 1991 do 1. 7. 2016
Akciová společnost
Spisová značka610 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 11. 6. 2009 do 1. 7. 2016
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 3. 2005 do 11. 6. 2009
- velkoobchod
od 1. 3. 2005 do 11. 6. 2009
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 1. 3. 2005 do 11. 6. 2009
- maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
od 1. 3. 2005 do 11. 6. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb
od 1. 3. 2005 do 11. 6. 2009
- skladování zboží a manipulace s nákladem
od 24. 11. 1998 do 1. 3. 2005
- Polygrafická výroba
od 19. 5. 1993 do 24. 11. 1998
- ofsetový tisk
od 19. 5. 1993 do 1. 3. 2005
- provozování skladů
od 19. 5. 1993 do 1. 3. 2005
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného
od 27. 3. 1991 do 19. 5. 1993
- nákup, prodej a skladování tabelačních papírů a potřeb pro výpočetní techniku, eprografických materiálů a pomůcek pro ofsetový tisk
od 27. 3. 1991 do 19. 5. 1993
- nákup, prodej a skladování výrobků z plastických hmot, střešních a izolačních materiálů, technických a knihařských potřeb a výrobků pro vybavení kanceláří
od 27. 3. 1991 do 19. 5. 1993
- úprava a jiné zpracování zboží nakoupeného pro prodej
od 27. 3. 1991 do 19. 5. 1993
- poskytování odborných služeb spojených s úpravami, zušlechťováním a zpracováním papíru a lepenek
od 27. 3. 1991 do 19. 5. 1993
- obchodní činnost
od 27. 3. 1991 do 19. 5. 1993
- nákup, prodej a skladování papíru, kartonu a lepenek a výrobků z nich
Ostatní skutečnosti
od 5. 2. 2014 do 27. 1. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 1. 1. 2012 do 1. 7. 2016
- Na obchodní společnost OSPAP a.s., se sídlem Praha 10, K Hrušovu 292/4, PSČ 102 23, IČ: 161 93 202, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti MULTIEXPO, spol.s.r.o., se sídlem Praha 10, K Hrušovu 292/4, PSČ 102 23, IČ: 186 30 600.
od 8. 9. 2005 do 1. 7. 2016
- Mimořádná valná hromada akciové společnosti OSPAP VELKOOBCHOD PAPÍREM, a.s. se sídlem Praha 10, K Hrušovu 292/4, PSČ 102 23, IČ 161 93 202, konaná dne 3. srpna 2005 na základě žádosti hlavního akcionáře ve smyslu § 183i a násl. obchod. zák. ve věci přecho du ostatních účastnických cenných papírů společnosti OSPAP VELKOOBCHOD PAPÍREM, a.s. na hlavního akcionáře schválila toto usnesení, které bylo sepsáno notářským zápisem č.j. NZ 362/2005, N 440/2005 dne 03.08. 2005 v tomto znění: "Valná hromada schvaluje, aby všechny účastnické cenné papíry společnosti, které nejsou ve vlastnictví společnosti PaperlinX Austria Gesellschaft mbH, se sídlem Kärntner Ring 14,1010 Wien, Rakousko jako hlavního akcionáře společnosti ve smyslu § 183i obch odního zákoníku, jak je osvědčeno níže uvedenými údaji, přešly za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. na společnost PaperlinX Austria Gesellschaft mbH. K přechodu účastnických cenných papírů společnosti doj de podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Po přechodu účastnických cenných papírů společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na