DOLINA Staré Město, a.s., IČO: 25322681 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti DOLINA Staré Město, a.s. Údaje byly staženy 30. 6. 2018 z datové služby justice.cz dle IČO 25322681. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25322681 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu8. 1. 1997
Datum zániku27. 6. 2014
StavVymazáno
Obchodní firma
od 13. 1. 1997 do 27. 6. 2014

DOLINA Staré Město, a.s.

od 8. 1. 1997 do 13. 1. 1997

Dolina Staré Město, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
IČO
od 8. 1. 1997 do 27. 6. 2014

25322681

DIČ

CZ25322681

Právní forma
od 8. 1. 1997 do 27. 6. 2014
Akciová společnost
Spisová značka2164 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 26. 8. 2010 do 27. 6. 2014
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 26. 8. 2010 do 27. 6. 2014
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 26. 8. 2010 do 27. 6. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 8. 2007 do 26. 8. 2010
- opravy pracovních strojů
od 1. 8. 2007 do 26. 8. 2010
- automatizované zpracování dat
od 1. 8. 2007 do 26. 8. 2010
- realitní činnost
od 1. 8. 2007 do 27. 6. 2014
- opravy silničních vozidel
od 8. 11. 1999 do 26. 8. 2010
- vedení účetnictví
od 14. 4. 1997 do 1. 8. 2007
- výroba extrudovaných výrobků
od 14. 4. 1997 do 1. 8. 2007
- ubytovací služby
od 14. 4. 1997 do 26. 8. 2010
- výroba a opravy zemědělských strojů
od 14. 4. 1997 do 26. 8. 2010
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
od 14. 4. 1997 do 26. 8. 2010
- nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 8. 1. 1997 do 25. 8. 2010
- zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
Předmět činnosti
od 25. 8. 2010 do 27. 6. 2014
- zemědělská výroba: - rostlinná výroba - živočišná výroba - výroba osiv a sadby
Ostatní skutečnosti
od 27. 6. 2014 do 27. 6. 2014
- Společnost DOLINA Staré Město, a.s., se sídlem ve Starém Městě, Velehradská 1698, PSČ 686 03, identifikační číslo: 25322681, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 2164, byla zrušena bez likvidace a zanikla v důsl edku vnitrostátní fúze sloučením současně s další zanikající společností A.S.B. FRUKT a.s., se sídlem v Buchlovicích, Trnávky 458, PSČ 687 08, identifikační číslo 45479992, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 691, a jejich jmění přešlo na nástupnickou společnost LUKROM plus s.r.o., se sídlem v Lípě 81, PSČ 763 11, identifikační číslo 25329979, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 25933, a to podle Projektu vnitrost átní fúze sloučením ze dne 30.4.2014 schváleného příslušnými orgány zúčastněných společností dne 10.6.2014.
od 31. 12. 2013 do 27. 6. 2014
- Mimořádná valná hromada (dále jen valná hromada) obchodní společnosti DOLINA Staré Město, a.s., se sídlem Staré Město, Velehradská 1698, PSČ 686 03, IČ: 25322681, rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií společnosti DOLINA Staré Město, a.s. na osobu hla vního akcionáře takto: „Mimořádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti DOLINA Staré Město, a.s. je obchodní společnost LUKROM, spol. s r.o., se sídlem Lípa 81, PSČ 763 11, IČ: 181 88 281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd íl C, vložka 1504, když obchodní společnost LUKROM, spol. s r. o. v l a s t n í 99 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 300.000 Kč, 8 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 30.000 Kč, 100 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 3.000 Kč a 26 281 kusů akcií na ve jmenovi té hodnotě 300 Kč všechny vydané v listinné podobě znějící na jméno DOLINA Staré Město, a.s., se sídlem Staré Město, Velehradská 1698, PSČ 686 03, IČ: 253 22 681, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2164, jejíž zá kladní kapitál činí 40,800.000 Kč a je rozdělen na 99 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 300.000 Kč, 8 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 30.000 Kč, 100 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 3.000 Kč a 35 200 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 