Sportovní areál Širůch, a.s.
IČO: 25546236 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu31. 12. 1998
Datum zániku2. 11. 2012
StavVymazáno
Obchodní firma
od 20. 7. 2005 do 2. 11. 2012

Sportovní areál Širůch, a.s.

od 31. 12. 1998 do 20. 7. 2005

FC SYNOT,a.s.

Sídlo
od 10. 1. 2006 do 2. 11. 2012
Praha 8, Sokolovská 541, PSČ 181 00
od 31. 12. 1998 do 10. 1. 2006
Staré Město, Velkomoravská 583, PSČ 686 02
IČO
od 31. 12. 1998 do 2. 11. 2012

25546236

DIČ

CZ25546236

Právní forma
od 31. 12. 1998 do 2. 11. 2012
Akciová společnost
Spisová značka10466 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 22. 12. 2009 do 2. 11. 2012
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 24. 4. 2002 do 22. 12. 2009
- specializovaný maloobchod
od 24. 4. 2002 do 22. 12. 2009
- maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
od 24. 4. 2002 do 22. 12. 2009
- velkoobchod
od 24. 4. 2002 do 22. 12. 2009
- zprostředkování služeb
od 24. 4. 2002 do 22. 12. 2009
- ubytovací služby
od 24. 4. 2002 do 22. 12. 2009
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 24. 4. 2002 do 22. 12. 2009
- organizování sportovních soutěží
od 24. 4. 2002 do 22. 12. 2009
- reklamní činnost a marketing
od 24. 4. 2002 do 2. 11. 2012
- provozování jiné podobné hry dle zákona č.202/1990 Sb.
od 7. 3. 2000 do 24. 4. 2002
- provozování jiné podobné hry dle § 2 písm.j zákona č. 202/1990 Sb.
od 29. 6. 1999 do 7. 3. 2000
- provozování jiné podobné hry dle § 2 písm.j zákona č. 202/1990 Sb. - koňské dostihy
od 31. 12. 1998 do 24. 4. 2002
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 31. 12. 1998 do 24. 4. 2002
- zprostředkovatelská činnost
od 31. 12. 1998 do 24. 4. 2002
- provozování cestovní kanceláře
od 31. 12. 1998 do 24. 4. 2002
- ubytovací služby v kategorii penzion, zařazený do třídy ++ a níže
od 31. 12. 1998 do 24. 4. 2002
- pronájem průmyslového zboží
od 31. 12. 1998 do 24. 4. 2002
- provozování sportovní činnosti-kopaná
od 31. 12. 1998 do 24. 4. 2002
- provádění reklamy, včetně pronájmu reklamních ploch
od 31. 12. 1998 do 3. 4. 2008
- směnárenská činnost
od 31. 12. 1998 do 3. 4. 2008
- hostinská činnost
od 31. 12. 1998 do 22. 12. 2009
- provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
od 31. 12. 1998 do 2. 11. 2012
- masérské služby
Ostatní skutečnosti
od 2. 11. 2012 do 2. 11. 2012
- Společnost zanikla sloučením se společností SYNOT REAL ESTATE, a.s., se sídlem Praha 8-Libeň, Sokolovská čp.541, PSČ 180 00, identifikační číslo 262 21 276.
od 5. 10. 2010 do 27. 4. 2011
- Potvrzení rozhodnutí předchozí valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti. Mimořádná valná hromada potvrzuje snížení základního kapitálu společnosti, a to takto : 1. Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Důvod snížení základního kapitálu společnosti je uhrazení ztráty společnosti z minulých let. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let a zbývající část, která nebude takto využita, bude ponech ána na účtu nerozděleného zisku pro započtení s případnou ztrátou budoucích let. 2. Rozsah snížení základního kapitálu : Základní kapitál se snižuje z původní výše 125,4000.000,-- Kč (slovy: stodvacetpětmilionůčtyřistatisíc korun českých) o částku 50,003.250,-- Kč (slovy: padesátmilionůtřitisícedvěstěpadesát korun českých), tedy na částku 75,396.750,-- Kč (slovy: sedmdesát pětmilionůtřistadevadesátšesttisícsedmsetpadesát korun českých). 3. Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno : Snížení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ust. § 213a obchodního zákoníku, a to snížením jmenovité hodnoty poměrně u všech dosavadních akcií emitovaných obchodní společností Sportovní areál Širůch, a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 541, PSČ 181 00, IČ: 255 46 236 akcie s původní jmenovitou hodnotou ve výši 10,000.000,-- Kč (slovy: desetmiliionů korun českých) na novou jmenovitou hodnotu každé akcie ve výši 601.250,-- Kč (slovy: šestsetjednatisícdvěstěpadesát korun českých), a dále akcie s p ůvodní jmenovitou hodnotou ve výši 100.000,-- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu každé akcie ve výši 60.125,-- Kč (slovy: šedesáttisícjednostodvacetpět korun českých). 4. Lhůta pro předložení akcií : Lhůta k předložení dosavadních akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionáři jsou povinni v této lhůtě akcie dodat do sídla společ nosti Praha 8, Sokolovská 541, PSČ: 181 00.
