Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

NOVESTA a.s.
IČO: 25581767 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu31. 12. 1999
Datum zániku21. 5. 2013
StavVymazáno
Obchodní firma
od 31. 12. 1999 do 21. 5. 2013

NOVESTA a.s.

Sídlo
od 31. 12. 1999 do 4. 1. 2012
Zlín, tř.T.Bati 5267, PSČ 762 02
IČO
od 31. 12. 1999 do 21. 5. 2013

25581767

DIČ

CZ25581767

Právní forma
od 31. 12. 1999 do 21. 5. 2013
Akciová společnost
Spisová značka3141 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 8. 12. 2009 do 21. 5. 2013
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 8. 12. 2009 do 21. 5. 2013
- Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako toxické
od 8. 12. 2009 do 21. 5. 2013
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 7. 1. 2005 do 8. 12. 2009
- zprostředkování služeb
od 7. 1. 2005 do 8. 12. 2009
- správa a údržba nemovitostí
od 30. 1. 2002 do 8. 12. 2009
- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce hořlavé, toxické a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako toxické.
od 31. 12. 1999 do 8. 12. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 31. 12. 1999 do 8. 12. 2009
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 31. 12. 1999 do 8. 12. 2009
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 31. 12. 1999 do 8. 12. 2009
- výroba a prodej obuvi a obuvnických výrobků
od 31. 12. 1999 do 8. 12. 2009
- poskytování pronájmu strojů, přístrojů a zařízení
od 31. 12. 1999 do 8. 12. 2009
- poskytování pronájmu bytových a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 21. 5. 2013 do 21. 5. 2013
- Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.
od 21. 5. 2013 do 21. 5. 2013
- Právní důvod výmazu : Subjekt se vymazává po zrušení konkursu z důvodu, že majetek podstaty nepostačuje k úhradě nákladů konkursu.
od 30. 1. 2006 do 18. 4. 2006
- Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti z důvodu potřeby kapitálového posílení Společnosti a podpory jejích ekonomických ukazatelů v souvislosti s jejím dalším rozvojem, a z důvodu potřeby snížení hodnoty zadlužení Společnosti, z částky dvacet čtyři miliony devět set tisíc korun českých (24.900.000,- Kč), o částku dvacet sedm milionů korun českých (27.000.000,- Kč), na celkovou novou výši základního kapitálu padesát jeden milion devět set tisíc korun českých (51.900.000,- Kč), za následujících podmínek: Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny peněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení nebude připuštěno. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno dva miliony sedm set tisíc (2.700.000) kusů nových kmenových listinných akcií vydaných na jméno o jmenovité hodnotě deset korun českých (10,- Kč) za akcii. V souladu s ustanovením článku 7 odstavce 7.1 stanov Spo lečnosti budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné se souhlasem valné hromady. Emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě akcií (tj. výše emisního kursu bude činit deset korun českých (10,- Kč) na akcii). Stávající akcionáři Společnosti budou mít v souladu s § 204a obchodního zákoníku přednostní právo k úpisu nových akcií, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, přičemž tato lhůta počne běžet dnem následujícím po dni pravomocného zápisu rozhodnutí o zvýšení zákla dního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Počátek lhůty bude akcionářům, kteří se nevzdali přednostního práva k úpisu, oznámen doporučeným dopisem zaslaným představenstvem Společnosti na adresy sídla nebo bydliště akcionářů uvedené v seznamu akc ionářů a dále bude zveřejněn v obchodním věstníku. Na jednu stávající akcii Společnosti o stávající jmenovité hodnotě deset korun českých (10,- Kč) bude připadat podíl o velikosti dvě stě sedmdesát dvě stě čtyřicet devítin (270/249) nové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě deset korun českých (10,- Kč), na jednu stávající akcii Společnosti o stávající jmenovité hodnotě sto korun českých (100,- Kč) bude připadat podíl o velikosti dva tisíce sedm set dvě stě čtyřicet devítin (2700/249) nové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě deset korun českých (10,- K č), na jednu stávající akcii Společnosti o stávající jmenovité hodnotě tisíc korun českých (1.000,- Kč) bude připadat podíl o velikosti dvacet sedm tisíc dvě stě čtyřicet devítin (27000/249) nové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě deset korun českých ( 10,- Kč), na jednu stávající akcii Společnosti o stávající jmenovité hodnotě deset tisíc korun českých (10.000,- Kč) bude připadat podíl o velikosti dvě stě sedmdesát tisíc dvě stě čtyřicet devítin (xxxx) nové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě d eset korun českých (10,- Kč), na jednu stávající akcii Společnosti o stávající jmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude připadat podíl o velikosti dva miliony sedm set tisíc dvě stě čtyřicet devítin (2xxxx) nové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě dese t korun českých (10,- Kč) s tím, že upisovány budou pouze celé akcie. Místem pro úpis akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů bude advokátní kancelář Konečná & Šafář, v.o.s., se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1, v pracovních dnech od 9:00 hodin do 18:00 hodin. Od počátku běhu lhůty k přednostnímu úpisu a kcií zde bude pro všechny stávající akcionáře Společnosti připravena listina upisovatelů. Lhůta pro splacení upsaných akcií bude činit čtrnáct (14) dnů ode dne úpisu, jinak bude úpis neúčinný. Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen upisovateli tak, ž e sto procent (100%) emisního kurzu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě určené pro splacení na zvláštní účet č. 51530-220/02700, vedený u HVB Bank Czech Republic, a.s., který za tímto účelem otevřela Společnost na své jméno v souladu s § 204 odstavec 2 obchodního zákoníku. Číslo tohoto účtu a podrobnosti bankovního spojení budou dále sděleny všem akcionářům při úpisu akcí v souladu s § 204a obchodního zákoníku. Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva (včetně těch, ohledně nichž bude úpis neúčinný) budou nabídnuty předem určenému zájemci z řad akcionářů, a to akcionáři GIMV Czech Ventures N.V. Lhůta pro takový úpis akcií bude činit čtrnác t (14) dnů a počne běžet dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené k výkonu přednostního práva k úpisu, respektive splacení, akcií. Počátek běhu této lhůty bude oznámen akcionáři GIMV Czech Ventures N.V. představenstvem odesláním doporučeného d opisu na adresu akcionáře GIMV Czech Ventures N.V. uvedenou v seznamu akcionářů, nebo osobním převzetím oznámení o počátku běhu lhůty proti jeho podpisu. Emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě akcií (tj. výše emisního kursu bude činit slovy deset korun českých (10,- Kč) na akcii). Místo pro úpis akcií v případě úpisu předem určeným zájemcem bude rovněž advokátní kancelář Konečná & Šafář, v.o.s., se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1, v pracovních dnech od 9:00 hodin do 18:00 hodin. Valná hromada v souladu s ustanovením § 163 odst. 3 obchodního zákoníku schválila, aby v případě úpisu akcií ze strany GIMV Czech Ventures N.V. s využitím přednostního práva i jako předem určeným zájemcem byla z důvodu potřeby efektivního řešení celkové m íry zadlužení Společnosti připuštěna možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře GIMV Czech Ventures N.V. za Společností, vyplývající z následujících smluv: (a) Smlouva o úvěru uzavřená dne 23.10.2003 mezi GIMV Czech Ventures N.V., jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem, ve znění pozdějších dodatků, ke dni 28. 12. 2005 ve výši 144.697,60 EUR (slovy sto čtyřicet čtyři tisíc šest set devadesát sedm euro a šedesát centů) spolu s úrokem ve výši 37.247,26 EUR (slovy třicet sedm tisíc dvě stě čtyřicet sedm euro a dvacet šest centů), tj. 5.283.200,- Kč (slovy pět milionů dvě stě osmdesát tři tisíce dvě stě korun českých) (přepočet proveden na základě kurzu ke dni 7. 12. 2005); (b) Smlouva o úvěru číslo 209797054 ze dne 28.3.1997 a smlouva o úvěru číslo 209797129 ze dne 19.12.1997 uzavřená mezi INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, akciová společnost, se sídlem Senovážné nám. 32, Praha 1, IČ 45316619 (dále jen "IPB"), jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem, ve znění pozdějších dodatků, s tím, že pohledávky IPB přešly dne 19.6.2000 na Československou obchodní banku, a.s., IČ 000 01 350, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14 (dále jen "ČSOB") na základě smlouvy o prodej i podniku uzavřené mezi IPB a ČSOB. Dne 28.3.2002 byly pohledávky ČSOB na základě smlouvy o postoupení pohledávek postoupeny na Českou konsolidační agenturu, IČ 70109966, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06 (dále jen "ČKA") s tím, že pohledávk y ČKA vyplývající z výše uvedených úvěrových smluv za Společností byly dále na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 26.8.2003 postoupeny na společnost E1CZ, s.r.o., IČ 25127233, se sídlem Záhřebská 244, 120 00 Praha 2 (dále jen "E1CZ"). Na zákla dě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 11.10.2005 mezi E1CZ a společností GIMV Czech Ventures N.V. došlo k postoupení těchto pohledávek za Společností na společnost GIMV Czech Ventures N.V. Pohledávka je ke dni 28. 12. 2005 ve výši 504.622,14 EUR (slovy pět set čtyři tisíce šest set dvacet dva euro a čtrnáct centů) spolu s úrokem ve výši 80.086,49 EUR (slovy osmdesát tisíc osmdesát šest euro a čtyřicet devět centů), tj. 16.966.348,- Kč (slovy šestnáct milionů devět set šedesát šest tisíc tři sta čtyřicet osm korun českých) (přepočet proveden na základě kurzu ke dni 7. 12. 2005); a (c) Smlouva o úvěru uzavřená dne 29.8.2003 mezi E1CZ, jako věřitelem a Společností, jako dlužníkem ve znění pozdějších dodatků, ke dni 28. 12. 2005 ve výši 142.036,87 EUR (slovy sto čtyřicet dva tisíc třicet šest euro a osmdesát sedm centů) spolu s úrokem ve výši 23.531,17 EUR (slovy dvacet tři tisíce pět set třicet jedno euro a sedmnáct centů), tj. 4.804.220,- Kč (slovy čtyři miliony osm set čtyři tisíce dvě stě dvacet korun českých) (přepočet proveden na základě kurzu ke dni 7. 12. 