PaperlinX Austria Gesellschaft mbH vznikne dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku p rávo na zaplacení protiplnění určeného podle § 183j odst. 6 obchodního zákoníku ve výši 660 Kč za každou kmenovou akcii společnosti v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Uvedené protiplnění bude po přechodu účastnických cenných papírů společnosti na PaperlinX Austria Gesellschaft mbH poskytnuto každé oprávněné osobě bez zbytečného odkladu poté, kdy budou splněny podmínky podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkající se účastnických cenných papírů společnosti dané oprávněné osoby, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců ode dne splnění podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkajících se účastnických cenných papírů společnosti dané oprávněné osoby. Protiplnění bude poskytnuto oprávněné osobě prostřednictvím provozova tele poštovních služeb formou poštovního poukazu na adresu bydliště nebo sídla oprávněné osoby uvedenou v seznamu akcionářů, je-li tato oprávněná osoba akcionářem společnosti; pokud je oprávněná osoba zástavním věřitelem, bude protiplnění poskytnuto formo u poštovního poukazu na adresu bydliště nebo sídla zástavního věřitele uvedenou v zástavním rubopisu. Protiplnění může být poskytnuto oprávněné osobě namísto poštovního poukazu bezhotovostním převodem na účet, který oprávněná osoba uvede v písemném oznáme ní s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby doručeném na adresu společnosti nejpozději do doby, kdy budou splněny ohledně účastnických cenných papírů, za které má být oprávněné osobě poskytnuto protiplnění, podmínky podle § 183m odst. 2 obchodního zákon íku. Protiplnění může být oprávněné osobě na její žádost poskytnuto rovněž v hotovosti v sídle společnosti ve společností stanovených pokladních hodinách, pokud výše protiplnění vypláceného oprávněné osobě nepřesáhne 30 000 Kč. Ze seznamu akcionářů vyplývá, že PaperlinX Austria Gesellschaft mbH je vlastníkem kmenových akcií společnosti v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč každá, tj. akcie série A čísla: 000017, 000044, 000050 000063, 000097, 000122, 000190, 000269, 000273, 000287, 000313, 000325, 000376, 000395, 000419, 000447, 000473, 000476, 000496, 000521, 000568, 000581, 000592, 000610, 000639, 000640, 000641, 000642 a hromadné listiny série H čísla: 000001, 000003, 000030, 000050, 000056, 000057 , 000061, 000072, 000073, 000083, 000095, 000115, 000122, 000137, 000155, 000156, 000167, 000183, 000190, 000192, 000194, 000201, 000213, 000219, 000233, 000245, 000254, 000256, 000261, 000262, 000275, 000314, 000331, 000334, 000337, 000342, 000343, 00035 0, 000357, 000374, 000390, 000416, 000426, 000431, 000433, 000440, 000462, 000476, 000512, 000529, 000540, 000541, 000559, 000584, 000585, 000595, 000596, 000604, 000619, 000620, 000651, 000656, 000657, 000666, 000673, 000707, 000719, 000720, 000721, 0007 22, 000749, 000761, 000767, 000769, 000773, 000796, 000821, 000822, 000827, 000828, 