od 28. 12. 2002 do 8. 3. 2003
- Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 2.000.000,- Kč, a to neveřejným úpisem nových akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem akcionáře společnosti, Fotbalový klub SYNOT Staré Město se sídlem ve Starém Městě, ul. Nad hřištěm 1891, IČO: 48491594. Předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitost, a to objekt tribuny č.p. 1719 na pozemku p.č. st. 1641 včetně příslušenství zapsaný na LV č. 3913 a LV č. 4640 pro katastrální území Staré Město u Uherského Hradiště. Nepeněžitý vklad byl oceněn posudkem znalce ustanoveného soudem, a to znaleckým ústavem VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a.s. sídlo: Dvořákova 1210, Uherské Hradiště, č. znaleckého posudku 507-002/2002, na částku 2.000.000,- Kč, předmět vkladu i jeho ocenění valná hromada schvaluje. Upisování akcií nad částku 2.000.000,- Kč se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je kapitálové posílení společnosti a skutečnost, že předmět vkladu je pro společnost ve vztahu k jejím předmětům podnikání (organizování sportovních soutěží a poskytování tělovýchovných služeb) hospodářsky využitelný. Písemná zpráva představenstva dle § 204 odst. 3. obchodního zákoníku byla valné hromadě předložena. Za tento splacený vklad budou vydány dvě kmenové akcie na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč. Emisní kurs akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Všechny akcie odpovídající schválenému zvýšení základního kapitálu, tj. akcie o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč budou upsány na základě dohody dle § 205 obchodního zákoníku. Jelikož je zvýšení základního kapitálu spláceno nepeněžitým vkladem, akcionáři nemají přednostní právo na úpis nových akcií. Lhůta pro úpis nových akcií odpovídajících zvýšení základního kapitálu je 30 dní ode dne právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem úpisu je adresa: Vinohradská 907, Uherské Hradiště. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu je nejpozději den úpisu akcií. Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení dle § 60 odst. 1. obchodního zákoníku spolu s předáním nemovitosti společnosti.
od 14. 8. 2000 do 20. 9. 2000
- Zvýšení základního jmění: Zvýšení základního jmění o částku 22,400.000,- Kč (slovy dvacetdvamiliónyčtyřistatisíc korun českých) upsáním nových akcií. Na základě upsaného a splaceného navýšeného základního jmění budou vydány: 2 kusy kmenových akcií na jméno každá o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč, v listinné podobě, 2 kusy kmenových akcií na jméno každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč v listinné podobě a 4 kusy kmenových akcií na jméno každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč v listinné podobě. Valná hromada schválila jednomyslně vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů na přednostní úpis akcií, vzhledem k tomu, že je důležitým zájmem společnosti kapitalizovat pohledávky, které jsou předmětem zvýšení základního jmění. Akcie budou upsány předem určeným zájemcem a to společností SYNOT Holding, s.r.o. se sídlem Praha 8, Sokolovská 541, IČ: 25 32 58 09 a to nepeněžitým vkladem - pohledávkami v celkové výši NLG 1,387.305. Tyto pohledávky byly oceněny znaleckými posudky Ing. Josefa Chyti ze dne 20.7.2000 č. 309 na částku 22,400.000,- Kč a znaleckým posudkem Ing. Jaroslava Karáska ze dne 23.7.2000, č. 69/2000 na částku 22,400.000,- Kč. Valná hromada schválila ocenění nepeněžitého vkladu na částku 22,400.000,- Kč. Lhůta pro úpis nových akcií činí 30 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a místem úpisu je sídlo společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich nominální hodnotě.