2005) s tím, že tato pohledávka E1CZ za Společností byla na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 11.10.2005 postoupena na GIMV Czech Ventures N.V. Na valné hromadě konstatováno, že existenci výše uvedené pohledávky GIMV Czech Ventures N.V. za Společností potvrdil auditor auditorské a daňové kanceláře Alois Berka, s.r.o., auditorská a daňová kancelář, pan Alois Berka, č. osvědčení 249. Valná hromada schvaluje následující pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávek mezi Společností a akcionářem GIMV Czech Ventures N.V.: Od počátku lhůty k splacení akcií, které budou případně upsány GIMV Czech Ventures N.V. jako předem určeným záj emcem (či ohledně akcií, které budou GIMV Czech Ventures N.V. upsány s využitím přednostního práva) bude na adrese advokátní kanceláře Konečná & Šafář, v.o.s., se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1, v pracovních dnech od 9:00 hodin do 18:00 hodin, připrav en návrh smlouvy o započtení se Společností, již podepsaný jménem Společnosti. Tato smlouva bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Podpisy obou stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o započtení bude činit čtrnáct (14) dnů od e dne úpisu akcií.
od 10. 2. 2005 do 4. 5. 2005
- Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 25.11.2004 Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti z důvodu potřeby kapitálového posílení Společnosti a podpory jejích ekonomických ukazatelů v souvislosti s jejím dalším rozvojem, a z důvodu potřeby snížení hodnoty zadlužení Společnosti, z  částky devět milionů dvě stě tisíc korun českých (9.200.000,- Kč), tj. z výše základního kapitálu po výše uvedeném snížení základního kapitálu, o částku patnáct milionů sedm set tisíc korun českých (15.700.000,- Kč), na celkovou novou výši základního kapi tálu dvacet čtyři miliony devět set tisíc korun českých (24.900.000,- Kč), za následujících podmínek: Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny peněžitými vklady. upisování nad částku navrhovaného zvýšení nebude připuštěno. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno jeden milion pět set sedmdesát tisíc (1.570.000) kusů nových kmenových listinných akcií vydaných na jméno o jmenovité hodnotě deset korun českých (10,- Kč) za akcii. V souladu s ustanovením článku 7 odstavce 7.1 stanov Společnosti budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné se souhlasem valné hromady. Emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě akcií (tj. výše emisního kursu bude činit slovy deset korun českých (10,- Kč) na akcii, a to z důvodu zachování principu rovnosti zacházení s akcionáři vzhledem k tomu, že akcie budou nabídnuty stávajícím akcionářům společnosti). Stávající akcionáři Společnosti budou mít v souladu s § 204a obchodního zákoníku přednostní právo k úpisu nových akcií, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, přičemž tato lhůta počne běžet dnem následujícím po dni pravomocného zápisu rozhodnutí o zvýšení zákla dního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Počátek lhůty bude akcionářům, kteří se nevzdali přednostního práva k úpisu, oznámen doporučeným dopisem zaslaným představenstvem Společnosti na adresy sídla nebo bydliště akcionářů uvedené v seznamu akc ionářů a dále bude zveřejněn v obchodním věstníku.) Na jednu stávající akcii Společnosti o stávající jmenovité hodnotě deset korun českých (10,- Kč) bude připadat sto padesát sedm dvaadevadesátin (157/92) nové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě deset korun českých (10,- Kč), na jednu stávající akcii Spo lečnosti o stávající jmenovité hodnotě sto korun českých (100,- Kč) bude připadat tisíc pět set sedmdesát dvaadevadesátin (1.570/92) nové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě deset korun českých (10,- Kč), na jednu stávající akcii Společnosti o stávající jmenovité hodnotě tisíc korun českých (1.000,- Kč) bude připadat patnáct tisíc sedm set dvaadevadesátin (15.700/92) nové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě deset korun českých (10,- Kč), na jednu stávající akcii Společnosti o stávající jmenovité hodno tě deset tisíc korun českých (10.000,- Kč) bude připadat sto padesát sedm tisíc dvaadevadesátin (157.000/92) nové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě deset korun českých (10,- Kč), na jednu stávající akcii Společnosti o stávající jmenovité hodnotě sto t isíc korun českých (100.000,- Kč) bude připadat jeden milion pět set sedmdesát tisíc dvaadevadesátin (1.570.000/92) nové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě deset korun českých (10,- Kč) s tím, že upisovány budou pouze celé akcie. Místem pro úpis akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů bude advokátní kancelář Konečná & Šafář, v.o.s., se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1, v pracovních dnech od 9:00 do 18:00 hodin. Od počátku běhu lhůty k přednostnímu úpisu akcií z de bude pro všechny stávající akcionáře Společnosti připravena listina upisovatelů. Lhůta pro splacení upsaných akcií bude činit čtrnáct (14) dnů ode dne úpisu, jinak bude úpis neúčinný. Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen upisovateli tak, že sto procent (100%) emisního kurzu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě určené pro splacení na zvláštní účet č. 51530-220/02700, vedený u HVB Bank Czech Republic, a.s., který za tímto účelem otevřela Společnost na své jméno v souladu s § 20 4 odstavec 2 obchodního zákoníku. Číslo tohoto účtu a podrobnosti bankovního spojení budou dále sděleny všem akcionářům při úpisu akcií v souladu s § 204a obchodního zákoníku. Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva (všech těch, ohledně nichž bude úpis neúčinný) budou nabídnuty předem určenému zájemci z řad akcionářů, a to akcionáři GIMV Czech Ventures N.V. Lhůta pro takový úpis akcií bude činit čtrnáct (14) dnů a počne běžet dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené k výkonu přednostního práva k úpisu, respektive splacení, akcií. Počátek běhu této lhůty bude oznámen akcionáři GIMV Czech Ventures N.V. představenstvem odesláním doporučeného do pisu na adresu akcionáře GIMV Czech Ventures N.V. uvedenou v seznamu akcionářů, nebo osobním převzetím oznámení o počátku běhu lhůty proti jeho podpisu. Místo pro úpis akcií v případě úpisu předem určeným zájemcem bude rovněž advokátní kancelář Konečná & Šafář, v.o.s., se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1, v pracovních dnech od 9:00 do 18:00 hodin. Od počátku lhůty k úpisu akcií, které nebudou upsány s v yužitím přednostního práva stávajících akcionářů, bude na této adrese v pracovních dnech od 9:00 do 18:00 hodin, připraven návrh smlouvy o upsání akcií se Společností, již podepsaný jménem Společnosti. Tato smlouva bude obsahovat veškeré zákonné náležitos ti, včetně počtu upisovaných akcií. Podpisy obou stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o úpisu akcií bude činit čtrnáct (14) dnů. V této lhůtě doručí GIMV Czech Ventures N.V. podepsanou smlouvu o úpisu akcií na výše uvedenou adre su místa úpisu s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby. Valná hromada v souladu s ustanovením § 163 odst. 3 obchodního zákoníku schválila, aby v případě úpisu akcií GIMV Czech Ventures N.V. s využitím přednostního práva i jako předem určeným zájemcem byla z důvodu potřeby efektivního řešení celkové míry zadluž ení Společnosti připuštěna možnost započtení peněžité pohledávky GIMV Czech Ventures N.V. za Společností, vyplývající ze smlouvy o půjčce, uzavřené mezi GIMV Czech Ventures N.V., jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem, dne 21.3.2001, a to ve výši č tyři sta devadesát sedm tisíc osmdesát čtyři euro a osmdesát šest centů (497.084,86 EUR), tj. patnáct milionů sedm set třicet sedm tisíc sedm set šest korun českých a šedesát sedm haléřů (15.737.706,67 Kč) (přepočet proveden na základě kurzu ke dni 30.9.2 004). Existenci této pohledávky GIMV Czech Ventures N.V. vůči Společnosti potvrdil auditor auditorské a daňové kanceláře Alois Berka, s.r.o., auditorská a daňová kancelář, pan Alois Berka, č. osvědčení 249. Valná hromada schválila následující pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávek mezi Společností a akcionářem GIMV Czech Ventures N.V.: Od počátku lhůty k splacení akcií, které budou případně upsány GIMV Czech Ventures N.V. jako předem určeným záj emcem (či ohledně akcií, které budou GIMV Czech Ventures N.V. upsány s využitím přednostního práva) bude na adrese advokátní kanceláře Konečná & Šafář, v.o.s., se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1, v pracovních dnech od 9:00 do 18:00 hodin, připraven náv rh smlouvy o započtení se Společností, již podepsaný jménem Společnosti. Tato smlouva bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Podpisy obou stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o započtení bude činit čtrnáct (14) dnů ode dne úpisu akcií.
od 7. 1. 2005 do 10. 2. 2005
- Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu ze dne 25.11.2004. Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu Společnosti za účelem úhrady ztráty Společnosti z minulých let a převodu do rezervního fondu Společnosti na úhradu budoucí ztráty Společnosti ze stávající částky devadesát dva miliony korun českých (92. 000.000,- Kč) o částku 82.800.000,- Kč (slovy osmdesát dva miliony osm set tisíc korun českých) na celkovou novou výši základního kapitálu devět milionů dvě stě tisíc korun českých (9.200.000,- Kč), za následujících podmínek: Na úhradu ztrát z minulých let bude dle § 216a, odstavec 1 písmeno a) obchodního zákoníku použita částka ve výši osmdesát dva miliony dvě stě sedmdesát dva tisíce korun českých (82.272.000,- Kč), a do rezervního fondu bude na úhradu budoucí ztráty Společn osti dle § 216a odstavec 1 písmeno b) obchodního zákoníku převedena částka ve výši pět set dvacet osm tisíc korun českých (528.000,- Kč). Společnost s ohledem na znění § 213 odstavec 1 obchodního zákoníku nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovitých hodnot u všech akcií Společnosti. Jmenovitá hodnota každé ze 70 ks (sedmdesáti) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) bude sn ížena na novou výši jmenovité hodnoty každé akcie, a to 