MORAVSKÉ TEPLÁRNY,a.s.
IČO: 18811337 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu18. 6. 1991
Datum zániku31. 10. 2006
StavVymazáno
Obchodní firma
od 20. 10. 1998 do 31. 10. 2006

MORAVSKÉ TEPLÁRNY,a.s.

od 18. 6. 1991 do 20. 10. 1998

Teplárna Svit, a. s.

Sídlo
od 10. 2. 2004 do 31. 10. 2006
Zlín, tř. T.Bati 650, PSČ 760 01
od 15. 7. 1997 do 10. 2. 2004
Zlín, tř. T.Bati 1970, PSČ 762 02
od 18. 6. 1991 do 15. 7. 1997
Zlín, tř. T.Bati , PSČ 762 02
IČO
od 18. 6. 1991 do 31. 10. 2006

18811337

DIČ

CZ18811337

Právní forma
od 18. 6. 1991 do 31. 10. 2006
Akciová společnost
Spisová značka495 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 31. 3. 2006 do 31. 10. 2006
- obchod s plynem
od 31. 3. 2006 do 31. 10. 2006
- výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
od 31. 3. 2006 do 31. 10. 2006
- montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení
od 31. 3. 2006 do 31. 10. 2006
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 10. 2. 2004 do 31. 3. 2006
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 10. 2. 2004 do 31. 10. 2006
- výroba elektřiny
od 10. 2. 2004 do 31. 10. 2006
- distribuce elektřiny
od 10. 2. 2004 do 31. 10. 2006
- výroba tepelné energie
od 10. 2. 2004 do 31. 10. 2006
- rozvod tepelné energie
od 10. 2. 2004 do 31. 10. 2006
- distribuce plynu
od 10. 2. 2004 do 31. 10. 2006
- obchod s elektřinou
od 10. 2. 2004 do 31. 10. 2006
- úprava a rozvod užitkové vody
od 10. 2. 2004 do 31. 10. 2006
- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
od 10. 2. 2004 do 31. 10. 2006
- zámečnictví
od 10. 2. 2004 do 31. 10. 2006
- kovoobráběčství
od 10. 2. 2004 do 31. 10. 2006
- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
od 10. 2. 2004 do 31. 10. 2006
- výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
od 10. 2. 2004 do 31. 10. 2006
- výroba, montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení
od 10. 2. 2004 do 31. 10. 2006
- silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 tuny i nad 3,5 tuny celkové hmotnosti
od 10. 2. 2004 do 31. 10. 2006
- ubytovací služby
od 10. 2. 2004 do 31. 10. 2006
- výroba stavebních hmot, stavebních materiálů a výroba stavebních dílů
od 10. 2. 2004 do 31. 10. 2006
- nakládání s odpady s výjimkou odpadů nebezpečných
od 10. 2. 2004 do 31. 10. 2006
- specializovaný maloobchod
od 10. 2. 2004 do 31. 10. 2006
- velkoobchod
od 10. 2. 2004 do 31. 10. 2006
- poskytování technických služeb
od 7. 6. 1999 do 10. 2. 2004
- účetnické práce
od 20. 10. 1998 do 10. 2. 2004
- provozování vodovodů a kanalizací
od 4. 8. 1998 do 10. 2. 2004
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 4. 8. 1998 do 10. 2. 2004
- nakládání s odpady s výjimkou odpadů nebezpečných
od 4. 8. 1998 do 10. 2. 2004
- výroba stavebních hmot, výroba stavebních materiálů a výroba stavebních dílů
od 4. 8. 1998 do 10. 2. 2004
- montáž, oprava, údržba a revize vybraných elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
od 4. 8. 1998 do 10. 2. 2004
- výroba a rozvod stlačeného vzduchu
od 29. 10. 1997 do 10. 2. 2004
- ubytovací služby
od 10. 5. 1993 do 10. 2. 2004
- silniční motorová doprava
od 10. 5. 1993 do 10. 2. 2004
- kovoobrábění
od 10. 5. 1993 do 10. 2. 2004
- zámečnictví
od 10. 5. 1993 do 10. 2. 2004
- revize elektrických zařízení
od 10. 5. 1993 do 10. 2. 2004
- výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení
od 10. 5. 1993 do 10. 2. 2004
- revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob
od 10. 5. 1993 do 10. 2. 2004
- výroba elektrické a tepelné energie, stlačeného vzduchu, demineralizované a užitkové vody
od 18. 6. 1991 do 10. 5. 1993
- výroba elektrické a tepelné energie, stlačeného vzduchu, demineralizované a užitkové vody, opravy, rekonstrukce, údržba, revize a zkoušky kotlů bez omezení parametrů, v rámci oprávnění udělených podle zvláštních předpisů, výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, údržba, revize a zkoušky tlakových nádob stabilních, montáž, opravy, údržba, revize a zkoušky plynových zařízení, montáž, opravy, údržba, revize a zkoušky elektrických zařízení, včetně výroby rozvaděčů, výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, údržba a revize zdvihacích zařízení, zámečnické, kovoobráběcí, truhlářské, vodoinstalatérské, topenářské, zemní a stavební práce, služby osobní a nákladní dopravy, ubytovací služby, zahraničně obchodní činnost / export, import/ ve smyslu
od 18. 6. 1991 do 10. 5. 1993
- vyhl. č. 266/90 Sb.
Ostatní skutečnosti
od 31. 10. 2006 do 31. 10. 2006
- Ostatní skutečnosti: Společnost MORAVSKÉ TEPLÁRNY, a.s. zanikla v důsledku fúze sloučením s nástupnickou společností Atel Energetika Zlín s.r.o., se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 650, PSČ 760 01, IČ: 27406679, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddí l C, vložka 52357. s e v y m a z á v á Společnost MORAVSKÉ TEPLÁRNY, a.s., tř. Tomáše Bati 650, 760 01 Zlín, IČ: 18811337 se všemi zápisy.
od 10. 2. 2004 do 31. 10. 2006
- Společnost se řídí stanovami ve nění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 31.3.2003.
od 29. 4. 2003 do 24. 3. 2004
- Jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady, společnost Cinergy Global Resources 1 B.V. založená a řádně existující v souladu se zákony Nizozemského království, se sídlem Strawinskylaan 3105, Amsterdam, 1077 ZX, Nizozemské království, registrovaná v Obchodním rejstříku vedeném u Obchodní a průmyslové komory v Amsterdamu pod číslem 33261746, rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: Základní kapitál společnosti bude z dosavadní výše 544.463.000,- Kč (slovy: pět set čtyřicet čtyři miliónů čtyři sta šedesát tři tisíc korun českých) zvýšen o částku ve výši 950.000.000,- Kč (slovy: devět set padesát miliónů korun českých), kdy po řádném upsání akcií bude jeho výše činit 1.494.463.000,- Kč (slovy: jednu miliardu čtyři sta devadesát čtyři miliónů čtyři sta šedesát tři tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál bude zvýšen upsáním 9 ks nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každá 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto miliónů korun českých) a upsáním 1 ks nové kmenové akcie, v listinné podobě, znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 50.000.000,- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých). Emisní kurz nových akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě nových akcií. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s původními kmenovými akciemi společnosti. Všechny nové akcie budou upsány jediným akcionářem Společnosti společností Cinergy Global Resources 1 B.V., se sídlem Strawinskylaan 3105, Amsterdam, 1077 ZX, Nizozemské království, ve smlouvě o upsání akcií, kterou jediný akcionář uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kdy tímto způsobem jediný akcionář realizuje své přednostní právo na upsání akcií. Jediný akcionář je oprávněn upsat akcie v sídle Společnosti na adrese Zlín, tř. T. Bati 1970, PSČ: 762 02, a to v patnáctidenní lhůtě počínající prvním dnem po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí jedinému akcionáři představenstvo Společnosti písemně nejpozději jeden den předem. Součástí tohoto oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií. Celá výše emisního kurzu upsaných akcií musí být splacena do sedmi dnů (včetně) následujících po posledním dnu lhůty k upsání akcií. Za účelem oddlužení Společnosti a jejího kapitálového posílení, upisovatel (jediný akcionář) je oprávněn splatit emisní kurz akcií uzavřením dohody o započtení níže specifikované pohledávky za Společností. Dohoda o započtení musí mít písemnou formu. Návrh dohody o započtení pohledávky doručí představenstvo Společnosti jedinému akcionáři společně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude mezi jediným akcionářem a Společností uzavřena v sídle Společnosti na adrese Zlín, tř. T. Bati 1970, PSČ 762 02. Jediný akcionář je oprávněn započíst následující pohledávku za Společností proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu: Pohledávku ve výši 1.022.126.843,70 Kč (slovy: jedna miliarda dvacet dva miliónů jedno sto dvacet šest tisíc osm set čtyřicet tři korun českých a sedmdesát haléřů), včetně příslušenství, která vznikla na základě smlouvy o krátkodobém úvěru uzavřené dne 17.12.2002, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o krátkodobém úvěru uzavřené dne 17.12.2002, mezi jediným akcionářem, jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.
od 1. 3. 2003 do 10. 2. 2004
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 18.12.2001.
od 10. 10. 2000 do 1. 3. 2003
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 21.9.2000.
od 9. 2. 2000 do 10. 10. 2000
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 26.11.1999.
od 28. 9. 1999 do 10. 10. 2000
- Jediný akcionář společnosti, společnost Cinergy Global Resources 1 B.V., Strawinskylaan 3105, 1077 ZX Amsterdam, Nizozemské království (dále jen "Cinergy"), rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti následujícím způsobem:
od 28. 9. 1999 do 10. 10. 2000
- Základní jmění Společnosti bude zvýšeno o 315.000.000,- Kč (slovy: tři sta patnáct miliónů korun českých) na 544.463.000,- Kč (slovy: pět set čtyřicet čtyři miliónů čtyři sta šedesát tři tisíc korun českých) upsáním nových akcií, přičemž upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.
od 28. 9. 1999 do 10. 10. 2000
- Společnost vydá 70 (slovy: sedmdesát) akcií. Všech 70 (slovy: sedmdesát) upisovaných akcií budou kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 4.500.000,- Kč (slovy: čtyři milióny pět set tisíc korun českých).
od 28. 9. 1999 do 10. 10. 2000
