Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

VÍTKOVICE - Servis centrum, a.s. "v likvidaci"
IČO: 25824341 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu2. 11. 1998
Datum zániku30. 12. 2006
StavZaniklý subject, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 27. 10. 2004 do 30. 12. 2006

VÍTKOVICE - Servis centrum, a.s. "v likvidaci"

od 2. 11. 1998 do 27. 10. 2004

VÍTKOVICE - Servis centrum, a.s.

Sídlo
od 19. 11. 2004 do 30. 12. 2006
Frýdek - Místek, Příborská 333, PSČ 738 01
od 10. 1. 2002 do 19. 11. 2004
Frýdek-Místek, ul. Míru 3267, PSČ 738 01
od 12. 3. 1999 do 10. 1. 2002
Frýdek-Místek, ul. Míru 3267
od 2. 11. 1998 do 12. 3. 1999
Lískovec, ul. Míru 2157, PSČ 738 30
IČO
od 2. 11. 1998 do 30. 12. 2006

25824341

Právní forma
od 2. 11. 1998 do 30. 12. 2006
Akciová společnost
Spisová značka2038 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 1. 12. 2000 do 30. 12. 2006
- zprostředkování obchodu, služeb, reklamy a zakázek
od 1. 12. 2000 do 30. 12. 2006
- dělení válcovaného materiálu
od 2. 11. 1998 do 30. 12. 2006
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 2. 11. 1998 do 30. 12. 2006
- povrchové úpravy válcovaného materiálu
Ostatní skutečnosti
od 30. 12. 2006 do 30. 12. 2006
- Vymazává se ke dni 30.12.2006 z obchodního rejstříku obchodní společnost VÍTKOVICE - Servis centrum, a.s. "v likvidaci" se sídlem Frýdek, Místek, Příborská 333, PSČ 738 01, identifikační číslo 258 24 341. Právní důvod výmazu: Společnost se vymazává z obchodního rejstříku po provedené likvidaci na návrh likvidátora ze dne 13.12.2006.
od 27. 10. 2004 do 20. 4. 2005
- Valná hromada společnosti konaná dne 28.6.2004 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál se snižuje podle § 216a odst. 1 písm. a) obch. zák. za účelem částečné úhrady ztráty minulých let. 2. Základní kapitál se snižuje o částku 36,675.000,- Kč (slovy: třicet šest miliónů šest set sedmdesát pět tisíc korun českých), a to z původní výše základního kapitálu 48,900.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm miliónů devět set tisíc korun českých) na 12,225. 000,- Kč (slovy: dvanáct miliónů dvě stě dvacet pět tisíc korun českých). 3. Základní kapitál se snižuje podle § 213a obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty kmenových akcií znějících na jméno, a to tak, že jmenovitá hodnota každé původní akcie ve výši 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) se snižuje na jmen ovitou hodnotu 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) a jmenovitá hodnota každé původní akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českýc h). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s podpisy členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti. 4. Lhůta pro předložení listinných akcií činí 1 (jeden) měsíc od doručení výzvy akcionářům k předložení stávajících akcií. Představenstvo vyzve akcionáře ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobe m určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby je předložili za účelem jejich odkolkování.
od 27. 10. 2004 do 30. 12. 2006
- Společnost byla zrušena s likvidací rozhodnutím valné hromady společnosti dne 28.6.2004 s tím, že se ruší s likvidací k 1.7.2004. Důvodem zrušení společnosti s likvidací je rozhodnutí valné hromady společnosti.
od 26. 11. 2001 do 10. 1. 2002
- Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 9.9.2001 o zvýšení základního kapitálu o částku 47.900.000,- Kč (slovy: čtyřicetsedmmilionůdevětsettisíckorunčeských). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
od 26. 11. 2001 do 10. 1. 2002
- Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových kmenových akcií znějících na jméno v níže uvedených jmenovitých hodnotách: 47 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každé z nich 9 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé z nich.
od 26. 11. 2001 do 10. 1. 2002
- Všechny akcie budou vydány v listinné podobě. Emisní kurz nově upsaných akcií je roven jmenovité hodnotě upsaných akcií a bude splacen peněžitými vklady.
od 26. 11. 2001 do 10. 1. 2002
- Upsání všech akcií, jimiž má být zvýšen základní kapitál společnosti, bude nabídnuto předem určenému zájemci, a to VÍTKOVICE STEEL, a.s., Ostrava-Hulváky, Štramberská čp. 2871/47, PSČ: 709 00, IČ: 25874942 zapsán v oddíle a vložce B 2475 obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě (dále jen předem určený zájemce)
