MEDIUM SOFT a.s., IČO: 25377132 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti MEDIUM SOFT a.s. Údaje byly staženy 9. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 25377132. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25377132 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu14. 7. 1997
Datum zániku31. 7. 2011
StavVymazáno
Obchodní firma
od 14. 7. 1997 do 31. 7. 2011

MEDIUM SOFT a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 14. 7. 1997 do 7. 9. 1999
Ostrava, Slezská Ostrava, Michálkovická 81, PSČ 710 00
IČO
od 14. 7. 1997 do 31. 7. 2011

25377132

DIČ

CZ25377132

Právní forma
od 14. 7. 1997 do 31. 7. 2011
Akciová společnost
Spisová značka1689 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 25. 5. 2009 do 31. 7. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 27. 7. 2007 do 25. 5. 2009
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 27. 7. 2007 do 25. 5. 2009
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 27. 7. 2007 do 31. 7. 2011
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 5. 6. 2004 do 25. 5. 2009
- výzkum a vývoj
od 14. 7. 1997 do 25. 5. 2009
- poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní)
od 14. 7. 1997 do 25. 5. 2009
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 14. 7. 1997 do 25. 5. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 14. 7. 1997 do 31. 7. 2011
- zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
od 14. 7. 1997 do 31. 7. 2011
- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
od 14. 7. 1997 do 31. 7. 2011
- projektová činnost ve výstavbě
Ostatní skutečnosti
od 31. 7. 2011 do 31. 7. 2011
- Vymazává se ke dni 31.7.2011 z obchodního rejstříku společnost MEDIUM SOFT a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Cihelní 14, PSČ 702 00, identifikační číslo 253 77 132. Společnost MEDIUM SOFT a.s. byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem v důsledku vnitrostátní fúze sloučením se společností VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00, IČ 286 06 582, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B., vložka 4229, jakožto nástupnickou společností, společností VÍTKOVICE ITS a.s., sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 60, PSČ 706 02, IČ 619 72 576, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Kra jským soudem v Ostravě, oddíle B., vložka 2940, a společností NETPROSYS, s.r.o., sídlem Brno, Zábrdovice, Cejl 62, PSČ 602 00, IČ 253 44 536, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle C., vložka 27645, jakožto zanikajícími spol ečnostmi. Na nástupnickou společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. přešlo veškeré jmění zanikajících společností MEDIUM SOFT, a.s., VÍTKOVICE ITS a.s. a NETPROSYS, s.r.o. včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 20 11.
od 30. 6. 2009 do 31. 7. 2011
- Na společnost MEDIUM SOFT a.s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti MEDIUMSOFT ICS s.r.o., sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00, IČ 451 94 483, zapsané v obchodním rejstříku veden ém Krajským soudem v Ostravě, oddíle C., vložka 2949 (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů), která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodný den pro fúzi je 1.1.2009.
od 9. 3. 2004 do 10. 11. 2004
- Omezení převoditelnosti akcií: Převoditelnost akcií je omezena předkupním právem stávajících akcionářů a způsobem stanoveným v § 8 stanov společnosti a podléhá schválení valnou hromadou.
od 7. 9. 2002 do 27. 3. 2003
- Valná hromada společnosti dne 21.6.2000 rozhodla, že společnost může nabýt nejvíce 2010 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1000,-Kč od akcionáře ŽDB a.s., a to formou úplatného převodu na základě smlouvy o převodu akcií, kterou uzavře představenstvo. Společnost může akcií nabýt za nejvyšší cenu 1400,-Kč za 1 akcii a nejnižší cenu 1000,-Kč za 1 akcii na dobu maximálně 18 měsíců od data konání valné hromady.
