Purstling, a.s., IČO: 25690272 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Purstling, a.s. Údaje byly staženy 12. 9. 2012 z datové služby justice.cz dle IČO 25690272. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25690272 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu26. 8. 1998
Obchodní firma
od 25. 7. 2012

Purstling, a.s.

od 27. 6. 2012 do 25. 7. 2012

Purstling. a.s.

od 26. 8. 1998 do 27. 6. 2012

EURONEWS, a.s.

Prověřit exekuceVizibilita firmy
Adresa sídla
od 3. 12. 2001 do 10. 9. 2012
Praha 5, Holečkova 103
od 26. 8. 1998 do 3. 12. 2001
Praha 5, Holečkova 31
IČO
od 26. 8. 1998

25690272

Právní forma
od 26. 8. 1998
Akciová společnost
Spisová značka5520 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 12. 3. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona
od 12. 3. 2010 do 2. 6. 2010
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 4. 3. 2004 do 12. 3. 2010
- grafické práce a kresličské práce
od 4. 3. 2004 do 12. 3. 2010
- zpracování dat, služby databank,správa sítí
od 4. 3. 2004 do 12. 3. 2010
- činnost podnikatelských, finančních , ekonomických a organizačních poradců
od 4. 3. 2004 do 12. 3. 2010
- reklamní činnost a marketing
od 4. 3. 2004 do 12. 3. 2010
- pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
od 4. 3. 2004 do 12. 3. 2010
- pořádání odborných kurzů,školení a jiných vzdělávacích akcí včetně letkorské činnosti
od 4. 3. 2004 do 12. 3. 2010
- činnost informačních a zpravodajských kanceláří
od 4. 3. 2004 do 12. 3. 2010
- zprostředkování obchodu
od 20. 5. 2002 do 12. 3. 2010
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 26. 8. 1998 do 12. 3. 2010
- vydavatelství
od 26. 8. 1998 do 12. 3. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 27. 6. 2012
- Prodej podniku na základě smlouvy o prodeji podniku uzavřené dne 31.května 2012 se společností Mladá fronta a.s., IČ 49240315, se sídlem Praha 4, Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ 143 00, jako kupujícím.
od 13. 10. 2008
- Na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti EURONEWS, a.s. o fúzi sloučením se zanikající společností SPOLEC, spol. s r.o., IČ 257 11 211, se sídlem v Praze 5, Holečkova 103/31, PSČ 150 00, přešlo jmění zanikající společnosti SPOLEC, spol. s r.o., včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů, na nástupnickou společnost EURONEWS, a.s.
od 20. 8. 2007 do 25. 3. 2008
- Záměr o snížení základního kapitálu: Jediný akcionář společnosti učinil dne 13. 7.2007 následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je efektivní snížení základního kapitálu. Částka odpovídající snížení základního kapitálu, t.j. Kč 21.315.000,- (slovy: dvacet jeden milion tři sta patnáct tisíc korun českých) bude, po splnění podmínek uvedených v § 216 odst. 4 obch. zák, vyplacena akcionáři, a to do 30 dnů na účet dle jeho dispozic. Základní kapitál společnosti se snižuje o Kč 21.315.000, - (slovy: dvacet jeden milion tři sta patnáct tisíc korun českých) na částku Kč 2.000.000,- (slovy: dva miliony korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno postupem podle § 213a obchodního zákoníku, tedy snížením jmenovité hodnoty akcie společnosti tak, že nominální hodnota akcie o současné jmenovité hodnotě Kč 23.315.000,- (slovy: dvacet tři milionů tři sta patnáct tisíc korun českých) bude snížena o Kč 21.315.000,- (slovy: dvacet jeden milion tři sta patnáct tisíc korun českých) tedy na Kč 2.000.000,- (slovy: dva miliony korun českých). Ve lhůtě deseti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku předloží akcionář společnosti akcii k výměně a zároveň v této lhůtě představenstvo vymění předloženou akcii v nominální hodnotě Kč 23. 315.000,- (slovy: dvacet tři milionů tři sta patnáct tisíc korun českých) za akcii v nominální hodnotě Kč 2.000.000,- (slovy: dva miliony korun českých).
od 7. 11. 2006 do 11. 1. 2007
