Easy Tank a.s.
IČO: 25826972

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu4. 1. 1999
Obchodní firma
od 4. 1. 1999

Easy Tank a.s.

Sídlo
od 2. 12. 2002 do 16. 11. 2016
Praha 9 - Dolní Počernice, Podkrkonošská č.p. 292, PSČ 190 12
od 4. 1. 1999 do 2. 12. 2002
Moravská Ostrava, 28. října 82
IČO
od 4. 1. 1999

25826972

DIČ

CZ25826972

Identifikátor datové schránky:r6adtfz
Právní forma
od 4. 1. 1999
Akciová společnost
Spisová značka8116 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 17. 2. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 7. 4. 2005 do 17. 2. 2010
- výroba, opravy a montáž měřidel
od 7. 4. 2005 do 17. 2. 2010
- výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
od 7. 4. 2005 do 17. 2. 2010
- výroba elektronických součástek
od 7. 4. 2005 do 17. 2. 2010
- výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie
od 2. 9. 1999 do 17. 2. 2010
- leasing spojený s financováním
od 4. 1. 1999 do 17. 2. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 4. 1. 1999 do 17. 2. 2010
- zprostředkovatelská činnost
Ostatní skutečnosti
od 17. 2. 2010 do 25. 3. 2010
- 1. základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 2.480.000,-Kč (slovy: dva milióny čtyři sta osmdesát tisíc korun českých) ze stávající částky 2.700.000,- Kč (slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých) na částku 5.180.000,- Kč (slovy: pět milionů jedno sto osmdesát tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen. 2. zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 248 (slovy: dvě stě čtyřiceti osmi) kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno vydaných v listinné podobě form ou hromadné listiny. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 2.480.000,- Kč (slovy: dva milióny č tyři sta osmdesát tisíc korun českých). Emisní ážio je nulové. 3. valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva na upisování akcií. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Mgr. David Motyčka, r.č. xxxx, bydliště Praha 6, Heleny Malířové 280/15 (dále jen "Mgr. David Motyčka" n ebo "předem určený zájemce") 4. předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění. 5. lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje 21 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost doručí návrh smlouvy předem určenému zájemci v den konání této valné hromady, tj. 21.12.2 009, a to bezprostředně po jejím skončení. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku podle ust. § 203 odst. 4 věta druhá obchodního zákoníku v platném znění. Smlouva o úpisu akcií pozbude účinnosti dnem, kterým nabude právní moci rozhodnutí příslu šného rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. 6. místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla společnosti Easy Tank a.s., se sídlem Praha 9 - Dolní Počernice, Podkrkonošská č.p. 292, PSČ 190 12. 7. ve smyslu ust. § 163 odst. 3 a § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku v platném znění rozhodla valná hromada o připuštění možnosti započtení části peněžité pohledávky vůči společnosti Easy Tank a.s., kterou má Mgr. David Motyčka na základě Smlouvy o finanční výpomoci ze dne 9.11.2006, uzavřené mezi Mgr. Davidem Motyčkou, jako věřitelem a společností Easy Tank a.s., jako dlužníkem, a to ve výši 2.480.000,- Kč, přičemž celková výše pohledávky za období od listopadu roku 2006 do 30.10.2009 činí částku 4.879.000,- Kč, proti pohledávce společnosti Easy Tank a.s. vůči Mgr. Davidu Motyčkovi na splacení všech nově upisovaných akcií. Stanovují se tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: - návrh smlouvy o započtení vypracuje Společnost a doručí jej předem určenému zájemci společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií (dle písm. e) tohoto usnesení), - pohledávku