300 Kč. Obchodní společnost LUKROM, spol. s r.o., se sídlem Lípa 81, PSČ 763 11, IČ: 181 88 281, vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 38,124.300,- Kč, což činí 93,44 % základního kapitálu společnosti DOLINA Staré Město, a.s., s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 93,44 % ve společnosti DOLINA Staré Město, a.s. Obchodní společnost LUKROM, spol. s r.o., se sídlem Lípa 81, PSČ 763 11, IČ: 181 88 281, je tak hlavním akcionářem společnosti DOLINA Star é Město, a.s., ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Mimořádná valná hromada rozhoduje dle ust. § 183i odst. 1 a následující obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, kterými jsou akcie společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcio náře na hlavního akcionáře, a to obchodní společnost LUKROM, spol. s r.o., se sídlem Lípa 81, PSČ 763 11, IČ: 181 88 281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1504. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům spo lečnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů společnosti, přechází dle ust. § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu valné hromady do obchodního rejstříku. Mimořádná valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář, obchodní společnost LUKROM, spol. s r.o., se sídlem Lípa 81, PSČ 763 11, IČ: 181 88 281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 150 4, ostatním akcionářům společnosti DOLINA Staré Město, a.s., případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu ostatních akcií společnosti DOLINA Staré Město, a.s. na hlavního akci onáře, činí částku 203,- Kč/ 2.030,- Kč/ 20.300,- Kč/ 203.000,-Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti DOLINA Staré Město, a.s. znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité 300,- Kč/ 3.000,- Kč/ 30.000,- Kč/ 300.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 306-15/2013 Ing. Libora Bučka, bytem Trávník 2083, Staré Město, PSČ 686 03, soudního znalce pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papí ry a podniky, který hlavní akcionář doručil společnosti DOLINA Staré Město, a.s. spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií společnosti DOLINA Staré Město, a.s. a tedy přiměřená výše protip lnění za akcie ostatních akcionářů, je částka 203,- Kč/ 2.030,- Kč/ 20.300,- Kč/ 203.000,-Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti DOLINA Staré Město, a.s znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 300,- Kč/ 3.000,- Kč/ 30.0 00,- Kč/ 300.000,- Kč. Při zpracování znaleckého posudku byla znalcem použita metoda diskontovaných peněžních toků pro vlastníky a věřitele. Určená výše protiplnění se od částky uvedené ve znaleckém posudku neodchyluje. Mimořádná valná hromada určuje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 183m odst. 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám obchodníkem s cennými papíry, obchodní společností FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3778, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (patnácti) kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tedy po dni, ve kte rém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle ust. § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. V souladu s ust. § 183m odst. 2 obchodního zákoníku bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům, tedy akciím menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění a úroku, zejména zda bude protipl nění včetně úroku vyplaceno poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet, sdělí oprávněná osoba v den, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle ust. § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Mimořádná valná hromada osvědčuje, že obchodní společnost FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 3778, která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, dne 13. prosince 2013 a před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal tomuto obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a