Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Home Credit a.s.
IČO: 25326201 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu5. 2. 1997
Datum zániku5. 9. 2002
StavVymazáno
Obchodní firma
od 26. 5. 1997 do 5. 9. 2002

Home Credit a.s.

od 5. 2. 1997 do 26. 5. 1997

TELERVIS a.s.

Sídlo
od 21. 11. 2001 do 5. 9. 2002
Brno, Kounicova 284, PSČ 602 00
od 3. 6. 1998 do 21. 11. 2001
Brno, Kounicova 39, PSČ 602 00
od 26. 5. 1997 do 3. 6. 1998
Brno, Cihlářská 19
od 5. 2. 1997 do 26. 5. 1997
Hustopeče, Nádražní 1
IČO
od 5. 2. 1997 do 5. 9. 2002

25326201

DIČ

288

Právní forma
od 5. 2. 1997 do 5. 9. 2002
Akciová společnost
Spisová značka2202 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 21. 11. 2001 do 5. 9. 2002
- zprostředkování obchodu
od 21. 11. 2001 do 5. 9. 2002
- zprostředkování služeb
od 21. 11. 2001 do 5. 9. 2002
- správa a údržba nemovitostí
od 21. 11. 2001 do 5. 9. 2002
- poskytování software a poradenství v oblasti v hardware a software
od 21. 11. 2001 do 5. 9. 2002
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 21. 11. 2001 do 5. 9. 2002
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 21. 11. 2001 do 5. 9. 2002
- reklamní činnost a marketing
od 21. 11. 2001 do 5. 9. 2002
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 21. 11. 2001 do 5. 9. 2002
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 5. 2. 1997 do 5. 9. 2002
- pronájem movitých věcí
od 5. 2. 1997 do 5. 9. 2002
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 5. 9. 2002 do 5. 9. 2002
- V y m a z á v á s e : Obchodní firma: Home Credit a.s. Sídlo: Brno, Kounicova 284, okres Brno-město, PSČ 602 00 Identifikační číslo: 25 32 62 01 ke dni 05.09.2002 z obchodního rejstříku. Ostatní skutečnosti: Obchodní společnost Home Credit a.s., se sídlem v Brně, Kounicova 284, PSČ 602 00, okres Brno-město, IČ: 25326201 zanikla bez likvidace v důsledku fúze formou sloučení s obchodní společností Home Credit Finance a.s., se sídlem v Brně, Kounicova 284, PSČ 602 00, okres Brno-město, IČ: 25536613, která jako nástupnická společnost převzala v rámci sloučení její jmění. Obchodní společnost Home Credit a.s., se sídlem v Brně, Kounicova 284, PSČ 602 00, okres Brno-město, IČ: 25326201 se vymazává ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně.
od 21. 11. 2001 do 7. 2. 2002
- Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše 82.000.000,- Kč (slovy: osmdesát dva milióny korun českých) o 170.000.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát miliónů korun českých) na částku 252.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát dva milióny korun českých), a to formou úpisu nových akcií Společnosti, přičemž upisování akcií Společnosti nad tuto částku se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýšení základního kapitálu Společnosti stanovuje Jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl. Obchodního zákoníku takto:
od 21. 11. 2001 do 7. 2. 2002
- a) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizováno vydáním 170 (slovy: jedno sto sedmdesát) kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), v listinné podobě s tím, že upisování akcií Společnosti nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 21. 11. 2001 do 7. 2. 2002
- b) Emisní kurs každé upisované akcie Společnosti činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), přičemž emisní kurs je roven jmenovité hodnotě jedné nově upisované akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem upisovatele. Peněžitý vklad, jímž se splácí emisní kurs upisovaných akcií Společnosti, bude splacen na účet Společnosti vedený u Komerční banky a.s., číslo účtu 27-7188xxxx.
od 21. 11. 2001 do 7. 2. 2002
