Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

CAPO REAL a.s.
IČO: 25080539 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu3. 10. 1996
Datum zániku20. 9. 2013
StavVymazáno
Obchodní firma
od 5. 5. 2000 do 20. 9. 2013

CAPO REAL a.s.

od 3. 10. 1996 do 5. 5. 2000

BENOL a.s.

Sídlo
od 23. 4. 2008 do 29. 3. 2011
Praha 1, Kozí 5/916, PSČ 110 00
od 22. 12. 2001 do 23. 4. 2008
Praha 9, Ocelářská 35/1354, PSČ 190 00
od 5. 5. 2000 do 22. 12. 2001
Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 146 01
od 3. 10. 1996 do 5. 5. 2000
Nižbor, 108 , PSČ 267 05
IČO
od 3. 10. 1996 do 20. 9. 2013

25080539

DIČ

CZ25080539

Právní forma
od 3. 10. 1996 do 20. 9. 2013
Akciová společnost
Spisová značka4322 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 28. 11. 2006 do 20. 9. 2013
- Provádění veřejných dražeb dobrovolných
od 5. 4. 2003 do 28. 11. 2006
- Provádění veřejných dražeb
od 22. 12. 2001 do 20. 9. 2013
- správa a údržba nemovitostí
od 5. 6. 2000 do 2. 8. 2003
- Poradenství v oblasti kapitálového trhu
od 5. 6. 2000 do 20. 9. 2013
- Činnost realitní kanceláře
od 5. 6. 2000 do 20. 9. 2013
- Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 5. 6. 2000 do 20. 9. 2013
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1,2 a 3 zák.č.455/91 Sb.)
od 5. 6. 2000 do 20. 9. 2013
- Zprostředkování v oblasti správy nemovitostí
od 3. 10. 1996 do 5. 6. 2000
- Provozování parkovacího domu a souvisejících služeb
Ostatní skutečnosti
od 20. 9. 2013 do 20. 9. 2013
- Společnost CAPO REAL a.s., se sídlem Praha 6 - Ruzyně, Jinočanská 275/2a, PSČ 161 00, IČ: 250 80 539 zanikla sloučením s nástupnickou společností Knol Plus a.s., se sídlem Praha 6 - Ruzyně, Jinočanská 275/2a, PSČ 161 00, IČ: 284 79 491.
od 26. 2. 2010 do 20. 9. 2013
- Na obchodní společnost CAPO REAL a.s., IČ: 250 80 539, se sídlem Praha 1, Kozí 5/916, PSČ 110 00 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 4322, přešlo jako na jediného společníka v důsledku převodu jmění podle ustanov ení § 337 a násl. zákona 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev celé jmění zanikající obchodní společnosti CAPO REALITY v.o.s., IČ: 261 29 451, se sídlem Praha 5, Viktora Huga 1/15, PSČ 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Mě stským soudem v Praze, oddíl A vložka 39358.
od 28. 7. 2009 do 5. 1. 2010
- Jediný akcionář společnosti CAPO REAL a.s. přijal v působnosti valné hromady dne 21.7.2009 rozhodnutí tohoto obsahu: Rozhoduji o snížení základního kapitálu Společnosti takto: Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je požadavek akcionáře na uvoln ění části vložených prostředků. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionáři. Základní kapitál bude snížen o částku 20.000.000,- Kč (slovy dvacet miliónů korun českých). Základní kapitál bude snížen na základě návrhu akcionáři na úplatné vzetí akcií z oběhu a jejich zničením. Výše úplaty činí 10.000,- Kč za jednu akcii. Lhůta pro předložení akcií společnosti činí 60 (slovy šedesát) dní a počíná běžet následující den po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 16. 12. 2008 do 8. 1. 2009
- Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti CAPO REAL a.s. (dále též jen ?Společnost?) při výkonu působnosti valné hromady ze dne 23.10.2008 o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti ve výši 5,000.000,- Kč, který byl zcela splacen se zvyšuje takto: a) Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, s určením, zda se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu: základní kapitál bude zvýšen peněžitými vklady s možností započtení určených peněžitých pohledávek vůči Spole čnosti proti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kursu, a to celkem o částku 17,000.000,- Kč (slovy sedmnáct miliónů korun českých), tedy na částku 22,000.000,- Kč (slovy dvacet dva milióny korun českých), nepřipouští se upisování akcií nad částk u navrhovaného zvýšení základního kapitálu. b) Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: bude upsáno celkem 1.700 (slovy jeden tisíc sedm set) kusů nových akcií, všechny nově vydávané akcie budou mít jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč a budou akciemi kmenovými, na majitele a v listinné podobě. c) Údaj o upisovateli: Všechny nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, ale předem určeným zájemcem panem Martinem Knolem, r.