EUROPGAS a.s.
IČO: 25572709 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 9. 1999
Datum zániku1. 12. 2010
StavVymazáno
Obchodní firma
od 1. 9. 1999 do 1. 12. 2010

EUROPGAS a.s.

Sídlo
od 15. 8. 2001 do 1. 12. 2010
Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00
od 2. 2. 2000 do 15. 8. 2001
Praha 2, Belgická 38/196, PSČ 120 00
od 1. 9. 1999 do 2. 2. 2000
Hodonín, Lipová alej 6, PSČ 695 00
IČO
od 1. 9. 1999 do 1. 12. 2010

25572709

Právní forma
od 1. 9. 1999 do 1. 12. 2010
Akciová společnost
Spisová značka6449 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 28. 4. 2001 do 1. 12. 2010
- činnost podnikatelských,finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 28. 4. 2001 do 1. 12. 2010
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 28. 4. 2001 do 1. 12. 2010
- pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb
od 1. 9. 1999 do 1. 12. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 1. 9. 1999 do 1. 12. 2010
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
od 1. 9. 1999 do 1. 12. 2010
- poskytování úvěrů podle § 497 obchodního zákoníka
Ostatní skutečnosti
od 1. 12. 2010 do 1. 12. 2010
- Společnost EUROPGAS a.s. zanikla bez likvidace fúzí sloučením se společností Moravské naftové doly, a.s., IČ: 262 88 583, se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3760 a s polečností MND a.s.., IČ: 277 32 932, se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4926, jako zanikajícími společnostmi, a se společností MND a.s. (dříve ORTOKLAS a.s.), IČ: 2 84 83 006, se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6209, jako společností nástupnickou.
od 19. 10. 2006 do 1. 12. 2010
- Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 14 Cm 151/2006-74 byla Mgr. Marie Benešová jmenována do funkce člena představenstva.
od 7. 6. 2003 do 27. 6. 2003
- 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1.228,984.000,- Kč (slovy: jednamiliardadvěstědvacetosmmilionů- devětsetosmdesátčtyřitisíc korun českých) na částku ve výši 5.651,000.000,- Kč (slovy: pětmiliardšestserpadesátjedenmilionů korun českých), přičemž upisování ackií nad tuto částku se nepřipouští. Základní kapitál bude zvýšen úpisem nových akcií. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je zajištění financování nákupu akcií v souvislosti s povinnou nabídkou převzetí učiněnou minoritním akcionářům společnosti Moravské naftové doly, a.s. 2. Předmětem úpisu jsou: 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 614,492.000,- Kč 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 613,205.000,- Kč 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 1,287.000,- Kč, Jedná se o kmenové akcie na jméno, které budou vydány v listinné podobě. 3. Upisování veškěrých akcií se uskuteční výhradně na základě dohody všech akcionářů, která bude uzavřena v Praze, v sídle společnosti EUROPGAS a.s. na adrese Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Místo podpisu dohody akcionářů je současně místem úpisu akcií. Akcie budou upisovány s vyloučením přednostního práva, vzhledem k tomu, že akcionáři se v této dohodě svého přednostního práva vzdají. Počet akcií upsaných jednotlivými akcionáři bude stanoven v této dohodě. Dohoda akcionářů bude uzavřena podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku před právní mocí usnesení o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s rozvazovací podmínkou, jíž je pravomocné zamítnutí zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4. Veškeré akcie budou upisovány v průběhu lhůty, která počíná běžet okamžikem podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a která končí uplynutím 2 (dvou) měsíců. Představenstvo oznámí akcionářům podání tohoto návrhu, a to v den podání návrhu na zápis unesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo sdělí tuto informaci akcionářům faxem, a to společnosti Ruhrgas Energie Beteiligungs-Aktiengesellschaft na faxové číslo 0049/201/1843545, panu Karlu Komárkovi na číslo faxu 274001515 a panu Mgr. Karlu Komárkovi na číslo faxu 274001515. Odeslání tohoto faxu potvrdí představenstvo ještě následně zasláním doporučeného dopisu. Okamžikem podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku počíná běžet lhůta pro uzavření dohody akcionářů v trvání 2 (dvou) měsíců podle § 205 obchodního zákoníku. 5. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 6. Akcie budou upisovány peněžitými vklady, přičemž část úhrady emisního kursu upsaných akcií bude provedena formou započtení pohledávek akcionářů společnosti na základě dohody o započtení pohledávek mezi společností a daným akcionářem a zbývající část emisního kursu bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet společnosti č.ú. 10xxxx zřízený u Commerzbank AG (podúčet č. 102065001). 7. Pro započtení pohledávek schválila valná hromada následující: Peněžité vklady ve formě započtení s pohledávkami akcionáře vůči společnosti budou splaceny na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společností a níže uvedeným akcionářem. Pohledávky, která mají být započteny, jsou specifikovány takto: a) pohledávka akcionáře společnosti Ruhrgas Energie Beteiligungs-Aktiengesellschaft, se sídlem v Essenu, Spolková republika Německo vůči společnosti EUROPGAS a.s. ve výši 614,332.833,- Kč vzniklá na základě smlouvy o úvěru mezi akcionáři společnosti EUROPGAS a.s. a společností EUROPGAS a.s., uzavřené dne 11.11.2002 (dále jen "Smlouva o úvěru") (dále jen "Pohledávka 1"); b) pohledávka akcionáře Karla Komárka vůči společnosti EUROPGAS a.s. ve výši 613,103.261,- Kč na základě Smlouvy o úvěru (dále jen "Pohledávka 2"); c) pohledávka akcionáře Mgr. Karla Komárka vůči společnosti EUROPGAS a.s. ve výši 1,229.572,- Kč na základě Smlouvy o úvěru (dále jen "Pohledávka 3"). Návrhy dohod o započtení Pohledávky 1, pohledávky 2 a Pohledávky 3 jsou jako Přílohy nedílnou součástí zápisu z valné hromady společnosti EUROPGAS a.s.. Dohody o započtení pohledávky musí být uzavřeny neprodleně po podpisu dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Podpisy na dohodách o započtení pohledávky musí být úředně ověřeny. Dohody o započtení pohledávky budou podepsány v sídle společnosti EUROPGAS a.s. na adrese Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00. 8. Pro úhradu zbývající části emisního kursu schválila valná hromada následující: Zbývající část emisního kursu, jež nebude splacena započtením s pohledávkou akcionáře, bude příslušným akcionářem splacena bezhotovostním převodem na účet společnosti č.ú. 10xxxx zřízený u Commerzbank AG (podúčet č. 102065001) v termínu do deseti dnů ode dne uzavření dohody o úpisu akcií podle § 205 obchodního zákoníka.
od 6. 3. 2002 do 10. 5. 2002
- 1 Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 300.000.000,- Kč (slovy: třistamilionů korun českých) na částku ve výši 4.422.016.000,- Kč (slovy: čtyřimiliardyčtyřistadvacetdvamilionůšestnácttisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Základní kapitál bude zvýšen úpisem nových akcií. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je pokrytí finančních potřeb společnosti v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti SPP Bohemia a.s. 2 Předmětem úpisu jsou: 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 150.000.000,- Kč 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 149.704.000,- Kč 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 296.000,- Kč Jedná se o kmenové akcie na jméno, které budou vydány v listinné podobě. 