Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

KM - PRONA, a.s.
IČO: 25479733

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu8. 12. 2003
Obchodní firma
od 8. 12. 2003

KM - PRONA, a.s.

Sídlo
od 15. 1. 2011 do 7. 11. 2016
Rynoltice, 215, PSČ 463 55
od 8. 12. 2003 do 15. 1. 2011
Brniště, 95, PSČ 471 29
IČO
od 8. 12. 2003

25479733

DIČ

CZ25479733

Identifikátor datové schránky:6shesks
Právní forma
od 8. 12. 2003
Akciová společnost
Spisová značka1523 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 19. 8. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 19. 8. 2014
- Plnění nádob plyny
od 19. 8. 2014
- Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot
od 19. 8. 2014
- Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
od 19. 8. 2014
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 9. 12. 2013
- zemědělská výroba
od 8. 12. 2003 do 19. 8. 2014
- realitní činnost
od 8. 12. 2003 do 19. 8. 2014
- reklamní činnost a marketing
od 8. 12. 2003 do 19. 8. 2014
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 8. 12. 2003 do 19. 8. 2014
- nákup,prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu,prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod
od 8. 12. 2003 do 19. 8. 2014
- silniční motorová doprava nákladní
od 8. 12. 2003 do 19. 8. 2014
- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné,oxidující,extrémně hořlavé, vysoce toxické,toxické,karcinogenní,mutagenní,toxické pro reprodukci,nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických př ípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
od 8. 12. 2003 do 19. 8. 2014
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 8. 12. 2003 do 19. 8. 2014
- velkoobchod
od 8. 12. 2003 do 19. 8. 2014
- maloobchod se smíšeným zbožím
od 8. 12. 2003 do 19. 8. 2014
- specializovaný maloobchod
od 8. 12. 2003 do 19. 8. 2014
- maloobchod tabákovými výrobky
Ostatní skutečnosti
od 9. 9. 2020
- V důsledku realizace vnitrostátní fúze sloučením došlo k zániku společnosti ETK čerpací stanice s.r.o., se sídlem zapsaným v obchodním rejstříku na adrese č.p. 215, 463 53 Rynoltice, IČ 087 95 185, a k přechodu jmění zanikající společnosti na nástupnick ou společnost KM PRONA, a.s. se sídlem č.p. 215, 463 53 Rynoltice, IČ 254 79 733.
od 22. 6. 2019
- V důsledku realizace vnitrostátní fúze sloučením došlo k zániku společnosti CSKM PRONA s.r.o. se sídlem č.p. 215, 463 53 Rynoltice, IČ 077 33 917 a k přechodu jmění zanikající společnosti na nástupnickou společnost KM PRONA, a.s. se sídlem č.p. 215, 4 63 53 Rynoltice, IČ 254 79 733.
od 28. 9. 2016
- S účinností dnem zápisu štěpení akcie společnosti, tj. jediné kmenové zaknihované akcie na jméno o jmenovité hodnotě 147.000.000,- Kč ( jedno sto čtyřicet sedm milionů korun českých) na pět (5) kmenových zaknihovaných akcií na jméno, každé o jmenovité hod notě 29.400.000,- Kč ( dvacet devět milionů čtyři sta tisíc korun českých), do obchodního rejstříku, rozhodl jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady dne 26.9.2016 o snížení základního kapitálu ve společnosti KM PRONA, a.s. takto: - za účelem uvolnění peněžních prostředků do kapitálových fondů společnosti, se základní kapitál společnosti KM PRONA, a.s. výši 147.000.000,- Kč ( jedno sto čtyřicet sedm milionů korun českých) se snižuje o částku 145.000.000,- Kč ( jedno sto čtyřicet p ět milionů korun českých) na částku 2.000.000,- Kč ( dva miliony korun českých), a to z těchto důvodů: trvalý přebytek finančních prostředků, neefektivita vysokého základního kapitálu společnosti a skutečnost, že pro společnost není nutné mít vysoký zákla dní kapitál, - částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude převedena do ostatních kapitálových fondů společnosti, částka odpovídající snížení základního kapitálu tudíž nebude vyplacena akcionáři, - snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno proporcionálním snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, a to tak, že jmenovitá hodnota každé akcie ve společnosti, dosud o jmenovité hodnotě 29.400.000,- Kč ( dvacet devět milionů čtyř i sta tisíc korun českých) se snižuje o 29.000.000,- Kč ( dvacet devět milionů korun českých) na jmenovitou hodnotu 400.000,- Kč ( čtyři sta tisíc korun českých), - protože akcie společnosti jsou vydány jako akcie zaknihované ( v dematerializované podobě), neurčuje se lhůta pro předložení akcií k výměně. Statutární orgán společnosti je povinen podat centrálnímu depozitáři příkaz k provedení snížení jmenovité hodnot y akcií.