000831, 000834, 000847, 000855, 000856, 000891, 000932, 000962, 000982, 000995, 000999, 001015, 001042, 001089, 001105, 001187, 001220, 001232, 001241, 001276, 001285, 001 317, 001344, 001375, 001398, 001405, 001422, 001481, 001506, 001516, 001522, 001607, 001611, 001615, 001620, 001624, 001634, 001659, 001681, 001730, 001737, 001740, 001741. To znamená, že PaperlinX Austria Gesellschaft mbH je vlastníkem 721 239 kusů kmeno vých akcií společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 721 239 000 Kč, což představuje 98,57 % základního kapitálu společnosti; s těmito akciemi je spojen 98,57 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti. Společnost nevydala žádné jiné účastni cké cenné papíry než 731 675 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 731 675 000 Kč."
od 1. 7. 1997 do 23. 6. 2003
- Akcie zaknihované.
od 28. 11. 1992 do 1. 7. 2016
- Dodatek ke stanovám ze dne 20.8.1992
od 8. 4. 1991 do 1. 7. 2016
- Dodatek stanov byl přijat valnou hromadou ze dne 29. března 1991
od 8. 4. 1991 do 1. 7. 2016
- Základní kapitál: je ke dni zápisu zcela upsán a splacen.
od 29. 3. 1991 do 8. 4. 1991
- Podle usnesení valné hromady ze dne 28. března 1991 se základní kapitál společnosti zvýší o 350.056.000,- Kčs.
od 27. 3. 1991 do 8. 4. 1991
- Základní kapitál společnosti je zcela upsán a splacen zakladatelem.
od 27. 3. 1991 do 1. 7. 2016
- Údaje o zřízení společnosti: akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelským plánem ze dne 18.3.1991 podle § 25 zák. č. 104/90. Tímto zakladatelským plánem bylo upraveno složení představenstva, dozorčí rady a byly schváleny stanovy.
od 27. 3. 1991 do 1. 7. 2016
- Akciový kapitál byl zcela upsán a splacen zakladatelem.
Kapitál
od 19. 5. 1993 do 1. 7. 2016
Základní kapitál 731 675 000 Kč
od 29. 3. 1993 do 19. 5. 1993
Základní kapitál 731 675 000 Kč
od 10. 3. 1993 do 29. 3. 1993
Základní kapitál 511 675 000 Kč
od 28. 11. 1992 do 10. 3. 1993
Základní kapitál 511 675 000 Kč
od 8. 4. 1991 do 28. 11. 1992
Základní kapitál 350 156 000 Kč
od 27. 3. 1991 do 8. 4. 1991
Základní kapitál 100 000 Kč
od 23. 6. 2003 do 1. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 731 675.
od 23. 6. 2003 do 1. 7. 2016
v listinné podobě
od 19. 5. 1993 do 23. 6. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 731 675.
od 29. 3. 1993 do 19. 5. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 731 675.
od 10. 3. 1993 do 29. 3. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 511 675.
od 28. 11. 1992 do 10. 3. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 268 630.
od 28. 11. 1992 do 10. 3. 1993
Akcie na majitele err, počet akcií: 243 045.
od 8. 4. 1991 do 28. 11. 1992
Akcie na jméno err, počet akcií: 350.
od 8. 4. 1991 do 28. 11. 1992
Akcie na majitele err, počet akcií: 156.
od 27. 3. 1991 do 8. 4. 1991
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 29. 2. 2016 do 1. 7. 2016
Ing. PETR BREBURDA - předseda představenstva
Praha - Záběhlice, Mattioliho, PSČ 106 00
den vzniku členství: 22. 3. 2015