- Jediný akcionář akcionáři uplatní své přednostní právo k upsání akcií v sídle Společnosti ve lhůtě 12 (slovy: dvanácti) měsíců od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) lze upsat 6,101 (slovy: šest celých sto jednu tisícinu) akcií o jmenovité hodnotě 4.500.000,- Kč (slovy: čtyři milióny pět set tisíc korun českých). Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 29.463.000,- Kč (slovy: dvacet devět miliónů čtyři sta šedesát tři tisíce korun českých) lze upsat 8,99 (slovy: osm celých devadesát devět setin) akcií o jmenovité hodnotě 4.500.000,- Kč (slovy: čtyři milióny pět set tisíc korun českých). Všechny akcie upisované s využitím přednostního práva budou kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 4.500.000,- Kč (slovy: čtyři milióny pět set tisíc korun českých) s emisním kursem v téže výši, tedy bez emisního ážia.
od 28. 9. 1999 do 10. 10. 2000
- Pokud nevyužije jediný akcionář své přednostní právo na upsání všech 70 (slovy sedmdesáti) upisovaných akcií ve lhůtě 12 (slovy: dvanácti) měsíců a výše základního jmění tak nedosáhne navrhované částky 544.463.000,- Kč (slovy: pět set čtyřicet čtyři miliónů čtyři sta šedesát tři tisíc korun českých), bude upisování akcií neúčinné.
od 28. 9. 1999 do 10. 10. 2000
- Všechny upsané akcie budou zcela splaceny peněžitými vklady na účet Společnosti č.: 202551-033/2600 vedený u Citibank, a.s., pobočka Brno, a to do 13 (slovy: třinácti) měsíců od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Splácení akcií může probíhat ve splátkách.
od 7. 6. 1999 do 9. 2. 2000
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 23.2.1999.
od 20. 10. 1998 do 9. 2. 2000
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 27.8.1998.
od 4. 8. 1998 do 20. 10. 1998
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře dne 29.6.1998.
od 15. 7. 1997 do 4. 8. 1998
- Jediný akcionář: SVIT a.s. Zlín, Zlín, tř. T. Bati 1970, IČO 00 01 35 52.
od 15. 7. 1997 do 20. 10. 1998
- Byly předloženy stanovy přijaté rozhodnutím jediného akcionáře dne 24.4.1997.
od 15. 7. 1997 do 31. 10. 2006
- Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.
od 27. 2. 1997 do 20. 10. 1998
- Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 14.11.1996.
od 8. 11. 1995 do 8. 11. 1995
- Ke dni 8. 11. 1995 byly předloženy stanovy společnosti v novém znění přijaté valnou hromadou dne 14. 6. 1995.
od 25. 9. 1992 do 14. 6. 1994
- Způsob zastupování a podepisování : Představenstvo je statutárním orgánem, který jedná jménem společnosti, a to každý jeho člen samostatně. Podepisování se uskutečňuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva každý samostatně nebo další dva členové představenstva, případně další osoby představenstvem zmocněné.
od 25. 9. 1992 do 14. 6. 1994
- Dozorčí rada : Jindřich Hlaváč, Zlín, Sadová 2530 Bedřich Plšek, Fryšták 109 Svatopluk Šimík, Zlín, Dolní 2827
od 21. 2. 1992 do 25. 9. 1992
- Podepisování : K otisknutému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo další dva reprezentanti představenstva příp. další osoby předsta- venstvem zmocněné.
od 18. 6. 1991 do 21. 2. 1992
- Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis vždy předseda představenstva a další jeden člen představenstva.
od 18. 6. 1991 do 25. 9. 1992
- Základní kapitál společnosti činí Kčs 100.000,- a tvoří jej jedna akcie na jméno s nominální hodnotou Kčs 100.000,-
od 18. 6. 1991 do 10. 2. 2004
- Způsob zřízení: zakladatelským plánem o založení akciové společnosti ze dne 30.5.1991
Kapitál
od 24. 3. 2004 do 31. 10. 2006
Základní kapitál 1 494 463 000 Kč, splaceno 1 494 463 000 Kč.
od 10. 10. 2000 do 24. 3. 2004