č. xxxx, bytem Praha 6, Břevnov, Břevnovská čp.433/12, PSČ 169 00. d) Místo a lhůta pro upisování akcií: Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti. Lhůta pro upsání akcií je 30 (slovy třicet) dnů a začíná běžet druhého dne následujícího po dni podání návrhu na zápis usnesení rozhodnutí v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude upisovateli ? předem určenému zájemci oznámen představenstvem bez zbytečného odkladu písemně osobním předáním proti podpisu předem určeného zájemce. Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií a návrh smlouvy o započtení peněžitých pohledávek upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. e) Emisní kurs upisovaných akcií: Emisní kurs se bude rovnat jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy každá z nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) bude upsána za emisní kurs 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun č eských). g) Účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: emisní kurs bude splacen výhradně započtením, proto se tyto údaje neuvádějí v souladu s § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku. h) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. i) Souhlas se započtením: Připouští se možnost započtení a vyslovuje se souhlas se započtením následující peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, přičemž emisní kurs bude splacen výhradně započtením; takto se při pouští a uděluje se souhlas se započtením pohledávky pana Martina Knola, r.č. xxxx, bytem Praha 6, Břevnov, Břevnovská čp. 433/12, PSČ 169 00 za Společností, a to konkrétně pohledávky na zaplacení části půjčky ve výši 17,000.000,- Kč (slovy sedmnác t miliónů korun českých) vzniklé na základě Dohody o narovnání obsahující smlouvu o půjčce uzavřené dne 3.12.2008 mezi panem Martinem Knolem a Společností, j) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: v písemném oznámení předem určenému zájemci učiněném dle písm. d) tohoto usnesení Společností bude předem určený zájemce zároveň vyzván, aby ve stanovené lhůtě řádným způsobem upsal akcie a zároveň uza vřel dohodu o započtení; zároveň s tímto oznámením bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s návrhem dohody o započtení; příslušná smlouva o upsání akcií spolu s dohodou o započtení pak bude s předem určeným zájemcem jako upisovatelem zároveň uzavřena. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3.
od 2. 4. 2007 do 18. 5. 2007
- Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti CAPO REAL a.s. (dále též jen "Společnosti") při výkonu působnosti valné hromady ze dne 26.3.2007 o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti ve výši 1,000.000,- Kč, který byl zcela splacen se zvyšuje takto: a) Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, s určením, zda se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu: základní kapitál bude zvýšen peněžitými vklady s možností započtení určených peněžitých pohledávek vůči Spole čnosti proti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kursu, a to celkem o částku 4,000.000,- Kč (slovy čtyři miliony korun českých), tedy na částku 5,000.000,- Kč (slovy pět milionů korun českých), nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhované ho základního kapitálu. b) počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: bude upsáno celkem 400 (slovy čtyři sta) kusů nových akcií, všechny nově vydávané akcie budou mít jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč a budou akciemi kmenovými, na majitele a v listinné podo bě. c) Údaj o upisovateli: Všechny nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, ale předem určeným zájemcem panem Martinem Knolem, ř.č. xxxx, bytem Praha 6, Břevnov, Břevnovská čp. 433/12, PSČ 169 00. d) Místo a lhůta pro upisování akcií: Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti. Lhůta pro upsání akcií je 30 (slovy třicet) dnů a začíná běžet druhého dne následujícího po dni podání návrhu na zápis usnesení rozhodnutí v působnosti valné hromady o  zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je p rávní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kurzu bude upisovateli - předem určenému zájemci oznámen představenstvem bez zbytečného odkladu písemně osobním předáním proti podpisu předem určeného zájemce. Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií a návrh smlouvy o započtení peněžitých pohledávek upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisn ího kursu. e) Emisní kurs upisovaných akcií: Emisní kurs se bude rovnat jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy každá z nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) bude upsána za emisní kurs 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun č eských) g) Účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen emisní kurs upsaných akcií: emisní kurs bude splacen výhradně započtením, proto se tyto údaje neuvádějí v souladu s § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku. h) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. i) Souhlas se započtením. Připouští se možnost započtení a vyslovuje se souhlas se započtením následujících peněžitých pohledávek vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, přičemž emisní kurs bude splacen výhradně započtením; takto se připouští a uděluje se souhlas se započtením následujících pohledávek: - se započtením pohledávky pana Martina Knola, r.č. xxxx, bytem Praha 6, Břevnov, Břevnovská čp. 433/12, PSČ 169 00 za Společností, a to konkrétně pohledávky na zaplacení půjčky ve výši 2,000.000,- Kč vzniklé na základě Smlouvy o půjčce uzavřené dn e 29.11.2005 mezi panem Martinem Knolem a Společností ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 2.3.2007, - se započtením pohledávky pana Martina Knola, r.č. xxxx, bytem Praha 6, Břevnov, Břevnovská čp. 433/12, PSČ 169 00 za Společností, a to konkrétně pohledávky na zaplacení půjčky ve výši 2,000.000,- Kč vzniklé na základě Smlouvy o půjčce uzavřené dn e 15.12.2005 mezi panem Martinem Knolem a Společností ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 2.3.2007. j) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: v písemném oznámení předem určenému zájemci učiněném dle písm. d) tohoto usnesení Společností bude předem určený zájemce zároveň vyzván, aby ve stanovené lhůtě řádným způsobem upsal akcie a zároveň uza vřel dohodu o započtení; zároveň s tímto oznámením bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s návrhem dohody o započtení;příslušná smlouva o upsání akcií spolu s dohodou o započtení pak bude s předem určeným zá jemcem jako upisovatelem zároveň uzavřena. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat a lespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3
od 3. 10. 1996 do 5. 5. 2000
- 100 akcií vydané v listinné podobě Základní jmění je splaceno ve výší 30 %
Kapitál
od 5. 1. 2010 do 20. 9. 2013
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 1. 2009 do 5. 1. 2010
Základní kapitál 22 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 5. 2007 do 8. 1. 2009
Základní kapitál 5 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 11. 2000 do 18. 5. 2007
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 5. 2000 do 28. 11. 2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 75 %.
od 3. 10. 1996 do 5. 5. 2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 5. 1. 2010 do 20. 9. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 200.
od 8. 1. 2009 do 5. 1. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2 200.
od 18. 5. 2007 do 8. 1. 2009
Akcie na majitele err, počet akcií: 500.
od 5. 5. 2000 do 18. 5. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 3. 10. 1996 do 5. 5. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 10. 11. 2010 do 20. 9. 2013
Martin Knol, MBA - předseda představenstva
Praha 6 - Ruzyně, Jinočanská, PSČ 161 00
den vzniku členství: 2. 11. 2010
den vzniku funkce: 2. 11. 2010
od 14. 7. 2010 do 10. 11. 2010
Lenka Truksová - předseda představenstva
Mladá Boleslav, Zalužanská 1277, PSČ 293 01
den vzniku členství: 29. 9. 2008 - 2. 11. 2010
den vzniku funkce: 1. 7. 2010 - 2. 11. 2010
od 14. 7. 2010 do 10. 11. 2010
Josef Truksa
Mladá Boleslav, Zalužanská 1277, PSČ 293 01
den vzniku členství: 1. 7. 2010 - 2. 11. 2010
od 20. 10. 2008 do 14. 7. 2010
Lenka Truksová - člen
Mladá Boleslav, Zalužanská 1277, PSČ 293 01
den vzniku členství: 29. 9. 2008
od 2. 4. 2007 do 14. 7. 2010
Martin Knol - předseda představenstva
Praha 6 - Břevnov, Břevnovská 433/12, PSČ 169 00
den vzniku členství: 26. 3. 2007 - 30. 6. 2010
den vzniku funkce: 26. 3. 2007 - 30. 6. 2010
od 2. 12. 2004 do 20. 10. 2008
Lenka Truksová - člen
Mladá Boleslav, Zalužanská 1277, PSČ 293 01
den vzniku členství: 22. 9. 2003 - 29. 9. 2008
od 2. 12. 2004 do 10. 11. 2010
Petr Oktábec - člen
Příbram VIII, Brodská 103, PSČ 261 01
od 2. 12. 2003 do 2. 12. 2003
Lenka Horsíková - člen
Příbram - Březové Hory, Mariánská 340, PSČ 261 02
den vzniku členství: 22. 9. 2003
od 2. 12. 2003 do 2. 12. 2004
Lenka Hosírková - člen
Příbram - Březové Hory, Mariánská 340, PSČ 261 02
den vzniku členství: 22. 9. 2003
od 2. 8. 2003 do 2. 12. 2003
Miroslav Knol - člen
Jince, Zborovská 343, PSČ 262 23
