MS BOLT a.s., IČO: 25368109 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti MS BOLT a.s. Údaje byly staženy 14. 5. 2020 z datové služby justice.cz dle IČO 25368109. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25368109 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu5. 3. 1997
Datum zániku1. 6. 2016
StavVymazáno
Obchodní firma
od 22. 12. 2006 do 1. 6. 2016

MS BOLT a.s.

od 5. 3. 1997 do 22. 12. 2006

MS BOLT, s.r.o.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 16. 8. 2011 do 1. 6. 2016
Dolní Benešov, Hlučínská 628
od 5. 3. 1997 do 16. 8. 2011
Dolní Benešov, Hlučínská 41
IČO
od 5. 3. 1997 do 1. 6. 2016

25368109

DIČ

CZ25368109

Identifikátor datové schránky:7nyrhei
Právní forma
od 22. 12. 2006 do 1. 6. 2016
Akciová společnost
od 5. 3. 1997 do 22. 12. 2006
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka3146 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 8. 9. 2015 do 1. 6. 2016
- obráběčství
od 8. 9. 2015 do 1. 6. 2016
- zámečnictví,nástrojářství
od 8. 9. 2015 do 1. 6. 2016
- opravy silničních vozidel
od 16. 8. 2011 do 1. 6. 2016
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 30. 9. 1997 do 8. 9. 2015
- opravy motorových vozidel
od 5. 3. 1997 do 16. 8. 2011
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 5. 3. 1997 do 16. 8. 2011
- technické testování, měření a analýzy
od 5. 3. 1997 do 16. 8. 2011
- zprostředkování obchodu a služeb
od 5. 3. 1997 do 8. 9. 2015
- kovoobráběčství
od 5. 3. 1997 do 8. 9. 2015
- zámečnictví
Ostatní skutečnosti
od 10. 9. 2015 do 10. 9. 2015
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 17.8.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti t a k t o : a)Základní kapitál společnosti se z v y š u j e o částku 4.900.000,- Kč (slovy: čtyři milióny devět set tisíc korun českých) upsáním nových akcií, a to ze stávající výše základního kapitálu, která činí 5.950.000,- Kč (slovy: pět miliónů devět set pade sát tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 10.850.000,- Kč (slovy: deset milionů osm set padesát tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku 4.900.000,- Kč (slovy: čtyři milióny devět set tisíc korun českých ) navrhov aného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b)Základní kapitál se zvyšuje upsáním 98 ks (slovy: devadesát osm kusů), nových kmenových akcií, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) každá, na jméno, v listinné podobě, přičemž emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcií. c)Všechny nově upisované akcie, a to 98 ks (slovy: devadesát osm kusů) akcií, kmenových, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) každá, na jméno, v listinné podobě, kdy emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcií, budou nabí dnuty k upsání jedinému akcionáři, kterým je pan Bruno Š t e f e k , nar. 12.2.1948, bytem Kozmice, Pod Lipami 430/33, PSČ 747 11. Údaje podle ust. § 485 odst. 1 se s ohledem na ust. § 485 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a dru žstvech, neupravují. Upisování akcií na zvýšení základního kapitálu jinými osobami než jediným akcionářem se nepřipouští a akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle ust. § 480 až § 483 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Akcie, které n ebudou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, nebudou upisovány případnou dohodou akcionářů ani nebudou nabízeny určenému zájemci nebo jakýmkoliv jiným zájemcům. d)Akcie budou upsány uzavřením písemné smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, uzavřené mezi společností, na straně jedné a předem určeným zájemcem jakožto upisovatelem, na straně