Rextim FKI a.s., IČO: 24762601 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Rextim FKI a.s. Údaje byly staženy 7. 11. 2018 z datové služby justice.cz dle IČO 24762601. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 24762601 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu10. 11. 2010
Datum zániku1. 8. 2015
StavVymazáno
Obchodní firma
od 3. 6. 2015 do 1. 8. 2015

Rextim FKI a.s.

od 21. 7. 2011 do 3. 6. 2015

Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s.

od 10. 11. 2010 do 21. 7. 2011

Patronus čtvrtý, uzavřený investiční fond, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 10. 11. 2010 do 24. 3. 2011
Praha 1, Na Příkopě , PSČ 110 00
IČO
od 10. 11. 2010 do 1. 8. 2015

24762601

Právní forma
od 10. 11. 2010 do 1. 8. 2015
Akciová společnost
Spisová značka16645 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 3. 6. 2015 do 1. 8. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 3. 6. 2015 do 1. 8. 2015
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 1. 9. 2014 do 3. 6. 2015
- Činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech
od 10. 11. 2010 do 1. 9. 2014
- Kolektivní investování
Ostatní skutečnosti
od 1. 9. 2014 do 1. 8. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 1. 9. 2014 do 1. 8. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 5
od 8. 11. 2013 do 20. 11. 2013
- Valná hromada společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. takto: Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. sloužící dalšímu rozvoji společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. a zejména splnění požadavku usta novení § 284 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a § 91 odst. 1 nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování. Základní kapitál společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. se zvyšuje o částku 50.000.000,- Kč, slovy padesát miliónů korun českých, tedy ze zcela splacené částky 62.000.000,- Kč, slovy šedesát dva miliónů korun českých, na částku 112.000.000 ,- Kč, slovy sto dvanáct miliónů korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná. Zvýšení základního kapitálu společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs je splácen dále uvedeným nepeněžitým vkladem. Při tomto zvýšení základního kapitálu bude celkem upisováno 50.000, slovy padesát tisíc nových kmenových akcií společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. Tyto nové akcie nebudou obchodovány na regulovaném trhu. Převoditelnost všech těchto nových akcií bude omezena předchozím písemným souhlasem představenstva společnosti. Jelikož se zvyšuje základní kapitál nepeněžitým vkladem a stávající akcionáři nemají přednostní právo na upisování nových akcií, budou všechny nové akcie upisovány bez využití přednostního práva a všechny tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to obchodní společnosti ČSAD Praha holding a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Pod Výtopnou 13/10, PSČ 186 00, identifikační číslo 26140659, kterému tedy bude nabídnuto k upsání všech 50.000 (slovy: padesát tisíc) nových kmenových akcií společnos ti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč slovy jeden tisíc korun českých, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím písemným souhlasem představenstva společnosti, za emisní kurs shodný se jmenovitou hodnotou těchto akcií, tedy za emisní kurs 1.000,- Kč slovy jeden tisíc korun českých, za každou jednu tuto novou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, tedy emisní ážio je nulové. Všechny tyto nové akcie budou tedy určitému zájemci, a to obchodní společnosti ČSAD Praha holding a.s., nabídnuty za celkový emisní kurs 50.000.000,- Kč, slovy padesát miliónů korun českých. Místem pro upsání nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi určitým zájemcem, a to obchodní společnosti ČSAD Praha holding a.s. a společností Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. je sídlo obhospodařující investiční společnosti AMIS TA investiční společnost, a.s., na adrese Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, v pracovní dny od 10.00 do 16.00 hod., kontaktní osoba Office Manager. Lhůta pro upsání nových akcií určitým zájemcem, a to obchodní společností ČSAD Praha holding a.s., tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi tímto určitým zájemcem a společností Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. činí jeden měsíc ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci představenstvem. Společnost Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. doručí určitému zájemci, a to obchodní společnosti ČSAD Praha holding a.s. nejpozději do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního r ejstříku, písemný návrh smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu uvede počátek běhu lhůty pro upisování akcií. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhod nutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy emisní kurs každé jedné nové kmenové akcie společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s., o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, činí 1.000,- Kč, slov y jeden tisíc korun českých, tedy celkový emisní kurs všech 50.000 nových akcií je 50.000.000,- Kč. Určitý zájemce, a to obchodní společnost ČSAD Praha holding a.s., je povinen celý emisní kurs všech jím upsaných nových akcií ve výši 50.000.000,- Kč, slovy padesát miliónů korun českých, splatit v rozsahu 100 % (slovy jedno sto procent) nepeněžitým vklad em, který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k jejímu předmětu podnikání (činnosti), a to následujícím nepeněžitým vkladem, který tvoří: Bývalý areál autobusové stanice Smíchov, který nyní slouží jako parkoviště, a sestává zejména z: - pozemku parc. č. 5088 zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 2080 pro katastrální území Smíchov, obec Praha; - dispečinku tvořeného upravenou mobilní buňkou; - asfaltových chodníků a nástupních ostrůvků; - komunikační plochy z asfaltobetonu; - žulových obrubníků podél chodníků; - přístřešku pro motocykly; - kanalizace včetně vpustí a šachet; - sloupů elektrického uličního osvětlení s rozvodem pod zemí; - silničního zábradlí; a - plotu s podezdívkou. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 742/12/13 vypracovaným Ing. Petrem Paličkou, místem podnikání Nerudova 218/30, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, znalcem nezávislým na společnosti a jmenovaným za tím účelem usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 5489/2013-9 ze dne 24. 9. 2013, a podle tohoto znaleckého posudku byl tento nepeněžitý vklad oceněn na částku 50.000.000,- Kč, slovy padesát miliónů korun českých. Valná hromada schvaluje upisování akcií tímto nepeněžitým vkladem i výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou tímto posudkem znalce. Lhůta pro splacení tohoto nepeněžitého vkladu je jeden měsíc ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií mezi určitým zájemcem, a to obchodní společností ČSAD Praha holding a.s., a společností Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a .s. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo obchodní společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s., a to Praha 8 - Karlín, Pod Výtopnou 13/10, PSČ 186 00. Určitému zájemci, a to obchodní společnosti ČSAD Praha holding a.s., bude za tento nepeněžitý vklad vydáno všech 50.000 slovy padesát tisíc nových kmenových akcií společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s., ve formě na jméno, v listinné podobě , o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím písemným souhlasem představenstva společnosti.
od 18. 10. 2011 do 2. 11. 2011
- Obchodní společnost ČSAD Praha holding a.s., jako jediný akcionář společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s., vykonávajíc působnost valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku, jejím jménem za představenstvo člen představenstva pan Ing. Pavel Vráblík a člen představenstva pan Ing. Petr Knop, rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. takto: Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. je posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s., sloužící dalšímu rozvoji společnosti Rextim FKI, uzavřen ý investiční fond, a.s. a zejména splnění požadavku ustanovení § 70 odst. 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. Základní kapitál společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s., který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje o částku 60 000 000 Kč (slovy: šedesát milionů korun českých), tedy ze zcela splacené částky 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun česk ých) na novou výši základního kapitálu 62 000 000 Kč (slovy: šedesát dva milionů korun českých), s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná. Zvýšení základního kapitálu společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí v částce 1 000 000,- Kč, slovy jeden milion korun českých, peněžitým vkladem a v částce 59 000 000,- Kč, slovy padesátdevět milionů korun českých, nepeněžitých vkladem, a to bez veřejné nabídky k upsání akcií. Celkem bude upisováno 60 000 kusů (slovy: šedesát tisíc kusů) nových kmenových akcií společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, jejichž převoditelnost je omezena předchozím písemným souhlasem představenstva společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. Jelikož se jediný akcionář již před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem, budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to: - obchodní společnosti ČSAD Praha holding a.s, se sídlem Praha 8 Karlín, Pod Výtopnou 13/10, PSČ 186 00, identifikační číslo 26140659, které bude nabídnuto k upsání 59 000 kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodn otě každé akcie 1 000,- Kč, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 59 000 000,- Kč, za emisní kurs shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, tedy za emisní kurs 1 000,- Kč za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, tedy za celkový emisní kurs všech nabízených akci 59 000 000,- Kč, slovy padesátdevět milionů