AGROSUMAK a.s., IČO: 25350111 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti AGROSUMAK a.s. Údaje byly staženy 21. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 25350111. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25350111 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu7. 5. 1996
Datum zániku1. 1. 2013
StavVymazáno
Obchodní firma
od 7. 5. 1996 do 1. 1. 2013

AGROSUMAK a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 7. 5. 1996 do 1. 1. 2013
Suchdol nad Odrou, Komenského 211
IČO
od 7. 5. 1996 do 1. 1. 2013

25350111

DIČ

CZ25350111

Právní forma
od 7. 5. 1996 do 1. 1. 2013
Akciová společnost
Spisová značka1312 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 20. 8. 2008 do 1. 1. 2013
- poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti jezdectví
od 20. 8. 2008 do 1. 1. 2013
- hostinská činnost
od 6. 9. 1999 do 1. 1. 2013
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 6. 9. 1999 do 1. 1. 2013
- zemní a jiné související práce ve stavebnictví vyjma činností uvedených ve skupinách 113 a 213 příloh živnostenského zákona
od 22. 5. 1998 do 1. 1. 2013
- truhlářství
od 22. 5. 1998 do 1. 1. 2013
- opravy ostatních dopravních prostředků
od 24. 4. 1998 do 1. 1. 2013
- silniční motorová doprava nákladní
od 24. 4. 1998 do 1. 1. 2013
- kovoobráběčství
od 24. 4. 1998 do 1. 1. 2013
- opravy motorových vozidel
od 24. 4. 1998 do 1. 1. 2013
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 7. 5. 1996 do 1. 1. 2013
- zemědělství, vč. prodeje nezpracovaných zem. výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje.
Ostatní skutečnosti
od 1. 1. 2013 do 1. 1. 2013
- Vymazává se ke dni 1. ledna 2013, nabyde-li rozhodnutí právní moci později, pak dnem nabytí právní moci rozhodnutí z obchodního rejstříku společnost AGROSUMAK a.s., Suchdol nad Odrou, Komenského 211, okres Nový Jičín, identifikační číslo 253 50 111 včetně všech zapsaných skutečností. Společnost AGROSUMAK a.s. zanikla bez likvidace sloučením s nástupnickou společností AGPK a.s. Sedlnice, IČ: 476 72 404, se sídlem Suchdol nad Odrou, Komenského 211, PSČ 742 01, na kterou přešlo podle fúze formou sloučení schváleného dne 16. listopadu 20 12 k rozhodnému dni 1. ledna 2012 veškeré jmění zanikající společnosti AGROSUMAK a.s. Nástupnická společnost AGPK a.s. Sedlnice vstoupila do právního postavení zanikající společnosti AGROSUMAK a.s. Nástupnická společnost AGPK a.s. Sedlnice současně změnil a svou obchodní firmu na AGROSUMAK a.s.
od 21. 9. 2012 do 1. 1. 2013
- Valná hromada společnosti AGROSUMAK a.s., IČ: 25350111, se sídlem Suchdol nad Odrou, Komenského 211, okres Nový Jičín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1312 (dále jen „společnost“) rozhoduje ve s myslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům společnosti ve vlastnictví osob odlišných od hlavního akcionáře, kterým je společnost EUROFARMS HOLDING, s.r.o., IČ: 28283643, se sídlem H orní Moštěnice, Revoluční 130/30, PSČ 751 17, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45875 (dále jen „hlavní akcionář“), na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází uplynutím jednoho kalen dářního měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Na hlavního akcionáře k tomuto dni přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům emitovaným společností, jejichž vlastníkem budou osoby odlišné od hlav ního akcionáře. Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů emitovaných společností je předloží společnosti prostřednictvím pověřeného obchodníka s cennými papíry do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva.
