Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Teplárna Kyjov, a.s.
IČO: 25326368 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu5. 2. 1997
Datum zániku1. 12. 2015
StavVymazáno
Obchodní firma
od 5. 2. 1997 do 1. 12. 2015

Teplárna Kyjov, a.s.

Sídlo
od 19. 1. 2015 do 1. 12. 2015
Kyjov, Havlíčkova 180/18, PSČ 697 01
od 5. 2. 1997 do 19. 1. 2015
Kyjov, Havlíčkova 180, PSČ 697 01
IČO
od 5. 2. 1997 do 1. 12. 2015

25326368

DIČ

CZ25326368

Identifikátor datové schránky:rf8gmn4
Právní forma
od 5. 2. 1997 do 1. 12. 2015
Akciová společnost
Spisová značka2250 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 10. 8. 2009 do 1. 12. 2015
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 8. 7. 1999 do 19. 1. 2015
- rozvod elektřiny
od 8. 7. 1999 do 1. 12. 2015
- výroba elektřiny
od 8. 7. 1999 do 1. 12. 2015
- výroba tepla
od 8. 7. 1999 do 1. 12. 2015
- rozvod tepla
od 5. 2. 1997 do 10. 8. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 30. 7. 2015 do 1. 12. 2015
- Řádná valná hromada společnosti přijala dne 28. července 2015 toto usnesení: Valná hromada rozhodla o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům ostatních akcionářů (tj. všech akcionářů odlišných od hlavního akcionáře) na hlavního akci onáře, společnost Sorus a.s., IČO: 28263201, se sídlem Hradec nad Moravicí, Gudrichova 763, PSČ 747 41, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4068, a to za protiplnění ve výši 21.829,- Kč (slovy: dvacet jeden tisíc os m set dvacet devět korun českých) za každý účastnický cenný papír společnosti, tj. za každou kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých). Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů, resp. zást avní věřitel, v jehož prospěch byl zastaven účastnický cenný papír, jsou povinni předložit společnosti účastnické cenné papíry do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, společnost Sorus a.s. Jestliže účastnické cenné papíry nebudou předloženy v této lhůtě a ani v dodatečné lhůtě patnácti (15) dnů, prohlásí představenstvo společnosti nepředložené účastnické cenné papíry za neplatné a písemně to oznámí vlastníkovi účastnických cenných papírů a zástavnímu věřiteli, v jehož pro spěch byly zastaveny účastnické cenné papíry. Přiměřené protiplnění bude vyplaceno prostřednictvím pověřené osoby, kterou je Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07. Pověřená osoba poskytne protiplnění (vč etně obvyklých úroků v době přechodu vlastnického práva účastnických cenných papírů) oprávněné osobě nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne předání účastnických cenných papírů společnosti dosavadním vlastníkem (zástavním věřitelem, v jehož prospěch byl úč astnický cenný papír zastaven) nebo ode dne rozhodnutí představenstva společnosti o prohlášení účastnického cenného papíru společnosti za neplatný. Protiplnění bude vyplaceno na účet zapsaný v seznamu akcionářů vedeném společností nebo na jiný účet, který oprávněná osoba bezodkladně sdělí společnosti. Oprávněnými osobami jsou vlastníci účastnických cenných papírů společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře, společnost Sorus a.s. Pokud jsou účastnické cenné papíry společnosti z astaveny, bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli, ledaže vlastník účastnických cenných papírů společnosti prokáže, že zástavní právo zaniklo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře, společnost Sorus a.s. Hlavní akcionář, spo lečnost Sorus a.s., přede dnem konání této valné hromady předal protiplnění pověřené osobě a tuto skutečnost společnosti doložil. Hlavní akcionář, společnost Sorus a.s., v souladu s ust. § 375 zákona o obchodních korporacích doložil vlastnictví akcií spol ečnosti ke dni podání žádosti o nucený přechod účastnických cenných papírů (tj. ke dni 7. července 2015) a současně ke dni konání této valné hromady (tj. ke dni 28. července 2015). Hlavní akcionář, společnost Sorus a.s., dále doložil přiměřenost výše prot iplnění znaleckým posudkem č. 2635-75/15 ze dne 1. července 2015 vyhotoveným znaleckým ústavem Kreston A&CE Consulting, s.r.o., IČO: 44119097, se sídlem Brno, Ptašínského 4, PSČ 602 00, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn . C 4037.