od 31. 12. 1998 do 2. 11. 2012
- Obchodní společnost vznikla přeměnou obchodní společnosti FC SYNOT St.Město, spol. s r.o. se sídlem ve Starém Městě, Nad hřištěm 1891, PSČ 686 02, IČO 60 72 47 90, Rg C 16867 Krajského obchodního soudu v Brně.
Kapitál
od 27. 4. 2011 do 2. 11. 2012
Základní kapitál 75 396 750 Kč, splaceno 75 396 750 Kč.
od 8. 3. 2003 do 27. 4. 2011
Základní kapitál 125 400 000 Kč, splaceno 125 400 000 Kč.
od 20. 9. 2000 do 8. 3. 2003
Základní kapitál 123 400 000 Kč, splaceno 123 400 000 Kč.
od 31. 12. 1998 do 20. 9. 2000
Základní kapitál 101 000 000 Kč, splaceno 101 000 000 Kč.
od 27. 4. 2011 do 2. 11. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 12.
od 27. 4. 2011 do 2. 11. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5.
od 27. 4. 2011 do 2. 11. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4.
od 8. 3. 2003 do 27. 4. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5.
od 8. 3. 2003 do 27. 4. 2011
v listinné podobě
od 20. 9. 2000 do 8. 3. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3.
od 20. 9. 2000 do 8. 3. 2003
v listinné podobě
od 20. 9. 2000 do 27. 4. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 12.
od 20. 9. 2000 do 27. 4. 2011
v listinné podobě.
od 20. 9. 2000 do 27. 4. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4.
od 20. 9. 2000 do 27. 4. 2011
v listinné podobě
od 7. 3. 2000 do 20. 9. 2000
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 7. 3. 2000 do 20. 9. 2000
v listinné podobě.
od 7. 3. 2000 do 20. 9. 2000
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 7. 3. 2000 do 20. 9. 2000
v listinné podobě
od 15. 3. 1999 do 7. 3. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 15. 3. 1999 do 7. 3. 2000
v listinné podobě.
od 15. 3. 1999 do 7. 3. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 15. 3. 1999 do 7. 3. 2000
v listinné podobě
od 31. 12. 1998 do 15. 3. 1999
Akcie na majitele err, počet akcií: 10 100.
od 31. 12. 1998 do 15. 3. 1999
v listinné podobě.
Statutární orgán
od 14. 7. 2011 do 2. 11. 2012
Miroslav Valenta - místopředseda představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Vinohradská, PSČ 686 05
den vzniku členství: 23. 6. 2011
den vzniku funkce: 23. 6. 2011
od 22. 12. 2009 do 14. 7. 2011
Kateřina Luisa Paděra Daňhelová, MBA - místopředseda představenstva
Buchlovice, Příční 101, PSČ 687 08
den vzniku členství: 1. 10. 2008 - 23. 6. 2011
den vzniku funkce: 1. 10. 2008 - 23. 6. 2011
od 9. 12. 2008 do 22. 12. 2009
Kateřina Luisa Daňhelová - místopředseda představenstva
Buchlovice, Arnošta Hrabala 516, PSČ 687 08
den vzniku členství: 1. 10. 2008
den vzniku funkce: 1. 10. 2008
od 9. 12. 2008 do 2. 11. 2012
Jitka Langerová - předseda představenstva
Praha 8 - Libeň, Sokolovská 541, PSČ 180 00
den vzniku členství: 1. 10. 2008
den vzniku funkce: 1. 10. 2008
od 9. 12. 2008 do 2. 11. 2012
Bc. Milan Zedník - člen představenstva
Staré Město, Sees 1996, PSČ 686 03
den vzniku členství: 1. 10. 2008
od 24. 11. 2005 do 9. 12. 2008
Jitka Langerová - místopředseda představenstva
Praha 8 - Libeň, Sokolovská 541/198, PSČ 180 00
den vzniku členství: 30. 8. 2005 - 1. 10. 2008
den vzniku funkce: 30. 8. 2005 - 1. 10. 2008
od 20. 7. 2005 do 24. 11. 2005
Petr Zámečník - člen představenstva
Uherské Hradiště, Za humny 547, PSČ 686 01
den vzniku členství: 24. 9. 2004 - 29. 8. 2005
den vzniku funkce: 24. 9. 2004 - 29. 8. 2005
od 20. 7. 2005 do 9. 12. 2008
Kateřina Luisa Daňhelová - předseda představenstva
Buchlovice, Arnošta Hrabala 516, PSČ 687 08
den vzniku členství: 24. 9. 2004 - 1. 10. 2008
