Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

GZ Digital Media,a.s.
IČO: 25685511 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu5. 8. 1998
Datum zániku1. 11. 2007
StavVymazáno
Obchodní firma
od 18. 12. 2002 do 1. 11. 2007

GZ Digital Media,a.s.

od 5. 8. 1998 do 18. 12. 2002

Charles Advantage, a.s.

Sídlo
od 4. 9. 2002 do 1. 11. 2007
Loděnice, Tovární 340, PSČ 267 12
od 9. 11. 1999 do 4. 9. 2002
Praha 1, Národní 41, PSČ 110 00
od 5. 8. 1998 do 9. 11. 1999
Praha 1, Opatovická 4, PSČ 110 00
IČO
od 5. 8. 1998 do 1. 11. 2007

25685511

Právní forma
od 5. 8. 1998 do
Akciová společnost
Spisová značka5492 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 21. 11. 2003 do 1. 11. 2007
- výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 21. 11. 2003 do 1. 11. 2007
- výroba nenahraných nosičů údajů
od 21. 11. 2003 do 1. 11. 2007
- vydavatelské a nakladatelské činnosti
od 21. 11. 2003 do 1. 11. 2007
- zasilatelství
od 21. 11. 2003 do 1. 11. 2007
- polygrafická výroba
od 21. 11. 2003 do 1. 11. 2007
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 21. 11. 2003 do 1. 11. 2007
- ubytovací služby
od 21. 11. 2003 do 1. 11. 2007
- hostinská činnost
od 21. 11. 2003 do 1. 11. 2007
- silniční motorová doprava nákladní- vnitrostátní a mezinárodní provozovaná vozidly o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny
od 5. 8. 1998 do 1. 11. 2007
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 5. 8. 1998 do 1. 11. 2007
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uved. v příl.z.č. 455/1991 Sb. v úplném znění, a tímto zákonem vyloučeného
Ostatní skutečnosti
od 1. 11. 2007 do 1. 11. 2007
- Společnost GZ Digital Media,a.s. se sídlem Loděnice, Tovární 340, PSČ 267 12, identifikační číslo 256 85 511, zanikla bez likvidace sloučením s nástupnickou společností EG Investments, a.s., se sídlem Loděnice, Tovární 340, PSČ 267 12, IČ 273 80 068.
od 8. 12. 2004 do 22. 12. 2004
- a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1.278.000,- Kč (slovy: jedenmiliondvěstěsedmdesátosm tisíc korun českých), tj. z Kč 25.555.500,- na Kč 26.833.500,- Kč. Nové akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zák oníku. b) Na zvýšení základního kapitálu se upíše 2556 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 500,- znějící na jméno v listinné podobě. Navrhuje se emisní kurz Kč 4.500,- c) Lhůta pro uzavření dohody akcionářů činí 15 dnů od nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze, obchodního rejstříku o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty a termín uzavřen í dohody bude oznámen akcionářům na jejich adresy, vedené v seznamu akcionářů. d) Místem úpisu, tj. uzavření dohody podle § 205 ObchZ, bude notářská kancelář JUDr. Václavy Dvořákové na adrese Praha 4, Budějovická 1. e) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií převodem ve prospěch zvláštního účtu společnosti GZ Digital Media, a.s., číslo účtu 994404-641xxxx, vedeného u České spořitelny, a.s., Václavské nám. 56, Praha 1, do 7 dnů od uzavř ení dohody akcionářů podle § 205 ObchZ.
od 18. 12. 2002 do 1. 11. 2007
- Na společnost Charles Advantage,a.s.přešlo jmění akciové společnosti GZ Digital Media,a.s.se sídlem Loděnice,PSČ 267 12,IČ 60193387,která zanikla z důvodu převodu jmění na hlavního akcionáře.
od 6. 11. 2002 do 16. 12. 2002
- Valná hromada společnosti Charles Advantage, a.s. rozhodla dne 30.září 2002 o zvýšení základního kapitálu takto:
od 6. 11. 2002 do 16. 12. 2002
- 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 1.000.000,- Kč (slovy:jeden milion korun českých) na 25.555.500,- Kč (slovy:dvacet pět milionů pět set padesát pět tisíc pět set korun českých). Základní kapitál tedy bude zvýšen o 24.555.500,- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů pět set padesát pět tisíc pět set korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií na jméno v počtu celkem 49.111 kusů o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy:pět set korun českých) v listinné podobě. Akcie nového druhu nebudou vydány. Nově upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipuští. Emisní kurz akcií upisovaných na základě přednostního práva je shodný se jmenovitou hodnotou akcií,tedy 500,- Kč (slovy:pět set korun českých). Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva k upisování akcií je 4.500,- Kč (slovy:čtyři tisíce pět set korun českých), z čehož 500,- Kč (pět set korun českých) je nominální hodnota akcie a 4.000,- Kč (čtyři tisíce korun českých) představuje emisní ážio. 3. Upisování akicií s využitím přednostního práva není vyloučeno ani omezeno, a bude provedeno v rozsahu podle bodu 1. Běh lhůty pro upisování akcií na základě přednostního práva bude trvat dva týdny a započne dnem 9.října 2002 za předpokladu, že k tomuto datu bude příslušnému soudu podán návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude zveřejněna a oznámena informace o přednostním právu dle § 204a obchodního zákoníku. Pokud k 9.říjnu 2002 nebude podán uvedený návrh a nedojde ke zveřejnění a oznámení informace o přednostním právu, počne lhůta pro upisování akcií na základě přednostního práva běžet nejbližší následující den po splnění obou těchto podmínek; upisování akcií je tedy vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií na základě přednostního práva bude probíhat v sídle společnosti. O přednostním právu a o podrobnostech upisování akcií budou akcionáři společnosti postupem podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku informováni představenstvem společnosti dopisem odeslaným na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů před počátkem běhu lhůty pro úpis akcií a zveřejněním v Obchodním věstníku. 4. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy:pět set korun českých) lze na základě přednostního práva upsat 24,55 nově vydaných kmenových akcií na jméno o jmenovidé hodnotě 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) s tím,že upisovat lze pouze celé akcie. 5. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou představenstvem společnosti nabídnuty v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku k upsání určeným zájemcům v níže uvedené struktuře za situace, kdy se kromě Zdeňka Pelce ostatní akcionáři vzdali svého přednostního práva na úpis akcií, jak vyplývá z dokumentů tvořících přílohu č. 6 až 10 notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a za ředpokladu, že Zdeněk Pelc plně využije svého přednostního práva a upíše nově vydané akcie v plném rozsahu odpovídajícím jeho podílu na základním kapitálu společnosti dle poměru stanoveného v odst. 4.,tj. celkem 4517 nově vydaných kmenových akcií: - Charles Investment Partners L.P., se sídlem P.O.Box 309 GT,Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands: 10.687 akcií; - Wintrans L.P., se sídlem P.O.Box 309 GT,Ugland House, South Church Sreet, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands: 14.280 akcií; - Michael Harris, nar. 2.9.1953, bytem Praha 1, Malostranské nábřeží 1/558, PSČ 110 00: 3.255 akcií; - Shawn Johnson, nar. 31.12.1964, bytem Praha 6, V Oblouku 836, PSČ 160 00 952 akcií; - Jiří Pavlica. r.č. xxxx, bytem Rudy Kubíčka 1000, Uherské Hradiště, PSČ 686 00 13.800 akcií; - Věslav Michalik, r.č. xxxx, bytem Dolní Břežany 405, PSČ 252 42; 1.533 akcií; - David Paul, nar. 15.09.1964, bytem Bílkova 16, 110 00 Praha 1 87 akcií.
od 6. 11. 2002 do 16. 12. 2002
- V případě, kdy Zdeněk Pelc nevyužije plně svého přednostního práva a neupíše výše uvedený počet akcií buď vůbec nebo upíše jen část tohoto počtu, je představenstvo společnosti pověřeno nabídnout úpis jím neupsaných akcií výše uvedeným zájemcům poměrně. 6. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem a společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bude považováno za počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. 7. Pokud nebudou všechny akcie upsány s využitím přednostního práva, zašle představenstvo společnosti v den následující po dni, kdy všichni akcionáři společnosti uplatnili své přednostní právo na upisování akcií nebo se tohoto práva vzdali v souladu s § 204a odst. 7 obchodního zákoníku návrh smlouvy o upsání akcií určeným zájemcům specifikovaným v článku 5 výše na adresu jejich sídla či bydliště, jinak poté, kdy marně uplyne lhůta pro upisování akcií. Lhůta pro upsání akcií určenými zájemci bude trvat jeden měsíc, přičemž doručení návrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři bude považováno taktéž za oznámení počátku běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. Určení zájemci budou oprávněni upsat akcie společnosti tak, že akceptují návrh smlouvy o upsání akcií, který jim společnost předloží. Podpisy osob jednajících za společnost a za upisovatele přitom musí být úředně ověřeny. Upsání akcií bude účinné okamžikem, kdy návrh smlouvy o upsání akcií akceptovaný upisovatelem dojde společnosti na adresu jejího sídla. Sídlo společnosti bude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. 