od 7. 9. 2002 do 27. 3. 2003
- Představenstvo je pověřeno v co nejkratší době, po nabytí vlastních akcií společnosti, nabídnout tyto nabyté vlastní akcie formou úplatného převodu na zájemce z řad stávajících akcionářů za tržní cenu, minimálně však za cenu 1400,-Kč za 1 akcii, s uplatněním předkupního práva v souladu s §9 bod (9) a §8 bod (4).
od 7. 9. 2002 do 27. 3. 2003
- Pokud nebude, ve lhůtě určené představenstvem ze strany stávajících akcionářů zájem o koupi všech akcií, pak je představenstvo pověřeno nabídnout a zcizit zbylé akcie formou úplatného převodu za tržní cenu, minimálně však za cenu 1400,-Kč za 1 akcii třetím osobám i mimo okruh stávajících akcionářů.
od 7. 9. 2002 do 27. 3. 2003
- Ve stanovené lhůtě nikdo z akcionářů nevyužil předkupního práva a akcie byly následně nabízeny ke zcizení v rámci jednání o strategické spolupráci třetím osobám mimo okruh akcionářů. Za stanovených podmínek však nedošlo k dohodě se žádným zájemcem.
od 7. 9. 2002 do 27. 3. 2003
- Představenstvo je povinno dle §161/1a a §211/1 a násl. obchodního zákoníku navrhnout valné hromadě snížení základního kapitálu o 2010 ks akcií.
od 7. 9. 2002 do 27. 3. 2003
- Vzhledem k tomu, že se jedná o akcie (na jméno, nominální hodnoty 1000,-Kč) v držení společnosti, není nutno činit další opatření a po schválení tohoto snížení valnou hromadou bude změna zapsána do obchodního rejstříku a provedena další příslušná úprava v evidenci SCP.
od 7. 9. 2002 do 27. 3. 2003
- Snížení základního kapitálu bude provedeno výmazem dotčených 2010 ks akcií, které jsou zaknihovány u SCP Praha.
od 23. 6. 2000 do 12. 9. 2000
- Dne 19.4.2000 schválila valná hromada společnosti usnesení o zvýšení základního jmění společnosti takto:
od 23. 6. 2000 do 12. 9. 2000
- Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je posílení pozice společnosti a zvýšení kapacit realizací integračního záměru vstoupením bývalých společníků TAXNET, s.r.o. do společnosti MEDIUM SOFT a.s. a vypořádání závazků společnosti MEDIUM SOFT a.s. vůči těmto osobám.
od 23. 6. 2000 do 12. 9. 2000
- Zvýšení základního jmění bude provedeno upisováním nových kmenových akcií nepeněžitými vklady a s vyloučením přednostního práva podle § 204a obch. zákoníku, pro předem specifikovaný okruh zájemců ve stanoveném objemu 9.306 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, v celkové hodnotě emise ve výši 9.306.000,-Kč, tj. celkem zvýšení základního jmění na 27.891.000,-Kč.
od 23. 6. 2000 do 12. 9. 2000
- Upisování akcií nad částku navrhovanou ke zvýšení základního jmění (9.306 tis.Kč) se nepřipouští. Se všemi předem vytypovanými zájemci bylo jednáno a svůj zájem potvrdili.
od 23. 6. 2000 do 12. 9. 2000
- Je navrhováno vydat 9306 kusů akcií kmenových, na jméno, zaknihovaných v SCP. Jmenovitá hodnota nových akcií bude 1.000,-Kč. Emisní kurs nových akcií bude 1.000,-Kč.
od 23. 6. 2000 do 12. 9. 2000
- Nové akcie, jež budou upisovány ke zvýšení základního jmění společnosti podle usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti, lze upsat ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o povolení zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku.
od 23. 6. 2000 do 12. 9. 2000
- Akcie se budou upisovat v budově společnosti MEDIUM SOFT a.s. v Ostravě, Moravské Ostravě, Cihelní č. 14, v kanceláři ekonomického ředitele společnosti, vždy v pracovní dny v době od 8-mi do 14-ti hodin.
od 23. 6. 2000 do 12. 9. 2000