od 21. 9. 2012 do 1. 1. 2013
- Hlavní akcionář je ke dni konání valné hromady, tj. ke dni 18. září 2012, vlastníkem akcií společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota je 89 149 000,- Kč (osmdesát devět milionů sto čtyřicet devět tisíc korun českých), což představuje 94,32 % (devades át čtyři celých a třicet dva setin procenta) základního kapitálu společnosti přičemž shodný je i podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech. Tato skutečnost je doložena údaji zapsanými v seznamu akcionářů společnosti a čestným prohlášením hlavního ak cionáře předloženým valné hromadě, přičemž výše podílu hlavního akcionáře na základním kapitálu společnosti i podílu na hlasovacích právech přesahovala 90 % i ke dni 8. srpna 2012, kdy byla společnosti doručena žádost hlavního akcionáře o svolání této val né hromady.
od 21. 9. 2012 do 1. 1. 2013
- Hlavní akcionář poskytne za jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) protiplnění ve výši 1 520,20 Kč (jeden tisíc pět set dvacet korun českých a dvacet haléřů), dále za jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých) protiplnění ve výši 15 201,80 Kč (patnáct tisíc dvě stě jedna korun českých a osmdesát haléřů), dále za jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hod notě 50 000,- Kč (padesát tisíc korun českých) protiplnění ve výši 76 009,- Kč (sedmdesát šest tisíc devět korun českých) a dále za jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (sto tisíc korun českých) protiplnění ve v ýši 152 018,10 Kč (sto padesát dva tisíc osmnáct korun českých a deset haléřů).
od 21. 9. 2012 do 1. 1. 2013
- Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem zpracovaným nezávislým znalcem, a to znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o., IČ: 44119097, se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, vykonávajícím znaleckou činnost v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování podniků a cenných papírů, a to znaleckým posudkem č. 2014-104/12 ze dne 29. června 2012, přičemž znalecký ústav v závěrečné zprávě posudku mj. konstatoval: „Jsme názoru, že při splnění všech uvedených před pokladů činí výše přiměřeného protiplnění menšinovým akcionářům společnosti AGROSUMAK a.s., při uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů dle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku, částku 1 520,20 Kč za jednu akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, částku 15 201,80 Kč za jednu akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, částku 76 009,- Kč za jednu akcii na jméno o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč a částku 152 018,10 Kč za jednu akcii na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč.“.
od 21. 9. 2012 do 1. 1. 2013
- Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům protiplnění ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne předložení akcií společnosti obchodníkovi s cennými papíry pověřenému převzetím akcií a výplatou protiplnění, kterým je A&CE Global Finance, a.s., se sídlem Ptašin ského 4, 602 00 Brno, IČ: 26257530. Tomuto obchodníkovi s cennými papíry předal hlavní akcionář před konáním této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění, tj. ve výši 8 166 445,90 Kč (osm milionů sto šedesát šest tisíc čtyř i sta čtyřicet pět korun českých a devadesát haléřů), což hlavní akcionář doložil společnosti potvrzením obchodníka s cennými papíry ze dne 13. září 2012, které bylo předloženo i této valné hromadě.
od 10. 8. 2006 do 16. 2. 2007