hlavní akcionář tuto skutečnost doložil společnosti před konáním valné hromady. Mimořádná valná hromada osvědčuje, že společnost DOLINA Staré Město, a.s. zmocnila na základě plné moci ze dne 16. prosince 2013 obchodníka s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, k převzetí akcií menšinových akcionářů společnosti DOLINA Staré Město, a.s. v rozsahu podle ust. § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, v řádné lhůtě podle ust. 183l ods t. 5 obchodního zákoníku, tedy do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle obchodníka s cennými papíry na adrese Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, v pracovních dnech v pondělí, ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 h odin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci řádné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce, bude společností DOLINA Staré Město, a.s., stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 (čtrnáct) dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, kteří dosud nepředložili své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01 , IČ: 607 32 075, v dodatečné lhůtě podle ust. 183l odst. 6 obchodního zákoníku, v sídle obchodníka s cennými papíry na adrese Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, v pracovních dnech v pondělí, ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hod in, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci dodatečné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost DOLINA Staré Město, a.s. postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku.“ Ve smyslu ust. § 1831 odst. 2 obchodního zákoníku představenstvo upozorňuje, že usnesení valné hromady a závěry znaleckého posudku, uveřejní způsobem určeným pro svolání valné hromady společnosti a uloží notářský zápis v sídle společnosti k nahlédnutí.
od 9. 11. 2011 do 9. 11. 2011
- Valná hromada společnosti konaná dne 17.6.2011 rozhodla o snížení základního kapitálu ve výši 81.600.000,- Kč o částku 40.800.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 40.800.000,- Kč, přičemž: 1) Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada kumulované ztráty a převod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, ve smyslu § 216a odst. 1 písm. a), b) obchodního zákoníku. 2) Rozsah snížení činí 40.800.000,- Kč. Snížením základního kapitálu bude uhrazena kumulovaná ztráta společnosti, která byla řádnou účetní závěrkou sestavenou ke dni 31.12.2010 vykázána ve výši 37.336.226,17 Kč (z toho 23.991.794,86 Kč jako neuhrazená ztr áta minulých let a 13.344.431,31 Kč jako záporný výsledek hospodaření běžného účetního období). Zbývající část v rozsahu snížení ve výši 3.463.773,83 Kč bude převedena do rezervního fondu. 3) Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií na 50 % jejich původní hodnoty a vyznačením nižší jmenovité hodnoty na tyto akcie, tj. - u všech 35.200 kusů akcií o jmenovité hodnotě 600,- Kč o 300,- Kč na jmenovitou h odnotu 300,- Kč, - u všech 100 kusů akcií o jmenovité hodnotě 6.000,- Kč o 300,- Kč na jmenovitou hodnotu 3.000,- Kč, - u všech 8 kusů akcií o jmenovité hodnotě 60.000,- Kč o 30.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 30.000,- Kč, - u věcech 99 kusů akcií o jme novité hodnotě 600.000,- Kč o 300.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 300.000,- Kč. 4) Akcionáři jsou povinní předložit listinné akcie k vyznačení nižší jmenovité hodnoty ve lhůtě šedesáti dnů od výzvy představenstva učiněné způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady poté, co bude snížení základního kapitálu zapsáno d o obchodního rejstříku.
od 30. 11. 2005 do 9. 11. 2011
