Home Credit a.s., IČO: 25326201 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Home Credit a.s. Údaje byly staženy 9. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 25326201. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25326201 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu5. 2. 1997
Datum zániku5. 9. 2002
StavVymazáno
Obchodní firma
od 26. 5. 1997 do 5. 9. 2002

Home Credit a.s.

od 5. 2. 1997 do 26. 5. 1997

TELERVIS a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 21. 11. 2001 do 5. 9. 2002
Brno, Kounicova 284, PSČ 602 00
od 3. 6. 1998 do 21. 11. 2001
Brno, Kounicova 39, PSČ 602 00
od 26. 5. 1997 do 3. 6. 1998
Brno, Cihlářská 19
od 5. 2. 1997 do 26. 5. 1997
Hustopeče, Nádražní 1
IČO
od 5. 2. 1997 do 5. 9. 2002

25326201

DIČ

288

Právní forma
od 5. 2. 1997 do 5. 9. 2002
Akciová společnost
Spisová značka2202 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 21. 11. 2001 do 5. 9. 2002
- zprostředkování obchodu
od 21. 11. 2001 do 5. 9. 2002
- zprostředkování služeb
od 21. 11. 2001 do 5. 9. 2002
- správa a údržba nemovitostí
od 21. 11. 2001 do 5. 9. 2002
- poskytování software a poradenství v oblasti v hardware a software
od 21. 11. 2001 do 5. 9. 2002
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 21. 11. 2001 do 5. 9. 2002
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 21. 11. 2001 do 5. 9. 2002
- reklamní činnost a marketing
od 21. 11. 2001 do 5. 9. 2002
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 21. 11. 2001 do 5. 9. 2002
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 5. 2. 1997 do 5. 9. 2002
- pronájem movitých věcí
od 5. 2. 1997 do 5. 9. 2002
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 5. 9. 2002 do 5. 9. 2002
- V y m a z á v á s e : Obchodní firma: Home Credit a.s. Sídlo: Brno, Kounicova 284, okres Brno-město, PSČ 602 00 Identifikační číslo: 25 32 62 01 ke dni 05.09.2002 z obchodního rejstříku. Ostatní skutečnosti: Obchodní společnost Home Credit a.s., se sídlem v Brně, Kounicova 284, PSČ 602 00, okres Brno-město, IČ: 25326201 zanikla bez likvidace v důsledku fúze formou sloučení s obchodní společností Home Credit Finance a.s., se sídlem v Brně, Kounicova 284, PSČ 602 00, okres Brno-město, IČ: 25536613, která jako nástupnická společnost převzala v rámci sloučení její jmění. Obchodní společnost Home Credit a.s., se sídlem v Brně, Kounicova 284, PSČ 602 00, okres Brno-město, IČ: 25326201 se vymazává ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně.
od 21. 11. 2001 do 7. 2. 2002
- Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše 82.000.000,- Kč (slovy: osmdesát dva milióny korun českých) o 170.000.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát miliónů korun českých) na částku 252.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát dva milióny korun českých), a to formou úpisu nových akcií Společnosti, přičemž upisování akcií Společnosti nad tuto částku se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýšení základního kapitálu Společnosti stanovuje Jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl. Obchodního zákoníku takto:
od 21. 11. 2001 do 7. 2. 2002
- a) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizováno vydáním 170 (slovy: jedno sto sedmdesát) kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), v listinné podobě s tím, že upisování akcií Společnosti nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 21. 11. 2001 do 7. 2. 2002
- b) Emisní kurs každé upisované akcie Společnosti činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), přičemž emisní kurs je roven jmenovité hodnotě jedné nově upisované akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem upisovatele. Peněžitý vklad, jímž se splácí emisní kurs upisovaných akcií Společnosti, bude splacen na účet Společnosti vedený u Komerční banky a.s., číslo účtu 27-7188xxxx.
od 21. 11. 2001 do 7. 2. 2002