- Valná hromada konaná dne 29.6.2006 rozhodla o snížení základního kapitálu za těchto podmínek: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 9 273 000 Kč (slovy: devět milionů dvěstěsedmdesáttřitisíc korun českých) tj. z hodnoty 103 794 000 Kč na částku 94 521 000 Kč. 2. Důvodem snížení základního kapitálu je plnění povinnosti společnosti snížit základní kapitál o hodnotu vlastních akcií, které se nepodařilo ve lhůtě zcizit. 3. Snížení bude provedeno použitím vlastních níže uvedených akcií v majetku společnosti a to: 2503 ks akcií série A o jmenovité hodnotě 1000 Kč, 62 ks akcií série B o jmenovité hodnotě 10 000 Kč, 17 ks akcií série C o jmenovité hodnotě 50 000 Kč, 53 ks ak cií série D o jmenovité hodnotě 100 000 Kč, přičemž tyto akcie budou zničeny. 4. Přesné označení akcií určených ke snížení základního kapitálu a zničení: Série A: 19 až 20, 129 až 130, 159 až 165, 239 až 241, 247 až 255, 264 až 265, 355 až 360, 435 až 440, 464 až 468, 481 až 482, 551 až 552, 592 až 593, 648 až 649, 772 až 776, 959 až 967, 997 až 1005, 1035 až 1041, 1064 až 1071, 1094 až 1100, 1130 až 1132, 1138 až 1148, 1225 až 1235, 1239 až 1240, 1252 až 1254, 1257 až 1258, 1266 až 1267, 1346 až 1348, 1532 až 1816, 1960 až 2102, 2609 až 2866, 3279 až 3429, 6760 až 6909, 7271 až 7532, 9134 až 9337, 9710 až 9798, 10332 až 10428, 10430 až 10460, 1 1068 až 11770, 12325. Série B: 5 až 8, 36 až 40, 67 až 70, 115 až 119, 123 až 126, 205 až 208, 222 až 225, 235 až 237, 277 až 278, 365 až 366, 435, 456, 469 až 472, 481, 503 až 504, 506 až 512, 540, 543 až 545, 548, 573 až 576. Série C: 21, 29, 33, 58 až 59, 72, 104 až 105, 123, 130, 138, 141, 143 až 144, 153, 157 až 158. Série D: 7, 51 až 52, 74, 139, 188 až 191, 251 až 252, 256 až 261, 276 až 277, 391 až 393, 474, 495 až 500, 519 až 520, 536 až 537, 544, 597 až 598, 601, 604 až 608, 644 až 645, 745 až 753. 5. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude přeúčtována ve prospěch účtu kapitálové fondy.
od 22. 5. 1998 do 19. 11. 1998
- Na základě rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 24.10.1997 dle ust. § 210 obch. zák. se základní jmění společnosti ve výši 92.935.000,-Kč (slovy: devadesátdvamiliónydevětsettřicetpěttisíckorun českých) se zvyšuje o 7.000.000,-Kč (slovy: sedmmiliónůkorun českých) upsáním nových akcií, přičemž se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení, a to s omezením maximálně do výše 12.285.000,-Kč (slovy: dvanáctmiliónůdvěstěosmdesátpěttisíckorun českých). Bude upisováno 7.000 (slovy: sedmtisíc kusů) akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy:jedentisíckorun českých), maximálně se bude upisovat 12.285 (slovy: dvanácttisícdvěstěosmdesátpět) kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jedentisíckorun českých). Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty. Doba upisování se stanoví na 30 dnů od právní moci usnesení obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě, o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Místem úpisu nových akcií do listiny upisovatelů se stanoví sídlo společnosti kancelář předsedy představenstva. Při úpisu se může upisovatel nechat zastupovat na základě plné moci, která musí být předložena k listině upisovatelů. Možným upisovatelům, kteří se nedostaví k úpisu do sídla společnosti, může být zaslán individuální list upisovatele, který má všechny náležitosti upisovací listiny. Jeho podpisem a vrácením ve lhůtě pro úpis do sídla společnosti se tento považuje za platný.
od 22. 5. 1998 do 1. 1. 2013
- Rozsah splacení základního jmění: zcela splaceno.
