Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

PROPERTY PLUS, a.s.
IČO: 25539965

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu24. 9. 1998
Obchodní firma
od 24. 9. 1998

PROPERTY PLUS, a.s.

Sídlo
od 13. 7. 2016 do 4. 5. 2019
Brno, Mezírka , PSČ 602 00
od 3. 3. 2016 do 13. 7. 2016
Brno, Mezírka , PSČ 602 00
od 4. 2. 2002 do 3. 3. 2016
Brno, Mezírka 1, čp.775, PSČ 602 00
od 24. 9. 1998 do 4. 2. 2002
Brno, Mezírka 1, PSČ 602 00
IČO
od 24. 9. 1998

25539965

DIČ

CZ25539965

Identifikátor datové schránky:9hqfusi
Právní forma
od 24. 9. 1998
Akciová společnost
Spisová značka2773 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 9. 6. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 24. 9. 1998 do 9. 6. 2014
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 24. 9. 1998 do 9. 6. 2014
- zprostředkovatelská činnost
od 24. 9. 1998 do 9. 6. 2014
- činnost organizačních a ekonomických poradců
Ostatní skutečnosti
od 1. 1. 2017
- Na společnost PROPERTY PLUS, a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti OV Real, a.s., se sídlem Lysická 349/7, Ivanovice, 621 00 Brno, IČ: 262 51 205, a to podle Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 10. 11. 2016. Rozhodný den: 01. 01. 2017.
od 3. 3. 2016 do 15. 7. 2016
- Valná hromada společnosti PROPERTY PLUS, a.s. rozhodla dne 03.03.2016 o snížení základního kapitálu takto: a) důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti je jednak úhrada vzniklé ztráty, vykázané v účetní závěrce za rok 2015, jednak skutečnost, že společnost vzhledem ke své dosavadní činnosti a zamýšlené budoucí strategii nepotřebuje základní kapi tál v dosavadní výši; b) rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení: základní kapitál společnosti PROPERTY PLUS, a.s. bude snížen, dle ustanovení § 532 odst. (1) písm. b) Zákona o obchodních korporacích o pevnou částku, a to o částku 149.000.000,- Kč (jedno sto čtyřicet de vět milionů korun českých) (rozsah navrhovaného snížení), tedy ze stávajících 151.000.000,- Kč (jedno sto padesát jedna milionů korun českých), na novou výši 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých), a to úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejné ho návrhu smlouvy (způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu); c) způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: s částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti PROPERTY PLUS, a.s. ve výši 149.000.000,- Kč (jedno sto čtyřicet devět milionů korun českých) bude naloženo takto: (i) v rozsahu částky ve výši 142.049.000,- Kč (jedno sto čtyřicet dva milionů čtyřicet devět tisíc korun českých), bude použita na úhradu ztrát společnosti účtovaných na účtu Neuhrazená ztráta minulých let, (ii) v rozsahu částky ve výši 6.951.000,- Kč (šest milionů devět set padesát jedna tisíc korun českých), bude zaúčtována na účet Ostatní kapitálové fondy; d) výše úplaty: základní kapitál se snižuje úplatným vzetím akcií z oběhu s tím, že na základě návrhu představenstva společnosti PROPERTY PLUS, a.s. je výše této úplaty stanovena takto: (i) ve výši 41.000,- Kč (čtyřicet jedna tisíc korun českých) na jednu (1) kmenovou akcii ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), (ii) ve výši 410,- Kč (čtyři sta deset korun českých) na jednu (1) kmenovou akcii ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Výše úplaty byla představ enstvem stanovena na základě znaleckého posudku č.155-004/2016 ze dne 19.02.2016, zpracovaného Doc. Ing. Pavlem Legátem, CSc., Urbánkova 24, 624 00 Brno, znalcem jmenovaným Ministerstvem spravedlnosti ČR pod M 1665/2000; e) veřejný návrh smlouvy a lhůta pro předložení akcií: veřejný návrh smlouvy na odkoupení akcií bude uveřejněn způsobem stanoveným Zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti PROPERTY PLUS, a.s. pro svolání valné hromady, a to nejpozději do 3 0 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti PROPERTY PLUS, a.s. do obchodního rejstříku. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy bude nejméně třicet dnů ode dne jeho uveřejnění. Lhůta pro předložení akcií bude či nit tři (3) měsíce ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. Kupní cena za akcie, které budou vzaty z oběhu, bude splatná nejpozději do tří měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. Souhlas valné hromady s nabytím vlastních akcií: Valná h romada společnosti PROPERTY PLUS, a.s. uděluje souhlas s nabytím vlastních akcií o jmenovité hodnotě rovnající se rozsahu snížení základního kapitálu, tedy v celkové jmenovité hodnotě 149.000.000,- Kč (jedno sto čtyřicet devět milionů korun českých), za s tanovenou výši úplaty. Snížením základního kapitálu Společnosti nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů Společnosti a nebudou naplněny podmínky ustanovení § 518 odst. (3) Zákona o obchodních korporacích.
od 9. 6. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 9. 6. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 9. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 1. 4. 2003 do 25. 9. 2003
- Společnost se řídí stanovami, upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady, konané dne 2.10.2002.
od 23. 11. 2000 do 1. 2. 2001
- Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne 4.10.2000 o záměru zvýšit základní jmění:
od 23. 11. 2000 do 1. 2. 2001
- 1. Základní jmění obchodní společnosti PROPERTY PLUS, a.s. se zvyšuje ze stávající výše 1.000.000,- Kč, o částku 150.000.000,- Kč, na celkovou částku 151.000.000,- Kč, a to peněžitým vkladem,
od 23. 11. 2000 do 1. 2. 2001
- 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští,
od 23. 11. 2000 do 1. 2. 2001
- 3. Na zvýšení základního jmění bude emitováno 150 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, znějících na majitele, které budou vydány v listinné podobě. S těmito akciemi budou spojena veškerá práva dle stanov, která přísluší akcionáři, držícímu odpovídající hodnotu akcií na majitele s tím, že nově upsané akcie na majitele rovněž nebudou veřejně obchodovatelné. Na jednu akcii o nominální 1.000.000,- Kč připadá 100 hlasů,
od 23. 11. 2000 do 1. 2. 2001
- 4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je, v souladu s ustanovením § 204a odst.5 obchodního zákoníku, v celém rozsahu vyloučeno. Důvodem pro vyloučení přednostního práva je vstup silného strategického partnera za účelem kapitálového posílení společnosti v souvislosti s realizací další podnikatelské činnosti společnosti,
od 23. 11. 2000 do 1. 2. 2001
- 5. Všechny nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, kterým je obchodní společnost s obchodním jménem HORIZONT SLOVAKIA o.c.p., a.s., se sídlem na adrese Košice, Kováčska 63, PSČ 040 01, IČO 31731368, Slovenská republika,
od 23. 11. 2000 do 1. 2. 2001
- 6. Místo úpisu: Akcie bude možno upisovat v sídle obchodní společnosti PROPERTY PLUS, a.s., tedy na adrese Brno, Mezírka 1, PSČ 602 00, v pracovních dnech v době vždy od 9.00 hod. do 15.00 hod. Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jejich jmenovité hodnotě, tedy částce 1.000.000,- Kč na každou jednu akcii. Lhůta: Upisování akcií bude probíhat ve lhůtě 60 dnů ode dne právní moci usnesení, kterým bylo rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základní jmění zapsáno do obchodního rejstříku.
od 23. 11. 2000 do 1. 2. 2001
- 7. Úpis může upisovatel provést osobně nebo prostřednictvím svého zmocněného zástupce, a to zápisem do upisovací listiny.
od 23. 11. 2000 do 1. 2. 2001