- Jediný akcionář rozhodl dne 18.10.2006 o snížení základního kapitálu společnosti podle § 213c Obchodního zákoníku takto: a) Důvod snížení základního kapitálu a způsob bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Ke snížení základního kapitálu Společnosti dochází za účelem úhrady části ztráty a částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu části neuhrazené ztráty minulých období. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude poskytnuto jakékoli plnění ve prospěch akcionářů. b) Rozsah snížení základního kapitálu a způsob snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 271.700.000,- Kč ( slovy: dvě stě sedmdesát jeden milion sedm set tisíc korun českých) o pevnou částku 248. 385.000,- Kč ( slovy : dvě stě čtyřicet osm milionů tři sta osmdesát pět tisíc korun českých) na konečnou částku 23.315.000,- Kč ( slovy : dvacet tři milionů tři sta patnáct tisíc korun českých). Základní kapitál bude snížen bezplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu ve smyslu ustanovení § 213c odst. 1 písm. b) a § 213c odst. 2 Obchodního zákoníku. Na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu bude vzato z oběhu 248 385 000 ks kmenových akcií vydaných na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1,-Kč ( slovy : jedna koruna česká). Akcie vzaté z oběhu budou zničeny ve smyslu ustanovení § 214, odst. 6 Obchodního zákoníku. c) Veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu: veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu zašle v souladu s ustanovením § 183a Obchodního zákoníku a stanovami Společnosti představenstvo Společnosti na adresu sídla akcionáře/ů ( nebo jejich zmocněných zástupců) a uveřejní v celostátně distribuovaném deníku, tj. v Lidových novinách. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu činí 4 týdny ode dne jeho uveřejnění. d) Lhůta pro předložení akcií vzatých z oběhu: Lhůta pro předložení akcií vzatých z oběhu podle ustanovení § 211 odst. 1 písm. f) Obchodního zákoníku činí 4 týdny ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 3. 6. 2005 do 1. 7. 2005
- Valná hromada Společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše 247.000.000,- Kč o 24.700.000,- Kč na částku 271.700.000,- Kč, a to formou úpisu nových akcií Společnosti, přičemž upisování nad tuto částku se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýšení základního kapitálu Společnosti stanovuje valná hromada Společnosti v souladu se zněním § 203 a násl. obchodního zákoníku takto: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizováno úpisem 24.700.000 kusů nových kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,-Kč, v listinné podobě s tím, že upisování akcií nad určenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. S nově upisovanými akciemi nejsou spojená žádná zvláštní práva a náleží jim stejná práva, která náleží dle obecně závazných předpisů a stanov Společnosti ostatním kmenovým akciích vydaných Společností. Emisní kurs jedné nově upisované akcie Společnosti činí 1,- Kč, přičemž je roven jmenovité hodnotě jedné nově upisované akcie Společnosti. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Přednostní právo akcionářů Společnosti na upisování nových akcií Společnosti se neuplatní, neboť se oba akcionáři Společnosti v souladu § 204a odst. 7 alinea § 220b odst. 5 obchodního zákoníku vzdali svého přednostního práva na upisování nových akcií Společnosti. Všechny nové akcie Společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, budou upsány předem určeným zájemcům, který je PPF burzovní společnost a.s., IČ: 60196211, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1658, PSČ: 14021 (dále jen " Určený zájemce "). Úpis nových akcií, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, bude proveden prostřednictvím Smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Akcie bude možno upisovat