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých), jmenovitá hodnota každé ze 199 ks (sto devadesáti devíti) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých) bude snížena na novou výši jmenovité hodnoty každé akcie, a to 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), jmenovitá hodnota každé ze 183 ks (sto osmdesáti třech) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) bud e snížena na novou výši jmenovité hodnoty každé akcie, a to 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých), jmenovitá hodnota každé ze 239 ks (dvě stě třiceti devíti) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) bude snížena na novou výši jmenovité hodnoty každé akcie, a to 100,- Kč (slovy sto korun českých), jmenovitá hodnota každé ze 310 ks (tři sta deseti) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy sto korun českých) bude snížena na novou výši jmenovité hodnoty každé akcie, a to 10,- Kč (slovy deset korun českých). Po zápisu snížení základní kapitálu do obchodního rejstříku vydá představenstvo Společnosti nové akcie se sníženými jmenovitými hodnotami (respektive hromadné listiny je nahrazující) a vyzve akcionáře Společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami pro s volání valné hromady, tj. zasláním písemné výzvy akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, aby předložili své akcie (respektive hromadné listiny je nahrazující) za účelem jejich výměny za akcie (respektive hromadné list iny je nahrazující) s novou jmenovitou hodnotou ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne právní moci rozhodnutí o zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (tento den bude ve výzvě přesně označen).
od 24. 9. 2002 do 13. 12. 2002
- Usnesení valné hromady ze dne 17.06.2002
od 24. 9. 2002 do 13. 12. 2002
- Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti z důvodu potřeby kapitálového posílení a podpory ekonomických ukazatelů Společnosti z dosavadní výše základního kapitálu 22.000.000,-- Kč (dvacet dva miliony korun českých) o částku 70.000.000,-- Kč (sedmdesát milionů korun českých) na částku 92.000.000,-- Kč (devadesát dva miliony korun českých) za následujících podmínek: Upisování nad částku navrhovaného zvýšení nebude připuštěno.
od 24. 9. 2002 do 13. 12. 2002
- Přednostní právo stávajících akcionářů k úpisu se vylučuje, protože akcie upíše předem určený zájemce GIMV Czech Ventures N.V., obchodní adresa Drentestraat 24BG, 1083 HK Amsterodam, Nizozemí.
od 24. 9. 2002 do 13. 12. 2002
- Důvodem vyloučení přednostního práva pro úpis akcií na zvýšení základního kapitálu Společnosti je existence úvěrového dluhu Společnosti vůči GIMV Czech Ventures N.V. a skutečnosti, že Dresdner Bank CZ a.s. podmínila další financování obchodních aktivit Společnosti snížením zadluženosti Společnosti vůči majoritnímu akcionáři a Společnost i nadále významně potřebuje finanční zdroje poskytované ze strany Dresdner Bank CZ a.s.
od 24. 9. 2002 do 13. 12. 2002
- Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny peněžitým vkladem předem určeného zájemce GIMV Czech Ventures N.V., obchodní adresa Drentestraat 24BG, 1073 HK Amsterodam, Nizozemí.
od 24. 9. 2002 do 13. 12. 2002
- Na zvýšení bude upsáno 70 (sedmdesát) kusů nových kmenových listinných akcií vydaných na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) za akcii (emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě akcií).
od 24. 9. 2002 do 13. 12. 2002
- V souladu s ustanovením odstavce 7.1 stanov Společnosti budou mít omezenou převoditelnost a budou převoditelné se souhlasem valné hromady.
od 24. 9. 2002 do 13. 12. 2002
- Lhůta pro úpis akcií bude činit šest týdnů a počne běžet dnem následujícím po dni pravomocného zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (počátek běhu lhůty bude oznámen zájemci GIMV Czech Ventures N.V. odesláním doporučeného dopisu na adresu uvedenou v seznamu akcionářů) s tím, že pokud GIMV Czech Ventures N.V. v této lhůtě nevyužije svého práva k úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu Společnosti, bude toto rozhodnutí zvýšení základního kapitálu marným uplynutím této lhůty neúčinné.
od 24. 9. 2002 do 13. 12. 2002
- Místo pro úpis akcií bude advokátní kancelář JUDr. Radky Konečné, Malá Štěpánská 9, 120 00 Praha 2, lhůta pro splacení akcií bude činit šest týdnů ode dne úpisu, jinak bude úpis neúčinný. Od počátku lhůty k úpisu akcií bude na této adrese připraven návrh smlouvy o upsání akcií se Společností již podepsaný jménem Společnosti. Tato smlouva bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti včetně počtu upisovaných akcií. Podpisy obou stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o upsání bude činit šest týdnů ode dne pravomocného zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.
od 24. 9. 2002 do 13. 12. 2002
- Valná hromada schvaluje, aby v případě úpisu akcií předem určený zájemce GIMV Czech Ventures N.V. splatil emisní kurs nových akcií výhradně započtením části své pohledávky za Společností ve výši 70.000.000,-- Kč (slovy sedmdesát milionů korun českých), vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi GIMV Czech Ventures N.V., jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem, dne 21.3.2001, proti pohledávce Společnosti za zájemcem GIMV Czech Ventures N.V. na splacení emisního kursu akcií.
