SOLOLIT, a.s., IČO: 25209787 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti SOLOLIT, a.s. Údaje byly staženy 4. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 25209787. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25209787 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 5. 1997
Datum zániku12. 7. 2005
StavVymazáno
Obchodní firma
od 1. 5. 1997 do 12. 7. 2005

SOLOLIT, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 1. 5. 1997 do 12. 7. 2005
Sušice, Nádražní 166/II, PSČ 342 53
IČO
od 1. 5. 1997 do 12. 7. 2005

25209787

DIČ

CZ25209787

Právní forma
od 1. 5. 1997 do 12. 7. 2005
Akciová společnost
Spisová značka623 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 4. 5. 1998 do 12. 7. 2005
- provozování vodovodů a kanalizací
od 4. 5. 1998 do 12. 7. 2005
- provozování dráhy - vlečky SOLO Sušice
od 4. 5. 1998 do 12. 7. 2005
- provozování drážní dopravy na dráze - vlečce SOLO Sušice
od 4. 5. 1998 do 12. 7. 2005
- výroba tepla
od 4. 5. 1998 do 12. 7. 2005
- rozvod tepla
od 4. 5. 1998 do 12. 7. 2005
- výroba elektřiny
od 4. 5. 1998 do 12. 7. 2005
- rozvod elektřiny
od 1. 5. 1997 do 12. 7. 2005
- výroba velkoplošných desek na bázi dřeva včetně jejich zpracování a povrchových úprav
od 1. 5. 1997 do 12. 7. 2005
- výkopové práce v režimu živnosti volné
od 1. 5. 1997 do 12. 7. 2005
- opravy motorových vozidel
od 1. 5. 1997 do 12. 7. 2005
- silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní
od 1. 5. 1997 do 12. 7. 2005
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné
Ostatní skutečnosti
od 12. 7. 2005 do 12. 7. 2005
- Vymazává se obchodní společnost SOLOLIT, a.s. se sídlem Sušice, Nádražní 166/II, PSČ 342 53, identifikační číslo 252 09 787, z obchodního rejstříku. Výmaz se provádí po zrušení konkursu pro nedostatek majetku.
od 8. 7. 1998 do 17. 9. 1998
- 1. Jediný akcionář Solo Sušice a.s., se sídlem Sušice, Nádražní 166/II, PSČ 342 53, IČO 45359156 v působnosti valné hromady podle § 190 obch. zák. dne 11.06.1998 rozhodl v souladu s § 203 obch. zák. o záměru zvýšit základní jmění společnosti SOLOLIT, a.s. upisováním nových akcií takto: a) základní jmění společnosti 1 000 000,- Kč se zvyšuje o částku 147 700 000,- Kč (slovy jednostočtyřicetsedmmilionůsedmsettisíc korun českých) na částku 148.700.000,-- Kč, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští, b) upisováno bude 147.700 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějících na majitele, vydaných v zaknihované podobě, c) přednostní právo, v souladu s § 204a odst. 2, může jediný akcionář vykonat v pracovní době v sídle společnosti SOLOLIT, a.s. se sídlem Sušice, Nádražní 166/II., ve lhůtě 14 dnů počínající běžet dnem následujícím po dni právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu vydaného podle § 203 odst. 4 obch. zák. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč lze, s využitím přednostního práva, upsat 1.000 ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč znějících na majitele vydaných v zaknihované podobě emisním kurzem 1,00 rovnajícím se jmenovité hodnotě. Rozhodný den je určen § 204a odst. 4 obch. zák. Celkově lze s přednostním právem upsat 10.000 ks akcií emisním kurzem 1,00. Emisní ážio činí 0,-- Kč d) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány jediným akcionářem v souladu s § 205 obch. zák. e) upisování akcií bez využití přednostního práva bude probíhat v pracovní době v sídle společnosti SOLOLIT, a.s. se sídlem Sušice, Nádražní 166/II ve lhůtě 14 dnů počínající běžet dnem následujícím po dni právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu vydaného podle § 203 odst. 4 obch. zák. Emisní kurz je tvořen rozdílem hodnoty nepeněžitého vkladu, získaného nižším údajem ze dvou znaleckých posudků, a částky započítané na zvýšení základního jmění společnosti a činí 1,24296. Celkově lze bez využití přednostního práva upsat 137 700 ks akcií. Emisní ážio činí 33 456 000,-- Kč, f) emisní kurz akcií upsaných na základě přednostního práva bude splacen peněžitým vkladem jediným akcionářem v plné výši 10 000 000,- Kč na účet společnosti č. 9871xxxx vedený u Komerční banky, a.s. v Sušici bezprostředně po provedení úpisu nových akcií, v souladu s § 205 obchodního zákoníku, nejdéle však do podání návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurz akcií upsaných bez využití přednostního práva bude jediným akcionářem splacen nepeněžitým vkladem ve výši 171 156 000,- Kč v sídle společnosti SOLOLIT, a.s. se sídlem Sušice, Nádražní 166/II bezprostředně po provedení úpisu nových akcií, v souladu s § 205 obch. zák., nejdéle však do podání návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, způsobem uvedeným v § 204 a § 60 odst. 1 obch. zák., předáním písemného prohlášení spolu s předáním nemovitostí, g) akcie nového druhu nebudou vydány,
