Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.
IČO: 25044001

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 11. 1998
Obchodní firma
od 1. 11. 1998

SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.

Sídlo
od 1. 11. 1998 do 23. 1. 2012
Most, tř. Budovatelů čp. 112/2, PSČ 434 01
IČO
od 1. 11. 1998

25044001

DIČ

CZ25044001

Identifikátor datové schránky:uvwgejt
Právní forma
od 1. 11. 1998
Akciová společnost
Spisová značka1147 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 19. 8. 2015
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 25. 9. 2012
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 25. 9. 2012
- hostinská činnost
od 25. 9. 2012
- zednictví
od 25. 9. 2012
- masérské, rekondiční a regenerační služby
od 25. 9. 2012
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
od 25. 9. 2012
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 25. 9. 2012
- zámečnictví, nástrojářství
od 25. 9. 2012
- vodoinstalatérství, topenářství
od 25. 9. 2012
- malířství, lakýrnictví, natěračství
od 22. 11. 2004 do 25. 9. 2012
- správa a údržba nemovitostí
od 1. 11. 1998 do 25. 9. 2012
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 1. 11. 1998 do 25. 9. 2012
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 1. 11. 1998 do 25. 9. 2012
- pronájem nebytových prostorů včetně sportovišť
Ostatní skutečnosti
od 28. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 28. 8. 2014 do 20. 3. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 7
od 28. 8. 2014 do 20. 3. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 22. 3. 2005 do 3. 1. 2006
- Mimořádná valná hromada společnosti SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. se sídlem Most, tř. Budovatelů 112/2, PSČ 434 01, IČO 250 44 001 přijala dne 30.11.2004 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nové akcie takto: Základní kapitál bude zvýšen z částky 93 300 000,- Kč (slovy: devadesát tři miliony tři sta tisíc korun českých) na částku 116 800 000,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct milionu osm set tisíc korun českých), tedy o částku 23 500 000,- Kč (slovy: dvacet tři milionu pět set tisíc korun českých), a  to upisováním akcie peněžitým vkladem. Zvýšení základního kapitálu společnosti je realizováno upsáním nové akcie o jmenovité hodnotě 23 500 000,- Kč (slovy: dvacet tři milionu pět set tisíc korun českých) stejného druhu, formy a podoby jako již dříve ups ané akcie, tzn: druh akcie: kmenová forma akcie: na jméno podoba akcie: listinná Převoditelnost akcií: po předchozím souhlasu valné hromady Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Schvaluje se splacení emisního kurzu akcie započtením pohledávek Statutárního města Mostu v celkové výši 23 500 000,- Kč (slovy: dvacet tři milionu pět set tisíc korun českých) smlouva z 6.9.2002 půjčka ve v ýši 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), smlouva z 21.7.2003 - půjčka ve výši 12 500 000,- Kč (slovy: dvanáct milionu pět set tisíc korun českých), dodatek z 3.11.2003 - navýšení půjčky o 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionu korun českých) . Akcie bude upsána předem určeným zájemcem, který je akcionář společnosti, a to Statutární město Most, se sídlem Most, Radniční 1, PSČ 434 69, IČO 002 66 094. K upsání akcie společnosti dojde zákonem stanoveným způsobem, tedy smlouvou o upsání akcie uzav řenou podle § 204 odst. 5 obch. zák. mezi předem určeným zájemcem a společností. Místem