den vzniku funkce: 8. 2. 2016
od 27. 1. 2016 do 1. 7. 2016
JENÖ SZILÁGYI - člen představenstva
Göd, Leiningen utca 3, PSČ 213 1, Maďarská republika
den vzniku členství: 19. 1. 2016
den vzniku funkce: 19. 1. 2016
od 19. 8. 2015 do 29. 2. 2016
Ing. PETR BREBURDA - člen představenstva
Praha - Záběhlice, Mattioliho, PSČ 106 00
den vzniku členství: 22. 3. 2015
od 17. 7. 2015 do 19. 8. 2015
Ing. PETR BREBURDA - předseda představenstva
Praha - Záběhlice, Mattioliho, PSČ 106 00
den vzniku členství: 21. 3. 2010 - 21. 3. 2015
den vzniku funkce: 1. 1. 2011 - 21. 3. 2015
od 9. 12. 2011 do 17. 7. 2015
Ing. Petr Breburda - předseda představenstva
Praha 10 - Záběhlice, Mattioliho 3271/4, PSČ 106 00
den vzniku členství: 21. 3. 2010
den vzniku funkce: 1. 1. 2011
od 12. 1. 2011 do 9. 12. 2011
Ing. Petr Breburda - předseda představenstva
Praha 10 - Záběhlice, Mattioliho 3271/4, PSČ 106 00
den vzniku členství: 20. 3. 2005 - 21. 3. 2010
den vzniku funkce: 1. 1. 2011
od 4. 9. 2008 do 12. 1. 2011
Ing. Petr Breburda - člen představenstva
Praha 10 - Záběhlice, Mattioliho 3271/4, PSČ 106 00
den vzniku členství: 20. 3. 2005
od 1. 7. 2008 do 12. 1. 2011
Ing. Václav Koukol - předseda představenstva
Praha 9, V Žabokřiku 643, PSČ 190 17
den vzniku členství: 13. 6. 2008 - 31. 12. 2010
den vzniku funkce: 13. 6. 2008 - 31. 12. 2010
od 1. 7. 2008 do 5. 2. 2014
Ing. Ivana Holá - místopředseda představenstva
Praha 10, Nosická 2386/18, PSČ 100 00
den vzniku členství: 13. 6. 2008 - 31. 12. 2013
den vzniku funkce: 13. 6. 2008 - 31. 12. 2013
od 28. 5. 2005 do 4. 9. 2008
Ing. Petr Breburda - člen představenstva
Praha 10, Slapská 1911/8, PSČ 100 00
den vzniku členství: 20. 3. 2005
od 23. 9. 2003 do 1. 7. 2008
Ing. Václav Koukol - předseda
Praha 9, V Žabokřiku 643, PSČ 190 17
den vzniku členství: 12. 6. 2003 - 12. 6. 2008
den vzniku funkce: 12. 6. 2003 - 12. 6. 2008
od 23. 9. 2003 do 1. 7. 2008
Ing. Ivana Holá - místopředseda
Praha 10, Nosická 2386/18, PSČ 100 00
den vzniku členství: 12. 6. 2003 - 12. 6. 2008
den vzniku funkce: 12. 6. 2003 - 12. 6. 2008
od 3. 7. 2000 do 28. 5. 2005
Ing. Petr Breburda - člen představenstva
Praha 10, Slapská 1911/8
od 24. 11. 1998 do 3. 7. 2000
Dr. Helmut Siller - člen představenstva
A-2405 Bad D. - Altenburg, Roseggergasse 6, Rakouská republika
od 24. 11. 1998 do 3. 7. 2000
- nar. 9. 7. 1958
od 24. 11. 1998 do 23. 9. 2003
Ing. Václav Koukol - předseda představenstva
Praha 9, V Žabokřiku 643
od 24. 11. 1998 do 23. 9. 2003
Ing. Ivana Holá - místopředseda představenstva
Praha 10, Nosická 18
od 6. 5. 1994 do 24. 11. 1998
Peter Preitler - člen představenstva
A-8041 Graz, Rakousko, Siedlerweg 7
od 6. 5. 1994 do 24. 11. 1998
Ing. Ivana Holá - člen představenstva
Praha 10, Nosická 18
od 23. 2. 1993 do 6. 5. 1994
Ing. Karel Kábele - člen představenstva
Praha 4, Jašíkova 1532
od 23. 2. 1993 do 6. 5. 1994
Dkfm. Helmut Kashofer - člen představenstva
A-1100 Vídeň, Rotenhofgasse 60/3/11
od 23. 2. 1993 do 6. 5. 1994
- Rakouská republika
od 23. 2. 1993 do 24. 11. 1998
Ing. Václav Koukol - předseda představenstva