- 8. Upisovatel je povinen splatit 100% jmenovité hodnoty (emisního kursu) upsaných akcií před podáním návrhu na zvýšené základní jmění do obchodního rejstříku, nejpozději však do 60 dnů od podpisu listiny upisovatelů. Splacením se rozumí připsání příslušné částky ve prospěch účtu společnosti, vedeného Československou obchodní bankou a.s., pobočka Brno, č.ú. 8010-0203xxxx.
od 23. 11. 2000 do 30. 10. 2002
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 4.10.2000.
Kapitál
od 13. 7. 2016
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno err %.
od 1. 2. 2001 do 13. 7. 2016
Základní kapitál 151 000 000 Kč, splaceno 151 000 000 Kč.
od 11. 5. 1999 do 1. 2. 2001
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 1 000 000 Kč.
od 24. 9. 1998 do 11. 5. 1999
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 300 000 Kč.
od 13. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 2.
od 9. 6. 2014 do 13. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 100.
od 9. 6. 2014 do 13. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 150.
od 25. 9. 2003 do 9. 6. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 25. 9. 2003 do 9. 6. 2014
v listinné podobě
od 25. 9. 2003 do 9. 6. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 150.
od 25. 9. 2003 do 9. 6. 2014
v listinné podobě
od 1. 2. 2001 do 25. 9. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 1. 2. 2001 do 25. 9. 2003
v listinné podobě
od 1. 2. 2001 do 25. 9. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 150.
od 1. 2. 2001 do 25. 9. 2003
v listinné podobě
od 24. 9. 1998 do 1. 2. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 13. 7. 2016
Ing. IVAN BARTOŠÍK - člen představenstva
Brno - Ivanovice, Lysická, PSČ 621 00
den vzniku členství: 26. 11. 2013
od 3. 3. 2016 do 13. 7. 2016
Ing. IVAN BARTOŠÍK - člen představenstva
Brno - Ivanovice, Lysická, PSČ 621 00
den vzniku členství: 26. 11. 2013
od 15. 10. 2015 do 3. 3. 2016
Ing. IVAN BARTOŠÍK - člen představenstva
Brno - Ivanovice, Lysická, PSČ 621 00
den vzniku členství: 26. 11. 2013
od 9. 6. 2014 do 15. 10. 2015
Ing. IVAN BARTOŠÍK - člen představenstva
Brno - Řečkovice, Žitná, PSČ 621 00
den vzniku členství: 26. 11. 2013
od 12. 12. 2013 do 9. 6. 2014
IVAN BARTOŠÍK - předseda představenstva
Brno - Řečkovice, Žitná, PSČ 621 00
den vzniku členství: 26. 11. 2013
den vzniku funkce: 26. 11. 2013 - 27. 5. 2014
od 12. 12. 2013 do 9. 6. 2014
JIŘÍ STRMISKA - člen představenstva
Brno - Komárov, Roháčkova, PSČ 617 00
den vzniku členství: 26. 11. 2013 - 27. 5. 2014
od 12. 12. 2013 do 9. 6. 2014
ANNA BARTOŠÍKOVÁ - člen představenstva
Brno - Ivanovice, Lysická, PSČ 621 00
den vzniku členství: 26. 11. 2013 - 27. 5. 2014
od 11. 12. 2008 do 12. 12. 2013
Ing. Ivan Bartošík - předseda představenstva
Brno, Žitná 1480/3, PSČ 621 00
den vzniku členství: 3. 12. 2008 - 26. 11. 2013
den vzniku funkce: 3. 12. 2008 - 26. 11. 2013
od 11. 12. 2008 do 12. 12. 2013
Jiří Strmiska - člen představenstva
Brno, Roháčkova 125/15, PSČ 617 00
den vzniku členství: 3. 12. 2008 - 26. 11. 2013
od 11. 12. 2008 do 12. 12. 2013
Vladimír Petruš - člen představenstva
Košice, Komenského 25, PSČ 040 11, Slovenská republika
den vzniku členství: 3. 12. 2008 - 26. 11. 2013
od 1. 4. 2003 do 11. 12. 2008
Jiří Strmiska - člen představenstva
Brno, Roháčkova 125/15, PSČ 617 00
den vzniku funkce: 2. 10. 2002 - 3. 12. 2008
od 30. 10. 2002 do 11. 12. 2008
Vladimír Petruš - člen představenstva
Tatranská Štrba, Bellová 6313, Slovenská republika
den vzniku funkce: 3. 1. 2002 - 3. 12. 2008
od 30. 10. 2002 do 11. 12. 2008
- Pobyt v ČR: Brno-město, Březovka 45/13
od 23. 11. 2000 do 30. 10. 2002
František Matik - člen představenstva
Vrhaňovce, 3, Slovenská republika
od 23. 11. 2000 do 30. 10. 2002
- Pobyt v ČR: Praha 8, Gabčíkova 5, PSČ 182 00
od 23. 11. 2000 do 1. 4. 2003
Vladimír Fruni - člen představenstva
Košice, Dargovských hrdinov, Kurská 890/3, Slovenská republika
den vzniku funkce: 4. 10. 2000 - 2. 10. 2002