pro upsání akcie je kancelář primátora Statutárního města Mostu, dveře 167, v Mostě, ulice Radniční 1, PSČ 434 69. Lhůta pro upsání akcie se stanoví na třicet kalendář ních dnů ode dne kdy bude Statutárnímu městu Most jako upisujícímu akcionáři doručeno společností oznámení o tom, že rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabylo právní moci. Společnost je povinna toto oznámení Sta tutárnímu městu Most doručit do sedmi dnů ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo rpávní moci. Emisní kurz upisované akcie je shodný se jmenovitou hodnotou akcie a činí 23 500 000,- Kč (slovy: dvacet tři milionu pět set tisíc korun českých). Statutární město Most, jako předem určený zájemce, je povinno splatit emisní kurz ve lhůtě do šedesáti dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude zapsáno toto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Místem pro splacení vkladu je ka ncelář primátora Statutárního města Mostu, dveře 167 v Mostě, ulice Radniční 1, PSČ 434 69.
od 2. 10. 2003 do 22. 11. 2004
- Dle notářského zápisu č. NZ 76/2003, N 82/2003 sepsaného dne 27.3. 2003 v sídle společnosti SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s., tř. Budovatelů čp. 112/2 Mgr. Ludmilou Polívkovou, notářkou se sídlem v Mostě, mimořádná valná hromada společnosti SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. se sídlem Most, tř. Budovatelů 112/2, PSČ 434 01, IČ 25044001 přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nové akcie, a to poté, co ji byla předložena zpráva představenstva společnosti ze dne 27.2. 2003 zpracovaná v souladu s ustanovením § 204 odst. 3 obch. zák., v níž jsou uvede ny důvody pro upisování akcií nepeněžitým vkladem a je odůvodněna výše navrhovaného emisního kurzu, přičemž zpráva představenstva potvrdila, že zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.-takt o: Základní kapitál společnosti bude zvýšen z částky 91.000.000,- Kč na částku 93.300.000,- Kč, tedy o částku Kč 2.300.000,- (slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých), a to upisováním akcií nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad tuto částku navrh ovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Schvaluje se upsání akcie nepeněžitým vkladem, který vkládá Statutární město Most, jako př edem určený zájemce. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pozemky, a to parcela č.parc. 6380/1 ostatní plocha - os tatní komunikace o celkové výměře 1438 m a parcela č.parc. 6380/2 ostatní plocha - ostatní komunikace o celkové výměře 2389 m, obě zapsány na LV č.1 pro obec Most a k.ú. Most II u Katastrálního úřadu v Mostě. Nepeněžitý vklad je popsán a oceněn ve znaleck ém posudku znalce ing. Vladimíra Hůdy, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14.10. 2002 číslo jednací Nc 1078/2002-5, které nabylo právní moci dne 24. března 2003. Výše ocenění předmětu vkladu určeného posudkem znalce činí Kč 2, 300.000,-. Na částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál, bude upsána 1 kmenová akcie na jméno o jmenovité hodnotě Kč 2,300.000,- v listinné podobě. S ohledem na skutečnost, že nová akcie se upisuje nepeněžitým vkladem, nemají akcionáři v souladu s usta novením § 204a odst. 1 obch. zák. přednostní právo upsat nové akcie. Akcie bude upsána předem určeným zájemcem, kterým je akcionář společnosti, a to Statutární město Most, se sídlem Most, Radniční 1, PSČ 434 69, IČ 00266094. K upsání akcie společnosti doj de