- c) Jediný akcionář má přednostní právo upsat akcie nově emitované v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti za těchto podmínek.
od 21. 11. 2001 do 7. 2. 2002
- (i) Nové akcie Společnosti s využitím přednostního práva lze upisovat v prostorách Společnosti v Praze 4, Nám. Hrdinů 1634, v pracovní dny vždy od 8.00 hod. do 17.00 hod., a to ve lhůtě 8 (slovy: osmi) týdnů, přičemž tato lhůta počíná běžet prvním pracovním dnem týdne následujícím po týdnu, ve kterém nabylo právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty, ve které lze upsat nové akcie Společnosti s využitím přednostního práva, bude oprávněným osobám oznámena prostřednictvím oznámení vyvěšeného na informační tabuli v sídle Společnosti a v jejích prostorách v Praze 4, Nám. Hrdinů 1634 a dále pak dopisem Jedinému akcionáři společnosti, případně jiné osobě oprávněné využít přednostního práva, bude-li Společnosti známa její totožnost.
od 21. 11. 2001 do 7. 2. 2002
- (ii) V rámci zvýšení základního kapitálu Společnosti lze s využitím přednostního práva upsat na každou jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) celkem 2 a 3/41 (slovy: dvě a tři jedenačtyřicetiny) nových akcií Společnosti, s tím, že však lze upisovat vždy jen celé nové akcie. Akcie, které bude možné upsat s využitím přednostního práva, budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů ve lhůtě a v místě určeném k úpisu nových akcií Společnosti s využitím přednostního práva.
od 21. 11. 2001 do 7. 2. 2002
- (iii) V rámci zvýšení základního kapitálu lze s využitím přednostního práva upsat nejvýše 170 (slovy: jedno sto sedmdesát) kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), v listinné podobě. Emisní kurs každé nové akcie Společnosti upisované s využitím přednostního práva činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), přičemž emisní kurs je roven jmenovité hodnotě jedné nové akcie upisované s využitím přednostního práva. Emisní kurs všech nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva bude splacen peněžitým vkladem upisovatele.
od 21. 11. 2001 do 7. 2. 2002
- (iv) Emisní kurs nových akcií Společnosti, které budou upsány s využitím přednostního práva, musí být v celé výši splacen na výše uvedený zvláštní účet Společnosti, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne úpisu takových akcií v listině upisovatelů.
od 21. 11. 2001 do 7. 2. 2002
- d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je Jediný akcionář Společnosti. Úpis všech takových nových akcií, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, a které zároveň nebyly upsány s využitím přednostního práva, bude proveden prostřednictvím Smlouvy o úpisu akcií v souladu se zněním § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku. Akcie bude možno upisovat ve lhůtě dvou týdnů, přičemž tato lhůta pro upisování nových akcií počíná běžet v den, kdy byl písemný návrh Smlouvy o úpisu akcií doručen Jedinému akcionáři, přičemž představenstvo Společnosti je oprávněno takový návrh Smlouvy o úpisu akcií doručit Jedinému akcionáři až poté, co uplyne lhůta stanovená pro úpis nových akcií Společnosti s využitím přednostního práva stanovená tímto rozhodnutím výše. Místem upisování akcie budou prostory Společnosti na adrese jejího sídla v Praze 4, Nám. Hrdinů 1634. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat nejméně náležitosti stanovené v § 205 odstavec 3 Obchodního zákoníku s tím, že lhůta pro splacení celých 100% emisního kursu takto upsaných akcií bude ve Smlouvě o úpisu akcií stanovena na 14 dnů ode dne nabytí její účinnosti.
od 21. 11. 2001 do 7. 2. 2002
- Nebudou-li všechny nové akcie Společnosti účinně upsány ve Smlouvě o úpisu akcií, jak stanoveno tímto rozhodnutím Jediného akcionáře, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 Obchodního zákoníku.
od 8. 12. 1998 do 11. 2. 1999