druhé, v sí dle společnosti na adrese : Dolní Benešov, Hlučínská 628, a to ve lhůtě 30-ti (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne přijetí rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, která počíná běžet ode dne 17.8.2015 (slovy : sedmnáctého srpna ro ku dva tisíce patnáct). Společnost je povinna doručit předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 3 dnů (slovy: tří) dnů ode dne přijetí rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. e)Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část na zvláštní účet společnosti č.ú. 2xxxx, vedený u ČS, a.s. ve lhůtě 15-ti (slovy: patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upisování akcií. f)Připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Bruno Š t e f k a , nar. 12.2.1948, bytem Kozmice, Pod Lipami 430/33, PSČ 747 11, ve výši 4.900.000,- Kč (slovy : čtyři milióny devět set tisíc korun českých) vůči společnosti MS BOLT a.s. se sídlem Dolní Benešov, Hlučínská 628, IČ 253 68 109, z celkové pohledávky ve výši 5.000.000,- Kč (slovy : pět miliónů korun českých), z titulu Smlouvy o půjčce uzavřené dne 15.2.2008 (slovy: patnáctého února roku dva tisíce osm ) mezi panem Bruno Š t e f k e m , nar. 12.2.1948, bytem Kozmice, Pod Lipami 430/33, PSČ 747 11, jako věřitelem na straně jedné a společností MS BOLT a.s. se sídlem Dolní Benešov, Hlučínská 628, IČ 253 68 109, jako dlužníkem na straně druhé, ve znění n ásledně uzavřených dodatků, zejména posledního dodatku ze dne 20.12.2012 (slovy: dvacátého prosince roku dva tisíce dvanáct), kdy byla lhůta splatnosti uvedené půjčky věřiteli stanovena do 31.12.2014 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtrn áct), proti pohledávce společnosti MS BOLT a.s. se sídlem Dolní Benešov, Hlučínská 628, IČ 253 68 109, vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií. Započtení části pohledávky je výhradní formou splacení emisního kursu n ově upisovaných akcií. g)Dohoda o započtení pohledávky bude uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 15-ti (slovy: patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upisování akcií. Jediný akcionář schvaluje návrh do hody o započtení.
od 28. 12. 2013 do 1. 6. 2016
- Jediný akcionář rozhodl dne 5.9.2013 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 4 900 000,- Kč s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. b) Upisováno bude 98 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč každé z nich, všechny akcie budou v listinné podobě. c) Všechny upisované akcie budou nabídnuty, na základě rozhodnutí o předem určeného zájemce, k úpisu 98 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč, kdy emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě akcií - akcionáři Bruno Š tefkovi, narozenému 12.2.1948, bytem Kozmice, Pod Lipami 430/33, PSČ 747 11. d) Předem určený zájemce uzavře se společností písemnou smlouvu o upsání akcií v sídle společnosti do 30-ti dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. e) Společnost je povinna doručit předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 14 dnů, která počne běžet dnem následujícím po dni podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. Př edem určený zájemce může návrh smlouvy o upsání akcií přijmout nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy mu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií může začít před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku a je vázán o na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií. f) Jediný akcionář při působnosti valné hromady rozhodl o možnosti započtení části peněžité pohledávky určeného zájemce Bruna