zákonem stanoveným způsobem, tedy smlouvou o upsání akcie uzavřenou podle § 204 odst. 5 obch. zák. mezi předem určeným zájemcem a společností. Místem pro upsání akcie je kancelář primátora Statutárního města Mostu, dveře č. 167, v Mostě, ulice Radničn í 1, PSČ 434 69. Lhůta pro upsání akcie se stanoví na třicet kalendářních dnů ode dne, kdy bude Statutárnímu městu Most jako upisujícímu akcionáři doručeno společnosti oznámení o tom, že rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabylo právní moci. Společnost je povinna toto oznámení Statutárnímu městu Most doručit do sedmi dnů ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci. Emisní kurz upisované akcie je shodný se jmenovitou hodn otou akcie a činí Kč 2,300.000,- . St atutární město Most, jako předem určený zájemce, je povinno splatit nepeněžitý vklad ve lhůtě do šedesáti dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude zapsáno toto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Místem pro s placení nepeněžitého vkladu je kancelář primátora Statutárního města Mostu, dveře č. 167 v Mostě, ulice Radniční 1, PSČ 434 69.
Kapitál
od 26. 8. 2010
Základní kapitál 4 848 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 1. 2006 do 26. 8. 2010
Základní kapitál 116 800 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 11. 2004 do 3. 1. 2006
Základní kapitál 93 300 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 11. 1998 do 22. 11. 2004
Základní kapitál 91 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 28.
od 3. 1. 2006 do 26. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 22. 11. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 22. 11. 2004
v listinné podobě Omezení převoditelnosti akcií: Akcie na jméno jsou převoditelné pouze po předchozím souhlasu valné hromady.
od 22. 11. 2004 do 26. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 22. 11. 2004 do 26. 8. 2010
v listinné podobě
od 4. 5. 2002 do 22. 11. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 4. 5. 2002 do 22. 11. 2004
Omezení převoditelnosti akcií: Akcie na jméno jsou převoditelné pouze po předchozím souhlasu valné hromady. Akcie: druh - kmenové, podoba - listinná
od 1. 11. 1998 do 4. 5. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 1. 11. 1998 do 4. 5. 2002
Omezení převoditelnosti akcií: Akcie na jméno jsou převoditelné pouze po předchozím souhlasu valné hromady.
Statutární orgán
od 19. 3. 2019
PETR FORMÁNEK - Člen představenstva
Most, , PSČ 434 01
den vzniku členství: 17. 1. 2019
od 19. 3. 2019
JUDr. JÁN VAGAŠI - Člen představenstva
Most, V Rokli, PSČ 434 01
den vzniku členství: 17. 1. 2019
od 19. 3. 2019
JOSEF SOLNAŘ - Místopředseda představenstva
Most, Čsl. armády, PSČ 434 01
den vzniku členství: 17. 1. 2019
den vzniku funkce: 29. 1. 2019
od 20. 11. 2015
Ing. ALEŠ HAVLŮJ - Člen představenstva
Most, Komořanská, PSČ 434 01
den vzniku členství: 8. 10. 2015
od 20. 11. 2015 do 19. 3. 2019
Ing. MAREK HUDSKÝ - Člen představenstva
Most, Vinohradská, PSČ 434 01
den vzniku členství: 8. 10. 2015 - 17. 1. 2019
od 20. 3. 2015
Ing. JIŘÍ TURIS - Předseda představenstva
Most, Jarmily Glazarové, PSČ 434 01
den vzniku členství: 22. 12. 2014
den vzniku funkce: 12. 1. 2015
od 20. 3. 2015 do 20. 11. 2015
MILAN BELEJ - Člen představenstva
Most, Zdeňka Štěpánka, PSČ 434 01
den vzniku členství: 22. 12. 2014 - 8. 10. 2015
od 20. 3. 2015 do 20. 11. 2015
Bc. JANA WERNEROVÁ, DiS - Člen představenstva
Most, Karla Marxe, PSČ 434 01