Praha 10, Černokostelecká 87/2015
od 15. 2. 1993 do 23. 2. 1993
Ing. Karel Kábele - předseda představenstva
Praha 4, Jašíkova 1532
od 15. 2. 1993 do 23. 2. 1993
Ing. Václav Koukol - člen představenstva
Praha 10, Černokostelecká 87/2015
od 15. 2. 1993 do 23. 2. 1993
Dkfm. Helmut Kashofer - člen představenstva
A-1100 Vídeň, Rotenhofgasse 60/3/11
od 15. 2. 1993 do 23. 2. 1993
- Rakouská republika
od 27. 3. 1991 do 15. 2. 1993
Ing. Karel Kábele - člen představenstva
Praha 4, Jašíkova 1532
od 27. 3. 1991 do 15. 2. 1993
- předseda představenstva
od 27. 3. 1991 do 15. 2. 1993
JUDr. Dana Chromíková - člen představenstva
Praha 8, Frýdlantská 1318/7
od 27. 3. 1991 do 15. 2. 1993
Miroslav Václavík - člen představenstva
Praha 4, Nad strouhou 1451
od 27. 3. 1991 do 15. 2. 1993
Ing. František Beran - člen představenstva
Praha 4, K lukám 650
od 27. 3. 1991 do 15. 2. 1993
Josef Soukup - člen představenstva
Praha 4, Kukučínova 1147
od 27. 1. 2016 do 1. 7. 2016
Dva členové představenstva zastupují společnost společně ve všech záležitostech společnosti.
od 5. 2. 2014 do 27. 1. 2016
Jediný člen představenstva zastupuje společnost ve všech záležitostech společnosti.
od 15. 2. 1993 do 5. 2. 2014
Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jednají a podepisují vždy dva z členů představenstva, kteří splňují podmínku par. 30 odst. 3 obchodního zákoníku.
od 27. 3. 1991 do 15. 2. 1993
Zastupování: Za společnost podepisuje předseda představenstva, vždy alespoň s jedním dalším členem představenstva.
Prokura
od 22. 3. 2012 do 10. 4. 2013
Ing. Petr Breburda
Praha 10 - Záběhlice, Mattioliho, PSČ 106 00
od 31. 1. 2001 do 29. 2. 2016
Ing. Iva Otevřelová
Praha 10, Arménská 1360/7
od 4. 7. 2000 do 29. 2. 2016
Ing. Martin Kubíček
Praha 5, Na Pláni 9
od 24. 11. 1998 do 4. 7. 2000
Ing. Jiří Halama
Praha 6, Jemenská 579
od 24. 11. 1998 do 31. 1. 2001
Ing. Iva Otevřelová
Praha 3, Rečkova 7
od 24. 11. 1998 do 22. 3. 2012
Ing. Václav Koukol
Praha 9, V Žabokřiku 643
od 24. 11. 1998 do 10. 4. 2013
Ing. Ivana Holá
Praha 10, Nosická 18
od 10. 4. 2013 do 29. 2. 2016
Za společnost jednají a podepisují vždy dva prokuristé společně.
od 22. 3. 2012 do 10. 4. 2013
Za společnost jednají a podepisují vždy dva prokuristé, a to buď společně Ing. Petr Breburda a Ing. Iva Otevřelová nebo společně Ing. Ivana Holá a Ing. Martin Kubíček. Prokuristé podepisují za společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s doložkou označující prokuru dvou oprávněných prokuristů.
od 4. 7. 2000 do 22. 3. 2012
Za společnost jednají a podepisují vždy dva prokuristé, a to buď společně Ing. Václav Koukol a Ing. Iva Otevřelová nebo společně Ing. Ivana Holá a Ing. Martin Kubíček. Prokuristé podepisují za společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s doložkou označující prokuru dvou oprávněných prokuristů.
od 24. 11. 1998 do 4. 7. 2000