- c) Jediný akcionář má přednostní právo upsat akcie nově emitované v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti za těchto podmínek.
od 21. 11. 2001 do 7. 2. 2002
- (i) Nové akcie Společnosti s využitím přednostního práva lze upisovat v prostorách Společnosti v Praze 4, Nám. Hrdinů 1634, v pracovní dny vždy od 8.00 hod. do 17.00 hod., a to ve lhůtě 8 (slovy: osmi) týdnů, přičemž tato lhůta počíná běžet prvním pracovním dnem týdne následujícím po týdnu, ve kterém nabylo právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty, ve které lze upsat nové akcie Společnosti s využitím přednostního práva, bude oprávněným osobám oznámena prostřednictvím oznámení vyvěšeného na informační tabuli v sídle Společnosti a v jejích prostorách v Praze 4, Nám. Hrdinů 1634 a dále pak dopisem Jedinému akcionáři společnosti, případně jiné osobě oprávněné využít přednostního práva, bude-li Společnosti známa její totožnost.
od 21. 11. 2001 do 7. 2. 2002
- (ii) V rámci zvýšení základního kapitálu Společnosti lze s využitím přednostního práva upsat na každou jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) celkem 2 a 3/41 (slovy: dvě a tři jedenačtyřicetiny) nových akcií Společnosti, s tím, že však lze upisovat vždy jen celé nové akcie. Akcie, které bude možné upsat s využitím přednostního práva, budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů ve lhůtě a v místě určeném k úpisu nových akcií Společnosti s využitím přednostního práva.
od 21. 11. 2001 do 7. 2. 2002
- (iii) V rámci zvýšení základního kapitálu lze s využitím přednostního práva upsat nejvýše 170 (slovy: jedno sto sedmdesát) kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), v listinné podobě. Emisní kurs každé nové akcie Společnosti upisované s využitím přednostního práva činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), přičemž emisní kurs je roven jmenovité hodnotě jedné nové akcie upisované s využitím přednostního práva. Emisní kurs všech nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva bude splacen peněžitým vkladem upisovatele.
od 21. 11. 2001 do 7. 2. 2002
- (iv) Emisní kurs nových akcií Společnosti, které budou upsány s využitím přednostního práva, musí být v celé výši splacen na výše uvedený zvláštní účet Společnosti, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne úpisu takových akcií v listině upisovatelů.
od 21. 11. 2001 do 7. 2. 2002
- d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je Jediný akcionář Společnosti. Úpis všech takových nových akcií, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, a které zároveň nebyly upsány s využitím přednostního práva, bude proveden prostřednictvím Smlouvy o úpisu akcií v souladu se zněním § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku. Akcie bude možno upisovat ve lhůtě dvou týdnů, přičemž tato lhůta pro upisování nových akcií počíná běžet v den, kdy byl písemný návrh Smlouvy o úpisu akcií doručen Jedinému akcionáři, přičemž představenstvo Společnosti je oprávněno takový návrh Smlouvy o úpisu akcií doručit Jedinému akcionáři až poté, co uplyne lhůta stanovená pro úpis nových akcií Společnosti s využitím přednostního práva stanovená tímto rozhodnutím výše. Místem upisování akcie budou prostory Společnosti na adrese jejího sídla v Praze 4, Nám. Hrdinů 1634. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat nejméně náležitosti stanovené v § 205 odstavec 3 Obchodního zákoníku s tím, že lhůta pro splacení celých 100% emisního kursu takto upsaných akcií bude ve Smlouvě o úpisu akcií stanovena na 14 dnů ode dne nabytí její účinnosti.
od 21. 11. 2001 do 7. 2. 2002
- Nebudou-li všechny nové akcie Společnosti účinně upsány ve Smlouvě o úpisu akcií, jak stanoveno tímto rozhodnutím Jediného akcionáře, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 Obchodního zákoníku.