3 Upisování veškerých akcií se uskuteční výhradně na základě dohody všech akcionářů, která bude uzavřena v Praze, v sídle společnosti EUROPGAS a.s. na adrese Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 110 00, ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Místo podpisu dohody akcionářů je současně místem úpisu akcií. Akcie budou upisovány s vyloučením přednostního práva, vzhledem k tomu, že akcionáři se v této dohodě svého přednostního práva vzdají. Počet akcií upsaných jednotlivými akcionáři bude stanoven v této dohodě. Dohoda akcionářů bude uzavřena podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku před právní mocí usnesení o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s rozvazovací podmínkou, jíž je pravomocné zamítnutí zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4 Veškeré akcie budou upisovány v průběhu lhůty, která počíná běžet okamžikem podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a která končí uplynutím 2 (dvou) měsíců. Představenstvo oznámí akcionářům podání tohoto návrhu, a to v den podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo sdělí tuto informaci akcionářům faxem, a to společnosti Ruhrgas Energie Beteiligungs-Aktiengesellschaft na faxové číslo 0049/201/1843545, panu Karlu Komárkovi na číslo faxu 00420/2/74001515 a panu Mgr. Karlu Komárkovi na číslo faxu 00420/2/74001515. Odeslání tohoto faxu potvrdí představenstvo ještě následně zasláním doporučeného dopisu. Okamžikem podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku počíná běžet lhůta pro uzavření dohody akcionářů v trvání 2 (dvou) měsíců podle § 205 obchodního zákoníku. 5 Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 6 Akcie budou upisovány peněžitými vklady, přičemž úpis všech akcií peněžitými vklady se uskuteční ve formě započtení pohledávek akcionářů společnosti na základě dohody o započtení pohledávek mezi společností a daným akcionářem. V tomto smyslu schválila valná hromada následující: Peněžité vklady ve formě započtení s pohledávkami akcionáře vůči společnosti budou splaceny na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společností a níže uvedeným akcionářem. Pohledávky, které mají být započteny, jsou specifikovány takto: a) pohledávka akcionáře společnosti Ruhrgas Energie Beteiligungs- Aktiengesellschaft, se sídlem v Essenu, Spolková republika Německo vůči společnosti EUROPGAS a.s. ve výši 150.000.000,- Kč vzniklá na základě smlouvy o úvěru mezi akcionáři EUROPGAS a.s. a společností EUROPGAS a.s., uzavřené dne 07.12.2001 (dále jen "Smlouva o úvěru") (dále jen "Pohledávka 1"); b) pohledávka akcionáře Karla Komárka vůči společnosti EUROPGAS a.s. ve výši 149.704.000,- Kč na základě smlouvy o úvěru (dále jen "Pohledávka 2"); c) pohledávka akcionáře Mgr. Karla Komárka vůči společnosti EUROPGAS a.s. ve výši296.000,- Kč na základě Smlouvy o úvěru (dále jen "Pohledávka 3"). Návrh dohod o započtení Pohledávky 1, Pohledávky 2 a Pohledávky 3 jsou jako Přílohy nedílnou součástí zápisu z valné hromady společnosti EUROPGAS a.s.. Dohody musí být uzavřeny neprodleně po podpisu dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Podpisy na dohodách musí být úředně ověřeny. Dohody o započtení pohledávek budou podepsány v sídle společnosti EUROPGAS a.s. na adrese Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00.
od 24. 11. 2000 do 24. 11. 2000
- 5. Emisní kurz upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Místem upisování akcií t.j. uzavření dohody akcionářů bude sídlo společnosti na adrese Belgická 38, Praha 2. Bankovní účet, na který upisovatel peněžního vkladu splatí 100% jmenovité hodnoty emisního kurzu upsaných akcií ve lhůtě 30 dnů je 1xxxx vedeného u Cemerzbank, AG Praha.
od 24. 11. 2000 do 20. 11. 2001
- 1. Základní jmění společnost se zvyšuje o částku ve výši 300.000.000,-- Kč (slovy: třistamilionů korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad tuto výši. Zvýšení základního jmění bude provedeno formou úpisu nových akcií.
od 24. 11. 2000 do 20. 11. 2001