korun českých, - a obchodní společnosti Rextim holding a.s., se sídlem Praha 1, Washingtonova 1567/25, PSČ 110 00, identifikační číslo 27609383, které bude nabídnuto k upsání 1 000 kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě k aždé akcie 1 000,- Kč, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 1 000 000- Kč, za emisní kurs shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, tedy za emisní kurs 1 000,- Kč za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, tedy za celkový emisní kurs všech nabízených akcií 1 000 000,- Kč, slovy jeden milion korun českých. Předmětem činnosti společnosti Rextim holding a.s. je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a dle písemného prohlášení této společnosti má t ato společnost zkušenost s obchodování s cennými papíry. Nově emitované akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry a budou upsány předem určenými zájemci smlouvami o upsání akcií. Vzhledem k tomu, že emisní kurs všech nových akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé jedné a kcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč bude ve výši 1 000,- Kč, emisní ážio bude nulové. Převoditelnost nových akcií je omezena předchozím písemným souhlasem představenstva společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. Dosavadní akcie, tedy jejich d ruh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Místem pro upisování těchto nových akcií, tedy pro uzavření smluv o upsání akcií mezi výše uvedenými určitými zájemci a společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. je sídlo obhospodařující investiční společnosti AMISTA investiční společnost, a. s. na adrese Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, v pracovní dny od 10 do 16 hod., kontaktní osoba Office Manager. Lhůta pro upisování těchto nových akcií určitými zájemci, tedy lhůta pro uzavření smluv o upsání akcií mezi těmito určitými zájemci a společností Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. činí jeden měsíc. Společnost Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. doručí do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s . do obchodního rejstříku, každému z předem určených zájemců písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu společnost Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. oznámí upisovatelům počátek běhu lhůty pro upisování akcií. Upisování akcií nemůže začít dříve, než toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Určitý zájemce, a to obchodní ČSAD Praha holding a.s., je povinen celý emisní kurs všech jím upsaných nových akcií ve výši 59 000 000,- Kč, slovy: padesátdevět milionů korun českých splatit v rozsahu 100% (slovy jednosto procent) nepeněžitým vkladem, a to vkladem nemovitostí, které může společnost hospodářsky využít ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, tedy nepeněžitým vkladem, který tvoří: - celé nemovitosti v obci Praha, katastrálním území Nové Město, a to budova č.p. 2110 Nové Město, postavená na pozemku parc. č. 2537/135 zastavěná plocha a nádvoří s pozemkem parc. č. 2537/135 zastavěná plocha a nádvoří, které jsou zapsané v katastru nemo vitostí u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, na listu vlastnictví číslo 212 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha, katastrální území Nové Město, včetně veškerých součástí a příslušenství. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 3077-137/2011, vyhotoveným soudním znalcem Ing. Janem Mertenem, Armády 246, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, který byl pro tento úkon jmenován pravomocným usnesením Městského soudu v Praze, číslo jednac í 2 Nc 5548/2011-14 ze dne 12. 9. 2011, podle kterého byl tento nepeněžitý vklad oceněn na částku 59 000 000,- Kč, slovy padesátdevět milionů korun českých. Jediný akcionář schvaluje upisování akcií tímto nepeněžitým vkladem i výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou tímto posudkem znalce. Lhůta pro splacení tohoto nepeněžitého vkladu činí jeden měsíc ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií mezi tímto určitým zájemcem, tedy obchodní společnosti ČSAD Praha holding. a.s. a společností Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. na adrese Praha 8, Karlín, Pod Výtopnou 13/10, PSČ 186 00. Vzhledem ke skutečnosti, že nepeněžitý vklad je tvořen nemovitostmi, musí vkladatel předat společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Vklad je splacen předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitostí. Určitému zájemci, tedy obchodní společností ČSAD Praha holding, a.s. bude za tento nepeněžitý vklad vydáno 59 000 kusů nových kmenových akcií společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s., v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,- Kč. Určitý zájemce, a to obchodní společnost Rextim holding a.s., je povinen celý emisní kurs všech jím upsaných nových akcií v celkové výši 1 000 000 ,- Kč, slovy jeden milion korun českých, splatit peněžitým vkladem ve výši 1 000 000,- Kč, slovy jeden milio n korun českých. Určitý zájemce, a to obchodní společnost Rextim holding a.s., je povinen splatit 100% (slovy sto procent) celkového emisního kurzu jím upsaných akcií, tedy částku 1 000 000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) do 1 měsíce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet číslo 4xxxx, vedený u depozitáře společnosti Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s., a to České spořitelny, a.s., který za tímto účelem společnost Rextim FKI, uzavřený investiční fond, a.s. otevřela na své jméno.