Základní kapitál 544 463 000 Kč, splaceno 544 463 000 Kč.
od 9. 2. 2000 do 10. 10. 2000
Základní kapitál 229 463 000 Kč, splaceno 229 463 000 Kč.
od 18. 6. 1991 do 9. 2. 2000
Základní kapitál 229 463 000 Kč
od 24. 3. 2004 do 31. 10. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 9.
od 24. 3. 2004 do 31. 10. 2006
v listinné podobě
od 24. 3. 2004 do 31. 10. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 24. 3. 2004 do 31. 10. 2006
v listinné podobě
od 24. 3. 2004 do 31. 10. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 24. 3. 2004 do 31. 10. 2006
v listinné podobě
od 24. 3. 2004 do 31. 10. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 24. 3. 2004 do 31. 10. 2006
v listinné podobě
od 24. 3. 2004 do 31. 10. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 70.
od 24. 3. 2004 do 31. 10. 2006
v listinné podobě
od 10. 10. 2000 do 24. 3. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 10. 10. 2000 do 24. 3. 2004
Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady.
od 10. 10. 2000 do 24. 3. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 10. 10. 2000 do 24. 3. 2004
Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady.
od 10. 10. 2000 do 24. 3. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 70.
od 10. 10. 2000 do 24. 3. 2004
Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady.
od 15. 7. 1997 do 10. 10. 2000
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 15. 7. 1997 do 10. 10. 2000
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 15. 7. 1997 do 10. 10. 2000
Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady.
od 19. 6. 1991 do 15. 7. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
Statutární orgán
od 31. 3. 2006 do 31. 10. 2006
Ing. Oldřich Tichý - předseda představenstva
Praha - Praha 1, Dušní 2, PSČ 110 00
den vzniku členství: 10. 1. 2006
den vzniku funkce: 28. 2. 2006
od 31. 3. 2006 do 31. 10. 2006
Ing. Josef Gába - místopředseda představenstva
Zlín, Racková 97, PSČ 761 01
den vzniku členství: 29. 6. 1998
den vzniku funkce: 28. 2. 2006
od 31. 3. 2006 do 31. 10. 2006
Peter Jones - člen představenstva
Enmore, Somerset, Smocombe Farm, TA5 2EB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 10. 1. 2006
od 31. 3. 2006 do 31. 10. 2006
Ing. Jaroslav Kulhánek - člen představenstva
Vizovice, Masarykovo náměstí 1129, PSČ 763 12
den vzniku členství: 1. 7. 2002
od 10. 2. 2004 do 31. 10. 2006
Ing. Jaroslav Bobák - člen představenstva
Zlín - Jižní Svahy, Jílová 4578
den vzniku členství: 1. 4. 2003
od 1. 3. 2003 do 31. 3. 2006
Ing. Josef Gába - předseda představenstva
Zlín, Racková 97, PSČ 761 01
den vzniku členství: 29. 6. 1998
den vzniku funkce: 4. 7. 2002 - 28. 2. 2006
od 1. 3. 2003 do 31. 3. 2006
Ing. Jaroslav Kulhánek - místopředseda představenstva
Vizovice, Masarykovo náměstí 1129, PSČ 763 12
den vzniku členství: 1. 7. 2002
den vzniku funkce: 4. 7. 2002 - 28. 2. 2006
od 20. 11. 2001 do 1. 3. 2003
Ing. Ladislav Těťál - předseda představenstva:
Plzeň 1, Karolíny Světlé 467/15, PSČ 323 18
den vzniku funkce: 30. 3. 2001
od 20. 11. 2001 do 10. 2. 2004
Ing. Jan Vaněček - člen představenstva:
Praha 5 - Jinonice, U Kříže 631/18
den vzniku funkce: 29. 3. 2001
od 9. 2. 2000 do 10. 10. 2000
Ing. Petr Moravec - člen představenstva
Kounice, 255, PSČ 289 15
od 9. 2. 2000 do 20. 11. 2001