od 24. 9. 2002 do 13. 12. 2002
- Valná hromada schvaluje následující pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávek mezi společností a předem určeným zájemcem GIMV Czech Ventures N.V. Od počátku lhůty k splacení akcií bude na adrese advokátní kanceláře JUDr. Radky Konečné, Malá Štěpánská 9, 120 00 Praha 2, připraven návrh smlouvy o započtení se Společností již podepsaný jménem Společnosti. Tato smlouva bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti, podpisy obou stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o započtení bude činit šest týdnů ode dne úpisu.
od 24. 9. 2002 do 13. 12. 2002
- Důvodem pro započtení pohledávky předem určeného zájemce za Společností oproti pohledávce Společnosti za předem určeným zájemcem je potřeba efektivního řešení celkové míry zadluženosti Společnosti a skutečnost, že Dresdner Bank CZ a.s. podmínila další financování obchodních aktivit Společnosti snížením zadluženosti Společnosti vůči majoritnímu akcionáři.
od 4. 2. 2002 do 21. 5. 2013
- Akcie společnosti jsou převoditelné se souhlasem valné hromady.
od 19. 3. 2001 do 30. 1. 2002
- Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou konanou dne 27.10.1999 se změnami schválenými mimořádnou valnou hromadou konanou dne 16.3.2001.
od 19. 3. 2001 do 21. 5. 2013
- Obchodní společnost se sloučila s obchodní společností ISG a.s. se sídlem ve Zlíně, tř.T.Bati 5267, IČ 26 21 63 70 a jako na nástupnickou právnickou osobu na ni přešlo jmění zanikající právnické osoby.
od 31. 12. 1999 do 21. 5. 2013
- Společnost vznikla přeměnou z obchodní společnosti NOVESTA,spol.s r.o. se sídlem ve Zlíně, tř.T.Bati, IČO 46 96 09 37, PSČ 762 02, zapsané v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně pod C 6298. Společnost je univerzálním právním nástupcem zrušené obchodní společnosti NOVESTA,spol.s r.o.
Kapitál
od 18. 4. 2006 do 21. 5. 2013
Základní kapitál 51 900 000 Kč, splaceno 51 900 000 Kč.
od 4. 5. 2005 do 18. 4. 2006
Základní kapitál 24 900 000 Kč, splaceno 24 900 000 Kč.
od 10. 2. 2005 do 4. 5. 2005
Základní kapitál 9 200 000 Kč, splaceno 9 200 000 Kč.
od 13. 12. 2002 do 10. 2. 2005
Základní kapitál 92 000 000 Kč, splaceno 92 000 000 Kč.
od 29. 4. 2002 do 13. 12. 2002
Základní kapitál 22 000 000 Kč, splaceno 22 000 000 Kč.
od 19. 3. 2001 do 29. 4. 2002
Základní kapitál 220 000 000 Kč, splaceno 220 000 000 Kč.
od 31. 12. 1999 do 19. 3. 2001
Základní kapitál 227 000 000 Kč, splaceno 227 000 000 Kč.
od 18. 4. 2006 do 21. 5. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 700 000.
od 4. 5. 2005 do 21. 5. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 570 000.
od 10. 2. 2005 do 21. 5. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 70.
od 10. 2. 2005 do 21. 5. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 199.
od 10. 2. 2005 do 21. 5. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 183.
od 10. 2. 2005 do 21. 5. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 239.
od 10. 2. 2005 do 21. 5. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 310.
od 13. 12. 2002 do 10. 2. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 70.
od 13. 12. 2002 do 10. 2. 2005
v listinné podobě
od 29. 4. 2002 do 10. 2. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 199.
od 29. 4. 2002 do 10. 2. 2005
v listinné podobě
od 29. 4. 2002 do 10. 2. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 183.
od 29. 4. 2002 do 10. 2. 2005
v listinné podobě
od 29. 4. 2002 do 10. 2. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 239.
od 29. 4. 2002 do 10. 2. 2005
v listinné podobě
od 29. 4. 2002 do 10. 2. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 310.
od 29. 4. 2002 do 10. 2. 2005
v listinné podobě
od 4. 2. 2002 do 29. 4. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 310.
od 30. 1. 2002 do 4. 2. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 310.
od 30. 1. 2002 do 4. 2. 2002
v listinné podobě
od 30. 1. 2002 do 29. 4. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 199.
od 30. 1. 2002 do 29. 4. 2002
v listinné podobě
od 30. 1. 2002 do 29. 4. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 183.
od 30. 1. 2002 do 29. 4. 2002
v listinné podobě
od 30. 1. 2002 do 29. 4. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 239.
od 30. 1. 2002 do 29. 4. 2002
v listinné podobě
od 19. 3. 2001 do 30. 1. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 199.
od 19. 3. 2001 do 30. 1. 2002
v listinné podobě
od 19. 3. 2001 do 30. 1. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 183.
od 19. 3. 2001 do 30. 1. 2002
v listinné podobě
od 19. 3. 2001 do 30. 1. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 239.
od 19. 3. 2001 do 30. 1. 2002
v listinné podobě
od 19. 3. 2001 do 30. 1. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 310.
od 19. 3. 2001 do 30. 1. 2002
v listinné podobě
od 31. 12. 1999 do 19. 3. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 450.
od 31. 12. 1999 do 19. 3. 2001
v listinné podobě