předem určeného zájemce k započtení představuje část nesplacené finanční výpomoci poskytnuté předem určeným zájemcem Společnosti podle Smlouvy o finanční výpomoci ze dne 9.11.2006, uzavřené mezi Mgr. Davidem Motyčkou, jako věřitelem a spo lečností Easy Tank a.s., jako dlužníkem, v nominální hodnotě celkem 4.879.000,- Kč, přičemž započtena bude část pohledávky ve výši 2.480.000,- Kč, - emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením, - smlouva o započtení musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, - smlouva o započtení musí být uzavřena ve lhůtě 21 dnů ode dne doručení jejího návrhu, dle písm. e) tohoto usnesení.
od 15. 9. 2005 do 25. 3. 2010
- 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) o částku 1.700.000,- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých) na částku 2.700.000,- Kč (slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Celkem bude vydáno 170 kusů kmenových akcií v listinné podobě, na majitele, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.
od 15. 9. 2005 do 25. 3. 2010
- 2. Valná hromada vylučuje přednostní právo stávajících akcionářů k úpisu s tím, že nabídka úpisu bude učiněna dvěma předem určeným zájemcům, jimiž jsou dva věřitelé společnosti - pan Jiří Motyčka, bytem Na pastvisku 1491/12, 747 05 Opava 5 a pan Bohuslav Lupečka, bytem Newtonova 783/15, Ostrava-Přívoz. Důvodem vyloučení přednostního práva k úpisu akcií dosavadními akcionáři je snaha zabepečit, aby předem určení zájemci - věřitelé Společnosti - mohli použít k splacení emisního kursu akcií své pohledávky, které mají vůči Společnosti. Oba předem určení zá jemci - věřitelé Společnosti, pan Jiří Motyčka i pan Bohuslav Lupečka - jsou sice stávajícími akcionáři Společnosti, avšak vyloučení jejich přednostního práva k úpisu nových akcií je nezbytné k tomu, aby oba zájemci mohli započítat své pohledávky vůči Spo lečnosti, které svým vzájemným poměrem neodpovídají poměru jimi držených akcií.
od 15. 9. 2005 do 25. 3. 2010
- 3. Charakteristika pohledávek věřitelů - zájemců o úpis akcií: Pohledávka, kterou má pan Jiří Motyčka vůči společnosti Easy Tank, a.s. která ke dni 12.5.2005 celkem činí 2.069.800,-Kč, představuje souhrn všech dílčích pohledávek (jistin i příslušenství) vzniklých na základě půjček poskytnutých panem Motyčkou společno sti Easy Tank v době od r. 2003 do 30.10.2004 na základě smluv o půjčce uzavřených mezi panem Motyčkou jako věřitelem a společností Easy Tank jako dlužníkem. Pohledávka, kterou má pan Bohuslav Lupečka vůči společnosti Easy Tank, a.s. která ke dni 12.5.2005 celkem činí 185.600,- Kč, představuje souhrn všech dílčích pohledávek (jistin i příslušenství) vzniklých na základě půjček poskytnutých panem Lupečkou spole čnosti Easy Tank v době od r. 2003 do 30.10.2004 na základě smluv o půjčce uzavřených mezi panem Lupečkou jako věřitelem a společností Easy Tank jako dlužníkem. Průkaznost existence závazku společnosti Easy Tank, a.s. vůči panu Jiřímu Motyčkovi i panu Bohuslavu Lupečkovi ve výše uvedené výši byla ověřena auditorem Společnosti.
od 15. 9. 2005 do 25. 3. 2010
- 4. Valná hromada připouští, aby část ve výši 1.520.000,-Kč, z celkové pohledávky, kterou má pan Jiří Motyčka vůči společnosti Easy Tank, a.s., byla započtena proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu nově vydávaných akcií, kterou nebude Spol ečnost vůči panu Jiřímu Motyčkovi v případě, že pan Motyčka upíše nově vydávané akcie Společnosti. Valná hromada dále připouští, aby část ve výši 180.000,- Kč z celkové pohledávky, kterou má pan Bohuslav Lupečka vůči společnosti Easy Tank, a.s., byla započtena proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu nově vydávaných akcií, kterou nabude Společnost vůči panu Bohuslavu Lupečkovi v případě, že pan Lupečka upíše nově vydávané akcie Společnosti. Valná hromada souhlasí s tím, aby proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu společnosti Easy Tank, a.s. byla započtena jak část pohledávky, kterou má vůči společnosti Easy Tank, a.s. pan Jiří Motyčka, bytem Na pastvisku 1491/12, 747 05 Opava 5, a to ve výši 1.520.000,-Kč, tak i část pohledávky, kterou má vůči společnosti Easy Tank, a.s. pan Bohuslav Lupečka, bytem Newtonova 783/15, Ostrava-Přívoz, a to ve výši 180.000,-Kč.
