Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Kopanina a.s.
IČO: 25479555 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu15. 12. 2003
Datum zániku31. 12. 2016
StavVymazáno
Obchodní firma
od 15. 12. 2003 do 31. 12. 2016

Kopanina a.s.

Sídlo
od 15. 12. 2003 do 7. 12. 2016
Rychnov u Jablonce nad Nisou, Tovární 744
IČO
od 15. 12. 2003 do 31. 12. 2016

25479555

DIČ

CZ25479555

Identifikátor datové schránky:rb9qwrc
Právní forma
od 15. 12. 2003 do 31. 12. 2016
Akciová společnost
Spisová značka1520 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 12. 10. 2015 do 31. 12. 2016
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 12. 10. 2015 do 31. 12. 2016
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 15. 12. 2003 do 22. 8. 2006
- chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb
od 15. 12. 2003 do 22. 8. 2006
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 15. 12. 2003 do 12. 10. 2015
- realitní činnost
od 15. 12. 2003 do 12. 10. 2015
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 15. 12. 2003 do 12. 10. 2015
- velkoobchod
od 15. 12. 2003 do 12. 10. 2015
- zprostředkování obchodu
od 15. 12. 2003 do 12. 10. 2015
- maloobchod použitým zbožím
od 15. 12. 2003 do 12. 10. 2015
- přípravné práce pro stavby
Ostatní skutečnosti
od 2. 9. 2016 do 31. 12. 2016
- Valná hromada společnosti Kopanina a.s. přijala dne 2.9.2016 toto rozhodnutí : "Valná hromada Společnosti 1. určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost CASPER UNION s.r.o., se sídlem na adrese Praha 1, Olivova 948/6, PSČ 11000, IČO: 248 30 801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178350 (dále je n též "Hlavní akcionář"), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále jen též "Akcie"), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 9 0 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví Akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 17. srpna 2016 jejich předložením statutární mu řediteli Společnosti s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s § 265 odst. 1 ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je za psán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 4.753 (čtyř tisíc sedmi set padesáti tří) kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 98,41 % (devadesát osm celých čtyřicet j edna setin procenta) (zaokrouhleně) základního kapitálu a 98,41% (devadesát osm celých čtyřicet jedna setin procenta) (zaokrouhleně) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Obchodní společnost CASPER UNION s.r.o., je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu. 2. Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveř ejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu"). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 5 339 Kč (pět tisíc tři sta třicet devět korun českých) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (deset tisíc korun českých). Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 1314-94/2016 ze dne 17. srpna 2016, který vypracoval znalecký ústav, obchodní společnost APOGEO Esteem, a.s., IČO: 261 03 451, se sídlem na adrese Rohanské nábřeží 671/15, Ka rlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15572. Posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 28. července 2016. Ve V souhrnné a výrokové části uvedeného znaleckého posudku číslo 1314-94/2016 j e uvedeno: "Souhrnná zpráva ke znaleckému posudku č. 1314-94/2016 Předmět a účel znaleckého posudku Tento znalecký posudek byl vypracován za účelem stanovení hodnoty akcií emitovaných společností Kopanina a.s., IČ: 254 79 555, se sídlem Tovární 744, Rychnov u Jablonce nad Nisou, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd íl B, vložka 1520 (dále také jako "Společnost") podle ustanovení § 376 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, a to pro účely doložení přiměřenosti výše protiplnění pro menšinové akcionáře společnosti Kopanina a.s. Zhotovitel Znalecký posudek zpracoval znalecký ústav APOGEO Esteem, a.s. se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8, IČ: 261 03 451, jmenovaný znaleckým ústavem na základě žádosti a