od 8. 7. 1998 do 17. 9. 1998
- h) akcie upisované bez využití přednostního práva budou upisovány a splaceny nepeněžitými vklady oceněnými, v souladu s § 59 odst. 3 obch. zák., dvěma znaleckými posudky znalců: Františka P o l á k a, bytem Vídeňská ulice 9, 339 01 Klatovy IV, ze dne 13.01.1998 č. znalecké doložky pod poř. č. 553/2/98 znaleckého deníku a Václava Ř e ř i c h y, bytem Tajanov č. 42, 339 01 Klatovy ze dne 13.01.1998, znalecké doložky pod poř. č. 3695 znaleckého deníku. Jedná se o nemovitosti, popsané ve výše uvedených znaleckých posudcích, tj. hlavní stavby, vedlejší stavby, venkovní úpravy a stavební pozemky - ostatní plochy a ostatní pozemky, ostatní porosty. Nemovitosti jsou uvedeny na listu vlastnickém č. 61 vlastníka Solo Sušice a.s. vedeném Katastrálním úřadem v Klatovech pro obec 096 Sušice a katastrální území Sušice nad Otavou, oddělené Geometrickými plány pro rozdělení areálu Solo Sušice a.s. a doměření staveb zpracovatele SORS s.r.o. Sušice č. zak. 1191-219/96 (p.č. 509/5) a č. zak. 1297 - 260/97 ze dne 10. 11. 1997 včetně výkazu výměr, podle katastru nemovitostí, s přiřazenými novými parcelními čísly a listu vlastnickém č. 13 vlastníka Solo Sušice a.s. vedeném Katastrálním úřadem v Klatovech pro obec 028 Dobršín a katastrální území O1 Dobršín takto: Z LV 61: - p.č. 509/5 o výměře 503 m2 - zastavěná plocha, technická vybavenost s objektem hlavní stavby č. 44 sušárna Expreso - p.č. 509/19 o výměře 497 m2 - zastavěná plocha, průmyslový objekt s objektem hlavní stavby č. 66 nová dřevosekerárna -p.č. 509/20 o výměře 478 m2 zastavěná plocha, průmyslový objekt s objektem hlavní stavby č. 65 stará dřevosekárna - p.č. 509/21 o výměře 934 m2 - zastavěná plocha, průmyslový objekt s objekty hlavní stavby č. 63 pilinárna, údržb. DVD a č. 64 příst. skladu elainu - p.č. 509/22 o výměře 21293 m2 - zastavěná plocha, technická vybavenost s objektem vedlejší stavby č. 47/b třídění štěpek a venkovních úprav obj. č. 47 sklad štěpek a obj. č. 65/a, 65/b rampy u st. dřev., č. 66/a rampy u nové dřevose., č. 47/c dopravní most na skl. - p.č. 509/23 o výměře 15750 m2 - zastavěná plocha, průmyslový objekt s objekty hlavní stavby č. 53 monoblok 3. linky, č. 54 1. a 2. linka DVD, č. 54/a garáž a příst. u DVD a objektem vedlejší stavby č. 54/b spojovací most u DVD - p.č. 2096/2 o výměře 92 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha, venkovní úpravy obj. č. 72/c vana na stáčení čpavkové vody - p.č. 2096/5 o výměře 2293 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha s objektem vedlejší stavby č. 72/e příst. nad česlemi p.č. 2096/6 o výměře 4474 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha - p.č. 3052 o výměře 87 m2 - zastavěná plocha, technická vybavenost - p.č. 3266 o výměře 240 m2 - zastavěná plocha průmyslový objekt s objektem hlavní stavby č. 72/a odvodnění kalů - p.č. 3267 o výměře 339 m2 - zastavěná plocha průmyslový objekt s objektem hlavní stavby č. 72/b sklad a dávk. chemikálií - p.č. 3372 o výměře 1216 m2 - zastavěná plocha, technická vybavenost s objektem hlavní stavby č. 70 čerpací stanice a venkovními úpravami obj. č. 72 usazovací nádrž, obj. č. 71 akumulační bazén a obj. č. 72/d lapač písku - p.č. 3375 o výměře 371 m2 - zastavěná plocha, technická vybavenost s objektem hlavní stavby č. 69 sklad Škoda - p.č. 3376 o výměře 321 m2 - zastavěná plocha technická vybavenost s objektem hlavní stavby č. 69/a sklad OIV
od 8. 7. 1998 do 17. 9. 1998