od 26. 11. 2001 do 10. 1. 2002
- Akcie budou upsány v sídle společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s., Ostrava-Hulváky, Štramberská čp. 2871/47 uzavřením smlouvy o upsání akcií. Tato smlouva bude uzavřena společností s předem určeným zájemcem po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Krajskému soudu v Ostravě. Upisování akcií však bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. Lhůta pro upisování počíná běžet dnem, kdy bude společností předem určenému zájemci, tj. VÍTKOVICE STEEL,a.s., doručen do jejího sídla návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií a končí v případě, že návrh smlouvy nebude předem vybraným zájemcem akceptován nejpozději 20 den do doručení návrhu na uzavření smlouvy o upisování akcií předem určenému zájemci marným uplynutím 20 dne od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upisování akcií předem určenému zájemci.Počátek a konec lhůty pro upisování akcií a emisní kurs těchto akcií bude předem určenému zájemci oznámen dopisem, doručeným předem určenému zájemci do jeho sídla do pěti pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 26. 11. 2001 do 10. 1. 2002
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady připouští možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, kdy: Emisní kurs akcií, který je roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií, bude splacen výhradně započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce ve výši 47.900.000,- Kč vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných předem určeným zájemcem. Peněžitá pohledávka ve výši 47.899.693.02 Kč byla postoupena společností Osinek, akciová společnost, IČ: 00012173, se sídlem Ruská 101, Ostrava-Vítkovice "Smlouvou o postoupení pohledávky" ze dne 31.7.2001 na společnost VÍTKOVICE, a.s., IČ: 45193070, se sídlem Ruská 101, Ostrava-Vítkovice, a ve zbytku se jedná o pohledávku společnosti VÍTKOVICE, a.s., vzniklou z titulu vystavení atestů. Celá tato pohledávka, jejíž původní výše byla 47.903.629,02 Kč přešla na VÍTKOVICE STEEL, a.s. vkladem části podniku společnosti VÍTKOVICE, a.s. do společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s.
od 26. 11. 2001 do 10. 1. 2002
- Smlouva o započtení bude uzavřena nejpozději do 20-ti dnů od okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, kterým bude zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude splňovat veškeré náležitosti stanovené ustanovením §§ 580 a následujících občanského zákoníku a §§ 358 a následujích obchodního zákoníku Návrh smlouvy o započtení ve dvojím vyhotovení, opatřený ověřeným podpisem osoby, oprávněné za společnost jednat, bude doručen společností předem určenému zájemci do jeho sídla nejpozději pátý den, následující po dni kdy nabylo právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, kterým bylo zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 26. 11. 2001 do 10. 1. 2002
- Předem určený zájemce je povinen nejpozději do pěti dnů od okamžiku návrhu doručení smlouvy o započtení doručit společnosti své protinávrhy k této smlouvě a v případě, kdy bude s obsahem smlouvy souhlasit, je povinen tuto smlouvu podepsat nejpozději ve lhůtě, stanovené pro uzavření smlouvy o započtení a podpis na této smlouvě ověřit a jedno vyhotovení smlouvy doručit do sídla společnosti.
od 26. 11. 2001 do 10. 1. 2002
- V případě, že předem určený zájemce bude mít ke smlouvě o započtení protinávrhy, je společnost povinna tyto protinávrhy předem určeného zájemce akceptovat, připravit nový návrh smlouvy o započtení, zahrnující tyto protinávrhy ve dvojím vyhotovení, tuto bez zbytečného odkladu podepsat, podpis na této smlouvě ověřit a doručit předem určenému zájemci k podpisu do sídla jeho společnosti tak, aby předem určeným zájemcem mohla být splněna lhůta k uzavření smlouvy o započtení.
od 26. 11. 2001 do 10. 1. 2002
- Předem určený zájemce je povinen takto opravenou smlouvu o započtení podepsat ve lhůtě, stanovené pro přijetí návrhu na uzavření této smlouvy o započtení, podpis na smlouvě ověřit a jedno vyhotovení smlouvy doručit do sídla společnosti.
od 26. 11. 2001 do 10. 1. 2002