8. Emisní kurz upsaných akcií splatí upisovatel peněžitým vkladem, a to na zvláštní účet společnosti číslo xxxx, vedený u České Spořitelny. To neplatí v případě, že emisní kurz jím upsaných akcií bude splacen započtením pohledávek uvedených v bodě 9. Upisovatel je povinen splatit emisní ážio a 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 14 dnů ode dne jejich upsání a zbývající část emisního kurzu je povinen splatit do 30 dnů od upsání akcií. Tuto povinnost nemá ten upisovatel, který ve stejném rozsahu a v téže lhůtě emisní kurz jím upsaných akcií splatí započtením pohledávek uvedených v bodě 9. 9. Proti budoucí pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií bude přípustné započtení těchto pohledávek, a to zcela nebo zčásti: - pohledávka za Smlouvy o převodu akcií společnosti GZ Digital Media, a.s., se sídlem Loděnice 267 12, IČ:60193387 (dále "GZ Digital Media"), uzavřené dne 6.9.2002 mezi společností, jako nabyvatelem a společností Wintrans L.P., jako převodcem. Výše této pohledávky činí 117.048.366,75 Kč (slovy: sto sedmnáct milionů čtyřicet osm tisíc tři sta šedesát šest korun českých a sedmdesát pět haléřů) a odpovídá nesplacené části kupní ceny za převáděné akcie. Věřitelem (majitelem) této pohledávky je Wintrans L.P.; - pohledávka ze Smlouvy o převodu akcií společnosti GZ Digital Media, uzavřené dne 6.9.2002 mezi společností, jako nabyvatelem, a společností Charles Investment Partners L.P.,jako převodcem. Výše této pohledávky činí 75.736.094,75 Kč (slovy:sedmdesát pět milionů sedm set třicet šest tisíc devadesát čtyři koruny české a sedmdesát pět haléřů) a odpovídá nesplacené části kupní ceny za převáděné akcie. Věřitelem (majitelem) této pohledávky je Charles Investment Partners L.P.; - pohledávka ze Smlouvy o převodu akcií společnhosti GZ Digital Media, uzavřené dne 6.9.2002 mezi společností, jako nabyvatelem a panem Michaelem Harrisem, jako převodcem. Výše této pohledávky činí 28.546.863,12 Kč (slovy: dvacet osm milionů pět set čtyřicet šest tisíc osm set šedesát tři koruny české a dvanáct haléřů) a odpovídá nesplacené části kupní ceny za převáděné akcie. Věřitelem (majitelem) této pohledávky je pan Michael Harris; - pohledávka ze Smlouvy o převodu akcií společnosti GZ Digital Media, uzavřené dne 6.9.2002 mezi společností, jako nabyvatelem, a panem Zdeňkem Pelcem, jako převodcem. Výše této pohledávky činí 10.873.020,- Kč (slovy: deset milionů osm set sedmdesát tři tisíce dvacet korun českých) a odpovídá nesplacené části kupní ceny za převáděné akcie. Věřitelem (majitelem) této pohledávky je pan Zdeněk Pelc; - pohledávka ze Smlouvy o půjčce uzavřené dne 6.9.2002 mezi společností, jako dlužnikem a panem Jiřím Pavlicou, jako věřitelem. Výše pohledávky pana Jiřího Pavlici z této smlouvy činí 62.100.000,- Kč (slovy: šedesát dva milionů jedno sto tisíc korun českých) a odpovídá půjčce poskytnuté panem Jiřím Pavlicou jako věřitelem dlužníkovi. Věřitelem (majitelem) této pohledávky je pan Jiří Pavlica; - pohledávka ze Smlouvy o půjčce uzavřené dne 6.9.2002 mezi společností, jako dlužníkem, a panem Věslavem Michalikem, jako věřitelem. Výše této pohledávky pana Věslava Michalika z této smlouvy činí 6.898.500,- Kč (slovy: šest milionů osm set devadesát osm tisíc pět set korun českých) a odpovídá půjčce poskytnuté panem Věslavem Michalikem jako věřitelem dlužníkovi. Věřitelem (majitelem) této pohledávky je pan Věslav Michalik. 10. Zdeněk Pelc a předem určení zájemci Charles Investment Partners L.P., Wintrans L.P., Michael Harris, Jiří Pavlica a Věslav Michalik budou oprávněni uplatnit pohledávky uvedené v bodě 9. výše k započtení proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Splacení emisního kurzu upsaných akcií započtením pohledávek uvedených v bodě 9. bude provedeno na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společností a předem určeným zájemcem. Návrh této dohody zašle představenstvo splečnosti předem určenému zájemci v téže lhůtě a stejným způsobem jako návrh smlouvy o upsání akcií. 11. Dohoda o započtení bude uzavřena okamžikem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný osobami uvedenými v čl. 10. výše dojde společnosti na adresu jejího sídla. Dohoda o započtení musí být uzavřena ve stejný den jako smlouva o upsání akcií podle bodu 8. To neplatí, bude-li emisní kurz upsaných akcií splacen peněžitým plněním na účet uvedený v bode 8. 12. Upsání akcií bude ve smyslu § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 1. 11. 2007 do 1. 11. 2007
