TERRA FUTURA, a.s.
IČO: 25619331

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 10. 1997
Obchodní firma
od 29. 10. 1997

TERRA FUTURA, a.s.

Sídlo
od 2. 6. 1999 do 9. 12. 2009
Říčany, Tehovec, Vojkov 50, PSČ 251 01
od 29. 10. 1997 do 2. 6. 1999
Praha 4, Pod višňovkou 1662/21, PSČ 140 00
IČO
od 29. 10. 1997

25619331

DIČ

CZ25619331

Identifikátor datové schránky:f97gmz3
Právní forma
od 29. 10. 1997
Akciová společnost
Spisová značka5009 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 9. 12. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 9. 12. 2009 do 1. 3. 2010
- Klempířství a oprava karoserií
od 9. 12. 2009 do 1. 3. 2010
- Opravy silničních vozidel
od 29. 10. 1997 do 9. 12. 2009
- Restrukturalizace podniků.
od 29. 10. 1997 do 9. 12. 2009
- Investroská činnost v průmyslu a stavebnictví.
od 29. 10. 1997 do 9. 12. 2009
- Zprostředkovatelská činnost v oblasti průmyslu a stavebnictví.
od 29. 10. 1997 do 9. 12. 2009
- Revitalizace výrobních podniků.
od 29. 10. 1997 do 9. 12. 2009
- Kooperace při realizaci investičních celků, průmyslové a stavební výroby (vyjma činností uvedených v př. 1,2,3 zák. č. 455/91 Sb.).
od 29. 10. 1997 do 9. 12. 2009
- Poradenská a konzultační činnost v oblasti realizace investičních celků, průmyslové a stavební výroby.
od 29. 10. 1997 do 9. 12. 2009
- Zpracování studií a projektů v sektoru průmyslu a obchodu (vyjma projektových činností uvedených v příloze 2, zák. č. 455/91 Sb.).
od 29. 10. 1997 do 9. 12. 2009
- Poskytování leasingu.
od 29. 10. 1997 do 9. 12. 2009
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1,2 a 3 živnostenského zákona).
Ostatní skutečnosti
od 1. 12. 2015
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 11.11.2015 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši 1.000.000,- Kč, který byl v plném rozsahu splacen, upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem, ná sledovně: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1.000.000,- Kč na jeho novou výši 2.000.000,- Kč, zároveň určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o niž se základní kapitál zvyšuje, b) identifikace nově upisovaných akcií: celkov ý počet a jmenovitá hodnota: 10 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, druh: všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové, forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, přičemž budou vydány jak o cenné papíry, žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem), (dále též jen Nově upisované akcie), c) žádná z Nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 484 zákona o obchodních korporacích vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář svého přednostního práva vzdal (ve smyslu § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích), d) všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář Společnosti, tj. pan Joachim Oskar Kurt Gerlach, nar. 17.2.1943, bydliště Schönwalde-Glien, OT Schönwalde-Siedlung, Pausiner Strasse 5, Spolková republika Něme cko (dále též jen Předem určený zájemce), tedy 10 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, tj. akcie o celkové jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, e) všechny Nově upisované akcie, které budou upsány Předem určeným zájemcem, budou upsány ve s mlouvě o upsání akcií dle § 479 zákona o obchodních korporacích, která bude uzavřena mezi Předem určeným zájemcem a Společností, úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy bude Předem určenému zájemci doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií, lhůta pro upisování Nově upisovaných akcií Předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Předem určeném zájemci, návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií bude představenstvem odesl án Předem určenému zájemci nejpozději do 10 dnů od tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, a to dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, nebo bude v téže lhůtě osobně předán, smlouva o upsání akci í musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 479 zákona o obchodních korporacích, f) emisní kurs všech Nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs každ é akcie bude činit 100.000,- Kč, g) účet u banky pro splacení emisního kursu upsaných akcií: účet Společnosti číslo 115-459xxxx, vedený u Komerční banky, a.s., h) lhůta, v níž upisovatel splatí celý emisní kurs jím upsaných akcií: Upisovatel splatí emisní kurs upisovaných akcií ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejich úpisu, i) připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, stanoví pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení, určuje z apočítávanou pohledávku včetně její výše a jejího vlastníka, následovně: - připouští možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Joachima Oskara Kurta Gerlacha, nar. 17.2.1943, bydliště Schönwalde-Glien, OT Schönwalde-Siedlung, Paus iner Strae 5, Spolková republika Německo, za společností TERRA FUTURA, a.s., vzniklé z titulu bezdůvodného obohacení, plněním bez právního důvodu, a to vkladem částky 37.000,- EUR dne 10.8.2015 na účet Společnosti číslo 115-459xxxx, vedený u Komerč ní banky, a.s., za účelem zvýšení základního kapitálu Společnosti, v přepočtu