Mlékárna Jeseníky, a.s. v likvidaci, IČO: 25844873 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Mlékárna Jeseníky, a.s. v likvidaci Údaje byly staženy 19. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 25844873. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25844873 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu5. 10. 1999
Datum zániku8. 6. 2012
StavZaniklý subject, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 11. 7. 2011 do 8. 6. 2012

Mlékárna Jeseníky, a.s. v likvidaci

od 29. 3. 2002 do 11. 7. 2011

Mlékárna Jeseníky, a.s.

od 5. 10. 1999 do 29. 3. 2002

Mlékárna Jeseníky a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 5. 10. 1999 do 14. 12. 2004
Jeseník, Fučíkova 598, PSČ 790 00
IČO
od 5. 10. 1999 do 8. 6. 2012

25844873

Právní forma
od 5. 10. 1999 do 8. 6. 2012
Akciová společnost
Spisová značka2221 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 5. 10. 1999 do 8. 6. 2012
- obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 5. 10. 1999 do 8. 6. 2012
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 5. 10. 1999 do 8. 6. 2012
- mlékárenství
od 5. 10. 1999 do 8. 6. 2012
- silniční motorová doprava nákladní
Ostatní skutečnosti
od 8. 6. 2012 do 8. 6. 2012
- Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku společnost Mlékárna Jeseníky, a.s. v likvidaci, se sídlem Bruntál, Staroměstská č. 1, čp. 781, PSČ 792 01, Identifikační číslo: 258 44 873 včetně všech zapsaných skutečností. Právní důvod výmazu: Společnost se vymazává na základě návrhu ze dne 25.4.2012, doručeného soudu dne 27.4.2012.
od 11. 7. 2011 do 8. 6. 2012
- Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 15.6.2011 byla společnost zrušena ke dni 30.6.2011 a tímto dnem vstoupila do likvidace.
od 14. 12. 2004 do 8. 6. 2012
- Smlouvou o prodeji podniku ze dne 30.9.2004 byl podnik prodávajícího, společnosti Mlékárna Jeseníky, a.s., se sídlem Jeseník, Fučíkova 598, PSČ 790 00, IČO 258 44 873 prodán kupujícímu, společnosti Jesenické mlékárny, a.s., se sídlem Bruntál, Staroměstská č. 1, č.p. 781, PSČ 792 01, IČO 476 74 962.
od 5. 12. 2003 do 2. 9. 2004
- Do obchodního rejstříku odd. B, vl. č. 2221 se zapisuje Rozhodnutí jediného akcionáře Jesenické mlékárny, a.s., v působnosti valné hromady společnosti Mlékárna Jeseníky a.s., ze dne 6.10.2003, tak jak o tom bylo rozhodnuto představenstvem Jesenických mlék áren, a.s. v působnosti valné hromady společnosti Mlékárna Jeseníky a.s. a potvrzeno notářským zápisem č. NZ 347/2003, notářky JUDr. Hany Jelínkové, se sídlem v Ostravě, 28. října 190/38, ze dne 6.10.2003 takto:
od 5. 12. 2003 do 2. 9. 2004
- 1. Jesenické mlékárny, a.s., se sídlem Bruntál, Staroměstská č. 1, jako jediný akcionář společnosti Mlékárna Jeseníky a.s. se sídlem Jeseník, Fučíkova 598, IČO-25844873, navyšuje dosavadní základní kapitál společnosti Mlékárna Jeseníky a.s. se sídlem Jese ník, Fučíkova 598, celkem o 35 000.000,- Kč (slovy třicetpětmilionů Kč) na celkovou výši 36 000.000,- Kč. Upisování nad tuto výši se nepřipouští. 2. Navýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 200 ks (slovy dvěstě kusů) nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,- Kč (slovy padesáttisícKč) a 250 ks (dvěstěpadesát kusů) nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- kč (jednostotisícKč). 3. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou veřejně obchodovatelné. 4. Emisní kurz každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. 5. Přednostní právo upisování všech nových akcií má jediný akcionář společnosti, Jesenické mlékárny, a.s., se sídlem Bruntál, Staroměstská č. 1, č.p. 781, PSČ 792 01, IČ 47674962. 6. Místem pro vykonání přednostního práva upsání akcií je sídlo společnosti. Společnost je povinna doručit jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 15 dnů, která začne běžet dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesení soudu o zápi su rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář může návrh smlouvy o upsání akcií přijmout nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy mu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií. O počátku běhu lhůty pro uzavření smlouvy o upsání akcií bude jediný akcionář vyrozuměn oznámením připojeným k návrhu smlouvy o úpisu akcií. 