den vzniku členství: 22. 12. 2014 - 8. 10. 2015
od 20. 3. 2015 do 19. 3. 2019
Ing. VENDULKA BALÁŠOVÁ - Místopředseda představenstva
Most, Čsl. armády, PSČ 434 01
den vzniku členství: 22. 12. 2014 - 17. 1. 2019
den vzniku funkce: 12. 1. 2015 - 17. 1. 2019
od 20. 3. 2015 do 19. 3. 2019
OTAKAR HERTL - Člen představenstva
Most, M. G. Dobnera, PSČ 434 01
den vzniku členství: 22. 12. 2014 - 17. 1. 2019
od 24. 6. 2014 do 20. 3. 2015
ERVÍN BRECKL - Člen představenstva
Most, M. J. Husa, PSČ 434 01
den vzniku členství: 17. 12. 2010 - 22. 12. 2014
od 15. 8. 2013 do 20. 3. 2015
MARCEL STRYCH - Člen představenstva
Lužice, , PSČ 435 24
den vzniku členství: 17. 12. 2010 - 22. 12. 2014
od 27. 7. 2013 do 20. 3. 2015
MICHAL TOMKO - Člen představenstva
Most, Česká, PSČ 434 01
den vzniku členství: 17. 12. 2010 - 22. 12. 2014
od 25. 9. 2012 do 20. 3. 2015
Ing. Hana Aulická Jírovcová - Místopředseda představenstva
Most - Vtelno, Nad Potokem, PSČ 434 01
den vzniku členství: 17. 12. 2010 - 22. 12. 2014
den vzniku funkce: 20. 12. 2010 - 22. 12. 2014
od 23. 3. 2011 do 25. 9. 2012
Bc. Hana Jírovcová - Místopředseda představenstva
Most, V.K.Klicpery, PSČ 434 01
den vzniku členství: 17. 12. 2010
den vzniku funkce: 20. 12. 2010
od 23. 3. 2011 do 27. 7. 2013
Michal Tomko - Člen představenstva
Most, Česká, PSČ 434 01
den vzniku členství: 17. 12. 2010
od 23. 3. 2011 do 15. 8. 2013
Marcel Strych - Člen představenstva
Lužice, , PSČ 435 24
den vzniku členství: 17. 12. 2010
od 23. 3. 2011 do 24. 6. 2014
Ervín Breckl - Člen představenstva
Most, M.J.Husa, PSČ 434 01
den vzniku členství: 17. 12. 2010
od 23. 3. 2011 do 20. 3. 2015
Ing. Jiří Koranda - Předseda představenstva
Most, Josefa Ševčíka, PSČ 434 01
den vzniku členství: 17. 12. 2010 - 22. 12. 2014
den vzniku funkce: 20. 12. 2010 - 22. 12. 2014
od 23. 3. 2011 do 20. 3. 2015
Mgr. Marta Hromadová - Člen představenstva
Most, Višňová, PSČ 434 01
den vzniku členství: 17. 12. 2010 - 22. 12. 2014
od 23. 3. 2011 do 20. 3. 2015
Otakar Hertl - Člen představenstva
Most, M.G.Dobnera, PSČ 434 01
den vzniku členství: 17. 12. 2010 - 22. 12. 2014
od 4. 2. 2008 do 23. 3. 2011
Vasil Holovčák - Člen představenstva
Most, Růžová 3084, PSČ 434 01
den vzniku členství: 18. 12. 2007 - 17. 12. 2010
od 30. 7. 2007 do 23. 3. 2011
Ing. Jiří Koranda - předseda představenstva
Most, Josefa Ševčíka 949/11, PSČ 434 01
den vzniku členství: 15. 5. 2007 - 17. 12. 2010
den vzniku funkce: 22. 5. 2007 - 17. 12. 2010
od 30. 7. 2007 do 23. 3. 2011
Hana Jírovcová - místopředseda představenstva
Most, V.K.Klicpery 852/5, PSČ 434 01
den vzniku členství: 15. 5. 2007 - 17. 12. 2010
den vzniku funkce: 22. 5. 2007 - 17. 12. 2010
od 30. 7. 2007 do 23. 3. 2011
Roman Antoš - člen představenstva
Most, Albrechtická 594/23, PSČ 434 01
den vzniku členství: 15. 5. 2007 - 17. 12. 2010
od 30. 7. 2007 do 23. 3. 2011
František Berger - člen představenstva
Most, Františka Malíka 1019/15, PSČ 434 01
den vzniku členství: 15. 5. 2007 - 17. 12. 2010
od 30. 7. 2007 do 23. 3. 2011
Ervín Breckl - člen představenstva
Most, M.J.Husa 298/1, PSČ 434 01
den vzniku členství: 15. 5. 2007 - 17. 12. 2010
od 30. 7. 2007 do 23. 3. 2011
JUDr. Jaroslav Koutský - člen představenstva
Most, Maxima Gorkého 1262/25, PSČ 434 01
den vzniku členství: 15. 5. 2007 - 17. 12. 2010
od 3. 1. 2006 do 30. 7. 2007
Ing. Jiří Kašpar - Člen představenstva
Most, Albrechtická 612, PSČ 434 01
den vzniku členství: 28. 6. 2005 - 15. 5. 2007
od 13. 5. 2005 do 3. 1. 2006