Kapitál
od 20. 11. 2013 do 1. 8. 2015
Základní kapitál 112 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 11. 2011 do 20. 11. 2013
Základní kapitál 62 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 11. 2010 do 2. 11. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 11. 2013 do 1. 8. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 112 000.
od 2. 11. 2011 do 20. 11. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 62 000.
od 21. 7. 2011 do 2. 11. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 000.
od 10. 11. 2010 do 21. 7. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 20.
Statutární orgán
od 3. 6. 2015 do 1. 8. 2015
Ing. PAVEL VRÁBLÍK - člen představenstva
Černošice, Werichova, PSČ 252 28
den vzniku členství: 23. 4. 2015
od 1. 9. 2014 do 3. 6. 2015
AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 27437558 - člen představenstva
Praha 8 - Karlín, Pobřežní, PSČ 186 00
den vzniku členství: 23. 6. 2014 - 23. 4. 2015
od 1. 9. 2014 do 3. 6. 2015
- Zastoupení právnické osoby: Ing. PETR JANOUŠEK, dat. nar. 22.02.1973 Doležalova 711/14, Žabovřesky, 616 00 Brno
od 15. 10. 2013 do 1. 9. 2014
Ing. PETR KNOP - člen představenstva
Praha 6 - Veleslavín, Křenova, PSČ 162 00
den vzniku členství: 25. 2. 2011 - 23. 6. 2014
od 24. 3. 2011 do 15. 10. 2013
Ing. Petr Knop - člen představenstva
Praha 6 - Dejvice, Na Klimentce, PSČ 160 00
den vzniku členství: 25. 2. 2011 - 23. 6. 2014
od 24. 3. 2011 do 1. 9. 2014
Ing. Roman Šplíchal - předseda představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Na Srpečku, PSČ 152 00
den vzniku členství: 25. 2. 2011 - 23. 6. 2014
den vzniku funkce: 2. 3. 2011 - 23. 6. 2014
od 24. 3. 2011 do 1. 9. 2014
Ing. Pavel Vráblík - člen představenstva
Černošice, Werichova, PSČ 252 28
den vzniku členství: 25. 2. 2011 - 23. 6. 2014
od 10. 11. 2010 do 24. 3. 2011
Ing. Michal Bečvář - předseda představenstva
Praha 12, Klostermannova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 10. 11. 2010 - 25. 2. 2011
den vzniku funkce: 10. 11. 2010 - 25. 2. 2011
od 10. 11. 2010 do 24. 3. 2011
Ing. Ondřej Horák - člen představenstva
Brno, Uzbecká, PSČ 625 00
den vzniku členství: 10. 11. 2010 - 25. 2. 2011
od 10. 11. 2010 do 24. 3. 2011
Petra O´Keefe - člen představenstva
Praha 1, Štupartská, PSČ 110 01
den vzniku členství: 10. 11. 2010 - 25. 2. 2011
od 3. 6. 2015 do 1. 8. 2015
Za společnost je oprávněn jednat jediný člen představenstva ve všech záležitostech samostatně.
od 1. 9. 2014 do 3. 6. 2015
Za společnost jedná vždy jediný člen představenstva prostřednictvím svého zmocněnce.
od 11. 11. 2011 do 1. 9. 2014
Jménem společnosti jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně.
od 10. 11. 2010 do 11. 11. 2011
Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda spolu s jedním členem představenstva.
Dozorčí rada
od 1. 9. 2014 do 1. 8. 2015
Ing. PETR KNOP - člen dozorčí rady
Praha - Veleslavín, Křenova, PSČ 162 00
den vzniku členství: 23. 6. 2014
od 1. 9. 2014 do 1. 8. 2015
-
od 1. 9. 2014 do 1. 8. 2015
IVANA ŠPLÍCHALOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Hlubočepy, Na srpečku, PSČ 152 00
den vzniku členství: 23. 6. 2014
od 1. 9. 2014 do 1. 8. 2015
-
od 22. 8. 2013 do 1. 8. 2015
PETR ŠPLÍCHAL - člen dozorčí rady
Praha - Hlubočepy, Na srpečku, PSČ 152 00
den vzniku členství: 25. 6. 2013
od 24. 3. 2011 do 22. 8. 2013
Ing. Pavel Hrabina - člen dozorčí rady
Buštěhrad, Vodárenská, PSČ 273 43
den vzniku členství: 25. 2. 2011 - 25. 6. 2013
od 24. 3. 2011 do 1. 8. 2015
Ing. Jan Benda - předseda dozorčí rady
Šestajovice, Spojovací, PSČ 250 92
den vzniku členství: 25. 2. 2011
den vzniku funkce: 2. 3. 2011
od 24. 3. 2011 do 1. 8. 2015
Ing. Tomáš Chrz - člen dozorčí rady
Praha 5 - Hlubočepy, Lamačova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 25. 2. 2011
od 10. 11. 2010 do 24. 3. 2011
Ing. Pavel Scholz - předseda dozorčí rady
Praha 4, Brabcova, PSČ 147 00
den vzniku členství: 10. 11. 2010 - 10. 11. 2010
den vzniku funkce: 10. 11. 2010 - 10. 11. 2010
od 10. 11. 2010 do 24. 3. 2011
Zuzana Jarolímová - člen dozorčí rady
Zdiby, Topolová, PSČ 250 66
den vzniku členství: 10. 11. 2010 - 10. 11. 2010
od 10. 11. 2010 do 24. 3. 2011
Ing. Vít Vařeka - člen dozorčí rady
Praha 4, Nad Ryšánkou, PSČ 140 00
den vzniku členství: 10. 11. 2010 - 10. 11. 2010
Akcionáři
od 24. 3. 2011 do 2. 11. 2011
ČSAD Praha holding a.s., IČO: 26140659
Praha 8 - Karlín, Pod Výtopnou 13/10, PSČ 186 00
od 10. 11. 2010 do 24. 3. 2011
AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 27437558
Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