- Valná hromada společnosti konaná dne 21.6.2005 rozhodla o snížení základního kapitálu ve výši 136.000.000,- Kč o částku 54.400.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 81.600.000,- Kč, přičemž: 1) Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada kumulované ztráty a převod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, ve smyslu § 216a odst. 1 písm. a), b) obchodního zákoníku. 2) Rozsah snížení činí 54.400.000,- Kč. Snížením základního kapitálu bude uhrazena kumulovaná ztráta společnosti, která byla řádnou účetní závěrkou sestavenou ke dni 31.12.2004 vykázána ve výši 50.079.719,97 Kč (z toho 41.745.255,28 Kč jako neuhrazená ztr áta minulých let a 8.334.464,69 Kč jako záporný výsledek hospodaření běžného účetního období). Zbývající část v rámci rozsahu snížení ve výši 4.320.280,03 Kč bude převedena do rezervního fondu. 3) Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií na 60% jejich původní hodnoty a vyznačením nižší jmenovité hodnoty na tyto akcie, tj.: - u všech 35.200 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč o 400,- Kč na jmenovitou hodnotu 600,- Kč, - u všech 100 kusů akcí o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč o 4.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 6.000,- Kč, - u všech 8 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč o 40.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 60.000,- Kč a - u všech 99 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč o 400.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 600.000,- Kč. 4) Akcionáři jsou povinni předložit listinné akcie k vyznačení nižší jmenovité hodnoty ve lhůtě šedesáti dnů od výzvy představenstva učiněné způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady poté, co bude snížení základního kapitálu zapsáno d o obchodního rejstříku.
od 3. 11. 2001 do 27. 6. 2014
- Do sbírky listin založeny stanovy nového znění schválené na řádné valné hromadě společnosti dne 20.6.2001.
od 10. 7. 1997 do 6. 2. 1998
- Základní jmění splaceno ve výši 135.300.000,-Kč.
od 14. 4. 1997 do 10. 7. 1997
- Mimořádná valná hromada schvaluje: 1. Zvýšení základního jmění společnosti z dosavadních 1.000.000,-Kč na 136.000.000,-Kč, tedy o 135.000.000,-Kč s tím, že se, a to bez dalšího, nepřipouští upisování akcií nad rámec tohoto zvýšení.
od 14. 4. 1997 do 10. 7. 1997
- a) Toto zvýšení základního jmění společnosti přitom bude provedeno novou emisí 135.000 ks zaknihovaných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč,
od 14. 4. 1997 do 10. 7. 1997
- b) S ohledem na skutečnosti dále uvedené, a dále pak s odvoláním se na znění ustanovení § 204a, odst.1, obchodního zákoníku v jeho platném znění, nemá žádný ze stávajících akcionářů společnosti přednostní právo na upsání nových touto společnosti do budoucna vydaných akcií, neboť celé navýšení základního jmění bude splaceno nepeněžitým vkladem jediného akcionáře do společnosti.
od 14. 4. 1997 do 10. 7. 1997
- c) Všechny společnosti nově vydané zaknihované akcie znějící na jméno do budoucna upíše a splatí Zemědělské družstvo DOLINA, IČO 00141143.
od 14. 4. 1997 do 10. 7. 1997
- d) Všechny shora uvedené, společností nově vydané zaknihované akcie znějící na jméno smí být, ze strany Zemědělského družstva DOLINA, IČO 00141143, upsány v 5-ti denní lhůtě, která počne plynout prvého dne následujícího po dni pravomocného zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, Krajským obchodním soudem v Brně vedeným. Místem upisování je advokátní kancelář JUDr. Vladimíra Hodbodě, CSc., Opuštěná 4, Brno. Dobou upisování pak je kterýkoli pracovní den zmíněné lhůty v době od 8 do 16.30 hod. Emisní kurs nově společností vydaných zaknihovaných akcií znějících na jméno činí 1.370,-Kč, na každou z akcií, přičemž jeho výše je odůvodněna předpokládanými náklady se zvýšením základního jmění spojených a dále pak, a to zejména, nutností vytvoření dostatečných rezerv společnosti. Marným uplynutím této lhůty právo tohoto akcionáře k upsání předmětných akcií zaniká. Současně s tím pak pozbývá účinnost bodu I.1) a I.2) tohoto usnesení.
od 14. 4. 1997 do 10. 7. 1997
- e) Celý emisní kurs nově vydaných akcií přitom musí být, ze strany upisovatele, splacen v okamžiku jejich faktického upsání, a to formou, ve vztahu k nemovitostem, zákonem předepsanou.
od 14. 4. 1997 do 10. 7. 1997