- Areál ČOV: - p.č. 2524/6 o výměře 376 m2 - čp. 1087 Sušice II. zastavěná plocha průmyslový objekt s objektem hlavní stavby č. 201 administrativní budova - p.č. 2524/7 o výměře 341 m2 - zastavěná plocha, technická vybavenost s objekty hlavní stavby č. 202, 203 bud. dávkování + garáže - p.č. 2524/11 o výměře 463 m2 - zastavěná plocha, technická vybavenost s objekty hlavní stavby č. 204, 205 hlavní strojovna a trafo a venkovními úpravami obj. č. 231 a 232 jímky u kalolisů, obj. č. 205/c38, 205/c39 trafostanice - p.č. 2521/2 o výměře 388 m2 - zastavěná plocha, průmyslový objekt s objektem hlavní stavby č. 206 budova kalolisů a venkovními úpravami obj. č. 233 a 234 jímky u kalolisů - p.č. 2521/3 o výměře 270 m2, zastavěná plocha, průmyslový objekt a p.č. 2521/4 o výměře 246 m2 - zastavěná plocha, průmyslový objekt s objekty hlavní stavby č. 207, 208 kotelna, uhelna a venkovními úpravami obj. č. 245 komín -p.č. 2523 o výměře 105 m2 - zastavěná plocha, ostatní stavební objekt s objektem hlavní stavby č. 211 čerpací stanice - p.č. 2522 o výměře 694 m2 - zastavěná plocha, ostatní stavební objekt s objekty hlavní stavby č. 212 laboratoř a č. 213 hala TR - p.č. 2524/12 o výměře 64 m2 - zastavěná plocha, technická vybavenost s objektem hlavní stavby č. 214 sklad - p.č. 2521/5 o výměře 154 m2 - zastavěná plocha, průmyslový objekt s objektem hlavní stavby č. 215 dílna údržby - p.č. 2521/6 o výměře 327 m2 - zastavěná plocha, průmyslový objekt s objektem hlavní stavby č. 240 flotace - p.č. 2521/1 o výměře 2903 m2 - zastavěná plocha, dvůr s objektem vedlejší stavby č. 216 přístřešek u skladu a venkovními úpravami obj. č. 230 dosazovací nádrž dvojče, obj. č. 244 mycí rampa, obj. č. 250/a zpevněné pl. - stará č., přípojky elektro 3fázové, kabel Al, venkovní osvětlení, kabelový rozvod NN 3x120+70, kabelový rozvod 3x240+70, přípojka kanalizace DN 200 mm, plochy z betonových dlaždic 50/50/6 - p.č. 2524/4 o výměře 31 m2 - zastavěná plocha, technická vybavenost s objektem vedlejší stavby č. 217 sklad a rozvaděč - p.č. 2524/1 o výměře 8726 m2 - zastavěná plocha, dvůr s objektem vedlejší stavby č. 218 přístřešek u vrátnice a venkovními úpravami obj. č. 209, 210 čerpací stanice, obj. č. 235 lapač písku, obj. č. 246 teplovodní kanál. obj. č. 247 přítokový a odtokový žlab, obj. č. 251/a oplocení stará č., vrata ocelová, plochová nebo z profi, obj. č. 252 výtlačný řád, obj. č. 253 kanalizační sběrač, vodovodní přípojky, vodovodní řád v areálu, přípojka kanalizace DN 150 mm - p.č. 2524/5 o výměře 78 m2 - zastavěná plocha technická vybavenost s objektem vedlejší stavby č. 241 hrubé předčištění - p.č. 1655 o výměře 46 m2 - zastavěná plocha technická vybavenost s objektem vedlejší stavby č. 255 čerpací stanice u řeky - p.č. 2524/3 o výměře 344 m2 - zastavěná plocha technická vybavenost s venkovními úpravami obj. č. 219 usazovací nádrž - p.č. 2524/2 o výměře 4794 m2 - zastavěná plocha technická vybavenost s venkovními úpravami obj. č. 220, 221, 222, 223/a akti. návrže - p.č. 3257 o výměře 1044 m2 - zastavěná plocha technická vybavenost s venkovními úpravami obj. č. 223/b aktivační nádrž nová - p.č. 2524/8 o výměře 145 m2 - zastavěná plocha technická vybavenost s venkovními úpravami obj. č. 224 dosazovací nádrž - p.č. 2524/9 o výměře 136 m2 - zastavěná plocha technická vybavenost s venkovními úpravami obj. č. 225 dosazovací nádrž - p.č. 2524/10 o výměře 147 m2 - zastavěná plocha technická vybavenost s venkovními úpravami obj. č. 226 dosazovací nádrž - p.č. 3255 o výměře 521 m2 - zastavěná plocha technická vybavenost s venkovními úpravami obj. č. 277 dosazovací nádrž - p.č. 3256 o výměře 519 m2 - zastavěná plocha technická vybavenost s venkovními úpravami obj. č. 228 dosazovací nádrž - p.č. 3254 o výměře 472 m2 - zastavěná plocha technická vybavenost s venkovními úpravami obj. č. 229 nová dosazovací nádrž
od 8. 7. 1998 do 17. 9. 1998