Za společnost jednají a podepisují vždy dva prokuristé, a to buď společně Ing. Václav Koukol a Ing. Iva Otevřelová nebo společně Ing. Ivana Holá a Ing. Jiří Halama. Prokuristé podepisují za společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s doložkou označující prokuru dvou oprávněných prokuristů.
Dozorčí rada
od 29. 2. 2016 do 1. 7. 2016
GUNILLA ANDERSSON - člen dozorčí rady
Lindome, Rösvägen 15, PSČ 437 91, Švédské království
den vzniku členství: 19. 1. 2016
den vzniku funkce: 19. 1. 2016
od 27. 1. 2016 do 1. 7. 2016
SORIN-CRISTIAN BUGA - člen dozorčí rady
Bukurešť, měst. část. 1, Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti č. 365, Rumunsko
den vzniku členství: 19. 1. 2016
den vzniku funkce: 19. 1. 2016
od 9. 10. 2015 do 27. 1. 2016
JUDr. RADOVAN BERNARD - člen dozorčí rady
Praha - Vinohrady, Polská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 22. 9. 2015 - 16. 11. 2015
den vzniku funkce: 22. 9. 2015 - 16. 11. 2015
od 9. 6. 2014 do 2. 6. 2015
JOOST WILLEM PETER SMALLENBROEK - člen dozorčí rady
Amsterdam, Willemsparkweg 129, Nizozemské království
den vzniku členství: 11. 3. 2014 - 20. 5. 2015
den vzniku funkce: 11. 3. 2014 - 20. 5. 2015
od 9. 6. 2014 do 2. 6. 2015
ANDREW PRICE - člen dozorčí rady
Londýn, 335 The Strand, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 11. 3. 2014 - 18. 3. 2015
den vzniku funkce: 11. 3. 2014 - 18. 3. 2015
od 18. 2. 2013 do 9. 6. 2014
IVANA SVOBODOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, Fingerova, PSČ 158 00
den vzniku členství: 20. 9. 2007 - 20. 12. 2013
den vzniku funkce: 30. 1. 2013 - 20. 12. 2013
od 9. 12. 2011 do 22. 9. 2015
Mariusz Siwak - předseda dozorčí rady
Varšava, Klimaczaka 10B/1, Polská republika
den vzniku členství: 29. 3. 2011 - 27. 8. 2015
den vzniku funkce: 1. 4. 2011 - 27. 8. 2015
od 11. 2. 2011 do 9. 6. 2014
Mirko Vonk - místopředseda dozorčí rady
Monnickendam, 1141 KS, Zwaluwtong 96, Nizozemské království
den vzniku členství: 1. 12. 2010 - 11. 3. 2014
den vzniku funkce: 7. 12. 2010 - 11. 3. 2014
od 4. 5. 2010 do 11. 2. 2011
Dr. Hans-Peter Grünn - místopředseda dozorčí rady
Wien, A-1238, Endrestrasse 107/8, Rakouská republika
den vzniku členství: 16. 6. 2009 - 30. 11. 2010
den vzniku funkce: 31. 12. 2009 - 30. 11. 2010
od 4. 5. 2010 do 9. 12. 2011
Marcus Gillioen - předseda dozorčí rady
Amsterdam, 1016BE, Herengracht 195C, Nizozemské království
den vzniku členství: 4. 1. 2010 - 7. 3. 2011
den vzniku funkce: 21. 1. 2010
od 30. 7. 2008 do 4. 5. 2010
Dr. Thomas Heine -Geldern - předseda dozorčí rady
Wien, Schwarzspanier Strasse 9, 1090, Rakouská republika
den vzniku členství: 16. 6. 2008 - 31. 12. 2009
den vzniku funkce: 16. 6. 2008 - 31. 12. 2009
od 31. 10. 2007 do 18. 2. 2013
Ing. Ivana Svobodová - člen dozorčí rady
Praha - Praha 5, Fingerova 2184/3, PSČ 158 00
den vzniku členství: 20. 9. 2007 - 20. 12. 2013
od 4. 11. 2004 do 4. 5. 2010
Dr.Hanns-Peter Grünn - místopředseda dozorčí rady
A-1238 Wien, Endresstr. 107/8, Rakouská republika
den vzniku členství: 15. 6. 2004 - 15. 6. 2009
den vzniku funkce: 15. 7. 2004 - 15. 6. 2009
od 7. 2. 2004 do 4. 11. 2004
Peter Preitler - místopředseda
A-8041 Graz, Siedlerweg 7, Rakouská republika