od 19. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 19. 8. 2014 do 8. 2. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 19. 8. 2014 do 8. 2. 2017
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 9. 12. 2013
- Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 20.12.2012 uzavřené mezi společností KM - PRONA, a.s., IČ: 25479733 jako prodávající a společností KM - PRONA Transport, s.r.o., IČ: 22793844 jako kupující byla prodána část podniku společnosti KM - PRONA, a.s. označená jako Divize Transport, která představuje samostatnou organizační složku společnosti KM - PRONA, a.s. ve smyslu ust. § 487 obchodního zákoníku, společnosti KM - PRONA Transport, s.r.o.
od 3. 3. 2005 do 29. 6. 2005
- Jediný akcionář v působnosti mimořádné valné hromady společnosti dne 19.12.2003.: a) rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem o částku 145.000.000,- Kč, tj. slovy jednostočtyřicetpětmilionů korun českých, a to ze stávajících 2.000.000,- Kč, tj. slovy dvoumilionů korun českých, takže základní kapitál společn osti po tomto zvýšení bude činit 147.000.000,- Kč, tj. slovy jednostočtyřicetsedmmilionů korun českých, b) určil, že na toto zvýšení základního kapitálu bude vydáno 145 (slovy jednostočtyřicetpět) kusů nových akcií, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých). Akcie budou v listinné podobě, nebudou regi strovanými cennými papíry. Jmenovitá hodnota jedné a každé upisované akcie s pořadovým číslem 201 až 345 bude shodná s emisním kursem ve výši 1.000.000,- Kč. Emisní kurs se splácí pouze nepeněžitým vkladem, práva spojená s akciemi jsou stejná jako práva s pojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií nikterak dotčena. Určuje se, že upisování akcií nad tuto částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) schválil nepeněžitý vklad ve výši 145.000.000,- Kč, jehož předmětem je část podniku ve vlastnictví Vladimíra Minaříka, r.č. xxxx, podnikající pod názvem Vladimír Minařík-KM PRONA, IČ: 445 49 482, místem podnikání Mimoň, Nádražní 115/V, jako soub or hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, včetně zaměstnanců a s tím souvisejících práv a povinností mající charakter samostatné organizační složky ve smyslu § 487 Obch. zákoníku, která je v souladu s ustanovením § 59 odst. 5 Obchodního zákoníku. K uvedené části podniku dále dle § 5 Obchodního zákoníku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit, tak jak je část podniku definována ve znale ckém posudku znaleckého ústavu YBN CONSULT - Znalecký ústav s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 1, Praha 1, č. znaleckého posudku 1525/2003 ze dne 16.12.2003. Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka Liberec usnesením ze dne 11. prosince 2003 pod č.j. Nc 77/2003-13, které nabylo právní moci dne 12.12.2003, rozhodl podle ustanovení § 59 odst. 3 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník tak, že jmenoval společnost YB N CONSULT- Znalecký ústav, s.r.o., znalecký ústav z oboru ekonomika, k podání písemného znaleckého posudku o stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu - části podniku Vladimíra Minaříka, podnikajícího pod názvem Vladimír Minařík- KM-PRONA, místem podnikání Mi moň, Nádražní 115/V, IČ 445 49 482, kterým bude zvýšen základní kapitál společnosti KM-PRONA, a.s. upsáním nových akcií. Tento soudem jmenovaný znalec zpracoval znalecký posudek vedený pod č. 1525/2003 ze dne 16.12.2003, který ocenil část podniku, která je předmětem vkladu do základního kapitálu, na částku 148.257.000,- Kč. tj. slovy jednostočtyřicetosmmilionůdvěstěpadesáts edmtisíc korun českých. Část hodnoty části podniku ve výši 3.257.000,- Kč tj. slovy třimilionydvěstěpadesátsedmtisíc korun českých, převyšující částku 145.000.000,- Kč, o níž se zvyšuje základní kapitál, bude převedena do rezervního fondu společnosti jako příplatek nad emisní kurs akcií, d) určil, že upisované akcie v počtu 145 kusů budou nabídnuty předem určenému zájemci panu Vladimíru Minaříkovi, r.