podle kurzu České národní banky platného ke dni 10.8.2015 ve výši 1.000.295,- Kč, resp. části této pohledávky, proti pohledávce společnosti TERRA FUTURA, a.s., vůči předem určen ému zájemci panu Joachimu Oskaru Kurtu Gerlachovi na splacení emisního kursu všech nově upisovaných akcií, ve výši 1.000.000,- Kč, - připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky, resp. části této pohledávky, současně připouští možnost s placení emisního kurzu upisovaných akcií započtením s tím, že smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek, nebo jejich částí, na základě této smlouvy, a tím ke splacení emisního kurzu upisovaných akcií; má-li předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky, musí písemný návrh dohody o započtení doručit Společnosti do patnácti (15) dnů ode dne, kdy upsal akcie na základě smlouvy o úpisu akcií, - nevyužije-li předem určený zájemce připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti, takovou pohledávku nebo zapo čítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kursu akcií, je tento zájemce povinen tuto skutečnost písemně oznámit představenstvu společnosti, neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistí; předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurz všech jí m upsaných akcií nebo jeho nesplacenou část na účet uvedený v tomto rozhodnutí nejpozději do třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.
Kapitál
od 1. 12. 2015
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 10. 1997 do 1. 12. 2015
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 1. 12. 2015
Akcie na jméno 100 000, počet akcií: 20.
od 29. 10. 1997 do 1. 12. 2015
Akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 1. 12. 2015
JOACHIM GERLACH - člen představenstva
Schönwalde-Glien, Pausiner Strasse 5, PSČ 146 21, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 4. 9. 2009
od 9. 12. 2009 do 1. 12. 2015
Joachim Gerlach - člen představenstva
Berlín, Spandau, Gorgasring 44, 13599, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 4. 9. 2009
od 9. 1. 2007
Anastasia Gerlach - předseda
Jílové u Prahy - Luka pod Medníkem, 181, PSČ 254 01
den vzniku členství: 28. 1. 2003
den vzniku funkce: 28. 1. 2003
od 12. 11. 2003 do 9. 1. 2007
Anastasia Srabová - předseda
Luka pod Medníkem, 181
den vzniku členství: 28. 1. 2003
den vzniku funkce: 28. 1. 2003
od 12. 11. 2003 do 9. 12. 2009
František Čapka - člen
Praha 4 - Chodov, Malebná 880/61, PSČ 141 00
den vzniku členství: 28. 1. 2003 - 4. 9. 2009
od 19. 5. 1999 do 12. 11. 2003
Anastasia Srabová - Předseda představenstva
Luka pod Medníkem, 181
od 19. 5. 1999 do 12. 11. 2003
Pandejan Avetik Surikovič r.č. 60 10 14/1731 - člen představenstva
Praha 4, Polední 19
od 19. 5. 1999 do 12. 11. 2003
Petr Malý - člen představenstva
Mnichov, Gotthard Str. 65, Spolková republika Německo
od 19. 5. 1999 do 12. 11. 2003
- pobyt v České republice : Psáry, Dolní Jirčany 151 E, okr. Praha-západ
od 29. 10. 1997 do 20. 4. 1998
Michael Marčák - Člen představenstva
Mnichovice, Jiráskova 703
od 29. 10. 1997 do 19. 5. 1999
Lubomír Štrougal - Předseda představenstva
Praha 7 - Bubeneč, Milady Horákové 850/86
od 29. 10. 1997 do 19. 5. 1999
Jiří Linha - Člen představenstva
Praha 4 - Záběhlice, Klapálkova 3121/18
od 1. 12. 2015
Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně. Člen představenstva za společnost podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 29. 10. 1997 do 1. 12. 2015
Za společnost jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 22. 7. 2014 do 1. 12. 2015
JAN HÁJEK - člen
Stříbro - Butov, , PSČ 349 01
den vzniku členství: 28. 1. 2003
od 1. 3. 2013
KARP SRABOV - člen
Jílové u Prahy - Luka pod Medníkem, , PSČ 254 01
den vzniku členství: 5. 2. 2013
den vzniku funkce: 5. 2. 2013
od 9. 12. 2009 do 1. 12. 2015
Frank Becker - člen dozorčí rady
Berlín, Mitte, Müllerstrasse 133, 13349, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 4. 9. 2009
od 12. 11. 2003 do 9. 12. 2009
Ilona Tausingerová - člen
Praha 4 - Chodov, Medkova 34
den vzniku členství: 28. 1. 2003 - 4. 9. 2009
od 12. 11. 2003 do 1. 3. 2013
Petr Malý - předseda
Mnichov, Gotthard str.65, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 28. 1. 2003 - 5. 2. 2013
den vzniku funkce: 28. 1. 2003 - 5. 2. 2013
od 12. 11. 2003 do 1. 3. 2013
- pobyt v ČR : Psáry, Dolní Jirčany 151E, okr. Praha-západ
od 12. 11. 2003 do 22. 7. 2014
Jan Hájek - člen
Stříbro, Butov 126E, PSČ 349 01
den vzniku členství: 28. 1. 2003
od 19. 5. 1999 do 12. 11. 2003
Iliona Tausingerová
Praha 4 - Chodov, Medková 34
od 19. 5. 1999 do 12. 11. 2003
Nouno Sarkisian
Praha 4 - Braník, Polední 19
od 19. 5. 1999 do 12. 11. 2003
Richard Lenfeld
Praha 4 - Braník, Vavřenova 1141/32
od 29. 10. 1997 do 20. 4. 1998
ing. Pavel Novák - Předseda
Planá, Hřbitovní 63
od 29. 10. 1997 do 19. 5. 1999
Olga Štrougalová
Praha 7, Milady Horákové 850/86
od 29. 10. 1997 do 19. 5. 1999
Tomáš Jirgl
Praha 3, Spojovací 2613/36
Akcionáři
od 1. 12. 2015
JOACHIM GERLACH
Schönwalde-Glien, Pausiner Strasse 5, PSČ 146 21, Spolková republika Německo
od 12. 11. 2003 do 1. 12. 2015
Joachim Gerlach
Pforzeim, Erbprinzenstr., Spolková republika Německo
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