od 8. 12. 1998 do 11. 2. 1999
- Valná hromada konaná dne 19.11.1998 rozhodla o zvýšení základ- ního jmění společnosti peněžitým vkladem o částku čtyřicetpět milionů korun českých v souladu s § 203 a § 205 obchodního zákoníku, vydáním 45 kusů kmenových listinných akcií na maji- tele, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč. Emisní cena jedné akcie činí 1,000.000,--Kč. Získané prostředky budou použity k posílení finanční situace společnosti.
od 8. 12. 1998 do 11. 2. 1999
- Zvýšení základního jmění je realizováno peněžitým vkladem, upisování nad tuto částku se nepřipouští. Přednostní právo na úpis akcií je z rozhodnutí akcionářů držících 100% akcií vyloučeno.
od 8. 12. 1998 do 11. 2. 1999
- Všechny nové akcie na toto zvýšení základního jmění se vyhrazují k upsání společnosti Real,a.s. se sídlem Školská 3, Praha 1, PSČ 110 01, IČ 47116692, na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku nejdříve po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a nejpozději do 21 dnů ode dne uvedeného zápisu. Nebude-li v uvedené lhůtě dohoda akcionářů účinně uzavřena, považuje se upisování na toto zvýšení základního jmění za neúčinné.
od 8. 12. 1998 do 11. 2. 1999
- Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě. Upisovatel je povinen upsané akcie splatit nejpozději do 20 dnů po dni pořízení notářského zápisu o dohodě akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku na účet společnosti Home Credit a.s., č.účtu: 6995xxxx u Komerční banky,a.s.
od 27. 4. 1998 do 3. 6. 1998
- Zapisuje se rozhodnutí spoletnosti PPF Capital Managament, a.s., ze dne 6.4.1998 o zvýšení základního jmění obchodní společnosti Home Credit, a.s.
od 27. 4. 1998 do 3. 6. 1998
- a) Základní jmění společnosti Home Credit, a.s. se zvyšuje peněžitým vkladem o 36,000.000,- Kč (slovy: třicetšestmilionů korun českých). Upisování nad tuto částku se nepřipouští.
od 27. 4. 1998 do 3. 6. 1998
- b) Na zvýšení základního jmění je vydáno 36 kusů akcií se jmenovitou hodnotou 1,000.000,- Kč. Jedná se o kmenové akcie na majitele (doručitele), které budou vydány v listinné podobě.
od 27. 4. 1998 do 3. 6. 1998
- c) Přednostní právo na úpis nových akcií je rozhodnutím jediného akcionáře vyloučeno.
od 27. 4. 1998 do 3. 6. 1998
- d) Všechny nové akcie na toto zvýšení základního jmění se vyhrazují k upsání společnosti Real, a.s. se sídlem Školská 3, Praha 1, IČO: 47 11 66 92.
od 27. 4. 1998 do 3. 6. 1998
- e) Upisování akcií proběhne úpisem do listiny upisovatelů v sídle společnosti Home Credit a.s. v Brně, Kounicova ul. 39, v pracovních dnech denně od 8,00 do 12,00 hod. Lhůta pro upisování nových akcií společnosti je čtrnáctidenní a počíná běžet prvního pracovního dne, jenž následuje po dni, kdy bude zveřejněno toto příslušné usnesení v Obchodním věstníku. Upisovatel splatí emisní kurs upsaných akcií nejpozději do sedmi dní ode dne upsání akcií.
od 27. 4. 1998 do 3. 6. 1998
- f) Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě a upisovalé jsou povinni upsané akcie splatit na účet obchodní společnosti Home Credit, a.s. č. 6995xxxx u Komerční banky, a.s..
od 5. 2. 1997 do 26. 5. 1997
- Jediný akcionář: TELERVIS Bratislava a.s., IČO 35 68 07 68, sídlo Bratislava, Lazaretská 3a
od 5. 2. 1997 do 3. 6. 1998
- Základní jmění splaceno v plné výši, tj. 1.000.000,-Kč.
Kapitál
od 7. 2. 2002 do 5. 9. 2002
Základní kapitál 252 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 2. 1999 do 7. 2. 2002
Základní kapitál 82 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 6. 1998 do 11. 2. 1999
Základní kapitál 37 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 2. 1997 do 3. 6. 1998
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 7. 2. 2002 do 5. 9. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 252.
