LUCKYNOVA,a.s.
IČO: 25596292

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu10. 4. 2000
Obchodní firma
od 10. 4. 2000

LUCKYNOVA,a.s.

Sídlo
od 30. 6. 2000 do 30. 9. 2014
Pardubice, Dašická 1796, PSČ 530 03
od 10. 4. 2000 do 30. 6. 2000
Brno, Přívrat 12, PSČ 616 00
IČO
od 10. 4. 2000

25596292

Identifikátor datové schránky:hdhez26
Právní forma
od 10. 4. 2000
Akciová společnost
Spisová značka2102 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 17. 8. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 1. 2004
- provozování loterií a jiných podobných her podle zák.č. 202/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů
od 24. 5. 2000 do 28. 1. 2004
- provozování loterií a jiných podobných her podle § 2 písm.j) zák.č. 202/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů
od 10. 4. 2000 do 17. 8. 2011
- zprostředkovatelská činnost
od 10. 4. 2000 do 17. 8. 2011
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 4. 9. 2013
- Společnost LUCKYNOVA, a.s. prodala Smlouvou o prodeji podniku s účinností od 1.7.2013 podnik společnosti SYNOT TIP, a.s.
od 5. 4. 2013 do 30. 9. 2013
- Jediný akcionář rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti LUCKYNOVA, a.s., IČ 255 96 292, se sídlem Pardubice, Dašická 1796, PSČ 530 03, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B, vložce číslo 2102, se snižuje z původní výše 203.040.000,-- Kč, slovy: dvě stě tři milionů čtyřicet tisíc korun českých, na novou výši 101.520.000,-- Kč, slovy: jedno sto jedna milionů pět set dvacet tisíc korun českých, tedy o částku 101.520.000,- Kč, slovy: jedno sto jedna milionů pět set dvacet tisíc korun českých . Důvodem snížení základního kapitálu je výplata majetkového plnění v rozsahu snížení kapitálu akcionáři, když snížením základního kapitálu nedojde ke zhoršení dobytnosti případných pohledávek věřitelů. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty 10 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 000,-- Kč, a to z dosavadní, zapsané jmenovité hodnoty každé akcie 10 000 000,-- Kč, na novou, nižší jmenovitou hodnotu akcie 5 000 000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), snížením j menovité hodnoty 103 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,-- Kč, a to z dosavadní, zapsané jmenovité hodnoty každé akcie 1 000 000,-- Kč na novou, nižší jmenovitou hodnotu 500 000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a snížením jmenovité hodnoty 4 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč, a to z dosavadní, zapsané jmenovité hodnoty 10 000,-- Kč každé akcie na novou, nižší jmenovitou hodnotu 5 000,-- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Celková částka odpovídající snížení zákla dního kapitálu, tj. částka 101.520.000,-- Kč, slovy: jedno sto jedna milionů pět set dvacet tisíc korun českých, bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti. Snížení základního kapitálu bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních ak ciích s podpisem předsedy a místopředsedy představenstva Společnosti, předsedy a člena představenstva Společnosti nebo místopředsedy a člena představenstva Společnosti. Jediný akcionář předloží své stávající akcie v listinné podobě k vyznačení změny jmeno vité hodnoty akcií ve lhůtě, která činí 30 (slovy třicet) dnů od zveřejnění výzvy představenstva Společnosti po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo vyzve akcionáře způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání val né hromady, aby své listinné akcie předložili v sídle společnosti za účelem vyznačení nové jmenovité hodnoty akcií.
od 4. 1. 2013 do 5. 2. 2013