- Valná hromada konaná dne 19.11.1998 rozhodla o zvýšení základ- ního jmění společnosti peněžitým vkladem o částku čtyřicetpět milionů korun českých v souladu s § 203 a § 205 obchodního zákoníku, vydáním 45 kusů kmenových listinných akcií na maji- tele, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč. Emisní cena jedné akcie činí 1,000.000,--Kč. Získané prostředky budou použity k posílení finanční situace společnosti.
od 8. 12. 1998 do 11. 2. 1999
- Zvýšení základního jmění je realizováno peněžitým vkladem, upisování nad tuto částku se nepřipouští. Přednostní právo na úpis akcií je z rozhodnutí akcionářů držících 100% akcií vyloučeno.
od 8. 12. 1998 do 11. 2. 1999
- Všechny nové akcie na toto zvýšení základního jmění se vyhrazují k upsání společnosti Real,a.s. se sídlem Školská 3, Praha 1, PSČ 110 01, IČ 47116692, na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku nejdříve po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a nejpozději do 21 dnů ode dne uvedeného zápisu. Nebude-li v uvedené lhůtě dohoda akcionářů účinně uzavřena, považuje se upisování na toto zvýšení základního jmění za neúčinné.
od 8. 12. 1998 do 11. 2. 1999
- Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě. Upisovatel je povinen upsané akcie splatit nejpozději do 20 dnů po dni pořízení notářského zápisu o dohodě akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku na účet společnosti Home Credit a.s., č.účtu: 6995xxxx u Komerční banky,a.s.
od 27. 4. 1998 do 3. 6. 1998
- Zapisuje se rozhodnutí spoletnosti PPF Capital Managament, a.s., ze dne 6.4.1998 o zvýšení základního jmění obchodní společnosti Home Credit, a.s.
od 27. 4. 1998 do 3. 6. 1998
- a) Základní jmění společnosti Home Credit, a.s. se zvyšuje peněžitým vkladem o 36,000.000,- Kč (slovy: třicetšestmilionů korun českých). Upisování nad tuto částku se nepřipouští.
od 27. 4. 1998 do 3. 6. 1998
- b) Na zvýšení základního jmění je vydáno 36 kusů akcií se jmenovitou hodnotou 1,000.000,- Kč. Jedná se o kmenové akcie na majitele (doručitele), které budou vydány v listinné podobě.
od 27. 4. 1998 do 3. 6. 1998
- c) Přednostní právo na úpis nových akcií je rozhodnutím jediného akcionáře vyloučeno.
od 27. 4. 1998 do 3. 6. 1998
- d) Všechny nové akcie na toto zvýšení základního jmění se vyhrazují k upsání společnosti Real, a.s. se sídlem Školská 3, Praha 1, IČO: 47 11 66 92.
od 27. 4. 1998 do 3. 6. 1998
- e) Upisování akcií proběhne úpisem do listiny upisovatelů v sídle společnosti Home Credit a.s. v Brně, Kounicova ul. 39, v pracovních dnech denně od 8,00 do 12,00 hod. Lhůta pro upisování nových akcií společnosti je čtrnáctidenní a počíná běžet prvního pracovního dne, jenž následuje po dni, kdy bude zveřejněno toto příslušné usnesení v Obchodním věstníku. Upisovatel splatí emisní kurs upsaných akcií nejpozději do sedmi dní ode dne upsání akcií.
od 27. 4. 1998 do 3. 6. 1998
- f) Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě a upisovalé jsou povinni upsané akcie splatit na účet obchodní společnosti Home Credit, a.s. č. 6995xxxx u Komerční banky, a.s..
od 5. 2. 1997 do 26. 5. 1997
- Jediný akcionář: TELERVIS Bratislava a.s., IČO 35 68 07 68, sídlo Bratislava, Lazaretská 3a
od 5. 2. 1997 do 3. 6. 1998
- Základní jmění splaceno v plné výši, tj. 1.000.000,-Kč.
Kapitál
od 7. 2. 2002 do 5. 9. 2002
Základní kapitál 252 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 2. 1999 do 7. 2. 2002
Základní kapitál 82 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 6. 1998 do 11. 2. 1999
Základní kapitál 37 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 2. 1997 do 3. 6. 1998
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 7. 2. 2002 do 5. 9. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 252.
od 11. 2. 1999 do 7. 2. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 82.
od 3. 6. 1998 do 11. 2. 1999
Akcie na majitele err, počet akcií: 36.