Ing. Pavel Kouda - Člen představenstva
Most, Jaroslava Ježka 168/6
den vzniku členství: 30. 3. 2004 - 28. 6. 2005
od 22. 11. 2004 do 13. 5. 2005
Ing. Pavel Kouda - Člen představenstva
Most, Fr. Malíka 736/972
den vzniku členství: 30. 3. 2004
od 22. 11. 2004 do 30. 7. 2007
Ing. Bořek Valvoda - Předseda představenstva
Most, Za Špačkárnou čp. 90
den vzniku členství: 29. 6. 2004 - 15. 5. 2007
den vzniku funkce: 29. 6. 2004 - 15. 5. 2007
od 22. 11. 2004 do 30. 7. 2007
Miloš Bydžovský - Člen představenstva
Most, Moskevská 976/43
den vzniku členství: 29. 6. 2004 - 15. 5. 2007
od 22. 11. 2004 do 30. 7. 2007
Ing. Jitka Hurábová - Člen představenstva
Most, Budovatelů 2405/36
den vzniku členství: 30. 3. 2004 - 15. 5. 2007
od 22. 11. 2004 do 30. 7. 2007
František Kačer - Člen představenstva
Most, Ke Koupališti 1256/2
den vzniku členství: 30. 3. 2004 - 15. 5. 2007
od 22. 11. 2004 do 30. 7. 2007
Luděk Traxmandl - Místopředseda představenstva
Most, Pod Resslem 1978
den vzniku členství: 30. 3. 2004 - 15. 5. 2007
den vzniku funkce: 29. 6. 2004 - 15. 5. 2007
od 22. 11. 2004 do 4. 2. 2008
Vasil Holovčák - Člen představenstva
Most, Růžová 3084
den vzniku členství: 30. 3. 2004 - 18. 12. 2007
od 11. 12. 1999 do 22. 11. 2004
Ing. Bořek Valvoda - Předseda představenstva
Most, Za Špačkárnou čp. 90
den vzniku členství: 28. 4. 1999 - 29. 6. 2004
den vzniku funkce: 28. 4. 1999 - 29. 6. 2004
od 11. 12. 1999 do 22. 11. 2004
Ing. Pavel Kouda - Člen představenstva
Most, Fr. Malíka 736/972
den vzniku funkce: 28. 4. 1999
od 11. 12. 1999 do 22. 11. 2004
Jaroslav Knorre - Člen představenstva
Most, Vtelno 211
den vzniku funkce: 28. 4. 1999
od 11. 12. 1999 do 22. 11. 2004
Vasil Holovčák - Člen představenstva
Most, Růžová 3084
den vzniku funkce: 1. 11. 1998
od 1. 11. 1998 do 11. 12. 1999
Vasil Holovčák - Předseda představenstva
Most, Růžová 3084
od 1. 11. 1998 do 11. 12. 1999
Pavel Weigner - Člen představenstva
Most, K.J. Erbena 302/16
od 1. 11. 1998 do 11. 12. 1999
Josef Kubal - Člen představenstva
Most, J. Suka 1591
od 1. 11. 1998 do 11. 12. 1999
Ing. Jiří Malý - Člen představenstva
Most, J. Kříže 896/9
od 1. 11. 1998 do 11. 12. 1999
Stanislav Štrébl - Člen představenstva
Most, Fr. Halase 2633/5
od 28. 8. 2014
Společnost zastupuje ve všech záležitostech statutární orgán, kterým je představenstvo, a to vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že členov é představenstva, kteří jsou dle předchozího ustanovení oprávněni zastupovat společnost, připojí svůj podpis k firmě společnosti.
od 22. 11. 2004 do 28. 8. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že členové představenstva, kteří jsou p odle předchozího ustanovení oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti.
od 1. 11. 1998 do 22. 11. 2004
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva.
Dozorčí rada
od 22. 3. 2019
MARTIN JUNGMANN - Předseda dozorčí rady
Most, Zdeňka Štěpánka, PSČ 434 01
den vzniku členství: 17. 1. 2019
den vzniku funkce: 31. 1. 2019
od 19. 3. 2019
MUDr. VLASTIMIL WOZNICA - Místopředseda dozorčí rady
Most, Jižní, PSČ 434 01
den vzniku členství: 17. 1. 2019
den vzniku funkce: 31. 1. 2019
od 19. 3. 2019 do 22. 3. 2019
MARTIN JUNGMANN - Předseda dozorčí rady
Most, Pod Resslem, PSČ 434 01
den vzniku členství: 17. 1. 2019
den vzniku funkce: 31. 1. 2019
od 20. 11. 2015
PhDr. VÁCLAV HOFMANN - Člen dozorčí rady
Most, Jugoslávská, PSČ 434 01
den vzniku členství: 8. 10. 2015
od 20. 11. 2015 do 19. 3. 2019
JOSEF TANCOŠ - Předseda dozorčí rady
