Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

PPC Trmice a.s., IČO: 25015915 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti PPC Trmice a.s.. Údaje byly staženy 12. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 25015915. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25015915 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku: subjekt byl z rejstříku odstraněn

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
DPH

Prověřte si

Prověřit exekuce Reputace firmy Rizikovost společnosti
Datum vzniku a zápisu
10. 2. 1997
Datum výmazu
31. 12. 2005
Obchodní firma
PPC Trmice a.s.
zapsáno 10. 2. 1997 vymazáno 31. 12. 2005
Adresa firmy
Edisonova 453, 400 04 Trmice
zapsáno 10. 2. 1997 vymazáno 31. 12. 2005
IČO
25015915
zapsáno 10. 2. 1997 vymazáno 31. 12. 2005
DIČ
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 10. 2. 1997 vymazáno 31. 12. 2005
Spisová značka
B 967/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem
zapsáno 10. 2. 1997 vymazáno 31. 12. 2005

Poslední změny a události

31. 12. 2005
Vymazán člen statutárního orgánu Renaud Capris
31. 12. 2005
Vymazán člen statutárního orgánu Francois Habegre
31. 12. 2005
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Josef Novák
31. 12. 2005
Vymazán způsob jednání: \"Za společnost jedná a podepisuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo nebo dva jeho členové nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl pro příslušný případ představenstvem písemně zmocněn\".
31. 12. 2005
Vymazán člen dozorčí rady Daniel Melin