Vladimír Prerad - předseda představenstva
Praha 1, Týnská 13
od 9. 2. 2000 do 20. 11. 2001
Ing. Ladislav Tětál - člen představenstva
Plzeň, Karoliny Světlé 15, PSČ 323 18
od 4. 8. 1998 do 9. 2. 2000
Vladimír Prerad - předseda představenstva
Praha 5, Na Srpečku 6/365
od 4. 8. 1998 do 10. 10. 2000
Cheryl Lee Foley, nar. 9.6.1947 - členka představenstva
7825 Annesdale Dr., Cincinnati, Ohio 452 43, Spojené státy americké
od 15. 7. 1997 do 4. 8. 1998
JUDr. Ladislav Kratochvíl - člen představenstva
Praha 1, Vodičkova 17
od 15. 7. 1997 do 4. 8. 1998
Mgr. Vlastimil Valenta - předseda představenstva
Ratíškovice, 183
od 15. 7. 1997 do 1. 3. 2003
Ing. Josef Gába - místopředseda představenstva
Racková, 97
od 27. 2. 1997 do 15. 7. 1997
ing. Karel Kakala - místopředseda představenstva
Otrokovice, Střed 1323
od 27. 2. 1997 do 15. 7. 1997
František Chvatík - člen představenstva
Zlín, Podvesná VII/3097
od 27. 2. 1997 do 15. 7. 1997
ing. Aleš Čížek - člen představenstva
Ostrava, J. Maluchy 89
od 27. 2. 1997 do 15. 7. 1997
ing. Jaromír Vystrčil - člen představenstva
Zlín, Kvítková 4323
od 27. 2. 1997 do 15. 7. 1997
ing. Dagmar Malíková - člen představenstva
Hostivice, Na pískách 529
od 27. 2. 1997 do 15. 7. 1997
Ing. Josef Gába - předseda představenstva
Racková, 97
od 8. 11. 1995 do 27. 2. 1997
ing. Karel Kakala - místopředseda představenstva
Otrokovice, Střed 1323
od 8. 11. 1995 do 27. 2. 1997
Ing. Josef Gába - předseda představenstva
Racková, 97
od 8. 11. 1995 do 27. 2. 1997
ing. Aleš Čížek - člen představenstva
Ostrava, J. Maluchy 89
od 8. 11. 1995 do 27. 2. 1997
ing. Jaromír Vystrčil - člen představenstva
Zlín, Kvítková 4323
od 8. 11. 1995 do 27. 2. 1997
ing. Dagmar Malíková - člen představenstva
Hostivice, Na pískách 529
od 14. 6. 1994 do 8. 11. 1995
Ing. Pavel Pastuszek - místopředseda představenstva
Zlín, Kúty 1960
od 14. 6. 1994 do 8. 11. 1995
Ing. Vladimír Lukavský - člen představenstva
Zlín, Lipová 1649
od 10. 5. 1993 do 14. 6. 1994
Ing. František Daněk - místopředseda představenstva
Zlín, Zálešná II/3405
od 10. 5. 1993 do 8. 11. 1995
Ing. Josef Gába - předseda představenstva
Racková, 93
od 25. 9. 1992 do 27. 2. 1997
František Chvatík - člen představenstva
Zlín, Podvesná VII/3097
od 18. 6. 1991 do 25. 9. 1992
ing. Oldřich Drahoš - člen představenstva
Zlín, Pod rozhlednou 1839
od 18. 6. 1991 do 10. 5. 1993
ing. Josef Gába - člen představenstva
Racková, 93
od 18. 6. 1991 do 10. 5. 1993
ing. František Daněk - člen představenstva
Zlín, Zálešná II/3405
od 18. 6. 1991 do 14. 6. 1994
ing. František Caudr - člen představenstva
Otrokovice, Partyzánská 277
od 18. 6. 1991 do 8. 11. 1995
ing. Karel Kakala - člen představenstva
Otrokovice, Střed 1323
od 31. 3. 2006 do 31. 10. 2006
Způsob jednání: Za společnost jednají jménem společnosti a podepisují dva členové představenstva tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí své podpisy.
od 9. 2. 2000 do 31. 3. 2006
Způsob jednání: Za představenstvo jedná a podepisuje samostatně předseda nebo místopředseda představenstva tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
od 20. 10. 1998 do 9. 2. 2000
Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti a společnost zavazuje předseda představenstva samostatně nebo jím pověřený člen představenstva na základě plné moci. Činí tak svým podpisem k předepsanému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti.