v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlum očnících, a ustanovením § 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Rozhodné datum Za rozhodné datum stanovení hodnoty akcií Společnosti bylo Zadavatelem tohoto znaleckého posudku stanoveno datum 28. července 2016. Závěr Na základě použitých podkladů a předpokladů uvedených v tomto znaleckém posudku byla hodnota akcií emitovaných společnosti Kopanina a.s., IČ: 254 79 555, se sídlem Tovární 744, Rychnov u Jablonce nad Nisou, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským s oudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1520, stanovena ve výši: 5 339 Kč/ 1 akcii (pět tisíc tři sta třicet devět korun českých na jednu akcii). Zhotovitel považuje výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši 5 339 Kč (pět tisíc tři sta třicet devět korun českých) za jednu akcii, dle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích pro účely vy pořádání minoritních akcionářů společnosti Kopanina a.s. při výkupu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající závěru Zhotovitelem provedené oceňovací analýzy. Datum vypracování znaleckého posudku Znalecký posudek byl vyhotoven k datu 17. 8. 2016. Závěrečný výrok Na základě použitých podkladů a předpokladů uvedených v tomto znaleckém posudku jsme dospěli k závěru, že hodnota akcií emitovaných společností Kopanina a.s., IČ: 254 79 555, se sídlem Tovární 744, Rychnov u Jablonce nad Nisou, zapsané v obchodním rejstří ku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1520, činí k datu ocenění 28.7.2016 částku: 5 339 Kč/ 1 akcii (pět tisíc tři sta třicet devět korun českých na jednu akcii). Zhotovitel považuje výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši 5 339 Kč (pět tisíc tři sta třicet devět korun českých) za jednu akcii, dle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích pro účely vy pořádání minoritních akcionářů společnosti Kopanina a.s. při výkupu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající závěru Zhotovitelem provedené oceňovací analýzy. 3. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodní společnosti Roklen360 a.s., IČO: 607 32 075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soud u v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen "Roklen360 a.s."), jakožto pověřené osobě dle § 378 ZOK. Hlavní akcionář osvědčil předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění před konáním řádné valné hromady potvrzením obchodní společnosti Rok len360 a.s. 4. Informuje, že veřejná listina - stejnopis notářského zápisu, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady ze dne 2. září 2016, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to po předchozím tele fonickém nebo emailovém objednání v pracovních dnech, v době od 9.00 hod. do 14.00 hod. Objednávku termínu nahlédnutí je třeba předem dojednat se Společností - telefonní číslo: 224 221 312, e-mail: milan.novotny@casper.cz. 5. Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby uvedené v § 378 ZOK, obchodní společnosti Roklen360 a.s., která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dnů po předložení Akcií. Akcionářům Společnosti, kteří předloží akcie na jméno, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů, nebo v předávacím pro tokolu podepsaným při předání Akcií akcionářem Společnosti. 6. Stanoví, že Akcie se předkládají v souladu s § 387 odst. 1 ZOK do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, obchodní společnosti Roklen360 a.s., a to v pracovních dnech, v době od 9 (devíti) hodin do 16 (šestnácti) hodin. Z mocněnce je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na telefonním čísle 236 071 600. 7. Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry zmocněnci Společnosti do 1 (jednoho) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností v délce minimálně 15 (patnácti) dnů, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 ZOK věty první. Obchodní společnost Roklen360 a.s. poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik z ástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 2 ZOK). 8. Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s § 387 odst. 3 ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s § 387 odst. 4 ZOK bez zbytečného odkl adu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.