- 2. Předmětem úpisu bude 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 150.000.000,-- Kč 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 149.704.000,-- Kč 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 296.000,-- Kč Jde o akcie kmenové, znějící na jméno, jež budou vydány v listinné podobě.
od 24. 11. 2000 do 20. 11. 2001
- 3. Úpis všech akcií bude proveden pouze na základě dohody všech akcionářů ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku uzavřené v Praze. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, což je v zájmu naléhavé finanční potřeby společnosti, přičemž rozsah účasti jednotlivých akcionářů na zvýšení základního jmění bude určen touto dohotou.
od 24. 11. 2000 do 20. 11. 2001
- 4. Termín uzavření dohody o úpisu akcií podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku bude nejpozději ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se povoluje zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Výzva k uzavření dohody bude akcionářům sdělena představenstvem společnosti zůůsobem stanoveným stanovami společnosti pro svolávání valné hromady. Souběžně bude tato výzva zaslána akcionářům dopisem, který bude doručen kurýrem.
od 24. 11. 2000 do 20. 11. 2001
- 5. Emisní kurz upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Místem upisování akcií t.j. uzavření dohody akcionářů bude sídlo společnosti na adrese Belgická 38, Praha 2. Bankovní účet, na který upisovatel peněžního vkladu splatí 100% jmenovité hodnoty emisního kurzu upsaných akcií ve lhůtě 30 dnů   od úpisu je 1xxxx vedeného u Comerzbank, AG Praha.
od 2. 2. 2000 do 1. 12. 2010
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 11.11.1999.
od 1. 9. 1999 do 1. 12. 2010
- Společnost vznikla rozdělením obchodní společnosti Moravia Systems a.s. se sídlem v Hodoníně, Lipová alej 6, IČO 63 49 74 50, B 1880 Krajského obchodního soudu v Brně.
Kapitál
od 27. 6. 2003 do 1. 12. 2010
Základní kapitál 5 651 000 000 Kč, splaceno 5 651 000 000 Kč.
od 10. 5. 2002 do 27. 6. 2003
Základní kapitál 4 422 016 000 Kč, splaceno 4 422 016 000 Kč.
od 1. 9. 1999 do 10. 5. 2002
Základní kapitál 4 122 016 000 Kč, splaceno 4 122 016 000 Kč.
od 27. 6. 2003 do 1. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 27. 6. 2003 do 1. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 27. 6. 2003 do 1. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 10. 5. 2002 do 1. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 10. 5. 2002 do 1. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 10. 5. 2002 do 1. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 1. 9. 1999 do 1. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 1. 9. 1999 do 1. 12. 2010
v listinné podobě
od 1. 9. 1999 do 1. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 1. 9. 1999 do 1. 12. 2010
v listinné podobě
od 1. 9. 1999 do 1. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3.
od 1. 9. 1999 do 1. 12. 2010
v listinné podobě
od 1. 9. 1999 do 1. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2.
od 1. 9. 1999 do 1. 12. 2010
v listinné podobě
od 1. 9. 1999 do 1. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 1. 9. 1999 do 1. 12. 2010
v listinné podobě
od 1. 9. 1999 do 1. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 6.
od 1. 9. 1999 do 1. 12. 2010
v listinné podobě
od 1. 9. 1999 do 1. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 6.
od 1. 9. 1999 do 1. 12. 2010
v listinné podobě
od 1. 9. 1999 do 1. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4.
od 1. 9. 1999 do 1. 12. 2010
v listinné podobě
od 1. 9. 1999 do 1. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5.
od 1. 9. 1999 do 1. 12. 2010
v listinné podobě
od 1. 9. 1999 do 1. 12. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 1. 9. 1999 do 1. 12. 2010
v listinné podobě
Statutární orgán
od 11. 8. 2010 do 1. 12. 2010