v sídle Společnosti, na adrese Praha 5, Holečkova 103 ve lhůtě 14 dnů, přičemž tato lhůta pro upisování nových akcií počíná běžet v den, kdy byl písemný návrh Smlouvy o upsání akcií doručen Určenému zájemci, přičemž představenstvo Společnosti je oprávněno takový návrh Smlouvy o upsání akcií doručit Určenému zájemci až poté,co nabude právní moci usnesení, kterým bude zapsáno v příslušném obchodním rejstříku rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat nejméně náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem Určeného zájemce a to: (i) formou vzájemného započtení pohledávky Společnosti za Určeným zájemcem z titulu splacení emisního kursu akcií ve výši 24.700.000,- Kč vůči pohledávce Určeného zájemce za společností z titulu Smlouvy o půjčce uzavřené dne 14.4. 2005 mezi společností a Určeným zájemcem nebo (ii) na zvláštní účet společnosti, vedený u Společnosti eBanka, a.s., číslo účtu 538xxxx, a to v případě, že by výše pohledávky, kterou má Určený zájemce za Společností, nepostačovala na úhradu celé výše emisního kursu formou jejího vzájemného započtení. Emisní kurs musí být splacen nejpozději do jednoho týdne ode dne úpisu nových akcií, a to buď formou uzavření dohody o započtení pohledávky mezi Společností a Určeným zájemcem, nebo formou úhrady emisního kursu na výše uvedený zvláštní účet Společnosti. Nebudou-li všechny nové akcie Společnosti účinně upsány v Smlouvě o upsání akcií, jak je stanoveno tímto rozhodnutím valné hromady Společnosti, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku.
od 12. 11. 2004
- V důsledku fúze formou sloučení přešlo na nástupnickou EURONEWS, a.s., IČ: 25690272, se sídlem v Praze 5, Holečkova 103 jmění zanikající společnosti PPF Capital Management a.s., IČ: 63998131, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ: 14021, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 3373.
od 30. 12. 2002 do 26. 2. 2003
- Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 34.000.000,- Kč ( slovy: třicet čtyři milionů korun českých) o 213.000.000,- Kč ( slovy: dvě stě třináct milionů korun českých) na částku 247.000.000,- Kč ( slovy: dvě stě čtyřicet milionů korun českých), a to formou úpisu nových akcií společnosti, přičemž upisování nad tuto částku se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýšení základního kapitálu společnosti stanovuje jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl. obchodního zákoníku takto: a) Zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno vydáním 213 ( slovy: dvě stě třinácti) kusů kmenových akcií společnosti, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč ( slovy: jeden milion korun českých), v listinné podobě s tím, že upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. S nově upisovanými akciemi nejsou spojená žádná zvláštní práva a náleží jim stejná práva, která náleží dle obecně závazných předpisů a stanov společnosti ostatním kmenovým akciím vydaným společností. b) Emisní kurs každé upisované akcie společnosti činí 1.000.000,- Kč ( slovy: jeden milion korun českých), přičemž emisní kurs je roven jmenovité hodnotě jedné nově upisované akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem upisovatele. c) Přednostní právo jediného akcionáře na úpis nových akcií společnosti se neuplatní, neboť jediný akcionář se tímto ve smyslu § 204a odstavec 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na úpis nově vydávaných akcií společností. Všechny nové akcie společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu společnosti, budou upsány předem určeným zájemcům, kterým je společnost PPF Capital Management a.s., IČ: 63 99 81 31 , se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1658/121,PSČ: 140 21 ( dále jen "PPF CM"). Úpis nových akcií, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu společnosti, bude proveden prostřednictvím smlouvy o