od 22. 8. 2006 do 22. 8. 2006
- Městským úřadem - živnostenským úřadem v Jablonci nad Nisou, byly společnosti rozhodnutími ze dne 31.5.2006, vydanými pod čj.: 5837/2006/SPR/ŽÚ/K 350402-19383 a 5838/2006/SPR/ŽÚ/K 350402-19381, zrušeny živnostenské listy na předměty podnikání Chov domácíc h a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb a Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví.
Kapitál
od 15. 12. 2003 do 31. 12. 2016
Základní kapitál 48 300 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 10. 2015 do 31. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 830.
od 12. 10. 2015 do 31. 12. 2016
S akciemi jsou spojena práva a povinnosti uvedené ve stanovách společnosti. Akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem správní rady.
od 15. 12. 2003 do 12. 10. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 4 830.
od 15. 12. 2003 do 12. 10. 2015
neregistrované v listinné podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 19. 10. 2015 do 31. 12. 2016
Bc. ANDREJ IVAŠKOVIČ - statutární ředitel
Praha - Zličín, Věstonická, PSČ 155 21
den vzniku funkce: 12. 10. 2015
od 12. 6. 2015 do 12. 10. 2015
ANDREJ IVAŠKOVIČ - předseda představenstva
Praha - Zličín, Věstonická, PSČ 155 21
den vzniku členství: 29. 4. 2015 - 12. 10. 2015
den vzniku funkce: 29. 4. 2015 - 12. 10. 2015
od 20. 5. 2015 do 12. 6. 2015
ANDREJ IVAŠKOVIČ - předseda představenstva
Praha 5 - Zličín, Věstonická, PSČ 155 21
den vzniku členství: 29. 4. 2015
den vzniku funkce: 29. 4. 2015
od 20. 5. 2015 do 12. 10. 2015
MILAN NOVOTNÝ - místopředseda představenstva
Benátky nad Jizerou - Benátky nad Jizerou II, Platanová, PSČ 294 71
den vzniku členství: 29. 4. 2015 - 12. 10. 2015
den vzniku funkce: 29. 4. 2015 - 12. 10. 2015
od 20. 5. 2015 do 12. 10. 2015
VERONIKA ŠEDIVÁ - člen představenstva
Plzeň - Severní Předměstí, alej Svobody, PSČ 323 00
den vzniku členství: 29. 4. 2015 - 12. 10. 2015
od 1. 10. 2013 do 20. 5. 2015
Ing. ZBYNĚK JELÍNEK - předseda představenstva
Hodkovice nad Mohelkou - Jílové, , PSČ 463 42
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 29. 4. 2015
den vzniku funkce: 28. 6. 2013 - 29. 4. 2015
od 1. 10. 2013 do 20. 5. 2015
VRATISLAV MÜLLER - místopředseda představenstva
Jenišovice, , PSČ 468 33
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 29. 4. 2015
den vzniku funkce: 28. 6. 2013 - 29. 4. 2015
od 1. 10. 2013 do 20. 5. 2015
FRANTIŠEK WÁGNER - člen představenstva
Hodkovice nad Mohelkou - Jílové, , PSČ 463 42
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 29. 4. 2015
od 23. 2. 2009 do 1. 10. 2013
Ing. Zbyněk Jelínek - předseda představenstva
Liberec 25, Kašparova 590, PSČ 463 12
den vzniku členství: 30. 5. 2008 - 28. 6. 2013
den vzniku funkce: 30. 6. 2008 - 28. 6. 2013
od 23. 2. 2009 do 1. 10. 2013
Vratislav Müller - místopředseda představenstva
Jenišovice, 130, PSČ 468 33
den vzniku členství: 30. 5. 2008 - 28. 6. 2013
den vzniku funkce: 30. 6. 2008 - 28. 6. 2013
od 23. 2. 2009 do 1. 10. 2013
Jana Součková - člen představenstva
Frýdštejn - Sestroňovice, 6, PSČ 463 42
den vzniku členství: 30. 5. 2008 - 28. 6. 2013
od 15. 12. 2003 do 23. 2. 2009
ing. Zbyněk Jelínek - předseda představenstva
Liberec 25, Kašparova 590
den vzniku členství: 15. 12. 2003 - 30. 5. 2008
den vzniku funkce: 15. 12. 2003 - 30. 6. 2008
od 15. 12. 2003 do 23. 2. 2009
Vratislav Müller - místopředseda představenstva
Jenišovice, 130, PSČ 468 33
den vzniku členství: 15. 12. 2003 - 30. 5. 2008
den vzniku funkce: 15. 12. 2003 - 30. 6. 2008
od 15. 12. 2003 do 23. 2. 2009
Jana Součková - člen představenstva
Frýdštejn, Sestroňovice 6, PSČ 463 42
den vzniku členství: 15. 12. 2003 - 30. 5. 2008
od 12. 10. 2015 do 31. 12. 2016
Společnost zastupuje ve všech záležitostech statutární ředitel.
od 15. 12. 2003 do 12. 10. 2015