od 21. 5. 2014 do 30. 10. 2014
- Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti o 204.400.000,-Kč.Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek vlastních zdrojů společnosti. Účelem snížení základního kapitálu je výplata částky, odpovídající snížení základního kapitálu, akcionářům společnosti. Rozsah snížení základního kapitálu je v celkové výši 204.400.000,-Kč, tedy snížením z původní výše 511.000.000,-Kč na novou výši 306.600.000,-Kč. Způsob provedení snížení základního kapitálu je určen ve smyslu ustanovení § 524 a n ásl.zák.č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, jako snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti tak, že dojde k vyznačením nižší jmenovité hodnoty s podpisem členů představenstva na dosavadní akcie o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 50.000,-Kč , na akcie o jmenovité hodnotě každé jedné akcie ve výši 30.000,-Kč. S částkou 204.400.000,-Kč, odpovídající snížení základního kapitálu, bude naloženo takovým způsobem, že společnost vyplatí celou tuto částku, tj. 204.400.000,-Kč, akcionářům společnosti. Ve lhůtě 15 dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, aby v sídle společnosti předložili akcie k výměně ve lhůtě 30 dnů od doručení výz vy. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 537 a násl.zák.č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Akcionáři bude za každých 5 0.000,-Kč jmenovité hodnoty akcií společnosti předložených k výměně vyplacena částka 20.000,-Kč.
od 7. 10. 2003 do 15. 12. 2003
- Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Teplárna Kyjov, a.s. upsáním akcií peněžitými vklady stávajících akcionářů takto : a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, činí 196.000.000,--Kč ( slovy: jedno sto devadesát šest milionů korun českých), a to z dosavadní výše 315.000.000,--Kč na částku 511.000.000,--Kč ( slovy: pět set jedenáct milionů korun českých) s tím, že s e nepřipouští upisování nad tuto částku b) - počet upisovaných akcií 3920 kusů - jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 50.000,--Kč - výše emisního kursu: emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jmenovitou hodnotou , a je pro všechny upisovatele stejný - druh upisovaných akcií: kmenové, veřejně neobchodovatelné - forma upisovaných akcií : na jméno - podoba upisovaných akcií: listinné c) přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, kterým je potřeba financovat splácení jistiny a úroků ve prospěch financující banky d) všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 Obch. zák. e) - místo pro upisování akcií je sídlo společnosti Jihomoravská energetika, a.s. , Brno, Lidická 36 - lhůta pro upisování akcií je jednoměsíční, počíná dnem podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií dohodou akcionářů je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zámítnutí návrhu na zápis rozho dnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude oznámen upisovatelům písemně. f) Každý upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu jím upsaných akcií na účet u pěněžního ústavu HVB Czech republic a.s. pobočka Brno, č. účtu 1749xxxx ve lhůtě třicet dnů ode dne úpisu.
od 8. 3. 2002 do 24. 5. 2002
- Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Teplárna Kyjov, a.s. upsáním akcií peněžitými vklady stávajících akcionářů takto:   a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, činí 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), a to z dosavadní výše 215.000.000,- Kč na částku 315.000.000,- Kč (slovy: třista patnáct milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku,
od 8. 3. 2002 do 24. 5. 2002