Štefka ve výši 4 900 000,- Kč vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. g) Emisní kurs 98 kusů kmenových akcií upisovaných zájemcem Bruno Štefkem bude splacen výhradně započtením části pohledávky Bruno Štefka ve výši 4 900 000,- Kč vůči společnosti MS BOLT a.s. h) Emisní kurs 98 kusů akcií upisovaných zájemcem Bruno Štefkem bude splacen započtením pohledávky pana Bruno Štefka vůči společnosti MS BOLT a.s. ve výši 4 900 000,- Kč. i) Dohoda o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději však do 30-ti dnů od právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu.
Kapitál
od 10. 9. 2015 do 1. 6. 2016
Základní kapitál 10 850 000 Kč
od 22. 12. 2006 do 10. 9. 2015
Základní kapitál 5 950 000 Kč
od 7. 2. 2004 do 22. 12. 2006
Základní kapitál 5 894 000 Kč
od 5. 3. 1997 do 7. 2. 2004
Základní kapitál 100 000 Kč
od 10. 9. 2015 do 1. 6. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 217.
od 15. 3. 2013 do 10. 9. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 119.
od 22. 12. 2006 do 15. 3. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 119.
Statutární orgán
od 8. 9. 2015 do 1. 6. 2016
BRUNO ŠTEFEK - předseda představenstva
Kozmice, Pod Lipami, PSČ 747 11
den vzniku členství: 17. 8. 2015
den vzniku funkce: 17. 8. 2015
od 8. 9. 2015 do 1. 6. 2016
LADISLAV KYNCL - člen představenstva
Krnov - Pod Bezručovým vrchem, Jesenická, PSČ 794 01
den vzniku členství: 17. 8. 2015
od 8. 9. 2015 do 1. 6. 2016
SIMONA SCHNEIDEROVÁ - člen představenstva
Markvartovice, K Lesu, PSČ 747 14
den vzniku členství: 17. 8. 2015
od 22. 10. 2013 do 8. 9. 2015
BRUNO ŠTEFEK - předseda představenstva
Kozmice, Pod Lipami, PSČ 747 11
den vzniku členství: 30. 11. 2006 - 17. 8. 2015
den vzniku funkce: 30. 11. 2006 - 17. 8. 2015
od 22. 10. 2013 do 8. 9. 2015
LADISLAV KYNCL - místopředseda představenstva
Krnov - Pod Bezručovým vrchem, Jesenická, PSČ 794 01
den vzniku členství: 30. 11. 2006 - 17. 8. 2015
den vzniku funkce: 30. 11. 2006 - 17. 8. 2015
od 22. 10. 2013 do 8. 9. 2015
SIMONA SCHNEIDEROVÁ - člen představenstva
Markvartovice, K Lesu, PSČ 747 14
den vzniku členství: 30. 11. 2006 - 17. 8. 2015
od 2. 8. 2007 do 22. 10. 2013
Simona Schneiderová - člen představenstva
Kozmice, Pod Lipami 33, PSČ 747 11
den vzniku členství: 30. 11. 2006
od 22. 12. 2006 do 2. 8. 2007
Simona Štefková
Kozmice, Pod Lipami 33, PSČ 747 11
den vzniku členství: 30. 11. 2006
od 22. 12. 2006 do 22. 10. 2013
Bruno Štefek - předseda představenstva
Kozmice, Pod Lipami 33, PSČ 747 11
den vzniku členství: 30. 11. 2006
den vzniku funkce: 30. 11. 2006
od 22. 12. 2006 do 22. 10. 2013
Ladislav Kyncl - místopředseda představenstva
Krnov, Jesenická 1938/1, PSČ 794 01
den vzniku členství: 30. 11. 2006
den vzniku funkce: 30. 11. 2006
od 5. 3. 1997 do 31. 8. 2006
Ing. Jan Hartmann - jednatel
Opava 5, Antonína Sovy 3, PSČ 747 05
den vzniku funkce: 5. 3. 1997 - 28. 7. 2006
od 5. 3. 1997 do 22. 12. 2006
Bruno Štefek - jednatel
Kozmice, Pod lipami 33, PSČ 747 11
od 8. 9. 2015 do 1. 6. 2016
Společnost zastupuje představenstvo. Představenstvo zastupuje navenek každý člen představenstva samostatně.
od 22. 12. 2006 do 8. 9. 2015
Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné, otištěné, či napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoli člen představenstva.
od 5. 3. 1997 do 22. 12. 2006
Způsob jednání za společnost: Jednatelé jsou oprávněni jednat jménem společnosti samostatně s výjimkou prodeje a nákupu nemovitostí, kdy jednatelé jednají společně.
Dozorčí rada
od 14. 10. 2015 do 1. 6. 2016
ERNA KOLLKOVÁ - člen dozorčí rady
Dolní Benešov, Petra Bezruče, PSČ 747 22
den vzniku členství: 17. 8. 2015