od 4. 8. 1998 do 20. 10. 1998
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a zavazuje ji předseda představenstva samostatně. Činí tak svým podpisem k předepsanému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti.
od 15. 7. 1997 do 4. 8. 1998
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a zavazuje ji předseda představenstva samostatně nebo další dva členové představenstva společně. Činí tak svým podpisem k předepsanému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti.
od 8. 11. 1995 do 15. 7. 1997
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo a to buď předseda představenstva samostatně nebo společně místopředseda a jeden člen představenstva nebo společně alespoň dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti napíší své jméno a funkci výše uvedené osoby.
od 14. 6. 1994 do 8. 11. 1995
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Výkonem svých práv může pověřit další orgány společnosti nebo jiné osoby. Podepisování za společnost se děje tak, že k otisknutému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně, nebo reprezentanti představenstva, případně další osoby představenstvem zmocněné.
Dozorčí rada
od 31. 3. 2006 do 31. 10. 2006
Petr Večera - člen dozorčí rady
Mysločovice, 143, PSČ 763 01
den vzniku členství: 8. 11. 2005
od 10. 2. 2004 do 31. 10. 2006
Mgr. Tomáš Úlehla - člen
Zlín, Obeciny VI/3602, PSČ 760 01
den vzniku členství: 1. 4. 2003
od 4. 1. 2003 do 31. 3. 2006
Miroslav Hrbáček - člen
Zlín, Středová 4600, PSČ 760 05
den vzniku funkce: 22. 3. 2002 - 8. 11. 2005
od 20. 11. 2001 do 31. 10. 2006
František Šanda - předseda
Podhradní Lhota, 109
od 7. 6. 1999 do 10. 2. 2004
František Chvatík - člen
Zlín, Podvesná VII/3097
od 4. 8. 1998 do 7. 6. 1999
Ing. Pavel Kolář - místopředseda
Zlín, bří Sousedíků 2389
od 4. 8. 1998 do 20. 11. 2001
František Šanda - předseda
Zlín, Slezská 4766
od 15. 7. 1997 do 4. 8. 1998
Ing. Jaromír Vystrčil - člen
Zlín, Kvítková 4323
od 27. 2. 1997 do 15. 7. 1997
Ing. Miroslav Řihák
Zlín, Zálešná III/2962
od 27. 2. 1997 do 4. 8. 1998
ing. František Macků - člen
Zlín, Okružní 4723
od 27. 2. 1997 do 4. 1. 2003
ing. František Daněk - člen
Zlín, Zálešná II/3405
od 8. 11. 1995 do 27. 2. 1997
Ing. Miroslav Řihák
Zlín, Zálešná III/2962
od 8. 11. 1995 do 27. 2. 1997
ing. František Daněk - člen
Zlín, Zálešná II/3405
od 8. 11. 1995 do 27. 2. 1997
ing. František Macků - člen
Zlín, Okružní 4723
od 14. 6. 1994 do 8. 11. 1995
Svatopluk Šimík
Zlín, Dolní 2827
od 14. 6. 1994 do 8. 11. 1995
Ing. Aleš Čížek
Ostrava, J. Maluchy 89
od 14. 6. 1994 do 8. 11. 1995
Ing. Miroslav Řihák
Zlín, Okružní 4699
Akcionáři
od 31. 3. 2006 do 31. 10. 2006
ATEL MT, s.r.o., IČO: 27406679
Praha - Praha 1, Husova 5, PSČ 110 00
od 29. 5. 2004 do 31. 3. 2006
Cinergy Holdings B.V.
Strawinskylaan 3105, Amsterdam, 1077 ZX, Nizozemské království
od 7. 6. 1999 do 29. 5. 2004
Cinergy Global Resources 1 B.V.
Strawinskylaan 3105, Amsterdam, 1077 ZX, Nizozemské království
od 4. 8. 1998 do 7. 6. 1999
Midlands Power Europe B.V.
Strawinskylaan 3105, 7.patro, Amsterdam, 1077 ZX, Nizozemské království
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Je vám míň než 36 let? Tak jste mladí a stát vám půjčí na bydlení. Až dva melouny