upsání akcií v souladu se zněním § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku. Akcie bude možno upisovat ve lhůtě dvou týdnů, přičemž tato lhůta pro upisování nových akcií počíná běžet v den, kdy byl písemný návrh smlouvy o úpisu akcií doručen PPF CM, přičemž představenstvo společnosti je oprávněno takový návrh smlouvy o úpisu akcií doručit PPF CM až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým bude zapsáno v příslušném obchodním rejstříku rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti. Místem upisování akcií budou prostory společnosti na adrese jejího sídla v Praze 5, Holečkova 103. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat nejméně náležitosti stanovené v § 205 odstavec 3 obchodního zákoníku. Emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem upisovatele, přičemž se připouští vzájemné započtení pohledávky, kterou má společnost za společností PPF CM z titulu splacení emisního kursu akcií ve výši 213.000.000 Kč a pohledávek, které má společnost PPF CM za společností z titulu Rámcové smlouvy 01, uzavřené mezi společností PPF CM a společností ze dne 6.6.2000, Rámcové smlouvy 02, uzavřené mezi společností PPF CM a společností ze dne 20.9.2000,Rámcové smlouvy 03, uzavřené mezi společností PPF CM a společností ze dne 30.4.2001 a Rámcové smlouvy 04, uzavřené mezi společností PPF CM a společností ze dne 20.3.2002. Dohoda o započtení musí být uzavřená mezi společností a společností PPF CM nejpozději do jednoho týdne ode dne úpisu nových akcií. d) Nebudou-li všechny nové akcie společnosti účinně upsány v smlouvě o upsání akcií, jak stanoveno tímto rozhodnutím jediného akcionáře, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku.
od 31. 1. 2000 do 20. 5. 2002
- Mimořádná valná hromada společnosti EURONEWS, a.s. konaná dne 20.12.1999 rozhodla o zvýšení základního jmění takto: a) Základní jmění společnosti bude zvýšeno z dosavadní výše 1 000 000 Kč ( slovy: jeden milion korun českých ) o částku 33 000 000,-Kč ( třicet tři milionů korun českých ) na částu 34 000 000,-Kč ( slovy : třicet čtyři milionů korun českých ) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad výše uvedenou částkou se nepřipouští. b) Bude upsáno 100 kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 330 000 Kč ( slovy: tři sta třicet tisíc korun českých ), veřejně neobchodovatelných. c) Místem upisování akcií bude sídlo společnosti EURONEWS, a.s.: Holečkova 31, Praha 5 d) Emisní kurz upisovaných akcií činí 330 000 Kč ( slovy třista třicet tisíc korun českých ) za jednu (1) akcii a bude splacen peněžitými vklady upisovatelů. Peněžité vklady budou splaceny na účet společnosti číslo 4001-0500xxxx e) Přednostní právo stávajících akcionářů na úpis nových akcií se nevylučuje. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti; na jednu dosavadní akcii ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč ( slovy : deset tisíc korun českých) má právo upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 330 000 Kč ( slovy : třista třicet tisíc korun českých ). Akcie bude možno upisovat ve lhůtě 14 dnů.Lhůta pro upisování nových akcií začíná běžet v den následujícím po dni, kdy nabude právní moci usnedsení, kterým bude zapsáno v obchodním rejstříku usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti. Ve stejné lhůtě musí být splaceno celých 100 % emisního kurzu upsaných akcií. Nové akcié které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole budou nabídnuty ve druhém kole určitým zájemcům, a to akcionářům kteří plně využili svého přednostního práva a upsali v prvním kole nové akcie v celém rozsahu svých podílů na základním jmění. Akcie bude možno upisovat ve lhůtě 14 dnů. Lhůta začíná běžet v 10:00 v den následujícím po dni, ve kterém skončilo první kolo upisování nových akcií. Ve stejné lhůtě musí být splaceno celých 100% emisního kurzu takto upsaných akcií. V případě, že podmínky pro účast ve druhém kole splní více akcionářů, budou ve druhém kole akcionáři upisovat v pořadí, v jakém se k úpisu dostaví, přičemž počet akcií, které může jeden upisovatel upsat z akcií, které k úpisu zbývají, není omezen. V případě, že by po uplynutí lhůty pro splacení nových akcií upsaných v prvním a druhém kole nebylo účinně upsáno všech 100 ( slovy : sto) kusů nových akcií, bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku.