- f) Každý z případných držitelů společností do budoucna nově vydávaných zaknihovaných akcií znějících na jméno má právo účastnit se valné hromady společnosti a na této hlasovat s tím, že na každých 1.000,-Kč jmenovité hodnoty akcie mu náleží jeden hlas. Akcie znějící na jméno je přitom převoditelná v souladu s platnými stanovami společnosti, rubopisem a jejím faktický předáním. Právo na výplatu dividend, právo na likvidační zůstatek, jakož i právo na přednostní upisování akcií, z držení kterékoli listinné akcie znějící na jméno vyplývající, je přitom převoditelné samostatně. Vydáním těchto zaknihovaných akcií znějících na jméno nejsou práva akcionářů majících společností již dříve vydané listinné akcie znějící na jméno jakkoli dotčena.
od 14. 4. 1997 do 10. 7. 1997
- g) Jediný oprávněný upisovatel všech shora uvedených zaknihovných akcií, znějících na jméno, tedy Zemědělské družstvo DOLINA přitom tyto splatí, ve 100% výši jejich jmenovité hodnoty, včetně jejich emisního ážia, takto:
od 14. 4. 1997 do 10. 7. 1997
- A. Věcmi movitými I. Základní stádo, dojnice, rok pořízení jednotlivých kusů 1993, 1994, 1995, 1996, celkem kusů 462, jehož hodnota podle znaleckého posudku VEGA Uh. Hradiště, a.s., ze dne 12.12.1996 činí 8.298.722,00 Kč, hodnota vkladu se rovná hodnotě odhadní.
od 14. 4. 1997 do 10. 7. 1997
- II. Technologie Celková hodnota vkládané technologie, podle znaleckého posudku VEGA Uh. Hradiště, a.s., ze dne 12.12.1996 činí 43.144.344 Kč, hodnota vkladu se rovná hodnotě odhadní.
od 14. 4. 1997 do 10. 7. 1997
- III. Souborem drobného hmotného investičního majetku, jehož seznam a podrobný popis je obsahem znaleckého posudku VEGA Uh. Hradiště, a.s., ze dne 12.12.1996, když jeho hodnota činí 588.220 Kč, hodnota vkladu se rovná hodnotě odhadní.
od 14. 4. 1997 do 10. 7. 1997
- IV. Finančními investicemi - majetkovými podíly Zemědělského družstva DOLINA v jiných společnostech ve formě těchto akcií:
od 14. 4. 1997 do 10. 7. 1997
- Agropodnik Staré Město 2 ks po á 10.000 Kč, navrhovaná hodnota 4.000 Kč.
od 14. 4. 1997 do 10. 7. 1997
- Laksyma Nedakonice 211 ks po á 10.000 Kč, navrhovaná hodnota 422.000 Kč.
od 14. 4. 1997 do 10. 7. 1997
- ZEVOS, a.s. Uherské Hradiště 1.305 ks po á 10.000 Kč, navrhovaná hodnota 2.610.000 Kč.
od 14. 4. 1997 do 10. 7. 1997
- Hodnota finančních investic podle znaleckého posudku VEGA Uh. Hradiště, a.s., ze dne 12.12.1996 činí 3.036.000,-Kč, hodnota vkladu se rovná hodnotě odhadní.
od 14. 4. 1997 do 10. 7. 1997
- V. Zásobami - zvířaty, jejichž hodnota podle znaleckého posudku VEGA Uh. Hradiště, a.s., ze dne 12.12.1996 činí 6.517.552 Kč, hodnota vkladu se rovná hodnotě odhadní.
od 14. 4. 1997 do 10. 7. 1997
- B. Věcmi nemovitými
od 14. 4. 1997 do 10. 7. 1997
- I. Stavby až doposud zapsané na LV
od 14. 4. 1997 do 10. 7. 1997
- Obec Staré Město, k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště, Katastrální úřad Uherské Hradiště, LV č.31
od 14. 4. 1997 do 10. 7. 1997
- Obec a k.ú. Huštěnovice, Katastrální úřad Uherské Hradiště, LV č. 3
od 14. 4. 1997 do 10. 7. 1997
- Obec a k.ú. Jalubí, Katastrální úřad Uherské Hradiště, LV č.459
od 14. 4. 1997 do 10. 7. 1997
- Obec Zlaté Hory, k.ú. Rejvíz, Katastrální úřad Bruntál, LV č.56
od 14. 4. 1997 do 10. 7. 1997
- Stavby až doposud na LV nezapsané
od 14. 4. 1997 do 10. 7. 1997
- Obec Staré Město, k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště, Katastrální úřad Uherské Hradiště
od 14. 4. 1997 do 10. 7. 1997
- Obec a k.ú. Huštěnovice, Katastrální úřad Uherské Hradiště
od 14. 4. 1997 do 10. 7. 1997
- Obec a k.ú. Jalubí, Katastrální úřad Uherské Hradiště
od 14. 4. 1997 do 10. 7. 1997
- Hodnota vkládaných nemovitostí, podle ocenění společností VEGA Uh. Hradiště, a.s., celkem, 80.415.871,-Kč, hodnota vkladu se rovná hodnotě odhadu.
od 8. 1. 1997 do 10. 7. 1997
- Základní jmění splaceno ve výši 300.000,-Kč.
od 8. 1. 1997 do 2. 8. 2005
- Jediným akcionářem je Zemědělské družstvo DOLINA se sídlem Staré Město u Uherského Hradiště, IČO 00141143, Velehradská 1698.
od 8. 1. 1997 do 27. 6. 2014