Most, Mikoláše Alše, PSČ 434 01
den vzniku členství: 8. 10. 2015 - 17. 1. 2019
den vzniku funkce: 26. 10. 2015 - 17. 1. 2019
od 20. 3. 2015 do 20. 11. 2015
JUDr. JÁN VAGAŠI - Předseda dozorčí rady
Most, V Rokli, PSČ 434 01
den vzniku členství: 22. 12. 2014 - 8. 10. 2015
den vzniku funkce: 20. 1. 2015 - 8. 10. 2015
od 20. 3. 2015 do 20. 11. 2015
JAN VODRÁŠKA - Člen dozorčí rady
Most, Moskevská, PSČ 434 01
den vzniku členství: 22. 12. 2014 - 8. 10. 2015
od 20. 3. 2015 do 19. 3. 2019
Ing. LUKÁŠ BEDNAŘÍK - Místopředseda dozorčí rady
Most, Průběžná, PSČ 434 01
den vzniku členství: 22. 12. 2014 - 17. 1. 2019
den vzniku funkce: 20. 1. 2015 - 17. 1. 2019
od 23. 3. 2011 do 20. 3. 2015
Ing. Ivo Paďourek - Předseda dozorčí rady
Most, Josefa Ševčíka, PSČ 434 01
den vzniku členství: 17. 12. 2010 - 22. 12. 2014
den vzniku funkce: 19. 1. 2011 - 22. 12. 2014
od 23. 3. 2011 do 20. 3. 2015
MUDr. Jiří Krhounek - Člen dozorčí rady
Most, Lesní, PSČ 434 01
den vzniku členství: 17. 12. 2010 - 22. 12. 2014
od 23. 3. 2011 do 20. 3. 2015
Ľubomír Holý - Člen dozorčí rady
Most, Jana Kříže, PSČ 434 01
den vzniku členství: 17. 12. 2010 - 22. 12. 2014
od 4. 2. 2008 do 23. 3. 2011
Jaroslav Kozel - Předseda dozorčí rady
Horní Jiřetín, Mostecká 96/66, PSČ 435 43
den vzniku členství: 18. 12. 2007 - 17. 12. 2010
den vzniku funkce: 22. 1. 2008 - 17. 12. 2010
od 30. 7. 2007 do 4. 2. 2008
Jaroslav Kozel - předseda dozorčí rady
Horní Jiřetín, Mostecká 96/66
den vzniku členství: 24. 6. 2003 - 24. 9. 2007
den vzniku funkce: 22. 5. 2007 - 24. 9. 2007
od 30. 7. 2007 do 23. 3. 2011
Radek Kurcin - člen dozorčí rady
Most, Kpt. Jaroše 49/14, PSČ 434 01
den vzniku členství: 15. 5. 2007 - 17. 12. 2010
od 30. 7. 2007 do 23. 3. 2011
Ing. Ivo Paďourek - člen dozorčí rady
Most, Josefa Ševčíka 869/30, PSČ 434 01
den vzniku členství: 15. 5. 2007 - 17. 12. 2010
od 22. 8. 2006 do 30. 7. 2007
Ing. Vítězslav Suchý - Člen dozorčí rady
Most, U stadionu 1355/16, PSČ 434 01
den vzniku členství: 27. 6. 2006 - 15. 5. 2007
od 13. 5. 2005 do 30. 7. 2007
Jaroslav Kozel - Člen dozorčí rady
Horní Jiřetín, Mostecká 96/66
den vzniku členství: 24. 6. 2003
od 22. 11. 2004 do 13. 5. 2005
Jaroslav Kozel - Člen dozorčí rady
Most, M. Gorkého 1252/11
den vzniku členství: 24. 6. 2003
od 22. 11. 2004 do 22. 8. 2006
RSDr. Karel Hotový, CSC. - Předseda dozorčí rady
Most, U stadionu 1364/28
den vzniku členství: 24. 6. 2003 - 7. 3. 2006
den vzniku funkce: 24. 6. 2003
od 22. 11. 2004 do 30. 7. 2007
MUDr. Jaroslav Žofka - Člen dozorčí rady
Most, Moskevská 3066/406
den vzniku členství: 24. 6. 2003 - 15. 5. 2007
od 11. 12. 1999 do 22. 11. 2004
RSDr. Karel Hotový, CSc. - Předseda dozorčí rady
Most, U stadionu 1364/28
den vzniku členství: 28. 4. 1999 - 24. 6. 2003
den vzniku funkce: 28. 4. 1999 - 24. 6. 2003
od 11. 12. 1999 do 22. 11. 2004
MUDr. Jaroslav Žofka - Člen dozorčí rady
Most, Moskevská 3066/406
den vzniku funkce: 28. 4. 1999
od 1. 11. 1998 do 11. 12. 1999
Pavel Měska - Člen dozorčí rady
Most, Růžová 3085
od 1. 11. 1998 do 11. 12. 1999
Ing. Miroslav Trčka - Člen dozorčí rady
Most, Šeříkova 1060
od 1. 11. 1998 do 22. 11. 2004
Jaroslav Kozel - Člen dozorčí rady
Most, M. Gorkého 1252/11
den vzniku funkce: 1. 11. 1998
Akcionáři
od 7. 7. 2008
Statutární město Most, IČO: 00266094
Most, Radniční 1, PSČ 434 01
od 1. 11. 1998 do 11. 12. 1999
TJ Baník Most, IČO: 00525456
Most, Budovatelů 112/2
Hodnocení firmy
+35
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