den vzniku členství: 12. 6. 2003 - 23. 4. 2004
den vzniku funkce: 12. 6. 2003 - 23. 4. 2004
od 7. 2. 2004 do 30. 7. 2008
Dr. Thomas Heine -Geldern - předseda
A-1090 Wien, Schwarzspanier Strasse 9, Rakouská republika
den vzniku členství: 12. 6. 2003 - 12. 6. 2008
den vzniku funkce: 12. 6. 2003 - 12. 6. 2008
od 23. 1. 2003 do 31. 10. 2007
Ing. Ivana Svobodová - člen dozorčí rady
Praha 5, Fingerova 2184, PSČ 158 00
den vzniku členství: 25. 6. 2002 - 25. 6. 2007
od 3. 12. 2002 do 23. 1. 2003
Ing. Ivana Kučerová - člen dozorčí rady
Praha 5, Vlachova 1511, PSČ 155 00
den vzniku členství: 25. 6. 2002
od 30. 4. 2002 do 7. 2. 2004
Mgr. Jiří Bilík - člen dozorčí rady
Brno, Alešova 25, PSČ 613 00
od 22. 2. 2001 do 30. 4. 2002
Josef Buzek - člen dozorčí rady
Liberec - Vratislavice n.N., Leknínova 1061
od 31. 1. 2001 do 7. 2. 2004
Dr. Helmut Siller - člen dozorčí rady
A-2405 Bad D. - Altenburg, Roseggergasse 6, Rakouská republika
od 24. 11. 1998 do 22. 2. 2001
Josef Buzek - člen dozorčí rady
Liberec, Květnové revoluce 324
od 24. 11. 1998 do 7. 2. 2004
Peter Preitler - člen dozorčí rady
A-8041 Graz, Siedlerweg 7, Rakouská republika
od 24. 11. 1998 do 7. 2. 2004
- nar. 28. 1. 1949
od 24. 11. 1998 do 7. 2. 2004
Dr. Thomas Heine-Geldern - člen dozorčí rady
A-1090 Vídeň, Schwarzspanier Strasse 9, Rakouská republika
od 24. 11. 1998 do 7. 2. 2004
- nar. 19. 8. 1951
od 20. 11. 1995 do 31. 1. 2001
Ing. Vítězslav Jurčík - člen dozorčí rady
Jeseník, Denisova 784
od 20. 7. 1995 do 3. 12. 2002
Jiřina Janoušková - člen dozorčí rady
České Budějovice, Větrná 4
od 29. 3. 1993 do 20. 7. 1995
Miroslav Sopek - člen dozorčí rady
Liberec 35, Jeřmanická 494/14
od 29. 3. 1993 do 20. 11. 1995
Alexej Krines - člen dozorčí rady
Šumperk, Tyršova 31
od 15. 2. 1993 do 29. 3. 1993
Ing. Jaroslav Spěváček - člen dozorčí rady
Praha 4, Podle Kačerova 17
od 15. 2. 1993 do 1. 7. 1997
Ing. Zdeněk Novák - člen dozorčí rady
Praha 4, Jordána Jovkova 3263
od 15. 2. 1993 do 24. 11. 1998
Dkfm. Herbert Dominkowitsch - člen dozorčí rady
A-2700 Wiener Neustadt, Fischbach Gasse 49
od 15. 2. 1993 do 24. 11. 1998
- Rakouská republika
od 15. 2. 1993 do 24. 11. 1998
Dr. Thomas Heine-Geldern - člen dozorčí rady
A-1090 Vídeň, Schwarzspanier Strasse 9
od 15. 2. 1993 do 24. 11. 1998
- Rakouská republika
od 15. 2. 1993 do 7. 2. 2004
Ing. Jan Hadač - člen dozorčí rady
Praha 10, V předpolí 23
Akcionáři
od 27. 1. 2016 do 1. 7. 2016
Papyrus Bohemia s.r.o., IČO: 60202114
Praha - Chodov, Türkova, PSČ 149 00
od 2. 6. 2015 do 27. 1. 2016
PaperlinX Netherlands Holdings B.V.
Diemen, Stammerkamp 1, Nizozemské království
od 21. 8. 2008 do 2. 6. 2015
PaperlinX Netherlands Holdings B.V.
Amsterdam, Zuidoost, Hoogoorddreef 54C, 1101, Nizozemské království
od 22. 11. 2005 do 21. 8. 2008
PaperlinX Austria Gesellschaft mbH
Kärntner Ring 14, 1010 Wien, Rakouská republika
Hodnocení firmy
+3
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Je vám míň než 36 let? Tak jste mladí a stát vám půjčí na bydlení. Až dva melouny