Kapitál
od 25. 3. 2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 1. 2007 do 25. 3. 2008
Základní kapitál 23 315 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 7. 2005 do 1. 7. 2005
Základní kapitál 271 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 7. 2005 do 11. 1. 2007
Základní kapitál 271 700 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 2. 2003 do 1. 7. 2005
Základní kapitál 247 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 5. 2000 do 26. 2. 2003
Základní kapitál 34 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 11. 1999 do 3. 5. 2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 8. 1998 do 22. 11. 1999
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 30. 7. 2008
Kmenové akcie na jméno 2 000 000, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 2. 7. 2007 do 30. 7. 2008
Kmenové akcie na jméno 23 315 000, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 11. 1. 2007 do 2. 7. 2007
Kmenové akcie na jméno 1, počet akcií: 23 315 000 v listinné podobě.
od 1. 7. 2005 do 1. 7. 2005
Kmenové akcie na jméno 1, počet akcií: 271 000 000.
od 1. 7. 2005 do 1. 7. 2005
- v listinné podobě
od 1. 7. 2005 do 11. 1. 2007
Kmenové akcie na jméno 1, počet akcií: 271 700 000.
od 1. 7. 2005 do 11. 1. 2007
- v listinné podobě
od 22. 3. 2005 do 1. 7. 2005
Kmenové akcie na jméno 1, počet akcií: 247 000 000.
od 22. 3. 2005 do 1. 7. 2005
- v listinné podobě
od 12. 11. 2004 do 22. 3. 2005
Kmenové akcie na majitele 1, počet akcií: 247 000 000.
od 12. 11. 2004 do 22. 3. 2005
- v listinné podobě
od 26. 2. 2003 do 12. 11. 2004
Akcie na majitele 1 000 000, počet akcií: 213.
od 26. 2. 2003 do 12. 11. 2004
akcie mají listinnou podobu
od 3. 5. 2000 do 12. 11. 2004
Akcie na majitele 330 000, počet akcií: 100.
od 3. 5. 2000 do 12. 11. 2004
akcie mají listinnou podobu
od 31. 1. 2000 do 12. 11. 2004
Akcie na majitele 10 000, počet akcií: 100.
od 31. 1. 2000 do 12. 11. 2004
akcie mají listinnou podobu
od 26. 8. 1998 do 31. 1. 2000
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 100.
od 26. 8. 1998 do 31. 1. 2000
akcie mají listinnou podobu
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán - představenstvo
od 27. 4. 2012
Milan Procházka - člen představenstva
Praha 10 - Vinohrady, Na Zájezdu, PSČ 101 00
den vzniku členství: 19. 4. 2012
od 22. 11. 2010 do 27. 4. 2012
Ing. Olga Ruttnerová - člen představenstva
Praha 4 - Kunratice, Na Jahodách, PSČ 148 00
den vzniku členství: 21. 10. 2010
od 22. 11. 2010 do 27. 4. 2012
Ing.MgA. Jana Sedláčková - místopředseda představenstva
Praha 1, V Jámě, PSČ 110 00
den vzniku členství: 3. 8. 2010
den vzniku funkce: 22. 10. 2010
od 22. 11. 2010 do 27. 4. 2012
Vojtěch Jirků - předseda představenstva
Praha 6, Zelená 1570/14A, PSČ 160 00
den vzniku členství: 21. 1. 2010
den vzniku funkce: 22. 10. 2010
od 17. 8. 2010 do 22. 11. 2010
Ing.MgA. Jana Sedláčková - člen představenstva
Praha 1, V Jámě, PSČ 110 00
den vzniku členství: 3. 8. 2010
od 12. 3. 2010 do 17. 8. 2010
Štefan Lékó - člen představenstva
Praha 4, Sinkulova 25, PSČ 147 00
den vzniku členství: 21. 1. 2010
od 12. 3. 2010 do 22. 11. 2010
Vojtěch Jirků - místopředseda představenstva
Praha 6, Zelená 1570/14A, PSČ 160 00
den vzniku členství: 21. 1. 2010
den vzniku funkce: 21. 1. 2010
od 12. 3. 2010 do 22. 11. 2010
Evžen Hart - předseda představenstva
Přezletice, U Bažantnice 309, PSČ 250 73