- Započtením pohledávky předem určeného zájemce ve výši 47.900.000,- Kč na pohledávku společnosti na zaplacení emisního kursu akcií upsaných předem určeným zájemcem dojde ke splacení emisního kursu akcií upsaných předem určeným zájemcem v plné výši tj. ve výši 47.900.000,- Kč a současně zanikne závazek společnosti vůči předem určenému zájemci ve výši 47.900.000,- Kč a to ke dni uzavření "Smlouvy o započtení".
Kapitál
od 20. 4. 2005 do 30. 12. 2006
Základní kapitál 12 225 000 Kč, splaceno 12 225 000 Kč.
od 10. 1. 2002 do 20. 4. 2005
Základní kapitál 48 900 000 Kč, splaceno 48 900 000 Kč.
od 2. 11. 1998 do 10. 1. 2002
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 1 000 000 Kč.
od 20. 4. 2005 do 30. 12. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 48.
od 20. 4. 2005 do 30. 12. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 9.
od 10. 1. 2002 do 20. 4. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 48.
od 10. 1. 2002 do 20. 4. 2005
v listinné podobě
od 10. 1. 2002 do 20. 4. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 9.
od 10. 1. 2002 do 20. 4. 2005
v listinné podobě
od 2. 11. 1998 do 10. 1. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
Statutární orgán
od 24. 8. 2005 do 30. 12. 2006
Ing. Tereza Janíčková - předseda představenstva
Ostrava - Slezská Ostrava, Na Baranovci 1978/36, PSČ 710 00
den vzniku členství: 30. 5. 2005
den vzniku funkce: 30. 5. 2005
od 24. 10. 2001 do 24. 8. 2005
Ing. Zdeněk Franek - předseda představenstva
Pustá Polom, č.p. 102
den vzniku členství: 25. 7. 2001 - 30. 5. 2005
den vzniku funkce: 26. 7. 2001 - 30. 5. 2005
od 24. 10. 2001 do 30. 12. 2006
Ing. Jaroslava Tomisová - místopředseda představesntva
Frýdek-Místek, Maryčky Magdonové 234
den vzniku členství: 25. 7. 2001
den vzniku funkce: 26. 7. 2001
od 24. 10. 2001 do 30. 12. 2006
Ondřej Kozubal - člen představenstva
Ostrava-Hrušov, U dolu 556/6
den vzniku členství: 28. 6. 2001
od 1. 12. 2000 do 24. 10. 2001
Ing. Vladimír Skarka - předseda představenstva
Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 44
od 1. 12. 2000 do 24. 10. 2001
Ing. Miroslav Kostelník - místopředseda představenstva
Karviná 8 - Hranice, Kašparova 2925/12
od 1. 12. 2000 do 24. 10. 2001
Ing. Radim Valas - člen představenstva
Frýdek - Místek, Fr. Šrámka 1959
od 2. 11. 1999 do 1. 12. 2000
Ing. Pavel Tkačík, CSc. - předseda představenstva
Ludgeřovice, Lípová 918/26
od 2. 11. 1998 do 2. 11. 1999
Ing. Jiří Vaněk - předseda představenstva
Fryčovice 625
od 2. 11. 1998 do 1. 12. 2000
Ing. Vladimír Skarka - místopředseda představenstva
Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 44
od 2. 11. 1998 do 1. 12. 2000
Ing. Miroslav Kostelník - člen představenstva
Karviná 8 - Hranice, Kašparova 2925/12
od 2. 11. 1998 do 30. 12. 2006
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají vždy dva členové představenstva s tím, že alespoň jeden z nich musí být buď předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
Likvidace
od 27. 10. 2004 do 30. 12. 2006
Ing. Jana Struminská
Ostrava - Poruba, Vřesinská 2123/81, PSČ 708 00
Dozorčí rada
od 9. 4. 2002 do 30. 12. 2006
Ing. Antonín Gabriel - člen
Ostrava - Mariánské Hory, Jablonského 196/5
den vzniku členství: 29. 1. 2002
od 24. 10. 2001 do 30. 12. 2006
Ing. Michal Baštinský - předseda
Ostrava-Výškovice, Staňkova 366/18 B
den vzniku členství: 28. 6. 2001
den vzniku funkce: 9. 8. 2001
od 24. 10. 2001 do 30. 12. 2006
Ing. Ludvík Strakoš - místopředseda
Petřvald, č.p. 211
den vzniku členství: 28. 6. 2001
den vzniku funkce: 9. 8. 2001
od 1. 12. 2000 do 24. 10. 2001
Ing. Vladimír Bail - místopředseda
Ostrava-Zábřeh, Výškovická 2539/108
od 1. 12. 2000 do 24. 10. 2001
Ing. Ladislav Král - předseda
Ostrava - Poruba, B. Martinů 31/714
od 1. 12. 2000 do 9. 4. 2002
Ing. Jiří Nevlud - člen
Staříč, čp. 69
od 2. 11. 1999 do 1. 12. 2000
Ing. Vladimír Bail - předseda
Ostrava-Zábřeh, Výškovická 2539/108
od 2. 11. 1998 do 2. 11. 1999
Ing. Roman Hradil - předseda
Ostrava - Hrabůvka, Mjr. Nováka 29
od 2. 11. 1998 do 1. 12. 2000
Ing. Zdeněk Schwarz - místopředseda
Fryčovice 674
od 2. 11. 1998 do 1. 12. 2000
Mgr. Vladimír Vandrol - člen
Ostrava - Mariánské Hory, Mojmírovců 26/1188
Akcionáři
od 2. 11. 1998 do 10. 1. 2002
VÍTKOVICE, a.s., IČO: 45193070
Ostrava - Vítkovice, Ruská 101
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Jak si zvýšit budoucí důchod? Zkuste sázku na dlouhý život