den vzniku členství: 11. 6. 2003 - 10. 8. 2003
od 17. 10. 2002 do 28. 5. 2003
Andrea Černohorská - člen
Příbram VIII, Školní 124, PSČ 261 01
od 17. 10. 2002 do 2. 12. 2004
Petr Oktábec - člen
Příbram VII, E. Beneše 326, PSČ 261 01
od 17. 10. 2002 do 2. 4. 2007
Martin Knol - předseda
Praha 6 - Břevnov, Břevnovská čp.433/12, PSČ 169 00
den vzniku funkce: 12. 6. 2002 - 26. 3. 2007
od 5. 5. 2000 do 17. 10. 2002
Petr Oktábec - předseda
Příbram VII, E. Beneše 326, PSČ 261 01
od 5. 5. 2000 do 17. 10. 2002
Andrea Černohorská - člen
Příbram, Podlesí 68, PSČ 261 01
od 5. 5. 2000 do 17. 10. 2002
Alena Straková - člen
Příbram, Podlesí 145, PSČ 261 01
od 3. 10. 1996 do 5. 5. 2000
Mgr Ivana Ečerová - člen představenstva
Beroun 2 - Město, Malé sídliště 1059, PSČ 266 01
od 3. 10. 1996 do 5. 5. 2000
Zdeněk Beran - člen představenstva
Beroun 2 -Město, K.Čapka 1378, PSČ 266 01
od 3. 10. 1996 do 5. 5. 2000
František Ečer - člen představenstva
Beroun 2 - Město, Malé sídliště 1059, PSČ 266 01
od 3. 10. 1996 do 5. 5. 2000
Ivana Beranová - člen představenstva
Beroun 2 - město, K. Čapka 1378, PSČ 266 01
od 22. 12. 2001 do 20. 9. 2013
Za představenstvo jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo všichni členové představenstva společně. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně nebo všichni členové představenstva společně. Podepisuje se tak, že k vypsané firmě společnosti či otisku razítka připojí člen představenstva svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu.
od 5. 5. 2000 do 22. 12. 2001
Za představenstvo jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo všichni členové představenstva společně. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně nebo všichni členové představenstva společně. Podepisuje se tak, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka připojí člen představenstva svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu.
od 3. 10. 1996 do 5. 5. 2000
Zastupování a podepisování : Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Jménem společnosti jedná za představenstvo každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti připojí jeden z členů představenstva svůj podpis.
Dozorčí rada
od 10. 11. 2010 do 20. 9. 2013
Petr Oktábec - člen dozorčí rady
Příbram VIII, Brodská, PSČ 261 01
den vzniku členství: 2. 11. 2010
od 10. 11. 2010 do 20. 9. 2013
Romana Knolová - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Ruzyně, Jinočanská, PSČ 161 00
den vzniku členství: 2. 11. 2010
den vzniku funkce: 2. 11. 2010
od 10. 11. 2010 do 20. 9. 2013
Ilona Jirkalová - člen dozorčí rady
Tochovice, , PSČ 262 81
den vzniku členství: 29. 9. 2010
od 27. 8. 2009 do 10. 11. 2010
Ilona Jirkalová - člen dozorčí rady
Tochovice, 67, PSČ 262 81
den vzniku funkce: 24. 8. 2009 - 29. 9. 2010
od 2. 4. 2007 do 14. 7. 2010
Romana Knolová - člen dozorčí rady
Praha 6 - Břevnov, Břevnovská 433/12, PSČ 169 00
den vzniku funkce: 26. 3. 2007 - 30. 6. 2010
od 28. 11. 2006 do 14. 7. 2010
Josef Truksa - člen dozorčí rady
Mladá Boleslav, Zalužanská 1277, PSČ 293 01
den vzniku funkce: 25. 9. 2006 - 30. 6. 2010
od 10. 3. 2006 do 28. 11. 2006
Tomáš Měrák - člen dozorčí rady
Příbram, Ostravská 216, PSČ 261 01
den vzniku členství: 20. 2. 2006 - 7. 8. 2006
od 30. 12. 2005 do 10. 3. 2006
Jiří Knol - člen dozorčí rady
Příbram, Dlouhá 101, PSČ 261 01
den vzniku členství: 8. 9. 2005 - 20. 2. 2006
od 30. 12. 2005 do 30. 7. 2008
Tomáš Štverák - člen dozorčí rady
Příbram VII, Okružní 209, PSČ 361 01
den vzniku členství: 8. 9. 2005 - 28. 7. 2008
od 17. 10. 2002 do 30. 12. 2005
Alena Straková - člen
Příbram, Podlesí 145, PSČ 261 01
den vzniku funkce: 12. 6. 2002 - 8. 9. 2005
od 17. 10. 2002 do 2. 4. 2007
Romana Knolová - člen
Praha 6 - Břevnov, Břevnovská čp.433/12, PSČ 169 00
den vzniku funkce: 12. 6. 2002 - 26. 3. 2007
od 28. 11. 2000 do 17. 10. 2002
Martin Knol - člen
Příbram V, Šachetní 309, PSČ 261 01
od 5. 5. 2000 do 17. 10. 2002
Barbora Straková - člen
Příbram, Podlesí 145, PSČ 261 01
od 5. 5. 2000 do 30. 12. 2005
Jana Štveráková - člen
Příbram, Podlesí 305, PSČ 261 01
od 3. 10. 1996 do 5. 5. 2000
Miloslava Ečerová - člen
Beroun 2 - Město, Dobrovského 1010
od 3. 10. 1996 do 5. 5. 2000
František Beran - člen
Beroun, Běštín 79
od 3. 10. 1996 do 5. 5. 2000
Eliška Beranová - člen
Beroun, Běštín 79
Akcionáři
od 10. 11. 2010 do 20. 9. 2013
Knol Plus a.s., IČO: 28479491
Praha 6 - Ruzyně, Jinočanská, PSČ 161 00
od 2. 4. 2007 do 14. 7. 2010
Martin Knol
Praha 6 - Břevnov, Břevnovská 433/12, PSČ 169 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