č. xxxx, bytem Brniště 95, okr. Česká Lípa, podnikající pod názvem Vladimír Minařík- KM PRONA, IČ 445 49 482, místem podnikání Mimoň, Nádražní 115/V. Místem pro upisování akcií jsou kanceláře v sídle společnosti KM-PRONA, a.s. v době od 9.00 hod. do 16.00 hod. během lhůty k upisování. Lhůta pro upsání akcií bude činit 30 (slovy třicet) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci na jeho adresu spolu s oznámením, že byl podán návrh na zápis usnesení rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem - pobočka Liberec a že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 zák. č. 51 3/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Představenstvo zašle tomuto předem určenému zájemci doporučený dopis - oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií do tří dnů ode dne, kdy bude návrh na zápis usnesení rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu podán do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem - pobočka Liberec. Jiné upisování akcií je nepřípustné. Vkladatel Vladimír Minařík je povinen do tří dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií uzavřít smlouvu o vkladu části podniku, obsahující písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a dále v této lhůtě předat část podniku specifikovaného výš e jako předmět nepeněžitého vkladu. Uzavřením smlouvy o vkladu části podniku a předáním části podniku bude nepeněžitý vklad splacen. e) pověřil představenstvo ke všem právním úkonům požadovaným obchodním zákoníkem pro podání návrhu na zápis navýšeného základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 8. 2. 2017
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno err %.
od 29. 6. 2005 do 8. 2. 2017
Základní kapitál 147 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 12. 2003 do 29. 6. 2005
Základní kapitál 2 000 000 Kč
od 8. 2. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5 v zaknihované podobě.
od 8. 2. 2017
Akcie jsou bez zvláštních práv a povinností.
od 28. 9. 2016 do 28. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 v zaknihované podobě.
od 28. 9. 2016 do 28. 9. 2016
Akcie je bez zvláštních práv a povinností
od 28. 9. 2016 do 8. 2. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5 v zaknihované podobě.
od 28. 9. 2016 do 8. 2. 2017
Akcie jsou bez zvláštních práv a povinností.
od 19. 8. 2014 do 28. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno 10 000 000, počet akcií: 14 v zaknihované podobě.
od 19. 8. 2014 do 28. 9. 2016
Akcie jsou bez zvláštních práv a povinností
od 19. 8. 2014 do 28. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 7 v zaknihované podobě.
od 19. 8. 2014 do 28. 9. 2016
Akcie jsou bez zvláštních práv a povinností
od 29. 6. 2005 do 19. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 200 v listinné podobě.
od 29. 6. 2005 do 19. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 145 v listinné podobě.
od 17. 9. 2004 do 29. 6. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 200.
od 17. 9. 2004 do 29. 6. 2005
podoba: listinné
od 8. 12. 2003 do 17. 9. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 200.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 29. 9. 2017
VLADIMÍR MINAŘÍK - statutární ředitel
Liberec - Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Kunratická, PSČ 463 11
den vzniku funkce: 28. 9. 2016
od 28. 9. 2016 do 29. 9. 2017
VLADIMÍR MINAŘÍK - statutární ředitel
Brniště, , PSČ 471 29
den vzniku funkce: 28. 9. 2016
od 6. 8. 2014 do 28. 9. 2016
VLADIMÍR MINAŘÍK - předseda představenstva
Brniště, , PSČ 471 29
den vzniku členství: 23. 9. 2011
den vzniku funkce: 23. 9. 2011
od 26. 10. 2011 do 6. 8. 2014
Vladimír Minařík - předseda představenstva
Brniště, 95, PSČ 471 29
den vzniku členství: 23. 9. 2011
den vzniku funkce: 23. 9. 2011
od 8. 12. 2003 do 26. 10. 2011
Vladimír Minařík - předseda představenstva
Brniště, 95
den vzniku členství: 8. 12. 2003 - 8. 3. 2009
den vzniku funkce: 8. 12. 2003 - 8. 3. 2009
od 8. 12. 2003 do 26. 10. 2011
Zdenka Vítková - člen představenstva
Jablonné v Podještědí, Sadová 510
den vzniku členství: 8. 12. 2003 - 8. 3. 2009
od 8. 12. 2003 do 26. 10. 2011
Martin Kulíšek - člen představenstva
Kleneč, 185
den vzniku členství: 8. 12. 2003 - 8. 3. 2009
od 28. 9. 2016
Společnost zastupuje vůči třetím osobám statutární ředitel a to vždy samostatně.
od 19. 8. 2014 do 28. 9. 2016
Společnost zastupuje vůči třetím osobám předseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost provádí tak, k že vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí předseda představenstva svůj vlastnoruční podpis.
od 26. 10. 2011 do 19. 8. 2014