den vzniku funkce: 27. 9. 2004 - 1. 10. 2008
od 20. 7. 2005 do 9. 12. 2008
Mgr. Jana Čechová Náplavová - člen představenstva
Polešovice, čp.237, PSČ 687 37
den vzniku členství: 24. 9. 2004 - 1. 10. 2008
den vzniku funkce: 24. 9. 2004 - 1. 10. 2008
od 7. 4. 1999 do 20. 7. 2005
Miroslav Valenta - předseda představenstva
Staré Město, Velehradská 1328, PSČ 686 02
den vzniku funkce: 7. 4. 1999 - 24. 9. 2004
od 31. 12. 1998 do 7. 4. 1999
Ivo Valenta - předseda představenstva
Staré Město, ul.Zelnitiuse 597, PSČ 686 02
od 31. 12. 1998 do 20. 7. 2005
Jaroslav Hastík - člen představenstva
Staré Město, Kopánky 1731, PSČ 686 02
den vzniku funkce: 31. 12. 1998 - 24. 9. 2004
od 31. 12. 1998 do 20. 7. 2005
Miroslav Valenta - člen představenstva
Rožnov pod Radhoštěm, Travinářská 1173, PSČ 756 61
den vzniku funkce: 31. 12. 1998 - 24. 9. 2004
od 31. 12. 1998 do 2. 11. 2012
Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje buď předseda představenstva, nebo dva členové představenstva anebo prokurista.
Prokura
od 26. 4. 2010 do 14. 7. 2011
Ivo Valenta
Monte-Carlo, Avenue Saint Roman 7, 98000, Monacké knížectví
od 20. 7. 2005 do 9. 12. 2008
Miroslav Valenta
Uherské Hradiště - Mařatice, Vinohradská 274, PSČ 686 05
od 7. 4. 1999 do 20. 7. 2005
Kateřina Daňhelová
Buchlovice, Lhotka 516, PSČ 687 08
od 31. 12. 1998 do 7. 4. 1999
Miroslav Valenta
Staré Město, Velehradská 1328, PSČ 686 02
od 26. 4. 2010 do 14. 7. 2011
Prokurista je oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovitosti.
Dozorčí rada
od 14. 7. 2011 do 2. 11. 2012
Ivo Valenta - předseda dozorčí rady
Monte-Carlo, Avenue Saint Roman 7, 98000, Monacké knížectví
den vzniku členství: 23. 6. 2011
den vzniku funkce: 23. 6. 2011
od 22. 12. 2009 do 2. 11. 2012
Jitka Valentová - člen dozorčí rady
Praha 8 - Libeň, Sokolovská 541, PSČ 180 00
den vzniku členství: 12. 10. 2009
od 22. 12. 2009 do 2. 11. 2012
Rudolf Gregor - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště, Na Vyhlídce 1483, PSČ 686 05
den vzniku členství: 12. 10. 2009
od 9. 12. 2008 do 14. 7. 2011
Miroslav Valenta - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště - Mařatice, Vinohradská 274, PSČ 686 05
den vzniku členství: 1. 10. 2008 - 23. 6. 2011
od 20. 7. 2005 do 9. 12. 2008
Miroslav Valenta, st. - člen dozorčí rady
Rožnov pod Radhoštěm, Travinářská 1173, PSČ 756 61
den vzniku členství: 24. 9. 2004 - 12. 8. 2008
den vzniku funkce: 24. 9. 2004 - 12. 8. 2008
od 20. 7. 2005 do 22. 12. 2009
Jitka Valentová - člen dozorčí rady
Praha 8, Sokolovská čp.541, PSČ 181 00
den vzniku členství: 24. 9. 2004 - 24. 9. 2009
den vzniku funkce: 24. 9. 2004 - 24. 9. 2009
od 20. 7. 2005 do 22. 12. 2009
Rudolf Gregor - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště, Na Vyhlídce čp.1483, PSČ 686 05
den vzniku členství: 24. 9. 2004 - 24. 9. 2009
den vzniku funkce: 24. 9. 2004 - 24. 9. 2009
od 28. 12. 2002 do 20. 7. 2005
Mgr. Igor Štefanko - člen
Lukov, Pod kaštany 172, PSČ 763 17
den vzniku funkce: 23. 5. 2002 - 24. 9. 2004
od 7. 4. 1999 do 28. 12. 2002
Petr Slezák - člen dozorčí rady
Ostrožská Nová Ves, Nová 666, PSČ 687 22
od 7. 4. 1999 do 20. 7. 2005
Ivo Valenta - předseda dozorčí rady
Monte Carlo, 7 Avenue Saint Roman, Monacké knížectví
den vzniku funkce: 7. 4. 1999 - 24. 9. 2004
od 7. 4. 1999 do 20. 7. 2005
Milan Omelka - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště, Pod svahy 994, PSČ 686 00
den vzniku funkce: 7. 4. 1999 - 24. 9. 2004
od 31. 12. 1998 do 7. 4. 1999
Kateřina Daňhelová - členka
Buchlovice, Lhotka 516, PSČ 687 08
od 31. 12. 1998 do 7. 4. 1999
Milan Omelka - předseda
Uherské Hradiště, Pod svahy 994, PSČ 686 00
od 31. 12. 1998 do 7. 4. 1999
Petr Slezák - člen
Ostrožská Nová Ves, Nová 666, PSČ 687 22
Akcionáři
od 11. 7. 2011 do 2. 11. 2012
SYNOT Holding, s.r.o., IČO: 25325809
Praha 1 - Nové Město, Revoluční, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