od 15. 9. 2005 do 25. 3. 2010
- 5. Valná hormada rozhodla že: - místem úpisu akcií bude sídlo společnosti Easy Tank, a.s., tj. Podkrkonošská č.p. 292, 190 12 Praha 9 - Dolní Počernice - lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet dnem, ve kterém Společnost oběma upisovatelům - předem určeným zájemcům - doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, - Společnost zajistí, aby návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl oběma předem určeným zájemcům doručen v den konání valné hromady, tj. 12.5.2005, a to bezprostředně po jejím skončení, - upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, - k úpisu dojde uzavřením smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, - lhůta pro upsání akcií bude činit 21 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli, - emisní kurs nově vydávaných akcií bude tvořen jejich jmenovitou hodnotou a bude tedy činit 10.000,-Kč na 1 akcii.
od 15. 9. 2005 do 25. 3. 2010
- 6. Valná hromada stanovila následující pravidla pro uzavření dohody o započtení: - návrh dohody o započtení Společnost doručí každému upisovateli - předem určenému zájemci - společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií. - dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako smlouva o úpisu akcií. - dohoda o započtení, řádně podepsanou upisovatelem -předem určeným zájemcem, upisovatel doručí Společnosti současně se smlouvou o úpisu. - dohoda o započtení nabude účinnosti v souladu s ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku ve lhůtě pro splacení emisního kursu akcií, uvedené ve smlouvě o upsání akcií.
Kapitál
od 25. 3. 2010
Základní kapitál 5 180 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 11. 2005 do 25. 3. 2010
Základní kapitál 2 700 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 3. 1999 do 12. 11. 2005
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 1. 1999 do 17. 3. 1999
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 25. 3. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 518.
od 12. 11. 2005 do 25. 3. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 270.
od 4. 1. 1999 do 12. 11. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 11. 4. 2018
DAVID MOTYČKA - člen
Praha - Bubeneč, Čs. armády, PSČ 160 00
den vzniku členství: 6. 11. 2003
od 29. 11. 2015
JIŘÍ MOTYČKA - předseda představenstva
Stěbořice - Nový Dvůr, , PSČ 746 01
den vzniku členství: 5. 12. 2001
den vzniku funkce: 5. 12. 2001
od 21. 8. 2013 do 11. 4. 2018
DAVID MOTYČKA - člen
Praha - Dejvice, Kolejní, PSČ 160 00
den vzniku členství: 6. 11. 2003
od 17. 2. 2010 do 11. 2. 2014
Pavel Kupec - člen představenstva
Opava, Žižkova 320/39, PSČ 747 07
den vzniku členství: 21. 12. 2009 - 16. 12. 2013
od 7. 4. 2005 do 21. 8. 2013
David Motyčka - člen
Praha 6, Heleny Malířové 280/15, PSČ 169 00
den vzniku členství: 6. 11. 2003
od 2. 12. 2002 do 7. 4. 2005
Michal Černohubý - člen představenstva
Dobřichovice, Nová cesta 758, PSČ 252 29
den vzniku členství: 5. 12. 2001 - 6. 11. 2003
od 2. 12. 2002 do 29. 11. 2015
Jiří Motyčka - předseda představenstva
Opava 5, Na pastvisku 1491/12, PSČ 747 05
den vzniku členství: 5. 12. 2001
den vzniku funkce: 5. 12. 2001
od 28. 3. 2000 do 2. 12. 2002
Ing. Leo Uhlík - člen představesntva
Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1477, PSČ 708 00