- Jediný akcionář rozhodl dne 28.12.2012 o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Jediný akcionář společnosti LUCKYNOVA, a.s. rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 100.000.000,- Kč, slovy: jedno sto milionů korun českých, z dosavadní výše 103.040.000,-- Kč, slovy: jedno sto tři milionů čtyřicet tisíc korun český ch, na novou výši 203.040.000,-- Kč, slovy: dvě stě tři milionů čtyřicet tisíc korun českých, formou upsání nových akcií, přičemž splacení emisního kursu akcií proběhne peněžitým vkladem, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu společnosti LUCKYNOVA, a.s. bude upsáno 10ks, slovy: deset kusů, kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,- Kč, slovy: deset milionů korun českých, v listinné podobě, 3. Veškeré akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti SYNOT Holding, s.r.o., se sídlem Praha 1, Revoluční 1200/16, PSČ 110 00, IČ 253 25 809, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 78967. 4. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti LUCKYNOVA, a.s., IČ 255 96 292, Pardubice, Dašická 1796. Návrh smlouvy o úpisu akcií je představenstvo povinno doručit předem určenému zájemci dopisem doručeným na jeho adresu bez zbytečného odkladu po podání ná vrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání nových akcií je dva měsíce ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude určenému zájemci oznámen představenstvem písemně spo lečně s návrhem smlouvy o úpisu akcií. Určený zájemce doručí podepsanou smlouvu zpět společnosti LUCKYNOVA, a.s. ve lhůtě pro upsání akcií. Upisování bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnu tí jediného akcionáře do obchodního rejstříku. Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 5. Lhůta pro splacení 100 % emisního kursu upsaných akcií je do dvou měsíců od úpisu akcií, přičemž peněžité vklady budou splaceny na zvláštní účet číslo 5xxxx
od 26. 9. 2012 do 5. 2. 2013
- Sloučením přešlo na nástupnickou společnost LUCKYNOVA, a.s., se sídlem Pardubice, Dašická 1796, PSČ 530 03, IČ: 25596292 jmění zanikající společnosti ILEX HRAMAT s.r.o., se sídlem Pardubice Dašická 1796, PSČ 530 03, IČ: 49282697.
Kapitál
od 10. 11. 2015
Základní kapitál 101 520 000 Kč, splaceno err %.
od 30. 9. 2013 do 10. 11. 2015
Základní kapitál 101 520 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 2. 2013 do 30. 9. 2013
Základní kapitál 203 040 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 4. 2000 do 5. 2. 2013
Základní kapitál 103 040 000 Kč, splaceno 103 040 000 Kč.
od 2. 2. 2015
Akcie kusové na jméno err, počet akcií: 10.
od 30. 9. 2014 do 2. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno 10 152 000, počet akcií: 10.
od 30. 9. 2013 do 30. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 103.
od 30. 9. 2013 do 30. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4.
od 30. 9. 2013 do 30. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno 5 000 000, počet akcií: 10.
od 5. 2. 2013 do 30. 9. 2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 000, počet akcií: 10.
od 10. 4. 2000 do 30. 9. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 103.
od 10. 4. 2000 do 30. 9. 2013
v listinné podobě
od 10. 4. 2000 do 30. 9. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4.
od 10. 4. 2000 do 30. 9. 2013
v listinné podobě
Statutární orgán
od 5. 12. 2015
PETR MIKOŠKA - Předseda představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Družstevní, PSČ 686 05
den vzniku členství: 1. 7. 2015
den vzniku funkce: 1. 7. 2015
od 5. 12. 2015
Ing. MAREK GREGOR - Místopředseda představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Sadová, PSČ 686 05
den vzniku členství: 1. 7. 2015
den vzniku funkce: 1. 7. 2015
od 5. 12. 2015
Ing. VLADIMÍR ŽVÁČEK - Člen představenstva
Pardubice - Studánka, Jana Zajíce, PSČ 530 12
den vzniku členství: 1. 7. 2015