- Omezení převoditelnosti akcií: Každý z akcionářů společnosti má pro případ jiným akcionářem zamýšleného převodu kterékoli z jeho akcií znějící na jméno předkupní právo k takovéto akcii. Způsob uplatnění předkupního práva je blíže rozveden ve stanovách společnosti.
Kapitál
od 9. 11. 2011 do 27. 6. 2014
Základní kapitál 40 800 000 Kč, splaceno 40 800 000 Kč.
od 30. 11. 2005 do 9. 11. 2011
Základní kapitál 81 600 000 Kč, splaceno 81 600 000 Kč.
od 6. 2. 1998 do 30. 11. 2005
Základní kapitál 136 000 000 Kč, splaceno 136 000 000 Kč.
od 10. 7. 1997 do 6. 2. 1998
Základní kapitál 136 000 000 Kč
od 8. 1. 1997 do 10. 7. 1997
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 9. 11. 2011 do 27. 6. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 99.
od 9. 11. 2011 do 27. 6. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 8.
od 9. 11. 2011 do 27. 6. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 9. 11. 2011 do 27. 6. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 35 200.
od 30. 11. 2005 do 9. 11. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 99.
od 30. 11. 2005 do 9. 11. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 8.
od 30. 11. 2005 do 9. 11. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 30. 11. 2005 do 9. 11. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 35 200.
od 30. 8. 2005 do 30. 11. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 99.
od 30. 8. 2005 do 30. 11. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 8.
od 30. 8. 2005 do 30. 11. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 30. 8. 2005 do 30. 11. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 35 200.
od 28. 9. 1998 do 30. 8. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 135 000.
od 28. 9. 1998 do 30. 8. 2005
v listinné podobě
od 10. 7. 1997 do 28. 9. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 135 000.
od 8. 1. 1997 do 30. 8. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 19. 9. 2013 do 27. 6. 2014
Ing. KAREL ČADEK - předseda představenstva
Bojkovice, Pitínská, PSČ 687 71
den vzniku členství: 16. 6. 2010
den vzniku funkce: 16. 6. 2010
od 26. 8. 2010 do 19. 9. 2013
Ing. Karel Čadek - předseda představenstva
Bojkovice, Pitínská, PSČ 687 71
den vzniku členství: 16. 6. 2010
den vzniku funkce: 16. 6. 2010
od 26. 8. 2010 do 27. 6. 2014
Ing. Josef Slezák - místopředseda představenstva
Huštěnovice, , PSČ 687 03
den vzniku členství: 16. 6. 2010
den vzniku funkce: 16. 6. 2010
od 26. 8. 2010 do 27. 6. 2014
Petr Dočkal - člen představenstva
Otrokovice, nám. 3. května, PSČ 765 02
den vzniku členství: 16. 6. 2010
od 19. 8. 2008 do 26. 8. 2010
Ing. Jana Vykoukalová - člen představenstva
Tečovice, 308, PSČ 763 02
den vzniku členství: 26. 6. 2008 - 16. 6. 2010
od 1. 8. 2007 do 19. 8. 2008
Ing. Josef Duda - člen představenstva
Kostelany nad Moravou, 160, PSČ 686 01
den vzniku členství: 15. 6. 2007 - 23. 11. 2007
od 1. 8. 2007 do 26. 8. 2010
Ing. Zdeněk Červenka - předseda představenstva
Luhačovice, Solné 513, PSČ 763 26
den vzniku členství: 15. 6. 2007 - 16. 6. 2010
den vzniku funkce: 18. 6. 2007 - 16. 6. 2010
od 1. 8. 2007 do 26. 8. 2010
Ing. Josef Slezák - místopředseda představenstva
Huštěnovice, 319, PSČ 687 03
den vzniku členství: 15. 6. 2007 - 16. 6. 2010
den vzniku funkce: 18. 6. 2007 - 16. 6. 2010
od 2. 8. 2005 do 1. 8. 2007
Ing. Zdeněk Červenka - předseda představenstva
Luhačovice, Solné 513, PSČ 763 26
den vzniku členství: 13. 2. 2003 - 15. 6. 2007
den vzniku funkce: 20. 2. 2003 - 15. 6. 2007
od 2. 8. 2005 do 1. 8. 2007
Ing. Josef Duda - člen představenstva
Kostelany nad Moravou, 160, PSČ 686 01
den vzniku členství: 13. 2. 2003 - 15. 6. 2007
od 10. 12. 2003 do 2. 8. 2005
Ivo Adamčík - člen představenstva
Huštěnovice, 313, PSČ 687 03
den vzniku funkce: 4. 4. 2002 - 13. 2. 2003
od 10. 12. 2003 do 2. 8. 2005
Jan Bartoň - člen představenstva
Traplice, 383, PSČ 687 04
den vzniku funkce: 4. 4. 2002 - 13. 2. 2003
od 10. 12. 2003 do 2. 8. 2005
Marie Mařáková - členka představenstva
Jalubí, 454, PSČ 687 05
den vzniku funkce: 4. 4. 2002 - 13. 2. 2003
od 10. 12. 2003 do 2. 8. 2005
Lubomír Pavlica - člen představenstva