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Investorská činnost v oblasti teplárenství
zapsáno 10. 2. 1997 vymazáno 24. 10. 2003
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 10. 2. 1997 vymazáno 24. 10. 2003
Zprostředkování v oblasti nákupu a prodeje zboží
zapsáno 10. 2. 1997 vymazáno 24. 10. 2003
Výroba elektřiny
zapsáno 17. 12. 1998 vymazáno 31. 12. 2005
Výroba tepla
zapsáno 17. 12. 1998 vymazáno 31. 12. 2005
Obchod s elektřinou
zapsáno 24. 10. 2003 vymazáno 31. 12. 2005
Základní kapitál
250 000 000 Kč
zapsáno 10. 2. 1997 vymazáno 10. 7. 1998
250 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 10. 7. 1998 vymazáno 17. 1. 2002
24 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 17. 1. 2002 vymazáno 31. 5. 2002
269 568 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 31. 5. 2002 vymazáno 31. 12. 2005
Akcie
250 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 10. 2. 1997 vymazáno 17. 1. 2002
250 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 96 000 Kč
zapsáno 17. 1. 2002 vymazáno 31. 5. 2002
2808 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 96 000 Kč v zaknihovanné podobě
zapsáno 31. 5. 2002 vymazáno 31. 12. 2005
Ostatní skutečnosti
Rozsah splacení základního jmění 33,96 %.
zapsáno 10. 2. 1997 vymazáno 10. 7. 1998
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 24. května 2001 přijala následující usnesení:
zapsáno 11. 9. 2001 vymazáno 17. 1. 2002
II. V souladu s ustanovením § 216b odst. 1 mimořádná valná hromada rozhoduje současně o zvýšení základního kapitálu společnosti PPC Trmice, a.s. takto: a) Základní kapitál společnosti PPC Trmice, a.s. se zvyšuje o 245,568.000,- Kč tj. z 24,000.000,- Kč na 269,568.000,- Kč. Upisování nad částku 245,568.000,- Kč se nepřipouští. b) Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je zajištění přiměřenosti základního kapitálu k velikosti aktiv společnosti a zajištění přiměřenosti vlastního kapitálu k cizím zdrojům v souladu s původním podnikatelským záměrem. c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií bez veřejné nabídky a to : Všechny akcie budou upsány dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností PPC Trmice, a.s. a předem určeným zájemcem. Zájemcem je obchodní společnosti Severočeská energetika, a.s. se sídlem v Děčíně, Teplická 8, IČO: 49903179. Stávající akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku. d) Všechny nově upisované akcie v celkovém počtu 2558 ks o jmenovité hodnotě 96.000,- Kč budou neregistrované, znějící na jméno, v zaknihované podobě. e) Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti PPC Trmice, a.s. Lhůta pro upisování akcií je 15 dní a počíná běžet ode dne následujícího po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií zájemci. Návrh smlouvy o upsání akcií je představenstvo, v souladu s ustanovením § 216b odst. 2, oprávněno zaslat zájemci až po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. f) Emisní kurs všech nově upisovaných akcií je ve výši jmenovité hodnoty akcií, tj. 96.000,- Kč. g) Mimořádná valná hromada souhlasí se započtením peněžité pohledávky obchodní společnosti Severočeská energetika, a.s. se sídlem v Děčíně, Teplická 8, IČO: 49903179, kterou má tato společnost vůči společnosti PPC Trmice, a.s. ve výši 245,568.000,- Kč na základě Smlouvy o úvěru ze dne 20.11.2000 ve znění jejích dodatků proti pohledávce na splacení emisního kursu. Celý emisní kurs bude splacen výhradně započtením. h) Smlouva o započtení bude uzavřena ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy o započtení bude upisovateli, tj. společnosti Severočeská energetika, a.s., předložen společnosti PPC Trmice, a.s. do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Dnem uzavření smlouvy o započtení nabývá tato smlouva účinnosti a emisní kurs všech nově upisovaných akcií je tímto dnem splacen. i) Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti k podání návrhu zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a to do 15 dnů ode dne konání této mimořádné valné hromady. j) Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti, aby do 15 dnů ode dne účinnosti smlouvy o započtení podalo návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. k) Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti, aby bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku dalo příkaz k provedení změny zápisu ve Středisku cenných papírů.
zapsáno 11. 9. 2001 vymazáno 17. 1. 2002
I) Rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti PPC Trmice, a.s. takto: a) Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti za rok 2000, dle auditované řádné účetní závěrky v celkové výši 226,062.000,- Kč. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhrady ztráty společnosti za rok 2000. b) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti PPC Trmice, a.s. se snižuje o 226,000.000,- Kč, tj. ze 250,000.000,- Kč na 24,000.000,- Kč. c) Způsob snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje, v souladu s ustanovením § 213a odst. 1 a odst. 3 obchodního zákoníku, snížením jmenovité hodnoty všech stávajících 250 ks akcií z 1,000.000,- Kč na 96.000,- Kč. d) Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti k podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a to do 15 dnů ode dne konání této mimořádné valné hromady. e) Valná hromada pověřuje představenstvo, aby zveřejnilo rozhodnutí o snížení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 215 odst. 2 obchodního zákoníku. f) Valná hromada pověřuje představenstvo, aby bez zbytečného odkladu po druhém zveřejnění dle § 215 odst. 2 podalo návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. g) Valná hromada dále pověřuje představenstvo, aby bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku dalo příkaz k provedení změny zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií ve Středisku cenných papírů.
zapsáno 11. 9. 2001 vymazáno 17. 1. 2002
Všechny akcie mají na základě stanov společnosti omezenou převoditelnost, spočívající v tom, že majitel akcie je oprávněn akcie převést pouze po předchozím souhlasu valné hromady, Udělený souhlas je platný po dobu 60ti dnů a jeho obsahem jsou i podmínky převodu, počet převáděných akcií, kupní cena a konkrétní osoba, která bude nabyvatelem akcií. Pokud v této době nedojde k uskutečnění převodu na základě takového souhlasu valné hromady, je povinen akcionář požádat o souhlas valnou hromadu opětovně. Při záměru prodat akcii nebo akcie je povinen akcionář učinit nejprve nabídku k přednostnímu převodu ostatním akcionářům. Teprve pokud ostatní akcionáři nepřijmou nabídku do 30ti dnů od jejího doručení v písemné formě, je oprávněn za stejných podmínek, za jakých byla učeněna přednostní nabídka ostatním akcionářům, převod třetí osoby.
zapsáno 10. 2. 1997 vymazáno 31. 5. 2002
Akcie jsou v zaknihované podobě.
zapsáno 10. 2. 1997 vymazáno 31. 5. 2002
Vymazává se ke dni 31.12.2005 z obchodního rejstříku PPC Trmice a.s. se sídlem Trmice, Edisonova 453, IČ: 25015915. Právní důvod výmazu: Společnost zanikla sloučením se společností Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74, IČ: 45 19 34 10. Rozhodným dnem pro fúzi je 1.1.2005.
zapsáno 31. 12. 2005 vymazáno 31. 12. 2005