- Z LV 13: - p.č. 97 o výměře 1518 m2 - zastavěná plocha technická vybavenost s objekty hlavní stavby č. 238, 239 filtr. stanice a odv. - p.č. 98 o výměře 2314 m2 - zastavěná plocha technická vybavenost s venkovními úpravami obj. č. 237 kalová pole, drenáží, spálených trubek 100 mm, přípojkou kanalizace DN 200 mm - p.č. 99 o výměře 227 m2 - zastavěná plocha technická vybavenost s venkovními úpravami obj. č. 236 vyhnívací nádrže 2 ks - p.č. 115/5 o výměře 8970 m2 - ostatní plocha manipulační plocha s venkovními úpravami obj. č. 243 plocha na sklad kalu, obj. č. 243/a ohradní zídka, obj. č. 250 zpevněné plochy nová č., obj. č. 250/a zpevněné plochy stará č. - p.č. 117/2 o výměře 728 m2 - ostatní plocha neplodná s venkovními úpravami obj. č. 242 komunikace - p.č. 115/2 o výměře 849 m2 - ostatní plocha manipulační plocha - p.č. 118/1 o výměře 3740 m2 - ostatní plocha neplodná s venkovními úpravami obj. č. 242 most - p.č. 118/2 o výměře 65 m2 - ostatní plocha neplodná - p.č. 270/2 o výměře 6762 m2 - ostatní plocha těžba surovin - p.č. 272 o výměře 8074 m2 - ostatní plocha těžba surovin - p.č. 115/4 o výměře 5668 m2 - ostatní plocha manipulační plocha - p.č. 1180/1 o výměře 2823 m2 - ostatní plocha ostatní komunikace Ostatní porosty: okrasné dřeviny popsané ve znaleckém posudku
od 8. 7. 1998 do 17. 9. 1998
- Nepeněžité vklady byly v souladu s § 59 odst. 3 obch. zák. znalci oceněny tržní cenou takto: - František Polák - 171 156 000,-- Kč - Václav Řeřicha - 171 847 759,-- Kč přičemž nepeněžitý vklad se oceňuje částkou 171 156 000,-- Kč, která odpovídá nižšímu údaji ze dvou znaleckých posudků. Hodnota nepeněžitého vkladu odpovídá emisnímu kurzu upsaných akcií splácených tímto vkladem. ch) upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení přijaté rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění (záměr) bude zapsáno do obchodního rejstříku, i) emisní ážio ve výši 33 456 000,-- Kč bude po splacení vkladů a právní moci usnesení o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, převedeno do kapitálového fondu společnosti. j) vlastnické právo k nemovitostem nabývá společnost vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem.
od 8. 7. 1998 do 17. 9. 1998
- 2. Jediným akcionářem společnosti je: Solo Sušice a.s., se sídlem Sušice, Nádražní 166/II, PSČ 342 53, IČO 45359156
Kapitál
od 17. 9. 1998 do 12. 7. 2005
Základní kapitál 148 700 000 Kč
od 1. 5. 1997 do 17. 9. 1998
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 17. 9. 1998 do 12. 7. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 148 700.
od 17. 9. 1998 do 12. 7. 2005
v zaknihované podobě
od 1. 5. 1997 do 17. 9. 1998
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 17. 9. 1998 do 12. 7. 2005
Ing. Milan Šťastný - předseda představenstva
Brno, Laštůvkova 31, PSČ 635 00
od 17. 9. 1998 do 12. 7. 2005
Michal Slezáček - člen představenstva
Brno, Bzenecká 4, PSČ 629 00
od 17. 9. 1998 do 12. 7. 2005
Pavel Vyhlídka - člen představenstva
Kutná Hora, Jana Zajíce 127, PSČ 284 01
od 8. 7. 1998 do 17. 9. 1998
Ing. Pavel Probst - člen představenstva
Sušice, Pravdova 447, PSČ 342 01
od 8. 7. 1998 do 17. 9. 1998
Ing. Štefan Malaga - předseda představenstva
Sušice, Hrádecká 1021/II, PSČ 342 01
od 8. 7. 1998 do 17. 9. 1998
Jiří Fišer - člen představenstva
Šlapanice u Brna, Nádražní 959/85, PSČ 664 51
od 4. 5. 1998 do 8. 7. 1998
Josef Bezeg - člen představenstva
Brno, Kotlanova 3a, PSČ 628 00
od 1. 5. 1997 do 4. 5. 1998
Antonín Polanka - člen představenstva
Dobršín 63, pošta Sušice, PSČ 342 01
od 1. 5. 1997 do 8. 7. 1998
Ing. Jaromír Pavlík - člen představenstva
Oslavany, Školní čp. 608/4, PSČ 664 12
od 1. 5. 1997 do 8. 7. 1998
Ing. Pavel Probst - předseda představenstva
Sušice, Pravdova 447, PSČ 342 01
od 1. 5. 1997 do 12. 7. 2005
Způsob jednání a podepisování: 1. Za společnost jedná představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně; 2. podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně vždy dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 17. 9. 1998 do 12. 7. 2005
Jaroslav Prkno - člen
Křenovice, Hrušky 129, PSČ 683 52
od 17. 9. 1998 do 12. 7. 2005
Vladimír Novák - člen
Brno, Úvoz 16, PSČ 602 00
od 8. 7. 1998 do 17. 9. 1998
Marek Kolíbal - předseda
Brno, Veveří 61, PSČ 602 00
od 8. 7. 1998 do 17. 9. 1998
Ing. Libor Spáčil - člen
Brno, Koniklecova 4, PSČ 634 00
od 1. 5. 1997 do 8. 7. 1998
Josef Maršát - předseda
Sušice, Mostní 44, PSČ 342 01
od 1. 5. 1997 do 8. 7. 1998
Ing. Přemek Hlavnička - člen
Praha 4 - Háje, Štichova 28, PSČ 140 00
od 1. 5. 1997 do 12. 7. 2005
František Hozman - člen
Sušice, Pod Svatoborem 40, PSČ 342 01
Akcionáři
od 4. 5. 1998 do 19. 1. 1999
Solo Sušice a. s.
Sušice, Nádražní 166/II, PSČ 342 53
Hodnocení firmy
-4
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