den vzniku členství: 21. 1. 2010
den vzniku funkce: 21. 1. 2010
od 6. 8. 2008 do 12. 3. 2010
Ing. Robert Schaffer - člen představenstva
Karlovy Vary, Vítězná 568/79, PSČ 360 01
den vzniku členství: 1. 5. 2008
od 14. 2. 2008 do 6. 8. 2008
Renáta Čudová, MBA - člen představenstva
Praha 8, Kusého 535/4, PSČ 181 00
den vzniku členství: 17. 1. 2008
od 14. 2. 2008 do 6. 8. 2008
Ing. Josef Černý - předseda představenstva
Říčany, Plynární 1517, PSČ 251 01
den vzniku členství: 3. 2. 2007
den vzniku funkce: 22. 1. 2008
od 16. 4. 2007 do 14. 2. 2008
Ing. Josef Černý - člen představenstva
Říčany, Plynární 1517, PSČ 251 01
den vzniku členství: 3. 2. 2007
od 16. 4. 2007 do 6. 8. 2008
Michaela Hromádková - člen představenstva
Praha 10, Kounická 72, PSČ 101 00
den vzniku členství: 3. 2. 2007
od 10. 11. 2006 do 16. 4. 2007
Mgr. Luděk Skoupil - člen představenstva
Kuřim, Hybešova 414, PSČ 664 34
den vzniku členství: 27. 10. 2006
od 8. 2. 2006 do 16. 4. 2007
Pavel Páral - člen představenstva
Praha 6 - Dejvice, Jaselská 1, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 11. 2005
od 4. 2. 2005 do 31. 1. 2006
Zdenka Vašinová - člen představenstva
Náchod, Vodárenská 1806, PSČ 547 01
den vzniku členství: 20. 10. 2004
od 4. 2. 2005 do 20. 9. 2006
Miloš Čihák - člen představenstva
Český Brod, Klučov 13, PSČ 282 01
den vzniku členství: 1. 10. 2004
od 23. 8. 2004 do 4. 2. 2005
Ing. Petr Man - člen
Český Brod, Palackého 485, PSČ 282 01
den vzniku funkce: 4. 6. 2001
od 4. 3. 2004 do 4. 2. 2005
Ing. Petr Havlíček - člen
Ptice, 182, PSČ 252 18
den vzniku členství: 13. 1. 2000
od 4. 3. 2004 do 14. 2. 2008
Štefan Lékó - předseda
Praha 4, Na Dolinách 2, PSČ 147 00
den vzniku členství: 12. 11. 2003
den vzniku funkce: 12. 11. 2003
od 9. 6. 2003 do 4. 3. 2004
Ing. Dagmar Francková - Člen představenstva
Praha 4, Zdaru 3, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 7. 3. 2003
od 8. 1. 2003 do 4. 3. 2004
Ing. Petr Havlíček - předseda
Ptice, 182, PSČ 252 18
den vzniku členství: 13. 1. 2000
den vzniku funkce: 10. 12. 2002
od 3. 12. 2001 do 23. 8. 2004
Petr Man - člen
Třebíč, Pražská 57, PSČ 674 01
den vzniku funkce: 4. 6. 2001
od 8. 11. 2000 do 8. 11. 2000
Ing. Petrmír Soukup - předseda
Praha 5, Na Pláni 2863/9, PSČ 150 00
od 8. 11. 2000 do 8. 1. 2003
Ing. Petr Soukup - předseda
Praha 5, Na Pláni 2863/9, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 31. 8. 2000
od 6. 11. 2000 do 3. 12. 2001
Mgr. Jan Kreidl - člen
Praha 5, Pavla Švandy ze Semčic 13, PSČ 150 00
od 22. 2. 2000 do 8. 11. 2000
JUDr. Čestmír Sajda - předseda
Praha 9, Dobratická 523, PSČ 190 00
od 22. 2. 2000 do 8. 1. 2003
Ing. Petr Havlíček - člen
Nové Město na Moravě, Tyršova 730, PSČ 592 31
den vzniku funkce: 13. 1. 2000
od 22. 11. 1999 do 22. 2. 2000
Ing. Ivan Šebesta - předseda
Praha 6, Junácká 11, PSČ 160 00
od 22. 11. 1999 do 6. 11. 2000
Ing. Marie Hlaváčková - člen
Praha 4, Barunčina 1853/40, PSČ 140 00
od 22. 11. 1999 do 6. 11. 2000
Marie Krupicová - člen
Tvrdonice, 210, PSČ 691 53
od 26. 8. 1998 do 22. 11. 1999
Ing. Petr Martínek - předseda
Praha 10, Vršovické nám. 4, PSČ 100 00
od 26. 8. 1998 do 22. 11. 1999
Ing. Ivan Šebesta - člen
Praha 6, Junácká 11, PSČ 160 00
od 26. 8. 1998 do 6. 11. 2000
Patrik Tomšů - člen
Praha 7, Urbenského 44
od 27. 4. 2012
Jménem společnosti je oprávněn jednat člen představenstva společnosti samostatně. Společnost může zavazovat člen představenstva samostatně.
od 22. 11. 2010 do 27. 4. 2012
Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Společnost můžou zavazovat vždy dva členové představenstva společně.
od 3. 12. 2001 do 22. 11. 2010
Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně.
od 26. 8. 1998 do 3. 12. 2001
Představenstvo zastupuje společnost ve všech záležitostech vůči třetím osobám, rovněž i před soudy a jinými orgány. Za společnost jednají dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tím způsobem, že k názvu společnosti či k otisku razítka společnosti připojí podpisy jednající členové představenstva.