od 23. 11. 2000 do 1. 4. 2003
- Pobyt v ČR: Praha 8, Gabčíkova 5, PSČ 182 00
od 24. 9. 1998 do 23. 11. 2000
Anna Bartošíková - členka představenstva
Brno, Žitná 3, PSČ 621 00
od 24. 9. 1998 do 23. 11. 2000
Iva Bartošíková - členka představenstva
Brno, Žitná 3, PSČ 621 00
od 24. 9. 1998 do 23. 11. 2000
Ing. Pavel Bartošík - člen představenstva
Kostice, nám. Osvobození 6, PSČ 691 52
od 24. 9. 1998 do 11. 12. 2008
Ing. Ivan Bartošík - předseda představenstva
Brno, Žitná 3, PSČ 621 00
den vzniku funkce: 24. 9. 1998 - 3. 12. 2008
od 9. 6. 2014
Za společnost jedná člen představenstva samostatně.
od 4. 2. 2002 do 9. 6. 2014
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně.
od 23. 11. 2000 do 4. 2. 2002
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda představenstva a kterýkoliv člen představenstva, nebo kterýkoliv člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen zbývajícími dvěmi členy představenstva, nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli písemně pověřeni třetím členem představenstva. Za společnost se podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda představenstva a kterýkoliv člen představenstva, nebo kterýkoliv člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen zbývajícími dvěmi členy představenstva, nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli písemně pověřeni třetím členem představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 24. 9. 1998 do 23. 11. 2000
Způsob jednání: Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu společně všichni členové představenstva. Za společnost se podepisují společně všichni členové představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
Prokura
od 13. 7. 2016 do 11. 1. 2019
ANNA BARTOŠÍKOVÁ
Brno - Ivanovice, Lysická, PSČ 621 00
od 3. 3. 2016 do 13. 7. 2016
ANNA BARTOŠÍKOVÁ
Brno - Ivanovice, Lysická, PSČ 621 00
od 9. 6. 2014 do 3. 3. 2016
ANNA BARTOŠÍKOVÁ
Brno - Ivanovice, Lysická, PSČ 621 00
Dozorčí rada
od 11. 1. 2019
ANNA BARTOŠÍKOVÁ - člen dozorčí rady
Brno - Ivanovice, Lysická, PSČ 621 00
den vzniku členství: 12. 12. 2018
od 12. 12. 2013 do 9. 6. 2014
FRANTIŠEK DAVID - předseda dozorčí rady
Brno - Bosonohy, Za vodojemem, PSČ 642 00
den vzniku členství: 26. 11. 2013 - 27. 5. 2014
den vzniku funkce: 26. 11. 2013 - 27. 5. 2014
od 12. 12. 2013 do 9. 6. 2014
BOHUMÍR KREJČÍK - člen dozorčí rady
Brno - Černá Pole, Lesnická, PSČ 613 00
den vzniku členství: 26. 11. 2013 - 27. 5. 2014
od 12. 12. 2013 do 11. 1. 2019
VLADIMÍR PETRUŠ - člen dozorčí rady
Košice, Komenského 25, PSČ 040 11, Slovenská republika
den vzniku členství: 26. 11. 2013 - 12. 12. 2018
od 4. 8. 2013 do 12. 12. 2013
Ing. FRANTIŠEK DAVID - předseda dozorčí rady
Brno - Bosonohy, Za vodojemem, PSČ 642 00
den vzniku členství: 3. 12. 2008 - 26. 11. 2013
den vzniku funkce: 3. 12. 2008 - 26. 11. 2013
od 11. 12. 2008 do 4. 8. 2013
Ing. František David - předseda dozorčí rady
Brno, Foustkova 3020/7, PSČ 616 00
den vzniku členství: 3. 12. 2008 - 26. 11. 2013
den vzniku funkce: 3. 12. 2008 - 26. 11. 2013
od 11. 12. 2008 do 12. 12. 2013
Ing. Leona Žáčková - člen dozorčí rady
Brno, Žitná 1480/3, PSČ 621 00
den vzniku členství: 3. 12. 2008 - 26. 11. 2013
od 11. 12. 2008 do 12. 12. 2013
Ing. Bohumír Krejčík - člen dozorčí rady
Brno, Lesnická 821/56, PSČ 613 00
den vzniku členství: 3. 12. 2008 - 26. 11. 2013
od 24. 9. 1998 do 11. 12. 2008
Ing. Leona Žáčková - předsedkyně
Brno, Žitná 3, PSČ 621 00
den vzniku funkce: 24. 9. 1998 - 3. 12. 2008
od 24. 9. 1998 do 11. 12. 2008
Ing. František David - člen
Brno, Foustkova 7, PSČ 616 00
den vzniku funkce: 24. 9. 1998 - 3. 12. 2008
od 24. 9. 1998 do 11. 12. 2008
Ing. Bohumír Krejčík - člen
Brno, Heleny Malířové 1, PSČ 638 00
den vzniku funkce: 24. 9. 1998 - 3. 12. 2008
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