Ing. Pavel Šaroch - předseda představenstva
Praha 6 - Vokovice, Nepálská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 30. 7. 2010
den vzniku funkce: 30. 7. 2010
od 11. 8. 2010 do 1. 12. 2010
JUDr. Josef Novotný - místopředseda představenstva
Praha 2, Jana Masaryka, PSČ 120 00
den vzniku členství: 30. 7. 2010
den vzniku funkce: 30. 7. 2010
od 11. 8. 2010 do 1. 12. 2010
Ing. Petr Luňák - člen představenstva
Praha 10, V Kališti, PSČ 170 00
den vzniku členství: 30. 7. 2010
od 7. 7. 2010 do 11. 8. 2010
Ing. Miroslav Jestřabík - předseda představenstva
Řitka, K Potokům 173, PSČ 252 03
den vzniku členství: 18. 6. 2010 - 30. 7. 2010
den vzniku funkce: 25. 6. 2010 - 30. 7. 2010
od 7. 7. 2010 do 11. 8. 2010
Veit Obremski - místopředseda představenstva
Haltern am See, Am Wiegel 73, 45721, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 18. 6. 2010 - 30. 7. 2010
den vzniku funkce: 25. 6. 2010 - 30. 7. 2010
od 7. 7. 2010 do 11. 8. 2010
Dr. Michael Kammann - člen představenstva
Düsseldorf, Feldstrasse, PSČ 404 79, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 18. 6. 2010 - 30. 7. 2010
od 7. 7. 2010 do 1. 12. 2010
Ing. Jiří Ječmen - člen představenstva
Jenštejn, Hradní
den vzniku členství: 18. 6. 2010
od 25. 3. 2009 do 7. 7. 2010
Jitka Komárková - člen představenstva
Velké Popovice, 383, PSČ 251 69
den vzniku členství: 13. 3. 2009 - 18. 6. 2010
od 12. 2. 2008 do 7. 7. 2010
JUDr. Jan Drábek - člen představenstva
Hodonín, Purkyňova 68
den vzniku funkce: 4. 2. 2008 - 18. 6. 2010
od 19. 10. 2006 do 19. 10. 2006
Mgr. Marie Benešová - člen představenstva
Kladno, Ludvíka Kuby 803
den vzniku členství: 19. 10. 2006
od 19. 10. 2006 do 19. 10. 2006
- Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 14 Cm 151/2006-74 byla Mgr. Marie Benešová jmenována do funkce člena představenstva.
od 19. 10. 2006 do 7. 7. 2010
Mgr. Marie Benešová - člen představenstva
Kladno, Ludvíka Kuby 803
den vzniku členství: 19. 10. 2006 - 18. 6. 2010
od 7. 6. 2006 do 13. 12. 2008
Jitka Komárková - místopředseda představenstva
Velké Popovice, 383, PSČ 251 69
den vzniku členství: 1. 9. 1999 - 26. 9. 2007
den vzniku funkce: 1. 6. 2006 - 26. 9. 2007
od 6. 1. 2006 do 25. 8. 2009
Gerhard Möllemann - místopředseda představenstva
46286 Dorsten, Schlehenweg 153, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 23. 11. 2004 - 14. 7. 2008
den vzniku funkce: 9. 12. 2004 - 14. 7. 2008
od 10. 8. 2005 do 6. 1. 2006
Gerhard Möllemann - člen představenstva
46286 Dorsten, Schlehenweg 153, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 23. 11. 2004
od 2. 10. 2003 do 7. 6. 2006
Jitka Komárková - členka představenstva
Velké Popovice, čp. 383, PSČ 251 69
den vzniku funkce: 1. 9. 1999
od 15. 5. 2003 do 13. 12. 2008
Ing. Miroslav Jestřabík - předseda představenstva
Řitka, K Potokům 173, PSČ 252 03
den vzniku funkce: 1. 9. 1999 - 26. 9. 2007
od 20. 2. 2002 do 2. 10. 2003
Jitka Komárková - členka představenstva
Ohrobec, Višňová 167
den vzniku funkce: 1. 9. 1999
od 20. 11. 2001 do 13. 12. 2008
Bernd Wagner - člen představenstva
45739 Erkenschwick, August-Schmidt str. 44, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 1. 10. 1999
od 17. 11. 1999 do 20. 11. 2001
Bernd Wagner - člen představenstva
45739 Erkenschwick, Glüch-Auf-Strasse 1, Spolková republika Německo
od 17. 11. 1999 do 15. 5. 2003
Ing. Miroslav Jestřabík - předseda představenstva
Lužice, Záhumenní 24
den vzniku funkce: 1. 9. 1999
od 17. 11. 1999 do 10. 8. 2005
Achim Holger Saul, nar. 9.7.1957 - místopředseda představenstva
44267 Dortmund, Achatweg 3, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 1. 10. 1999 - 23. 11. 2004
od 8. 10. 1999 do 17. 11. 1999
Ing. Miroslav Jestřabík - člen představenstva
Lužice, Záhumenní 24
od 1. 9. 1999 do 8. 10. 1999
Ing. Miroslav Jestřabík - člen představenstva
Hodonín, Šafaříkova 9
od 1. 9. 1999 do 17. 11. 1999