Prokura
od 27. 4. 2012
Ing. Olga Ruttnerová
Praha 4 - Kunratice, Na Jahodách, PSČ 148 00
Dozorčí rada
od 21. 5. 2012
Vojtěch Jirků - předseda dozorčí rady
Praha 6, Zelená 1570/14A, PSČ 160 00
den vzniku členství: 19. 4. 2012
den vzniku funkce: 4. 5. 2012
od 21. 5. 2012
Pavel Páral - člen dozorčí rady
Praha 10 - Strašnice, Na Třebešíně, PSČ 100 00
den vzniku členství: 3. 5. 2012
od 27. 4. 2012
Vladimír Borovička - člen dozorčí rady
Praha 5 - Košíře, Musílkova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 19. 4. 2012
od 27. 4. 2012 do 21. 5. 2012
Vojtěch Jirků - člen dozorčí rady
Praha 6, Zelená 1570/14A, PSČ 160 00
den vzniku členství: 19. 4. 2012
od 12. 3. 2010 do 27. 4. 2012
Michaela Hromádková - člen dozorčí rady
Praha 10, Kounická 72, PSČ 100 00
den vzniku členství: 28. 1. 2010
od 12. 3. 2010 do 27. 4. 2012
Ing. Robert Schaffer - člen dozorčí rady
Praha 5, U bažantnice 411/9, PSČ 159 00
den vzniku členství: 22. 1. 2010
od 6. 8. 2008 do 27. 4. 2012
Mgr. Luděk Skoupil - předseda dozorčí rady
Kuřim, Hybešova 414, PSČ 664 34
den vzniku členství: 5. 10. 2007
den vzniku funkce: 17. 1. 2008
od 17. 1. 2008 do 6. 8. 2008
Mgr. Luděk Skoupil - člen dozorčí rady
Kuřim, Hybešova 414, PSČ 664 34
den vzniku členství: 5. 10. 2007
od 7. 11. 2006 do 17. 1. 2008
Pavel Kuta - předseda dozorčí rady
Praha 6, Bělohorská 195/147, PSČ 160 00
den vzniku členství: 8. 9. 2006
den vzniku funkce: 19. 10. 2006
od 7. 11. 2006 do 12. 3. 2010
Ing. Štefan Koštialik - člen dozorčí rady
Praha 4, Pertoldova 3327
den vzniku členství: 8. 9. 2006
od 22. 3. 2005 do 7. 11. 2006
Ing. Ladislav Chvátal - předseda dozorčí rady
Praha 9 - Klánovice, Smidarská 742
den vzniku členství: 7. 1. 2005
den vzniku funkce: 7. 1. 2005
od 22. 3. 2005 do 7. 11. 2006
Ing. Petr Dvořák - člen dozorčí rady
Praha 7, Pod Havránkou 657/10b
den vzniku členství: 7. 1. 2005
od 10. 3. 2005 do 12. 3. 2010
Petr Bušta - člen dozorčí rady
Praha 10, Pod Altánem 48, PSČ 100 00
den vzniku členství: 18. 11. 2004
od 23. 8. 2004 do 22. 3. 2005
Ing. Ladislav Chvátal - předseda
Praha 9 - Klánovice, Smidarská 742
den vzniku funkce: 18. 11. 1999
od 3. 12. 2001 do 10. 3. 2005
Ing. Milan Včeliš - člen
Nymburk, Železničářů 2100
den vzniku funkce: 20. 7. 1999
od 3. 12. 2001 do 22. 3. 2005
Ing. Marie Hlaváčková - člen
Praha 4, Barunčina 1853/40
den vzniku funkce: 1. 6. 2001
od 22. 2. 2000 do 3. 12. 2001
Ing. Milan Včeliš - člen
Kyselka, Radošov 198, PSČ 362 72
od 22. 2. 2000 do 23. 8. 2004
Ing. Ladislav Chvátal - předseda
Praha 9, Krausova 605, PSČ 190 00
den vzniku funkce: 18. 11. 1999
od 22. 11. 1999 do 22. 2. 2000
Ing. Milan Včeliš - předseda
Kyselka, Radošov 198, PSČ 362 72
od 22. 11. 1999 do 22. 2. 2000
JUDr. Čestmír Sajda - člen
Praha 9, Dobratická 523, PSČ 199 00
od 22. 11. 1999 do 3. 12. 2001
Petr Man - člen
Třebíč, Pražská 57, PSČ 674 01
od 26. 8. 1998 do 22. 11. 1999
Ing. Eva Vitoušová - předseda
Praha 9, Dobratická 520, PSČ 190 00
od 26. 8. 1998 do 22. 11. 1999
Ing. Marie Hlaváčková - člen
Praha 4, Barunčina 1853/40, PSČ 140 00
od 26. 8. 1998 do 22. 11. 1999
Jitka Málková - člen
Praha 9, Sokolovská 308, PSČ 190 00
Akcionáři
od 27. 4. 2012
Milan Procházka
Praha 10 - Vinohrady, Na Zájezdu, PSČ 101 00
od 12. 3. 2010 do 27. 4. 2012
PPF a.s., IČO: 25099345
Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41
od 30. 7. 2008 do 12. 3. 2010
GRICHMONT LIMITED, IČ HE 188054
Nicosia, Spyrou Kyprianou, 18, Flat/Office 301, P.C.1075, Kyperská republika
od 7. 11. 2006 do 30. 7. 2008
East West Media B.V.
Amstelveen, 1181LD, Van Heuven Goedhartlaan 937, Nizozemské království
od 7. 11. 2006 do 30. 7. 2008
- IČ: 34245882
od 25. 5. 2004 do 12. 11. 2004
PPF Capital Management a.s., IČO: 63998131
Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