- 100% emisní-jmenovité hodnoty upsaných akcií může být splaceno formou zápočtu pohledávek vůči společnosti MEDIUM SOFT a.s., které vznikly v souvislosti se smluvně realizovanými a v obchodním rejstříku pravomocně zapsanými převody obchodních podílů na společnosti TAXNET, s.r.o. z původních společníků na společnosti MEDIUM SOFT a.s.. Tyto závazky jsou doloženy účetními zápisy v účetní evidenci MEDIUM SOFT a.s. jako uznané závazky, vzniklé v důsledku tohoto převodu. Započtení těchto závazků vůči zvyšovanému základnímu jmění musí být doloženo písemnými dohodami o akceptaci vkladů pohledávek vůči zvyšovanému základnímu jmění, které budou uzavřeny mezi původními společníky TAXNET, s.r.o. a MEDIUM SOFT a.s.. Tyto dohody budou uzavřeny ihned po provedení úpisu akcií a v rozsahu určeném hodnotami dotyčných závazků, jež vyplývají z pravomocných smluv o převodu obchodních podílů, a ve kterých jsou evidovány v účetní evidenci MEDIUM SOFT a.s. k 31.12.1999.
od 23. 6. 2000 do 12. 9. 2000
- V souladu s § 9(3) stanov a po schválení představenstvem je navrhováno vyloučení přednostního práva pro všechny stávající majitele akcií na jméno v důležitém zájmu společnosti: posílení pozice společnosti a zvýšení kapacit realizací integračního záměru vstoupením společníků TAXNET, s.r.o. do společnosti MEDIUM SOFT a.s..
od 23. 6. 2000 do 12. 9. 2000
- Představenstvo je povinno podat návrhy na zápis usnesení o zvýšení základního jmění a na zápis zvýšeného základního jmění nejpozději do 30-ti dnů od data konání valné hromady, resp. po uplynutí lhůty pro upisování. Usnesení valné hromady zveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku.
od 23. 6. 2000 do 12. 9. 2000
- Po zápisu zvýšeného základního jmění do obchodního rejstříku je představenstvo povinno podat nejpozději do 30-ti dnů žádost o záznam rozšíření emise akcií a zápis nových akcionářů do evidence zaknihovaných cenných papírů, vedené SCP podle zákona o cenných papírech.
od 23. 6. 2000 do 12. 9. 2000
- Zájemci o úpis nových akcií: Ing. Boleslav Buchwaldek, r.č. xxxx, Nováčkova 21, Ostrava, Moravská Ostrava, vkládaná pohledávka ve výši: 484 000,-Kč Ing. Vlasta Doležalová, r.č. xxxx, Pelclova 6/2670, Ostrava, vkládaná pohledávka ve výši: 517 000,-Kč Ing. Lumír Gavlovský, r.č. xxxx, O. Jeremiáše 1933, Ostrava-Poruba, vkládaná pohledávka ve výši: 517 000,-Kč Ing. Pavel Hron, r.č. xxxx, Vnitřní 732, Orlová-Lutyně, vkládaná pohledávka ve výši: 517 000,-Kč Ing. Marcel Janál, r.č. xxxx, Baranovova 4, Ostrava-Zábřeh, vkládaná pohledávka ve výši: 517 000,-Kč Ing. Jana Jirková, r.č. xxxx, Do špice 712, Ostrava-Petřkovice, vkládaná pohledávka ve výši: 517 000,-Kč Ing. Pavel Junker, r.č. xxxx, L. Hosáka 25, Ostrava 30, vkládaná pohledávka ve výši: 517 000,-Kč Ing. Radmila Kurečková, r.č. xxxx, 8. března 10/275, Slezská Ostrava, vkládaná pohledávka ve výši: 517 000,-Kč Mgr. Petr Ptáčník, r.č. xxxx, Kopeckého 605, Ostrava-Poruba, vkládaná pohledávka ve výši: 517 000,-Kč Ing. Radim Ševčík, r.č. xxxx, M. Bajera 6034, Ostrava-Poruba, vkládaná pohledávka ve výši: 517 000,-Kč Ing. Martin Švihálek, r.č. xxxx, J. Seiferta 3, Havířov, vkládaná pohledávka ve výši: 517 000,-Kč INTAX, spol. s r.o., IČO: 48584894, Zoubkova 3, Praha 5, vkládaná pohledávka ve výši: 3 168 000,-Kč RNDr. Tomáš Marek, r.č. xxxx, Vršovců 31, Ostrava-Mariánské Hory, vkládaná pohledávka ve výši: 484 000,-Kč.
od 7. 9. 1999 do 1. 2. 2000
- Dne 3.6.1999 schválila valná hromada společnosti usnesení o zvýšení základního jmění společnosti takto:
od 7. 9. 1999 do 1. 2. 2000
- Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je posílení pozice společnosti a zvýšení kapacit realizací integračního záměru vstoupením společníků TAXNET, s.r.o. do společnosti MEDIUM SOFT a.s.
od 7. 9. 1999 do 1. 2. 2000
- Zvýšení základního jmění bude provedeno upisováním nových kmenových akcií peněžitými vklady a s vyloučením přednostního práva podle § 204a obch. zákoníku, pro předem specifikovaný okruh zájemců ve stanoveném objemu 9.306 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč, v celkové hodnotě emise ve výši 9.306.000,-Kč, tj. celkem zvýšení základního jmění na 27.891.000,-Kč.
od 7. 9. 1999 do 1. 2. 2000
- Upisování akcií nad částku navrhovanou ke zvýšení základního jmění (9.306 tis. Kč) se nepřipouští. Se všemi předem vytypovanými zájemci bylo jednáno a svůj zájem potvrdili.