26. 7. 2019 | | Petra Jaroměřská

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

Podnikáte? Jsou vaši spolupracovníci dostatečně efektivní? Nebude váš byznys potřebovat během půl roku financování? I to umí zhodnotit nová aplikace s názvem Board z dílny české fintechové společnosti BudgetBakers. „Na trh ji uvedeme ještě během léta,“ říká její výkonný ředitel Michal Kratochvíl.

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 34 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 43 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 10 komentářů

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
Česká spořitelna 2 649,00 Kč
Expobank CZ 2 654,30 Kč
Komerční banka 2 655,45 Kč
Sberbank CZ 2 667,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 706,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 803 771 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+116
+
-
2.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+20
+
-
3.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+6
+
-
4.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-61
+
-
5.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-126
+
-

Články na Heroine.cz

Vít Samek představuje: Hasič na záchrance

Vít Samek představuje: Hasič na záchrance

Možná vám zachránili život. Možná vás uchránili od trvalých následků těžkého zranění....více

Pseudověda na sociálních sítích. V ohrožení jsme všichni

Pseudověda na sociálních sítích. V ohrožení jsme všichni

Konspirační videa mají na sociálních sítích obří dosah navzdory tomu, že jsou někdy až...více

Bylo nebylo v Hollywoodu aneb jak mluvit o novém Tarantinovi…

Bylo nebylo v Hollywoodu aneb jak mluvit o novém Tarantinovi…

...a vypadat chytře ve sportbaru i hipsterkavárně v sedmi otázkách a odpovědích.

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Nemocenská a dovolená
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Nemocenská a dovolená

Otázka: Dobrý den, v zaměstnání již mám vyčerpanou celou dovolenou a nyní mě čeká operace, tudíž předpokládám, že budu poté na nemocenské. Jak je to prosím s krácením dovolené, na což má zaměstavatel právo při...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services