od 5. 2. 1997 do 11. 2. 1999
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 21. 11. 2001 do 5. 9. 2002
Ing. Pavel Janda - předseda představenstva
Praha 5, K Cikánce 323
den vzniku funkce: 29. 6. 2001
od 21. 11. 2001 do 5. 9. 2002
Ing. Aleš Minx - člen představenstva
Praha 5 - Velká Chuchle, Na Hvězdárně 429/28
den vzniku funkce: 9. 5. 2000
od 20. 9. 2000 do 21. 11. 2001
Ing. Petr Sedláček - předseda představenstva
Praha 8, Dolákova 551/20
od 20. 9. 2000 do 21. 11. 2001
Ing. Aleš Minx - člen představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Pod vlkem 121
od 20. 9. 2000 do 5. 9. 2002
Jitka Tejnorová - člen představenstva
Praha 8 - Trója, Notečská 567/4
den vzniku funkce: 4. 5. 2000
od 20. 9. 2000 do 5. 9. 2002
Ing. Jindřich Vesecký - člen představenstva
Benátky nad Jizerou, Zdětín 80
den vzniku funkce: 4. 5. 2000
od 26. 5. 1997 do 20. 9. 2000
ing. Roman Niedoba - předseda představenstva
Brno, Kremličkova 10
od 5. 2. 1997 do 20. 9. 2000
Mgr. Pavel Zouhar - člen představenstva
Brno, Jandáskova 15
od 5. 2. 1997 do 20. 9. 2000
Marie Nekvapilová - člen představenstva
Velké Němčice, U rybníka 520
od 5. 2. 1997 do 20. 9. 2000
Ing. Zdeněk Štika - člen představenstva
Hustopeče, U větrolamu 26
od 21. 11. 2001 do 5. 9. 2002
Způsob zastupování: Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně nebo nejméně dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí oprávněná osoby svůj podpis.
od 26. 5. 1997 do 21. 11. 2001
Způsob zastupování: Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo všichni členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo všichni členové představenstva nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl předsedou představenstva zmocněn.
od 5. 2. 1997 do 26. 5. 1997
Způsob zastupování: Při podepisování připojí svůj podpis k obchodnímu jménu společnosti svůj podpis 2 členové představenstva.
Dozorčí rada
od 21. 11. 2001 do 5. 9. 2002
Ing. Karel Kafka - předseda
Praha 5, Tréglova 808/43, PSČ 152 00
den vzniku funkce: 29. 6. 2001
od 21. 11. 2001 do 5. 9. 2002
JUDr. František Tlustoš - člen
Praha 4 - Modřany, Krouzova 3049
den vzniku funkce: 29. 6. 2001
od 20. 9. 2000 do 21. 11. 2001
Ing. Milan Včeliš - člen
Nymburk, Železničářů 2100
od 20. 9. 2000 do 5. 9. 2002
Ing. Marta Horáková - člen
Praha 6, Kopeckého 45
den vzniku funkce: 29. 6. 2000
od 3. 6. 1999 do 20. 9. 2000
JUDr. František Tlustoš - člen
Praha 4-Modřany, Krouzova 3049
od 30. 11. 1998 do 21. 11. 2001
Ing. Martin Dindoš - člen
Neratovice, Masarykova 690/8
od 17. 6. 1997 do 3. 6. 1999
Ing. Libor Motejlek - místopředseda
Praha 4, Daškova 3089/32
od 26. 5. 1997 do 17. 6. 1997
Ing. Libor Motejlek - místopředseda
Praha 4, Daškova 3089/32
od 26. 5. 1997 do 30. 11. 1998
ing. Petr Duchek - člen
Praha 10, Přípotoční 5/831
od 26. 5. 1997 do 20. 9. 2000
ing. Aleš Minx - předseda
Praha 5 - Stodůlky, Pod vlkem 121
od 5. 2. 1997 do 26. 5. 1997
JUDr. Lubomír Němeček - člen
Kurdějov, 136
od 5. 2. 1997 do 26. 5. 1997
Ing. Ľubomír Valčák - člen
Bratislava, Macharova 11, Slovenská republika
od 5. 2. 1997 do 26. 5. 1997
JUDr. Jaroslav Celnar - člen
Břeclav, Lidická 33
Akcionáři
od 7. 2. 2002 do 5. 9. 2002
Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956
Praha 1, Spálená 16/75
od 10. 7. 2001 do 7. 2. 2002
PPF (CYPRUS) LIMITED, IČ:92433
2-4 Arch.Makarios III Avenue, Capital Center, 1505 Nikósie, Kyperská republika
od 20. 9. 2000 do 10. 7. 2001
Real a.s., IČO: 47116692
Praha 1, Školská 3
Hodnocení firmy
-8
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

+24

+
-
Jiří Král

Jiří Král

- bývalý youtuber

0

+
-
Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

0

+
-
Dara Rolins

Dara Rolins

- zpěvačka

-1

+
-
Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-1

+
-
Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-3

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services