Huštěnovice, 306, PSČ 687 03
den vzniku funkce: 4. 4. 2002 - 13. 2. 2003
od 10. 12. 2003 do 1. 8. 2007
Ing. Josef Slezák - místopředseda představenstva
Huštěnovice, 319, PSČ 687 03
den vzniku funkce: 4. 4. 2002 - 15. 6. 2007
od 27. 10. 1999 do 10. 12. 2003
Antonín Hejda - místopředseda představenstva
Staré Město, Jezuitská 1556
od 27. 10. 1999 do 2. 8. 2005
Ing. Josef Kaňovský - předseda představenstva
Babice, 434, PSČ 687 03
den vzniku funkce: 4. 4. 2002 - 13. 2. 2003
od 27. 10. 1999 do 2. 8. 2005
František Sentl - člen představenstva
Kudlovice, 20, PSČ 687 03
den vzniku funkce: 4. 4. 2002 - 13. 2. 2003
od 8. 1. 1997 do 27. 10. 1999
Ing. František Mlejnský - předseda představenstva
Mařatice, Na stráni 671
od 8. 1. 1997 do 27. 10. 1999
Ing. Josef Kaňovský - místopředseda představenstva
Babice, 434
od 8. 1. 1997 do 27. 10. 1999
Antonín Hejda - člen představenstva
Staré Město, Jezuitská 1556
od 8. 1. 1997 do 10. 12. 2003
Ing. František Batůšek - člen představenstva
Staré Město, Brněnská 1898
od 8. 1. 1997 do 10. 12. 2003
Pavel Mička - člen představenstva
Osvětimany, 331
od 8. 1. 1997 do 10. 12. 2003
JUDr. Eugenie Kalousová - člen představenstva
Brno, Komprdova 5
od 8. 1. 1997 do 10. 12. 2003
Jarmila Chybíková - člen představenstva
Jalubí, 582
od 8. 1. 1997 do 27. 6. 2014
Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva.
Dozorčí rada
od 6. 10. 2013 do 27. 6. 2014
ONDŘEJ ČERVENKA - předseda dozorčí rady
Luhačovice, Družstevní, PSČ 763 26
den vzniku členství: 16. 6. 2010
den vzniku funkce: 16. 6. 2010
od 26. 8. 2010 do 6. 10. 2013
Ondřej Červenka - předseda dozorčí rady
Luhačovice, Solné, PSČ 763 26
den vzniku členství: 16. 6. 2010
den vzniku funkce: 16. 6. 2010
od 26. 8. 2010 do 27. 6. 2014
Ing. Martina Kučerová - člen dozorčí rady
Kunovice, Lidická, PSČ 686 04
den vzniku členství: 16. 6. 2010
od 26. 8. 2010 do 27. 6. 2014
Ing. Ladislav Plšek - člen dozorčí rady
Lukov, Paseky, PSČ 763 17
den vzniku členství: 16. 6. 2010
od 15. 9. 2008 do 26. 8. 2010
Ing. Karel Čadek - předseda dozorčí rady
Bojkovice, Pitínská 351, PSČ 687 71
den vzniku členství: 15. 6. 2007 - 16. 6. 2010
den vzniku funkce: 18. 6. 2007 - 16. 6. 2010
od 1. 8. 2007 do 15. 9. 2008
Ing. Karel Čadek - předseda dozorčí rady
Uherský Brod, Provazní 2184, PSČ 688 01
den vzniku členství: 15. 6. 2007
den vzniku funkce: 18. 6. 2007
od 1. 8. 2007 do 26. 8. 2010
Ing. Martina Kučerová - člen dozorčí rady
Kunovice, Lidická 407, PSČ 686 04
den vzniku členství: 15. 6. 2007 - 16. 6. 2010
od 1. 8. 2007 do 26. 8. 2010
Ondřej Červenka - člen dozorčí rady
Luhačovice, Solné 513, PSČ 763 26
den vzniku členství: 15. 6. 2007 - 16. 6. 2010
od 30. 11. 2005 do 1. 8. 2007
Ing. Karel Čadek - předseda
Uherský Brod, Provazní 2184, PSČ 688 01
den vzniku členství: 21. 6. 2005 - 15. 6. 2007
den vzniku funkce: 21. 6. 2005 - 15. 6. 2007
od 30. 8. 2005 do 1. 8. 2007
Ing. Martina Kučerová - člen dozorčí rady
Kunovice, Lidická 407, PSČ 686 04
den vzniku funkce: 25. 6. 2003 - 15. 6. 2007
od 2. 8. 2005 do 30. 8. 2005
Ing. Jana Vykoukalová - člen
Tečovice, 308, PSČ 763 02
den vzniku členství: 13. 2. 2003 - 25. 6. 2003
od 2. 8. 2005 do 30. 11. 2005
Ing. Bohdan Bidmon - předseda
Uherský Brod, Neradice 2272, PSČ 688 01
den vzniku členství: 13. 2. 2003
den vzniku funkce: 21. 2. 2003 - 21. 6. 2005
od 10. 12. 2003 do 2. 8. 2005
Helena Pelková - členka
Staré Město, Huštěnovská 638, PSČ 686 03
den vzniku funkce: 4. 4. 2002 - 13. 2. 2003
od 10. 12. 2003 do 2. 8. 2005
Ing. Pavel Němec - člen
Staré Město, Alšova 1348, PSČ 686 03
den vzniku funkce: 4. 4. 2002 - 13. 2. 2003
od 10. 12. 2003 do 1. 8. 2007
Pavel Sochorec - člen
Uherské Hradiště, Štěpnická 1079, PSČ 686 06
den vzniku funkce: 4. 4. 2002 - 15. 6. 2007
od 6. 2. 1998 do 10. 12. 2003
Antonín Brázdil - člen
Jalubí, 410
od 8. 1. 1997 do 6. 2. 1998
Zdeněk Škrabal - člen
Huštěnovice, 310
od 8. 1. 1997 do 10. 12. 2003
Helena Šohajková - člen
Staré Město, Za radnicí 588
od 8. 1. 1997 do 10. 12. 2003
Helena Pelková - člen
Staré Město, Huštěnovská 638
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