+232

+
-
Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

+46

+
-
Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

-3

+
-
Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-21

+
-
Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-193

+
-
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

-235

+
-

A tohle už jste četli?

Jak jsou otevřené obchody ve svátek 28. září

Jak jsou otevřené obchody ve svátek 28. září

Zákaz prodeje o svátcích se týká osmi dnů v roce. Které to jsou a jaké obchody mají výjimku? Tady je aktuální přehled.

Držte si cashflow! Tok peněz zrychluje

Držte si cashflow! Tok peněz zrychluje

Nejistota, výpadky dodávek, rostoucí inflace, ale i ekonomický růst nutí mnohé firmy k přehodnocení svých byznysových modelů. Průměrná splatnost faktur se prodlužuje, což může narušit cashflow především menších firem. Jak na to nedoplatit?

Pomáhá léčit lidi, na své dluhy ale nestačí. Jak z toho ven?

Pomáhá léčit lidi, na své dluhy ale nestačí. Jak z toho ven?

Zdálo by se, že kdo podniká ve farmacii, nemůže se mít špatně. Zvlášť v době, kdy svět ochromila pandemie. Příběh lékárníka Pavla Veselého, jednoho z protagonistů pořadu Krotitelů dluhů, ale ukázal, že skutečnost je jiná. Finanční problémy mu pomáhal řešit Daniel Šobáň z Partners.

Firmy se stejným IČO

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 717 198 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Co nás čeká na podzim? Stačí se podívat do Ameriky…

Co nás čeká na podzim? Stačí se podívat do Ameriky…

České zpravodajství v minulých týdnech plnily v souvislosti s USA hlavně novinky kolem zpackané evakuace...

Nemůžu mít sex. Příběh ženy s vaginismem

Nemůžu mít sex. Příběh ženy s vaginismem

Bolestivý nebo nemožný průnik penisu, prstu nebo jakéhokoliv předmětu do vagíny, a to navzdory výslovnému...

Partners Financial Services