od 4. 1. 1999 do 2. 12. 2002
Ing. Karel Kadlec - předseda představenstva
Ostrava 1, Veleslavínova 15, PSČ 702 00
od 4. 1. 1999 do 2. 12. 2002
Ing. Martin Pešat - člen představenstva
Vřesina, Nádražní 707, PSČ 742 85
od 4. 1. 1999 do 17. 2. 2010
Bohuslav Lupečka - člen představenstva
Malá Morávka, Karlov pod Pradědem 259, PSČ 793 36
den vzniku členství: 4. 1. 1999 - 21. 12. 2009
od 7. 4. 2005
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 2. 12. 2002 do 7. 4. 2005
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo a to tak, že za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Jménem společnosti se podepisuje představenstvo tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.
od 28. 3. 2000 do 2. 12. 2002
J e d n á n í : Jménem společnosti jednají za představenstvo navenek vždy dva členové představenstva společně.
od 4. 1. 1999 do 28. 3. 2000
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva.
Dozorčí rada
od 16. 11. 2016
SIMONA BALARINOVÁ - člen dozorčí rady
Kobeřice, Olšina dolní, PSČ 747 27
den vzniku členství: 21. 12. 2009
od 10. 11. 2013 do 11. 2. 2014
MARCEL MACEČEK - člen dozorčí rady
Havířov - Podlesí, Jurije Gagarina, PSČ 736 01
den vzniku členství: 21. 12. 2009 - 16. 12. 2013
od 17. 2. 2010
Ing. Zlatoň Magera - člen dozorčí rady
Košice, Starozagorská 7, PSČ 040 11, Slovenská republika
den vzniku členství: 21. 12. 2009
od 17. 2. 2010 do 10. 11. 2013
Marcel Maceček - člen dozorčí rady
Havířov, Jurije Gagarina 1518/2, PSČ 736 01
den vzniku členství: 21. 12. 2009 - 16. 12. 2013
od 17. 2. 2010 do 16. 11. 2016
Simona Balarinová - člen dozorčí rady
Kobeřice, Olšina dolní 9, PSČ 747 27
den vzniku členství: 21. 12. 2009
od 7. 4. 2005 do 17. 2. 2010
Šárka Lupečková - člen
Malá Morávka - Karlov pod Pradědem, 259, PSČ 793 36
den vzniku členství: 6. 11. 2003 - 21. 12. 2009
od 2. 12. 2002 do 7. 4. 2005
David Motyčka - předseda
Praha 6, Heleny Malířové 280/15, PSČ 169 00
den vzniku členství: 5. 12. 2001 - 6. 11. 2003
den vzniku funkce: 5. 12. 2001
od 28. 3. 2000 do 2. 12. 2002
Stanislav Svačina - člen
Ostrava-Poruba, Kubánská 1507, PSČ 708 00
od 4. 1. 1999 do 28. 3. 2000
Ing. Leo Uhlík - předseda
Ostrava - Poruba, Ukrajinská 1477, PSČ 708 00
od 4. 1. 1999 do 17. 2. 2010
Ing. Petr Turpiš - člen
Vsetín, Dolní Jasenka 211, PSČ 755 01
den vzniku členství: 4. 1. 1999 - 21. 12. 2009
od 4. 1. 1999 do 17. 2. 2010
Mgr. Jiří Dener - člen
Fulnek, Za klášterem 604, PSČ 742 45
den vzniku členství: 4. 1. 1999 - 21. 12. 2009
Hodnocení firmy
-17
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 13 komentářů

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 4 komentáře

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+6
+
-
2.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-47
+
-
3.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-93
+
-
4.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-136
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-267
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 254 658 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Broadway Change 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 608,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Sberbank CZ 2 612,00 Kč
Česká spořitelna 2 650,00 Kč
ČSOB 2 647,00 Kč
Komerční banka 2 667,07 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 689,30 Kč
Raiffeisenbank 2 692,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Zamítnutá reklamace MT
Poradna > Spotřebitelská poradna > Zamítnutá reklamace MT

Otázka: Dobrý den, popis viz níže. Dne 29.3.2018 byl zakoupen nový mobilní telefon (dále jen MT) přes E-SHOP. Dne 10.4.2018 jsme tento MT reklamovali z důvodu deformace ohnutí/prohnutí, které mělo být údajně...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.