- b) - počet upisovaných akcií 2000 kusů - jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 50.000,- Kč - výše emisního kursu: emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jmenovitou hodnotou, a je pro všechny upisovatele stejný, - druh upisovaných akcií: kmenové, neregistrované - forma upisovaných akcií: na jméno - podoba upisovaných akcií: listinné
od 8. 3. 2002 do 24. 5. 2002
- c) přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, kterým je potřeba financovat splácení jistiny ve prospěch financující banky
od 8. 3. 2002 do 24. 5. 2002
- d) všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 Obch. zák.
od 8. 3. 2002 do 24. 5. 2002
- e) - místo pro upisování akcií je sídlo společnosti Teplárny Kyjov, a.s. Kyjov, Havlíčkova 180, PSČ 697 01, kancelář ředitele společnosti - lhůta pro upisování akcií je jednoměsíční, počíná dnem podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií dohodou akcionářů je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu. Počátek běhu lhůty bude oznámen upisovatelům písemně.
od 8. 3. 2002 do 24. 5. 2002
- f) každý upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu jím upsaných akcií na účet u peněžního ústavu HVB Czech republic a.s. pobočka Brno, č. účtu 1749xxxx ve lhůtě třicet dnů ode dne úpisu.
od 4. 2. 1999 do 19. 1. 2015
- Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou 8.10.1998.
od 27. 7. 1998 do 4. 2. 1999
- Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou 17.7.1998.
od 1. 6. 1998 do 27. 7. 1998
- Valná hromada společnosti Teplárna Kyjov, a.s., konaná dne 14.5.1998 rozhodla o zvýšení základního jmění o celkovou částku 83,500.000,- Kč (slovy: osmdesáttřimilionypětsettitisíc korun českých) tj. z částky 131,500.000,- Kč (slovy: jednostotřicetjednamilionůpětsettisíc korun českých) na částku 215,000.000,- Kč (slovy: dvěstěpatnáctmilionů korun českých). Upisování nad tuto částku se nepřipouští.
od 1. 6. 1998 do 27. 7. 1998
- Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, v počtu 1.670 kusů (slovy: jedentisícšestsetsedmdesát kusů), každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých). Emisní kurs se rovná 65.000,- Kč (slovy: šedesátpěttisíc korun českých) a bude se splácet peněžitými vklady. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné.
od 1. 6. 1998 do 27. 7. 1998
- Všechny tyto akcie budou upisovány bez veřejné výzvy, s vyloučením přednostního práva, na základě tohoto usnesení. Důvodem vyloučení přednostního práva je vstup zahraničního investora. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to Isar - Amperwerke AG se sídlem München, Briennerstr. 40, D - 80333.
od 1. 6. 1998 do 27. 7. 1998
- Akcie se upisují v místě sídla společnosti - Kyjov, Havlíčkova 180. Lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů a počíná běžet dnem zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně. Emisní kurs akcií ve výši 100 % bude splacen na účet číslo 0035711 - 101/2700 vedený u Creditanstalt a.s. ve lhůtě 15 dnů ode dne pravomocného zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně.
od 6. 3. 1998 do 19. 1. 2015
- Omezení převoditelnosti akcií na jméno: K schválení převodu akcií na jiné subjekty než akcionáře společnosti je třeba souhlasu jiné většiny, tj. pro přijetí rozhodnutí valné hromady musí hlasovat alespoň 80% přítomných akcionářů.
od 5. 2. 1998 do 6. 3. 1998
- Valná hromada společnosti Teplárna Kyjov, a.s. konaná dne 21.01.1998 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o částku 41.500.000,-Kč (slovy čtyřicetjedenmilionpětsettisíc kprun českých) tj. z částky 90.000.000,-Kč na částku jednostotřicetjedenmilionpětsettisíc korun českých. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení záladního jmění bude provedeno upsáním nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě v počtu 830 kusů, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč. Emisní kurs se rovná její jmenovité hodnotě a bude se splácet peněžitými vklady. Všechny tyto akcie budou upisovány bez veřejné výzvy, bez využití předkupního práva, na záladě dohody dle § 205 obch.zák. Emisní kurs akcií bude splacen do 15 dnů ode dne pravomocného zápisu návrhu na zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku ve výši 100%, a to na účet společnosti Teplárna Kyjov, a.s. - č.ú. 1004xxxx vedený u Raffeisenbank, a.s.