Statutární orgán - představenstvo

Člen statutárního orgánu
Ing. Edvard Renner
Tolstého, 400 03 Ústí n.L.
Den zániku členstvi: 31. 8. 2001
zapsáno 10. 2. 1997 vymazáno 17. 12. 2001
Člen statutárního orgánu
Ing. Karel Koukolíček
Obránců míru, 431 11 Jirkov
Den zániku členstvi: 31. 8. 2001
zapsáno 10. 2. 1997 vymazáno 17. 12. 2001
Člen statutárního orgánu
Ing. Josef Novák
Františka Malíka, 431 01 Most
zapsáno 10. 2. 1997 vymazáno 17. 12. 2001
Místopředseda představenstva
Ing. Josef Novák
Osvoboditelů, 400 01 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 31. 8. 2001
Den zániku funkce: 7. 5. 2004
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2000
Den zániku členstvi: 7. 5. 2004
zapsáno 17. 12. 2001 vymazáno 4. 8. 2004
Předseda představenstva
Denis Givois
U Družstva práce, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 31. 8. 2001
Den vzniku členstvi: 31. 8. 2001
zapsáno 17. 12. 2001 vymazáno 24. 10. 2003
Člen představenstva
Francois Habegre
78000 Versailles, 28, Rue Pierre Curie, Francie, bytem v ČR Ostrava - Třebovice, Šaljapinova 5513, PSČ 722 00, Česká republika
Den vzniku členstvi: 31. 8. 2001
Den zániku členstvi: 16. 4. 2002
zapsáno 17. 12. 2001 vymazáno 25. 11. 2002
Člen představenstva
Gilles Humbert
trvale bytem 13 Avenue Antoine Girard, 38800 Le Pont de Claix, Francie, v ČR: Praha 6, Matějská 22, PSČ 160 00, Česká republika
Den vzniku členstvi: 16. 4. 2002
Den zániku členstvi: 7. 5. 2004
zapsáno 25. 11. 2002 vymazáno 4. 8. 2004
Předseda představenstva
Denis Givois
Školská, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 31. 8. 2001
Den zániku funkce: 7. 5. 2004
Den vzniku členstvi: 31. 8. 2001
Den zániku členstvi: 7. 5. 2004
zapsáno 24. 10. 2003 vymazáno 4. 8. 2004
Předseda představenstva
Renaud Capris
6, Impasse de Bousquettis, 311 20 Roquettes, Francie, bytem v ČR Slezská Ostrava, Chladná 11/1949, PSČ 710 00, Česká republika
Den vzniku funkce: 7. 5. 2004
Den vzniku členstvi: 7. 5. 2004
zapsáno 4. 8. 2004 vymazáno 31. 12. 2005
Místopředseda představenstva
Ing. Josef Novák
Osvoboditelů, 400 01 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 7. 5. 2004
Den vzniku členstvi: 7. 5. 2004
zapsáno 4. 8. 2004 vymazáno 31. 12. 2005
Člen představenstva
Francois Habegre
78000 Versailles, 28, Rue Pierre Curie, Francie, bytem v ČR Ostrava, Třebovice, Šaljapinova 5513, PSČ 722 00, Česká republika
Den vzniku členstvi: 7. 5. 2004
zapsáno 4. 8. 2004 vymazáno 9. 2. 2005
Člen představenstva
Francois Habegre
78000 Versailles, 28, Rue Pierre Curie, Francie, bytem v ČR Moravská Ostrava, Tyršova 1250/6, PSČ 702 00, Česká republika
Den vzniku členstvi: 7. 5. 2004
zapsáno 9. 2. 2005 vymazáno 31. 12. 2005
Způsob jednání
Za společnost jedná a podepisuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně zmocněni. Za společnost mohou podepisovat vůči třetím osobám také zaměstnanci v rozsahu platných vnitřních organizačních norem (organizačního, popř. podpisového řádu). Představenstvo může k určitým právním úkonům též vybavit plnými mocemi jiné osoby.
zapsáno 10. 2. 1997 vymazáno 18. 6. 1997
\"Za společnost jedná a podepisuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo nebo dva jeho členové nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl pro příslušný případ představenstvem písemně zmocněn\".
zapsáno 18. 6. 1997 vymazáno 31. 12. 2005