25. 6. 2018 | Co se děje | Gabriel Pleska | 9 komentářů

Je vám míň než 36 let? Tak jste mladí a stát vám půjčí na bydlení. Až dva melouny

Pokud ovšem máte aspoň trochu rodinu a pokud si stačíte zažádat včas. Zájemců je mnoho, peněz v „Programu pro mladé“ zas tolik ne. Žádosti se přijímají už od polovičky srpna, papírů budete potřebovat víc než na hypotéku – a přesná pravidla zatím nebyla zveřejněna.

Sucho v Česku. Vytrhne nás dešťová voda?

25. 6. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová | 3 komentáře

Sucho v Česku. Vytrhne nás dešťová voda?

Na sucho žehrají zemědělci i zahrádkáři. Pitná voda z kohoutků ale pořád poteče. Neváháme s ní splachovat, zalévat nebo ji napouštět do bazénů. Stát kvůli vysychajícím zdrojům rozdává dotace.

Asijská mise

23. 6. 2018 | Rozhovor | Ondřej Tůma

Asijská mise

O byznysu na druhém konci světa, systému půjček v rozvojových zemích, divokém životě v Indii a boji s monopolem na Filipínách. Příběh manažera Vlastimila Hrabala.

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

22. 6. 2018 | Očima expertů | Gabriel Pleska | 21 komentářů

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

U každé nabídky úvěru musí být dneska plný ruksak informací, aby se každý mohl bez obtíží dozvědět, za jakou cenu a za jakých podmínek si půjčuje. Jenže ouha – jsou lidi, kteří vědět nechtějí. Říkají, že si mám půjčit, abych se měl líp, tak si půjčím. Skupina poslanců z KDU-ČSL proto přichází s návrhem reklamu na půjčky prostě zakázat. Může to fungovat?

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

21. 6. 2018 | Rozhovor | Monika Veselíková | 18 komentářů

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

„Obce a ani stát si nevědí rady, nedokážou dlouhodobě uplatnit politiku vedoucí k sociálnímu začleňování. Občas se sice najde výjimka, obecně ale vidíme hlavně řadu špatných rozhodnutí,“ říká Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Na Disneym, Spielbergovi a Oprah mě inspiroval jejich neúspěch

Na Disneym, Spielbergovi a Oprah mě inspiroval jejich neúspěch

Když se člověku nepodaří to, oč pilně usiloval, zlobí se sám na sebe nebo na život, mluví o nespravedlnosti a má tendenci sám o sobě pochybovat. Minimálně já to tak měla,...více

Zlaté české designérské ručičky vyrobily porcelánové tapety

Zlaté české designérské ručičky vyrobily porcelánové tapety

O porcelánu se říká, že je to hmota čtyř živlů: země, vody, ohně a vzduchu. Pátým elementem je pak vesmírný éter. Právě ten se prý pokouší ve své tvorbě najít uznávaný designér...více

Kvůli Facebooku raketově roste nájemné v Silicon Valley

Kvůli Facebooku raketově roste nájemné v Silicon Valley

V okolí obřího kampusu, kde sídlí ústředí Facebooku, probíhá běžný jev na realitním trhu. Majitelé nemovitostí se chlubí právě tím, že jsou blízko sídla technologického giganta....více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+149
+
-
2.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-39
+
-
3.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-264
+
-
4.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-328
+
-
5.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-386
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 613 688 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
MONETA Money Bank 2 656,00 Kč
Expobank CZ 2 657,40 Kč
Sberbank CZ 2 661,00 Kč
Česká spořitelna 2 702,00 Kč
ČSOB 2 701,00 Kč
Komerční banka 2 713,91 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 737,20 Kč
Raiffeisenbank 2 746,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Na Disneym, Spielbergovi a Oprah mě inspiroval jejich neúspěch

Na Disneym, Spielbergovi a Oprah mě inspiroval jejich neúspěch

Když se člověku nepodaří to, oč pilně usiloval, zlobí se sám na sebe nebo na život, mluví...více

Zlaté české designérské ručičky vyrobily porcelánové tapety

Zlaté české designérské ručičky vyrobily porcelánové tapety

O porcelánu se říká, že je to hmota čtyř živlů: země, vody, ohně a vzduchu. Pátým elementem...více

Kvůli Facebooku raketově roste nájemné v Silicon Valley

Kvůli Facebooku raketově roste nájemné v Silicon Valley

V okolí obřího kampusu, kde sídlí ústředí Facebooku, probíhá běžný jev na realitním trhu....více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Výpověď pro nevhodné podmínky
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Výpověď pro nevhodné podmínky

Otázka: Dobrý den, v úterý 12.6. jsem odeslala doporučene výpověď z důvodu nevhodných pracovních podmínek, bez výpovědní lhůty. Šéfová si ji nevyzvedla, který den mohu zaměstnání opustit, musím dodržet výpovědní...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.