JUDr. Petr Šrámek - předseda představenstva
Praha 6, Na Viničních horách 22
od 1. 9. 1999 do 17. 11. 1999
František Kotula - místopředseda představenstva
Praha 1, Všehrdova 27
od 1. 9. 1999 do 20. 2. 2002
Jitka Komárková - členka představenstva
Lužice, V chalupách 50
den vzniku funkce: 1. 9. 1999
od 20. 11. 2001 do 1. 12. 2010
Za společnost jedná předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva. Za společnost se podepisuje tím způsobem, že osoby oprávněné k jednání za společnost a jejímu zastupování připojí k obchodní firmě své podpisy.
od 1. 9. 1999 do 20. 11. 2001
Způsob jednání: Za společnost jedná předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva. Podepisování: k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva.
Dozorčí rada
od 11. 8. 2010 do 1. 12. 2010
Ing. Roman Cének - člen dozorčí rady
Praha 10, Na Slatince, PSČ 100 00
den vzniku členství: 30. 7. 2010
od 11. 8. 2010 do 1. 12. 2010
Bc. Petr Knobloch - místopředseda dozorčí rady
Praha 4, Na Pankráci, PSČ 140 00
den vzniku členství: 30. 7. 2010
den vzniku funkce: 30. 7. 2010
od 11. 8. 2010 do 1. 12. 2010
Ing. Pavel Rampír - předseda dozorčí rady
Pardubice, Nábřeží závodu míru
den vzniku členství: 30. 7. 2010
den vzniku funkce: 30. 7. 2010
od 13. 7. 2010 do 11. 8. 2010
Peter Andreas Frankenberg - předseda dozorčí rady
Bochum, D-44797, Hülsbergstrasse 13, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 18. 6. 2010 - 30. 7. 2010
den vzniku funkce: 1. 7. 2010 - 30. 7. 2010
od 13. 7. 2010 do 11. 8. 2010
Karel Komárek - místopředseda dozorčí rady
Praha 10 - Strašnice, Vinohradská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 18. 6. 2010 - 30. 7. 2010
den vzniku funkce: 1. 7. 2010 - 30. 7. 2010
od 13. 7. 2010 do 11. 8. 2010
Ing. Petr Luňák - člen dozorčí rady
Praha 10, V Kališti, PSČ 107 00
den vzniku členství: 18. 6. 2010 - 30. 7. 2010
od 25. 3. 2009 do 7. 7. 2010
Ing. Miroslav Jestřabík - člen dozorčí rady
Řitka, K Potokům 173, PSČ 252 03
den vzniku funkce: 13. 3. 2009 - 18. 6. 2010
od 25. 3. 2009 do 13. 7. 2010
Mgr. Karel Komárek - člen dozorčí rady
Velké Popovice, 383, PSČ 251 69
den vzniku členství: 13. 3. 2009 - 18. 6. 2010
od 25. 3. 2009 do 13. 7. 2010
Ing. František Komárek - člen dozorčí rady
Hodonín, Pančava 3785/47
den vzniku členství: 13. 3. 2009 - 18. 6. 2010
od 10. 8. 2005 do 30. 10. 2009
Ulrich Schöler - člen dozorčí rady
45136 Essen, Siepenstrasse 90, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 23. 11. 2004 - 14. 7. 2008
od 30. 7. 2003 do 13. 12. 2008
Mgr. Karel Komárek - předseda
Velké Popovice, 383, PSČ 251 69
den vzniku funkce: 1. 9. 1999 - 26. 9. 2007
od 15. 5. 2003 do 13. 12. 2008
Ing. František Komárek - člen
Hodonín, Pančava 3785/47
den vzniku funkce: 21. 8. 2002
od 20. 2. 2002 do 30. 7. 2003
Mgr. Karel Komárek - předseda
Ohrobec, Višňová 167
den vzniku funkce: 1. 9. 1999
od 17. 11. 1999 do 20. 11. 2001
Karel Komárek - člen
Lužice, Ploštiny 6
od 17. 11. 1999 do 20. 2. 2002
Mgr. Karel Komárek - předseda
Lužice, Ploštiny 7
od 17. 11. 1999 do 15. 5. 2003
Dr. Ulrich Schöler - člen
D 451 36 Essen, Siepenstrasse 90, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 1. 9. 1999
od 17. 11. 1999 do 10. 8. 2005
Dr. Fritz Gautier - místopředseda
508 58 Kolín nad Rýnem, Frankenstr.58, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 1. 10. 1999 - 23. 11. 2004
od 1. 9. 1999 do 17. 11. 1999
Dipl.-Oec Jurgen Schneider nar. 29.1.1956 - člen
D 46047 Oberhausen, WalterFlexstrasse 56, Spolková republika Německo
od 1. 9. 1999 do 17. 11. 1999
Karel Komárek - předseda
Lužice, Ploštiny 6
od 1. 9. 1999 do 17. 11. 1999
Dr. Ulrich Scholer - místopředseda
D 451 36 Essen, Siepenstrasse 90, Spolková republika Německo
od 1. 9. 1999 do 17. 11. 1999
Mgr. Karel Komárek - člen
Lužice, Ploštiny 7
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