od 24. 4. 1998 do 1. 1. 2013
- Převoditelnost akcií: Akcie jsou na jméno v listinné podobě převoditelné s tímto omezením: akcie jsou převoditelné jen na základě předchozího souhlasu představenstva.
Kapitál
od 16. 2. 2007 do 1. 1. 2013
Základní kapitál 94 521 000 Kč
od 19. 11. 1998 do 16. 2. 2007
Základní kapitál 103 794 000 Kč
od 17. 1. 1997 do 19. 11. 1998
Základní kapitál 92 935 000 Kč
od 7. 5. 1996 do 17. 1. 1997
Základní kapitál 5 935 000 Kč
od 16. 2. 2007 do 1. 1. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 9 821.
od 16. 2. 2007 do 1. 1. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 575.
od 16. 2. 2007 do 1. 1. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 159.
od 16. 2. 2007 do 1. 1. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 710.
od 19. 11. 1998 do 16. 2. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 12 324.
od 22. 5. 1998 do 19. 11. 1998
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 465.
od 22. 5. 1998 do 16. 2. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 637.
od 22. 5. 1998 do 16. 2. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 176.
od 22. 5. 1998 do 16. 2. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 763.
od 17. 1. 1997 do 22. 5. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 87 185.
od 7. 5. 1996 do 17. 1. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 185.
od 7. 5. 1996 do 22. 5. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 115.
Statutární orgán
od 5. 12. 2012 do 1. 1. 2013
Iain Kirkpatrick Dykes - člen představenstva
Kroměříž, Talichova, PSČ 767 01
den vzniku členství: 1. 6. 2010
od 5. 12. 2012 do 1. 1. 2013
Ing. Vojtěch Říha - člen představenstva
Hlavatce, , PSČ 391 73
den vzniku členství: 23. 2. 2011
od 29. 3. 2011 do 5. 12. 2012
Ing. Vojtěch Říha - člen představenstva
Hlavatce, , PSČ 391 73
den vzniku členství: 23. 2. 2011
od 19. 8. 2010 do 29. 3. 2011
Petr Ficbauer - místopředseda představenstva
Hladké Životice, Malá Strana, PSČ 742 47
den vzniku členství: 1. 6. 2010 - 23. 2. 2011
den vzniku funkce: 1. 6. 2010 - 23. 2. 2011
od 19. 8. 2010 do 5. 12. 2012
Iain Kirkpatrik Dykes - člen představenstva
Kroměříž, Talichova, PSČ 767 01
den vzniku členství: 1. 6. 2010
od 19. 8. 2010 do 1. 1. 2013
Ing. Václav Majkus - předseda představenstva
Mankovice, , PSČ 742 35
den vzniku členství: 1. 6. 2010
den vzniku funkce: 1. 6. 2010
od 20. 8. 2008 do 19. 8. 2010
Ing. Václav Majkus - předseda představenstva
Mankovice, 45, PSČ 742 35
den vzniku členství: 11. 6. 2008 - 1. 6. 2010
den vzniku funkce: 11. 6. 2008 - 1. 6. 2010
od 20. 8. 2008 do 19. 8. 2010
Marcela Brynecká - místopředseda představenstva
Suchdol nad Odrou, Nová ulice 534, PSČ 742 01
den vzniku členství: 11. 6. 2008 - 1. 6. 2010
den vzniku funkce: 11. 6. 2008 - 1. 6. 2010
od 20. 8. 2008 do 19. 8. 2010
Ing. Jan Juričák - člen představenstva
Suchdol nad Odrou, Na rybníkách 452, PSČ 742 01
den vzniku členství: 11. 6. 2008 - 1. 6. 2010
od 20. 8. 2008 do 19. 8. 2010
Petr Ficbauer - člen představenstva
Hladké Životice, Malá Strana 138, PSČ 742 47
den vzniku členství: 11. 6. 2008 - 1. 6. 2010
od 10. 8. 2006 do 20. 8. 2008
Ing. Václav Majkus - předseda představenstva
Mankovice, 45, PSČ 742 35
den vzniku členství: 29. 6. 2006 - 11. 6. 2008
den vzniku funkce: 3. 7. 2006 - 11. 6. 2008
od 10. 8. 2006 do 20. 8. 2008
Lenka Ficbauerová - člen představenstva
Hladké Životice, Malá Strana 138, PSČ 742 47
den vzniku členství: 29. 6. 2006 - 11. 6. 2008
od 22. 11. 2005 do 10. 8. 2006
Lenka Ficbauerová - člen představenstva