od 19. 2. 1997 do 6. 3. 1998
- Omezení převoditelnosti akcií na jméno: K schválení převodu akcií na jiné subjekty než akcionáře společnosti je třeba souhlasu jiné většiny, tj. pro přijetí rozhodnutí valné hromady musí hlasovat alespoň 90% přítomných akcionářů.
od 5. 2. 1997 do 19. 2. 1997
- Omezení převoditelnosti akcií na jméno: K schválení převodu akcií na jiné subjekty než akcionáře společnosti je třeba souhlasu jiné většiny, tj. pro nepřijetí rozhodnutí valné hromady musí hlasovat alespoň 90% přítomných akcionářů.
od 5. 2. 1997 do 5. 2. 1998
- Základní jmění splaceno ve výši 40%.
Kapitál
od 30. 10. 2014 do 1. 12. 2015
Základní kapitál 306 600 000 Kč, splaceno 306 600 000 Kč.
od 15. 12. 2003 do 30. 10. 2014
Základní kapitál 511 000 000 Kč, splaceno 511 000 000 Kč.
od 24. 5. 2002 do 15. 12. 2003
Základní kapitál 315 000 000 Kč, splaceno 315 000 000 Kč.
od 27. 7. 1998 do 24. 5. 2002
Základní kapitál 215 000 000 Kč, splaceno 215 000 000 Kč.
od 6. 3. 1998 do 27. 7. 1998
Základní kapitál 131 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 2. 1998 do 6. 3. 1998
Základní kapitál 90 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 2. 1997 do 5. 2. 1998
Základní kapitál 90 000 000 Kč
od 19. 1. 2015 do 1. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10 220.
od 30. 10. 2014 do 19. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10 220.
od 30. 10. 2014 do 19. 1. 2015
Akcie společnosti mohou být převáděny jen se souhlasem valné hromady s výjimkou případu, kdy se jedná o převod zastavených akcií v souladu s ustanoveními příslušné zástavní smlouvy nebo smlouvy o podmíněném převodu akcií schválených valnou hromadou. Akcie , jejichž převod nepodléhá schválení valnou hromadou, jsou volně převoditelné.
od 15. 12. 2003 do 30. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10 220.
od 15. 12. 2003 do 30. 10. 2014
v listinné podobě. Akcie společnosti mohou být převáděny jen se souhlasem valné hromady s výjimkou případu, kdy se jedná o převod zastavených akcií v souladu s ustanoveními příslušné zástavní smlouvy nebo smlouvy o podmíněném převodu akcií schválených valnou hromadou. Akcie, jejichž převod nepodléhá schválení valnou hromadou, jsou volně převoditelné.
od 24. 5. 2002 do 15. 12. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 6 300.
od 24. 5. 2002 do 15. 12. 2003
v listinné podobě. Akcie společnosti mohou být převáděny jen se souhlasem valné hromady s výjimkou případu, kdy se jedná o převod zastavených akcií v souladu s ustanoveními příslušné zástavní smlouvy nebo smlouvy o podmíněném převodu akcií schválených valnou hromadou. Akcie, jejichž převod nepodléhá schválení valnou hromadou, jsou volně převoditelné.
od 26. 2. 2002 do 24. 5. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 300.
od 26. 2. 2002 do 24. 5. 2002
v listinné podobě. Akcie společnosti mohou být převáděny jen se souhlasem valné hromady s výjimkou případu, kdy se jedná o převod zastavených akcií v souladu s ustanoveními příslušné zástavní smlouvy nebo smlouvy o podmíněném převodu akcií schválených valnou hromadou. Akcie, jejichž převod nepodléhá schválení valnou hromadou, jsou volně převoditelné.
od 4. 2. 1999 do 26. 2. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 4 300.
od 4. 2. 1999 do 26. 2. 2002
Akcie společnosti mohou být převáděny jen se souhlasem valné hromady s výjimkou případu, kdy se jedná o převod zastavených akcií v souladu s ustanoveními příslušné zástavní smlouvy nebo smlouvy o podmíněném převodu akcií schválených valnou hromadou. Akcie, jejichž převod nepodléhá schválení valnou hromadou, jsou volně převoditelné.
od 27. 7. 1998 do 4. 2. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 4 300.
od 6. 3. 1998 do 27. 7. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 630.
od 5. 2. 1997 do 6. 3. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 800.