od 10. 11. 2015 do 5. 12. 2015
PETR MIKOŠKA - předseda představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Družstevní, PSČ 686 05
den vzniku členství: 22. 7. 2011
den vzniku funkce: 22. 7. 2011
od 10. 11. 2015 do 5. 12. 2015
Ing. MAREK GREGOR - místopředseda představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Sadová, PSČ 686 05
den vzniku členství: 22. 7. 2011
den vzniku funkce: 22. 7. 2011
od 10. 11. 2015 do 5. 12. 2015
Ing. VLADIMÍR ŽVÁČEK - člen představenstva
Pardubice - Studánka, Jana Zajíce, PSČ 530 12
den vzniku členství: 22. 7. 2011
od 30. 9. 2014 do 10. 11. 2015
PETR MIKOŠKA - předseda představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Družstevní, PSČ 686 05
den vzniku členství: 22. 7. 2011
den vzniku funkce: 22. 7. 2011
od 30. 9. 2014 do 10. 11. 2015
Ing. MAREK GREGOR - místopředseda představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Sadová, PSČ 686 05
den vzniku členství: 22. 7. 2011
den vzniku funkce: 22. 7. 2011
od 30. 9. 2014 do 10. 11. 2015
Ing. VLADIMÍR ŽVÁČEK - člen představenstva
Pardubice - Studánka, Jana Zajíce, PSČ 530 12
den vzniku členství: 22. 7. 2011
od 5. 9. 2011 do 30. 9. 2014
Ing. Vladimír Žváček - člen představenstva
Pardubice, Jana Zajíce, PSČ 530 12
den vzniku členství: 22. 7. 2011
od 17. 8. 2011 do 5. 9. 2011
Ing. Vladimír Žváček - člen představenstva
Pardubice, Jana Zajíce, PSČ 530 12
od 17. 8. 2011 do 30. 9. 2014
Petr Mikoška - předseda představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Družstevní, PSČ 686 05
den vzniku členství: 22. 7. 2011
den vzniku funkce: 22. 7. 2011
od 17. 8. 2011 do 30. 9. 2014
Ing. Marek Gregor - místopředseda představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Sadová, PSČ 686 05
den vzniku členství: 22. 7. 2011
den vzniku funkce: 22. 7. 2011
od 10. 4. 2000 do 17. 8. 2011
Ing. Zdeněk Makovský - předseda představenstva
Lázně Bohdaneč, Na Kopřivníku 681, PSČ 533 41
od 10. 4. 2000 do 17. 8. 2011
Petr Nevečeřal - místopředseda představenstva
Chrudim, Vrcha 205, PSČ 537 01
od 10. 4. 2000 do 17. 8. 2011
Ing. Miloš Tomín - člen představenstva
Pardubice, Věry Junkové 104, PSČ 530 03
od 30. 9. 2014
Za společnost jednají předseda představenstva a místopředseda představenstva společně nebo předseda představenstva a člen představenstva společně nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně nebo pověřený předseda představenstva, místo předseda představenstva nebo člen představenstva nebo zplnomocněný zástupce.
od 17. 8. 2011 do 30. 9. 2014
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva a místopředseda představenstva společně nebo předseda představenstva a člen představenstva společně nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně.
od 10. 4. 2000 do 17. 8. 2011
Společnost jedná svými orgány nebo za ni jednají zplnomocnění zástupci. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením své funkce předseda představenstva a člen představenstva nebo místopředseda představenstva a člen představenstva.
Dozorčí rada
od 5. 12. 2015
MIROSLAV VALENTA - Předseda dozorčí rady
Uherské Hradiště - Mařatice, Vinohradská, PSČ 686 05
den vzniku členství: 1. 7. 2015
den vzniku funkce: 1. 7. 2015
od 5. 12. 2015
Ing. KVETOSLAVA KLČOVSKÁ - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště - Mařatice, Verbířská, PSČ 686 01
den vzniku členství: 1. 7. 2015
od 5. 12. 2015
MIROSLAV VALENTA - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště - Mařatice, Vinohradská, PSČ 686 05
den vzniku členství: 1. 7. 2015
od 10. 11. 2015 do 5. 12. 2015
MIROSLAV VALENTA - předseda dozorčí rady
Uherské Hradiště - Mařatice, Vinohradská, PSČ 686 05
den vzniku členství: 22. 7. 2011
den vzniku funkce: 22. 7. 2011
od 10. 11. 2015 do 5. 12. 2015