25. 4. 2019 | Jak na to | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Jak si zvýšit budoucí důchod? Zkuste sázku na dlouhý život

Když budete žít aspoň tak dlouho jako průměrný důchodce, vyděláte na tom. Na konkrétním příkladu vám ukážeme, jak pracovat takzvaně na procenta.

Neřekneš, kolik vyděláváš? Alimenty ti vyměří, jako bys bral 85 tisíc

25. 4. 2019 | Jak na to | Terezie Nývltová Vojáčková | 3 komentáře

Neřekneš, kolik vyděláváš? Alimenty ti vyměří, jako bys bral 85 tisíc

Kdo neprokáže před soudem skutečné příjmy, zaplatí dítěti výživné, jako by bral 85 250 korun. Jsou ovšem i lidé, kterým se to vyplatí.

Daň z nemovitosti za rok 2019 se blíží. Tady je návod, jak ji zaplatit

24. 4. 2019 | Jak na to | Petra Dlouhá | 3 komentáře

Daň z nemovitosti za rok 2019 se blíží. Tady je návod, jak ji zaplatit

Na úhradu daně z nemovitých věcí zbývá pár týdnů. Poradíme, jak na to. A naše kalkulačka ukáže, kolik si připlatíte, když nestihnete zaplatit včas.

Zaměstnavatel krachuje a dluží. Výplatu vám dá stát. Od května vyšší stropy

24. 4. 2019 | Jak na to | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel krachuje a dluží. Výplatu vám dá stát. Od května vyšší stropy

Když přestane chodit mzda, protože zaměstnavatel je v platební neschopnosti, je to zlé. Můžete se o peníze soudit a čekat, jak dopadne insolvenční řízení, v první řadě ale běžte na úřad práce. Ten vám může mzdu proplatit za zaměstnavatele. Víme, jak na to.

Pošta má novou konkurenci. Balík přes Zásilkovnu už pošle kdokoliv

23. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 9 komentářů

Pošta má novou konkurenci. Balík přes Zásilkovnu už pošle kdokoliv

Dosud mohly Zásilkovnu využívat hlavně e-shopy, od 24. dubna se otevírá každému. Poslání balíku má být jednodušší i levnější než s Českou poštou.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 585,00 Kč
Broadway Change 2 585,00 Kč
Czech Exchange 2 590,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 595,00 Kč
Expobank CZ 2 651,20 Kč
Česká spořitelna 2 693,00 Kč
ČSOB 2 692,30 Kč
Sberbank CZ 2 716,00 Kč
Komerční banka 2 715,47 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 756,70 Kč
Raiffeisenbank 2 769,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 157 517 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-1
+
-
2.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-15
+
-
3.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-49
+
-
4.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-82
+
-
5.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-99
+
-

Články na Heroine.cz

„Odměnou je zkušenost ze dvou světů.“ Ženy v politice (2. část)

„Odměnou je zkušenost ze dvou světů.“ Ženy v politice (2. část)

Olga Richterová, Markéta Pekarová Adamová, Jana Maláčová: tři výrazné tváře vrcholné české...více

„Musíte se připravit na neustálé zpochybňování.“ Ženy v politice (1. část)

„Musíte se připravit na neustálé zpochybňování.“ Ženy v politice (1. část)

Olga Richterová, Markéta Pekarová Adamová, Jana Maláčová: tři výrazné tváře vrcholné české...více

Jsem žena a jsem rychlá. Caster Semenyaová se opět musí bránit

Jsem žena a jsem rychlá. Caster Semenyaová se opět musí bránit

Více testosteronu než je u žen obvyklé z ní dělá terč pro soupeřky i atletické funkcionáře....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Příspěvek na bydlení
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Příspěvek na bydlení

Otázka: Dobrý den, bydlím od 1.1.2019 trvale v bytě pronajatém. Mohu teď v dubnu požádat zpětně o příspěvek na bydlení? (nárok na něj jinak kvůli financím atd mám) A můžu žádat od 1.1. nebo musím žádat až od 1.2.,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services