+48

+
-
Jakub Štáfek

Jakub Štáfek

- herec

+27

+
-
Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

+19

+
-
Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

+3

+
-
Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-157

+
-
Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-218

+
-

A tohle už jste četli?

Proplať to! Recept, jak neumřít na splatnost faktur. A jak na ní vydělat

Proplať to! Recept, jak neumřít na splatnost faktur. A jak na ní vydělat

Loni na jaře se zastavil byznys a s proplácením faktur to začalo být ještě horší než dřív. A to jsou čeští podnikatelé zvyklí čekat! Že se tou dobou právě rozjížděla služba s výmluvným názvem proplat.to, byla sice náhoda – ale svým způsobem šťastná.

eKasa od O2 končí kvůli EET. Klienty přebírá konkurence

eKasa od O2 končí kvůli EET. Klienty přebírá konkurence

Služba eKasa operátora O2 k 25. říjnu končí. Přes tři tisíce podnikatelů, kteří tento pokladní systém využívají, přebírá společnost Storyous.

Tečka se ruší. Respirátory jsou znovu povinné všude uvnitř

Tečka se ruší. Respirátory jsou znovu povinné všude uvnitř

Končící vláda Andreje Babiše reaguje na rostoucí počet pozitivních testů na covid-19. Chce předejít zahlcení nemocnic, které by mohlo znovu omezit dostupnost zdravotní péče nesouvisející s koronavirem.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 860 810 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Radost z pádu Babiše střídá strach z ODS. Co čekat od Fialy?

Radost z pádu Babiše střídá strach z ODS. Co čekat od Fialy?

Občanská demokratická strana bude dominovat budoucí vládě a mnoho lidí se ptá: co čekat od strany, která...

Nejde o to, kdo vynese koš, ale kdo na to myslí. Mentální zátěž je neviditelná domácí práce

Nejde o to, kdo vynese koš, ale kdo na to myslí. Mentální zátěž je neviditelná domácí práce

Mentální zátěž označuje nerovnost v rozložení činností v domácnosti, které zpravidla organizuje žena....

Partners Financial Services