Statutární orgán
od 4. 3. 2015 do 1. 12. 2015
PETR JENÍK - předseda představenstva
Praha - Horní Počernice, Tlustého, PSČ 193 00
den vzniku členství: 5. 2. 2015
den vzniku funkce: 5. 2. 2015
od 4. 3. 2015 do 1. 12. 2015
FRANTIŠEK FOLTÝN - místopředseda představenstva
Zdounky, Kroměřížská, PSČ 768 02
den vzniku členství: 5. 2. 2015
den vzniku funkce: 5. 2. 2015
od 4. 3. 2015 do 1. 12. 2015
JOSEF BOLTNAR - člen představenstva
Kyjov, Újezd, PSČ 697 01
den vzniku členství: 5. 2. 2015
od 19. 1. 2015 do 4. 3. 2015
Ing. DUŠAN MALÝ - člen
Praha 6 - Liboc, Naardenská, PSČ 162 00
den vzniku členství: 16. 1. 2015 - 4. 2. 2015
od 30. 10. 2014 do 30. 10. 2014
Ing. - člen představenstva
Praha 6 - Liboc, Naardenská, PSČ 162 00
den vzniku členství: 28. 8. 2014
od 30. 10. 2014 do 19. 1. 2015
Ing. DUŠAN MALÝ - člen představenstva
Praha 6 - Liboc, Naardenská, PSČ 162 00
den vzniku členství: 28. 8. 2014 - 15. 1. 2015
od 21. 1. 2013 do 30. 10. 2014
JIŘÍ SUCHÁNEK - člen představenstva
Pelhřimov, Lidická, PSČ 393 01
den vzniku členství: 14. 12. 2012 - 27. 8. 2014
od 21. 1. 2013 do 4. 3. 2015
JOSEF RENČ - předseda představenstva
Bad Gottleuba-Berggiesshübel, Hauptstrasse, PSČ 018 19, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 9. 6. 2011 - 4. 2. 2015
den vzniku funkce: 15. 12. 2012 - 4. 2. 2015
od 21. 1. 2013 do 4. 3. 2015
RADIM NIEDERMAYER - místopředseda představenstva
Brno - Komín, Absolonova, PSČ 624 00
den vzniku členství: 14. 12. 2012 - 4. 2. 2015
den vzniku funkce: 15. 12. 2012 - 4. 2. 2015
od 11. 10. 2011 do 15. 11. 2012
Ing. Karel Dietrich - Nespesny - předseda představenstva
Unterhaching, Albert-Schweitzer-Straße 8, 82008, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 9. 6. 2011 - 31. 8. 2012
den vzniku funkce: 9. 6. 2011 - 31. 8. 2012
od 11. 10. 2011 do 21. 1. 2013
Ing. Josef Renč - místopředseda představenstva
Salzweg, Strasskirchen, Götzendorfer Strasse 18 B, 94121, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 9. 6. 2011
den vzniku funkce: 9. 6. 2011 - 14. 12. 2012
od 15. 9. 2011 do 15. 9. 2011
Ing. Přemysl Měchura - člen představenstva
Svatobořice - Mistřín, Vyhnálov, PSČ 696 04
den vzniku členství: 9. 6. 2011 - 23. 8. 2011
od 15. 9. 2011 do 21. 1. 2013
Ing. Jiří Suchánek - člen představenstva
Pelhřimov, Lidická, PSČ 393 01
den vzniku členství: 25. 8. 2011 - 13. 6. 2012
od 23. 6. 2008 do 11. 10. 2011
Ing. Karel Dietrich - Nespesny - předseda představenstva
Unterhaching, Albert-Schweitzer-Straße 8, 82008, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 26. 3. 2007 - 8. 6. 2011
den vzniku funkce: 26. 3. 2007 - 8. 6. 2011
od 23. 6. 2008 do 11. 10. 2011
Ing. Josef Renč - místopředseda představenstva
Horhausen, Hauptstrasse 7, 56379, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 25. 5. 2006 - 8. 6. 2011
den vzniku funkce: 25. 5. 2006 - 8. 6. 2011
od 15. 6. 2007 do 23. 6. 2008
Ing. Karel Dietrich - Nespesny - předseda představenstva
Unterhaching, Jagerstrasse 11, 820 08, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 26. 3. 2007
den vzniku funkce: 26. 3. 2007
od 15. 6. 2007 do 23. 6. 2008
- Pobyt v ČR: Brno, Planínka 14, PSČ 621 00
od 15. 6. 2007 do 15. 9. 2011
Ing. Přemysl Měchura - člen představenstva
Svatobořice - Mistřín, Vyhnálov 764/24, PSČ 696 04
den vzniku členství: 26. 3. 2007 - 8. 6. 2011
od 16. 6. 2006 do 23. 6. 2008
Ing. Josef Renč - místopředseda představenstva
Tisá, 436, PSČ 403 36
den vzniku členství: 25. 5. 2006
den vzniku funkce: 25. 5. 2006
od 25. 4. 2006 do 16. 6. 2006
Ing. Josef Renč - místopředseda představenstva
Tisá, 436, PSČ 403 36
den vzniku členství: 17. 1. 2006 - 25. 5. 2006
den vzniku funkce: 16. 2. 2006 - 25. 5. 2006
od 3. 10. 2003 do 25. 4. 2006
Ing. Milan Foldyna - místopředseda představenstva
Lužice, Velkomoravská 147, PSČ 696 18
den vzniku členství: 26. 6. 2001 - 17. 10. 2005
den vzniku funkce: 12. 6. 2003 - 17. 10. 2005
od 3. 10. 2003 do 15. 6. 2007
Ing. Karel Dietrich - Nespesny - předseda představenstva