S námi je právo dostupné všem, říká muž, který dluhy řeší digitálně

9. 7. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

S námi je právo dostupné všem, říká muž, který dluhy řeší digitálně

Nástup krize byl rychlý, nové pohledávky řešíme třeba za neproplacené faktury, říká v rozhovoru Tomáš Medřický, šéf služby ePohledávky.cz. Vysvětluje také, proč je podle něj pro normálního člověka nebo drobného podnikatele těžké dostat se ke svým penězům klasickou cestou přes právníky a exekutory, a říká, že když projde návrh na teritorialitu, vymahatelnost se zhorší.

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

5. 7. 2020 | | Martina Fojtů | 3 komentáře

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

Jejich práce čas od času připomíná náročný zubařský zákrok. Z domu vykutají všechno špatné, třeba moc nezbyde, ale s trochou energie se pak do ulice usmívá nová naleštěná stavba.

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

30. 6. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 63 komentářů

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

V pondělí 29. června je poslední den pro podání žádosti o „kompenzační bonus“ z programu Pětadvacítka za období od 12. března do 30. dubna.

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

Vláda připravila další absurditu: Lhůta pro podání přehledu zdravotní pojišťovně letos skončí dřív než pro samotné daňové přiznání.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 690,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 738,30 Kč
ČSOB 2 738,30 Kč
Komerční banka 2 743,59 Kč
Expobank CZ 2 745,00 Kč
Česká spořitelna 2 762,00 Kč
Raiffeisenbank 2 791,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 801,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 419 406 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

+17
+
-
2.Jan  Ledecký

Jan Ledecký

- zpěvák

+3
+
-
3.Jiří Král

Jiří Král

- bývalý youtuber

-12
+
-
4.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-27
+
-
5.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-34
+
-

Články na Heroine.cz

Nejsem oběť a nebudu zticha! Nahrajte si do mozku nouzový software pro nouzovou situaci

Nejsem oběť a nebudu zticha! Nahrajte si do mozku nouzový software pro nouzovou situaci

Dá se za dvě hodiny naučit, jak se ubránit při napadení? Je lepší vyjednávat, kopnout...více

Než skončí léto: film o zamilovaných teenagerech, který se dokáže vyhnout snad každému klišé

Než skončí léto: film o zamilovaných teenagerech, který se dokáže vyhnout snad každému klišé

„Troufnu si tvrdit, že jeden z mých nejsilnějších filmových zážitků loňského podzimu je...více

Když se ženy začaly hlásit o kvalifikovanou práci, nastaly potíže, říká historička Milena Lenderová

Když se ženy začaly hlásit o kvalifikovanou práci, nastaly potíže, říká historička Milena Lenderová

Milena Lenderová je jednou z předních českých historiček. Zaměřuje se mimo jiné na každodennost...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odeslání stornované objednávky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Odeslání stornované objednávky

Otázka: Dobrý den, objednala jsem potisk trička s mnou vyrobeným nápisem, který měl být svatebním darem. Firma má na stránkách uvedeno, že zboží bude odesláno do 10 dnů od objednání. Po 10 dnech, kdy zboží nepřišlo,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services