od 7. 9. 1999 do 1. 2. 2000
- Je navrhováno vydat 9306 kusů akcií kmenových, na jméno, zaknihovaných v SCP. Jmenovitá hodnota nových akcií bude 1 000,-Kč. Emisní kurs nových akcií bude 1 000,-Kč.
od 7. 9. 1999 do 1. 2. 2000
- Nové akcie, jež budou upisovány ke zvýšení základního jmění společnosti podle usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti, lze upsat ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o povolení zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku.
od 7. 9. 1999 do 1. 2. 2000
- Akcie se budou upisovat v budově společnosti MEDIUM SOFT a.s. v Ostravě, Moravské Ostravě, Cihelní č. 14, v kanceláři ekonomického ředitele společnosti, vždy v pracovní dny v době od 8-mi do 14-ti hodin.
od 7. 9. 1999 do 1. 2. 2000
- Minimálně 50 % emisní - jmenovité hodnoty upsaných akcií musí být splaceno do 30-ti kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o povolení zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku a to ve prospěch účtu společnosti MEDIUM SOFT a.s., vedeného u Komerční banky a.s., pob. V Ostravě 1, č.ú. 1302640-761/0100.
od 7. 9. 1999 do 1. 2. 2000
- Zbytek hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady musí být splacen na tentýž účet u téhož peněžního ústavu nejpozději do 30-ti kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o zápisu zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku.
od 7. 9. 1999 do 1. 2. 2000
- V souladu s § 9 (3) stanov a po schválení představenstvem je navrhováno vyloučení přednostního práva pro všechny stávající majitele akcií na jméno v důležitém zájmu společnosti: posílení pozice společnosti o zvýšení kapacit realizací integračního záměru vstoupením společníků TAXNET, s.r.o. do společnosti MEDIUM SOFT a.s..
od 7. 9. 1999 do 1. 2. 2000
- Představenstvo je povinno podat návrhy na zápis usnesení o zvýšení základního jmění a na zápis zvýšeného základního jmění nepozději do 30-ti dnů od data konání valné hromady, resp. po uplynutí lhůty pro upisování. Usnesení valné hromady zveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku.
od 7. 9. 1999 do 1. 2. 2000
- Po zápisu zvýšeného základního jmění do obchodního rejstříku je představenstvo povinno podat nejpozději do 30-ti dnů žádost o záznam rozšíření emise akcií a zápis nových akcionářů do evidence zaknihovaných cenných papírů, vedené SCP podle zákona o cenných papírech.
od 7. 9. 1999 do 1. 2. 2000
- Zájemci o úpis nových akcií: Ing. Boleslav Buchwaldek, r.č. xxxx, Nováčkova 21, 70030 Ostrava Ing. Vlasta Doležalová, r.č. xxxx, Pelclova 6/2670, Ostrava Ing. Lumír Gavlovský, r.č. xxxx, O.Jeremiáše 1933, Ostrava-Poruba Ing. Pavel Hron, r.č. xxxx, Vnitřní 732, Orlová-Lutyně Ing. Marcel Janál, r.č. xxxx, Baranovova 4, Ostrava-Zábřeh Ing. Jana Jirková, r.č. xxxx, Do špice 712, Ostrava-Petřkovice Ing. Pavel Junker, r.č. xxxx, L.Hosáka 25, Ostrava-Zábřeh Ing. Radmila Kurečková, r.č. xxxx, 8. Března 10/275, Ostrava Mgr. Petr Ptáčník, r.č. xxxx, Kopeckého 605, Ostrava-Poruba Ing. Radim Ševčík, r.č. xxxx, M.Bajera 6034, Ostrava-Poruba Mgr. Martin Švihálek, r.č. xxxx, Dělnická 1A/434, Havířov-Město INTAX, spol. s r.o., IČO: 48584894, Zoubkova 3, Praha RNDr. Tomáš Marek, r.č. xxxx, Vršovců 31, Ostrava-Mariánské Hory
od 18. 8. 1998 do 31. 1. 1999
- Dne 26.6.1998 schválila valná hromada společnosti usnesení o zvýšení základního jmění společnosti takto:
od 18. 8. 1998 do 31. 1. 1999
- Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je rozhodnutí všech akcionářů o zainteresování vybraných zájemců z řad vysoce kvalifikovaných, zkušených a dlouhodobě ve firmě pracujících zaměstnanců na dalším rozvoji firmy.
od 18. 8. 1998 do 31. 1. 1999
- Zvýšení základního jmění bude provedeno upisováním nových kmenových akcií peněžitými vklady a s vyloučením přednostního práva podle § 204 a) obchodního zákoníku pro předem specifikovaný okruh zájemců ve stanoveném objemu 575 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč, v celkové hodnotě emise 575 000,--Kč, tj. celkem zvýšení základního jmění na 13 575 000,-Kč.
od 18. 8. 1998 do 31. 1. 1999
- Upisování akcií nad částku navrhovanou ke zvýšení základního jmění (575 tis. Kč) se nepřipouští. Se všemi předem vytipovanými zájemci bylo jednáno a svůj zájem potvrdili.
od 18. 8. 1998 do 31. 1. 1999
- Je navrhováno vydat 575 kusů akcií kmenových, na jméno, zaknihovaných v SCP. Jmenovitá hodnota nových akcií bude 1 000,--Kč. Emisní kurs nových akcií bude 1 000,--Kč.
od 18. 8. 1998 do 31. 1. 1999
- Nové akcie, jež budou upisovány ke zvýšení základního jmění společnosti podle usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti, lze upsat ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o povolení zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku.
od 18. 8. 1998 do 31. 1. 1999
- Akcie se budou upisovat v sídle společnosti MEDIUM SOFT a.s. v Ostravě, Slezské Ostravě, Michálkovická č. 81, v kanceláři ekonomického ředitele společnosti, vždy v pracovní dny v době od 8-mi do 14-ti hodin.
od 18. 8. 1998 do 31. 1. 1999
- 50% emisní - jmenovité hodnoty upsaných akcií musí být splaceno do 30-ti kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o povolení zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku a to ve prospěch účtu společnosti MEDIUM SOFT a.s., vedeného u Komerční banky a.s., pob. v Ostravě 1, č.ú. 1302640-761/0100.
od 18. 8. 1998 do 31. 1. 1999
- Zbytek hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady musí být splacen na tentýž účet u téhož peněžního ústavu nejpozději do 30-ti kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o zápisu zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku.
od 18. 8. 1998 do 31. 1. 1999
- Do 30-ti kalendářních dnů od nabytí právní účinnosti zápisu usnesení do obchodního rejstříku musí být splaceno 50 % emisní = jmenovité hodnoty upsaných akcií na účet č. 1302640-761/0100 a toto splacení písemně prokázáno v sídle firmy spolu se zápisem do listiny upisovatelů. Zbytek akcií upsaných peněžitými vklady musí být splacen na tentýž účet nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Splacení akcií bude upisovatelům písemně potvrzeno na základě výpisu z účtu.
od 18. 8. 1998 do 31. 1. 1999
- V souladu s § 9 (3) stanov a po předběžné dohodě všech akcionářů je přijetí vybraných zaměstnanců mezi akcionáře v důležitém zájmu společnosti (zainteresování vybraných zájemců z řad vysoce kvalifikovaných, zkušených a dlouhodobě ve firmě pracujících zaměstnanců na dalším vývoji firmy umožněním kapitálové účasti na společnosti). Proto je navrhováno (v důležitém zájmu společnosti) vyloučení přednostního práva pro všechny stávající majitele akcií na jméno.
od 14. 7. 1997 do 27. 3. 2003
- Rozsah splacení základního jmění: splaceno 100 %.
od 14. 7. 1997 do 27. 3. 2003
- Omezení převoditelnosti akcií: Převoditelnost akcií je omezena předkupním právem stávajících akcionářů a způsobem stanoveným v § 8 stanov společnosti a podléhá schválení valnou hromadou.
Kapitál
od 9. 3. 2004 do 31. 7. 2011
Základní kapitál 25 881 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 3. 2003 do 9. 3. 2004
Základní kapitál 25 881 000 Kč
od 12. 9. 2000 do 27. 3. 2003
Základní kapitál 27 891 000 Kč
od 31. 1. 1999 do 12. 9. 2000
Základní kapitál 18 585 000 Kč
od 19. 11. 1998 do 31. 1. 1999
Základní kapitál 13 575 000 Kč
od 14. 7. 1997 do 19. 11. 1998
Základní kapitál 13 000 000 Kč
od 5. 6. 2004 do 31. 7. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 25 881.
od 5. 6. 2004 do 31. 7. 2011
v listinné podobě
od 24. 9. 2003 do 5. 6. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 25 881.
od 24. 9. 2003 do 5. 6. 2004
v zaknihované podobě
od 27. 3. 2003 do 24. 9. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 25 881.
od 12. 9. 2000 do 27. 3. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 27 891.
od 31. 1. 1999 do 12. 9. 2000
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 18 585.
od 19. 11. 1998 do 31. 1. 1999
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 13 575.
od 14. 7. 1997 do 19. 11. 1998
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 13 000.
Statutární orgán
od 25. 10. 2010 do 31. 7. 2011
Mgr. Radim Juchelka - člen představenstva
Nový Jičín - Kojetín, , PSČ 741 01
den vzniku členství: 18. 10. 2010
od 25. 5. 2009 do 31. 7. 2011
Ing. Kamil Drobek - předseda představenstva
Bohumín - Nový Bohumín, Čs. armády 301, PSČ 735 81
den vzniku členství: 11. 5. 2009
den vzniku funkce: 12. 5. 2009
od 22. 10. 2007 do 31. 7. 2011
Ing. Martin Šebík - člen představenstva
Studénka - Butovice, Lidická 798, PSČ 742 13
den vzniku členství: 21. 9. 2007
od 14. 11. 2006 do 22. 10. 2007
Ing. Petr Klement - člen představenstva
Ostrava - Plesná, Ostružinová 605/1, PSČ 725 27
den vzniku členství: 12. 2. 2004 - 21. 9. 2007
od 14. 11. 2006 do 25. 5. 2009
Ing. Kamil Drobek - předseda představenstva
Bohumín - Nový Bohumín, Čs. armády 301, PSČ 735 81
den vzniku členství: 12. 2. 2004 - 11. 5. 2009
den vzniku funkce: 12. 2. 2004 - 11. 5. 2009
od 10. 11. 2004 do 14. 11. 2006
Ing. Tomáš Pařízek - člen představenstva
Ostrava - Slezská Ostrava, Občanská 25, PSČ 710 00
den vzniku členství: 1. 7. 2004 - 5. 9. 2006
od 5. 6. 2004 do 10. 11. 2004
Ing. Milan Jureček - člen představenstva
Opava, Lužická 4, PSČ 746 01
den vzniku členství: 12. 2. 2004 - 30. 6. 2004
od 5. 6. 2004 do 14. 11. 2006
Ing. Kamil Drobek - předseda představenstva
Bohumín, ČSA 301, PSČ 735 81
den vzniku členství: 12. 2. 2004
den vzniku funkce: 12. 2. 2004
od 5. 6. 2004 do 14. 11. 2006
Ing. Petr Klement - člen představenstva
Ostrava 1, Na široké 6, PSČ 701 00
den vzniku členství: 12. 2. 2004
od 5. 6. 2004 do 27. 7. 2007
Ing. Boleslav Buchwaldek - člen představenstva
Ostrava, Nováčkova 725/21, PSČ 700 30
den vzniku členství: 12. 2. 2004 - 18. 6. 2007
od 5. 6. 2004 do 25. 5. 2009
Ing. Zdeněk Juchelka - člen představenstva
Bohumín - Záblatí, Bezručova 437, PSČ 735 52
den vzniku členství: 12. 2. 2004 - 12. 5. 2009
od 7. 9. 2002 do 5. 6. 2004
Ing. Jaroslav Macháč - předseda představenstva
Suchdol nad Odrou, Kletné 75, PSČ 742 01
den vzniku funkce: 6. 6. 2002
od 7. 9. 2002 do 5. 6. 2004
Ing. Petr Klement - člen představenstva
Ostrava 1, Na široké 6, PSČ 701 00
den vzniku členství: 6. 6. 2002 - 12. 2. 2004
od 7. 9. 2002 do 5. 6. 2004
Ing. Kamil Drobek - člen představenstva
Bohumín, ČSA 301, PSČ 735 81
den vzniku členství: 6. 6. 2002 - 12. 2. 2004
od 7. 9. 2002 do 5. 6. 2004
Ing. Pavel Hron - člen představenstva
Orlová-Lutyně, Vnitřní 732, PSČ 735 14
den vzniku členství: 6. 6. 2002 - 12. 2. 2004
od 7. 9. 2002 do 5. 6. 2004
Ing. Pavel Junker - člen představenstva
Ostrava 30, Ladislava Hosáka 25, PSČ 700 30
den vzniku členství: 6. 6. 2002 - 12. 2. 2004
od 31. 5. 2002 do 7. 9. 2002
Ing. Jaroslav Macháč - předseda představenstva
Suchdol nad Odrou, Kletné 75, PSČ 742 01
od 5. 1. 2001 do 5. 6. 2004
Ing. Boleslav Buchwaldek - člen představenstva
Ostrava, Nováčkova 725/21, PSČ 700 30
od 5. 1. 2001 do 5. 6. 2004
Ing. Květoslava Tomanová - člen představenstva
Ostrava, L. Podéště 1885/1, PSČ 708 00
od 1. 2. 2000 do 7. 9. 2002
Ing. Pavel Hron - člen představenstva
Orlová - Lutyně, Vnitřní 732
od 1. 2. 2000 do 7. 9. 2002
Ing. Pavel Junker - člen představenstva
Ostrava 30, Ladislava Hosáka 25
od 31. 1. 1999 do 12. 9. 2000
RNDr. Gedeon Mohr - člen představenstva
Ostrava, Vítkovická 14, PSČ 702 00
od 31. 1. 1999 do 7. 9. 2002
Ing. Kamil Drobek - člen představenstva
Bohumín, ČSA 301, PSČ 735 81
od 14. 7. 1997 do 23. 6. 2000
Ing. Pavel Berka - člen představenstva
Havířov, U stromovky 18, PSČ 736 01
od 14. 7. 1997 do 31. 5. 2002
Ing. Jaroslav Macháč - předseda představenstva
Ostrava, O. Jeremiáše 1933, PSČ 708 00
od 14. 7. 1997 do 7. 9. 2002
Ing. Petr Klement - člen představenstva
Ostrava, Na široké 6, PSČ 701 00
od 14. 7. 1997 do 31. 7. 2011
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva. Představenstvo může písemně pověřit k samostatnému jednání i jiného člena představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, anebo společně dva členové představenstva, případně člen představenstva písemně představenstvem pověřený k samostatnému jednání.
Dozorčí rada
od 27. 7. 2007 do 31. 7. 2011
Ing. Václav Dostál - předseda dozorčí rady
Studénka, Smetanova 772, PSČ 742 13
den vzniku členství: 19. 6. 2007
den vzniku funkce: 19. 6. 2007
od 27. 7. 2007 do 31. 7. 2011
Ing. Václav Kolibáč - člen dozorčí rady
Hlučín, Družební 1713/19, PSČ 748 01
den vzniku členství: 19. 6. 2007
od 27. 7. 2007 do 31. 7. 2011
Michal Drobek - člen dozorčí rady
Bohumín - Nový Bohumín, Čs. armády 301, PSČ 735 81
den vzniku členství: 19. 6. 2007
od 14. 11. 2006 do 27. 7. 2007
Michal Drobek - člen dozorčí rady
Bohumín - Nový Bohumín, Čs. armády 301, PSČ 735 81
den vzniku členství: 1. 11. 2006 - 19. 6. 2007
od 24. 8. 2005 do 14. 11. 2006
Ing. Tomáš Kubala - člen dozorčí rady
Smilovice, 200, PSČ 739 55
den vzniku členství: 1. 8. 2005 - 31. 10. 2006
od 11. 4. 2005 do 24. 8. 2005
Ing. Tomáš Kubala - člen dozorčí rady
Smilovice, 174, PSČ 739 55
den vzniku členství: 1. 12. 2004 - 28. 6. 2005
od 5. 6. 2004 do 11. 4. 2005
Mgr. Pavel Drobil - člen
Bohumín, Kostelní 312, PSČ 735 81
den vzniku členství: 12. 2. 2004 - 1. 12. 2004
od 5. 6. 2004 do 27. 7. 2007
Jaroslav Čánek - předseda
Horní Těrlicko, Lesní 626, PSČ 735 42
den vzniku členství: 12. 2. 2004 - 19. 6. 2007
den vzniku funkce: 12. 2. 2004 - 19. 6. 2007
od 5. 6. 2004 do 27. 7. 2007
Ing. Vítězslav Platoš - člen
Ostrava, Svazácká 40, PSČ 704 00
den vzniku členství: 13. 2. 2004 - 14. 5. 2007
od 28. 9. 2002 do 5. 6. 2004
Ing. Petr Miklica - člen
Ostrava, Nerudovo náměstí 610, PSČ 708 00
den vzniku členství: 6. 6. 2002 - 12. 2. 2004
od 28. 9. 2002 do 5. 6. 2004
Ing. Jiří Kotiš - předseda
Ostrava, V. Jiříkovského 14, PSČ 705 00
den vzniku členství: 6. 6. 2002 - 12. 2. 2004
den vzniku funkce: 6. 6. 2002
od 7. 9. 2002 do 28. 9. 2002
Ing. Petr Miklica - předseda
Ostrava, Nerudovo náměstí 610, PSČ 708 00
den vzniku členství: 6. 6. 2002
od 7. 9. 2002 do 28. 9. 2002
Ing. Jiří Kotiš - člen
Ostrava, V. Jiříkovského 14, PSČ 705 00
den vzniku členství: 6. 6. 2002
od 7. 9. 2002 do 5. 6. 2004
Ing. Vítězslav Platoš - člen
Ostrava, Svazácká 40, PSČ 704 00
den vzniku členství: 13. 6. 2002 - 12. 2. 2004
od 7. 9. 2002 do 5. 6. 2004
Ing. Tomáš Mazurek - člen
Orlová-Poruba, Žofínská 592, PSČ 735 14
den vzniku členství: 13. 6. 2002 - 12. 2. 2004
od 7. 9. 2002 do 5. 6. 2004
Ing. Radmila Kurečková - člen
Píšť, 107, PSČ 747 18
den vzniku členství: 6. 6. 2002 - 12. 2. 2004
od 31. 5. 2002 do 7. 9. 2002
Ing. Tomáš Mazurek - člen
Orlová-Poruba, Žofínská 592, PSČ 735 14
od 31. 5. 2002 do 7. 9. 2002
Ing. Radmila Kurečková - člen
Píšť, 107, PSČ 747 18
od 9. 11. 2001 do 5. 6. 2004
Ing. Josef Mařík - člen
Frýdek-Místek, M.Majerové 491, PSČ 738 02
den vzniku členství: 3. 5. 2001 - 12. 2. 2004
od 1. 2. 2000 do 31. 5. 2002
Ing. Radmila Kurečková - člen
Ostrava - Slezská Ostrava, 8. března 10/275
od 1. 2. 2000 do 7. 9. 2002
Mgr. Pravomír Novotný - člen
Praha 5, Xaveriova 3
od 7. 9. 1999 do 31. 5. 2002
Ing. Tomáš Mazurek - člen
Orlová-Poruba, Žofínská 922, PSČ 735 14
od 31. 1. 1999 do 9. 11. 2001
Ing. Dagmar Orszulíková - člen
Orlová-Lutyně, Okružní 456, PSČ 735 14
od 14. 7. 1997 do 7. 9. 2002
Ing. Petr Miklica - předseda
Ostrava, Nerudovo náměstí 610, PSČ 708 00
od 14. 7. 1997 do 7. 9. 2002
Ing. Vítězslav Platoš - člen
Ostrava, Svazácká 40, PSČ 704 00
od 14. 7. 1997 do 7. 9. 2002
Ing. Jiří Kotiš - člen
Ostrava, V. Jiříkovského 14, PSČ 705 00
Akcionáři
od 9. 12. 2010 do 31. 7. 2011
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., IČO: 28606582
Ostrava - Moravská Ostrava, Cihelní, PSČ 702 00
Hodnocení firmy
-3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

+52

+
-
Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

+3

+
-
Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-8

+
-
Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

-42

+
-
Jaroslav  Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

- místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

-48

+
-
David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-56

+
-

A tohle už jste četli?

Kompenzační bonus: Nová podpora pro OSVČ prošla

Kompenzační bonus: Nová podpora pro OSVČ prošla

Pravidla pro pomoc živnostníkům a dalším podnikatelům jsou nakonec mírnější, než původně navrhovala končící vláda.

Ošetřovné stoupne a dosáhne na něj víc lidí. Schváleno

Ošetřovné stoupne a dosáhne na něj víc lidí. Schváleno

Poslanci obnovili takzvané krizové ošetřovné. Na zpětný doplatek se mohou těšit i zaměstnanci, kteří čerpali ošetřovné v listopadu.

Zálohy na sociální pojištění OSVČ výrazně stoupnou

Zálohy na sociální pojištění OSVČ výrazně stoupnou

Jak se platí zálohy na důchodové pojištění podnikatelů? Kolik dělá nemocenské pojištění? A co se mění pro rok 2022? Tady je přehled.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  15 040 325 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kde proboha žili? Fialův plán boje s covidem sází na nemožné

Kde proboha žili? Fialův plán boje s covidem sází na nemožné

Nediskriminovat, ale spojovat. Budoucí vládní koalice Petra Fialy, který bude brzy jmenován premiérem,...

„Ať tě znásilní horda migrantů, ty tlustá krávo.“ Musíme si takové komentáře na internetu nechat líbit?

„Ať tě znásilní horda migrantů, ty tlustá krávo.“ Musíme si takové komentáře na internetu nechat líbit?

„Doteď mi chodí výhružky smrtí nebo doporučení, aby mi někdo uřízl hlavu nebo mě znásilnil. Dostávám...

Partners Financial Services