Hladké Životice, Malá Strana 138, PSČ 742 47
den vzniku členství: 1. 11. 2005 - 29. 6. 2006
od 22. 11. 2005 do 20. 8. 2008
Marcela Brynecká - místopředseda představenstva
Suchdol nad Odrou, Nová ulice 534, PSČ 742 01
den vzniku členství: 20. 3. 2003
den vzniku funkce: 3. 11. 2005
od 21. 5. 2003 do 22. 11. 2005
Petr Ficbauer - místopředseda představenstva
Hladké Životice, Malá Strana 138
den vzniku členství: 21. 6. 2001 - 1. 11. 2005
den vzniku funkce: 20. 3. 2003 - 1. 11. 2005
od 21. 5. 2003 do 22. 11. 2005
Marcela Brynecká - člen představenstva
Suchdol nad Odrou, Nová ulice 534
den vzniku členství: 20. 3. 2003
od 21. 5. 2003 do 20. 8. 2008
Ing. Jan Juričák - člen představenstva
Suchdol nad Odrou, Na rybníkách 452
den vzniku členství: 20. 3. 2003 - 11. 6. 2008
od 20. 11. 2002 do 21. 5. 2003
Miroslav Slowiaczek - člen představenstva
Jablunkov, 367
den vzniku členství: 21. 6. 2001 - 20. 3. 2003
od 20. 11. 2002 do 21. 5. 2003
MVDr. Lubomír Kocián - místopředseda představenstva
Nový Jičín - Žilina, Beskydská 145
den vzniku členství: 21. 6. 2001 - 20. 3. 2003
den vzniku funkce: 26. 6. 2002 - 20. 3. 2003
od 16. 2. 2002 do 20. 11. 2002
Miroslav Slowiaczek - místopředseda představenstva
Jablunkov, 367
den vzniku členství: 21. 6. 2001
den vzniku funkce: 16. 7. 2001 - 26. 6. 2002
od 16. 2. 2002 do 20. 11. 2002
MVDr. Lubomír Kocián - člen představenstva
Nový Jičín - Žilina, Beskydská 145
den vzniku členství: 21. 6. 2001
od 16. 2. 2002 do 21. 5. 2003
Petr Ficbauer - člen představenstva
Hladké Životice, Malá Strana 138
den vzniku členství: 21. 6. 2001
od 16. 2. 2002 do 10. 8. 2006
Ing. Václav Majkus - předseda představenstva
Mankovice, 45
den vzniku členství: 21. 6. 2001 - 29. 6. 2006
den vzniku funkce: 16. 7. 2001 - 29. 6. 2006
od 16. 6. 2001 do 16. 2. 2002
MVDr. Lubomír Kocián - člen představenstva
Nový Jičín - Žilina, Beskydská 145
den vzniku členství: 17. 1. 2001 - 21. 6. 2001
od 18. 1. 2000 do 16. 6. 2001
Ing. Vladimír Jeřábek - člen představenstva
Suchdol nad Odrou, Za nádražím 297
od 18. 1. 2000 do 16. 6. 2001
Ing. Lumír Grussmann - člen představenstva
Hodslavice, 483
od 18. 1. 2000 do 16. 2. 2002
Miroslav Slowiaczek - místopředseda představenstva
Jablunkov, 367
od 18. 1. 2000 do 16. 2. 2002
Petr Ficbauer - člen představenstva
Hladké Životice, Malá Strana 138
od 22. 5. 1998 do 18. 1. 2000
Jarmila Ehlerová - člen představenstva
Kletné 35,
od 22. 5. 1998 do 18. 1. 2000
Ing. Jiří Sič - člen představenstva
Studénka I, Malá strana 777
od 7. 5. 1996 do 22. 5. 1998
Václav Dubec - člen představenstva
Suchdol nad Odrou, Malá strana 38
od 7. 5. 1996 do 22. 5. 1998
František Skalka - člen představenstva
Mankovice 51,
od 7. 5. 1996 do 18. 1. 2000
Josef Kamas - místopředseda představenstva
Suchdol nad Odrou, Malá strana 49
od 7. 5. 1996 do 18. 1. 2000
Josef Leskovjan - člen představenstva
Mankovice 143,
od 7. 5. 1996 do 16. 2. 2002
ing. Václav Majkus - předseda představenstva
Mankovice 45,
od 20. 9. 2011 do 1. 1. 2013
J e d n á n í: Jménem společnosti jednají a rozhodují vždy dva členové představenstva společně.
od 20. 11. 2002 do 20. 9. 2011
J e d n á n í: Jménem společnosti jedná představenstvo a to tak, že jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Pokud nejedná sám předseda nebo místopředseda představenstva, jednají vždy dva členové představenstva společně. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k vytištěné nebo jinak napsané firmě společnosti připojí svůj podpis ten, jenž jménem společnosti jedná.
od 18. 1. 2000 do 20. 11. 2002