24. 4. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

Když nájemník neplatí, nehrozí mu jen výpověď z bytu, naskakuje taky úrok z prodlení. Spočítá vám ho naše kalkulačka. Přečtěte si podrobnosti. I o tom, co už si pronajímatel účtovat nesmí.

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

23. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková | 1 komentářů

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

Poslanci TOP 09 navrhují zrušení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Pokud novinka projde, polepší si zhruba třicet procent rodičů s vyššími příjmy. Co konkrétně se změní a o kolik jim mateřská stoupne?

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-42
+
-
2.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-127
+
-
3.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-235
+
-
4.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-292
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-300
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 547,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 616,00 Kč
Sberbank CZ 2 614,00 Kč
Expobank CZ 2 618,30 Kč
Česká spořitelna 2 663,00 Kč
ČSOB 2 657,00 Kč
Komerční banka 2 672,21 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 698,20 Kč
Raiffeisenbank 2 702,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Mateřská při dálkovém studiu VŠ
Poradna > Sociální poradna > Mateřská dovolená > Mateřská při dálkovém studiu VŠ

Otázka: Dobrý den, letos maturuji je mi 19 let. A chystám se nastoupit do zaměstnání a zároveň začít dálkově studovat VŠ. Chtěli bychom se během roku s přítelem pokusit o miminko. Zajímá nás však, zda-li mám...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.