24. 4. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

Když nájemník neplatí, nehrozí mu jen výpověď z bytu, naskakuje taky úrok z prodlení. Spočítá vám ho naše kalkulačka. Přečtěte si podrobnosti. I o tom, co už si pronajímatel účtovat nesmí.

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

23. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková | 1 komentářů

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

Poslanci TOP 09 navrhují zrušení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Pokud novinka projde, polepší si zhruba třicet procent rodičů s vyššími příjmy. Co konkrétně se změní a o kolik jim mateřská stoupne?

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+99
+
-
2.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+66
+
-
3.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-42
+
-
4.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-100
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-300
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 547,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 616,00 Kč
Sberbank CZ 2 614,00 Kč
Expobank CZ 2 618,30 Kč
Česká spořitelna 2 663,00 Kč
ČSOB 2 657,00 Kč
Komerční banka 2 672,21 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 698,20 Kč
Raiffeisenbank 2 702,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Mateřská při dálkovém studiu VŠ
Poradna > Sociální poradna > Mateřská dovolená > Mateřská při dálkovém studiu VŠ

Otázka: Dobrý den, letos maturuji je mi 19 let. A chystám se nastoupit do zaměstnání a zároveň začít dálkově studovat VŠ. Chtěli bychom se během roku s přítelem pokusit o miminko. Zajímá nás však, zda-li mám...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.