18. 2. 2020 | | Veronika Hejná | 1 komentářů

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

Zákon o realitním zprostředkování včera vyšel ve Sbírce zákonů a začne tak být účinný 3. března. Co přináší vůbec první samostatná úprava tohoto byznysu?

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

17. 2. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

Na daních můžete zaplatit mnohem méně než patnáct procent z příjmů. Při vyplňování přiznání za rok 2019 lze využít odečitatelné položky a daňové slevy.

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

17. 2. 2020 | | Petr Kučera

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

Jak si snížit daň z příjmů fyzických osob? Poradíme, co všechno si můžete odečíst. Tady je přehled daňových slev.

Majetek zavazuje. Mecenáš Václav Dejčmar o českých miliardářích

16. 2. 2020 | | Michal Kašpárek | 10 komentářů

Majetek zavazuje. Mecenáš Václav Dejčmar o českých miliardářích

Michal Kašpárek mluví s Václavem Dejčmarem o pastech, které si na sebe líčí bohatí, o potkávání se a míjení s levičáky a o tom, co by dělal, kdyby přišla revoluce.

Hledá se nejlepší inovace. Co vám usnadňuje život?

16. 2. 2020 | | Petr Kučera

Hledá se nejlepší inovace. Co vám usnadňuje život?

Druhý ročník soutěže Zonky Innovation Awards odstartoval. Celkem 81 projektů se uchází o ceny v několika kategoriích. Hlasování veřejnosti na webu www.zia.cz probíhá do 15. března.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 500,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 510,00 Kč
Czech Exchange 2 510,00 Kč
Česká spořitelna 2 550,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Komerční banka 2 557,32 Kč
Expobank CZ 2 560,60 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 607,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 701 346 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-16
+
-
2.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-30
+
-
3.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-67
+
-
4.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-101
+
-
5.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-155
+
-

Články na Heroine.cz

Festival La Película zaostří na Latinskou Ameriku a historii Kuby

Festival La Película zaostří na Latinskou Ameriku a historii Kuby

Od 18. února si díky festivalu La Película mohou filmoví příznivci v Praze, Brně, Ostravě...více

BoJack Horseman: kůň, co už do žádného baru nepřijde

BoJack Horseman: kůň, co už do žádného baru nepřijde

Platforma Netflix se rozhodla ukončit animovaný seriál BoJack Horseman o depresivním koni...více

Taylor Swift se vydala na cestu k dospělosti. Můžeme jí to ale věřit?

Taylor Swift se vydala na cestu k dospělosti. Můžeme jí to ale věřit?

Festival v Sundance uvedl dokument o popstar Taylor Swift. Kupodivu má smysl koukat 85...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení ve 14denní lhůtě
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení ve 14denní lhůtě

Otázka: Dobrý den, přišlo mi rozbalené zboží sluchátka dokonce špatně fungují. Je možné vrátit zboží ve 14denní lhůtě? Nekupovala jsem rozbalené zboží. Mám strach že se prodejce bude vymlouvat na to že rozbalené...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services