Jménem společnosti jedná navenek představenstvo společnosti,a to buď předseda představenstva samostatně,nebo dva jiní členové představenstva společně. Za společnost je oprávněn jednat samostatně též každý člen představenstva,pokud je k tomu představenstvem zmocněn.Za společnost mohou jednat i další osoby zmocněné k tomu představenstvem. Podepisování jménem společnosti se děje tak,že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva.
Správní rada
od 19. 10. 2015 do 31. 12. 2016
ANDREJ IVAŠKOVIČ - předseda správní rady
Praha - Zličín, Věstonická, PSČ 155 21
den vzniku členství: 12. 10. 2015
den vzniku funkce: 12. 10. 2015
od 12. 10. 2015 do 19. 10. 2015
ANDREJ IVAŠKOVIČ - člen správní rady
Praha - Zličín, Věstonická, PSČ 155 21
den vzniku členství: 12. 10. 2015
Dozorčí rada
od 18. 6. 2015 do 12. 10. 2015
ZBYNĚK JELÍNEK - předseda dozorčí rady
Hodkovice nad Mohelkou - Jílové, , PSČ 463 42
den vzniku členství: 29. 4. 2015 - 12. 10. 2015
den vzniku funkce: 20. 5. 2015 - 12. 10. 2015
od 18. 6. 2015 do 12. 10. 2015
IRENA BLÁHOVÁ - místopředseda dozorčí rady
Frýdštejn - Kaškovice, , PSČ 463 42
den vzniku členství: 29. 4. 2015 - 12. 10. 2015
den vzniku funkce: 20. 5. 2015 - 12. 10. 2015
od 18. 6. 2015 do 12. 10. 2015
VRATISLAV MÜLLER - člen dozorčí rady
Jenišovice, , PSČ 468 33
den vzniku členství: 29. 4. 2015 - 12. 10. 2015
od 1. 10. 2013 do 18. 6. 2015
IRENA BLÁHOVÁ - předseda dozorčí rody
Frýdštejn - Kaškovice, , PSČ 463 42
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 29. 4. 2015
den vzniku funkce: 28. 6. 2013 - 29. 4. 2015
od 1. 10. 2013 do 18. 6. 2015
VLASTISLAV HOLUB - místopředseda dozorčí rady
Hodkovice nad Mohelkou, Pražská, PSČ 463 42
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 29. 4. 2015
den vzniku funkce: 28. 6. 2013 - 29. 4. 2015
od 1. 10. 2013 do 18. 6. 2015
FRANTIŠEK MUSIL - člen dozorčí rady
Hodkovice nad Mohelkou, Pelíkovická, PSČ 463 42
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 29. 4. 2015
od 23. 2. 2009 do 1. 10. 2013
Irena Bláhová - předseda dozorčí rady
Frýdštejn - Kaškovice, 3, PSČ 463 42
den vzniku členství: 30. 5. 2008 - 28. 6. 2013
den vzniku funkce: 1. 7. 2008 - 28. 6. 2013
od 23. 2. 2009 do 1. 10. 2013
František Musil - místopředseda dozorčí rady
Hodkovice nad Mohelkou, Pelíkovická 535, PSČ 463 42
den vzniku členství: 30. 5. 2008 - 28. 6. 2013
den vzniku funkce: 1. 7. 2008 - 28. 6. 2013
od 23. 2. 2009 do 1. 10. 2013
Vlastislav Holub - člen dozorčí rady
Liberec 1, Sokolská 755/47, PSČ 460 01
den vzniku členství: 30. 5. 2008 - 28. 6. 2013
od 15. 12. 2003 do 23. 2. 2009
František Musil - předseda
Hodkovice nad Mohelkou, Pelíkovická 535, PSČ 463 42
den vzniku členství: 15. 12. 2003 - 30. 5. 2008
den vzniku funkce: 15. 12. 2003 - 1. 7. 2008
od 15. 12. 2003 do 23. 2. 2009
Irena Bláhová - místopředseda
Frýdštejn, Kaškovice 3, PSČ 463 42
den vzniku členství: 15. 12. 2003 - 30. 5. 2008
den vzniku funkce: 15. 12. 2003 - 1. 7. 2008
od 15. 12. 2003 do 23. 2. 2009
Vlastislav Holub - člen
Liberec 1, Sokolská 755/47, PSČ 460 01
den vzniku členství: 15. 12. 2003 - 30. 5. 2008
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 1 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 743,90 Kč
ČSOB 2 743,90 Kč
Expobank CZ 2 749,10 Kč
Komerční banka 2 752,03 Kč
Česká spořitelna 2 768,00 Kč
Raiffeisenbank 2 796,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 809,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 778 436 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+124
+
-
2.Jaroslav  Beck

Jaroslav Beck

- hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

+6
+
-
3.Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

-104
+
-
4.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-142
+
-
5.Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-206
+
-

Články na Heroine.cz

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Už dávno neplatí, že autorská móda přímo od návrháře musí být drahá, a zároveň pro ženy...více

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Můžu si sama sebe užít? Můžu. Chci o tom mluvit? Chci, nebo možná nechci. Musím o tom...více

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Lenka Krákorová je zdravá devětatřicetiletá žena, která dělá práci snů na manažerské pozici....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services