7. Emisní kurs akcií splatí upisovatel celý výhradně započtením své peněžité pohledávky za společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu. Akcie budou splaceny jediným akcionářem společnosti Mlékárna Jeseníky a.s., kterým je společnos t Jesenické Mlékárny, a.s. se sídlem v Bruntále, Staroměstská č. 1, č.p. 781, PSČ 792 01, IČ 47674962. 8. Dohoda o započtení bude uzavřena mezi upisovatelem a společnosti Mlékárna Jeseníky a.s. a podepsána statutárními zástupci obou stran. Dohoda o započtení musí být uzavřená před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen ve lhůtě 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií předložit společnosti návrh dohody o započtení. Společnost je povinná tento návrh přijmout, pokud bude v souladu s rozhodnutím jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti a s právními předpisy, ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu. Touto dohodou se započte závazek upisovatele ve výši emisního kursu akcií proti odpovídající části jeho pohledávky za společnosti z titulů: a) kupní smlouva o prodeji movitých věcí č. 1 ze dne 30.9.2003 a navazující faktura č. 230134 ze dne 30.9.2003, spl. dne 5.10.2003 na částku 3 429.660,- Kč b) kupní smlouva o prodeji movitých věcí č. 2 ze dne 30.9.2003 a navazující faktura č. 230135 ze dne 30.9.2003, spl. dne 5.10.2003 na částku 358.570,- Kč c) kupní smlouva o prodeji movitých věcí č. 3 ze dne 2.10.2003 a navazující faktura č. 230136 ze dne 2.10.2003, spl. dne 5.10.2003 na částku 4 384.660,- Kč d) kupní smlouva o prodeji movitých věcí č. 4 ze dne 2.10.2003 a navazující faktura č. 130137 ze dne 2.10.2003, spl. dne 5.10.2003 na částku 363.660,- Kč e) kupní smlouva o prodeji movitých věcí č. 5 ze dne 2.10.2003 a navazující faktura č. 230138 ze dne 2.10.2003, spl. dne 5.10.2003 na částku 1 599.500,- Kč f) kupní smlouva o prodeji movitých věcí č. 6 ze dne 2.10.2003 a navazující faktura č. 230139 ze dne 2.10.2003, spl. dne 5.10.2003 na částku 2 640.110,- Kč g) kupní smlouva o prodeji movitých věcí ze dne 31.12.1999 a navazující faktura č. 990309 ze dne 31.12.1999, spl. dne 30.6.2000 na částku 31 372.300,- Kč, z toho již bylo zaplaceno 8 103.923,- Kč a zůstává pohledávka ve výši 23 268.377,- Kč. Z této pohledávky se na zvýšení základního kapitálu započítává částka 22 223.840,- Kč. Celková výše splatných pohledávek činí 36 044.537,- Kč. 9. Smlouvou o započtení se pohledávka upisovatele vůči společnosti sníží o 35 000.000,- Kč (slovy třicetpětmilionůKč) ke dni účinnosti smlouvy o započtení a to tak, že se smlouvou o započtení přednostně a v plné výši započítávají pohledávky upisovatele uv edené shora pod bodem 3, odst. a) až g) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií. 10. Všechny pohledávky, závazky i zápočty jsou uváděny v Kč bez DPH. 11. Účinnost smlouvy o započtení nastane okamžikem právní moci usnesení soudu, kterým soud zapíše zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě zamítnutí návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku stane se smlouva o započtení neplatnou od počátku.
od 30. 10. 2001 do 27. 4. 2002
- Do obchodního rejstříku odd. B, vl. č. 2221 se zapisuje Rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího funkci valné hromady společnosti Mlékárna Jeseníky a.s. ze dne 14.5.2001 o zvýšení základního kapitálu společnosti tak, jak je to sepsáno notářským zápisem Mgr. Jaroslavem Tomečkem, notářem v Bruntále pod.č. NZ 57/2001 ze dne 14.5.2001 takto:
od 30. 10. 2001 do 27. 4. 2002