25. 6. 2018 | Co se děje | Gabriel Pleska

Je vám míň než 36 let? Tak jste mladí a stát vám půjčí na bydlení. Až dva melouny

Pokud ovšem máte aspoň trochu rodinu a pokud si stačíte zažádat včas. Zájemců je mnoho, peněz v „Programu pro mladé“ zas tolik ne. Žádosti se přijímají už od polovičky srpna, papírů budete potřebovat víc než na hypotéku – a přesná pravidla zatím nebyla zveřejněna.

Sucho v Česku. Vytrhne nás dešťová voda?

25. 6. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová

Sucho v Česku. Vytrhne nás dešťová voda?

Na sucho žehrají zemědělci i zahrádkáři. Pitná voda z kohoutků ale pořád poteče. Neváháme s ní splachovat, zalévat nebo ji napouštět do bazénů. Stát kvůli vysychajícím zdrojům rozdává dotace.

Asijská mise

23. 6. 2018 | Rozhovor | Ondřej Tůma

Asijská mise

O byznysu na druhém konci světa, systému půjček v rozvojových zemích, divokém životě v Indii a boji s monopolem na Filipínách. Příběh manažera Vlastimila Hrabala.

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

22. 6. 2018 | Očima expertů | Gabriel Pleska | 21 komentářů

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

U každé nabídky úvěru musí být dneska plný ruksak informací, aby se každý mohl bez obtíží dozvědět, za jakou cenu a za jakých podmínek si půjčuje. Jenže ouha – jsou lidi, kteří vědět nechtějí. Říkají, že si mám půjčit, abych se měl líp, tak si půjčím. Skupina poslanců z KDU-ČSL proto přichází s návrhem reklamu na půjčky prostě zakázat. Může to fungovat?

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

21. 6. 2018 | Rozhovor | Monika Veselíková | 17 komentářů

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

„Obce a ani stát si nevědí rady, nedokážou dlouhodobě uplatnit politiku vedoucí k sociálnímu začleňování. Občas se sice najde výjimka, obecně ale vidíme hlavně řadu špatných rozhodnutí,“ říká Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Tweety z doby před deseti lety ukazují jiný svět. Jednodušší a klidnější

Tweety z doby před deseti lety ukazují jiný svět. Jednodušší a klidnější

Jaké by to bylo, kdybychom se mohli pomocí stroje času podívat do doby vzdálené roky v minulosti a studovat, jak se tehdy lidem žilo, co je zajímalo, trápilo, jaké se řešily...více

10 potravin, kterým se za každou cenu vyhněte

10 potravin, kterým se za každou cenu vyhněte

Za tahle jídla by jejich výrobci rozhodně Michelinskou hvězdu nedostali! Mnoho potravin na tomto seznamu je v řadě zemí zakázáno kvůli svým škodlivým přísadám, geneticky upraveným...více

Psychopatie postihuje nejen lidi, ale i organizace

Psychopatie postihuje nejen lidi, ale i organizace

O psychopatech toho bylo v poslední době řečeno i napsáno mnohé. Že ale mají psychopati svoji vlastní organizaci, to jsem se dozvěděla až minulý pátek – na konferenci o psychopatii...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+150
+
-
2.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-43
+
-
3.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-242
+
-
4.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-260
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-302
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 613 688 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 587,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
MONETA Money Bank 2 658,00 Kč
Sberbank CZ 2 659,00 Kč
Expobank CZ 2 660,50 Kč
Česká spořitelna 2 702,00 Kč
ČSOB 2 705,00 Kč
Komerční banka 2 712,59 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 743,40 Kč
Raiffeisenbank 2 753,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Tweety z doby před deseti lety ukazují jiný svět. Jednodušší a klidnější

Tweety z doby před deseti lety ukazují jiný svět. Jednodušší a klidnější

Jaké by to bylo, kdybychom se mohli pomocí stroje času podívat do doby vzdálené roky v...více

10 potravin, kterým se za každou cenu vyhněte

10 potravin, kterým se za každou cenu vyhněte

Za tahle jídla by jejich výrobci rozhodně Michelinskou hvězdu nedostali! Mnoho potravin...více

Psychopatie postihuje nejen lidi, ale i organizace

Psychopatie postihuje nejen lidi, ale i organizace

O psychopatech toho bylo v poslední době řečeno i napsáno mnohé. Že ale mají psychopati...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Zpětvzetí daru
Poradna > Právní poradna > Občanské právo > Zpětvzetí daru

Otázka: V r.2012 jsme darovali synovi a jeho manželce každému 1/2 rodinného domu s věcným břemenem našeho dožití. Darovací smlouva obsahovala podmínku péče o nás ve stáří a nemoci. Manžel již zemřel. Snacha si...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.