- fotbalista

+81

+
-
Miloš Knor

Miloš Knor

- moderátor, bavič

+10

+
-
Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

-15

+
-
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

-21

+
-
Ivo Rittig

Ivo Rittig

- podnikatel a lobbista

-312

+
-
Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-341

+
-

A tohle už jste četli?

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

Podnikatelé se už nebudou muset znovu zapojit do elektronické evidence tržeb (EET), jejímž původním cílem bylo omezit daňové úniky. Definitivní zrušení této povinnosti dnes potvrdili poslanci na návrh koaliční vlády ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů.

Sociální pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Sociální pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Jak se platí zálohy na důchodové pojištění podnikatelů? Kolik dělá nemocenské pojištění? A co se mění pro rok 2023? Tady je přehled.

Zdravotní pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Zdravotní pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Novou výši minimální zálohy musí podnikatelé zaslat na účet zdravotní pojišťovny nejpozději do osmého února.

Doporučujeme

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Pravicová politika – taková, kterou si nalinkovala občanskými demokraty vedená pětikoalice – bere za...

„Někdy jen brečím bolestí a zoufalstvím.“ Nemoc typickou pro ženy po čtyřicítce medicína neřeší

„Někdy jen brečím bolestí a zoufalstvím.“ Nemoc typickou pro ženy po čtyřicítce medicína neřeší

Bolest přichází nečekaně a nesmyslně. Spouštěče mohou být naprosto nevinné – jídlo, dotek, únava, stres....

Partners Financial Services