- Jesenické mlékárny, a.s., se sídlem Bruntál, Staroměstská č. 1, jako jediný akcionář společnosti Mlékárna Jeseníky a.s. se sídlem Jeseník, Fučíkova 598, IČO-25844873, navyšuje dosavadní základní kapitál společnosti Mlékárna Jeseníky a.s. se sídlem Jeseník, Fučíkova 598, celkem o 10 000 000 Kč (slovy desetmilionů Kč) na celkovou výši 11 000 000 Kč. Upisování nad tuto výši se nepřipouští.
od 30. 10. 2001 do 27. 4. 2002
- Navýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 100 ks (slovy jednosto kusů) nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč (slovy jednostotisíc Kč).
od 30. 10. 2001 do 27. 4. 2002
- Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou veřejně obchodovatelné.
od 30. 10. 2001 do 27. 4. 2002
- Cena akcie se rovná její nominální hodnotě.
od 30. 10. 2001 do 27. 4. 2002
- Přednostní právo upisování všech nových akcií má jediný akcionář společnosti ve smyslu ustanovení § 204a)odst. 1 obch. zákoníku.
od 30. 10. 2001 do 27. 4. 2002
- Emisní kurs akcií splatí upisovatel celý výhradně započtením své peněžité pohledávky za společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Akcie budou splaceny jediným akcionářem společnosti Mlékárna Jeseníky a.s., kterým je společnost Jesenické mlékárny, a.s. se sídlem v Bruntále, Staroměstská č.1.
od 30. 10. 2001 do 27. 4. 2002
- Místem pro vykonání přednostního práva upsání akcií je kancelář ředitele společnosti Jesenické mlékárny, a.s. se sídlem Bruntál, Staroměstská č. 1.
od 30. 10. 2001 do 27. 4. 2002
- Lhůta pro upisování akcií je dvacetjedna dní od zápisu Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 30. 10. 2001 do 27. 4. 2002
- Smlouva o započtení bude uzavřena mezi upisovatelem a společností Mlékárna Jeseníky a.s. a podepsána statutárními zástupci obou stran před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Touto smlovou se započte závazek upisovatele ve výši emisního kursu akcií proti odpovídající části jeho pohledávky za společnosti z titulu kupní "Smlouvy o prodeji movitých věcí" na prodej strojního zařízení "sýrárny" uzavřené dne 31.12.1999 a podle navazující faktury č. 990309 ze dne 31.12.1999 splatné dne 30.6.2000 vystavené na částku 38274206 Kč (slovy třicetosmmilionůdvěstěsedmdesátčtyřitisícedvěstěšestKč). Smlouvou o započtení se pohledávka upisovatele vůči společnosti sníží o 10 000 000 Kč (slovy desetmilionů Kč) ke dni účinnosti smlouvy o započtení. Účinnost smlouvy o započtení nastane okamžikem právní moci usnesení soudu, kterým soud zapíše zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě zamítnutí návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku stává se smlouva o započtení neplatnou od počátku.
od 30. 10. 2001 do 27. 4. 2002
- Na jednu dosud vydanou akcii bude možno upsat deset akcií nových stejného druhu a stejné jmenovité hodnoty.
od 23. 5. 2000 do 27. 4. 2002
- Jesenické mlékárny, a.s., se sídlem Bruntál, Staroměstská č. 1, jako jediný akcionář společnosti Mlékárna Jeseník a.s. se sídlem Jeseník, Fučíkova 598, IČO-25844873 rozhodl dne 3.3.2000 o navýšení dosavadního základního jmění společnosti Mlékárna Jeseníky a.s. se sídlem Jeseník, Fučíkova 598, celkem o 35.000.000,-Kč (slovy třicetpětmilionů Kč). Upisování nad tuto výši se nepřipouští.
od 23. 5. 2000 do 27. 4. 2002
- Navýšení základního jmění bude provedeno vydáním 350 ks nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (jednostotisíc Kč).
od 23. 5. 2000 do 27. 4. 2002
- Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou veřejně obchodovatelné.
od 23. 5. 2000 do 27. 4. 2002
- Cena akcie se rovná její nominální hodnotě.
od 23. 5. 2000 do 27. 4. 2002
- Akcie budou splaceny peněžitým vkladem jediného akcionáře společnosti Mlékárna Jeseníky a.s., kterým je společnost Jesenické mlékárny, a.s. se sídlem v Bruntále, Staroměstská č. 1.
od 23. 5. 2000 do 27. 4. 2002
- Přednostní právo upisování všech nových akcií má jediný akcionář společnosti ve smyslu ustanovení § 204a) odst. 1 obch. zákoníku.
od 23. 5. 2000 do 27. 4. 2002
- Místem pro vykonání přednostního práva upsání akcií je kancelář ředitele společnosti Jesenické mlékárny, a.s. se sídlem Bruntál, Staroměstská č. 1.