Základní kapitál 26 833 500 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 12. 2004 do 22. 12. 2004
Základní kapitál 25 555 500 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 12. 2002 do 16. 12. 2002
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 11. 1999 do 9. 11. 1999
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 22. 12. 2004 do 1. 11. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 53 667.
od 22. 12. 2004 do 1. 11. 2007
v listinné podobě
od 16. 12. 2002 do 22. 12. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 51 111.
od 16. 12. 2002 do 22. 12. 2004
listinné akcie
od 4. 9. 2002 do 16. 12. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 000.
od 4. 9. 2002 do 16. 12. 2002
listinné akcie
od 5. 8. 1998 do 4. 9. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 5. 8. 1998 do 4. 9. 2002
listinné akcie
Statutární orgán
od 22. 3. 2007 do 1. 11. 2007
Ing. Vlastimil Tatar - člen představenstva
Beroun - Beroun - Město, Okružní 1427/33, PSČ 266 01
den vzniku členství: 26. 1. 2007
od 21. 11. 2003 do 22. 3. 2007
Stanislav Spurný - člen
Plzeň, U Světovaru 35, PSČ 301 00
den vzniku členství: 26. 5. 2003 - 26. 1. 2007
od 4. 9. 2002 do 21. 11. 2003
Michael Harris - člen představenstva
7 Glen Falls Road, Asheville, N.C. 28804, V A, Spojené státy americké
den vzniku členství: 7. 8. 2002 - 26. 5. 2003
od 4. 9. 2002 do 21. 11. 2003
- bytem v ČR Praha 1, Malostranské náměstí 1/558
od 4. 9. 2002 do 1. 11. 2007
Ing. Zdeněk Pelc, CSc. - předseda představenstva
Kladno, Černohorského 2333, PSČ 272 00
den vzniku členství: 7. 8. 2002
den vzniku funkce: 8. 8. 2002
od 4. 9. 2002 do 1. 11. 2007
Shawn Johnson - člen představenstva
807 Lake Street č. 201, Kirkland, W A 98033, Spojené státy americké
den vzniku členství: 6. 8. 2001
od 4. 9. 2002 do 1. 11. 2007
- bytem v ČR Praha 6, V Oblouku 836, PSČ 160 00
od 5. 8. 1998 do 4. 9. 2002
Shawn Johnson - předseda představenstva
Praha 4, K dolům 72/63, PSČ 140 00
od 5. 8. 1998 do 4. 9. 2002
Libor Václavík - člen představenstva
Praha 9, Breitcetlova 881, PSČ 190 00
od 5. 8. 1998 do 4. 9. 2002
Eva Kalistová - člen představenstva
Praha 1, Spálená 35, PSČ 110 00
od 6. 11. 2002 do 1. 11. 2007
Způsob jednání za společnost:Za společnost jednají buď společně všichni členové představenstva, nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě či otisku razítka společnosti připojí člen představenstva svůj podpis.
od 5. 8. 1998 do 6. 11. 2002
Způsob jednání za společnost: Za společnost je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 22. 3. 2007 do 1. 11. 2007
Ing. Michal Štěrba - člen dozorčí rady
Vimperk, Žižkova 448, PSČ 385 01
den vzniku členství: 23. 1. 2007
od 24. 8. 2006 do 22. 3. 2007
Ing. Vlastimil Tatar
Beroun - Beroun - město, Okružní 1427/33, PSČ 266 01
den vzniku členství: 20. 6. 2006 - 23. 1. 2007
od 24. 8. 2006 do 1. 11. 2007
Ing. Vladimír Modrý
Kladno - Rozdělov, Vašíčkova 598, PSČ 272 04
den vzniku členství: 20. 6. 2006
od 24. 8. 2006 do 1. 11. 2007
Ivana Elgrová - člen dozorčí rady
Praskolesy, 151, PSČ 267 54
den vzniku členství: 9. 5. 2006
od 21. 11. 2003 do 24. 8. 2006
Petr Skrla - člen
Praha 10, Vrbčanská 2072/2, PSČ 100 00
den vzniku členství: 26. 5. 2003
od 21. 11. 2003 do 24. 8. 2006
Helena Dostálová - člen
Chrustenice 142, Loděnice u Berouna, PSČ 267 12
den vzniku členství: 26. 5. 2003
od 4. 9. 2002 do 21. 11. 2003
Stanislav Spurný - člen
Plzeň, U Světovaru 35
den vzniku členství: 7. 8. 2002 - 26. 5. 2003
od 4. 9. 2002 do 21. 11. 2003
Libor Václavík - člen
Praha 9, Breitcetlova 881
den vzniku členství: 7. 8. 2002 - 26. 5. 2003
od 4. 9. 2002 do 24. 8. 2006
Eva Kalistová - člen
Praha 1, Spálená 35
den vzniku členství: 7. 8. 2002
od 9. 11. 1999 do 4. 9. 2002
Hana Johnsonová - člen
Strážnice, Kovářská 1410
od 5. 8. 1998 do 9. 11. 1999
Hana Pšenčíková - člen
Strážnice, Kovářská 1410
od 5. 8. 1998 do 4. 9. 2002
Lenka Václavíková - člen
Úvaly, Maroldova 1201
od 5. 8. 1998 do 4. 9. 2002
Daniela Procházková - člen
Roudnice nad Labem, Drahoslava Slavíka 1814
Akcionáři
od 31. 5. 2007 do 1. 11. 2007
EG Investments, a.s., IČO: 27380068
Loděnice, Tovární 340, PSČ 267 12
od 5. 8. 1998 do 6. 11. 2002
Charles Investment Partners L.P.
Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, Spojené státy americké
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

Manželskou (či takzvanou předmanželskou) smlouvu si loni nechalo sepsat celkem 10 891 párů, což je nový rekord. Vyplývá to ze statistik Notářské komory ČR.

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

Víc než 600 tisíc podnikatelů, kteří byli v loňském roce pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), může letos podat Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti jednoduše online.

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

14. 1. 2020 | | Monika Veselíková | 2 komentáře

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

Kdy mají podnikatelky nárok na mateřskou a jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku? Poradíme.

Na černé listině k DPH je už přes 20 tisíc firem a živnostníků

8. 1. 2020 | | Jiří Hovorka | 19 komentářů

Na černé listině k DPH je už přes 20 tisíc firem a živnostníků

Počet firem, které nespolehlivě odvádí DPH, překonal ke konci loňského roku hranici 20 tisíc. Jejich počet se meziročně zvýšil o 3382 na 20 089, což představuje nárůst o více než pětinu. Ukazují to data poradenské společnosti Bisnode.

OSA dostala pokutu kvůli poplatkům od hotelů

7. 1. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

OSA dostala pokutu kvůli poplatkům od hotelů

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA) dostal od Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 10,67 milionu korun. Důvodem je zneužití dominantního postavení.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 530,00 Kč
Czech Exchange 2 535,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 540,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 585,00 Kč
Komerční banka 2 589,17 Kč
Expobank CZ 2 590,50 Kč
Sberbank CZ 2 606,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 643,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 521 831 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-45
+
-
2.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-63
+
-
3.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-74
+
-
4.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-76
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-82
+
-

Články na Heroine.cz

Jídlo s visačkou. Jste to, co, kde a odkud jíte

Jídlo s visačkou. Jste to, co, kde a odkud jíte

Jíst lokálně. To je trend, který je tu s námi už pár let. Od Pohlreicha objevujícího biofarmáře...více

Vít Samek o mrtvici. Máte štěstí, že žijete teď

Vít Samek o mrtvici. Máte štěstí, že žijete teď

Léčebné možnosti u akutních cévních mozkových příhod se neustále rozšiřují. Je to sotva...více

V sexu jde občas jen o obchod. Věděla to už Lolita

V sexu jde občas jen o obchod. Věděla to už Lolita

Sexuální práce je i dnes považovaná za něco podřadného, o čem se nemluví. Byl to sice...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Doplatek na bydleni a na zivobyti
Poradna > Poradna při finanční tísni > Doplatek na bydleni a na zivobyti

Otázka: Jsem telesne postizeny na 75%-3.stupen invalida samozivitel mam v peci 8 letyho syna na urade P-7 nemam na rok na zivobyti a doplatek na bydleni pri odecteni nakladu na bydleni me zustava kdyz zaplatim...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services