od 11. 2. 1999 do 7. 2. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 82.
od 3. 6. 1998 do 11. 2. 1999
Akcie na majitele err, počet akcií: 36.
od 5. 2. 1997 do 11. 2. 1999
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 21. 11. 2001 do 5. 9. 2002
Ing. Pavel Janda - předseda představenstva
Praha 5, K Cikánce 323
den vzniku funkce: 29. 6. 2001
od 21. 11. 2001 do 5. 9. 2002
Ing. Aleš Minx - člen představenstva
Praha 5 - Velká Chuchle, Na Hvězdárně 429/28
den vzniku funkce: 9. 5. 2000
od 20. 9. 2000 do 21. 11. 2001
Ing. Petr Sedláček - předseda představenstva
Praha 8, Dolákova 551/20
od 20. 9. 2000 do 21. 11. 2001
Ing. Aleš Minx - člen představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Pod vlkem 121
od 20. 9. 2000 do 5. 9. 2002
Jitka Tejnorová - člen představenstva
Praha 8 - Trója, Notečská 567/4
den vzniku funkce: 4. 5. 2000
od 20. 9. 2000 do 5. 9. 2002
Ing. Jindřich Vesecký - člen představenstva
Benátky nad Jizerou, Zdětín 80
den vzniku funkce: 4. 5. 2000
od 26. 5. 1997 do 20. 9. 2000
ing. Roman Niedoba - předseda představenstva
Brno, Kremličkova 10
od 5. 2. 1997 do 20. 9. 2000
Mgr. Pavel Zouhar - člen představenstva
Brno, Jandáskova 15
od 5. 2. 1997 do 20. 9. 2000
Marie Nekvapilová - člen představenstva
Velké Němčice, U rybníka 520
od 5. 2. 1997 do 20. 9. 2000
Ing. Zdeněk Štika - člen představenstva
Hustopeče, U větrolamu 26
od 21. 11. 2001 do 5. 9. 2002
Způsob zastupování: Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně nebo nejméně dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí oprávněná osoby svůj podpis.
od 26. 5. 1997 do 21. 11. 2001
Způsob zastupování: Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo všichni členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo všichni členové představenstva nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl předsedou představenstva zmocněn.
od 5. 2. 1997 do 26. 5. 1997
Způsob zastupování: Při podepisování připojí svůj podpis k obchodnímu jménu společnosti svůj podpis 2 členové představenstva.
Dozorčí rada
od 21. 11. 2001 do 5. 9. 2002
Ing. Karel Kafka - předseda
Praha 5, Tréglova 808/43, PSČ 152 00
den vzniku funkce: 29. 6. 2001
od 21. 11. 2001 do 5. 9. 2002
JUDr. František Tlustoš - člen
Praha 4 - Modřany, Krouzova 3049
den vzniku funkce: 29. 6. 2001
od 20. 9. 2000 do 21. 11. 2001
Ing. Milan Včeliš - člen
Nymburk, Železničářů 2100
od 20. 9. 2000 do 5. 9. 2002
Ing. Marta Horáková - člen
Praha 6, Kopeckého 45
den vzniku funkce: 29. 6. 2000
od 3. 6. 1999 do 20. 9. 2000
JUDr. František Tlustoš - člen
Praha 4-Modřany, Krouzova 3049
od 30. 11. 1998 do 21. 11. 2001
Ing. Martin Dindoš - člen
Neratovice, Masarykova 690/8
od 17. 6. 1997 do 3. 6. 1999
Ing. Libor Motejlek - místopředseda
Praha 4, Daškova 3089/32
od 26. 5. 1997 do 17. 6. 1997
Ing. Libor Motejlek - místopředseda
Praha 4, Daškova 3089/32
od 26. 5. 1997 do 30. 11. 1998
ing. Petr Duchek - člen
Praha 10, Přípotoční 5/831
od 26. 5. 1997 do 20. 9. 2000
ing. Aleš Minx - předseda
Praha 5 - Stodůlky, Pod vlkem 121
od 5. 2. 1997 do 26. 5. 1997
JUDr. Lubomír Němeček - člen
Kurdějov, 136
od 5. 2. 1997 do 26. 5. 1997
Ing. Ľubomír Valčák - člen
Bratislava, Macharova 11, Slovenská republika
od 5. 2. 1997 do 26. 5. 1997
JUDr. Jaroslav Celnar - člen
Břeclav, Lidická 33
Akcionáři
od 7. 2. 2002 do 5. 9. 2002
Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956
Praha 1, Spálená 16/75
od 10. 7. 2001 do 7. 2. 2002
PPF (CYPRUS) LIMITED, IČ:92433
2-4 Arch.Makarios III Avenue, Capital Center, 1505 Nikósie, Kyperská republika
od 20. 9. 2000 do 10. 7. 2001
Real a.s., IČO: 47116692
Praha 1, Školská 3
Hodnocení firmy
-9
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Očima expertů: Tipy pro Andreje a Alenu. Kde škrtat