82008 Unterhaching, Jägerstrasse 11, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 26. 6. 2001 - 26. 3. 2007
den vzniku funkce: 12. 6. 2003 - 26. 3. 2007
od 3. 10. 2003 do 15. 6. 2007
- Pobyt v ČR: Brno, Planínka 14, PSČ 621 00
od 3. 10. 2003 do 15. 6. 2007
Ing. Přemysl Měchura - člen představenstva
Svatobořice - Mistřín, Vyhnálov 764/24, PSČ 696 04
den vzniku členství: 12. 6. 2003 - 26. 3. 2007
od 26. 2. 2002 do 3. 10. 2003
Ing. Jindřich Svoboda - předseda představenstva
Brno - Soběšice, Melatín 30, PSČ 644 00
den vzniku členství: 5. 2. 1997 - 12. 6. 2003
den vzniku funkce: 26. 6. 2001 - 12. 6. 2003
od 26. 2. 2002 do 3. 10. 2003
Ing. Karel Dietrich - Nespesny - místopředseda představenstva
91056 Erlangen, Killingerstrasse 116, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 26. 6. 2001
den vzniku funkce: 26. 6. 2001 - 12. 6. 2003
od 26. 2. 2002 do 3. 10. 2003
- Pobyt v ČR: Boskovice, Sadová 11
od 26. 2. 2002 do 3. 10. 2003
Ing. Milan Foldyna - člen představenstva
Lužice, Velkomoravská 147, PSČ 696 18
den vzniku funkce: 26. 6. 2001
od 13. 1. 2000 do 26. 2. 2002
Ing. Jiří Holec - předseda představenstva
Moravský Krumlov, Pionýrská 507
od 4. 2. 1999 do 13. 1. 2000
Dr. Bruno Martin Schiebelsberger, nar.11.9.1946 - člen představenstva
94522 Wallersdorf, Jägerweg 8, Spolková republika Německo
od 4. 2. 1999 do 26. 2. 2002
Michael Fehn - místopředseda představenstva
82205 Gilching, Pfarhofgasse 6, Spolková republika Německo
od 5. 2. 1997 do 4. 2. 1999
Ing. Jan Válka - místopředseda představenstva
Kyjov, Koliba 2391
od 5. 2. 1997 do 4. 2. 1999
Ing. Jan Kozár - člen představenstva
Hodonín, Sacharovova 8
od 5. 2. 1997 do 13. 1. 2000
Ing. Zdeněk Bauer - předseda představenstva
Brno, Polní 15
od 5. 2. 1997 do 13. 1. 2000
Ing. Milan Foldyna - člen představenstva
Hodonín, Slunečná 26
od 5. 2. 1997 do 13. 1. 2000
Ing. Jiří Holec - člen představenstva
Moravský Krumlov, Pionýrská 507
od 5. 2. 1997 do 26. 2. 2002
Ing. Jindřich Svoboda - člen představenstva
Brno, Arbesova 9
od 19. 1. 2015 do 1. 12. 2015
Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo. Za společnost jednají navenek vždy alespoň dva členové představenstva společně.
od 4. 2. 1999 do 19. 1. 2015
Způsob jednání a podepisování jménem společnosti: Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo, a to buď všichni členové představenstva, nebo současně předseda a místopředseda, příp. předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Za společnost se podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí své vlastnoruční podpisy oprávněné osoby, a to buď všichni členové představenstva nebo společně předseda a místopředseda představenstva, příp. předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo člen představenstva, který k tomu byl písemně zmocněn.
od 5. 2. 1997 do 4. 2. 1999
Způsob jednání a podepisování jménem společnosti: 1. Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo, a to buď všichni členové představenstva, nebo současně předseda a místopředseda, příp. předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. 2. Představenstvo může zmocnit k zastupování společnosti a jednání za ni písemným zmocněním další osobu. Písemné zmocnění obsahuje věcné vymezení plné moci v souladu s Organizačním a Podpisovým řádem společnosti, nebo na základě rozhodnutí představenstva. 3. Za společnost se podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí své vlastnoruční podpisy oprávněné osoby, a to buď všichni členové představenstva nebo společně předseda a místopředseda představenstva, příp. předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo člen představenstva, který k tomu byl písemně zmocněn, nebo zaměstnanec společnosti v rozsahu kompetencí stanovených Organizačním a Podpisovým řádem, s připojením zastávané funkce ke společnosti.
Dozorčí rada
od 4. 3. 2015 do 1. 12. 2015
MIROSLAV KADLEC - předseda dozorčí rady
Dubá - Zakšín, , PSČ 472 01
den vzniku členství: 5. 2. 2015
den vzniku funkce: 5. 2. 2015
od 4. 3. 2015 do 1. 12. 2015
DAVID LAMICH - místopředseda dozorčí rady