Jednání: Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Jménem společnosti jedná navenek v plném rozsahu bez omezení buď předseda představenstva společnosti sám, nebo dva členové představenstva společnosti společně. Za společnost podepisují členové představenstva společnosti, oprávněni jednat jménem společnosti.
od 7. 5. 1996 do 18. 1. 2000
Jednání: Jménem představenstva o společnosti jedná: - předseda představenstva a místopředseda představenstva, nebo - předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo - místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Za společnost se podepisují tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojují své podpisy s uvedením funkce. Jednání těchto osob za společnost zavazuje.
Dozorčí rada
od 19. 8. 2010 do 1. 1. 2013
Ing. Jiří Rakovský - předseda dozorčí rady
Osek nad Bečvou, , PSČ 751 22
den vzniku členství: 31. 5. 2010
den vzniku funkce: 1. 6. 2010
od 19. 8. 2010 do 1. 1. 2013
Tomasz Piotr Adamczyk - místopředseda dozorčí rady
Wysogotowo, Urocza, PSČ 620 81, Polská republika
den vzniku členství: 31. 5. 2010
den vzniku funkce: 1. 6. 2010
od 19. 8. 2010 do 1. 1. 2013
Věra Cábová - člen dozorčí rady
Mankovice, , PSČ 742 35
den vzniku členství: 10. 7. 2006
od 20. 8. 2008 do 19. 8. 2010
Lenka Zajasová - místopředseda dozorčí rady
Suchdol nad Odrou, Za nádražím 555, PSČ 742 01
den vzniku členství: 11. 6. 2008 - 31. 5. 2010
den vzniku funkce: 11. 6. 2008 - 31. 5. 2010
od 20. 8. 2008 do 19. 8. 2010
Bc. Jarmila Ehlerová - člen dozorčí rady
Suchdol nad Odrou - Kletné, 35, PSČ 742 01
den vzniku členství: 11. 6. 2008 - 31. 5. 2010
od 10. 8. 2006 do 20. 8. 2008
Bc. Jarmila Ehlerová - člen dozorčí rady
Suchdol nad Odrou - Kletné, 35, PSČ 742 01
den vzniku členství: 29. 6. 2006 - 11. 6. 2008
od 10. 8. 2006 do 19. 8. 2010
Věra Cábová - předseda dozorčí rady
Mankovice, 135, PSČ 742 35
den vzniku členství: 10. 7. 2006
den vzniku funkce: 13. 7. 2006 - 1. 6. 2010
od 21. 5. 2003 do 20. 8. 2008
Lenka Zajasová - místopředseda
Suchdol nad Odrou, Za nádražím 555
den vzniku členství: 20. 3. 2003 - 11. 6. 2008
den vzniku funkce: 20. 3. 2003 - 11. 6. 2008
od 18. 1. 2000 do 21. 5. 2003
Ing. Dana Cieslarová - místopředseda
Hrádek, 402
od 18. 1. 2000 do 10. 8. 2006
Bc. Jarmila Ehlerová - člen
Suchdol nad Odrou, Kletné 35
od 6. 9. 1999 do 18. 1. 2000
Milan Masnica - člen
Suchdol nad Odrou, Nová ulice 530
od 6. 9. 1999 do 10. 8. 2006
Věra Cábová - předseda
Mankovice 135,
od 7. 5. 1996 do 6. 9. 1999
Stanislav Cáb - předseda
Mankovice 135,
od 7. 5. 1996 do 6. 9. 1999
František Korytář - člen
Mankovice 45,
od 7. 5. 1996 do 18. 1. 2000
Marcela Brynecká - místopředseda
Suchdol nad Odrou, Nová ulice 534
Hodnocení firmy
-5
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

+87

+
-
Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

+62

+
-
Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

+2

+
-
Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

-5

+
-
Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-33

+
-
Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-40

+
-

A tohle už jste četli?

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Na jaké značky se můžete jako spotřebitel těšit, když najdou v Česku obchodní partnery? Nebo jim chcete pomoct se vstupem na trh rovnou jako franšízant?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 620 057 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Jak se dostat na vyšší výnos než na běžném účtu, ale zároveň nepodstupovat příliš velké riziko a mít...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services