Ing. KVETOSLAVA KLČOVSKÁ - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště - Mařatice, Verbířská, PSČ 686 01
den vzniku členství: 22. 7. 2011
od 10. 11. 2015 do 5. 12. 2015
MIROSLAV VALENTA - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště - Mařatice, Vinohradská, PSČ 686 05
den vzniku členství: 29. 5. 2012
od 30. 9. 2014 do 10. 11. 2015
MIROSLAV VALENTA - předseda dozorčí rady
Uherské Hradiště - Mařatice, Vinohradská, PSČ 686 05
den vzniku členství: 22. 7. 2011
den vzniku funkce: 22. 7. 2011
od 30. 9. 2014 do 10. 11. 2015
Ing. Květoslava Klčovská - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště, Jaroslava Staňka, PSČ 686 05
den vzniku členství: 22. 7. 2011
od 30. 9. 2014 do 10. 11. 2015
MIROSLAV VALENTA - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště - Mařatice, Vinohradská, PSČ 686 05
den vzniku členství: 29. 5. 2012
od 2. 8. 2012 do 30. 9. 2014
Miroslav Valenta - člen dozorčí rady
Bratislava - Nové Město, Vajnorská, PSČ 831 03, Slovenská republika
den vzniku členství: 29. 5. 2012
od 17. 8. 2011 do 2. 8. 2012
Mgr. Pavel Michalcio - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště, Stonky, PSČ 686 01
den vzniku členství: 22. 7. 2011 - 29. 5. 2012
od 17. 8. 2011 do 30. 9. 2014
Miroslav Valenta - předseda dozorčí rady
Uherské Hradiště - Mařatice, Vinohradská, PSČ 686 05
den vzniku členství: 22. 7. 2011
den vzniku funkce: 22. 7. 2011
od 17. 8. 2011 do 30. 9. 2014
Ing. Kvetoslava Klčovská - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště, Jaroslava Staňka, PSČ 686 05
den vzniku členství: 22. 7. 2011
od 10. 4. 2000 do 17. 8. 2011
Mgr. Dana Kořínková - předseda dozorčí rady
Pardubice, Věry Junkové 104, PSČ 530 03
od 10. 4. 2000 do 17. 8. 2011
Štefan Švestka - člen dozorčí rady
Pardubice, Palackého 1948, PSČ 530 02
od 10. 4. 2000 do 17. 8. 2011
Ing. Ivo Mejzr - člen dozorčí rady
Nechanice, Suchá 71, PSČ 503 15
Akcionáři
od 10. 11. 2015
SYNOT Holding, s.r.o., IČO: 25325809
Praha 1, Revoluční 1200/16, PSČ 110 00
od 17. 8. 2011 do 10. 11. 2015
SYNOT Holding, s.r.o., IČO: 25325809
Praha 1, Revoluční, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
-2
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 12 komentářů

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 4 komentáře

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

18. 4. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 8 komentářů

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

Předplacené poplatky jsou u podílových fondů logicky nižší než ty placené průběžně. Na třicetiletém a delším investičním horizontu s sebou ale přinášejí rizika.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-39
+
-
2.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-114
+
-
3.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-137
+
-
4.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-227
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-240
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 254 658 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Broadway Change 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 608,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Sberbank CZ 2 612,00 Kč
Česká spořitelna 2 650,00 Kč
ČSOB 2 647,00 Kč
Komerční banka 2 667,07 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 689,30 Kč
Raiffeisenbank 2 692,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Zamítnutá reklamace MT
Poradna > Spotřebitelská poradna > Zamítnutá reklamace MT

Otázka: Dobrý den, popis viz níže. Dne 29.3.2018 byl zakoupen nový mobilní telefon (dále jen MT) přes E-SHOP. Dne 10.4.2018 jsme tento MT reklamovali z důvodu deformace ohnutí/prohnutí, které mělo být údajně...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.