Opava - Předměstí, Boženy Němcové, PSČ 746 01
den vzniku členství: 5. 2. 2015
den vzniku funkce: 5. 2. 2015
od 4. 3. 2015 do 1. 12. 2015
Mgr. FRANTIŠEK LUKL - člen dozorčí rady
Kyjov, Urbanova, PSČ 697 01
den vzniku členství: 5. 2. 2015
od 21. 5. 2014 do 4. 3. 2015
Mgr. FRANTIŠEK LUKL, MPA - člen dozorčí rady
Kyjov, Urbanova, PSČ 697 01
den vzniku členství: 25. 4. 2014 - 4. 2. 2015
od 2. 10. 2013 do 4. 3. 2015
RNDr. JAN VALENTA - předseda dozorčí rady
Podolanka, Hlavní, PSČ 250 73
den vzniku členství: 9. 6. 2011 - 4. 2. 2015
den vzniku funkce: 17. 6. 2011 - 4. 2. 2015
od 23. 8. 2012 do 21. 5. 2014
Mgr. František Lukl, MPA - člen dozorčí rady
Kyjov, Urbanova, PSČ 697 01
den vzniku členství: 14. 6. 2012 - 22. 8. 2013
od 16. 1. 2012 do 23. 8. 2012
Ing. Vítězslav Začal - člen dozorčí rady
Kyjov, Sídliště za stadionem, PSČ 697 01
den vzniku členství: 26. 3. 2007 - 13. 6. 2012
od 15. 9. 2011 do 2. 10. 2013
RNDr. Jan Valenta - předseda dozorčí rady
Podolanka, Hlavní, PSČ 250 73
den vzniku členství: 9. 6. 2011
den vzniku funkce: 17. 6. 2011
od 29. 10. 2009 do 4. 3. 2015
Eckart Baum - místopředseda dozorčí rady
Schönberg, Eberhardsreuth, Xaver-Loibl-Strasse 29, 94513, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 2. 6. 2009 - 4. 2. 2015
den vzniku funkce: 24. 7. 2009 - 4. 2. 2015
od 15. 6. 2007 do 29. 10. 2009
Eckart Baum - místopředseda dozorčí rady
Schoberg, Xaver Loibl. Str. 29, 645 13, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 6. 2004 - 1. 6. 2009
den vzniku funkce: 27. 7. 2004 - 1. 6. 2009
od 15. 6. 2007 do 29. 10. 2009
- pobyt v ČR: Praha 7, Strosmayerovo nám. 11/966, PSČ 170 00
od 15. 6. 2007 do 16. 1. 2012
Ing. Vítězslav Začal - člen dozorčí rady
Kyjov, Za stadionem 1180, PSČ 697 01
den vzniku členství: 26. 3. 2007
od 16. 6. 2006 do 15. 9. 2011
Karel Niederle - předseda dozorčí rady
Praha, Podnádražní 910/10, PSČ 190 00
den vzniku členství: 25. 5. 2006 - 8. 6. 2011
den vzniku funkce: 25. 5. 2006 - 8. 6. 2011
od 25. 4. 2006 do 16. 6. 2006
Ing. Karel Niederle - předseda dozorčí rady
Praha, Podnádražní 910/10, PSČ 190 00
den vzniku členství: 14. 12. 2005 - 25. 5. 2006
den vzniku funkce: 14. 12. 2005 - 25. 5. 2006
od 15. 11. 2004 do 25. 4. 2006
Ing. Jiří Černík - předseda dozorčí rady
Brno, Bystřinova 16, PSČ 612 00
den vzniku členství: 1. 6. 2004 - 3. 6. 2005
den vzniku funkce: 27. 7. 2004 - 3. 6. 2005
od 15. 11. 2004 do 15. 6. 2007
Eckart Baum - člen dozorčí rady
Xaver Loibl. Str. 29, 64513 Schoberg, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 6. 2004
od 15. 11. 2004 do 15. 6. 2007
- na území ČR pobyt na adrese: Praha 7, Strosmayerovo nám. 11/966, PSČ 170 00
od 3. 10. 2003 do 15. 11. 2004
Ing. Marek Matula - předseda
Kyjov, Komenského 558, PSČ 697 01
den vzniku členství: 26. 6. 2001 - 1. 6. 2004
den vzniku funkce: 12. 6. 2003 - 1. 6. 2004
od 3. 10. 2003 do 15. 11. 2004
Antonín Šebesta - člen
Brno, Osiková 29, PSČ 637 00
den vzniku členství: 12. 6. 2003 - 1. 6. 2004
od 3. 10. 2003 do 15. 6. 2007
Ing. Vítězslav Začal - místopředseda
Kyjov, Za stadionem 1188, PSČ 697 01
den vzniku členství: 26. 6. 2001 - 26. 3. 2007
den vzniku funkce: 12. 6. 2003 - 27. 7. 2004
od 26. 2. 2002 do 3. 10. 2003
Ing. Marek Matula - předseda
Kyjov, Komenského 558, PSČ 697 01
den vzniku členství: 26. 6. 2001
den vzniku funkce: 26. 6. 2001 - 12. 6. 2003
od 26. 2. 2002 do 3. 10. 2003
Ing. Vítězslav Začal - místopředseda
Kyjov, Za stadionem 1188, PSČ 697 01
den vzniku členství: 26. 6. 2001
den vzniku funkce: 26. 6. 2001 - 12. 6. 2003
od 26. 2. 2002 do 3. 10. 2003
Ing. Lumír Žák - člen
Havířov-město, Dvořákova 11/81, PSČ 736 01
den vzniku funkce: 26. 6. 2001 - 12. 6. 2003
od 8. 7. 1999 do 26. 2. 2002
Ing. Stanislav Diatka - člen
Praha 4, Matúškova 803
od 5. 2. 1997 do 8. 7. 1999
Ing. Josef Vašulka - člen
Kyjov, Vinohrady 245
od 5. 2. 1997 do 26. 2. 2002
Ing. Oto Horák - předseda
Kyjov, Zahradní 1180
od 5. 2. 1997 do 26. 2. 2002
Ing. Vítězslav Začal - místopředseda
Kyjov, Za stadionem 1188
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