+23

+
-
Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+11

+
-
Marcel  Gecov

Marcel Gecov

- bývalý fotbalista, podnikatel

+1

+
-
Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

- fotbalista

0

+
-
Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-25

+
-
Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-57

+
-

A tohle už jste četli?

Sommelier Jakub Přibyl: Gastronomie stále zažívá extrémní situace

Sommelier Jakub Přibyl: Gastronomie stále zažívá extrémní situace

Když se nevydaří vinařská sezóna, dopady pocítí dovozce, prodejce i koncoví zákazníci. A když do takového byznysu zasáhne ještě covid, je čas na improvizaci. Blýská se pro dovozce výběrových vín na lepší časy, nebo jim doba dál nepřeje? Zeptali jsme se Jakuba Přibyla, obchodního ředitele firmy Advivum.

Přežije česká hospoda? Po covidu drtí restaurace zdražování

Přežije česká hospoda? Po covidu drtí restaurace zdražování

Nedostatek lidí, rychle zdražující vstupy a nižší ziskovost. České restaurace bojují s důsledky covidu a připravují se na další perný rok plný nejistoty. Přežijí prý jen dobří, pro průměr nezbude na trhu místo.

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Zavádění dalších sazeb paušální daně kritizují podnikatelské sdružení, daňaři i ekonomové. Místo zjednodušení podle nich přinese komplikace.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 153 318 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Užijeme si moře letos naposledy? Češi a dovolená očima expertů

Užijeme si moře letos naposledy? Češi a dovolená očima expertů

Dovolená u moře letos konečně může proběhnout bez covidových omezení. Můžou si ji však Češi v současné...

Přechválená generace. Přestaňte děti chválit a začněte oceňovat

Přechválená generace. Přestaňte děti chválit a začněte oceňovat

Za pár dní děti přinesou vysvědčení. A my budeme hledat slova, jak ocenit jejich práci. Pochválit je...

Partners Financial Services