od 31. 12. 1999 do 19. 3. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 200.
od 31. 12. 1999 do 19. 3. 2001
v listinné podobě
Statutární orgán
od 6. 1. 2012 do 30. 3. 2013
Ing. Pavel Srnka - předseda představenstva
Bošany, Fándlyho, PSČ 956 18, Slovenská republika
den vzniku členství: 19. 10. 2007 - 19. 1. 2013
den vzniku funkce: 19. 10. 2007 - 19. 1. 2013
od 7. 11. 2007 do 29. 1. 2010
Jiří Vidomus - člen představenstva
Zlín, Díly IV 3904, PSČ 760 01
den vzniku členství: 19. 10. 2007 - 3. 4. 2008
od 7. 11. 2007 do 29. 1. 2010
Oldřich Mišurec - člen představenstva
Zlín, Podlesí 5450/C, PSČ 760 05
den vzniku členství: 19. 10. 2007 - 3. 4. 2008
od 7. 11. 2007 do 6. 1. 2012
Ing. Pavel Srnka - předseda představenstva
Bošany, Fándlyho 495/31, PSČ 956 18, Slovenská republika
den vzniku členství: 19. 10. 2007
den vzniku funkce: 19. 10. 2007
od 18. 4. 2006 do 7. 11. 2007
Ing. Dana Barnášová - předseda představenstva
Zlín, Na Honech III/4925, PSČ 760 05
den vzniku členství: 31. 3. 2004 - 19. 10. 2007
den vzniku funkce: 28. 3. 2006 - 19. 10. 2007
od 18. 4. 2006 do 7. 11. 2007
Ing. Štefan Kolumber - člen představenstva
Zlín, Křiby 4904, PSČ 760 05
den vzniku členství: 31. 3. 2004 - 25. 7. 2007
od 18. 4. 2006 do 7. 11. 2007
Jiří Šubert - člen představenstva
Zlín, Váchova 498, PSČ 760 01
den vzniku členství: 27. 3. 2006 - 1. 10. 2007
od 22. 10. 2004 do 18. 4. 2006
László Varga - předseda představenstva
1119, Budapešť, Nandorfejervari ut 1, Maďarská republika
den vzniku členství: 1. 3. 2004 - 27. 3. 2006
den vzniku funkce: 1. 3. 2004 - 27. 3. 2006
od 22. 10. 2004 do 18. 4. 2006
- bytem v ČR: Zlín, Kamenná 3857, PSČ 760 01
od 11. 5. 2004 do 22. 10. 2004
László Varga - předseda představenstva
1119, Budapešť, Nandorfejervari ut 1, Maďarská republika
den vzniku členství: 1. 3. 2004
den vzniku funkce: 1. 3. 2004
od 11. 5. 2004 do 22. 10. 2004
- bytem v ČR: Svojetice 193, PSČ 251 62
od 11. 5. 2004 do 18. 4. 2006
Ing. Dana Barnášová - člen představenstva
Zlín, Na Honech III/4925, PSČ 760 05
den vzniku členství: 31. 3. 2004
od 11. 5. 2004 do 18. 4. 2006
Ing. Stefan Kolumber - člen představenstva
Zlín, Křiby 4904, PSČ 760 05
den vzniku členství: 31. 3. 2004
od 11. 9. 2003 do 11. 5. 2004
Dr. Róbert Bordás - předseda představenstva
Brno, Gromešova 22, PSČ 621 00
den vzniku členství: 19. 6. 2003 - 1. 3. 2004
den vzniku funkce: 19. 6. 2003 - 1. 3. 2004
od 11. 9. 2003 do 11. 5. 2004
Ing. Václav Novotný - člen představenstva
Zlín, Česká 4761, PSČ 760 05
od 31. 12. 1999 do 11. 9. 2003
Ing. Václav Novotný - předseda představenstva
Zlín, Česká 4761, PSČ 760 05
od 31. 12. 1999 do 11. 9. 2003
František Stašek - člen představenstva
Zlín 4, tř.3.května 804, PSČ 763 02
od 31. 12. 1999 do 11. 5. 2004
Ing. Jiří Velev - člen představenstva
Zlín, Na Honech II/4907, PSČ 760 05
od 24. 9. 2007 do 21. 5. 2013
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda představenstva samostatně.
od 11. 9. 2003 do 24. 9. 2007
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají a podepisují vždy předseda představenstva a kterýkoli člen představenstva společně.
od 31. 12. 1999 do 11. 9. 2003
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva nebo člen představenstva.
Dozorčí rada
od 6. 1. 2012 do 30. 3. 2013
Ing. Margita Kostrábová - předseda dozorčí rady
Oslany, Žarnovská, PSČ 972 47, Slovenská republika
den vzniku členství: 19. 10. 2007 - 19. 1. 2013
den vzniku funkce: 19. 10. 2007 - 19. 1. 2013
od 6. 1. 2012 do 30. 3. 2013
Ing. Ján Zelinka - člen dozorčí rady
Považská Bystrica, Rozkvet, PSČ 017 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 19. 10. 2007 - 19. 1. 2013
od 7. 11. 2007 do 6. 1. 2012
Ing. Margita Kostrábová - předseda dozorčí rady
Oslany, Žarnovská 196/25, PSČ 972 47, Slovenská republika
den vzniku členství: 19. 10. 2007
den vzniku funkce: 19. 10. 2007
od 7. 11. 2007 do 6. 1. 2012
Ing. Ján Zelinka - člen dozorčí rady
Považská Bystrica, Rozkvet 2045/92, PSČ 017 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 19. 10. 2007
od 24. 9. 2007 do 7. 11. 2007
Karel Kosman - člen dozorčí rady
Praha 3, Přemyslovská 1572/10, PSČ 130 00
den vzniku členství: 7. 9. 2007 - 19. 10. 2007
od 19. 6. 2006 do 7. 11. 2007
Martin Jirák - předseda dozorčí rady
Praha 7, U Akademie 524/13, PSČ 170 00
den vzniku členství: 8. 6. 2006 - 19. 10. 2007
den vzniku funkce: 8. 6. 2006 - 19. 10. 2007
od 30. 1. 2006 do 7. 11. 2007
Petr Stuchlík - člen
Napajedla, Palackého 97, PSČ 733 61
den vzniku členství: 15. 12. 2005 - 1. 10. 2007
od 30. 1. 2002 do 19. 6. 2006
Karel Kosman - předseda
Praha 3, Přemyslovská 1572/10, PSČ 130 00
den vzniku členství: 7. 12. 2001 - 8. 6. 2006
den vzniku funkce: 7. 12. 2001 - 8. 6. 2006
od 30. 1. 2002 do 24. 9. 2007
Luděk Palata - člen
Opava, Jasmínová 535/32, PSČ 747 07
den vzniku funkce: 7. 12. 2001 - 31. 8. 2007
od 31. 12. 1999 do 30. 1. 2002
Evžen Jurutka - předseda
Zlín 4, tř.Svobody 777, PSČ 763 02
od 31. 12. 1999 do 30. 1. 2002
Ing. Josef Macho - člen
Zlín, Valachův Žleb 4890, PSČ 760 05
od 31. 12. 1999 do 11. 5. 2004
Ing. Milan Marušák - člen
Zlín, Jílová 4571, PSČ 760 05
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