21. 10. 2019 | | Jiří Hovorka | 13 komentářů

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Vládní koalice podpořila záměr ministerstva financí: Když drobný podnikatel zaplatí kolem 5500 Kč měsíčně, zbaví se starostí s daněmi i povinnými odvody. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

21. 10. 2019 | | Pavel Běhounek | 15 komentářů

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

Změny zákona o DPH ohledně zaokrouhlování rozpoutaly diskuse, poněkud překvapujícím způsobem se vyjádřila i Finanční správa. Náš článek chce uvést rozporuplné informace na pravou míru.

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

17. 10. 2019 | | Petr Kučera | 45 komentářů

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

Podle ministerstva financí se může obchodník rozhodnout, že chce přijímat jenom karty. Naopak podle ČNB musí podnikatelé až na výjimky vždycky přijímat i hotovost.

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 44 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 68 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 565,00 Kč
Broadway Change 2 565,00 Kč
Czech Exchange 2 575,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 575,00 Kč
Česká spořitelna 2 628,00 Kč
Expobank CZ 2 632,70 Kč
Komerční banka 2 634,44 Kč
Sberbank CZ 2 647,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 687,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 198 704 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+87
+
-
2.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

+3
+
-
3.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-37
+
-
4.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-45
+
-
5.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-156
+
-

Články na Heroine.cz

Alternativy pro všechny s periodou

Alternativy pro všechny s periodou

Trh s menstruačními pomůckami rozrostl. Do středního proudu se dostaly i alternativy,...více

Vít Samek Na vlastní otvor: Kolonoskopie

Vít Samek Na vlastní otvor: Kolonoskopie

Kolonoskopie čeká opravdu mnoho z vás. Už jenom proto, že od padesáti pěti let nabízí...více

Jak Terminátoři přicházejí o maminky

Jak Terminátoři přicházejí o maminky

Do kin jde šestý Terminátor. A možná zajímavější než to, že Arnold tentokrát řekne: Už...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Tržní řád obce
Poradna > Realitní poradna > Tržní řád obce

Otázka: Lze považovat schválený tržní řád obce, zakazující nabídku a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem, na určitém...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services