15. 2. 2019 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 12 komentářů

Očima expertů: Tipy pro Andreje a Alenu. Kde škrtat

Ekonomice dochází dech. Vláda chce začít šetřit (a taky víc vybírat). Kam by měli premiér Babiš a ministryně financí Schillerová sáhnout při úsporných opatřeních?

Mimořádná okamžitá pomoc 2019. Kdo ji získá a jak žádat?

15. 2. 2019 | Co se děje | Monika Veselíková

Mimořádná okamžitá pomoc 2019. Kdo ji získá a jak žádat?

Lidem, kteří potřebují uhradit akutní nenadálý výdaj, jenže jsou finančně na dně, ve hmotné nouzi, pomůže stát prostřednictvím dávky mimořádné okamžité pomoci. Poradíme, v jakých situacích lze o dávku žádat a kolik dělá.

Srovnání spořicích účtů: Noví lídři

14. 2. 2019 | Co se děje | Ondřej Tůma | 14 komentářů

Srovnání spořicích účtů: Noví lídři

Žebříčky nejlépe úročených spořicích účtů mají nové šampiony. Přečtěte si, kdo vám dnes na spořáku ke stu tisíc a milion korun nabídne nejvyšší úrok a zhodnocení.

Příspěvek na péči 2019. Od dubna vyšší

13. 2. 2019 | Když se řekne | Monika Veselíková | 12 komentářů

Příspěvek na péči 2019. Od dubna vyšší

Příspěvek na péči stoupne v průběhu letošního roku o čtyři a šest tisíc korun. Zvýšení se ale netýká všech. Kdo přesně na dávku dosáhne a jak na žádost o příspěvek na péči? Peníze.cz přinášejí přehled pravidel platných pro rok 2019.

Co čeká realitní trh

13. 2. 2019 | Komentář | Jan Hájek | 7 komentářů

Co čeká realitní trh

Kvůli vysokým cenám nemovitostí pomalu ubývá těch, kteří se do nich rozhodli uložit volné peníze. V kombinaci se spěchajícími prodejci to může v roce 2019 vyústit i v několikaprocentní propad cen a v oživení trhu.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
Expobank CZ 2 657,40 Kč
Sberbank CZ 2 698,00 Kč
Česká spořitelna 2 700,00 Kč
ČSOB 2 696,10 Kč
Komerční banka 2 709,64 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 737,60 Kč
Raiffeisenbank 2 763,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  9 798 487 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+132
+
-
2.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

-9
+
-
3.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-34
+
-
4.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-35
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-68
+
-

Další čtení na flowee.cz

Americká novinářka hájí mileniály: Vůbec nejsou rozmazlení

Americká novinářka hájí mileniály: Vůbec nejsou rozmazlení

Federální rezervní systém ( FED ) je centrálním bankovním systémem USA. Jedná se o neziskovou...více

Pojem občanská žurnalistika upřímně nesnáším, říká Filip Rožánek

Pojem občanská žurnalistika upřímně nesnáším, říká Filip Rožánek

Novinář Filip Rožánek působí v mediální oblasti médií víc než 15 let. Pracoval pro odborný...více

Proč ženy v extrémních závodech často překonávají muže

Proč ženy v extrémních závodech často překonávají muže

Jasmína Paris oslnila svět v lednu 2019 tím, že vyhrála 268mílový (čti přibližně jako...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: "PPM" na otce
Poradna > Sociální poradna > Mateřská dovolená > "PPM" na otce

Otázka: Dobrý den, je možné, aby PPM pobírala matka dítěte měsíc před porodem a poté během šestinedělí a po ukončení šestinedělí bral "PPM" (v jeho případě rodičovský příspěvek) otec dítěte? Tím bral/pobírala...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services