Za společnost jedná a společnost zavazuje předseda představenstva samostatně. Za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně vždy s připojením obchodní firmy společnosti.
od 8. 12. 2003 do 26. 10. 2011
Za společnost jednají a společnost zavazují předseda představenstva samostatně nebo nejméně dva členové představenstva společně.Za společnost podepisují předseda představenstva samostatně nebo nejméně dva členové představenstva společně vždy s připojením obchodní firmy společnosti.
Správní rada
od 29. 9. 2017
VLADIMÍR MINAŘÍK - předseda správní rady
Liberec - Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Kunratická, PSČ 463 11
den vzniku členství: 28. 9. 2016
den vzniku funkce: 28. 9. 2016
od 28. 9. 2016 do 29. 9. 2017
VLADIMÍR MINAŘÍK - předseda správní rady
Brniště, , PSČ 471 29
den vzniku členství: 28. 9. 2016
den vzniku funkce: 28. 9. 2016
Dozorčí rada
od 19. 8. 2014 do 28. 9. 2016
MIROSLAV KOUBEK - předseda dozorčí rady
Česká Lípa, Jižní, PSČ 470 01
den vzniku členství: 23. 9. 2011
den vzniku funkce: 23. 9. 2011
od 19. 8. 2014 do 28. 9. 2016
Ing. ROBERT VÍTEK - člen dozorčí rady
Liberec - Liberec XVIII-Karlinky, Strakonická, PSČ 460 10
den vzniku členství: 23. 9. 2011
od 19. 8. 2014 do 28. 9. 2016
Ing. MARTIN KULÍŠEK - člen dozorčí rady
Kleneč, Pod Hlaváčkem, PSČ 413 01
den vzniku členství: 23. 9. 2011
od 26. 10. 2011 do 19. 8. 2014
Miroslav Koubek - předseda dozorčí rady
Česká Lípa, Komenského 2989, PSČ 470 01
den vzniku členství: 23. 9. 2011
den vzniku funkce: 23. 9. 2011
od 26. 10. 2011 do 19. 8. 2014
Ing. Robert Vítek - člen dozorčí rady
Liberec - Karlinky, Strakonická 143, PSČ 460 10
den vzniku členství: 23. 9. 2011
od 26. 10. 2011 do 19. 8. 2014
Ing. Martin Kulíšek - člen dozorčí rady
Kleneč, 185, PSČ 412 01
den vzniku členství: 23. 9. 2011
od 21. 4. 2006 do 26. 10. 2011
ing. Robert Vítek - člen dozorčí rady
Liberec - Kristiánov, Tyršova 513/15, PSČ 460 01
den vzniku členství: 29. 3. 2006 - 29. 6. 2011
od 21. 4. 2006 do 26. 10. 2011
Marek Tomíček - člen dozorčí rady
Česká Lípa, Jižní 1820, PSČ 471 29
den vzniku členství: 29. 3. 2006 - 29. 6. 2011
od 8. 12. 2003 do 21. 4. 2006
Olga Kopecká - člen dozorčí rady
Stráž pod Ralskem, Mimoňská 289
den vzniku členství: 8. 12. 2003 - 29. 3. 2006
od 8. 12. 2003 do 21. 4. 2006
Zdeněk Kopecký - člen dozorčí rady
Stráž pod Ralskem, Mimoňská 289
den vzniku členství: 8. 12. 2003 - 29. 3. 2006
od 8. 12. 2003 do 26. 10. 2011
Miroslav Koubek - předseda dozorčí rady
Česká Lípa, Komenského 2989
den vzniku členství: 8. 12. 2003 - 8. 3. 2009
den vzniku funkce: 8. 12. 2003 - 8. 3. 2009
Akcionáři
od 15. 11. 2018
KM - PRONA holding s.r.o., IČO: 07204825
Rynoltice, , PSČ 463 53
od 29. 9. 2017 do 15. 11. 2018
VLADIMÍR MINAŘÍK
Liberec - Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Kunratická, PSČ 463 11
od 29. 9. 2017 do 15. 11. 2018
-
od 21. 8. 2014 do 29. 9. 2017
VLADIMÍR MINAŘÍK
Brniště, , PSČ 471 29
od 21. 8. 2014 do 29. 9. 2017
-
od 19. 8. 2014 do 21. 8. 2014
VLADIMÍR MINAŘÍK
Brniště, , PSČ 471 29
od 19. 8. 2014 do 21. 8. 2014
-
od 6. 8. 2014 do 19. 8. 2014
VLADIMÍR MINAŘÍK
Brniště, , PSČ 471 29
od 17. 9. 2004 do 6. 8. 2014
Vladimír Minařík
Brniště, 95
Hodnocení firmy
+213
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 1 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 743,90 Kč
ČSOB 2 743,90 Kč
Expobank CZ 2 749,10 Kč
Komerční banka 2 752,03 Kč
Česká spořitelna 2 768,00 Kč
Raiffeisenbank 2 796,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 809,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 778 436 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaroslav  Beck

Jaroslav Beck

- hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

+6
+
-
2.Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

-141
+
-
3.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-181
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-197
+
-
5.Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-516
+
-

Články na Heroine.cz

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Už dávno neplatí, že autorská móda přímo od návrháře musí být drahá, a zároveň pro ženy...více

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Můžu si sama sebe užít? Můžu. Chci o tom mluvit? Chci, nebo možná nechci. Musím o tom...více

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Lenka Krákorová je zdravá devětatřicetiletá žena, která dělá práci snů na manažerské pozici....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services