od 23. 5. 2000 do 27. 4. 2002
- Lhůta pro upisování akcií je dvacetjedna dní od zápisu Rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku.
od 23. 5. 2000 do 27. 4. 2002
- Emisní kurz akcií splatí upisovatel na účet společnosti u KB a.s., pob. Bruntál do devadesáti dnů od zápisu usnesení o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku.
od 23. 5. 2000 do 27. 4. 2002
- Na jednu dosud vydanou akcii bude možno upsat třicetpět akcií nových stejného druhu a stejné jmenovité hodnoty.
od 5. 10. 1999 do 8. 6. 2012
- Jediný akcionář: Společnost Jesenické mlékárny, a.s., se sídlem Bruntál, Staroměstská č. 1, PSČ 792 01
od 5. 10. 1999 do 8. 6. 2012
- Převoditelnost akcií: Převoditelnost akcií se řídí platným zněním obchodního zákoníku a úpravou uvedenou ve stanovách společnosti. Nabytí akcií vydaných na jméno osobou, která není akcionářem společnosti, je možné pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady společnosti, jinak je takový úkon neplatný.
Kapitál
od 5. 10. 1999 do 8. 6. 2012
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 5. 10. 1999 do 8. 6. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 5. 10. 1999 do 8. 6. 2012
v listinné podobě
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 25. 8. 2004 do 11. 7. 2011
Ing. Stanislav Večeřa - člen představenstva
Olomouc, Heyrovského 6, PSČ 779 00
den vzniku členství: 10. 6. 2004 - 25. 6. 2009
od 23. 6. 2004 do 25. 8. 2004
Ing. Oldřich Planka - člen představenstva
Opava, Šípková 416/5, PSČ 746 01
den vzniku členství: 25. 3. 2004 - 10. 6. 2004
od 23. 6. 2004 do 11. 7. 2011
Ing. Pavel Mrázek - předseda představenstva
Velká Kraš, č. 204, PSČ 790 58
den vzniku členství: 25. 3. 2004 - 25. 6. 2009
den vzniku funkce: 25. 3. 2004 - 25. 6. 2009
od 23. 6. 2004 do 11. 7. 2011
Ing. Miroslav Čučka - člen představenstva
Vidnava, 31, PSČ 790 55
den vzniku členství: 25. 3. 2004 - 25. 6. 2009
od 5. 10. 1999 do 23. 6. 2004
Ing. Milan Zadražil - předseda představenstva
Bruntál, Družební 5
od 5. 10. 1999 do 23. 6. 2004
Ing. Jaroslav Stránský - místopředseda představenstva
Rýmařov, Hornoměstská 34
od 5. 10. 1999 do 23. 6. 2004
Ing. Evžen Suk - člen představenstva
Ostrava - Svinov, Hradecká 3
od 5. 10. 1999 do 8. 6. 2012
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají vždy dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Představenstvo může písemně pověřit k samostatnému jednání i jiného svého člena.
Likvidace
od 11. 7. 2011 do 8. 6. 2012
Zdeňka Vyoralová
Rýmařov, Radniční, PSČ 795 01
Dozorčí rada
od 23. 6. 2004 do 8. 6. 2012
Ing. Radek Musil - předseda
Šumperk, Vančurova 1617/40, PSČ 787 01
den vzniku členství: 25. 3. 2004
den vzniku funkce: 25. 3. 2004
od 23. 6. 2004 do 8. 6. 2012
Zdeněk Wagner - člen
Olomouc, U Cukrovaru 581/42, PSČ 772 00
den vzniku členství: 25. 3. 2004
od 16. 4. 2003 do 8. 6. 2012
Alena Rojíčková - člen
Bruntál, Nezvalova 58, PSČ 792 01
den vzniku členství: 21. 1. 2003
od 29. 3. 2002 do 16. 4. 2003
Zdeňka Vyoralová - člen
Rýmařov, Radniční 13, PSČ 795 01
den vzniku členství: 14. 8. 2001 - 21. 1. 2003
od 29. 3. 2002 do 23. 6. 2004
Ing. Robert Kirschner - předseda
Ostrava - Svinov, F.a A. Ryšových 389
den vzniku funkce: 14. 8. 2001 - 25. 3. 2004
od 5. 10. 1999 do 29. 3. 2002
Milan Kincl - předseda
Praha 10, Milánská 458
od 5. 10. 1999 do 29. 3. 2002
Ing. Robert Kirschner - místopředseda
Ostrava - Svinov, F.a A. Ryšových 389
od 5. 10. 1999 do 23. 6. 2004
František Malina - člen
Jeseník, Tyršova 1036
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jaroslav  Beck

Jaroslav Beck

- hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

+15

+
-
Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

-93

+
-
Karel Komárek

Karel Komárek

- miliardář, Sazka

-127

+
-
Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-220

+
-
Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-308

+
-
Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-515

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services