22. 6. 2018 | Očima expertů | Gabriel Pleska | 16 komentářů

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

U každé nabídky úvěru musí být dneska plný ruksak informací, aby se každý mohl bez obtíží dozvědět, za jakou cenu a za jakých podmínek si půjčuje. Jenže ouha – jsou lidi, kteří vědět nechtějí. Říkají, že si mám půjčit, abych se měl líp, tak si půjčím. Skupina poslanců z KDU-ČSL proto přichází s návrhem reklamu na půjčky prostě zakázat. Může to fungovat?

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

21. 6. 2018 | Rozhovor | Monika Veselíková | 14 komentářů

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

„Obce a ani stát si nevědí rady, nedokážou dlouhodobě uplatnit politiku vedoucí k sociálnímu začleňování. Občas se sice najde výjimka, obecně ale vidíme hlavně řadu špatných rozhodnutí,“ říká Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi.

2018: Jak reklamovat a nepohořet

21. 6. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

2018: Jak reklamovat a nepohořet

Chcete reklamovat? Potřebujete reklamovat? Musíte reklamovat? A víte, na co máte právo?

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

20. 6. 2018 | Co se děje | Jan Traxler | 10 komentářů

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

Finanční nezávislost. Kdo by nechtěl být rentiérem! Často volíme řešení, které je na pohled sexy, jenže nemusí být výhodné. Jak efektivně čerpat rentu, abyste nemuseli zbytečně platit daně?

Podpora v nezaměstnanosti, kterou není z čeho počítat: brutálně nízká

20. 6. 2018 | Jak na to | Terezie Nývltová Vojáčková

Podpora v nezaměstnanosti, kterou není z čeho počítat: brutálně nízká

V některých případech se podpora v nezaměstnanosti neurčuje z výdělku v posledním zaměstnání, ale z průměrné mzdy. Taková podpora je ovšem velmi nízká.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

5 kroků, které z Finska udělaly nejlepší zemi na světě

5 kroků, které z Finska udělaly nejlepší zemi na světě

Až donedávna to severský stát neměl vůbec jednoduché. Do začátku 19. století byl pod nadvládou Švédů, ty potom vystřídali Rusové. V roce 1917 sice Finové získali samostatnost,...více

Kolik času s displejem je u dětí příliš?

Kolik času s displejem je u dětí příliš?

Stále více času trávíme zahleděni do displejů. Mobilní telefony, tablety, počítače, notebooky i televizní obrazovky ukrajují z denního času i několik hodin. Aktuální Internet...více

Tak tuhle disrupci si Netflix asi nepřál

Tak tuhle disrupci si Netflix asi nepřál

„Pro nás představují zhruba stejné nebezpečí jako albánská armáda ,“ řekl v roce 2010 ředitel Time Warner Jeff Bewkes o společnosti s ručením omezeným jménem Netflix, který...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+133
+
-
2.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+21
+
-
3.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-38
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-262
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-288
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 577 785 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 589,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
MONETA Money Bank 2 658,00 Kč
Sberbank CZ 2 659,00 Kč
Expobank CZ 2 660,50 Kč
Česká spořitelna 2 705,00 Kč
ČSOB 2 705,00 Kč
Komerční banka 2 712,59 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 743,40 Kč
Raiffeisenbank 2 753,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

5 kroků, které z Finska udělaly nejlepší zemi na světě

5 kroků, které z Finska udělaly nejlepší zemi na světě

Až donedávna to severský stát neměl vůbec jednoduché. Do začátku 19. století byl pod nadvládou...více

Kolik času s displejem je u dětí příliš?

Kolik času s displejem je u dětí příliš?

Stále více času trávíme zahleděni do displejů. Mobilní telefony, tablety, počítače, notebooky...více

Tak tuhle disrupci si Netflix asi nepřál

Tak tuhle disrupci si Netflix asi nepřál

„Pro nás představují zhruba stejné nebezpečí jako albánská armáda ,“ řekl v roce 2010...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vracení zboží 14 dnů
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vracení zboží 14 dnů

Otázka: Dobrý den, zakoupil jsem zboží 17.června 2018 v kamenné prodejně. Jedná se o powerbanku cca za 450 Kč. Doma po rozbalení a připojení na nabíječku jsem zjistil že daný produkt (powerbanka) se nenabijí....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.