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Ing. Jan Saska
Františkov nad Ploučnicí, 407 23 Františkov nad Ploučnicí
Den zániku členstvi: 31. 8. 2001
zapsáno 10. 2. 1997 vymazáno 17. 12. 2001
Člen dozorčí rady
Ing. František Jirout
Ústecká, 407 04 Děčín XXV
Den zániku členstvi: 31. 8. 2001
zapsáno 10. 2. 1997 vymazáno 17. 12. 2001
Člen dozorčí rady
Jaroslav Chvalina
Oblouková, 405 01 Děčín I
Den zániku členstvi: 31. 8. 2001
zapsáno 10. 2. 1997 vymazáno 17. 12. 2001
Předseda dozorčí rady
Gérard Levet
89410 BEON, 18, Rue de La Fontaine, Francie, bytem v ČR Praha 2, Vinohradská 22, PSČ 120 00, Česká republika
Den vzniku funkce: 31. 8. 2001
Den zániku funkce: 7. 5. 2004
Den vzniku členstvi: 31. 8. 2001
Den zániku členstvi: 7. 5. 2004
zapsáno 17. 12. 2001 vymazáno 4. 8. 2004
Člen dozorčí rady
JUDr. Lubomír Lubojacký
Havlíčkova, 742 83 Klimkovice
Den vzniku členstvi: 31. 8. 2001
Den zániku členstvi: 18. 4. 2002
zapsáno 17. 12. 2001 vymazáno 25. 11. 2002
Člen dozorčí rady
Ing. František Švrček
Dr. Martínka, 705 00 Ostrava - Hrabůvka
Den vzniku členstvi: 31. 8. 2001
Den zániku členstvi: 17. 5. 2002
zapsáno 17. 12. 2001 vymazáno 25. 11. 2002
Člen dozorčí rady
Francois Habegre
Šaljapinova, 722 00 Ostrava - Třebovice
Den vzniku členstvi: 18. 4. 2002
Den zániku členstvi: 7. 5. 2004
zapsáno 25. 11. 2002 vymazáno 4. 8. 2004
Člen dozorčí rady
Ing. Zdeněk Duba
Ke Kurtům, 140 00 Praha 4 - Písnice
Den vzniku členstvi: 17. 5. 2002
zapsáno 25. 11. 2002 vymazáno 4. 8. 2004
Předseda dozorčí rady
Ing. Zdeněk Duba
Ke Kurtům, 140 00 Praha 4 - Písnice
Den vzniku funkce: 7. 5. 2004
Den vzniku členstvi: 17. 5. 2002
zapsáno 4. 8. 2004 vymazáno 31. 12. 2005
Člen dozorčí rady
Daniel Melin
3, Rue de Marmouzots, Dijon, 210 00, Francie, bytem v ČR Ostrava-Stará Bělá, Hašlerova 674/9, PSČ 724 00, Česká republika
Den vzniku členstvi: 7. 5. 2004
zapsáno 4. 8. 2004 vymazáno 31. 12. 2005
Člen dozorčí rady
Ing. František Švrček
Dr. Martínka, 705 00 Ostrava - Hrabůvka
Den vzniku členstvi: 7. 5. 2004
zapsáno 4. 8. 2004 vymazáno 31. 12. 2005

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

0
-
+
Libor Bouček

Libor Bouček

moderátor

1
-
+
Karel Komárek

Karel Komárek

miliardář, Sazka

0
-
+
Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

fotbalista

0
-
+
Jiří Mádl

Jiří Mádl

herec, režisér

2
-
+
Jaroslav Hřebík

Jaroslav Hřebík

fotbalový trenér

0
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem