MJM group, a.s.
IČO: 25387014 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 12. 1997
Datum zániku1. 9. 2003
StavVymazáno
Obchodní firma
od 17. 12. 1997 do 1. 9. 2003

MJM group, a.s.

Sídlo
od 3. 4. 2002 do 1. 9. 2003
Litovel, Cholinská 1048/19, PSČ 784 01
od 17. 12. 1997 do 3. 4. 2002
Litovel, Cholinská 19, PSČ 784 01
IČO
od 17. 12. 1997 do 1. 9. 2003

25387014

DIČ

380

Právní forma
od 17. 12. 1997 do 1. 9. 2003
Akciová společnost
Spisová značka1811 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 3. 4. 2002 do 1. 9. 2003
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 3. 4. 2002 do 1. 9. 2003
- ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organisnům přípravky na ochranu rostlin
od 29. 2. 2000 do 3. 4. 2002
- zpracování účetnictví
od 29. 2. 2000 do 1. 9. 2003
- prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující
od 29. 2. 2000 do 1. 9. 2003
- prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, vysoce hořlavé, extrémně hořlavé, toxické, vysoce toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné životnímu prostředí
od 22. 3. 1999 do 29. 2. 2000
- prodej jedů, žíravin a pesticidů
od 22. 3. 1999 do 1. 9. 2003
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 22. 3. 1999 do 1. 9. 2003
- nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
od 22. 3. 1999 do 1. 9. 2003
- poradenská činnost pro zemědělskou výrobu
od 22. 3. 1999 do 1. 9. 2003
- služby v oblasti analýzy rostlinných, živočišných a ostatních materiálů
od 22. 3. 1999 do 1. 9. 2003
- míchání pevných průmyslových hnojiv
od 22. 3. 1999 do 1. 9. 2003
- skladování zboží
od 22. 3. 1999 do 1. 9. 2003
- práce s mechanickými prostředky
od 22. 3. 1999 do 1. 9. 2003
- činnost ekonomických a organizačních poradců
od 22. 3. 1999 do 1. 9. 2003
- pronajímání a půjčování věcí movitých i nemovitých a poskytování služeb s tím spojených
od 17. 12. 1997 do 1. 9. 2003
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 1. 9. 2003 do 1. 9. 2003
- Vymazává se ke dni 1.9.2003 z obchodního rejstříku obchodní společnost MJM group, a.s se sídlem Litovel, Cholinská 1048/19, PSČ 784 01, identifikační číslo 25 38 70 14. Právní důvod výmazu: Společnost MJM group, a.s. se sídlem Litovel, Cholinská 1048/19, PSČ 784 01, identifikační číslo 25 38 70 14 zanikla bez likvidace sloučením s nástupnickou společností MJM Litovel a.s. se sídlem Litovel, Cholinská 1048/19, PSČ 784 01, IČ: 45 19 35 92.
od 14. 5. 1999 do 1. 9. 2003
- Valná hromada společnosti dne 15.4.1999 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti z hodnoty 59.700.000,-Kč o 23.500.000,-Kč na hodnotu 83.200.000,-Kč.
od 14. 5. 1999 do 1. 9. 2003
- Zvýšení základního jmění obch. společnosti bude provedeno upsáním nových akcií dle § 203 obchodního zákoníku v rozsahu 23.500.000,-Kč, akcie budou upsány a emisní kurz splacen nepeněžitým vkladem dle nabídky. Vzhledem k tomu, že se jedná o zvýšení základního jmění upisováním akcií a emisní kurz akcií se nesplácí peněžitými vklady, ale pouze nepeněžitým vkladem, všechny upisované akcie budou nabídnuty dle ustanovení § 203 odst. 2 určitému zájemci - Agrochemickému družstvu Přerov se sídlem v Přerově, Dluhonská 741, IČ 47676582; upisování nad částku 23.500.000,-Kč se nepřipouští; Vzhledem k tomu, že společnost nepotřebuje další finanční prostředky, ale pouze majetek, který v současné době již po dobu 5 let užívá a který je nezbytný pro její podnikatelskou činnost a který svým vlastním nákladem již částečně zhodnotila, navrhuje se zvýšení základního jmění společnosti pouze nepeněžitým vkladem zájemce Agrochemické družstvo Přerov a nikoli upsáním nových akcií peněžitými vklady s možností využití přednostního práva dosavadních akcionářů dle ustanovení § 204 a obchodního zákoníku. Akcionářům nevzniká přednostní právo podle § 204 a obchodního zákoníku z důvodu splacení emisního kurzu pouze nepeněžitým vkladem. Akcie budou kmenové, listinné, znějící na jméno v počtu 23.500 Jmenovitá hodnota nových akcií bude 1.000,-Kč za 1 akcii, emisní kurz bude 1.000,-Kč za 1 akcii Nepeněžitý vklad je tvořen souborem nemovitostí zapsaných na listu vlastnickém č. 5520 pro obec Přerov a katastrální území Přerov u Katastrálního úřadu v Přerově tak, jak je specifikován v Notářském zápise č.j. NZ 89/99, N 122/99 ze dne 15.4.1999 sepsaném notářem Mgr. Hutákem osvědčující průběh mimořádné valné hromady společnosti.
od 14. 5. 1999 do 1. 9. 2003
- Soubor nemovitostí byl oceněn dvěma znaleckými posudky znalců, kteří jeho cenu určili následovně: znalec Ing. Bohuslav Štencl ve znaleckém posudku č. 1503-51/99 ze dne 8.3.1999 určil cenu souboru nemovitostí v celkové výši 23.640.000,-Kč znalec Jiří Pazdera ve znaleckém posudku č. 46/99 ze dne 26.2.1999 určil cenu souboru nemovitostí v celkové výši 23.552.900,-Kč. Znalecké posudky byly předloženy valné hromadě. Mimořádná valná hromada schválila ocenění a započtení nepeněžitého vkladu částkou 23.500.000,-Kč. Lhůta pro upsání je 20 dnů, počátek běhu lhůty je shodný s třetím dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Místo pro upsání akcií je Litovel, Cholinská 19, PSČ 784 01, administrativní budova, kancelář č. 201. Splacení nepeněžitého vkladu bude provedeno ve lhůtě nejpozději do 3 dnů ode dne upsání nových akcií v Litovli, Cholinská 19, PSČ 784 01, administrativní budova, kancelář č. 201, avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a dále předáním písemného prohlášení podle ust. § 60 odst. 1 obchod. zák. rovněž nejpozději do 3 dnů ode dne upsání akcií v určeném místě splacení a dále pak faktickým předáním v Přerově, Dluhonská 741. Vlastnické právo přejde na společnost ke dni právních účinků zápisu do katastru nemovitostí.
Kapitál
od 29. 2. 2000 do 1. 9. 2003
Základní kapitál 83 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 12. 1997 do 29. 2. 2000
Základní kapitál 59 700 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 2. 2000 do 1. 9. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 83 200.
od 29. 2. 2000 do 1. 9. 2003
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: pouze se souhlasem valné hromady s předkupním právem pro ostatní akcionáře.
od 17. 12. 1997 do 29. 2. 2000
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 59 700.
od 17. 12. 1997 do 29. 2. 2000
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: pouze se souhlasem valné hromady s předkupním právem pro ostatní akcionáře.
Statutární orgán
od 9. 4. 2003 do 1. 9. 2003
Ing. Miroslav Šuba - předseda představenstva
Olomouc, Václava III 109/10, PSČ 772 00
den vzniku členství: 6. 1. 2003
den vzniku funkce: 6. 1. 2003
od 9. 4. 2003 do 1. 9. 2003
Ing. Jitka Neischlová - místopředseda představenstva
Náklo, 172, PSČ 783 32
den vzniku členství: 6. 1. 2003
den vzniku funkce: 6. 1. 2003
od 9. 4. 2003 do 1. 9. 2003
Ing. Michael Knajbl - člen představenstva
Litovel, Zahradní 1175, PSČ 784 01
den vzniku členství: 6. 1. 2003
od 5. 8. 1999 do 9. 4. 2003
Ing. Miroslav Šuba - předseda představenstva
Olomouc, Václava III č. 10
den vzniku členství: 17. 12. 1997 - 6. 1. 2003
den vzniku funkce: 17. 12. 1997 - 6. 1. 2003
od 17. 12. 1997 do 5. 8. 1999
Ing. Miroslav Šuba - předseda představenstva
Olomouc, Václav II č. 10
od 17. 12. 1997 do 9. 4. 2003
Ing. Jitka Neischlová - místopředseda představenstva
Náklo č. 172,
den vzniku členství: 17. 12. 1997 - 6. 1. 2003
den vzniku funkce: 17. 12. 1997 - 6. 1. 2003
od 17. 12. 1997 do 9. 4. 2003
Ing. Michael Knajbl - člen představenstva
Litovel, Zahradní 1175
den vzniku členství: 17. 12. 1997 - 6. 1. 2003
od 22. 3. 1999 do 1. 9. 2003
Jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti pouze zvolený předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně.
od 17. 12. 1997 do 22. 3. 1999
Jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti pouze zvolený předseda představenstva a místopředseda představenstva.
Dozorčí rada
od 9. 4. 2003 do 1. 9. 2003
Zdeněk Šoustal - předseda
Těšetice, Rataje 60, PSČ 783 46
den vzniku členství: 6. 1. 2003
den vzniku funkce: 6. 1. 2003
od 9. 4. 2003 do 1. 9. 2003
Ing. Josef Knajbl - člen
Náklo, Mezice 3, PSČ 783 32
den vzniku členství: 6. 1. 2003
od 9. 4. 2003 do 1. 9. 2003
Ing. Radomír Šmoldas - člen
Pňovice, 96, PSČ 783 12
den vzniku členství: 6. 1. 2003
od 3. 4. 2002 do 9. 4. 2003
Ing. Helena Kovaříková - člen
Lutín, Na Sídlišti 293
den vzniku členství: 17. 12. 1997 - 6. 1. 2003
od 22. 3. 1999 do 9. 4. 2003
Zdeněk Šoustal - předseda
Těšetice, Rataje č. 60
den vzniku členství: 21. 1. 1999 - 6. 1. 2003
den vzniku funkce: 21. 1. 1999 - 6. 1. 2003
od 17. 12. 1997 do 22. 3. 1999
Marie Hrudníková - předseda
Olomouc, Brněnská 52
od 17. 12. 1997 do 3. 4. 2002
Ing. Helena Tichá - člen
Těšetice, Rataje č. 68
od 17. 12. 1997 do 9. 4. 2003
Mgr. Dana Dvořáková - člen
Olomouc, Stiborova 5
den vzniku členství: 17. 12. 1997 - 6. 1. 2003
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

20. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

Druhé dítě se narodí v době, kdy ještě berete rodičovský příspěvek na prvního potomka nebo krátce po dočerpání dávky. Dostanete na druhé dítě mateřskou? Jak se liší pravidla u zaměstnankyň a podnikatelek?

Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

20. 3. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

Pro cestovatele, kteří často vyjíždějí za hranice, mají pojišťovny celoroční cestovní pojištění. Kolik celoroční cestovní pojistka stojí, co kryje a komu se vyplatí? Poradí náš přehled.

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

19. 3. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

Klienti chtějí zpátky peníze, které naposílali na špatně nastavené investiční pojistky. Po rozhodnutí finančního arbitra zatím pojistné v jednotlivých případech vracely Česká pojišťovna a Axa. Hraje se ale možná o statitisíce pojistek a miliardy korun. Rozhodovat budou soudy.

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

19. 3. 2018 | Jak na to | Jana Poncarová | 1 komentářů

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

Na faktuře za elektřinu nebo zemní plyn můžete objevit podivné poplatky. Například za to, že jste zavolali na zákaznickou linku. Nebo za to, že vám dodavatel poslal opis ztracené smlouvy. Zjistili jsme, co všechno vám dodavatelé naúčtují k ceně energií.

Dieselgate. Než se to promlčí

18. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Dieselgate. Než se to promlčí

Aféra dieselgate: koncern Volkswagen přiznal, že naftové motory vybavoval softwarem zkreslujícím výsledky emisních testů. Letos v září to budou tři roky. A je možné, že kdo si přijde stěžovat později, na toho Volkswagen udělá dlouhý nos: Je to promlčené!

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+152
+
-
2.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-46
+
-
3.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-111
+
-
4.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-133
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-279
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Czech Exchange 2 557,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 618,00 Kč
Sberbank CZ 2 619,00 Kč
Expobank CZ 2 619,30 Kč
Oberbank 2 637,00 Kč
Česká spořitelna 2 661,00 Kč
ČSOB 2 657,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 699,20 Kč
Raiffeisenbank 2 703,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Koupě v bazaru - špatná dobírka
Poradna > Spotřebitelská poradna > Koupě v bazaru - špatná dobírka

Otázka: Dobrý den, přes online bazar jsem zakoupil elektroniku, dohodli jsme se na ceně a prodávající si na balík napsal chybnou sumu na dobírku. Dá se toto soudně vymáhat, když je to chyba prodávajícího? Jedná...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.