od 8. 9. 2015 do 14. 10. 2015
ERNA KOLLKOVÁ - člen dozorčí rady
Dolní Benešov, Osada míru, PSČ 747 22
den vzniku členství: 17. 8. 2015
od 8. 9. 2015 do 1. 6. 2016
JIŘÍ MICZKA - předseda dozorčí rady
Karviná - Nové Město, tř. 17. listopadu, PSČ 735 06
den vzniku členství: 17. 8. 2015
den vzniku funkce: 17. 8. 2015
od 8. 9. 2015 do 1. 6. 2016
PETR ŠIMEČEK - člen dozorčí rady
Otice, Za Tratí, PSČ 747 81
den vzniku členství: 17. 8. 2015
od 14. 11. 2013 do 8. 9. 2015
PETR ŠIMEČEK - člen dozorčí rady
Otice, Za Tratí, PSČ 747 81
den vzniku členství: 5. 9. 2013 - 17. 8. 2015
od 14. 11. 2013 do 8. 9. 2015
JIŘÍ MICZKA - předseda dozorčí rady
Karviná - Nové Město, tř. 17. listopadu, PSČ 735 06
den vzniku členství: 5. 9. 2013 - 17. 8. 2015
den vzniku funkce: 26. 9. 2013 - 17. 8. 2015
od 22. 10. 2013 do 8. 9. 2015
ERNA KOLLKOVÁ
Dolní Benešov, Osada míru, PSČ 747 22
den vzniku členství: 30. 11. 2006 - 17. 8. 2015
od 22. 12. 2006 do 22. 10. 2013
Erna Kollková
Dolní Benešov, Osada Míru 311, PSČ 747 22
den vzniku členství: 30. 11. 2006
od 22. 12. 2006 do 14. 11. 2013
Daniel Hagen - předseda dozorčí rady
Hněvošice, Kobeřická 117, PSČ 747 35
den vzniku členství: 30. 11. 2006 - 5. 9. 2013
den vzniku funkce: 30. 11. 2006 - 5. 9. 2013
od 22. 12. 2006 do 14. 11. 2013
Max Jarosch
Kravaře, Bezručova 543/8, PSČ 747 21
den vzniku členství: 30. 11. 2006 - 5. 9. 2013
od 22. 8. 2000 do 7. 2. 2004
Jiří Benda - předseda
Opava, Praskova 5
od 22. 8. 2000 do 7. 2. 2004
Ing. Pavel Maier - člen
Dolní Benešov, Opavská 499
od 22. 8. 2000 do 7. 2. 2004
Ing. Eva Manderlová - člen
Dolní Benešov, Záhumenní 470
Společníci s vkladem
od 31. 8. 2006 do 22. 12. 2006
Bruno Štefek
Kozmice, Pod lipami 33, PSČ 747 11
Vklad: 5 894 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100 %
od 7. 2. 2004 do 31. 8. 2006
Ing. Jan Hartmann
Opava 5, Antonína Sovy 3, PSČ 747 05
Vklad: 2 947 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 50 %
od 7. 2. 2004 do 31. 8. 2006
Bruno Štefek
Kozmice, Pod lipami 33, PSČ 747 11
Vklad: 2 947 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 50 %
od 6. 8. 1998 do 7. 2. 2004
Ing. Jan Hartmann
Opava 5, Antonína Sovy 3, PSČ 747 05
Vklad: 50 000 Kč, splaceno 50 000 Kč.
od 6. 8. 1998 do 7. 2. 2004
Bruno Štefek
Kozmice, Pod lipami 33, PSČ 747 11
Vklad: 50 000 Kč, splaceno 50 000 Kč.
od 5. 3. 1997 do 6. 8. 1998
Ing. Jan Hartmann
Opava 5, Antonína Sovy 3, PSČ 747 05
Vklad: 50 000 Kč, splaceno 25 000 Kč.
od 5. 3. 1997 do 6. 8. 1998
Bruno Štefek
Kozmice, Pod lipami 33, PSČ 747 11
Vklad: 50 000 Kč, splaceno 25 000 Kč.
Akcionáři
od 5. 1. 2016 do 1. 6. 2016
ARMATURY Group a.s., IČO: 25572881
Kravaře - Kouty, Bolatická, PSČ 747 21
od 22. 10. 2013 do 5. 1. 2016
BRUNO ŠTEFEK
Kozmice, Pod Lipami, PSČ 747 11
od 22. 12. 2006 do 22. 10. 2013
Bruno Štefek
Kozmice, Pod Lipami 33, PSČ 747 11
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

+227

+
-
Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+25

+
-
Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

+3

+
-
Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-122

+
-
Jaroslav  Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

- místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

-129

+
-
Ivo Rittig

Ivo Rittig

- podnikatel a lobbista

-248

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Se zbraní v ruce proti nacistům. Dokument ukazuje příběhy židovských žen, které se postavily na odpor

Se zbraní v ruce proti nacistům. Dokument ukazuje příběhy židovských žen, které se postavily na odpor

„Musela jsem se chovat ne jako žena, ale jako voják,“ zaznívá v dokumentu s názvem Four Winters. Nový...

Partners Financial Services