30. 6. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 62 komentářů

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

V pondělí 29. června je poslední den pro podání žádosti o „kompenzační bonus“ z programu Pětadvacítka za období od 12. března do 30. dubna.

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

Vláda připravila další absurditu: Lhůta pro podání přehledu zdravotní pojišťovně letos skončí dřív než pro samotné daňové přiznání.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

26. 6. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

O podporu mohou požádat podnikatelé a firmy, kterým stát zakázal prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června.

Dárek podnikatelům i továrna na švarcsystém. Paušální daň očima expertů

26. 6. 2020 | | Gabriel Pleska | 16 komentářů

Dárek podnikatelům i továrna na švarcsystém. Paušální daň očima expertů

Paušální daň má drobným podnikatelům ulevit od papírování a prý i hrozby kontrol. Návrh projedná vláda a pak zamíří do parlamentu. Pokud to půjde hladce, má novinka fungovat už pro příjmy za rok 2021.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 690,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 731,10 Kč
ČSOB 2 731,10 Kč
Komerční banka 2 739,81 Kč
Expobank CZ 2 741,90 Kč
Česká spořitelna 2 756,00 Kč
Raiffeisenbank 2 784,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 794,60 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 383 503 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+9
+
-
2.Marcel  Gecov

Marcel Gecov

- bývalý fotbalista, podnikatel

+1
+
-
3.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-2
+
-
4.Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-3
+
-
5.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-5
+
-

Články na Heroine.cz

Stříhat za dvojí ceny muže a ženy není fér, říká kadeřnice Klára Váňová z Barberette

Stříhat za dvojí ceny muže a ženy není fér, říká kadeřnice Klára Váňová z Barberette

Klára Váňová samu sebe nenazývá kadeřnicí, ale holičkou, přesněji anglickou slovní hříčkou...více

Sdílíte na Facebooku fotky svých dětí? Nejspíš zaděláváte na jejich stud a kyberšikanu

Sdílíte na Facebooku fotky svých dětí? Nejspíš zaděláváte na jejich stud a kyberšikanu

Všichni víme, že děti jsou v online prostoru velmi zranitelné. Zdánlivě nevinná a roztomilá...více

O Pavlovi: nesmlouvavý příběh o upozaďování žen a snaze zachránit druhého

O Pavlovi: nesmlouvavý příběh o upozaďování žen a snaze zachránit druhého

Filosofka, publicistka a spisovatelka Daňa Horáková vydala knihu O Pavlovi, v níž píše...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypotéka a záznam v registru
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypotéka a záznam v registru

Otázka: Dobrý den, rada bych se zeptala jaká je šance získat hypotéku. Bohužel jsem se záznamem v registru a v solusu za nevcasne splacení kreditní karty a zamítnutí žádosti o půjčku u airbank. Karta je již...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services